Stem Henk Daalder in het FNV Leden Parlement

Stem Henk Daalder in het FNV leden parlement

Stem Henk Daalder in het FNV leden parlement

Henk Daalder is kandidaat voor het FNV Leden Parlement.

Medewerkers, vakbondsleden kunnen het bedrijf waar ze werken verbeteren en zo hun bedrijf aantrekkelijker maken voor klanten, en dus banen creëren.
Dat vindt Henk Daalder, kandidaat voor het FNV leden parlement.

Dergelijke verbeter activiteiten zijn leuk, je maakt je eigen baan leuker en valt positief op, ook als FNV lid. Doe dit bij voorkeur samen met een paar collega’s, zodat je van elkaar leert.
Op deze manier krijgen meer werknemers een reden lid te worden van de vakbond, en groeit de invloed van de mensen die er werken. Samen ben je sterker en slimmer, weet je meer, kun je leukere verbeteringen bedenken.

Het FNV Leden Parlement gaat dit niet zelf doen, maar hiermee en deze blogs, laat Henk zien wat  georganiseerde werknemers kunnen doen.   De wereld hangt van invloed aan elkaar, dus moeten ook werknemers samen invloed organiseren, in je eigen belang.
Het FNV Leden Parlement is een van de wegen om invloed te organiseren. De vakbond heeft echter veel meer mogelijkheden om invloed van vakbondsleden te creëren.

FNV Leden Parlement

Het Leden Parlement is een soort gemeenteraad voor een vereniging van meer dan 1 miljoen leden. De FNV is geen homogeen geheel, elke bedrijfstak heeft zijn eigen sector, en een fractie in het Leden Parlement.
Henk is kandidaat voor de sector Metaal.

De belangen van de leden in die verschillende bedrijfstakken lopen niet op alle details gelijk. Dus is er een belangenafweging in het Leden Parlement. Zo heeft de FNV in het SER Energieakkoord ingestemd met de sluiting van de oudere kolencentrales, en is er binnen de FNV een lobby gaande voor het sluiten van de nieuwe kolencentrales. De FNV is daarmee zelf een bedreiging voor het werk van een deel van de leden.
Henk is tegen het sluiten van kolencentrales. (En voor meer windmolens) Dat sluiten kost de leden van de FNV, alle huishoudens, geld voor de schadevergoeding, want het gaat om splinternieuwe centrales.
Als die gesloten worden, komt onze stroom gewoon van Duitse centrales. Dus sluiten van onze kolencentrales reduceert geen CO2 uitstoot.

Groen industriebeleid

Maar belangrijker, die centrales zijn nodig om onze stroom op te wekken. De bouw van windmolens gaat lang niet snel genoeg. Henk wil daarom dat huishoudens de kans krijgen een eigen kavel windpark te kopen, omdat een huishouden daar veel voordeel van heeft. (dit is geen issue in het ledenparlement, wel de kern van zijn andere blogs)
Kolencentrales moeten verplicht CCS2 krijgen. Dat is groen Industriebeleid. Dan weten we zeker dat onze stroom klimaat neutraal is, dat is urgenter dan duurzaam. Stroom uit centrales met CCS2 is weliswaar duurder, maar daardoor hebben windmolens minder subsidie nodig. Huishoudens betalen die subsidie al. Dus voor huishoudens maakt het niet zo veel verschil. Vooral bedrijven gaan wel duurdere stroom betalen, en dat mag ook wel eens.

Meer directe democratie

Henk vindt dat het Leden Parlement relevanter moet worden voor de 1 miljoen leden.
Dat kan door meer te laten zien waar het Leden Parlement mee bezig is, bijvoorbeeld met dit blog. De vakbond is vaak verwikkeld in een belangenstrijd met werkgevers, in vele spanningsvelden, dus is openheid niet altijd mogelijk. Henk houdt wel van heldere taal.
Leden kunnen meer invloed krijgen met peilingen en referenda, vormen van directe democratie, in het belang van meer dan 1 miljoen leden.
Dit soort keuzes worden natuurlijk door hele Leden Parlement gemaakt. Henk gaat dit uitleggen. Zijn blogs zijn daar onderdeel van.

Wat vind jij?  (blogs)

Of twitter @henkdaalder

Reacties zijn gesloten.