Innovatie teams in elke organisatie voor meer werk en waardecreatie

FNV innovatie teams, medewerkers op de vloer, kunnen hun bedrijf verbeteren en zo indirect nieuwe banen creerenEr is te weinig werk, een van de redenen waardoor onze economie stagneert. En mensen een te laag salaris krijgen. Bedrijven doen te weinig aan innovatie en nieuw werk, omdat ze liever risicoloos voort dobberen. Daarom hier een aanpak om meer werk te creëren, met innovatie teams en een nieuw soort marktwerking in de netwerk economie.

Stem voor het FNV ledenparlement, en let op, je hebt meer dan 1 stem te verdelen. (t/m 15 feb)
En steun Han Busker als nieuwe voorman van de FNV

Innovatie teams

Laat de Dag van de Arbeid voortaan een feest zijn voor het nieuwe werk dat we gecreëerd hebben, en de extra waarde die dat oplevert.
Elke organisatie zijn eigen innovatie teams, bestaande uit:

 • 2 eigen medewerkers met kennis van kansen voor het bedrijf of de organisatie
 • 2 jongeren met verse opleiding
 • 2 oudere werkzoekenden met ervaring

Die teams werken in een bedrijf aan innovatie ideeën, projectjes en projecten voor verbetering en vernieuwing van dat bedrijf of organisatie.
De FNV is al in 2015 begonnen met iets wat hier een beetje op lijkt, de Code Duurzaam Marktgedrag Metaal

Dag van de arbeid en innovatie

Al die innovatie activiteiten van onderop gaat natuurlijk ook wat opleveren.
Op de dag van de arbeid zetten we die teams dan in het zonnetje. Om de nieuwe producten en diensten, markt uitbreiding en de extra waarde die dat allemaal oplevert te vieren.

Innovatie levert niet vanzelf nieuw werk op.

Deze innovatie teams kunnen een nieuw soort arbeidsmarkt opleveren. Werkzoekende leden van die innovatie teams krijgen dan een vaste functie bij een innovatie organisatie. Deze externe deelnemers in de innovatie teams, hebben de ruimte zelf projecten te kiezen waar ze aan willen bijdragen. Het bedrijf moet dus concurreren met andere leuke innovatieklussen, anders komen de innoveerders niet. Ze gaan hun tijd dan in andere, leukere klussen stoppen. Bedrijven die zo’n innoveerder vast willen houden, bieden een vaste baan aan. Zo ontstaat een nieuw soort arbeidsmarkt, gedreven door het ontstaan van nieuw werk en waardecreatie voor zowel de werkzoekenden als bedrijven en organisaties.

Rollen in een innovatie team, en marktwerking in de netwerk economie

De 2 eigen medewerkers zijn portefeuille houders van een innovatie idee, projectje of project.
De 4 anderen kijken uit eigen beweging of ze er zelf wat aan het aangeboden project hebben.  Zo ja dan dragen ze bij aan een het idee, projectje of project.
Zo kunnen ze innovaties negeren die werk in het bedrijf reduceren. Maar andere innovaties juist oppakken die zij wel kansrijk voor extra werk vinden. Dat is de nieuwe marktwerking. Met hun oordeel of ze er wat van kunnen leren, bepalen ze of ze er hun tijd in investeren. Zo doen deze werkzoekenden nuttige werkervaring op. Als pioniers in de netwerk economie, zoeken ze die plekken op waar ze de meeste waarde aan ontlenen, en creëren voor innovatie.

Als deze aanpak de deelnemers ook wat oplevert, zullen ouderen eerder met pensioen gaan. De onafhankelijkheid van het pensioen, geeft de de vrije keus welk innovaties ze oppakken. Werkzoekenden hebben meer kans op een vaste baan. Ouderen benutten hun kennis en ervaring voor innovatie. Meer werk en meer waarde moet het doel zijn van elke organisatie.

Elk bedrijf moet verplicht innovatie teams krijgen.

Dit soort innovatie teams zouden een onderdeel moeten worden van duurzame inzetbaarheid programma’s. Dat levert dan ook voor de toekomst verbeteringen en nieuwe producten en diensten op. Maar ook om de eigen medewerkers bloot te stellen aan ervaringen bij andere werkgevers. Mensen innoveren beter vanuit de veiligheid van de vaste baan. Ze zullen meer voor open staan voor verbetering van hun bedrijf dan wanneer ze door hun baas op straat gezet dreigen te worden.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Russisch gas is duur, laten we CCS2 gaan exporteren, en goedkope kolen schoon gebruiken

russisch gas? CO2 heats the earth delayed ipcc wg3 ar5 technical summary

Het klimaat probleem is zeer urgent, we gaan de opwarming niet laag houden, tenzij we heel snel CO2 negatief worden. Daarvoor is verplichte CCS2 nodig

Gaat het kabinet de kolencentrales sluiten, om Shell meer Russisch gas te laten verkopen? Of gaat ze onze CO2 uitstoot verplaatsen naar Duitse centrales? Dat is wat Greenpeace en Milieudefensie willen,  ons afhankelijk maken van Russisch gas. Huishoudens, dus ook de 1 miljoen leden van de FNV betalen de sluitingskosten. Zou de FNV dat echt willen?
We moeten centrales open houden, en ze strengere regels opleggen. Alle 3000 centrales op de wereld moeten klimaat neutraal worden. Groen industriebeleid

Alle centrales klimaat neutraal

Een goede aanpak voor Nederland is, onze eigen centrales, allemaal, CCS2 te laten inbouwen, verplicht. Dan zet de regering in een keer een grote stap in CO2 reductie. Dat maakt stroom weliswaar duurder, maar verlaagt daardoor de SDE subsidie behoefte. Met CCS2 verschuiven de kosten voor consumenten van subsidie naar duurdere stroom. Dus is het voor diezelfde consumenten nog voordeliger, om zelf stroom op te wekken. Dat doen ze het goedkoopst met een eigen kavel windpark, energie democratie, ipv Russisch gas.

Verstook Russisch gas met CCS2 er bij

Bovendien kunnen we de CO2 afvang en fixatie techniek, CCS2 exporteren. Er staan genoeg centrales in de wereld, die allemaal schoon moeten worden. De bouw van windmolens en zonneparken, blijft hard nodig, maar dat gaat niet snel genoeg om ons te redden van het klimaat probleem. Daarom moeten we al die centrales klimaat neutraal maken, verplicht

Shell kan CCS2 uit-ontwikkelen als het dat moet van de regering

Shell is in haar grondstoffen strategie al een paar jaar geleden overgestapt van olie op aardgas.
Ze gaan steeds meer Russisch gas verkopen. Zo werkt Shell samen met Greenpeace en Milieudefensie, zij willen de kolencentrales sluiten, om partner Shell zijn Russisch gas te laten verkopen.
De kolenexit lobby liegt dat CO2 van aardgas onschadelijk is.
Dat goedkope Russische gas, komt met vele oorlogen en vluchtelingen, die Putin op west Europa afstuurt.
Dat zijn de verborgen kosten van het sluiten van kolencentrales.

We helpen Shell de goede kant op, als CCS2 verplicht wordt voor alle 3000 centrales in de wereld. Dan kan het bedrijf die CCS2 techniek exporteren en daar wat aan verdienen.
Maar dat moet de regering van Nederland een proeftuin maken van de nieuwe export, CCS2
Dat is groen industriebeleid. Ook de FNV wil dat, groen industrie beleid.

Bij CCS2 wordt CO2 afgevangen, en omgezet in vaste stof. Bijvoorbeeld met het mineraal Olivijn. In feite verbrand het CCS2 proces Olivijn poeder met CO2.
Daarbij komt extra warmte vrij, die het rendement van de centrale verhoogt.
En de CO2 hoeft niet meer via dure pijpleidingen in de zeebodem gepompt te worden. Het broeikasgas wordt ter plekke definitief onschadelijk gemaakt
Een kolencentrale levert ongeveer even veel poeder op aan gefixeerde CO2 dan het kolen verstookt. Dat poeder is nuttig, dus waardevol in beton.
De CCS2 techniek is een mooi klimaat neutraal export product voor een chemie bedrijf als Shell.

Groen industriebeleid en als land geld verdienen, of afhankelijkheid van Russisch gas en de bijbehorende oorlogen betalen?
Zijn Greenpeace en Milieudefensie goed voor Nederland?
De keus is aan hen, en de FNV.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie

Populisme bestrijd je met meer directe democratie

Positief populisme verkoopt beter dan mooie praatjes, geef mensen keuzes, al tijdens de campagne. Directe Democratie!

Positief populisme verkoopt beter dan mooie praatjes, geef mensen keuzes, al tijdens de campagne. Directe Democratie!

Trump, populisme wordt gevoed door alle andere politici die burgers negeren. Politici zetten zich vooral in voor lobbyisten, de lobbycratie, de Haagse kaasstolp.

Daardoor voelen bijna alle burgers zich buitengesloten, behalve de lobbyisten.
Dat buitensluiten van burgers leidt tot weinig steun van kiezers. Genegeerde burgers negeren ook gewone politici. Maar de schreeuwers in de politiek krijgen extra aandacht.
Populisme bestrijd je door burgers niet buiten te sluiten, maar juist te betrekken. Geef burgers een reden, een emotionele binding aan te gaan met de partij. Geef ze invloed. Kiezers kiezen zelf wel de partij van hun voorkeur.  Biedt kiezers positieve keuzes.

Zoals Simon Sinek zegt:
The value of emotions comes from sharing them, not just having them.

Daarom moeten politici die stemmen willen, kiezers weer serieus nemen. Democratie is burgers inhoudelijke keuzes voorleggen. TIJDENS de campagne.
Tijdens de campagne al invloed geven aan burgers. Dat kan met eigen referenda en eigen peilingen. Met keuzes voor keizers, de doelen en ambities communiceren. Ambities bijslijpen, nav de referendum uitkomsten. Zo maakt een partij invloed van kiezers zichtbaar. Dat is positief populisme.

Met gewoon populisme schreeuwt een politicus non-verbaal: kiezers zijn NIET belangrijk.

Toch trekt dat veel kiezers, want de andere politici negeren kiezers. Ze staan met de rug naar de kiezer, te praten met lobbyisten. Politici denken dat alleen persoonlijke contacten waardevol zijn. Maar daarmee bereiken ze veel te weinig potentiële kiezers.
Het gaat om positieve interacties,  met heel veel kiezers. Dat werkt zowel bij populisme als de echte politiek. Een schreeuwende Trump die roept wat de de idioten in zijn achterban prachtig vinden. Zo creëert hij een positieve interactie.
Geef mensen een simpele manier om een positief gevoel te krijgen bij politiek. Dat is bijvoorbeeld stemmen in een digitaal referendum. Elke partij kan zijn kiezers daarmee boeien. Dat is positief populisme.

Positief populisme: Laat kiezers vanaf nu meedenken en beslissen.

Bestrijd dom populisme met de positieve keuzes die mensen willen maken. Laat mensen zelf kiezen, in referenda. Vormen van directe democratie corrigeren de lobbycratie. Het dwingt de lobbyclubs om aantrekkelijke keuzes te bedenken. Die geven ze aan de politici. Die legen dat in een referendum voor aan hun achterban.

Of politici worden zo moedig een eigen visie te vormen. Daarmee kunnen ze ook keuzes voor kiezers creëren tijdens de campagne.  Dat is positief populisme.

Dat is een goed wapen tegen fact free geklets van populisten.
Jesse Klaver #GroenLinks. Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, #PvdA. Ga zelf weer twitteren, en twitter polls uitproberen.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Enexis wil als opslag maffia, ons Salderen afschaffen

Enexis wil salderen afschaffen om haar verkoop van accu's te promoten. Zo maakt Enexis onze stroom duurder

Enexis wil salderen afschaffen om haar verkoop van accu’s te promoten.
Zo maakt Enexis onze stroom duurder

Salderen is een voordeel voor wie zelf stroom opwekt met zonnepanelen of een stukje windpark. En het is heel erg simpel, precies wat miljoenen consumenten nodig hebben on door de energietransitie te komen.

Je eigen stroom heb je voor de kostprijs, en opslag gebeurt door de centrales, die sparen brandstof uit.
Salderen is de goedkoopste vorm van opslag, kost ca 0,1 cent per kWh

Nu wil Enexis het salderen afschaffen, en de verkoop van accu’s promoten, daarmee maakt Enexis onze stroom ca 40 cent duurder.
Dat zijn de kosten van een Tesla power wall als je hem 10 jaar gebruikt en elke dag gemiddeld 6 kWh opslaat en weer gebruikt
Met haar wens Salderen af te schaffen, probeert Enexis huisarrest op te leggen aan alle duurzame burgers.
Is Enexis een VVD extremist?

Enexis zegt zelf weliswaar niet direct dat zij salderen wil afschaffen. Maar dat is wel te concluderen uit bijvoorbeeld een enquete vraag die ze op internet stelden. “Salderen moet afgeschaft worden om thuisopslag te versnellen? ”  En de keuze van de formulering.  Ze hadden als publiek bedrijf ook andere vragen kunnen opwerpen, maar deden dat niet. Dat soort gedrag toont aan waar ze staan als publiek bedrijf: bedrijfsbelang dienen, en consumenten als cash cow.

Mail als protest naar mediarelaties@enexis.nl

Onderwerp: “Met salderen houden we onze openbare weg voor stroom open”
Bericht: Beste Enexis,
Strijd met consumenten VOOR salderen,  omdat Salderen de goedkoopste opslag is, voor consumenten. Leg ze geen huisarrest op met hun duurzame stroom. Dat remt de energie transitie.
Met vriendelijke groet,

Je naam

Waarom heeft Enexis uberhaupt de euvele moed deze kosten verhoging voor te stellen voor consumenten?

Opslag in centrales is veel goedkoper dan thuis een zelf betaalde accu gebruiken, zoals Enexis wil. En centrales zijn er nog wel een paar decennia.
Het elektriciteitsnet is niet van Enexis maar van ons, Enexis beheert het alleen, voor ons.
Het net is een soort openbare weg voor stroom. Dus wij, consumenten met zonnepanelen, kunnen daar gewoon onze stroom over laten stromen.
Als onze zonnepanelen meer stroom opwekken dan we zelf verbruiken, gaat die zonnestroom het net in. Dan gaan centrales vanzelf minder stroom opwekken. Zo werken centrales, ze zorgen altijd dat er precies genoeg stroom is, of er nu wel of geen zonnestroom is.

Publiceer als netbeheerder hoe vol het lokale net is

Er zijn betere alternatieven, daar hoeft Enexis weinig voor te doen, per lokaal net publiceren hoe vol dat stukje lokale net is.
Slimme apparaten bij ons thuis lezen dat signaal, en passen zich aan.
Bijvoorbeeld:
Een buurt met steeds meer zonnepanelen, op zonnige momenten raakt het net steeds voller, steeds dichter tegen overbelasting van de kabels.
Als er niets gebeurt komt er een dag dat de stoppen in het transformator huisje door slaan.
Om dat te voorkomen zijn 2 acties nodig:

 • De netbeheerder meet de stroom in het transformator huisje en publiceert dat digitaal, op een web pagina.
 • Slimme zonnestroom inverters, lezen die pagina, en weten dus wanneer het net vol raakt. De slimme inverters gaan dan bijv 5% terug regelen, en regelen in bijv 10 minuten langzaam weer op.

Centrales regelen ook terug en krijgen dan een vergoeding voor de gemiste opbrengst van de stroom die ze niet hebben opgewekt.

Enexis wil voor consumenten alle vergoeding afschaffen, dat is belachelijk.

Er zijn dus veel goedkopere alternatieven, Salderen afschaffen is onnodig, en zou miljoenen consumenten op kosten jagen.
Waarom wil Enexis zo veel schade voor consumenten creëren?
Straks heeft elk huis een draadloos laadpunt voor de auto in de parkeerplek zit. Ook dan moet Enexis publiceren hoe vol het net is, zodat deze slimme draadloze lader een gunstig tijdstip kiest om te laden. Zo voorkomt Enexis dat de stoppen doorslaan, niet door Salderen te saboteren.

Vraag Enexis dus om te stoppen met pesten van duurzame consumenten, ze zijn de VVD niet.

Enexis is een publiek bedrijf met  8 miljoen huishoudens als aandeelhouder en belanghebbenden. Ze zou juist alternatieven moeten aandragen waar die 8 miljoen consumenten voordeel van hebben.
Dat doet ze helaas niet. Dus mogen wij, 8 miljoen consumenten Enexis daar op aanspreken.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , | 4 Reacties

GroenLinks, jullie klimaat begroting is niet goed genoeg

Met haar klimaat begroting, op zich goed plan, wil GroenLinks onze CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen. Dat is heel fout. Help mee om vanCCS2 een export product te maken voor alle 3000 centrales in de wereld

Met haar klimaat begroting, op zich goed plan, wil GroenLinks onze CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen. Dat is heel fout. Help mee om van CCS2 een export product te maken voor alle 3000 centrales in de wereld

Beste GroenLinksers, richt je nu niet op de lobbydoelen van greenpeace, het grote bedrijfsleven. Jullie zijn een politieke partij, richt je op burgers.
Burgers hebben een toekomst, hun kinderen.
Greenpeace is via het energieakkoord gebonden aan bedrijven en bedrijven gaan alleen voor meer geld.

Burgers zijn de toekomst, als het om de bestrijding van het klimaat probleem gaat. Greenpeace is juist gelukkig als het leefgebied van mensen verloren gaat voor meer natuur. Bijvoorbeeld door zeespiegelstijging.
Help als GroenLinks burgers zelf opdrachtgever te worden voor de bouw van hun eigen windparken. Mag niet van greenpeace, maar burgers als opdrachtgever van windparken, maakt subsidie overbodig, en jullie kiezers trotse eigenaren van hun eigen windparken. Zo geeft GroenLinks burgers voordeel, ipv bedrijven. Want jullie zijn een politieke partij, een vereniging van burgers.
GroenLinks streeft toch naar de steun van veel kiezers? Geef je doelen dan ook betekenis voor burgers, ipv bedrijven. Hiermee maakt GroenLinks het draagvlak voor windparken zichtbaar voor andere partijen, zo wordt je een leider in de politiek.

Geef burgers subsidie ipv bedrijven.

Help burgers meer zonnepanelen te gebruiken, hun huis te isoleren en warmtepompen te gebruiken.
Bedrijven hebben gewoon veel strengere regels nodig. Dat mag niet van de GroenLinks lobbycratie, energieakkoord,  maar is nu eenmaal hard nodig.
Door burgers die 18 miljard subsidie per jaar te geven, laat je bedrijven beter concurreren om de gunst van hun klanten, marktwerking. Maar dan met burgers in de lead, want zij hebben een toekomst, hun kinderen.
Die focus op burgers, keuzes voor burgers, ontbreekt in de GroenLinks klimaat begroting.

Naast GroenLinks aandacht voor burgers, is er ook een klimaat effectieve energie visie nodig

Jullie, Greenpeace, wil alleen kolencentrales sluiten, en gas centrales open houden. Heel erg fout. Zie jullie klimaat begroting. Zo wil GroenLinks meer Russisch gas verstoken. Alsof Russisch gas klimaat neutraal is.  Die afhankelijkheid maakte Duitsland monddood voor de Russische veroverings oorlogen.
Maak alle 3000 centrales op de wereld klimaat neutraal, met een innovatief nederlands export product, CCS2. Met steenkool minder afhankelijk van Russisch gas.
En voeg dan ook  een CO2 import heffing toe voor alle producten waar elders CO2 voor is uitgestoten. Dan kunnen hoogovens weer concurreren met hun Chinese collega’s.

Help mee om van CCS2 een export product te maken.

Alleen als wij die 3000 centrales van de wereld klimaat neutraal maken, houden we Nederland droog. GroenLinks is toch een internationale partij?
Want alleen nieuwe Nederlandse kolencentrales sluiten, vergroot juist de CO2 uitstoot van onze stroom. Verplicht alle Nederlandse centrales om CCS2 toe te passen.
En voer een CO2 heffing in op geïmporteerde CO2, dan kunnen onze moderne centrales blijven concurreren met hun oude Duitse collega’s. En hoogovens met chinees staal

CCS2 is geen “end of pipe” oplossing, zoals Greenpeace en hun ex directeur zegt, nu GroenLinks Kamerlid. CCS2 is een Nederlandse innovatie om alle 3000 centrales in de wereld klimaat neutraal te maken. Dat is namelijk veel urgenter dan duurzaam.
Met verplichte CCS2 kunnen ook kolenlanden als Polen, klimaat neutraal worden. Die vorm van inclusiviteit, verwacht ik van een internationaal georienteerde politieke partij.

GroenLinks innovatie?

Bij CCS2 wordt de CO2 van een installatie afgevangen, en daarna gefixeerd tot een vaste stof. Dat gebeurt met het mineraal Olivijn. Uit de innovatieve reactor komt dan magnesium carbonaat en zand, beide zeer stabiele stoffen. Een kolencentrale produceert dan ongeveer even veel magnesium carbonaat en zand, als er steenkool in gaat.
Dit soort technieken zijn hard nodig omdat er nog vele CO2 bronnen zullen zijn, de komende decennia. En we moeten juist CO2 negatief worden, om het klimaat probleem te overleven.

Daarnaast is het Markermeer nodig als proefgebied voor de duurzame teelt van biomassa op zee. De zon op zee is nodig om voldoende biomassa te telen, voor de biobased economy, en omdat we de zon daar, nog niet benutten.
Met die extra biomassa, gebonden CO2, kunnen we CO2 negatief worden als het wordt opgestookt in centrales met CCS2

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Subsidie naar huishoudens ipv naar bedrijven

Revolutie, invloed is het bloed van de democratie, nu ook voor burgers, als zij 18 miljard subsidie gaan uitgeven, ipv bedrijven

Revolutie, invloed is het bloed van de democratie, nu ook voor burgers, als zij 18 miljard subsidie uitgeven

De VVD wil weer lasten verlichting, als cadeautje voor kiezers.
De vorige keren sloopte de VVD onze samenleving om ons heen weg.
Nu liegen ze geen 1000 EUR per huishouden, maar 10 miljard lastenverlichting.
En dat kan gemakkelijk. Geef de 18 miljard subsidie, die nu naar bedrijven gaat, aan huishoudens.
Laat dan consumenten, met hun invloed op eigen koop gedrag, zelf beslissen hoe de energietransitie verloopt. Want consumenten hebben een toekomst, hun kinderen. Dat is marktwerking zoals de VVD dat wil.

18 miljard subsidie per jaar voor bedrijven.

Bedrijven krijgen in dit land jaarlijks 18 miljard subsidie
10 miljard indirecte voor hun fossiele energie rekening
8 miljard SDE subsidie om duurzame stroom te verkopen, die geen subsidie nodig heeft

Die 10 miljard indirecte subsidie voor bedrijven gaat naar korting op de energie belasting, die alleen bedrijven krijgen. Huishoudens mogen alleen de hypotheek rente afschrijven, maar bedrijven mogen het hele aankoop bedrag afschrijven.

Er is elk jaar 8 miljard SDE, alleen voor bedrijven.
Maar windmolens op het land hebben helemaal geen SDE meer nodig, als huishoudens direct eigenaar worden. Elk huishouden een kavel  windpark voor eigen gebruik
En die Noordzee windparken, worden allemaal van buitenlandse investeerders. Zo stroomt ons SDE geld uit onze maatschappij, met dank aan de VVD minister van EZ, die kennelijk betaald wordt door buitenlandse banken.
Maar de economie gaat weer goed, bedrijven hebben dis minder hulp nodig, wel omzet. die krijgen ze als consumentenmeer uit kunnen geven. Laat consumenten de subsidie uitgeven, marktwerking,  met het geld dat bedrijven anders als subsidie hadden gekregen.
Laat bedrijven maar werken voor hun geld. Een deel van dat geld lekt dan weg, als consuementen vinden dat buitenlandse bedoirejven betere spullen maken, maar EZ laat nu ook 4 miljard SDE  onnodig naar buitenlandse bedrijven stromen.

Geef die 18 miljard subsidie aan huishoudens

Huishoudens kopen duurzame spullen met die 18 miljard subsidie. Maar alleen als hen dat voordeel oplevert. En dat kopen ze bij de bedrijven die anders die subsidie hadden gekregen.
Consumenten kiezen dan de beste bedrijven, om de duurzame spullen bij te kopen, dat is marktwerking zoals de VVD die altijd wil. Goede bedrijven stimuleren.
Dat werkt zo, omdat consumenten een toekomst hebben, hun kinderen

Per inwoner elk jaar 1000 EUR subsidie om zelf keuzes te maken in de energie transitie.

Bijvoorbeeld:

 • zonnepanelen op eigen dak
 • Woning isolatie
 • Een kavel windpark voor eigen gebruik
 • Een Volksaandeel in de Noordzee windparken.
 • Korting op de elektrische auto
 • Of een eigen laadpaal, achter de meter
 • Een warmtepomp ipv een nieuwe CV ketel

De stroom voor die elektrische auto, wekken huishoudens zelf op, geen 10 cent per km fossiele brandstof, maar 0,5 cent per km met zelf opgewekte stroom, uit zon en eigen kavel windpark, zo verdrie dubbelt de subsidie voor huishoudens ook nog eens andere besparingen.
De warmtepomp op goedkope stroom uit je eigen kavel windpark, 3 cent per kWh, voorkomt russisch aardgas van 70 cent per m3

Geen gesubsidieerd werk, maar werk door meer vraag uit de markt!
18 miljard duurzame koopkracht per jaar, voor consumenten, omdat zij de toekomst hebben, hun kinderen

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Shell doet straks vooral CCS2, want klimaat neutraal is urgenter dan duurzaam

Leg Shell en andere fossielen verplicht CCS op

Leg Shell en andere fossielen verplicht CCS op. Ze vragen er zelf om.

De olie van Shell is al bijna op, daarom zijn ze aan het overstappen op aardgas. Zoals in Rusland. Niet fris, maar Shell laat zien dat ze kunnen veranderen.
Daarom moeten we Shell helpen de techniek van CCS2 door te ontwikkelen en overal te exporteren. Verder veranderen, om de Nederlandse export aan te jagen. Laat Shell verdienen aan het oplossen van het klimaat probleem, dan aan het veroorzaken ervan, dat is de essentie van wat regeringen en de politiek moeten doen.
Er staan 3000 centrales op de wereld, de blijven nog wel even nodig, omdat er nog lang niet snel genoeg windmolens en zonneparken gebouwd worden.
Met CCS2 wordt de CO2  uit centrales en hoogovens en raffinaderijen, omgezet in een vaste stof.  Daarmee wordt fossiele brandstof klimaat neutraal. Dat is namelijk veel urgenter dan duurzaam. Wat de lobbyisten van greenpeace ook vertellen. Greenpeace moest ooit haar eigen mensen vrijkopen uit russische gevangenissen, sinds die tijd bestrijden ze wel kolencentrales, maar niet gascentrales, want die stoken steeds meer russisch gas. Greenpeace is nu verkoper van russisch gas, de prijs voor het vrijkopen van haar medewerkers  bij Putin.

CCS2 is een verbeterede versie van CCS, hoger rendement, en CO2 wordt een neutrale vaste stof

Door alle CO2 producenten te verplichten die CO2 om te zetten in een vaste stof, want dat kan met de techniek CCS2, worden we het snelst klimaat neutraal. En de stroom van die 3000 centrales wordt duurder, de CO2 vervuiler betaalt. Daardoor wordt subsidie op windmolens en zonneparken overbodig, want dat is dan goedkoper dan de stroom uit centrales.
CCS2 heeft ook een hoger rendement dan het ouderwetse CCS, waar Shell mee bezig is. Bij dit ouderwetse CCS gebruikt Shell haar bestaande pijpleidingen en boorputten om de CO2 in de grond te pompen, zodat die putten nog eeuwen bewaakt moeten worden.
CCS2 daarentegen zet de CO2 om in een vaste stof, ongeveer evenveel als er steenkool in een centrales gaat. Die stof is magnesiumcarbonaat en zand, en kan goed in beton verwerkt worden.

De Shell toekomst is fossiel, en ook klimaat neutraal, met CCS2

De nabije toekomst is niet fossiel vrij, maar wel klimaat neutraal. En fossiel wordt alleen nog gebruikt als aanvulling op stroom uit windmolens en zonneparken. Niet minder fossiele centrales, wel allemaal klimaat neutraal, en alleen aan als het echt nodig is. Dat is de toekomst van Shell en onze energie voorziening.
Met verplichte CCS2, dwingen we Shell haar competenties en kennis in de Chemie in te zetten om Nederland te redden van het klimaat probleem. En tegelijk meer export  voor Nederland te realiseren. CCS2 is goed voor onze economie.

Urgenda zou ook meer bereiken in haar klimaatzaak, als ze overstappen van het bestrijden van alle fossiele energie, naar het helpen promoten klimaat neutrale energie.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie

Tilburg steelt onnodig voordeel van burgers uit windmolens Spinder

Gaat cooperatie T-Wind in Tilburg Windpark Huisjesmelker spelen, of burgers helpen zelf waarde te creëren?

Gaat coöperatie T-Wind in Tilburg, Windpark Huisjesmelker spelen, of burgers helpen zelf waarde te creëren?

Net als de provincie Brabant, organiseert de gemeente Tilburg, dat vooral bedrijven verdienen aan windmolens, en burgers onnodig benadeeld worden. De gemeente Tilburg  heeft de vrije keus, of burgers directe eigenaar van windmolens, of bedrijven.
De gemeente Tilburg koos voor bedrijven, en benadeelt daarmee haar eigen burgers.

Door de aanpak en regie van gemeente en provincie, worden bedrijven eigenaar van de windmolens op bij de rioolwaterzuivering op de Spinder, een publiek bedrijf waar de gemeente invloed heeft.
Toch koos de gemeente Tilburg welbewust voor het bevoordelen van bedrijven en het benadelen van burgers, want D66 wethouder Berend de Vries verdedigt de “keus tegen burgers”. Al beweert hij dat burgers ook eigenaar kunnen worden. Maar in werkelijkheid kunnen ze alleen eigenaar worden van een coöperatie die als bedrijf weer eigenaar is van de windmolens. Door de bewuste keus van de gemeente, is dat een vorm van diefstal van burgers. Dat verschil in eigenaar van windmolens, maakt een verschil in voordeel uit windmolens van een factor 20. En het is een keuze van de gemeente, daarom is Tilburg heel fout bezig.
Die foute aanpak staat in een zogenaamde green deal met de rioolwaterzuivering, de gemeente Tilburg en een aantal coöperaties.  De bedoeling is dat een nieuwe coöperatie T-Wind, de windmolens gaat exploiteren en de stroom verkoopt op de markt. Burgers mogen geld lenen aan de coöperatie.
In de praktijk blijkt dat maar een handjevol burgers geld leent en dat 90% van het geld voor het windpark, bij de bank wordt geleend. Dat komt omdat zo’n coöperatie in feite een windpark huisjesmelker is. D66 zou zich moeten schamen voor dit onnodige neoliberale extremisme.
Als de gemeente Tilburg en T-Wind, de huishoudens helpt om zelf eigenaar te worden van de te bouwen windmolens, dan worden die huishoudens een beetje ondernemer, ipv investeerder,  dat is ook een neoliberale keus. Daarbij kopen huishoudens ieder een eigen kavel windpark, voor eigen gebruik. Ze krijgen de stroom die de wind opwekt, om thuis te verbruiken. Zo kost die stroom maar 3 cent per kWh, veel goedkoper dan commerciële stroom, die ze van een coöperatie kunnen kopen. Daar zit het voordeel, dat de gemeente Tilburg haar inwoners niet gunt. Wees er maar trots op als D66.

De prijs van geld is belangrijk bij een windpark, want alles moet bij de start betaald worden.

De windmolens  van een windpark worden bij de bouw betaalt, en gaan daarna 25 jaar goedkope stroom opwekken.

 • Maar bedrijven hebben heel duur geld, omdat ze winst willen maken. In de Green Deal staat ook dat de winst uit de wind weer in duurzame dingen “geïnvesteerd” moet worden. Maar waarom moet dat uit de windmolens komen?
 • De bank heeft weer veel goedkoper geld, dus in de praktijk leent een bedrijf  het meeste geld van de bank, waardoor de winst uit de windmolens in feite naar de bank vloeit.
 • Consumenten, burgers hebben het goedkoopste geld, dus voor de samenleving als geheel, kunnen die windmolens het beste direct door inwoners van Tilburg gekocht worden.
 • De gemeente Tilburg kan nog goedkoper geld lenen. Daarmee zou ze zelf ook eigenaar van het windpark kunnen worden. Vervolgens kan de gemeente kavels van het windpark in bruikleen kunnen geven aan de armsten in de stad. Die hoeven dan geen dure commerciële stroom te kopen. Zo verlaagt de gemeente Tilburg de kosten voor die arme huishoudens.

Maar de gemeente Tilburg kiest welbewust de aanpak met het duurste geld. Daarmee benadeelt ze welbewust haar eigen inwoners. Zo werkt D66 in Tilburg, en ook in de provincie Brabant. Die heeft de regie bij het windpark langs de A16, en wil daar dezelfde onnodig dure financiering en benadeling van burgers organiseren, onder de newspeak naam “sociale wind”.

Verschil tussen burgers echt eigenaar van een eigen kavel deel windpark en een bedrijf eigenaar.

Als alle huishoudens de kans krijgen een kavel deel-windpark voor eigen gebruik te kopen, krijgen ze de stroom uit hun stukje windpark voor de kostprijs, 3 cent per kWh 20 jaar vaste prijs. Deze huishoudens hoeven geen commerciële stroom meer te kopen van de coöperatie T-Wind, wat hen 5 tot 8000 EUR voordeel oplevert. En de SDE subsidie is overbodig. Die betalen burgers ook al aan bedrijven.
Er lekt zo ook geen geld weg naar de bank.

Als een bedrijf eigenaar wordt van de windmolens, dan gaat dat bedrijf voor de winst, en mogen inwoners van Tilburg de stroom van de windmolen kopen voor een commercieel tarief, ze hebben er dan dus geen enkel voordeel van.

Juist windmolens hebben draagvlak nodig. Gebrek aandraagvlak is de reden dat Nederland heel erg ver achter loopt. Ook al betalen burgers elk jaar al 8 miljard, overbodige subsidie.
De aanpak van Tilburg en Brabant heet dan wel “Sociale wind” maar burgers hebben er geen direct voordeel van, dus ook geen reden om draagvlak te “leveren”.

Als burgers zelf eigenaar kunnen worden, door een kavel  voor eigen gebruik en eigen voordeel te kopen, dan hebben ze wel degelijk, persoonlijk een reden om wel voor draagvlak te zorgen.

Tilburg, stap in de echte energietransitie, doe “Trots eigen windpark bezit”

De energie transitie word dus geremd door deze neoliberale D66 aanpak in Tilburg en Brabant.
Want burgers hebben de toekomst, hun kinderen. Maar D66 gunt alleen bedrijven voordeel, en veroordeelt burgers tot een waardeloze bijrol.
De energie transitie die nodig is, is dat elk huishouden, massaal, een eigen kavel deel-windpark koopt. Stop met kopen van commerciele stroom, en ga die zelf opwekken. Want zowel zonnepanelen als windmolens werken automatisch. Daar hoeft geen ondernemende cooperatie T-Wind tussen te zitten.

Er komt 600 MW aan windmolens in Brabant, tot 2020. Daarmee kunnen ca 400.000 Brabantse huishoudens trotse eigenaar worden  van een eigen kavel deel-windpark. En daarmee in een voordeel behalen van 5000 EUR. Dat is voor heel Brabant 20 miljard EUR.
Dus D66 is met een grote roof op Brabanders bezig. Daar mag het best op aangesproken worden, elke keer dat ze burgers van voordeel proberen te beroven.

Geef elk huishouden de kans een eigen kavel windpark te kopen, voor eigen gebruik.
Dus een massa consumentenmarkt voor kavels windpark.
Zodat Brabanders zich kunnen terug trekken van de markt voor fossiele stroom.
Burgers die zelf voordeel hebben, trekken de energietransitie veel sneller aan, dan bedrijven die het voor de subsidie doen.
Burgers hebben de toekomst, hun kinderen.
Ondernemers kunnen altijd wel ergens aan verdienen, of het nu klimaat schade of kavels deel-windpark is.
Laat ondernemers maar concurreren om de gunst van consumenten, op de markt voor kavels deel-windpark.

Een vast inkomen voor energie coöperaties in Tilburg, onafhankelijk van de markt

Coöperaties hoeven dan niet met grote energiebedrijven te concurreren, maar organiseren alleen de huishoudens en MKB bedrijven, die ieder een eigen kavel deel-windpark hebben. Daarmee is er ruimte voor een vast inkomen van 0,8 cent per opgewekte kWh. Zonder markt risico.

Ook in Tilburg werken windmolens automatisch, zonder ondernemerschap

Bij trots eigen windpark bezit, is het ondernemers risico van het hebben van een windpark, verplaatst van ondernemers naar huishoudens. Dat kan ook heel gemakkelijk, want de stroom komt toch wel. Huishoudens hebben nu al het risico van de markt prijs van commerciële stroom. Door hun stroom zelf  op te wekken, verdwijnt dat risico. Ook het bewonen van een eigen huis, is een vorm van ondernemerschap, en dat gaat de helft van de inwoners goed af.
Een kavel deel-windpark kost een huishouden ca 1500 EUR. Voor minstens 20 jaar goedkope stroom. D66 blokkeert dat voor burgers.

Tilburg kopieert bij windenergie onnodig fouten van de provincie Brabant

Ca 10 jaar gelden adviseerde het het Tilburgse instituut Telos de provincie dat Brabant pas in 2040 windmolens nodig zou hebben. Telos werpt zich op als duurzaamheids specialist, maar werkt vooral voor fossiele belangen en boeren, denkt ze. De provincie nam dat advies over, en deed niets aan windenergie. In werkelijkheid maakten boeren en windpark huisjesmelkers overal in Brabant plannen voor windparken. Daardoor hadden ze langs de A16 overal “grondposities” voor windmolens. En dat accepteerde de provincie, daarmee benadeelde de provincie Brabant haar eigen burgers.

Wie een grondpositie heeft, bepaalt wie eigenaar wordt van de windmolens. Boeren wordt dan een bepaald bedrag beloofd, als er windmolens van windpark huisjesmelkers op hun grond komen.

Boeren kunnen 3 keer hogere grondvergoeding krijgen, als ze samen met huishoudens een windpark bouwen

Maar als huishoudens zelf eigenaar zijn van die windmolens, elk huishouden een kavel deel-windpark voor eigen gebruik, dan wordt er veel meer waarde gegenereerd, dan de windpark huisjesmelker zou doen. Door die extra waarde, kan een boer een hogere grondvergoeding krijgen, als die niet de huisjesmelker, maar burgers trotse windpark eigenaar maakt. Gemiddeld over 25 jaar, heeft een huishouden ca 6 cent per kWh voordeel. Als ze daarvan 1 cent aan de boer geven, krijgt die 3 keer meer voor zijn grond.
Die kans voor boeren heeft Telos natuurlijk niet gezien in hun fossiele lobby.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De revolutie uitvinden voor ze uitbreekt

Revolutie, invloed is het bloed van de democratie, nu ook voor burgers

Revolutie, invloed is het bloed van de democratie, nu ook voor burgers

Onze democratie is een lobbycratie geworden. Burgers hebben niets meer te zeggen. Fact free politiek van populisten heeft dan vrij spel, want alle politieke partijen met hun lobbycratie, sluiten gewone kiezers buiten. Daardoor is hun politiek niet meer relevant voor burgers. Politiek is een permanente reclame  campagne geworden. De revolutie is dat burgers weer invloed krijgen. Omdat invloed van burgers, en FNV leden, het bloed van de democratie is. Er zijn echter principes nodig om deze revolutie te sturen.

Maak je eigen revolutie principes

Daarom kunnen burgers beter hun eigen 10 punten plan maken voor de verkiezingen.
Daarmee activeren we het bestuurlijk intellect in de samenleving. Zo voeden we ons zelf op, om weerstand te bieden aan de corruptie van de lobbycratie. Want lobbyisten streven hun eigen doelen na, en benadelen daarmee burgers, anders hadden die burgers zelf wel gevraagd om de belangen van lobbyisten na te streven.

Principes en burgers eerst,  dat is de revolutie die de democratie weer tot leven brengt.

 1. Revolutie: Burgers zijn belangrijker dan bedrijven. Dus bijvoorbeeld burgers krijgen de subsidie, evt in vouchers,  die nu naar bedrijven gaat. Bedrijven die burgers goede producten verkopen, kunnen dan groeien.
 2. Publiek belang gaat voor individueel belang. Dus een windpark of snelweg, die van burgers is, publiek belang, is belangrijker, dan die 100 schreeuwende tegenstanders. Ook de gemeenteraad, moet met deze revolutie regelgeving publiek belang voor laten gaan.
 3. Het klimaat probleem en CO2 reductie is zo urgent, dat dat belangrijker is dan duurzaam worden.
  Hieruit volgt bijvoorbeeld dat alle centrales verplicht CCS2 moeten gaan toepassen. In deze revolutie gaat Nederland de wereld redden door dat CCS2 ook te verkopen aan de andere 3000 centrales op de wereld. Mooie export. EN, omdat de stroom uit die centrales met CCS2, duurder wordt, kan de subsidie voor duurzaam verdwijnen of minder worden.
 4. Burgers ipv bedrijven krijgen voortaan subsidie in vouchers  Nu krijgen burgers 0,08 miljard in de ISDE, voor warmtepompen ed, en bedrijven krijgen 8 miljard SDE subsidie. De revolutie is dat dat geld voortaan naar burgers gaat, in vouchers, voor dezelfde SDE categorieën. Laat burgers maar bekijken wat ze kopen voor die vouchers, een eigen kavel windpark of zonnepanelen en isolatie voor het eigen (huur) huis. Laat bedrijven maar bij burgers bedelen om die subsidie vouchers. Het publieke belang kiest.
 5. Offshore windparken moeten voortaan alleen met Nederlands geld gefinancierd worden, om subsidie te krijgen. Bedrijven die dat doen, kunnen hiervoor de SDE vouchers van burgers krijgen. En burgers kunnen de vouchers ook houden, als ze zelf de bijbehorende kavels windpark kopen.
 6. Het nationaal zorgfonds, zodat burgers weer zelf kiezen (revolutie), ipv commerciële verzekeraars. (al moet dat democratisch mechanisme nog wel in het zorg fonds ingebouwd worden)
 7. De Tweede Kamer gaat voortaan digitale peilingen of referenda houden.  Dat is de revolutie tegen de allesoverheersende lobbycratie. Elke maand leggen ze 1 of 2 keuzes voor aan de kiezer, in een digitale peiling of referendum. De Kamer bepaalt de vraagstelling, maar de opkomst bepaalt of het besluit ook mag worden uitgevoerd. Zo worden politieke partijen weer relevant voor de samenleving. En de allesoverheersende invloed van de lobbycratie wordt getoetst aan de democratie.
  Nu is alleen de verkiezing zelf nog het laatste restje democratie, alle andere stappen in ons bestuur is lobbycratie geworden.
  Partijen kunnen deze revolutie nu al zelf doen, maar niemand mag dat van de lobbycratie. Daarom is er een revolutie nodig, burgers eerst, dan de politiek. Voorbij de postkoets lobbycratie
 8.  Nederland gaat zich specialiseren in sociale verdediging. Dus militaire missies bouwen voortaan niet allen scholen, maar helpen ook met het opzetten van meer sociale verdediging. Ook in Nederland.
  Een deel van het defensie budget gaat voortaan naar het organiseren van burgers, voor de verdediging van de samenleving. Niet met schietwapens, maar sociale en digitale wapens, in handen van burgers. De sociale verdedigings revolutie.
 9. Media worden weer meer een publiek eigendom, voor goede controle op de democratie. De VVD heeft de afgelopen jaren de publieke omroep kapot bezuinigd. Daardoor is het nu een semi commerciële staats propaganda zender. Journalisten die niet onafhankelijk zijn, maar duidelijk gekleurde berichten maken, krijgen een time out. Net als de BBC moet onze publieke omroep voldoende geld krijgen, om vooral de democratie en het openbaar bestuur transparant te maken.
 10. WERK, is er te weinig.  En waarde creatie en krapte op de arbeidsmarkt is het doel. Bedrijven zullen meer werk in Nederland moeten houden en creëren. Ze zullen regels krijgen voor local content, en wie importeert, wat ook in Nederland gemaakt kan worden, krijgt achteraf een onderzoek, waarom een Nederlands bedrijf die order niet kreeg. Nederlandse bedrijven hoeven echter niet alles zelf te doen.De Bouw moet het weer druk krijgen. Al onze 8 miljoen woningen energie-neutraal verbouwen. Dan wonen we zonder aardgas toch lekker warm.
  Laten we streven naar krapte op de arbeidsmarkt. Dan heeft het massaal aanwezige talent, dankzij ons onderwijs, een betere kans op werk. In dat werk kunnen ze hun talent en competenties benutten en daar een goed salaris mee verdienen. En de lonen gaan zo ook weer omhoog. Waarde creatie is veel beter dan subsidie voor bedrijven of WW. Een waarde creatie autoriteit gaat toezien op experimenten met het basis inkomen. Want waarde creatie is de basis van onze welvaart.

Heb je verbeter voorstellen, laat het horen, schrijf je eigen  10 punten plan.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Deel-Sparen voor een eigen Deel-windpark, welke bank durft deze innovatie?

deel-sparen met de blockchain van ethereum.org voor een eigen deel-windpark

deel-sparen met de blockchain van ethereum.org voor een eigen deel-windpark

Als vele huishoudens samen een deel-windpark kopen, iedereen een kavel windpark voor eigen gebruik, dan hebben die deelnemende huishoudens het meeste voordeel van de windmolens. Het levert ze geld op ipv dat het geld of subsidie kost. Dat vinden gemeenteraden vaak een goede aanpak. Het geeft een beetje rust in de gemeente, want de voorstanders worden zo zichtbaar. En er geen subsidie nodig. Deel-sparen maakt onafhankelijk van de jaarlijkse subsidie rondes en de manipulatie van EZ. Met deel-sparen kunnen die huishoudens vooraf het geld bij elkaar krijgen om de windmolens te bestellen, zodat ze samen een aannemer de opdracht kunnen geven hun eigen  windpark te bouwen.
Er is echter een bank nodig, die de spaarsaldi van alle deelnemers bij elkaar kan optellen, en met vertrouwen, het totaal resultaat van het deel-sparen kan aantonen voor aannemers, windpark ontwikkelaars, windmolen fabrikanten, en de gemeente die de vergunningen afgeeft aan die zelfde groep die zich verenigt met deel-sparen.

De blockchain techniek kan een nuttige rol spelen bij deel-sparen.
Alle deelnemers hebben een aparte, eigen spaarrekening, en een eigen spaardoel, bijvoorbeeld 2000 EUR over 3 jaar.
Alleen de bank en deel-sparen deelnemer zelf weet hoeveel er op de eigen rekening staat.
De bank geeft dan een blockchain “token” uit waarin dat individuele deel-sparen bedrag  is versleuteld.
De deel-sparen deelnemer voegt dat toe  aan de blockchain van het hele deel-sparen project. En ziet hoeveel er op dat moment, in totaal, door alle deelnemers voor dat windpark bij elkaar is gespaard.
Daarom kan een bank die zich wil onderscheiden met innovatie, de blockchain techniek gebruiken  als proef voor deel-sparen.

Met deel-sparen samen opdrachtgever voor een eigen windpark

Met deel-sparen laat een groep huishoudens zien dat ze samen goed zijn voor hun geld.

Deze techniek, het deel-sparen en de blockchain, is natuurlijk ook geschikt om het geld voor een zonneweide of gemeenschappelijke WKO in een buurt bij elkaar te brengen.

Welke bank gaat zijn klanten hiermee als eerste helpen? Elke bank kan dit doen, als dienst voor zijn spaarders. Bunq heeft iets dat er op lijkt, maar dat lijkt alleen voor kleine groepen deelnemers. En Bunq doet nog niet aan sparen, alleen betalen.  Een deel-windpark telt al gauw tienduizend deelnemers.

Andere banken denken alleen voor investeerders, die ze geld lenen, maar bij deel-sparen, is de bank niet nodig, want de investeerders sparen hun deel-kapitaal bij elkaar, en geven het dan samen uit. Omdat ze samen opdrachtgever zijn.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie