Climate action should be a profitable business with real new jobs

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs. Regulations required

To fight the climate problem WE, the world, need 2 climate action “man on the moon” projects.

1. All 3000 fossil power plants need to implement CCS2, mandatory, because it is BAT, Best Available Technology. CCS2 makes power plants climate neutral, at a cost. Regulations create a level playing field.

2. We have to give scientists the goal and means to develop new ways to grow and harvest biomass. This biomass will be the base material for fuel for the power plants with CCS2. There is a lot of unused sunlight at sea.

These 2 climate action projects will result in a fast implementation of CO2 negative power plants. And cement factories, steel plants and oil refineries will become climate neutral.

Climate action with CO2 negative power plants as a profitable business

An important element in these projects is that we create profitable businesses to fight the climate problem. By making CCS2 mandatory. And growing a sustainable alternative to fossil fuel. Create a better alternative to coal plants in stead of fighting them, while we still need them today.
Jobs of all sorts are created to fight the climate problem.

The power plants with CCS2 will be a real, CO2 negative, backup power source for periods when there is not enough wind or sun.

CCS2 explained

CCS2 is a improved successor of CCS. CO2 is captured, and then fixed to a substance with the mineral Olivine. The CO2 – Olivine reaction speed is increased with a Gravity Pressure Vessel. A 1 km tube into the earth. At 1 km the pressure is at a level that the chemical reaction reaches a useful speed.
The CO2- Olivine reaction also produces heat, so the Gravity Pressure Vessel has to be cooled to optimal temperature. The excess heat is used for the CO2 capture process. This increasing the fuel efficiency of the power plant with CCS2.

Smart climate action without subsidy

CCS2 will make fossil power more expensive. That is why CCS2 is not used today. Therefore it has to be made mandatory.
When all fossil power is made more expensive, the climate action cost of CO2 is incorporated in the power price. And competition for the best CCS2 implementation will drive the cost down to about 3 to 6 cents per kWh.
This will make renewable power cheaper that fossil power, even if it is from climate neutral power plants with CCS2.
So, the regulation “mandatory CCS2”, makes power plants climate neutral, and renewable power cheaper, and competitive without subsidy.
This type of regulations creates competition on the climate neutral power market, driving down cost, and allowing businesses to earn some money.

Gepost in duurzaam | Getagged , | Plaats een reactie

Regeerakkoord paragraaf voor klimaat en energie

We zijn al voorbij de CO2 doelen uit het klimaat akkoord van Parijs. Daarom moet het nieuwe regeerakkoord ons CO2 negatief maken

We zijn al voorbij de CO2 doelen uit het klimaat akkoord van Parijs. Daarom moet het nieuwe regeerakkoord ons CO2 negatief maken. (ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf)

Wat is JOUW energieparagraaf voor het nieuwe regeerakkoord?

MIJN energieparagraaf is burger gericht, omdat burgers de toekomst hebben, hun kinderen. Zij kunnen straks voordelig duurzame consumentenproducten kopen, zoals kavels KOOP-windpark voor eigen gebruik. Stroom voor 2 cent per kWh zonder SDE subsidie

En er komen daarnaast 2 globale klimaat projecten vanuit Nederland, in het regeerakkoord:
1. Alle 3000 centrales in de wereld verplicht CCS2
2. Wageningen University krijgt de opdracht en de middelen om de teelt en oogst van veel meer biomassa te ontwikkelen, Dat wordt o.a. brandstof voor de centrales met CCS2, zodat ze CO2 negatief worden. Want al in 2000 passeerden we de afspraak in het klimaat akkoord van Parijs.

Een regeerakkoord voor burgers

Bedrijven hebben de afgelopen decennia jaarlijks meer dan  10 miljard subsidie gekregen. Ze werden niet duurzaam. Het klimaatprobleem gaat aangepakt worden met burger gerichte acties en beleidsregels voor iedereen.
Acties, want het klimaat is veel urgenter dan we tot nu toe dachten.
Burger gericht, omdat burgers de toekomst hebben, hun kinderen.
Bedrijven kregen de afgelopen jaren tientallen miljarden subsidie, maar dat heeft te weinig duurzaam opgeleverd. Dus daar stoppen we mee. Voortaan krijgen bedrijven regels opgelegd, verplichte CCS2 voor grote CO2 uitstoot.

Regeerakkoord:  kolencentrales open houden en alle centrales verplicht CCS2

Met verplichte CCS2, regels voor bedrijven, worden we veel sneller klimaat neutraal. dan met het niet werkende ETS. Niet pas in 2050, maar vanaf nu zo snel mogelijk.

Regels voor bedrijven zijn veel goedkoper dan subsidie voor bedrijven

Bedrijven krijgen geen subsidie meer voor het opwekken van duurzame energie, maar wel regels opgelegd. Verplichte CCS2 voor alle centrales is een voorbeeld.
Daarnaast natuurlijk een CO2 heffing voor alle import producten zoals stroom uit landen die nog geen CO2 heffing hebben. Een level playing field.
CCS2 maakt stroom uit centrales duurder, maar verlaagt ook de SDE subsidie behoefte van de bestaande en nog te bouwen windparken die al een SDE subsidie beschikking hebben. Daardoor maakt verplichte CCS2 de stroom voor consumenten uiteindelijk goedkoper, en voor bedrijven duurder. Dat komt doordat er met CCS2 minder SDE subsidie  nodig is, en die zouden de consumenten gaan betalen.

Regeerakkoord: Burgers spil van de energietransitie

De subsidie gaat voortaan naar huishoudens. Zij krijgen vouchers voor
– kavels koop-windpark.
– aandelen Noordzee wind, voor huishoudens en MKB
– wamtepompen en woningisolatie
– elektrische auto’s
– zonnepanelen op eigen dak, overal waar dat kan
– smart mobility ipv extra asfalt

Deze, en nieuwe, duurzame consumenten producen, moeten massaal gekocht gaan worden, en daar maken we ook regelgeving voor.
De aanbieders van al deze producten moeten onderling gaan concurreren om de gunst van de Nederlandse consument die met eigen geld en vouchers zijn gang kan gaan, marktwerking en concurrentie. De goede bedrijven krijgen dan nog steeds hun subsidie.

Bedrijven mogen alleen nog een windpark bouwen voor hun eigen stroom, als ze hun medewerkers eigenaar maken, zodat de medewerkers de stroom die ze zelf thuis niet nodig hebben, aan het bedrijf kunnen verkopen.
Of op de markt, als hun bedrijf de stroom niet nodig heeft.

Regeerakkoord:  Salderen een recht en investeringszekerheid voor consumenten

Natuurlijk wordt salderen een recht voor de komende 50 jaar, met elke 10 jaar een evaluatie voor daarna.
Ook de stroom van kavels koop-windpark mag gesaldeerd worden. Want ons elektriciteitsnet is een openbare weg voor stroom. Voorwaarde is dat consumenten en MKB hun windpark voor eigen rekening en risico, en voor eigen gebruik laten bouwen, of een kavel koop-windpark kopen.
(art 95a lid 2 van de Elektriciteitswet van 1998)

Regeerakkoord:  twee “man on the moon” klimaat projecten, geven banen en economische groei

De regering start nog in 2017 twee globale “man on the moon”
projecten, voor onze economie, en de bestrijding van het klimaat probleem:

1. CCS2 rijp maken voor toepassing in al onze centrales, ook echt toepassen zoals in het energieakkoord staat, en daarna ook toepassen op de andere centrales.
Tegelijkertijd voorbereiden dat het ook in bijvoorbeeld kolenlanden als Polen kan worden toegepast.
CCS2 moet een Nederlands export product worden, voor alle 3000 centrales in de wereld.

2. De universiteit van Wageningen krijgt de opdracht en middelen voor een wereldwijd versnellingsproject voor de duurzame en circulaire teelt en oogst van nieuwe biomassa.
Met het doel dat die teelt CO2 uit de biosfeer haalt, en dat de biomassa ook brandstof voor de centrales met CCS2 oplevert.

Met deze 2 projecten wordt Nederland en de rest van de wereld sneller CO2 negatief, en dat is nodig om ons te redden van het klimaat probleem
In 2000 zat er al genoeg CO2 in de biosfeer voor 2 graden opwarming, die urgentie maakt actie nog dit jaar nodig.
Dat is de conclusie van het IPCC in hun grafiek.
(ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf)
Echte banen, moeten ook in het regeerakkoord

De FNV heeft uitgerekend dat het sluiten van kolencentrales ca 2800 echte banen kost. En dat onze CO2 uitstoot dan gedeeltelijk verplaatst naar Duitse centrales.

Echte banen in het regeerakkoord

Als we onze eigen centrales open houden, en verplichten klimaat neutraal te worden, levert dat juist nieuwe echte banen op in Nederland op, ipv in Duitse centrales.

 1. De inbouw van CCS2 installaties.
 2. De handel en transport van Olivijn in Rotterdam
 3. En de export van de technologie naar de 3000 andere centrales op de wereld.

Stel dat het inbouwen van CCS2 in een centrale, 200 tot 500 miljoen kost, en dat 20% daarvan werk is, dan levert dat 400 tot 1000 manjaar werk op, per centrale.
Ik wil daar wel eens een echte berekening van zien. En dan niet een politieke berekening die maar 4 jaar vooruit kijkt, maar een echte, die de hele levenscyclus van een CCS2 installatie, de kostenverlaging door innovatie, en extra inkomsten belasting,  meeneemt.
Ook de groei van windenergie, en het verschuiven van het belang van kolencentrales van vooral stroom opwekken, naar het vooral backup stroom leveren, de opslag functie van centrales.

Opslag van stroom met centrales, ook in het regeerakkoord

Naarmate we meer stroom opwekken met windmolens en zonneweides, worden de periodes met te weinig wind en zon talrijker, zodat de centrales volle bak moeten draaien.
Ze verstoken dan de brandstof die ze uitspaarden toen er wel genoeg wind en zon was. Dat is de opslag functie van centrales met brandstof.
Naarmate we meer windparken bouwen zullen de centrales minder hard moeten stoken.
Er is dus een verschuivende balans tussen meer duurzaam opwekken en steeds minder brandstof.
Omdat we nog lang niet genoeg windparken hebben, zullen onze centrales echter nog lang stoken, dat is een belangrijke reden om ze nu al te verplichten CCS2  toe te passen.
Maar ook omdat opslag met centrales heel erg goedkoop is. Bij de huidige benutting van centrales kost hun opslag ca 0,1 cent per kWh. Die opslag  gebruiken we nu al!

Ook dat is een reden onze centrales open te houden, en niet over te stappen naar de handel in stroom met Duitsland. Dat is altijd duurder, en veroorzaakt meer CO2 uitstoot dan CCS2 inbouwen in onze eigen centrales.

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , | 6 Reacties

regulations are essential for successful energy policies in wind power

Regulations required, for good looking wind farms as mass consumer product

Good looking wind farms as mass consumer product, will drive the energy transition. Regulations required

Every family can generate their own power with a purchased part of a wind farm, without government support. A mass consumer market for family sized parts of a wind farm. These private generators balance their wind farms with
climate neutral coal power plants.
SME’s can do the same, when CCS2 will be made mandatory for all fossil power plants.
Regulations, like mandatory CCS2,  are an essential part of the energy transition.
This article explains that regulations are necessary to reduce the need of government support for renewables.  The sale of family sized parts of a wind farm also makes social acceptance visible.

Regulations need to control power markets

Coal plants are cheaper than power plants for natural gas. But only CCS2 makes both climate neutral. This is necessary, because we will need them for decades to come. Closing down coal plants, will only displace CO2 production to other fossil power plants. This will happen until politicians call for regulations to control part of the free power market.
Although the share of renewable power on the grid is growing, its not growing fast enough to fight the climate problem. Wind power just past the amount of coal powered plants, in Europe. But, to keep global warming below 2 degrees, we need to become CO2 negative, very fast. EG. by burning sustainable biomass derived fuel for power plants with CCS2. But the science to grow biomass in the required quality and scale, has yet to be developed. The Dutch Wageningen University could develop this.

So, those who back away from coal, promote Russian gas, and the corruption and cost of wars initiated by Putin.
Eastern  Europe, including Germany is way too dependent on Russian gas. Reducing power generation with Russian gas, should have the highest priority,  unless you are Putins useful fool.

Climate neutral fossil power plants remain necessary to become CO2 negative

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs. Regulations required

The IPCC concluded that already in 2000, there was enough CO2 in the air for 2 degrees global warming.
IPCC_wg3_ar5_technical-summary.pdf

That is why, we still need fossil power plants, with CCS2 and bio-based fuel, to actively remove CO2 from the biosphere.
So, even if we have enough renewable sources, we need to operate installations, like CO2 negative power plants to continue to really fight climate change.

 

 

Energy democracy need regulations

Suppose, in 10 to 20 years Western Europe has built enough wind power to generate enough for all users. Where do we generate our power in times when there is not enough wind or sun? Germany has regulations in place to prevent power plants from closing down too early.
Its much more cheaper to keep (some) coal plants, with CCS2. They generate power when its necessary to balance with wind. That is also much cheaper the any form of “storage” or “power to gas” experiments. Grid scale storage pilots are a waste of money. Because everyone can calculate that power plants with cheap coal, and CCS2, deliver cheaper “storage” than experimental technologies.

No power plants any more? Get real!

Most Hydro locations are already in use, so no growth potential there.
Also building enough international power lines that eg. could feed Germany from other European areas, is very, very expensive. And it also means all countries have to build much more wind power then they need themselves. Anyone in favor of hosting  powerlines from the North Sea to southern Germany, Poland and other Eastern Europe countries? Eventually we may get there, but not in the coming decades. So climate neutral power plants we need, as cheap backup. It should be a European man on the moon project to add CCS2 to all power plants before 2030. The biosphere already has CO2 for more than 2 degrees global warming. The climate problem is more urgent than generating sustainable power.

CCS2 is a break through innovation of CCS

CCS is was developed in the past decade with about 1 billion of EU subsidy, and shelved.
Now there is CCS2, where the captured CO2 is converted to a substance with the mineral Olivine.

 • No efficiency reduction in the power plant. The chemical reaction between CO2 and Olivine also delivers heat. About 20% of the heat that coal produces.
 • No CO2 to be pumped into the earth, below somebodies home.
 • CCS2, requires that Olivine is mined, transported and traded, just as coal. That means new jobs, for the climate. Trade unions should adopt CCS2 both for the new jobs, and also for lower energy cost for consumers.
 • CCS2 requires also a 1 km deep tube into the earth, the gravity pressure vessel. At a depth of 1 km , the pressure is heigh enough to have olivine powder react with CO2. Magnesium carbonate and sand are the result.
 • This also enables traditional coal users, such as Poland, to become climate neutral. They will make big steps with CCS2 on their existing power plants.
 • CCS2 is a very nice export product, there is a market of about 3000 power plants in the world. And they all have to become climate neutral to stop climate change. And even CO2 negative, to keep global warming below 2 to 3 degrees.

Lets recognize that the Paris climate agreement , COP21, will not be realized by today’s energy policies.

New energy policies

Because CCS2 is necessary and it will make power more expensive, it should become mandatory for all power plants.
This will create a higher price for power, and will make the need for support for wind power redundant.
In Europe, renewable power has preference over fossil power. Renewables will always win over fossil power. More and more, power plants will become backup only.
Consumers pay the support for renewable power. They see that their levy is replaced by a higher base price for climate neutral power. Every power consumer, businesses too, pay the higher power price. Mandatory CCS2 means an end to artificial support for renewable power.

The higher base price for power, also means that businesses will pay more to fight climate change. And the higher power price, climate cost included, also stimulates energy efficiency.

But for this, governments need to decide about regulations.

 • Mandatory CCS2, in stead of watching the ETS market manipulation.
 • And maintaining the existing regulation of preference of renewable power on the grid, and on the market.
 • A third important regulation is just decided by the EU, consumers will get the right to generate their own power. This requires that the grid becomes a public road for power.

The energy transition is from a power market to a market for parts of shared wind farms. Every family can generate their own power. Balanced by climate neutral coal power plants.

Its regulations and consumer markets that drive the energy transition, because citizens have a future, their children.

Gepost in duurzaam, Geen categorie, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

FNV streef naar meer voordeel voor burgers bij evaluatie energieakkoord

Krijgen FNV leden ook iets tgerug voor de miljarden die ze de komende jaren in de SDE subsidiepot storten?betalen. SDE subsidie die de afgelopen jaren is toegekend.

Krijgen FNV leden ook iets terug voor de miljarden die ze de komende jaren in de SDE subsidiepot storten?

Waarom accepteerde de FNV in 2013 het energieakkoord?  Het is burgers voor burgers nadelig en geeft bedrijven miljarden gratis geld. Onbegrijpelijk. Natuurlijk was er toen een onderhandelingshype,  daar aan mee willen doen, dat was toen wel begrijpelijk.
Maar nu is er een evaluatie van het energieakkoord, ook bij de FNV. Het ministerie van EZ is nu tevreden over wat het SER energieakkoord bedrijven heeft opgeleverd. Die subsidie miljarden gaven het energieakkoord betekenis voor bedrijven.

Maar welke betekenis heeft het voor de achterban van de FNV? De FNV heeft geen duidelijk uitgesproken of gepubliceerde visie over energie of duurzaamheid, dus een maatstaf is er nog niet. Meer echte banen zou een maatstaf kunnen zijn, maar die komen nog niet uit het energieakkoord. Bedrijven en vooral banken consumeren die miljarden subsidie en dat is het. Zo wordt duurzaam een kostenpost voor burgers en minder banen voor werkers. Dus kan de FNV beter zelf een positieve visie formuleren, voor burgers en werk in echte banen,  dan achter bedrijfsbelangen aanlopen. Het FNV visie traject concludeerde ook al dat “klimaat en energie” belangrijk zijn en dat de FNV daar zelf wat voor moet bedenken. In dit blog doe ik voorstellen waarmee burgers, werkers en anderen de kans krijgen een positief gevoel te krijgen. Dat gebeurt door zelf keuzes te maken voor een beter klimaat, en daar ook voordeel van te krijgen. De vakbonden kunnen die  keuzes mede organiseren.

FNV evaluatie SER energieakkoord

De energie transitie is een veelzijdige verandering, het energieakkoord omvat ca 170 afspraken. Bijna allemaal gaan ze over bedrijven. Bedrijven veranderen echter maar om 2 redenen, en het klimaat zit daar niet bij. Bedrijven komen in beweging als er wat te verdienen valt, of er gratis geld is. SDE is gratis geld. Als het stopt, verkopen windpark exploitanten hun windmolens, of ze stoppen met biomassa, omdat steenkool goedkoper is.  De andere reden voor bedrijven is regelgeving, alleen zit er weinig regelgeving voor bedrijven in het energieakkoord. Dit komt sterk tot uiting bij kolencentrales.
We hebben centrales decennia nodig, dus moeten we ze verplicht klimaat neutraal maken, met CCS2. Dat is de best beschikbare techniek. En het levert echte banen op.

In het plaatje zie je de miljarden die burgers gaan betalen, en die EZ de afgelopen jaren als toekomstige SDE subsidie aan bedrijven toekende. Er zijn 3 belangrijke categorieën:

 • Bij wind op land is die subsidie zelfs geheel overbodig, de SDE gaat vooral naar banken.
 • En bij wind op zee stroomt ons subsidie geld naar buitenlandse investeerders.
 • Centrales krijgen SDE subsidie om biomassa bij te stoken. Elk jaar dat ze dat doen, stoten ze minder CO2 uit.  Op zich OK, maar dat geld kan beter in verplichte CCS2 en dus echte banen gaan.

Centrales zijn zo schoon als de regels voorschrijven, wat politici ook roepen over biomassa bijstook, en dat ze vooral de goedkoopste centrales willen sluiten. Ook dat is onbegrijpelijk.
Al deze miljarden worden vooral door huishoudens betaalt, nu al maar vooral de komende jaren.

Van kosten voor duurzaam, naar waarde creatie voor burgers met duurzaam

Neoliberale regeringen laten de energietransitie over aan de markt, de vvd wil zelfs geen technieken kiezen. Dus kiezen bedrijven die constructies waar ze het meest aan verdienen, ongeacht klimaat effect en zonder echte banen. Ze krijgen er toch gratis SDE subsidie geld bij. Als de markt voor klimaat zou werken, was er geen klimaat probleem.
Daarom moet de FNV bij deze evaluatie ingrijpen, dat er meer voordeel voor burgers komt, ipv alleen voor bedrijven.
Voordeel voor burgers heeft 2 effecten:

 • Burgers gaan dat uitgeven aan duurzame zaken, dus groeit de economie, echte banen.
 • En door die keuzes krijgt duurzaam beleid een positieve betekenis voor burgers, waardoor politici meer rekening moeten houden met burgers, goed voor de democratie

SDE 2016: bedrijven 9 miljard EUR, burgers 0,08 miljard

De FNV vertegenwoordigt burgers, maar ze krijgen bijna niets van de miljarden die burgers betalen aan de subsidie. Laat consumenten op de markt kiezen waar zij hun subsidie aan uitgeven. Met bijvoorbeeld 4 van de 12 miljard SDE, geven we huishoudens vouchers voor bijvoorbeeld warmtepompen, woningisolatie, zonnepanelen en kavels koop-windpark.
En leg bedrijven meer regels op, dat blijkt voor bedrijven uitstekend te werken.

Regel voor bedrijven: verplichte CCS2 voor bedrijven, die veel CO2 uitstoten. Alle centrales, cementfabrieken, hoogovens en raffinaderijen. De CO2 handel, ETS werkt niet, dus doen we het met regels.
Het gevolg van verplichte CCS2 is dat stroom duurder wordt, vooral voor bedrijven.
Zo gaan zij de kosten van het klimaatprobleem zelf betalen.
Burgers betalen ook die duurdere stroom, maar ze hoeven minder SDE belasting te betalen. Bovendien kunnen burgers zelf stroom opwekken, met een eigen kavel KOOP windpark en eigen zonnepanelen. Dan hoeve ze die duurdere stroom niet eens te kopen.

Maak van Salderen een gewoon recht op de openbare weg voor stroom, het elektriciteitsnet

Wie zonnepanelen heeft, of een kavel koop-windpark, is ook eigenaar van de stroom uit die dat eigendom opwekt. Jouw stroom gaat het net in, waar die zonneweides of windmolens staan, en thuis haal je je eigen stroom weer van het net.

Zo kunnen gewone mensen voordeel krijgen van duurzaam, dus moet dat geregeld worden.
Want burgers hebben de toekomst, hun kinderen. Daarom kopen burgers duurzame spullen. En door de massa, geeft dat de energietransitie snelheid.
Bijvoorbeeld als 1 miljoen FNV huishoudens samen opdrachtgever worden van een windpark voor eigen gebruik.  Kan ook in kleine windparken in de regio, opgezet door FNV lokaal.
Echte banen ontstaan zo in de handel en installeren van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Klimaat neutrale kolencentrales, de springplank naar CO2 negatief

Klimaat neutrale kolencentrales zijn nodig, maar Sharon Dijksma, PvdA wil ons afhankelijk maken van Russisch gas

Klimaat neutrale kolencentrales zijn nodig, maar Sharon Dijksma, PvdA wil ons afhankelijk maken van Russisch gas

In het kabinet strijden PvdA en VVD om de kolencentrales. Zowel Kamp VVD als Dijksma PvdA zijn dom bezig. Een win win voor beide is klimaat neutrale kolencentrales. EZ heeft daar al 800 miljoen subsidie in gestopt, voor het ontwikkelen van CCS. Daarmee bouw je klimaat neutrale centrales. Maar CCS ligt nu op de plank. Is dat dom of niet? Inmiddels is er al CCS2, veel beter dan CCS.
Als GroenLinks aanhanger bepleit ik klimaat neutrale kolencentrales, te ontwikkelen in Nederland.
De groei van windparken gaat lang niet snel genoeg. Daarom zullen we nog decennia kolencentrales nodig hebben, dus moeten die verplicht klimaat neutraal worden.

PvdA Staatssecretaris Dijksma volgt hier het foute Greenpeace in hun waan dat Nederland kolencentrales moet sluiten. Maar dan verplaatsen we onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Daarmee doet zij niets aan het klimaat. De PvdA onderschrijft de Parijs doelen. Daarvoor zijn niet slechts klimaat neutrale centrales nodig, ze moeten zelfs CO2 negatief worden.

Voorrang voor duurzaam blijft

Omdat duurzame stroom uit windparken toch altijd voorrang heeft op stroom uit kolencentrales, en stroom uit windmolens ook  al goedkoper is, hoeft niemand bang te zijn dat die klimaat neutrale kolencentrales langer draaien dan nodig. Het aandeel stroom uit wind en zon groeit gestaag, omdat het goedkoper is.  Centrales verplicht klimaat neutraal maken, kost de regering niets, en verlaagt de subsidie behoefte van duurzame stroom. Want de stroom van verplicht klimaat neutrale centrales is een beetje duurder. Dat zijn de kosten van de CO2 vervuiling.

Rutte wilde met het Oekraïne referendum Putin niet in de kaart spelen.
Nu laat hij 2 kortzichtige bestuurders in zijn kabinet Putin juist in de kaart spelen.
Een CO2 heffing maakt alleen gas aantrekkelijker dan kolen. Maar gas is op, daar moeten we mee stoppen.
Sluiten van Nederlandse kolencentrales verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland, dan blijft onze stroom rampzalig voor het klimaat.

Ook de EZ ambtenaar die 15 jaar geleden de kolencentrales naar Nederland haalde, roept nu dat CCS nodig is. CCS2 is al beter. De techniek gaat voort.

Verdienkansen met klimaat neutrale kolencentrales

Ook Wim Turkenburg stelt dat CO2 een bredere aanpak vereist. Er is een breder perspectief en export kansen voor Nederland MET kolencentrales. Maak ze verplicht klimaat neutraal, alle 3000 in de wereld. Een verplichting voor  CCS2 is nodig, omdat het stroom duurder maakt, ca 3 tot 11 cent per kWh, afhankelijk van schaalgrootte leercurve van de techniek.  En de techniek is nu BAT, Best Available Technology, ook daarom is het verplicht.
Bij sluiten van kolencentrales gaan we meer gas van Putin stoken. De Duitse volgzaamheid is het effect van chanteur dictator Putin.

Bedrijven zijn gewetenloos, alleen burgers hebben een toekomst, hun kinderen

Rutte toont zich een goed bestuurder met klimaat neutrale kolencentrales

Kamp roept nog steeds dat CO2 in de grond gepompt moet worden, maar CCS2 zet de CO2 direct bij de centrale om in een vaste stof.
Ook is er geen rendementsverlies bij CCS2. Dus is het onbegrijpelijk dat Kamp blijft praten over het verouderde CCS.

 • CCS2 heeft geen CO2 leidingen nodig
 • CCS2 pompt geen CO2 in de grond, het zet CO2 om in een vaste stof
 • CCS2 verhoogt het rendement van centrales, waar CCS voor een lager rendement zorgt

Kolen zijn overal te koop, buiten Rusland, dus geen afhankelijkheid.
Daarnaast kan Nederland dat CCS2 aan alle 3000 andere centrales in de wereld verkopen.
En ook traditionele kolen landen zoals Polen kunnen klimaat neutraal worden met CCS2

Greenpeace aardgas lobby is gekleurd door Putin

Dijksma volgt Greenpeace in het afhankelijk maken van Nederland van Russisch gas.
En als wij kolencentrales sluiten, komt de stroom uit Duitsland, omdat dat nog steeds goedkoper is dan met aardgas opwekken.
Greenpeace haar medewerkers moest vrijkopen uit Russisiche gevangenissen, zijn ze verkopers van Russisch gas geworden.

Het klimaat probleem vergt CO2 negatieve  kolencentrales

De grootste fout van PvdA staatssecretaris Dijksma is dat ze denkt dat we zonder CCS2 en CO2 negatieve centrales kunnen om onder de 1,5 of 2 of zelfs 3 graden opwarming te blijven. Er is echter nu al genoeg CO2 biosfeer voor meer dan 2 graden opwarming.
Haar beleid om alleen maar CO2 uitstoot te reduceren of erger te verschuiven naar Duitsland, maakt ons klimaatprobleem juist erger.

Kamp is fout bezig, omdat hij bij EZ  de export kansen negeert. Alleen als bedrijven er aan verdienen, komen ze in actie. De klimaat neutrale centrales zijn hard nodig, er is een markt van 3000 centrales. Alleen als die allemaal klimaat neutraal worden, en liefts CO2 negatief, dan voorkomen we dat onze dijken breken

 

 

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Toekomstig Energiebeleid: maak Burgers de spil van de energietransitie

Toekomstig energiebeleid Kolencentrales gebruiken deze kogels om steenkool te vermalen, daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden

Kolencentrales gebruiken deze kogels om steenkool te vermalen, daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden

Beste Kamerleden as woensdag 11 jan 2017 praten jullie in beslotenheid over toekomstig energiebeleid.
Op de agenda staat:

 • de energieagenda van EZ, maar niet van burgers,
 • de energiedialoog met burgers,
 • de evaluatie van het energieakkoord, 170 kartel afspraken tegen burgers
 • En het permanente gedoe met luidruchtige tegenstanders van windparken wiens jargon jullie inmiddels hebben overgenomen, helaas.

Daardoor negeren jullie als Volksvertegenwoordigers de belangen van de 99% voorstanders van duurzaam. Dat zijn de burgers die jullie nu benadelen. Daardoor schiet de energie transitie niet op, en is hij onnodig duur. Ga kavels KOOP-windpark verkopen aan huishoudens. Accepteer trots eigen windpark bezit bij huishoudens.

Maak de burger de spil van toekomstig energiebeleid, niet bedrijven

Burgers hebben een toekomst, hun kinderen.
Bedrijven doen alleen mee voor de winst.
Daarom zijn burgers beter voor de toekomstige energiebeleid dan bedrijven. Helaas praten jullie als Volksvertegenwoordiger vooral met lobbyisten voor hun particuliere belangen. Dat is bijvoorbeeld te merken aan het overnemen van het jargon van de 1% tegenstanders van windmolens.
Stel je voor dat alle windmolens in kavels KOOP windpark verkocht worden aan huishoudens. Dan kan de SDE naar een garantie tarief van 5 cent, ipv de huidige 8 cent per kWh die bedrijven van jullie krijgen.
Maak burgers de spil van toekomstig energiebeleid en je maakt hun energie goedkoper en subsidie overbodig.
Door jullie blindheid voor burgers, accepteert de Kamer al jaren de leugen dat SDE voor wind op land nodig is. Zo help je fact free politiek vooruit.

Financier offshore windparken met Volksaandelen Noordzee Wind.

Die aandelen worden dan gekocht door Nederlandse burgers met spaargeld.
Toekomstig energiebeleid laat subsidie naar burgers stromen ipv naar buitenlandse investeerders. Onder jullie toezicht heeft EZ van offshore wind de bleeder van onze economie gemaakt.

Bij toekomstig energiebeleid hou je kolencentrales open

Je laat ze concurreren op de markt met subsidie loze windparken.
Want alle 3000 centrales op de wereld moeten verplicht CCS2 gaan toepassen. Het duurt nog decennia voordat ze echt overbodig zijn. Maar ze worden wel steeds minder vaak 100% benut. Dus daar is echt ondernemerschap vereist, niet gesubsidieerde sluiting.

Als jullie Nederland kolencentrales sluiten, verplaats je onze CO2 uitstoot naar Duitsland.
Zo hou je ons land niet droog, Maak onze eigen centrales klimaat neutraal. Dat weten we zeker dat wij zelf onze CO2 uitstoot reduceren.

De techniek CCS2 is ook een mooi export product. De ontwikkeling hebben jullie ook al betaald met ca 1 miljard subsidie voor CCS. Nu is er CCS2, waarbij de CO2 niet meer in de grond gepompt wordt, maar meteen omgezet in een vaste stof. Met een Olivijn.
Kolencentrales vermalen steenkool met grote stallen ballen, die kunnen ze meteen gebruiken om Olivijn tot poeder te vermalen.
Met 100 miljoen maak je van CCS het export product CCS2, en verdienen Nederlandse bedrijven een veelvoud aan het drooghouden van Nederland. Zij gaan dan die 3000 centrales elders voorzien van CCS2.
En Rotterdam verdien aan de handel in Olivijn.
Polen kan zijn koleneconomie houden en toch klimaat neutraal worden, met CCS2.

De EU regelgeving schrijft voor dat duurzaam voorrang heeft op fossiel, dus die windparken winnen het echt wel van klimaatneutrale centrales met CCS2

Met Wageningen University heeft Nederland nog een speler voor toekomstig energiebeleid

De biobased economy komt er aan. De klimaatafspraken in Parijs zijn volstrekt onhaalbaar als we onze centrales, alle 3000, niet CO2 negatief maken.
Met verplichte CCS2 zijn zijn ze al klimaat neutraal.
Maar pas als ze met van biomassa afgeleide brandstof worden gestookt, dan worden ze CO2 negatief.
Daarom stel ik voor dat jullie in ons toekomstig energiebeleid, Wageningen University een “man on the moon” project geven, om de duurzame teelt en oogst van heel veel biomassa te ontwikkelen. Met als proeftuin een deel van het Markermeer.

toekomstig energiebeleid Kolencentrales moeten CCS2 gaan tpoepassen, verplicht om ons te redden van het klimaat probleem

Het klimaat probleem is zeer urgent, we gaan de opwarming niet laag houden, tenzij we heel snel CO2 negatief worden. Daarvoor is verplichte CCS2 nodig in toekomstig energiebeleid

Maak het energieakkoord ook burger gericht, ipv bedrijfs gericht

Bedrijven krijgen jaarlijks nu 12 miljard toegekend, gratis geld voor een paar vvd’ers, betaalt door alle burgers.
De ISDE subsidie is maar 0,08 miljard voor 4 miljoen huishoudens.
Dat is nogal onevenwichtig, en moet dus beter.
Overweeg om burgers die subsidie te geven, en laat hen op de markt bepalen hoe ze duurzaam worden.

Maak van Salderen een recht voor de komende 50 jaar

Zonder subsidie, maar vrijheid op de openbare weg voor stroom, gaat Nederland dan sneller duurzaam worden. Er zijn nog vele daken te vullen met zonnepanelen, ook van bedrijven. Overweeg om hen ook te laten salderen. Of heel Nederland een postcode roos gebied. Het elektriciteitsnet is toch een openbare weg voor stroom.

Dat is ook nodig voor de vele kavels KOOP-windpark voor consumenten.

Verlaag de kosten van een zwaardere meterkast voor burgers die hun apparaten door de netbeheerder laten beinvloeden. Dan kunnen ze snel hun elektrische auto opladen en een warmtepomp gebruiken zonder de jaarlijkse boete van de netbeheerder van 800 of 1200 EUR Met burgers als spil van de energietransitie, pest je ze niet onnodig.

Dat is ook toekomstig energiebeleid

Wanneer beginnen we de 8 miljoen bestaande woningen te isoleren tot energie neutraal?

Ook isolatie hoort bij toekomstig energiebeleid. Gezien de trage voortgang kunnen we beter buitenlandse aanbieders uitnodigen om de Nederlandse aannemers op te jutten. Zo geef je burgers de ruimte om te kiezen.
Juist hier is er veel werk te creeren. De 1 miljoen FNV leden zullen dat leuk vinden.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , | 2 Reacties

Petitie Artikel 1 grondwet: gelijke behandeling van mensen in fijnstof van verkeer en houtkachels

Petitie Artikel 1 gelijke behandeling van buren van houtkachelstokers met andere fijnstof blootgestelde burgers

Petitie Artikel 1 gelijke behandeling van buren van houtkachelstokers met andere fijnstof blootgestelde burgers

Petitie Artikel 1 Wij eisen gelijke behandeling voor mensen die worden blootgesteld aan fijnstof van verkeer  en houtkachels in woonbuurten.

Sylvana Simons, met haar nieuwe politieke partij, Artikel een, inspireerde tot deze petitie artikel 1. Want gemeenten handhaven wel bij te veel fijnstof van druk verkeer, maar niet bij fijnstof van houtkachels in woonbuurten

Naam van de petitie:
Artikel 1 Grondwet: Gelijke bescherming voor fijnstof van houtkachels en verkeer

Korte beschrijving:
Voor artikel 1 van de grondwet moet iedereen gelijk behandeld worden. Maar overheden handhaven fijnstof normen wel voor verkeer en niet voor buren van 900.000 houtkachelstokers. Die 4 miljoen buren verdienen ook handhaven van de fijnstof normen voor houtkachels

Gericht aan Parlement, Tweede Kamer

Wij:
4 miljoen buren van 900.000 houtkachelstokers in woonbuurten

Constateren:
Dat overheden buren van houtkachelstokers discrimineren vwb fijnstof bescherming, vergeleken met mensen die wonen langs drukke verkeerswegen. Alleen fijnstof van verkeer wordt gehandhaafd. Houtkachels zijn puntbronnen voor fijnstof. Wij, 4 miljoen buren,  wonen in te veel fijnstof van die houtkachels. Daar doen overheden niets aan. Art 1 van de grondwet verbiedt discriminatie.
De helft van de fijnstof komt nu van houtkachels in woonbuurten.

Verzoeken:
Volgens art 1 van de grondwet, gelijke behandeling voor buren van houtkachelstokers en mensen in te teveel fijnstof van verkeer. Handhaven fijnstof normen rondom houtkachels in woonbuurten, ter bescherming van de buren. Dat de Rijksoverheid gemeentes de middelen voor geeft en monitort of het handhaven ook gebeurt.
Dat RIVM de fijnstof van 900.000 houtkachels niet meer verdoezelt.
Dat de politie regels krijgen voor boetes voor houtkachel stokers.

———————-
Tot zover de petitie, in concept
Commentaar welkom

Houtkachels stoten veelte veel fijnstof uit, de stokers vergiftigen hun buren

900.000 houtkachels in woonbuurten vergiftigen de lucht met fijnstof voor de buren van houtkachelstokers. Houtkachelstokers veroorzaken gezondheidsschade bij hun buren. Ca 3 miljoen mensen worden hierdoor benadeeld. De gemeente discrimineert buren van houtkachelstokers, want zij handhaaft alleen te veel fijnstof langs drukke verkeerswegen. Buren van houtkachel stokers in rustige woonbuurten, ademen minstens zo veel fijnstof, maar voor hen doet de gemeenten niets. Dat is discriminatie door de gemeente.

Ook het RIVM maakt zich hier aan schuldig. Zij brengen wel de fijnstof blootstelling van verkeer op kaarten in beeld. Maar het RIVM verdoezelt de fijnstof uitstoot van houtkachels.

Artikel 1 van de grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Gemeente discrimineert

Dus de gemeente die wel normen handhaaft bij te veel fijnstof van verkeer, maar niet handhaaft bij te veel fijnstof van houtkachels in woonbuurten, discrimineert de buren van houtkachel stokers, terwijl ze wel de mensen langs drukke verkeerswegen beschermd

Daarom vragen we de Tweede Kamer elke gemeente te dwingen ook de buren van houtkachel stokers te beschermen.
Dat kan bijvoorbeeld met een algeheel stookverbod per 4 februari van elk jaar.
Dan zijn er bij houtkachel stokers 35 dagen geweest dat de fijnstof normen zijn overschreden, en dat mag maximaal 35 dagen per jaar.
Hout stoken mag nog wel, binnen, maar dan met een dichte schoorsteen.
Wie met permanente meetapparatuur bewijst dat in zijn directe omgeving de fijnstof altijd onder de norm blijft, mag ook stoken. Het gaat om de norm, die is afdwingbaar.

Fijnstof normen

Gemiddeld per jaar niet meer dan 40 ugram per m3
En max 35 dagen dat de fijnstof 50 ugram per m3 overschrijdt.
Een beetje houtkachelstoker zorgt voor 90 ugram per stookdag, dus elke stookdag is een overschrijdingsdag.

4 februari dag van de schone lucht

Als hout stoken per 4 februari is verboden, kunnen we die dag vieren als dag van de schone lucht. Dan kan iedereen weer gewoon opgelucht adem halen, en het huis ventileren.  Wie dan na 4 feb nog ergens houtrook ruikt, belt de politie. Die zoekt uit wie de stoker is en deelt een boete uit, bijvoorbeeld 500 EUR per keer.

Wat is er aan de hand met fijnstof?

Fijnstof is giftig, je wordt er langzaam ziek van. Sterker, er gaan elk jaar 180.000 gezonde levensjaren  verloren. dat is elke dag 400 levensjaren. Die mensen, uw naasten bijvoorbeeld,  sterven eerder door hetr inademen van fijnstof. De een 1 jaar eerder, de ander 10 jaar eerder, fijnstof van houtkachels en verkeer.
Fijnstof leidt tot hart en vaat ziekten. Meer factoren  spelen een rol, maar fijnstof blootstelling verergert dat.
Mensen met bijvoorbeeld astma, hebben acuut last van te veel fijnstof en andere luchtvervuiling.

Door de gezondheidsschade van fijnstof moet Nederland al sinds 2001 voldoen aan  normen.
Maar dat doet ons land niet. Het kan onze Volksvertegenwoordigers kennelijk geen bal schelen dat er elke dag 400 mensen eerder dood gaan door fijnstof.
Daarom moet Nederland elk jaar een rapport inleveren bij Brussel, over de stand van zaken met de blootstelling aan fijnstof. RIVM maakt die, onder de noemer “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit”, NSL

Elk jaar meldt RIVM dat er nog slechts een paar plekken zijn waar de lucht te vuil is.
Maar elk jaar negeert RIVM de bijdrage van fijnstof door houtkachels in woonbuurten.
Er zijn ca 900.000 houtkachels in Nederland, vooral in de woonbuurten met eigen woningen.

RIVM discrimineert 4 miljoen buren van houtkachelstokers

RIVM bepaalt de blootstelling aan fijnstof van verkeer op een redelijke manier. Daar gebruikt ze een model voor. In dat model zit de verkeersdrukte op alle wegen en straten. En op ca 100 punten in Nederland meet het RIVM de echte fijnstof concentratie.
Zo maakt RIVM kaarten met voor elke straat een redelijke schatting van de hoeveelheid fijnstof, van verkeer.  Vooral langs drukke wegen is er veel verkeersfijnstof.

Maar in die straten wonen ook 900.000 houtkachelstokers.
Hun houtkachel is een puntbron, die ter plaatse ver over de norm fijnstof produceert.
Als een bedrijf een milieuvergunning zou aanvragen voor zo’n houtkachel, dan zouden ze die nooit krijgen.
De buren van een houtkachelstoker wonen ook in de piek aan fijnstof  van een of meer van die 900.000 houtkachels.

wijk met 8 houtkachels zet 300 inwoners in te veel fijnstof

Wijk met 8 houtkachels (H)
zetten 300 inwoners in te veel fijnstof

Helaas gedraagt RIVM zich hier corrupt. Ze smeren de 900.000 puntbronnen van houtkachels uit over en groter gebied, zodat ze niet meer opvallen in de rapportage.
Wat er in die NSL rapportage van RIVM moet komen is dat er 900.000 houtkachels in Nederland te veel fijnstof veroorzaken, dus dat die houtkachels een stookverbod krijgen na 4 februari van elk jaar.

Nu is er geen verbod, en geeft RIVM de buren van houtkachel stoker een andere behandeling dan mensen die in te veel fijnstof van verkeer wonen. Dat is discriminatie van ca 3 miljoen mensen, door bewuste desinformatie te rapporteren, in de jaarlijkse NSL rapportage over de fijnstof blootstelling van een specifieke groep mensen.

De ondertekenaars van deze houtkachel petitie artikel 1 grondwet eisen

Dat de gemeente ook voor burgers in houtkachel fijnstof, de normen gaat handhaven.
Dat burgers die naast een houtkachel stoker wonen, ook een schatting krijgen van hoe veel fijnstof die houtkachel stoker bij hen veroorzaakt. En dat de gemeente en andere overheden herkenbare maatregelen nemen om die blootstelling onder de fijnstof normen te houden.
Dat doen overheden ook bij fijnstof van verkeer en industriële en agrarische installaties.
Buren van houtkachel stokers moeten hier gelijk behandeld worden me de inwoners die beschermd worden voor  het eerder genoemde fijnstof

RIVM kan ook voor houtkachels een simpel model opstellen, door ze wel als puntbron voor fijnstof te zien, zodat daarmee is uit te rekenen hoeveel burgers aan te veel fijnstof van houtkachels worden blootgesteld.

Een heel simpel houtkachel fijnstof model is dit:

Elke stookdag is een overschrijdingsdag voor de buren in een straal van 50 m om de houtkachelstoker.
RIVM schat elk jaar het aantal houtkachels in woonbuurten. Verdeelt die willekeurig over woonbuurten met vooral eigen woningen. En telt hoeveel mensen in een straal van 50  en berekent hoeveel mensen dan aan te veel fijnstof worden blootgesteld.
In de fijnstof norm staat dat er elk jaar 35 overschrijdings dagen mogen zijn.
Dat betekent dus dat er na 4 feb een stookverbod kan worden opgelegd.
Want stookdagen overschrijden de fijnstof norm, op die plek, voor de buren. En dat mag niet.

Op basis van artikel 1 van de grondwet eisen wij dat er na 4 feb van elk jaar een algeheel houtstook verbod komt in woonbuurten en een straal van 300 m daaromheen.
Toets van dat verbod is dat er geen houtrook is te ruiken na 4 feb van elk jaar.
Mensen die toch willen stoken, moeten dat schoon doen, en de schorsteen dicht houden.
Of met permanente fijnstof monitoring bewijzen dat hun houtkachel geen fijnstof norm overschrijding veroorzaakt.
Of heel simpel overstappen op een sfeer haard op aardgas.

Omdat ook RIVM zegt dat elke extra fijnstof, nadelig is voor de gezondheid, is een algeheel stookverbod de beste keus.

 

 

Gepost in politiek | 23 Reacties

NWEA leden, verkoop die windpark plannen aan consumenten!

Van alle mogelijke participatie relaties voor NWEA leden is alleen de eerlijke deal, een wederzijds duurzaam resultaat

Van alle mogelijke participatie relaties voor NWEA leden is alleen de eerlijke deal, een wederzijds duurzaam resultaat

NWEA is de lobbyclub voor windpark bouwers. Ze hebben goed gelobbyd in Den Haag.  Daarom krijgen de leden een subsidie garantie van 8 cent per kWh uit hun windparken. Terwijl de kostprijs van stroom uit een windpark maar 2 cent is.
Maar die 8 cent krijgen ze alleen als de leden van NWEA burgers afwijzen als direct betrokkene. Daardoor krijgen windpark ontwikkelaars altijd de tegenstanders  van windparken over zich heen. Daarom is NWEA de grootste rem op de energie transitie. Zij doen het als bedrijf voor het geld. Niet voor de energietransitie, of om onze samenleving te redden van het klimaat probleem. Daarom hebben NWEA leden geen toekomst.

Georganiseerd benadelen van burgers remt de energie transitie

Ook coöperaties die als participatie excuus truus, de inwoners benadelen, zorgen voor meer schade dan energie transitie.
Zo stuurt een D66 provincie bestuurder in Brabant een kwartiermaker lokale duurzame opwekking, op pad, die coöperaties helpt, om commercieel te worden, zodat ze zichzelf op afstand zetten van burgers. Burgers benadelen noemt Brabant met mooie newspeak “sociale wind”.
Ook multi-bestuurder Felix Olthuis zegt in een NVDE interview dat het “moeilijk is burgers mee te krijgen”

Burger hebben wel een toekomst, hun kinderen

Een goede manier om burgers positief te betrekken bij windparken, is die windparken positief relevant te maken voor burgers. Dat doe je door ze in kavels te koop aan te bieden aan huishoudens. Dat koop aanbod, ontlokt bij velen een koop overweging, daar begint echte participatie, in wederzijds voordeel. Geld in ruil voor een eigen kavel windpark.

Huishoudens hebben altijd stroom nodig, en een aanbod om dat zelf op te wekken voor maar 2 cent per kWh, is heel aantrekkelijk.
Met dat aanbod, “koop een kavel windpark voor eigen gebruik” geven NWEA leden burgers de kans ook voordeel van windenergie te krijgen. En nog belangrijker, ze ontlokken met dat koop aanbod een koop-overweging bij veel meer mensen. Die overweging is veel goedkopere en effectievere communicatie dan wat er nu gebeurt bij een windpark plan, Windpark ontwikkelaars maken nu iets negatiefs van een windpark, omdat ze dat alleen voor hun eigen winst doen.

De motie om Windpark Drenthe te vertragen is een signaal voor NWEA leden

De Tweede Kamer heeft ooit het besluit genomen dat er in 2020 6000 MW aan windparken op het land gebouwd moeten zijn. Dan moet 20% van de energie duurzaam zijn. Provincies hebben die hoeveelheid onderling verdeeld. Alle 12 Provinciale Staten hebben  hun deel goedgekeurd.
Allemaal in de wetenschap dat hun eigen burgers hooguit toeschouwers zouden zijn, want  geen Volksvertegenwoordiger vroeg om betere participatie. Weer dankzij de lobby van NWEA. Windmolens moest iets van bedrijven zijn, niet van burgers, zo maakte NWEA windmolens steeds minder positief maatschappelijk.

Nu stemde deze week een Kamer meerderheid voor een motie om een groot windpark van NWEA leden in Drenthe uit te stellen.

NWEA leden, biedt huishoudens een voordelig kavel windpark aan.

Uit de verkoop blijkt dat er draagvlak is.
En een helemaal aan huishoudens verkocht windpark, kan bijna zo gebouwd worden.
Geen gemeenteraad die het in zijn hoofd haalt om moeilijk te doen over een windpark plan waar hun eigen burgers achter staan.
Zo werken koop-windparken. Ze zouden best eens een korter en goedkoper ontwikkel traject kunnen hebben.
Mocht de verkoop niet vlotten, dan zou het plan wel eens echt niet zo goed kunnen zijn.

Het kostenplaatje voor een huishouden met een eigen kavel KOOP-windpark
Let op het voordeel, daar beslist het huishouden zelf over
Ze kunnen er de grond eigenaar een beetje extra van geven, als die hen het voordeel gunt, ipv de bank.
Ze kunnen hun coöperatie of vereniging van eigenaren er een vast inkomen mee geven

Geef alle huishoudens in de gemeente de kans een eigen kavel windpark te kopen. De voorverkoop maakt het draagvlak zichtbaar. Dan mogen die eigenaren zelf bepalen wat ze met hun voordeel doen. Zelf beschikking geeft draagvlak.

Geef alle huishoudens in de gemeente de kans een eigen kavel windpark te kopen. De voorverkoop maakt het draagvlak zichtbaar. Dan mogen die eigenaren zelf bepalen wat ze met hun voordeel doen. Zelf beschikking geeft draagvlak.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie

Kolencentrales redden ons van het klimaat probleem

Kolencentrales gebruiken deze kogels om steenkool te4 vermalen, daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden

Bij een kolencentrales rollen deze kogels door de ringvormige goot. In de goot ligt steenkool, die zo tot poeder gemalen wordt.  Daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden.

Als LINKSE ingenieur en ontwikkelaar van een massa consumentenproduct voor windenergie,  pleit ik voor het open houden van kolencentrales. En zowel kolen- als gascentrales verplicht klimaat neutraal maken, met CCS2, een Nederlandse innovatie. De 3000 centrales in de wereld produceren een groot deel van de mondiale CO2 uitstoot. De bouw van windparken en zonneweides gaat gewoon niet snel genoeg. Centrales ombouwen kan nu, en levert per centrale meteen  CO2 reductie. Niet duurzaam, wel goed voor het klimaat, dat is urgenter gezien de opwarming. Onze kolencentrales sluiten, verplaatst slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Wat Greenpeace en een Kamermeerderheid wil, is niet goed voor de wereld.
De kansen en noodzaak van een breder perspectief. Bovendien staat al in het SER energieakkoord dat de nieuw kolencentrales CCS moeten gaan toepassen. CCS2 heeft niet de nadelen van CCS, dus verplicht de nieuwste techniek in het regeerakkoord.

CCS2 is de sterk verbeterde versie van CCS

Een centrale met CCS2 vangt zijn CO2 af en zet die meteen om in een vaste stof. Die kan dan in bijvoorbeeld beton verwerkt worden. Levert weer geld op. Groot voordeel is dat de CO2 niet meer ergens in de bodem gepompt hoeft te worden. Bij CCS2 gebruikt de centrale het mineraal Olivijn. Dit proces levert ook veel warmte op, zodat kolencentrales met CCS2 geen rendementsverlies kennen, zoals bij het bekende CCS. Bij normale druk en temperatuur gaat de chemische reactie tussen Olivijn en CO2 heel traag.

Er is nu een innovatie waarmee het sneller gaat, het Gravity Pressure Vessel.  Dat is een U-vormige buis, 1 km diep in de grond. Door die buis stroomt modder van water, Olivijn poeder en CO2. Onderin is druk en temperatuur wel  goed voor een voldoende snelle reactie. Er moet zelfs warmte afgevoerd worden, waardoor de centrale geen rendementsverlies heeft, zoals bij het ouderwetse CCS. CCS2 is BAT, Best Available Technology.

Economische kansen van (verplichte) CCS2

Met CCS2 kunnen ook traditionele kolenlanden als Polen hun centrales klimaat neutraal maken, en tegelijk hun economie in stand houden. Olivijn handel en nieuwe mijnen, leveren rendabel klimaat werk op. CCS2 in centrales levert nieuwe waarde op, daarom gaat het gebeuren.  Maar regeringen moeten CCS2 wel verplichten, omdat het BAT is.
Centrales met CCS2 wekken duurdere stroom op, dat lijkt vervelend maar heeft ook positieve kant. Duurdere stroom, verlaagt de SDE subsidiebehoefte van alle gesubsidieerde projecten. 12 miljard in 2017. Doordat de staat dit geld vooral bij burgers weg haalt, en burgers er geen enkel voordeel voor terug krijgen, ondermijnt deze eenzijdige financiering het draagvlak voor de energie transitie.  CCS2 corrigeert dit, een goede regering stopt de klimaatkosten op de plek waar ze horen.  Burgers betalen dan wel duurdere stroom voor het klimaat, maar minder subsidie aan bedrijven.

Op het CATO2 congres eind 2015 in Rotterdam, viel te beluisteren dat een CO2 prijs van 50 EUR voldoende zou moeten zijn om CCS te implementeren, dat is ca 5 cent per kWh uit een kolencentrale. Deze bron geeft 30 a 40 EUR per ton CO2, sterk afhankelijk van het industriële doel van de CCS.  Maar innovatie staat niet stil, en CCS2 laat zien welke verbeteringen mogelijk zijn, geen leidingen, geen energie voor het in de grond pompen, extra warmte uit de reactie met Olivijn, en winst uit de verkoop van de reactieproducten. En die extra kosten van verplichte CCS2 dwingt centrales alleen te stoken als er geen stroom uit windparken is. Dat is het effect van goede regelgeving. Dat is beter dan gedwongen sluiting op kosten van de belasting betaler.

Klimaat neutrale kolencentrales zijn nu nodig omdat Windparken en zonneweides niet snel genoeg gebouwd worden.

Op een paar landen na, zijn de ambities meestal om zo rond 2050 de meeste CO2 uitstoot is weggewerkt.  Daarom zijn kolencentrales nog wel een paar decennia nodig.  Die CO2 uitstoot van de komende decennia moeten we voorkomen. Want al in 2000 zat er voldoende CO2 in de lucht voor 2 graden opwarming. De klimaat opwarming werkt door met een vertraging van ca 30 jaar. Iets wat helaas PvdA bestuurders en politici negeren. En zij niet alleen.

Kolencentrales moeten CCS2 gaan toepassen, verplicht, om ons te redden van het klimaat probleem

Het klimaat probleem is zeer urgent, we gaan de opwarming niet laag houden, tenzij we heel snel CO2 negatief worden. Daarvoor is verplichte CCS2 nodig (IPCC)

We moeten dus zo snel mogelijk CO2 negatief worden.

Het echte probleem met kolencentrales is dat ze allemaal nodig blijven, maar wel steeds minder vaak maximaal zullen stoken. Dat is een bedrijfseconomisch probleem.
Met CCS2 in kolencentrales zal de stroom duurder worden, daarom moet de Rijksoverheid deze techniek verplichten, het is BAT, Best Available Technology. Verplicht voor bedrijven. Duurder dat de huidige fossiele stroom. Maar door de hogere stroomprijs, is er minder SDE subsidie nodig. Dus voor consumenten, FNV leden  hoeft CCS2 niet veel problemen op te leveren. Iets meer betalen voor klimaat neutrale stroom is ook beter uitlegbaar dan subsidie betalen aan ondernemers. De vakbonden zijn als SER een van de ondertekenaars van het energieakkoord, en een van de weinige partijen die zich druk zouden kunnen maken om hun achterban, burgers. Gebeurt te weinig.

Duurzame biomassa teelt, “Man on the moon” project voor Wageningen University

Doordat er al zo veel CO2 in de lucht zit, moet die er ook weer actief uitgehaald worden.
Daarom moeten we Wageningen University een “man on the moon” project geven, om op nieuwe plekken veel meer, en duurzaam, biomassa te telen. Natuurlijk met een zo gesloten  mogelijke mineralen cyclus.
Dit zal de biobased economy stimuleren, maar ook  op biomassa gebaseerde brandstof opleveren. Daarmee worden die 3000 centrales CO2 negatief.
Zo maken we een kans om Nederland droog te houden. Dit is de reden dat we kolencentrales moeten open houden tot we een betere manier hebben om CO2 negatief te worden.
Anders rest ons wachten tot de dijken breken.
Meer hierover: Biomassa teelt op de Nationale Wetenschapsagenda

Olivijn is een vulkanisch mineraal

Daardoor levert het warmte op als het reageert met CO2. De stof is te vinden in vulkanische gebieden. Door de hitte tijdens de vorming van de stof, is ze gevoelig geworden voor de reactie met CO2. Ook andere vulkanische gesteenten zijn geschikt, maar die keuze is aan ondernemers en innovators, in onderlinge concurrentie.  In die vulkanische gebieden zijn dus nieuwe mijnen nodig. Nieuw rendabel werk voor het klimaat.
Voor sommigen lijkt CCS2 een achteruitgang, steun aan fossiele industrie, maar CCS2 is een soort judo met fossiele belangen. Ze mogen blijven bestaan, als ze maar klimaat neutraal worden.

Voorrang voor duurzaam, good governance

Omdat de EU de regel heeft “Voorrang voor duurzaam” heeft stroom uit windparken en zonneweides toch altijd voorrang op die uit klimaat neutrale centrales. Elders in de wereld is die voorrang voor duurzaam nog niet geregeld.  Maar Europa is hiermee een voorbeeld voor de wereld, vwb good governance. De hogere prijs van stroom uit centrales met CCS2 helpt natuurlijk ook om duurzaam voorrang te geven.
Dus fans van duurzaam, ben ik ook, hoeven niet bang te zijn dat klimaat neutrale centrales duurzame stroom gaan verdringen.

Kolencentrales en fijnstof, ook een kwestie van strenge regelgeving

De kolen-exit lobby roept ook dat kolencentrales gesloten moeten worden omdat ze veel roet en fijnstof uitstoten. Maar vervuiling van kolencentrales komt door gebrekkige regelgeving. Een moderne kolencentrale is schoon. Omdat hij door regelgeving voor zijn uitstoot, voor 70% bestaat uit filters om de rookgassen schoon te maken. Exploitanten moeten op eigen kosten voldoen aan de regels. Zo werkt goed openbaar bestuur. Regels zijn goedkoper dan bestaande centrales sluiten op kosten van de belastingbetaler. Ook al vraagt Greenpeace dat in opdracht van VNO NCW.  Wie bepaalt hier eigenlijk de regels, de lobbycratie of de democratie?

Chinese kolencentrales voldoen aan de Chinese uitstoot regels, Nederlandse aan de Nederlandse of Europese uitstoot regels. De oude kolencentrale in Nijmegen is pas gesloten. Maar daar was het feitelijke kolen stook gedeelte maar een klein deel. Eerst worden de kolen gemalen (zie foto bovenaan), omdat een fijn poeder beter verbrandt.
Dan het verbranden zelf, en de stoom generator die in het vuur hangt.
Daarna gaan de verbrandingsgassen door chemische filters voor zwavel en  NOx en elektrostatische filters voor fijnstof.  Die filters zijn er omdat de overheid daar eisen  voor oplegt. Dus wie schonere stroom wil, stelt hogere eisen.  Met het klimaatprobleem moet daar dus verplichte CCS2 bij komen. Niet een beetje, maar zo goed mogelijk.

Dat werkt ook zo voor de scheepvaart. Er wordt gezegd dat de smeltende bovenlaag van de Groenlandse ijskap vies is, door de roet van schepen. Maar stel dan eisen aan schepen. Wat in een centrale kan, kan ook op een schip. De Rotterdamse haven stelt al wel eisen aan schepen. Dus gaan schepen schonere brandstof stoken in de buurt van de haven, en er zijn zelfs al schepen met elektrostatische roetfilters.
Best Available Technology is verplicht, maar bestuurders luisteren liever naar lobbyisten. Tijd voor actie.

Keep coal in the ground, or out of the air?

Allerlei lobbyclubs maken zich druk om steenkool centrales te sluiten, want die stoten meer CO2 uit dan gascentrales.
Maar steenkool is goedkoper dan aardgas, dus de energiebedrijven die mogen kiezen, kiezen  steenkool. Behalve als je alleen maal olie of gas hebt, zoals Shell. En als je dan ook nog een energieakkoord hebt gesloten met Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie, dan wil je graag overstappen van steenkool op aardgas. Dondert niet of ons Nederlandse aardgas bijna op is, er is altijd nog Russisch gas, van de chanterende dictator Putin.
Ook hier geldt:

 • Natuurlijk moet duurzaam voorrang houden of krijgen, elders in de wereld
 • Het gaat niet om de brandstof, maar om het klimaat, en dus CO2 uit de lucht houden
 • Klimaat gaat voor duurzaam, dus als fossiel brandstof met CCS2 wordt gestookt, is dat voor nu OK

Keep carbon out of the air
Dat geldt dus ook voor de winning, af-fakkelen is OK, als de CO2 maar  uit de lucht wordt gehouden, definitief.

 

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

GroenLinks lobbycratie in beeld

GroenLinks lobbycratie werkt populisme in de hand

GroenLinks lobbycratie werkt populisme in de hand

De concept kandidatenlijst van de GroenLinks lobbycratie laat zien hoe ze werkt, hun lobbyisten staan bovenaan, Volksvertegenwoordigers onderaan.
In de verkiesbare top staan de lobbyclubs die GroenLinks domineren en burgers op afstand houden.Voor 2012 vochten ze elkaar in de Kamer Fractie de tent uit, zodat de partij nog maar 4 zetels haalde.
Een paar kandidaten hebben een beta achtergrond, dat heeft de kamer hard nodig, maar lobbyisten  hebben geen behoefte aan mensen die snappen hoe hun lobbyclubs, burgers benadelen. Zo werk je populisme en fact free politics in de hand.

 

 

 

 1. Jesse Klaver (lijsttrekker)
 2. Kathalijne Buitenweg
 3. Tom van der Lee  —————Oxfam Novib
 4. Linda Voortman
 5. Rik Grashoff
 6. Corinne Ellemeet —————Natuur- en Milieufederaties
 7. Zihni Özdil
 8. Bart Snels
 9. Suzanne Kröger ————– Greenpeace
 10. Bram van Ojik —————– haalde de lobby systematisch naar de Kamer fractie
 11. Nevin Özütok —————— FNV
 12. Paul Smeulders ————— Natuur monumenten
 13. Lisa Westerveld ————– lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond
 14. Laura Bromet —————— Natuurmonumenten, Milieudefensie
 15. Wim-Jan Renkema
 16. Huib van Essen Beta
 17. Niels van den Berge
 18. Isabelle Diks
 19. Tom van den Nieuwenhuijzen ++Beta
 20. Ilias Mahtab
 21. Cathelijne Bouwkamp +++++++betrekt burgers bij de politiek
 22. Dirk van den Bosch
 23. Maya van der Steenhoven ———implementeert het dure warmtenet zuidholland
 24. Arno Bonte ———————————FNV en Milieudefensie
 25. Marion van der Kleij
 26. Hans Kuipers ++++++++++++Beta
 27. Jonne Arnoldussen
 28. Janet Duursma
 29. Armağan Önder
 30. Volkert Vintges —————–milieubeweging, windpark huisjesmelker
 31. Samir Bashara
 32. Huub Bellemakers
 33. Cora Smelik
 34. Sophie Schers
 35. Michel Klijmij-van der Laan
 36. Rocco Piers
 37. Paul Vermast ———————Greenpeace en Natuur- en Milieufederatie
 38. Marjoleine Snaas
 39. Kevin van Oort
 40. Jakobien Groeneveld
 41. Liesbeth van Tongeren ——— Greenpeace
 42. Lambert Sijens +++++++++ Beta
 43. Christiaan Kwint
 44. Robert Jansen ++++++++++werkt nauw samen met bewoners

Dit is mijn stem, lobbyisten onderaan:

 • 2. Linda Voortman
 • 3. Rik Grashoff
 • 4. Kathalijne Buitenweg
 • 5. Zihni Ozdil
 • 6. Cathelijne Bouwkamp
 • 7. Robert Jansen
 • 8. Christiaan Kwint
 • 9. Huib van Essen
 • 10. Tom van den Nieuwenhuijzen
 • 11. Hans Kuipers
 • 12. Isabelle Diks
 • 13. Tom van der Lee
 • 14. Nevin Ozutok
 • 15. Wim-Jan Renkema
 • 16. Ilias Mahtab
 • 17. Dirk van den Bosch
 • 18. Arno Bonte
 • 19. Samir Bashara
 • 20. Huub Bellemakers
 • 21. Cora Smelik
 • 22. Sophie Schers
 • 23. Michel Klijmij-van der Laan
 • 24. Rocco Piers
 • 25. Marjoleine Snaas
 • 26. Kevin van Oort
 • 27. Jakobien Groeneveld
 • 28. Corinne Ellemeet
 • 29. Bart Snels
 • 30. Suzanne Kroger
 • 31. Bram van Ojik
 • 32. Paul Smeulders
 • 33. Lisa Westerveld
 • 34. Laura Bromet
 • 35. Niels van den Berge
 • 36. Marion van der Kleij
 • 37. Jonne Arnoldussen
 • 38. Janet Duursma
 • 39. Armagan Onder
 • 40. Paul Vermast
Gepost in invloed, politiek | Getagged , , | Plaats een reactie