Onze Koopkracht wordt onnodig opgevreten door bedrijven met SDE subsidie van EZK

Onze koopkracht wordt opgevreten door bedrijven met SDE subsidie, die ze kregen van het ministerie van EZ en Klimaat

Onze koopkracht wordt opgevreten door bedrijven met SDE subsidie, die ze kregen van het ministerie van EZ en Klimaat

Het nieuwe kabinet heeft werkelijk ambitieuze klimaatdoelen. Maar de financiering daarvan gaat onnodig ten koste van de koopkracht van huishoudens, die betalen alle SDE subsidiekosten die het ministerie van EZK geeft aan bedrijven en energie coöperaties. Die SDE miljarden worden nu toegekend, maar de kosten voor consumenten beginnen pas over 3 a 4 jaar, en lopen dan 15 jaar door.
Elk jaar opnieuw gaat dat zo, en samen tellen die kosten op tot ca 200 EUR per maand, voor een all electric huishouden.

De SDE subsidie moet vervangen worden door meer verplichtingen voor bedrijven, om de beste technieken toe te passen, zoals al in de Wet Milieubeheer staat.Daardoor gaan bedrijven concurreren om de beste, meest kosteneffectieve implementatie van die technieken.

Een all electric huishouden heeft koopkracht nodig voor haar energietransitie

Met minder SDE subsidie kosten, houden huishoudens geld over voor hun eigen energie transitie. Daarbij krijgen huishoudens het recht hun eigen duurzame stroom zelf en goedkoop op te wekken.

 • Zonnepanelen op het eigen dak, voor zover daar ruimte voor is
 • Een kavel KOOP-windpark ergens in het land voor de bulk van de zelf opgewekte stroom, salderen voor eigen gebruik
 • Een warmtepomp als vervanging van de gas-CVketel
 • Een een elektrische auto, allemaal op de goedkope zelf opgewekte stroom

 

Koopkracht bij huishoudens is meer omzet bij MKB bedrijven

De energietransitie raakt iedereen, zowel huishoudens als bedrijven. Maar huishoudens hebben wel koopkracht nodig om uitte geven bij MKB bedrijven.
Daarom moet SDE subsidie afgeschaft worden, en vervangen door een plicht voor bedrijven om de beste technieken toe te passen, zonder SDE subsidie.

Stel, bedrijven krijgen die SDE miljarden krijgen, betaalt door huishoudens, die kosten lopen op tot 200 EUR per maand. En alleen bedrijven krijgen die subsidie.
Daardoor doen ze alleen de bestaande technieken, waar subsidie voor is. Ze concurreren niet om betere technieken te vinden en daardoor beter te concurreren. Er is zo geen innovatie.
Tegelijkertijd, als straks alle stroom duurzaam en gesubsidieerd is, dan is dat een vestzak broekzak geldstroom voor huishoudens. En huishoudens blijven wel elke maand 200 EUR van hun koopkracht aan bedrijven betalen, de SDE subsidiekosten. Voor bedrijven die door dat gratis geld niet meer innoveren.
Als huishoudens dat geld zelf uitgeven aan nieuwe producten, dan gaan bedrijven daarvoor concurreren.
Zo blokkeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de innovatie en stagneert ze de economie.

EU: elke burger mag zijn of haar eigen duurzame stroom opwekken

Zelf als huishouden je eigen stroom opwekken is heel goedkoop.
Je koopt zonnepanelen en een kavel koop-windpark, en hebt als eigenaar de stroom voor de kostprijs, 2 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs:

DE EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken, goed voor d ekoopkrachrt van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energie transitie

DE EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken, goed voor de koopkracht van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energietransitie

 

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

klimaatbeweging creëert zelf onrechtvaardige energiekosten

De klimaatbeweging brengt sociale onrechtvaardigheid, ze slopen de banen in centrales en de industrie, terwijl ze de CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen

De klimaatbeweging brengt sociale onrechtvaardigheid, ze slopen de banen in centrales en de industrie, terwijl ze onze de CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen

De klimaat beweging roept Fossielvrij, maar dat is fout, bij het klimaat gaat  om CO2 reductie en CO2 negatief.
We moeten het verdienvermogen van de fossiele bedrijven benutten om hen daarmee te dwingen minstens klimaat neutraal te worden. Met verplichte CCS2.
“Verplicht” betekent geen subsidie voor windmolens en CCS installaties, maar als bedrijf zelf betalen, onderling concurreren, en de kosten verrekenen in de stroomprijs.

Duurzame stroom is al goedkoper dan fossiel, maar er is nog lang niet genoeg duurzaam. Daarom zijn die centrales nog decennia nodig, we eerlijk zijn. NU is 6% van de stroom duurzaam, over 10 jaar, 3 kabinetten verder, nog steeds slechts 16%. Dan betalen huishoudens zich scheel aan de SDE subsidiekosten, omdat de fossielvrij beweging de belangen van huishoudens negeert.
Daarom moeten we alle centrales en andere CO2 uitstotende bedrijven, verplicht CCS2 laten toepassen. Dat stimuleert het opwekken en gebruik van schone stroom alleen maar.

Het sluiten van kolencentrales, is een fake maatregel, want dan verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Zo’n bruinkool centrale kan onze stroom er gemakkelijk bij hebben.

Door onze eigen centrales, kolen en gas, hoogovens, kunstmestfabrieken, en raffinaderijen, verplicht CCS2 te laten toepassen, weten we zeker dat de CO2 uitstoot echt reduceert.

Bovendien houden we zo de banen in stand, en met verplichte CCS2 ontwikkelen we een mooi export product. Daarmee kunnen traditionele kolen landen ook klimaat neutraal worden.
Alleen als alle 3000 centrales klimaat neutraal worden, blijft Nederland wellicht boven de zeespiegelstijging.

De klimaatbeweging creëert zelf onrechtvaardigheid

Het idealisme van de klimaatbeweging brengt de energietransitie juist tot stilstand, omdat ze vooral dingen wil waarvan bedrijven en de overheid de kosten bij huishoudens leggen. Dat is onrechtvaardig
Huishoudens betalen de overbodige SDE subsidie. Bij ongewijzigd beleid lopen de kosten voor een huishouden op tot 2500 EUR per jaar.
Voorkom dat, door kolencentrales duurder te maken, met verplichte CCS2 en elk huishouden houdt geld over om duurzame spullen te kopen, zonnepanelen, kavel koop-windpark, warmtepomp, isolatie en elektrische auto.

Als iedereen straks zelf duurzame stroom opwekt, en er is te weinig wind en zon, hebben we die verplicht klimaat neutrale centrales nodig. Daarom moeten we alle centrales verplicht CCS2 laten toepassen.
De klimaat beweging wil kolencentrales sluiten, en daarmee onze CO2 uitstoot niet stoppen, maar verplaatsen naar Duitse centrales, want de regering verandert de markt niet.

Bedenk dat zelf stroom opwekken heel goedkoop is, 2 cent per kWh.
Daarmee kunnen huishoudens hun huis goedkoop warm houden zonder extreme kosten voor Nul op de Meter, NOM
Criteria voor deze aanpak zijn:

 • Een huis dat al vloerverwarming heeft.
 • Een huis dat spouwmuur isolatie heeft gekregen en de CV radiatoren van vroeger zitten er nog in. Die zijn dan geschikt voor de lagere temperatuur van de warmtepomp. Er is dan wel een buffervat nodig.
 • Een modern goed geïsoleerd huis, met ca 10 cm isolatie
 • Een iets minder goed geïsoleerd huis, waar de oude radiatoren vervangen worden door lage temperatuur radiatoren

In andere gevallen moet er goed gekeken worden wat de situatie is.

 

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie

Van het gas af voor 1 miljoen FNV huishoudens

Stel, 1 miljoen FNV huishoudens gaan van het gas af, hoeveel voordeel levert hen dat op, en hoeveel nieuwe banen?

Stel, 1 miljoen FNV huishoudens gaan van het gas af, hoeveel voordeel levert hen dat op, en hoeveel nieuwe banen? #offensief

Stel, de FNV gaat haar 1 miljoen leden helpen, “van het gas af” te raken.
Ze kopen dan zonnepanelen, of een kavel koop-windpark, en gaan hun eigen stroom opwekken. Ze hebben hun stroom dan voor de kostprijs, want zonnepanelen en windmolens werken automatisch. 2 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs
En ze kopen ook een warmtepomp, om de gas CV ketel te vervangen.
Hoeveel NIEUWE BANEN levert dat op voor installateurs van zonnepanelen en warmtepompen?
En hoeveel voordeel hebben 1 miljoen huishoudens er zelf van? De overheid wil de energie transitie duur maken, maar deze aanpak levert echte banen op en koopkracht voor huishoudens. Als de Roverheid accepteert dat huishoudens het voordele van hun eigen, zelf opgewekte stroom mogen houden. Salderen voor huishoudens moet blijven, net zoals de Roverheid bedrijven investerings zekerheid gunt.

Hoeveel lager worden de woonlasten voor die 1 miljoen FNV leden, door hun actie?

Een indicatieve berekening: een warmtepomp op zelf opgewekte stroom blijkt een factor 15 goedkoper dan je huis verwarmen met aardgas.

De principe aanpak voor van het gas af

De goedkoopste “van het gas af” aanpak voor een huishouden:
– Koop een kavel koop-windpark
– En koop een warmtepomp om de gas cv ketel te vervangen
– Meestal zul je ook een flinke boiler nodig hebben
– En een WKO warmte opslag in de tuin, benut warmte uit de zomer, in de winter

Een WKO is een set buizen recht de grond in, in de tuin.
In de zomer verwarmen die de grond onder de tuin, warmte opslag voor de winter.
In de winter haalt de warmtepomp die warmte weer uit de grond, verhoogt de temperatuur en houdt  het huis warm en de boiler op temperatuur.

Een m3 aardgas kost 75 cent, en levert ca 10 kWh WARMTE op
Een zelf opgewekte kWh stroom kost 2 cent.
Met een warmtepomp haal je hier 4 kWh warmte uit.
Om even veel warmte uit een warmtepomp te halen heb je dus 2,5 kWh nodig, of 5 cent, ipv 75 cent als je op aardgas stookt. Met zelf opgewekte stroom zit je dus warm, voor een factor 15 lagere kosten.

En nu de energiekosten bij een voorbeeld huishouden van het gas af

Stel een huishouden verstookt 1800 m3 aardgas, voor 1350 EUR per jaar
Ze schakelen over op zelf stroom opwekken, en een warmtepomp met WKO in de tuin
Daarvoor hebben ze 4500 kWh stroom nodig, a 2 cent, 90 EUR per jaar

Met het voordeel van 1260 EUR per jaar betalen ze hun kavel koop-windpark, de warmtepomp en de WKO

Wat kost een kavel KOOP-windpark, warmtepomp en WKO in de tuin, voor van het gas af?

– Een kavel KOOP-windpark, 2000 EUR,  afschrijven in 25 jaar
– een warmtepomp, 4000 EUR,  afschrijven in 15 jaar
– een WKO in de tuin, 10.000 EUR, afschrijven in 50 jaar

Jaarkosten voor afschrijving van deze aankopen, relevant als je geld moet lenen:
– Kavel KOOP-windpark 80 EUR
– Warmtepomp 250 EUR
– de WKO 200 EUR
In totaal 530 EUR afschrijving per jaar
De stroom kost 90 EUR per jaar

En de besparing aan niet meer gekocht aardgas:  1350 EUR per jaar
Dus er is nog steeds een voordeel van 730 EUR per jaar door van het gas af te gaan, en zelf goedkope en duurzame stroom te gaan opwekken.
Van het gas af levert dus een koopkracht voordeel op van 730 EUR per jaar.

Als 1 miljoen FNV leden van het gas af gaan, gaan ze samen 730 miljoen per jaar besparen
En ze geven 16 miljard EUR uit, verspreid over de duur van het project.
Door schaalvoordelen zullen vooral warmtepomp en WKO goedkoper worden, maar hoeveel, hangt af van innovatie en de druk op die innovatie.

Nieuwe banen door van het gas af te gaan met 1 miljoen FNV leden

Deze schattingen zijn wellicht minder precies, wie het beter weet, graag een reactie

Een windpark van 50 MW bouwen kost 70 dagen bouwtijd, voor 10 mensen, 700 mandagen.
Een huishouden heeft 2 kW van de 50.000 kW opwek vermogen van het windpark nodig. 25.000 huishoudens.
Oftewel het kavel koop-windpark kost 0,028 mensdag werk
Daarom kies ik hier een kavel koop-windpark en geen zonnepanelen op het dak, maar ook die zijn nodig, als ze passen.

 • Het installeren van de warmtepomp kost 1 mensdag werk
 • Het installeren van de WKO 2 mensdagen per huis. Blok WKO zal goedkoper zijn. Maar de Warmtewet maakt het weer veel duurder.
 • Laten we nog 1 werkdag voor de afrondende werkzaamheden rekenen, tuin opruimen en nieuwe leidingen in huis weg werken.
 • Een 1 werkdag voor de voorbereiding, het organiseren van die 1 miljoen huishoudens, en overtuigen dat ze mee moeten doen, in hun eigen voordeel.
  Lobbyen en actievoeren dat de rijksoverheid de gemiste aardgas opbrengsten bij bedrijven ophaalt, ipv bij huishoudens. Daar werkt de FNV ook voro, maar daar betalen de FNV leden al voor met hun contributie.

Een huishouden zit dan duurzaam warm, van het gas af met ca 5 mensdagen werk.

1 miljoen huishoudens vergen dus 5 miljoen werkdagen, of 25.000 mensjaar.
Of, 15.000 mensen die in 1,6 jaar die 1 miljoen huishoudens van de FNV leden van het gas af halen.
De andere 6 miljoen huishoudens van Nederland vergen dan nog eens 12 jaar doorwerken.
We beginnen in 2018 en zijn in 2030 klaar.

Dan zijn er nog ca 200.000? bedrijfsgebouwen. Veel groter en diverser dan woningen, en die dus per gebouw bijvoorbeeld 50 mensdagen werk vergen, gemiddeld.
Het isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen gaat ook door. Dan is minder stroom nodig, maar vooral kan de warmtepomp dan kleiner en goedkoper zijn.
En als dat na het van het gas af gebeurt, houdt het huishouden stroom over voor hun elektrische auto.

In 2019 introduceren veel fabrikanten elektrische modellen, ik denk dat dan de verkoop van nieuwe brandstof auto’s zal instorten.

Zelf stroom opwekken is heel goedkoop

Bedenk dat zelf stroom opwekken heel goedkoop is, 2 cent per kWh.
Daarmee kunnen huishoudens hun huis goedkoop warm houden zonder extreme kosten voor Nul op de Meter, NOM
Criteria voor deze aanpak zijn:

 • Een huis dat al vloerverwarming heeft.
 • Een huis dat spouwmuur isolatie heeft gekregen en de CV radiatoren van vroeger zitten er nog in. Die zijn dan geschikt voor de lagere temperatuur van de warmtepomp. Er is dan wel een buffervat nodig.
 • Een modern goed geïsoleerd huis, met ca 10 cm isolatie
 • Een iets minder goed geïsoleerd huis, waar de oude radiatoren vervangen worden door lage temperatuur radiatoren

In andere gevallen moet er goed gekeken worden wat de situatie is.
Ook de EU wil alle Europeanen het recht geven hun eigen stroom op te wekken.
Maar de implementatie daarvan is natuurlijk weer door elk Roverheid apart.
Van deze EU pagina:

The Commission is working on expanding these basic rights to allow consumers to actively participate in the energy market. In the future energy consumers in the EU should be able to:
– produce, store and consume or resell self-generated electricity to the grid

Conclusie en beleidsvragen voor de SER adhoc commissie energietransitie en werkgelegenheid

Deze voorbeeld berekening laat zien dat de van het gas af transitie alleen slaagt als huishoudens hun eigen stroom mogen opwekken en daar voordeel van hebben.
Salderen voor en achter de meter voor zelf opgewekte stroom, zoals artikel 95a, lid 2 van de Elektriciteitswet mogelijk maakt, maar EZ en Financiën blokkeren.
Ook de EU wil elke Europeaan het recht geven zelf duurzame stroom op te wekken, voor eigen gebruik.
Dringend advies voor de regering, stop met blokkeren, haal wat meer geld op bij bedrijven, met bijv een minimum CO2 prijs in hun energiebelasting.

De ISDE subsidie is volstrekt te weinig in budget om ook maar in de buurt te komen van de vereiste transitie snelheid. Maar laten we eerlijk zijn, daar is is elk Rijksbeleid op gericht. Hoe lang accepteren we dat nog?

Als de regering minder krijgt van het uitmelken van huishouden, en wat meer haalt via de energiebelasting bij bedrijven, bijvoorbeeld in een CO2 opslag in hun energiebelasting, hoeveel wordt dat dan in hun totale inkoop kosten, en omzet?

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , | 7 Reacties

Formatie, Ontwerp goed beleid voor de energietransitie en het klimaat

Formatie: versnel de energietransitie met de klimaatneutrale kolencentrale

Formatie: De klimaat neutrale centrale blijkt de goedkoopste CO2 reductie op te leveren volgens het Planbureau voor de leefomgeving

In de formatie van 2017 onderhandelen rechtse partijen over een coalitie akkoord. Dat wordt een afweging tussen bedrijfsbelangen. Burgers gaan betalen. Het is geen ontwerp van een goede oplossing, maar een onvoorspelbaar resultaat van touwtrekken.

De formatie gaat beter door samen te werken met huishoudens. Daarmee is meer economie te genereren, al tijdens de formatie. De energietransitie is een Beta probleem, waar een goed ontwerp meer oplevert dan touwtrekken.
We moeten samenwerken in het ONTWERPEN van aantrekkelijke en werkende oplossingen voor de energietransitie en de bestrijding van het klimaatprobleem.
Debat en politiek leidt tot halfslachtige keuzes en vooral vertraging, en verlies van marktaandeel voor bedrijven.
Omdat lobbyisten andere, eigen belangen hebben dan de samenleving.

Twee ontwerpen, blauwdrukken, om het beleid uit te leggen

Een goed ontwerp brengt burgers voordeel, een goede reden om mee te doen.
En grote keuzes moeten begrijpelijk geschetst worden. Dan begrijpen meer politici en bestuurders het echt, en zodat ze beter beleid maken.

Formatie punt 1, kavels koop-windpark in de formatie

windmolens en zonnepanelen werken automatisch, daarom moeten huishoudens en MKB die voor eigen gebruik kopen, ipv commerciële stroom kopen.
Laat de consumentenmarkt zijn werk doen, met gunstige overheidscondities.
Bedrijven verplichten de beste technieken toe te passen.
Laten we beginnen met kavels KOOP- windpark voor elk huishouden en MKB bedrijf, zonder SDE. In Duitsland zijn de wind op land veilingen zo succesvol voor burgers dat ze investeerders er niet meer aan te pas komen. NU WIJ

Formatie punt 2, klimaat neutrale en CO2 negatieve centrales

Om voldoende snel CO2 te reduceren, moeten centrales CO2 negatief worden, verplicht. Die techniek is zelf een mooi export product.
En tegelijk kan Nederland en Europa, in Noord Afrika aantrekkelijke welvaart creëren met de teelt van nieuwe biomassa op plekken waar nu niets wordt geteeld.
Hiervoor eerst beginnen met meer zoet water te maken en distribueren, aan de kust van Noord Afrika. Tunesië is een goed startpunt.
Deze op klimaat vluchtelingen gerichte aanpak, kan wellicht ook rechtse partijen overtuigen.

De teelt van biomassa levert deze landen geld op met doordat Europese centrales de in Afrika geproduceerde bio- brandstof.
Deze handel organiseren is de kerncompetentie van Nederland, de VOC mentaliteit, dat hoort ook uit de formatie te komen.

Gepost in politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Netbeheerders kunnen de meterkastboete voorkomen met slimme apparaten

Netbeheerders ga innoveren voor de energietransitie, voorkom de meterkastboete

Netbeheerders ga innoveren voor de energietransitie, voorkom de meterkastboete

Netbeheerders laten mensen die een zwaardere meterkast aanvragen, daar een flinke meterkastboete voor betalen. Die boete is onnodig, als netbeheerders mee zouden willen doen met de innovatie die er toch al aan komt, slimme apparatuur.
De netbeheerders zijn nu bezig met het uitrollen van de slimme meter. Dat is dom, want zogenaamd slimme meter is helemaal niet slim. En het doel waarvoor hij wordt uitgerold, energiebesparing, daarvoor blijkt hij niet te werken.
Daarom moeten netbeheerders stoppen met die kapitaal vernietiging van het vervangen van nog goed werkende kWh meters door die domme “slimme” meter.

Netbeheerders, stop ons geld in slimme stroom-meters in transformator huisjes, die publiceren dan digitaal hoe vol het lokale net is.

Thuis kan slimme apparatuur, zoals zonnestroom inverters, en slimme laders van EV, en warmtepompen, dan gebruik maken van die digitale informatie van de netbeheerder. Ze passen zich dan real time aan, en daarmee voorkomen ze dat het lokale net overbelast raakt.
Straks hebben steeds meer mensen een elektrische auto, en die parkeren hun EV tussen 17 en 18 uur boven de draadloze lader.
Domme laders gaan dan meteen laden, slimme laders houden rekening met de belasting op het lokale net. Tenminste, als netbeheerders voor die informatie zouden zorgen. Zo voorkomen ze dat de stoppen door slaan en dat het lokale net voor veel geld verzwaard moet worden.

Netbeheerders, beloon gebruikers met slimme apparatuur door ze geen meterkastboete op te leggen.

Huishoudens die met slimme apparaten een zwaardere aansluiting krijgen, betalen dan het lage tarief van de basis aansluiting.
Zo spelen netbeheerders een positieve rol in de energietransitie. Ze geven huishoudens de kans te geven de meterkastboete van 50 of 80 EUR per maand te voorkomen.

Standaard heeft een kleinverbruiker een meterkast van
3 x 25 Amp, voor ca 200 EUR per jaar

Een zwaardere meterkast kost nu veel meer, de meterkast boete.
3 x 35 Amp 800 EUR per jaar.  Boete 50 EUR per maand
3 x 50 Amp 1200 EUR per jaar. Boete 80 EUR per maand

Wie wil er straks en zwaardere meterkast?
Dat zijn de gebruikers  due hun elektrische auto wat sneller willen opladen.
Of wie tegelijk elektrisch wil koken en de auto opladen, die heeft een zwaardere meterkast nodig.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Rescoop coöperaties sluiten 99% van de burgers uit, remmen de energietransitie

Rescoop Subsidie is overbodig voor burgers die samen een deel-windpark kopen, voor eigen gebruik

Subsidie is overbodig voor burgers die samen een deel-windpark kopen, voor eigen gebruik

Coöperaties als organisatie zijn niet het probleem bij de energietransitie. Het is de manier waarop clubs als Rescoop ze willen organiseren, als investeerders en verkopers van stroom, dat is het probleem. Hierbij sluit Rescoop  gewone consumenten uit van voordeel van duurzaam. Zo remmen coöperaties de energietransitie

Rescoop coöperaties verenigen meestal alleen kleine investeerders. Daardoor blijven ze gelukkig klein en onbetekenend.
Coöperaties willen geld verdienen met de verkoop van stroom aan hun leden en anderen. Daarom onderscheiden ze zich in niets van de grote energiebedrijven.

Huishoudens die hun stroom zelf goedkoop opwekken, drijven de energietransitie

De echte energie transitie komt van burgers, die overstappen van
– stroom kopen voor een commercieel en meestal gesubsidieerd tarief, naar
– zelf stroom opwekken voor eigen gebruik, zie bijvoorbeeld Pak de Wind.

Want windmolens en zonneweides werken automatisch, dus hoeft een bedrijf of professioneel gerunde coöperatie daar helemaal niet tussen te zitten. Maar juist dat probeert Rescoop te organiseren

Alle huishoudens zijn veel goedkoper uit als ze geen stroom kopen, maar die zelf opwekken, met een eigen kavel koop-windpark, of desnoods koop-zonneweide.
Dan hebben die huishoudens stroom voor de kostprijs.
Geen rente voor de bank, geen commerciële marge voor de stroom verkopers.

Verkoop opwek capaciteit als massa consumentenproduct

Coöperaties kunnen zich het best beperken tot het organiseren van zo veel mogelijk huishoudens, om samen opdrachtgever te worden voor een eigen windpark. Elk huishouden koopt dan een eigen kavel windpark voor eigen gebruik, en gaat zijn eigen stroom opwekken.
Dat gaat nu nog moeilijk, omdat EZ overbodige SDE subsidie geeft aan ondernemers en coöperaties.
Die SDE subsidie wordt betaalt door huishoudens.
Naarmate er meer stroom gesubsidieerd wordt opgewekt, stijgen de kosten voor huishoudens.
Bij ongewijzigd SDE subsidie beleid, betaalt een all electric huishouden straks 200 EUR per maand extra aan SDE subsidiekosten alleen.

Van duurzame stroom kopen naar zelf opwekken voor de kostprijs

De energie transitie komt van burgers, alle burgers, die hun eigen stroom opwekken, zonder SDE, en zonder onnodig geld over te dragen aan banken en investeerders voor risicoloos “ondernemen”

Coöperaties laten zich door Rescoop en NVDE op een peperdure en schadelijke manier in het pak naaien voor bedrijfsbelang.
Huishoudens moeten af van het betalen van SDE subsidie.
Daar moet Recoop voor lobbyen

Verplichte CCS2 voor alle centrales

De meeste stroom blijft de komende decennia uit fossiele centrales komen, maar die stroom kan voordelig klimaatneutraal gemaakt worden, met verplichte CCS2 voor alle centrales. Een level playing field dus.
Daarmee wordt alle stroom klimaat neutraal, dat is veel urgenter voor huishoudens dan duurzaam.
De commerciële stroom wordt dan wel wat duurder, want klimaat neutraal, maar voor wie zijn eigen stoom opwekt is dat niet zo belangrijk.
Juist door de duurdere stroom, wordt SDE overbodig, voor alle bestaande projecten die al SDE subsidie krijgen of nog gaan krijgen.

Echt coöperatie werk, massa consumenten producten ontwikkelen en verkopen

Richt je als coöperatie dus op de ontwikkeling van aantrekkelijke massa consumentenproducten.
Het samen kopen van Nederlandse zonnepanelen
En kavels koop-windpark op het land
En afschaffen van SDE subsidie.
Begin bij je eigen projecten, die zijn nog klein en daardoor onschadelijk voor EZ en de NVDE belangen.
Echt rescoop werk is een windpark zonder SDE subsidie.
Voor alle huishoudens als koper, ipv de 10% burger investeerders die nu mee mag doen van de bank en de overheid.
De Rescoop werkwijze sluit 99% van de burgers uit.
Rescoop maakt van burger coöperaties een rem op de energietransitie.

Juist burgers hebben de duurzame toekomst, hun kinderen.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

NVWA verbied het stoken van houtkachels

NVWA De fijnstof pieken van houtkachels in een woonbuurt vergiftigt de buren het meest

De fijnstof pieken van houtkachels in een woonbuurt vergiftigt de buren het meest

Beste NVWA, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, hierbij het verzoek de verkoop van brandhout te verbieden.
En ook het verbranden ervan in woonbuurten.
Het gaat hierbij om norm overschrijding voor fijnstof.
Het RIVM stelt dat de fijnstof normen bijna nergens worden overschreden, maar daarbij baseert zij zich op een grofmazig meet net, en alleen de modellering van fijnstof van verkeer. Fijnstof van verkeer wordt uitgestoten langs de drukke verkeerswegen.

Een miljoen houtkachels vergeten fijnstof bron voor NVWA

Echter er is nog een belangrijke fijnstof bron die u als NVWA moet meenemen in uw onderzoek voor de bescherming van burgers, de ca 1 miljoen houtkachels in Nederland. Die geven een piekvormig uitstoot patroon. De stokers zelf en de buren krijgen de meeste fijnstof van de houtstook in te ademen. Door het piekvormige uitstoot patroon van houtkachels, geven die bijna altijd een norm overschrijding. En er mogen maar 35 overschrijdingsdagen voor PM10 zijn per jaar.
Maar de meeste frequente houtkachels worden het hele stookzeizoen gestookt, en in een woonbuurt staan huizen vaak in de piek van meerdere houtkachels.
Zie bijgaande plaatje van mijn buurt.
Deze fijnstof norm overschrijding leidt dus tot grotere blootstelling dan de wet toestaat.
daarom vraag ik u de verkoop van stookhout en het stoken zelf in woonbuurten te verbieden.

Bewijs van fijnstof norm overschrijding

Het bijgaande plaatje is gemaakt met het programma ISL3a. Gemeenten gebruiken dat om de uitstoot van bedrijven te beoordelen, als die een milieuvergunning aanvragen. Maar voor fijnstof maakt het niet uit of een bron een bedrijf is of een set houtkachels in een woonbuurt. En in woonbuurten wonen de slachtoffers vaak op 6 tot 20 m afstand.
Doordat houtkachels tegenwoordig de rookgassen redelijk goed afkoelen, wervelen de rookgassen door de straten, waardoor de buren er aan blootgesteld worden.
Het stoken duurt meestal een paar uur per avond, of de hele dag, bij zware gebruikers. Daardoor zijn de huizen van de buren geheel omgeven met lucht met te hoge fijnstof concentratie.
Daardoor wordt ook de binnenlucht verontreinigd met dat fijnstof.

NVWA korte termijn actie

Een korte termijn maatregel zou kunnen zijn dat de buren de standaard ventilatie uit zetten, maar dat mag officieel niet, want er moet geventileerd worden.
Het meest passende beleid is een algemeen stookverbod na de 35 toegestane overschrijdingsdagen.
Maar omdat er voor fijnstof geen veilige ondergrens is, is dat vanuit volksgezondheid overwegingen natuurlijk onverstandig.

Ik ben benieuwd naar uw overwegingen en kijk uit naar uw reactie

Gepost in duurzaam | Getagged , , , | 2 Reacties

G20 climate policy, citizen centered grid codes and obsolete smoke stacks

G20 worldwide grid codeCitizen centred grid codes and fossil power plants with with mandatory CCS2, are two important climate policies the G20 should agree on.

Because citizens have a future, their children.

With these G20 agreed climate regulations, citizens are empowered to drive the fight against climate change, with the power and speed of the of the mass consumer market. for their own benefit and the green economy.

 

 • Renewable power needs a efficient and accessible grid because solar panels and wind farms generate power at different times and places, power consumers need it.
 • Fossil power plants will be needed for a long time, as a addition to renewable power.
  Therefore power consumers and producers need fossil power plants with mandatory CCS2, to make them climate neutral. Applying CCS2, makes the smoke stack obsolete

These are both regulations that G20 climate polities should adopt, for a level playing field for businesses

G20 grid code agreement

Because renewable power works the same al over the world, grid codes can also be the same.
The G20 should agree on a world wide grid code:

 • preference for renewable power
 • on the grid
 • on the market
 • and to get renewable power installation connected to the grid.
 • and climate neutral power sources too, after renewable sources
 • power sources with CO2 pollution are only allowed on the grid, when none of the above power sources are available.
 • grids should be public, open to all power users and producers. (while paying for the use and availability of the grid)
 • net-metering is a right for small power users and producers, when the local grid is not overloaded.

Grid storage with smoke stack free fossil power plants

“The grid” is by far the cheapest and easiest storage, combined with climate neutral fossil power plants. Go for removing the smoke stack from every power plant.
Fossil power plants must be climate neutral, by applying CCS2 mandatory, or pay a price for their CO2 pollution, of at least 100 dollar per ton CO2

When done right, this will prevent negative power prices, and force fossil power plants to become climate neutral power sources.

But most importantly this G20 grid code stimulates billions of power consumers to buy their own renewable power generation, like solar panels and family size pieces of wind farms.
Because wind farms and solar panels work automatically, every power consumer can generate their own, at cost price.
No subsidy required.

Its this type of regulations that G20 governments should dare to promote

G20 Lets get Climate Neutral faster with smoke stack free power plants, AND preference for renewable power on the grid

Lets get Climate Neutral faster with smoke stack free power plants, AND preference for renewable power on the grid

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Treinen verdwijnen van spoor en verschijnen op de weg, een visie

treinen op de snelweg, reist prettiger, sneller en goedkoper dan de trein op het spoor

Treinen op de snelweg, reist prettiger, sneller en goedkoper dan de trein op het spoor

De NS trekt zijn treinen terug op de hoofdtrajecten, tussen de grotere steden. In de regio krijgen concurrenten van de NS een kans met hun treinen. Wat hier ook achter zit bij de NS, ik denk dat dit een voorbode is van het helemaal verdwijnen van passagierstreinen. Niet alleen in Nederland maar in de hele ontwikkelde wereld. Behalve in dichtbevolkte steden. Dat baseer ik op de technische ontwikkelingen van de zelf sturende auto, en de ruimte op de weg die buiten de steden ontstaat als we steeds meer zelf sturende auto’s gaan gebruiken.

Mobiliteit is straks zonder treinen, goedkoper en flexibeler

Een visie voor persoonlijke en massa mobiliteit, zonder treinen, die de komende 5 jaar zal opkomen. En over 15 jaar de gebruikelijke manier van transport van personen zal zijn.
Deze visie is geen wens, hij is puur gebaseerd op technische ontwikkelingen en menselijke voorkeuren die ik hieronder allemaal zal toelichten.
Natuurlijk kunnen politieke onkunde en malversaties een heel andere draai aan de toekomst geven, maar gezien de technische mogelijkheden is dit volgens mij een aantrekkelijk perspectief.
FNV Spoor, die met zorg naar de krimp van de NS activiteiten kijkt, kan deze visie als inspiratie gebruiken voor een eigen visie.
En daar slimme lobby doelen uit afleiden

Visie: we rijden straks in treinen over de snelweg, prettiger, sneller en goedkoper  dan op het spoor

Velen stappen dagelijks in de auto, en rijden hun auto en zichzelf, naar de bestemming. Daar aangekomen parkeer je de auto, en doet wat je daar wilt doen.
Je kunt ook met bus, tram of fiets naar een NS station gaan, daar betalen en door de poortjes gaan, en je verder met de trein laten rijden. Parkeren op de bestemming is dan niet nodig.

Treinen op de snelweg

Over een jaar of 5 hebben alle nieuwe auto’s een Tesla achtige automatische piloot. Daarmee laat je je auto zelf sturen, remmen, gas geven, en navigeren. Over 5 jaar zal dat net als nu nog beperkingen hebben, en alleen op de snelweg goed en veilig werken, maar  omdat dit een software oplossing is, die in een computer werkt, zal de kwaliteit snel verbeteren. Wat de Tesla nu kan, wordt elke 18 maanden een factor 2 beter. Zie bijvoorbeeld de Nissan pilotpro.  In dit artikel staan ook verwijzingen naar vergelijkbare zelfsturende oplossingen van andere merken.

Deze techniek zal tot gevolg hebben dat we gaan bumperen, in treinen met auto’s die vlak achter elkaar rijden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op de weg, naarmate er meer van dat soort auto’s komen. En het is veiliger, want zelfsturende auto’s voorkomen botsingen. Volvo maakt er zelfs reclame mee. Het is voordelig als de minister van infrastructuur deze techniek stimuleert ipv meer dom asfalt, zoals ze nu doet.

Zelfsturende treinen groeien exponentieel in slimheid

Ga er van uit dat steeds meer mensen straks een auto hebben, of gebruiken die net zo slim is als Kit, de robot auto uit een TV serie van de jaren 80 uit de vorige eeuw. De fantasie van de zelf sturende auto wordt nu realiseerbaar.
Tesla laat zien hoe dat gebeurt, met sensoren, maar vooral met software. En juist software wordt elke 18 maanden een factor 2 krachtiger. Dus in 5 jaar een factor 8, in 10 jaar een factor 64 en over 15 jaar een factor 1024. Die exponentiële groei begint nu effect te krijgen op de zelfsturende auto.
Een grote leden organisatie als de FNV kan dit verbaasd aankijken, en vechten tegen de gevolgen. Maar ook de leden activeren goede toepassingen te bedenken, waar de FNV lobbyisten dan mee aan de slag gaan.

Veilige interactie in bumper treinen op een drukke snelweg

Nu moet je op de snelweg voldoende afstand houden, en als het drukker wordt, gaat dat niet meer, dus moeten we langzamer, en rijden we traag in de file.
Maar straks kan onze auto zelf sturen, gas geven en remmen, en vooral, precies zien waar de andere auto’s zijn. Dat vertellen auto’s elkaar straks.
Daardoor kunnen ze samen veilig vlak achter elkaar rijden, als treinen, maar dan elektronisch gekoppeld. Naarmate ze van elkaar zekerder weten hoe ze rijden, kan de onderlinge afstand kleiner zijn. Remt er verderop een auto plotseling af, dan geeft elke auto dat razendsnel door naar achteren en de hele trein remt af, precies even veel als de voorop rijdende auto, zo remmen ze af van 100 naar 90 km per uur, met een onderlinge afstand van bijv 6 m. Dit heet ook wel peloton rijden of, prettiger,  bumperen, of treinen op de snelweg. De weg capaciteit neemt hierdoor flink toe. Doordat treinen zelfsturende auto’s minder plek innemen, maar ook omdat ze sneller gaan.

Generaties in bumperen op de snelweg

Elke auto kan een verschillende generatie van deze techniek hebben, met een bepaalde kwaliteit. Hoe beter die techniek is, des te dichter kan een auto achter zijn voorligger rijden. De voorligger kan evt een signaal op het dashboard tonen, dat de bumperende auto techniek van voldoende kwaliteit is, en geen wegpiraat.
De gebruiker van de voorliggende auto kan het bumperen toch onprettig dichtbij vinden.
Dan zegt de gebruiker tegen zijn volger,  elektronisch, dat die een iets grotere afstand moet houden. De volgende auto voldoet dan natuurlijk aan dat verzoek, automatisch.

Als autogebruiker doen wat je ook in de trein doet

Op deze manier gaat snelweg rijden automatisch, de zelf sturende auto doet het. Dus net als in de trein, kun je naar buiten kijken, bellen, lezen internetten of ander werk.

Je eigen auto houdt je de hele tijd in de gaten, of je voldoende alert bent om het besturen weer over te nemen, mocht dat nodig zijn.
Maar zolang dat niet nodig is, stoort hij je niet, en is het rijden in dit soort treinen op de snelweg vergelijkbaar met spoor.

Alleen, treinen op de snelweg gaat wel goedkoper dan met de trein op het spoor, gezien de huidige prijs van een NS ticket.
En helemaal als je iemand meeneemt.
Diensten als Toogethr maken het van elkaar voor een ritje ook steeds gemakkelijker. Ook dit bespaart ruimte op de weg, en verdient dus ook subsidie van de minister van infrastructuur. Weer een lobbydoel voor de FNV.

Dit gaat werken, omdat de techniek er toch aan komt, en er is voldoende ruimte  op de weg voor alle benodigde auto’s. Ook als alle huidige trein passagiers voortaan met de auto gaan.
Behalve in drukke steden.

Treinen in de drukke stad?

Een eigenschap van treinen is dat ze compact zijn, als je accepteert dat er altijd een flink speciaal gebied voor nodig is om in en uit  te stappen, het station. Maar op het spoor is een trein helemaal niet compact. omdat ze zo slecht kunnen remmen. Daardoor moeten treinen een grote onderlinge afstand houden. Dat is de belangrijkste reden dat treinen straks niet meer rijden tussen de grote steden, maar alleen als metro of tram in de stad.

De zelf sturende auto in de stad, zoek zelf een parkeerplek op

Een zelf sturende auto is een robot, die meer kan dan jouw ergens heen brengen.
Op de bestemming aangekomen, kun je de auto opdracht geven zelf en parkeerplek te zoeken, en je te laten weten waar dat is. Je stapt uit ende auto gaat leeg verder. Desnoods rijdt hij de stad uit om aan de rand goedkoop te parkeren. Jij als gebruiker geeft hem de randvoorwaarden.

Stel je wilt een kort durende boodschap doen. je vertelt je auto waar je wilt zijn, en hoe snel je wilt dat de auto weer beschikbaar is. Dat bepaalt hoe ver hij zoekt naar een parkeer plek in de buurt. Of een rondje rijdt in een gebied waar het niet druk is. Of hij gaat even stroom bij laden.  Daar ben je zelf niet voor nodig.
Allemaal zolang het past in wat jij als gebruiker wilt.

Anderen met jouw zelf sturende auto laten rijden

Stel je gaat naar de stad en hebt je auto 2 uur niet nodig, maar wilt hem weer kunnen gebruiken over minimaal 1,5 uur.
Je auto biedt zich dan aan op een online platform voor de komende 1,5 uur. Wie in die tijd een auto wil gebruiken, kan hem dan krijgen.
Jij als eigenaar bepaalt dan natuurlijk wat die vreemde allemaal kan doen in de auto.
Mag hij zelf sturen, of laat je dat  altijd de auto zelf doen.

Eigenaar van zelfsturende auto blijft de baas

En als die andere gebruiker zelf wil sturen, laat je hem dan ook lekker scheuren, of stel je je auto op zeer zuinig en rustig rijden in? Jij bent de baas. Die ander is een gebruiker.
Hij mag dan de auto alleen vertellen waar hij heen wil. De zelf sturende auto zal rekening houden met jouw voorwaarde om binnen 1,5 uur weer terug te zijn, voor jou.
Als de vreemde gebruiker verder wil dan jij toestaat, dan krijgt de hij de keus, hier uitstappen, of mee terug naar waar jij weer wilt instappen. Werkt hij niet mee dan maakt je auto foto en video interview als bewijs van zelfsturende autovrede breuk. En de tijdelijke gebruiker wordt de invloed op de auto ontnomen.
Hier zitten allerlei interactie problemen in waar conducteurs met verstand van zaken, oplossingen voor kunnen bedenken en uittesten. Nieuwe banen dus.

Mensen die nu conducteur zijn, en ervaring met mensen hebben, zouden hier ook bemiddelaar kunnen worden.

Boodschappen halen

Een zelf sturende auto kun je ook om een boodschap sturen. Je bestelt iets online, en je auto gaat het ophalen.
Hiervoor zouden wel eens aparte auto’s voor op de weg kunnen komen. Grote distributie centra vullen nu alleen vracht- en bestel auto’s en de chauffeur rijdt zijn route. Maar het zouden ook kleine zelfsturende voertuigen kunnen zijn die slechts een enkel pakket hebben, dat ze zelf sturend naar het gevraagde adres brengen. Ze hebben geen plek voor een chauffeur. Het zijn rijdende kluizen.

Ook een supermarkt kan dit soort onbemande pakket transport auto’s de weg op sturen.
Ze parkeren zich voor de deur van de klant. Die krijgt een berichtje op zijn smart phone, zoals Domino’s pizza nu al reclame maakt, en de klant pakt zelf zijn pakket uit de auto. Dat kan met een code die die gebruiker op zijn smart phone krijgt.
Omdat er geen mensuren mee gemoeid zijn, kan die rijdende kluis ook een paar uur wachten tot de klant thuis komt.

Mensen die nu  treinen plannen en begeleiden, kunnen ook vloten van dit soort auto’s plannen en begeleiden.

Welke eigen visie kan FNV spoor nu ontwikkelen, als ze deze scenario’s in het belang van hun leden interpreteren?
Op deze manier kan de FNV zelf naar de toekomst van mobiliteit te kijken. Ze geeft dan haar leden een beter perspectief van de toekomst van hun werk.
Daar hebben de leden meer aan dan vechten tegen een ontwikkeling die ze toch niet tegen kunnen houden.
Maar ze kunnen ook gaan lobbyen voor regels om de toekomst zelf vorm te geven, bijvoorbeeld meer stads OV.
Waar dan weer nieuw OV werk uit komt, treinen in de stad.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie

Local energy communities should promote direct ownership of wind farms

Local energy communities organizes citizens to become principal for their own wind farm

Local energy communities should organize citizens to become principal for their own wind farm

Joining a local energy community? Why?
Does it promote direct ownership or a financed and subsidized business? YOU pay for these subsidies, your money goes to banks and investors. Local energy communities can change this, when the organize their members to become direct owner of the wind farm.
When large installations are build by local energy communities, it makes a big difference, whether the members:

 • own a part of a shared wind farm, and generate their own power directly.
 • own a share in a financial business construct, and buy their power for a commercial price, including profits for investors and banks.

In the first situation, members of local energy communities purchase a part of the shared wind farm. And have their power at cost price, the operational cost.
No commercial margin required, no interest for a business loan, no commercial risk, because they consume the power they already own.
They do need however a power balancing contract with a utility. With the right market conditions, this costs only about 0,1 cents per kWh.
In this way, the members of a local energy community have no risk, other than the yearly variation in wind.
So every family can be a proud owner of a wind farm, and have the benefits, cheap power. Even poor families be part of local energy communities, they need a loan,  paid with the difference between the cost of commercial power they now already buy, and the cheaper power, they can generate themselves.

Renewable power has preference on the grid, in Europe

This is possible, because wind farms work automatically, and the power has legally preference on the grid.
But detail regulations differ from country to country. And fossil power plants try to block others to offer a real alternative for their commercial fossil power.
However, their fossil power plants can not work automatically. They need to negotiate and purchase fuel, and trade the power they generate, on a daily basis.
Wind farms have preference on the grid, so when citizens own a part of that wind farm, they can directly use the power, generated by their part of the wind farm.

The second situation is more expensive, because power is sold on the market, competing with very large power plants.
Because of this risk, the business of local energy communities often gets subsidized, but the members themselves pay for this subsidy. That is why this is the wrong choice.
The purchase of the commercial wind farm is often financed with a loan from a bank and investors. Their foreign capital needs a profitable margin, paid for by the sale of subsidized power.
The profit that result form this business is far less that the subsidy paid by the members.

Local energy communities should lobby for better regulations

So direct ownership, and having power at operational costs only, is the preferred way for local energy communities.
But regulations work against citizens and to the advantage of businesses.
That is why the most important task for a local energy community is lobbying and political activities, for better regulations. And the have their members to support that, they are voters too.
Off course local energy communities should also demonstrate they can create value for citizens.
Not by copying the marginal business of large fossil power companies, or investors.
But by organizing their members to become principal for the build of their own wind farm. To generate their own power at cost price.

Mandatory CCS2 for all fossil power plants, makes for lower total power cost for consumers

It may seem strange that renewable promoters want to keep fossil power plants open and have them apply CO2 capture and fixation. The fossil free lobby wants to close all fossil power plants. But they want that too early. As owners of a wind farm, we need fossil power plants as backup, they are the “storage” for periods with not enough wind, which happen frequently. That is why all power plants must become climate neutral, to they produce climate neutral power.
Mandatory climate neutral power plants produce power that is more expensive. This is beneficial for consumers, because they pay for the subsidies for the commercial wind farms. With fossil power being more expensive, consumers have less subsidies to pay for.
Fossil power plants will remain necessary for decades to come, better make them climate neutral as soon as possible.

EU administration demands that citizens get the right to generate their own power

The EU has also discovered the benefits for citizens to generate their own power, so the EU want to give every citizen the right to generate their own power.
But, by the nature of the European Community, every member state may do this in its own corrupt way. This is why local energy communities should lobby for direct ownership regulations, and not for commercial ownership.

Selling parts of a wind farm to citizens, for their own use, also makes social acceptance visible. That is the first way a local energy community can create value for politicians.

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie