Energietransitie met positieve keuzes voor burgers versnelt aanpak klimaat

Geef burgers positieve keuzes in de energietransitie. Gun burgers salderen van de stroom uit een  eigen kavel windpark. De koopkracht versnelt de aanpak van het klimaat.

Geef burgers positieve keuzes in de energietransitie. Gun burgers salderen van de stroom uit een  eigen kavel windpark. De koopkracht versnelt de aanpak van het klimaat.

Als burgers de energietransitie van bedrijven moeten betalen, vinden ze klimaat ineens minder belangrijk, bleek uit onderzoek in opdracht van het tijdschrift Binnenlands Bestuur.
Maar waarom moeten burgers de kosten van bedrijven betalen?
Bedrijven maken meestal mooie winsten, het geld klotst tegen de plinten, o.a. door de te lage lonen, dus bedrijven kunnen best hun eigen energietransitie betalen. Verplichte investeringen leveren ook nieuwe banen op.

Een goed klimaatakkoord vereist vakmanschap
De vraag is hoe regelen we dat? En daar gaat het fout. Milieuclubs, de FNV en Linkse politieke partijen komen niet verder dan hoopvolle kreten als “eerlijke transitie” en “klimaatrechtvaardigheid”.
Daar kopen we niets voor, dat zie je bijvoorbeeld aan de stagnerende groei van de SP, en de achteruitgang van de FNV.
Vooral de FNV heeft hier veel laten liggen. In het concept klimaatakkoord staat na 9 maanden onderhandelen, slechts een, 1, keer het woord koopkracht, en 200 keer bedrijfsbelang: subsidie, ondersteuning of facilitering.
Bedrijven hebben duidelijk hun vakmensen naar de onderhandelingen gestuurd. De FNV niet.

Positieve keuzes
Om burgers in beweging te krijgen, zijn positieve keuzes nodig.
Bijvoorbeeld goedkope stroom uit een eigen kavel windpark of zonneweide. Bedrijven en hun medewerkers kunnen dat samen laten bouwen, tot wederzijds voordeel. Daarvoor moet de politiek salderen regelen, maar de FNV vraagt er niet om. En de huidige rechtse regering wil het juist afschaffen. Er is een Kamermeerderheid voor het benadelen van kiezers.
Echter, met die goedkope stroom kunnen consumenten ook goedkoop warm wonen, zonder hysterisch dure verbouwing.
Dat is duurzaam, klimaatneutraal, en de helft goedkoper dan met aardgas.

Gemiste kansen energietransitie

Politiek en milieuclubs willen kolencentrales sluiten. Echter, dat verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitse kolencentrales. En er gaan onnodig banen verloren. Burgers betalen onnodig een schadevergoeding aan de fossiele bedrijven
We hebben de techniek voor CO2 afvang, CCS, om onze eigen centrales klimaat neutraal te maken. Dat blijkt ook nog de goedkoopste vorm van echte CO2 reductie. Maar de milieuclubs willen geen CO2 afvang, ook al concluderen  klimaat wetenschappers dat dat echt overal nodig is, om de opwarming onder de 1,5 graad te houden.
CO2 afvang is nodig, en wel nu.

De Klimaat VOC
Nederland is internationaal georiënteerd. Maar het klimaat zouden we in isolatie moeten aanpakken? Met onze eigen kolencentrales als lichtend voorbeeld van CCS toepassing, kunnen bedrijven die techniek wereldwijd gaan implementeren, precies zoals klimaat wetenschappers zeggen dat nodig is. Daardoor maakt Nederland de CO2 reductie veel groter, dan alleen uitstoot in Nederland. En, ook dit genereert nieuwe banen en nieuwe waardecreatie

Oproep, handel naar de klimaatwetenschap, niet naar Putin
Maar Milieuclubs, de FNV en de politiek, maakt ons liever afhankelijk van Russisch gas.
Dit fact free gedrag, van overigens serieuze partijen, maakt de verkiezingen tot een onmogelijke keus.
Daarom mijn oproep: neem de klimaatwetenschap serieus. Die feiten gaan niet veranderen.  Kies voor echte klimaatactie, verplicht CO2 afvang voor alle grote CO2 uitstoters, inclusief kolencentrales. De Wet Milieubeheer heeft de instrumenten klaar liggen.  De partijen die dat doen, geven zichzelf en klimaatactie weer een positieve betekenis. Ze creëren nieuwe banen, nieuwe inkomens.
De fossiele stroom zal er een paar cent duurder van worden, maar wel klimaatneutraal.
En de duurzame stroom wordt dan de meest aantrekkelijk geprijste stroom, waardoor vele kiezers een positieve keus voor het klimaat krijgen. Zelf goedkoop en duurzaam stroom opwekken.

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

Net metering is key to social support for climate action

Professor David Smeulders is simply wrong with his approach, that stopping with natural gas for home heating, increases CO2 emission.
He seems to reject recent climate science conclusons (IPCC SR15), that CCS is required to stay below 1,5 degrees global warming. And misses the concept of net metering.

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Fragment conclusion of IPCC SR 15 report, oct 2018

This conclusion means that all fossil power plants have to become climate neutral.
Fossil power will become climate neutral, and a few cents per kWh more expensive.
At Dutch coal plants, this will be 2 to 3 cents.
These fossil power plants balance the power from renewable sources.
Because there is no cheap strorage of renewable power, other than in fossil fuels.

Net metering is key to social support for climate action

Net metering is already legally accepted and possible in the Netherlands, accepted, but politically blocked.
However, net metering is key to social support for CO2 reduction by citizens.

With net metering, and climate neutral fossil power plants, as balancing backup, homes and businesses, can heat their homes in a sustainable way, with their own, cheap renewable power. They will buy and own a lot of a wind or solar farm, and have their power at cost price, about 4 cents per kWh, because of the net metering regulations.
Cheaper than power from a fossil power plant, with CCS.
It works this way, because the grid is a shared resource, and a public road for power.

Natural gas and power compared

10 kWh is the heat equivalent of 1 m3 natural gas
But that renewable heat costs about 40 cents, and natural gas costs about 80 cents today.
And this is without a heat pump, just a electric replacement of the gas heater in 90% of todays homes.

Homes and buildings that can work with the low temperature heat from a heat pump, eg in spring and autumn, will reduce their renewable energy consumption, because the heat pump amplifies heat energy from outside the home.
And in winter, the heatpump could be fed with stored heat from summer, from a soil based storage system,
This also reduces the load on local power networks

Stopping with natural gas at home, reduces CO2 emission

Stopping with decentral use of natural gas, is about CO2 reduction, not about sustainability. The climate problem is much more urgent than becoming a sustainable society. Keeping homes warm with renewable power from a wind farm or a large array of solar panels, eg on business buildings, is cheap. But net metering is required to get that cheap power at home.
A different approach is only replacing natural gas with hydrogen. The cheapest hydrogen is produced from  fossil fuel. But to reduce CO2 emission, the conversion proces has to be extended with mandatory CCS. This hydrogen is more expensive than staying with natural gas, but its climate neutral. And older homes do not need the extensive and expensive insulation, that heat pumps require.

Van het gas af voor 1 miljoen FNV huishoudens

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

FC FNV, registreert OOR score van alle Flex werkers

FC FNV, een flex cooperatie is een nieuwe manier van organsieren en dus solidariteit creerenDe FNV kan speciaal Flex werkers helpen door een aparte Flex Coöperatie op te richten, FC FNV. De kracht ontstaat door het georganiseerd zijn, voor een zelfde doel. Daar wordt je voor bijvoorbeeld 10 EUR per jaar lid van. Je hoeft geen lid van de FNV zelf te worden. Maar daar krijg je wel allerlei diensten en cursussen aangeboden, die je bij FC FNV niet gratis krijgt.

Het belangrijkste wat FC FNV doet, is mensen helpen de OOR score van hun baan of werk te bepalen, en registreren.
OOR staat voor Overgenomen Ondernemers Risico
De OOR score per afdeling, bedrijf, periode en sector van de samenleving, of gebied van het land.
Daar kunnen we dan op gaan sturen.

Extra risico in een Flex baan, FC FNV strijd voor verbetering

Flex werkers nemen risico over van hun werkgever, en krijgen daar helaas niet voor betaald.
De OOR score van alle Flex werkers bij een bedrijf samen, solidariteit,  kan dan een rol spelen bij CAO onderhandelingen. De onderhandelaars proberen dan de OOR score omlaag te krijgen, en de beloning omhoog.
De FNV en de FC kunnen ook apart onderhandelen en actievoeren om een aparte loontoeslag voor Flex werkers in de CAO te krijgen, of een aparte belasting aftrek, vergelijkbaar met wat ZZP’ers kunnen aftrekken.

Elke Flex werker kan bij een nieuwe werkgever, vooraf kijken of zijn OOR score beter of slechter wordt. De Flex cooperatie verzamelt de arbeidsvoorwaarden en werkwijzen, waar de onzekerheid door ontstaat.
De OOR score wordt dan onderdeel van het imago van een werkgever. Wat weer een stimulans kan worden, het te verbeteren, minder risico, betere OOR score.

Bij CAO onderhandelingen kan iedereen met een vaste baan zien hoe de OOR score verandert in vergelijking met de oude CAO. En of de nieuwe CAO hen niet onnodig opzadelt met risico dat de werkgever op hen probeert af te schuiven.

Solidariteit organiseren

De Flex coöperatie FC FNV is een nieuwe vorm van het organiseren van solidariteit. Daardoor is het een bron van nieuwe kracht voor werkenden, wat de kern van het bestaan van een vakbond is.
De huidige FNV blijkt bij onderzoeken minder goed te scoren bij flex werkers dan bij mensen met een vaste baan. Los van de vraag of het flex aspect zelf daar de oorzaak van is, was dat verschil wel de aanleiding om een ander concept van organiseren te bedenken, FC FNV
Dat vormen van organiseren een drijvende kracht is voor meer welvaart voor werkenden, is een van de bevindingen van sociaal historicus Bas van Bavel in zijn boek “De onzichtbare hand” Dat boek beschrijft de opkomst en ondergang van samenlevingen met perioden van economische bloei en welke factoren aan de basis van die bloei stonden, in de afgelopen 1500 jaar.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , , , | 2 Reacties

CO2 tax adepten, klimaat is te belangrijk om aan de markt over te laten

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig.
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De groene elite wil een CO2 tax.
Ik ben ook groene elite, maar vind die CO2 tax geen goed plan.
Een belasting is geen garantie dat er ook maar iemand is die echt CO2 uitstoot gaat reduceren. Daarvoor zijn verplichte maatregelen nodig, zoals CO2 afvang en opslag

Argumenten die de CO2 tax adepten over het hoofd zien, of ontkennen:

– Klimaat is te belangrijk om aan de markt over te laten, gezien de milieu en klimaat reputatie van bedrijven, in de afgelopen 20 jaar. Daarom moet CO2 afvang, CCS verplicht worden.
– IPCC wetenschappers, concluderen peer reviewed, dat CCS nodig is om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. (IPCC SR15 okt 2018)
– de groene elite die een CO2 tax wil, ontkent het nut, laat staan de noodzaak en urgentie van CCS (CO2 afvang en opslag)
– PBL berekende dat juist CCS bij onze kolencentrales, de goedkoopste CO2 reductie is, zie hun prijslijst hierboven
– Maar Greenpeace en de politiek sluit ze liever, ook al gaat dan de stroomproductie en onze CO2 naar Duitse kolencentrales verhuist .
– Greenpeace heeft een commercieel belang in het Duitse fossiele energiebedrijf Greenpeace Energy, omzet 111 miljoen EUR

De coalitie voert het regeerakkoord NIET uit

CO2 tax alleen heeft verplichte CCS nodig

Regeerakkoord 2017: 49% CO2 reductie. Punt   CO2 tax alleen heeft verplichte CCS nodig

– In het regeerakkoord staat ambitieus: 49% CO2 reductie
– In klimaatwet en klimaatakkoord staat 49% CO2 reductie “in Nederland”, want ze verplaatsen het naar Duitsland
Dus dit kabinet saboteert haar eigen regeerakkoord.

– Een andere regeerakkoord afspraak, het sluiten van kolencentrales in 2030, is contraproductief. Daarmee verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales.
– Aangezien er wereldwijd nog decennia steenkool gestookt wordt, (IPCC SR15)
En Nederland CCS op de plank heeft liggen, is dit een geweldige export kans.
– Daarom moeten we onze eigen
– Met heel veel extra CO2 reductie, wereldwijd, onder het motto hou Nederland boven de zeespiegelstijging. Benut onze CCS

– CCS maakt stroom een paar cent duurder, en daardoor ook duurder dan duurzaam opgewekte stroom, exclusief subsidie.
– Dus met verplichte CCS (toch nodig om het klimaat te redden) zal iedereen meer duurzaam opgewekte stroom willen, want goedkoper.

Duurzaam voordeel is beter dan een CO2 tax

De regering moet dan nog wel regelen dat elk huishouden en MKB zijn zelf opgewekte duurzame stroom kan salderen, ongeacht waar op het Nederlandse elektriciteitsnet dat kavel duurzame opwek staat. Een kavel windpark, zonneweide of bedrijfsdak met zonnepanelen, die het bedrijf zelf niet nodig heeft. Deze win win kan zelf onderdeel van de CAO zijn

Gepost in duurzaam, Geen categorie, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaatfeiten voor klimaat ontkenners, benut Salderen voor relevant klimaatakkoord

Klimaatfeiten: We worden sneller en goedkoper fossielvrij met verplicht klimaatneutrale centrales

Klimaatfeiten: We worden sneller en goedkoper fossielvrij met verplicht klimaatneutrale centrales

Klimaat ontkenners ontkennen de klimaatfeiten
Daarmee ontkennen ze het echte wetenschappelijke werk van duizenden klimaat wetenschappers. Die deden onderzoek, verzamelden data, maakten daar modellen van en deden er proeven mee, met een conclusie, klimaatfeiten. Daar maakten ze een rapport van, zodat anderen hun onderzoek kunnen overdoen, om de conclusie te controleren.
Alle onderzoek dat tot nu toe bleek te kloppen, of (nog) niet onderuit te halen was, is waar, ook voor jullie. Die klimaatfeiten zijn na te lezen in het IPCC rapport SR15

Korte samenvatting, de klimaatfeiten

De aarde warmt op, al sinds ca 200 jaar, maar de laatste 50 jaar sterker, ongeveer evenredig met de groeiende concentratie CO2 in de lucht
Die extra CO2 komt van menselijke activiteiten, vooral stoken van fossiele brandstoffen zonder CO2 afvang, CCS .
De gemiddelde globale temperatuur is nu ca 1 graad warmer dan 200 jaar geleden.
We, de mensheid, kunnen de temperatuur stijging onder de 1,5 graad houden, ALS we vanaf nu wereldwijd zo veel mogelijk CO2 afvang gaan toepassen voor alle grote CO2 uitstoters. Om op zijn minst de groei van CO2 af te remmen, en op een constant niveau te brengen en houden.
Daarna moet het overschot CO2 ook weer uit de lucht gehaald worden.
Hoe langer we, de wereld wachten met CCS, des te meer BECCS isa er nodig

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de basis van het klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Echte CO2 reductie

Daarvoor zijn een aantal technieken gevalideerd
– nieuwe bossen planten, helpt tijdelijk
– biomassa telen en opstoken in kolencentrales met CCS, dit geheel heet BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture Storage)
– Olivijn uitstrooien in vochtige gebieden, stranden en wadden
– andere landbouw vormen, waarbij meer biomassa, wortels in de bodem blijven
Vooral Olivijn uitstrooien en BECCS hebben een groot potentieel voor blijvende vastlegging van CO2, on het huidige overschot weer uit de lucht te halen.

 

Klimaatfeiten, wat gaat er nu al fout in het klimaat?

Het aanpakken van de groei van CO2 is urgent, want natuurlijke processen die de opwarming versnellen zijn al gaande.
Zoals het smelten en rotten van grote permafrost gebieden in het noorden van Rusland en Canada. Dit zou lokaal binnen de poolcirkel al extra opwarming kunnen verklaren. Zo is het bij vlagen op Spitsbergen al 20 graden warmer dan normaal, en is in de afgelopen 10 jaar het permanente ijs op de poolzee verdwenen.
Daardoor warmt de poolzee extra op. Dat leidt weer tot het ontbinden van methaan hydraten op de poolzee bodem, wat de opwarming ook versnelt. Methaan is een sterk broeikasgas
Dit zijn voorbeelden van een steeds instabieler klimaat. De verwachting is dat dit steeds erger wordt, naarmate de temperatuur hoger wordt.

CO2 reduceren is urgent, dit kunnen we doen via de politiek

Daarom is het urgent dat de CO2 uitstoot stopt en CO2 afgevangen en verwijderd wordt uit de atmosfeer.
Dus alle grote CO2 uitstoters verplicht CCS laten toepassen.
Nederland heeft die techniek, en kan hem naar andere landen exporteren.
Bijvoorbeeld
Naar Polen, zij blijven dan steenkool gebruiken, de mijnwerkers houden hun werk, maar de centrales worden klimaat neutraal
Van steenkool is ook waterstof te maken, zodat de Polen at kunnen gaan stoken, en daarmee thuis ook klimaat neutraal worden.
Dat kan net zo’n wooncomfort sprong betekenen als toen Nederland overstapte op aardgas, 50 tot 60 jaar gelden.
CCS bij kolencentrales, maakt ze ook veel schoner, wat de volksgezondheid buiten West Europa verhoogd.
We kunnen ook Duitsland helpen met hun kolencentrales.
Dan helpen we hen en ons, om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Vraag Rusland zijn aardgas om te zetten in waterstof, met CCS

West Europa kan Rusland wel vragen zijn overvloedige aardgas, al in eigen land om te zetten in waterstof gas. Natuurlijk met CCS.
Die klimaatneutrale waterstof gas is nu veel goedkoper dan waterstof gemaakt met duurzaam opgewekte stroom.
Laat die waterstof van Russisch gas maar concurreren met die uit goedkope steenkool.

Kolencentrales zijn open beter voor CO2 reductie dan dicht, door de verplichte CCS

Merk op dat het sluiten van kolencentrales hier niet bij staat, dat helpt ook niet, omdat er eerst veel meer duurzaam opgewekte stroom moet zijn.
Het sluiten van kolencentrales verplaatst de stroom productie en en CO2 uitstoot naar andere kolencentrales, bijvoorbeeld in Duitsland. Omdat er dikke kabels tussen Duitsland en Nederland lopen.
Helaas willen de huidige politici onze kolencentrales wel sluiten, sommige nu al, daarmee ontkennen zij ook de klimaatfeiten.  Vervroegd sluiten,  laat consumenten, kiezers, onnodig betalen, voor paniekvoetbal.

Verplichte CCS bij alle grote CO2 uitstoters, vooral fossiele centrales, maakt die fossiele stroom duurder dan duurzaam opgewekte stroom.
Dat heeft tot gevolg dat dan iedereen die duurzame stroom wil, en dat is dan weer een goede reden voor de bouw an meer windparken en zonneweides, voor eigen gebruik.

Klimaat ontkenners, dit zijn de klimaatfeiten

Dit zijn de feiten, van peer reviewed klimaat onderzoek
Met deze feiten moet je het doen.
Want deze feiten veranderen voorlopig niet.
Natuurlijk mag iedereen in zijn eigen fantasie leven, maar deze feiten hierboven en die in het IPCC SR15 rapport veranderen daardoor niet.

Voor Nederland is verplichte CCS bij kolencentrales verreweg de goedkoopste CO2 reductie.
Als die verplichting er is, is een KETEN CO2 tax handig, om verplaatsing naar buitenlanden, Carbon Leakage, te reduceren
Ook voor kleinere CO2 uitstoters kan een CO2 tax werken, maar verplichte CO2 reductie via de verplichte investeringen lijst van d Wet Milieubeheer, is effectiever, en stimuleert echte innovatie, en daarmee echte waarde creatie in Nederland.

Consumenten verdienen aparte aandacht, Salderen, voor maatschappelijk draagvlak

Consumenten wonen het goedkoopst duurzaam warm, met de stroom uit een eigen kavel windpark of zonneweide, dat kost hen de helft van wat aardgas NU kost.
Daarvoor moet de overheid 2 dingen doen
– Salderen van de stroom uit dat kavel windpark mogelijk maken
– Zorgen dat huishoudens de kans krijgen een eigen kavel windpark of zonneweide te kopen, precies zoals elke gemeente nu kavels bouwgrond in een nieuwe woonwijk verkoopt aan inwoners
– Dalende inkomsten van de energiebelasting van consumenten, zijn te compenseren via hogere belasting bij bedrijven.
En natuurlijk een hogere vliegtax, met 70 EUR haalt de overheid genoeg op, om alle huishouden budget neutraal te laten salderen.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaatakkoord op 1 A4tje, de hoofdlijnen en kosteneffectief, gericht op draagvlak

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig.
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Dit is de CO2 reductie prijslijst voor het klimaatakkoord. Duidelijk is wat goedkoop is en wat duur. Grootschalige duurzame opwek, windparken en zonneweides, kunnen in kavels verkocht worden aan consumenten en MKB bedrijven. Dus wie draagvlak voor het klimaatakkoord wil, echt, die gunt de goedkoopste vorm van CO2 reductie aan consumenten. Een kavel windpark of zonneweide per huishouden, voor eigen gebruik, stroom voor de kostprijs, 4 cent per kWh.
Een klimaatakkoord met draagvlak maakt iedereen duurzaam ondernemer, dat snappen VVD’ers.

Wie ook eerlijk naar het IPCC SR15 rapport kijkt, moet wel concluderen dat CCS verplicht moet worden voor alle grote CO2 uitstoters, inclusief kolencentrales. Helaas ontkennen de milieuclubs en de FNV die wetenschappelijke feiten. Dus wat hebben ze in 2018 zitten doen aan de onderhandelingstafel, fact free gebazel?
Feiten veranderen niet door ze te ontkennen.

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de basis van het klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet…

CO2 keten belasting houdt bedrijven en banen in Nederland

De CO2 belasting die de milieuclubs willen, is geblokkeerd door bedrijven. Want dan gaan die uitwijken naar landen waar die belasting er niet is. Precies zoals D66 en GroenLinks, de CO2 uitstoot van onze kolencentrales wil verplaatsen naar Duitse kolencentrales. Dat is nep CO2 reductie.
Dat soort ontwijk gedrag voorkomen we met een CO2 keten belasting, als aanvulling op verplichte CO2 afvang, CCS.
Wie dan iets verkoopt, in of vanuit Nederland, moet daar een CO2 belasting over betalen, over alle CO2 uitstoot, in de hele keten van het product.

Draagvlak voor klimaatakkoord

Voor draagvlak van het klimaatakkoord, zou erkennen van de noodzaak CCS bij alle grote CO2 uitstoters toe te passen, heel nuttig zijn. Maar waarom zou EZK draagvlak nodig hebben? Dat is toch alleen nodig voorafgaand aan verkiezingen?
Het nut van verplichte CCS is dat het bedrijven weer laat concurreren ipv achterover leunen met gratis SDE geld
Om bedrijven te ontmoedigen uit Nederland te vertrekken, is een CO2 KETEN belasting nodig, dan maakt het niet uit waar Greenpeace ons Russisch gas aansmeert, want dat doen ze. Met hulp van Shell en het koninklijk huis, grootaandeelhouder, en wekelijks in gesprek met de regering.

Klimaatakkoord met verplichte CCS, zet de markt in beweging

Verplichte CCS maakt fossiele stroom duurder, waardoor duurzaam opgewekte stroom voor iedereen aantrekkelijker wordt, zonder SDE subsidie, en de weerstand tegen windparken minder wordt.

Het draagvlak voor windparken en zonneweides in de regio groeit verder als ze niet meer van buitenlandse investeerders zijn, maar de gemeente, je eigen gemeente, ze in kavels verkoopt aan de inwoners van de regio.
Daarvoor is wel salderen voor de meter nodig

Klimaatakkoord met duurzaam warm wonen, goedkoper dan met aardgas

Diezelfde kavels duurzame opwek voor eigen gebruik, hebben CO2 kosten -20 EUR per ton CO2 reductie, zie de PBL prijslijst hierboven. De goedkope stroom van die kavels, is veel beter om warm mee te wonen, dan de hysterisch dure verbouwing van Diederik Samsom. Die verbouwing volgt op termijn vanzelf, als hij kosten bespaart en meer wooncomfort oplevert.
En waar goedkope duurzame stroom niet lukt, kunnen we, de politiek, aardgas altijd vervangen door klimaatneutraal gemaakte waterstof. Nu is dat het goedkoopste met steenkool en aardgas, natuurlijk ook met verplichte CCS. De hype van het klimaatakkoord,  waterstof van gesubsidieerde groene stroom moet eerst maar goedkoper worden, zonder SDE subsidie en gratis offshore stroomkabels. Want die subsidie komt ook van ons, consumenten.
Het kost allemaal veel geld, dus kies wat voorlopig het goedkoopste is.
Duurzaam wordt toch al de goedkoopste energie, dus laat de milieuclubs daar niet moeilijk over doen, als ze dat zouden doen. Voor de FNV tijd om ook eens te kijken naar het koopkracht belang van de eigen leden, ipv naar de milieuclubs, die zelf rijk worden van de verkoop van Russisch aardgas.

Draagvlak voor voldoende snelle energietransitie

Met verplichte CCS verschuiven we de kosten van het klimaatakkoord van consumenten naar bedrijven, en krijgen consumenten juist voordeel van het klimaatakkoord.
Bedrijven veroorzaken de grootste CO2 uitstoot, en moeten dus ook het meeste reduceren, in concurrentie met elkaar, en dus op eigen kosten. Met exploitatie subsidie zoals de SDE, gratis geld, ontstaat geen concurrentie en ook geen kosten verlagen de innovatie.
Als bedrijven gratis subsidiegeld willen, dan moeten ze zelf de subsidiepot vullen.

Conclusie, de prijslijst voor CO2 reductie van het PBL is een betere leidraad dan het klimaatakkoord zelf, gezien de ontbrekende belangen van consumenten bij dat klimaatakkoord.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Politiek trek het klimaatakkoord los, maak zelf de keuze

E:\hh\downloads\screenshots\CCS verplicht goedkoopste CO2 reductie CDA.jpg

Politiek, maak CCS verplicht. Dat is de goedkoopste CO2 reductie.

Het probleem met onze energietransitie zijn niet de kosten, want het levert juist geld op. Het probleem is dat onze politici zich achter corrupte milieuclubs scharen
Juist de politiek heeft de kans om het klimaatakkoord vlot te trekken, en zelf te kiezen welke regels ze stellen.

Het probleem zijn de corrupte milieuclubs, Greenpeace Milieudefensie en Natuur en Milieu. En politici die achter hen aanlopen. Zij ontkennen net als @RealDonaldTrump, de klimaat wetenschap van het IPCC.

Politiek benut de feiten van de klimaat wetenschap, verplicht CCS

Die IPCC wetenschappers concludeerden in hun recente SR15 rapport dat CO2 afvang, CCS, altijd nodig is, als we echt de opwarming willen reduceren. Punt. Een wetenschappelijk feit
En ons eigen PBL concludeerde al begin 2017 dat verplichte CCS de goedkoopste CO2 reductie is.
Waarom zouden milieuclubs de feiten van de klimaatwetenschap ontkennen? Waarschijnlijk omdat ze onder een hoedje spelen met de grote vervuilers. Samen voorkomen ze dat bedrijven op eigen kosten de goedkoopste CO2 reductie gaan toepassen, CCS.
Daarmee proberen milieuclubs de klimaat kosten van grote bedrijven af te schuiven op consumenten. En ze maken de politici en vakbonden die hen volgen, medeschuldig aan de koopkracht schade die door de foute en onnodig dure keuzes in klimaat maatregelen.

Politiek kies kosteneffectief, goed voor de koopkracht

Politici moeten afstand nemen van de corrupte milieuclubs, en de meest verstandige keus maken, die de wetenschappelijke feiten aanwijzen: Maak CCS verplicht voor grote CO2 uitstoters, zoals kolen centrales, en ook gascentrales, staalbedrijven en de petrochemie, Samen zorgen ze voor 60% van de Nederlandse CO2 uitstoot

Want wetenschappelijke feiten blijven wat ze zijn, feiten. Corrupte voorkeuren en argumenten van milieuclubs veranderen die feiten niet.

Verplichte CCS heeft dubbel koopkracht effect

Dus als CCS nodig is, en ook nog eens de goedkoopste oplossing, maak het dan verplicht voor alle grote CO2 uitstoters. Hoe de kosten en baten van de energie transitie ook verdeeld gaan worden, lager kosten is altijd beter.
Maar,
NEE geen CCS, zeggen de corrupte milieuclubs, want dan stoppen de grote vervuilers niet met fossiele brandstof.
Maar we bereiken met verplichte CCS wel dat fossiele brandstof klimaat neutraal wordt. CCS stopt de verhoging van de CO2 concentratie, wereldwijd. Daarom zegt het IPCC dat CCS altijd nodig is.

Daarom is het woord “verplicht” in verplichte CCS zo belangrijk.
Dan MOETEN bedrijven het toepassen, zonder subsidie van burgers, en wordt hun fossiel energiegebruik duurder, maar wel klimaatneutraal.
Bij centrales wordt de stroom met CCS ca 2 tot 4 cent duurder. Maar die stroom is dan wel klimaatneutraal.

Verplichte CCS, maakt duurzaam goedkoper dan fossiel

Het mooie is, ook voor eerlijke milieuclubs en politici, dat duurzaam opgewekte stroom dan goedkoper is dan fossiele stroom, met CCS.
Maar er is nog veel te weinig duurzame stroom, dus gaat iedereen die goedkope stroom wil, meer windparken en zonneweides te bouwen, voor eigen gebruik.
Daarmee zal fossiele brandstof steeds meer alleen gebruikt worden als het echt nodig is, en dan is het al zonder CO2 uitstoot

Consumenten hoeven dan ook geen subsidie meer aan bedrijven te betalen, want zo werkt de SDE subsidie.
Dus verplichte CCS is goed voor de koopkracht. Wie zei er dat de energietransitie geld kost?
Corrupte milieuclubs en politici die daar achteraan lopen, zij maken de energietransitie onnodig duur.

60% van onze CO2 uitstoot komt van een een tiental grote bedrijven. Zij gebruiken nu Greenpeace om te voorkomen dat CCS verplicht wordt. Welke politici lopen achter deze corruptie aan?

Politiek, trek het klimaatakkoord vlot, met een verplichte CCS

De doorbraak moet komen van de politiek, die de IPCC feiten accepteert. Maak CCS verplicht voor alle grote CO2 uitstoters.
Kleinere CO2 uitstoters kunnen klimaatneutraal worden door ipv aardgas, waterstof gas te gebruiken, dat wordt het goedkoopst gemaakt van fossiele brandstof, ook weer natuurlijk met CCS klimaatneutraal gemaakt.

Politiek, gun huishoudens hun eigen kavels koop-windpark

Huishoudens en MKB worden het goedkoopst klimaatneutraal door geen stroom meer te kopen, maar een stukje windpark of zonneweide te kopen, dan hebben ze stroom voor de kostprijs, 4 cent ipv 20 cent per kWh.
Dat halveert de kosten voor warm wonen.
Daarvoor moeten gemeentes hun huishoudens wel de kans geven een kavel windpark of zonneweide te kopen.
Beide zoals de Elektriciteitswet, art 95a, lid 2a, ons dat recht geeft, maar corrupte milieuclubs ons dat willen beletten, want zij werken in werkelijkheid voor de fossiele belangen en niet voor consumenten.
De staat krijgt dan wel minder energiebelasting, maar dat kan ze gemakkelijk compenseren door een hogere energiebelasting voor bedrijven, eerlijke transitie, of klimaatrechtvaardigheid.
Maar ook de extra banen voor het opbouwen naar warmtepompen, gaat meer inkomsten belasting opleveren.
En met een vliegtax van geen 7 maar 70 EUR kan en vergelijkbaar bedrag worden opgehaald, en dan heeft dat ook nog extra CO2 reductie tot gevolg.

Politiek, geen 6000 subsidie voor elektrische auto’s

Onze auto’s gaan vanzelf klimaatneutraal worden, doordat we in de loop van de komende 10 jaar elektrisch gaan rijden. Maar dan moet de politiek niet die 6000 EUR aankoop subsidie gaan geven, want dan worden elektrische auto’s in Nederland ook precies 6000 EUR duurder dan in andere landen.
Net als bedrijven moeten concurreren om de goedkoopste CCS, zo moeten autofabrikanten concurreren om de goedkoopste elektrische auto.

Politiek, maak zelf keuzes, en haal  daarmee de complexiteit uit de klimaatakkoord onderhandelingen

Merk op, het zijn allemaal besluiten van de politiek, die een snelle energietransitie en CO2 reductie mogelijk maken, door bedrijven te laten concurreren, ipv achterover leunen aan het subsidie infuus.

– Verplichte CCS voor grote uitstoters
– Dus ook voor de productie van waterstof uit fossiele brandstof
– Consumenten geen of minder energiebelasting aftroggelen als ze hun eigen stroom duurzaam opwekken
– Consumenten de kans geven een eigen kavel windpark of zonneweide te kopen, voor eigen gebruik
– Een vliegtax van 70 EUR
– Geen 6000 EUR subsidie voor elektrische auto’s

Daarom politiek,
pak je rol bij het klimaatakkoord,
stuur niemand weg,
neem zelf de besluiten, bovenstaande besluiten.

Dan komen de klimaatakkoord partijen er sneller uit, want jullie scheppen structuur in de onderhandelingscomplexiteit

Gepost in politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaatakkoord instrumenten voor een eerlijke transitie en klimaatrechtvaardigheid

Bedrijven en hun lobbyisten bij milieuclubs, de groene elite, hebben allerlei klimaatakkoord instrumenten bedacht die burgers mogen betalen, en waarmee zij kunnen verdienen aan het klimaatakkoord.
Dus roept iedereen van de groene elite dat het klimaatakkoord “ons” veel geld gaat kosten. En dan bedoelen ze burgers, want “ons, de groene elite” heeft die klimaatakkoord instrumenten zo bedacht dat ze in hun voordeel werken.

Salderen voor de meter een van de belangrijkste klimaatakkoord instrumenten

Maar voor huishoudens is duurzaam goedkoper dan fossiel, en windmolens en zonnepanelen werken automatisch. Daarmee kunnen huishoudens juist goedkoper uit zijn, met een eerlijk klimaatakkoord. Dat moet dan “Salderen voor de meter” toestaan, een vorm van klimaatrechtvaardigheid die juist koopkracht winst oplevert.
En daarmee zorgt klimaatrechtvaardigheid voor een snellere energietransitie en een goedkoper klimaatakkoord.  Daarom is het een van de essentiële klimaatakkoord instrumenten.

Trots Eigen Windpark Bezit

Met salderen voor de meter wordt Trots Eigen Windpark Bezit mogelijk. Daarbij kopen huishoudens een kavel windpark voor eigen gebruik, en gaan daarmee hun eigen stroom duurzaam opwekken. Wie dat doet heeft zijn stroom voor de kostprijs, 4 cent per kWh, ipv 20 cent. Met dat voordeel is er alle reden om er trots op te blijven.
Hiermee  kan windenergie als een massa consumentenproduct verkocht worden.

Verplichte CO2 afvang voor alle grote uitstoters

Meer duurzame energie opwekken is mooi, maar dat reduceert nog geen CO2.
Bedrijven hebben regels nodig om in beweging te komen, en bij het klimaat gaat het om CO2 reductie, dus zijn er regels nodig die bedrijven daartoe dwingen.
Bedrijven zijn zo gepamperd door opeenvolgende regeringen, dat ze bijna niets doen.
Toch zal het er een keer van moeten komen, dat ze hun CO2 uitstoot gaan afvangen. De afgelopen 10 jaar heeft aangetoond dat “de markt” dat niet gaat regelen.
Alle centrales, hoogovens, cement en kunstmest fabrieken, allemaal zelf CO2 afvangen.

Juist bij kolencentrales beginnen met CO2 afvang

Verplichte CO2 afvang is een van de klimaatakkoord instrumenten met de grootste opbrengst. Helaas wil deze regering de nieuwe kolencentrales sluiten. Daardoor verplaatst ze onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales, want de NW Europese markt voor stroom blijft vrij. Dus als deze regering zo dom zou zijn de kolencentrales echt te sluiten, ipv verplicht klimaat neutraal te maken, dan gaan energiebedrijven gewoon Duitse kolenstroom inkopen. Dat levert natuurlijk geen CO2 reductie op, maar het staat wel in het regeerakkoord en het klimaatakkoord neemt het als gegeven.
Door juist wel bij kolencentrales te beginnen met CO2 afvang, verplicht, gaan bedrijven innoveren en daardoor ook kosten besparing realiseren met innovatie in CO2 afvang.

MKB bedrijven in beweging brengen met de Wet Milieubeheer

Alle bedrijven kunnen bijdragen aan CO2 reductie, maar doen dat lang niet genoeg. Daarvoor hebben ze verplichte regels nodig. De Wet Milieubeheer dwingt bedrijven “alle” maatregelen te nemen, te investeren, als die tot minder uitstoot leiden, en in 5 jaar zijn terug verdiend. Die grens van 5 jaar  mag best naar 10 jaar of langer worden verhoogd, voor een aantal maatregelen. En de lijst erkende maatregelen mag ook  langer worden. Bijvoorbeeld zonnepanelen op het bedrijfsdak. Waarom moeten die zich al in 5 jaar terugverdienen? Ze gaan 30 jaar mee.
Andere voorbeelden, vanaf 2020 alle bedrijfsauto elektrisch, ook leaseauto’s en private lease.
Bedrijven kunnen samen met hun werknemers een eigen windpark bouwen

Biomassa telen in Noord Afrika, opstoken met verplichte CCS

Een klimaatakkoord maatregel met veel synergie is Noord Afrika helpen met het ontwikkelen van nieuwe landbouw voor biomassa. Die verkopen ze aan Europese kolencentrales met CCS. En voor alle andere doelen waar ze een vorm van biomassa aan kunnen leveren.
Met die nieuwe handel verdient Noord Afrika nieuwe welvaart en samen met Europe reduceren we de CO2 concentratie.
Zo komen er minder klimaatvluchtelingen, en als ze komen, kunnen ze een baan vinden in Noord Afrika.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , | 1 Reactie

#WeAreStillIn Unions, organize your members for climate action

#WeAreStillIn Unions could have a important role in fightign climate change

Unions could have a important role in fightign climate change

The #WeAreStillIn climate conference in San Francisco, has two opportunities for a better climate, where unions and their members, citizens,  could play a very important role.

First, international solidarity

Unions strive for more solidarity, #WeAreStillIn, together we are strong
Governments are focused on tax income, more profits for shareholders and big corporations, because that is what lobbyists tell them to do.
Therefore unions could work on international solidarity, and climate, because more business means new jobs, by promoting more prosperity in less developed countries.
Unions can develop more earning capacity and new prosperity with agriculture for energy crops. This captures CO2 from the air. Both in the harvested biomass, and the plants parts that remain, above and in the soil.
These are recognized CO2 sinks, according to IPCC reports, check their new SR15 report.

The harvested biomass can be sold to coal power plants, to replace coal.

And these power plants should apply CCS, to permanently take the CO2 out of the biosphere.
The biomass trade brings more prosperity to the less developed countries.
Together with developed countries, this brings prosperity, new jobs and real climate action, CO2 reduction.
The new prosperity also reduces the need for migration.

A second opportunity for Union Members is to use their coordinated and organized buying power

As consumers, union member can become prowd owners a shared wind farms, or solar farms. And use the renewable power at cost price. #WeAreStillIn
This requires that netmetering is allowed, which it is not in many countries, because commercial power companies dominate the use of the grid.
But the grid is and should be a shared resource, owned by all power consumers, citizens and businesses

Today wind and solar farms are operated as if they were fossil power plants.
– Traditional capital providers invest in them
– Traditional power companies trade the power
– Banks get the most profits, from the capital

Wind and solar farms work automatically, no commercial margin required.

Provided that the owners, own only a share, a lot of the wind or solar farm, and use the power for their own use. And netmetering is allowed, the grid as a public road for power
Commercial power companies are only necessary to balance the grid. In competitive regions, this costs only 0,1 cents per kWh.
While the cost price of renewable power is about 2 tot 4 cents.

So, becoming an owner, buying a lot of a shared wind or solar farm, enhances the incomes of  the families that do this.
Unions give themselves a new meaning by organizing their members in this way for profitable climate action. #WeAreStillIn

Gepost in duurzaam | Getagged , | Plaats een reactie

Koopkracht kansen in de energietransitie en klimaatakkoord

Met deze energietransitie kunnen huishoudens en MKB bedrijven hun eigen duurzame stroom gaan opwekken. Dat levert hen flink koopkracht winst op

Met deze energietransitie kunnen gezinnen en MKB bedrijven hun eigen duurzame stroom gaan opwekken. Dat levert hen flinke koopkracht winst op

Vakbonden strijden voor hogere lonen, pensioenen en uitkeringen. Maar de afgelopen 20 jaar  zijn de inkomens achtergebleven bij de economische groei. Bedrijven hebben succes gehad in het naar zich toe lobbyen van veel geld, dat ze eigenlijk voor de gemeenschap hadden moeten afdragen.
De energietransitie is een nieuwe arena waar nu veel verandert. Die verandering is een kans voor de vakbonden om in het belang van hun achterban, zaken binnen te halen. Maar dan moeten ze wel met kennis van zaken gaan optreden in de energietransitie en bij het klimaatakkoord.
Dat doen ze ook met hun CAO onderhandelingen, met kennis van zaken in arbeidsvoorwaarden

Koopkracht kansen voor de vakbeweging

Een belangrijk deel van de energietransitie is duurzaam stroom opwekken, met windmolens en zonnepanelen. Stroomverbruikers zijn gewend hun stroom te kopen bij een energiebedrijf, die het weer bij een centrale of windpark inkoopt.
Maar windmolens en zonnepanelen werken automatisch. Dus stroomverbruikers, ook leden van de vakbond, kunnen hun eigen stroom opwekken, door een kavel windpark te kopen. Dat is goedkoper dan een kavel zonneweide, voor dezelfde stroom.
Natuurlijk waait het niet altijd voldoende, en daarvoor houdt een gezin  een contract met een energiebedrijf, maar dan voor het balanceren van de stroom.

  • Die zelf opgewekte stroom heeft het gezin of MKB bedrijf voor de kostprijs, 3 a 4 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
  • Dat balanceringscontract met een energiebedrijf kost ca 0,1 cent per kWh

Beide delen van deze aanpak vereisen eerlijker regelgeving, ze zijn deel van een eerlijke transitie. In dit geval moet een gezin of MKB bedrijf dat zijn eigen duurzame stroom opwekt, die stroom mogen salderen. Volgens de wet mag dat al, maar de regering wil het niet. Art 95a, lid 2 a van de Elektriciteitswet stelt dat iedereen zijn eigen stroom mag opwekken, voor eigen rekening en risico, en alleen voor eigen gebruik.

Koopkracht winst voor stroomverbruikers

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Als de vakbonden in het klimaatakkoord regelen er een eerlijke salderingsregeling komt, waar huishoudens vertrouwen in hebben dat hun aankoop van een kavel windpark ook echt het beloofde voordeel op gaat leveren. Vertrouwen dat bedrijven ook krijgen van de regering. Dan hoeven stroomverbruikers  geen stroom meer te kopen voor bijv 20 cent per kWh, ze wekken hem zelf op voor 4 cent. Dat is 16 cent voordeel.
Een huishouden verbruikt straks meer stroom dan nu.
Bijvoorbeeld:

  • 3000 voor het gewone huishouden
  • 5000 voor de warmtepomp, vergelijkbaar met 2000 m3 aardgas
  • 4000 voor de elektrische auto, vergelijkbaar met 20.000 km per jaar

Totaal 12.000 kWh per jaar, a 16 cent voordeel is 1920 EUR per jaar, of koopkracht winst

FNV creëer zelf meer koopkracht door in het klimaatakkoord een eerlijke regeling voor salderen af te spreken

Als de vakbond, als onderhandelaar in het klimaatakkoord voor een eerlijke salderingsregeling zorgt, en dat er eerlijke balanceringscontracten voor kleinverbruikers komen, dan is dit koopkracht winst.
De koopkracht winst is zo groot, omdat er geen geld weg lekt naar de bank voor de financiering van het windpark. Stroomverbruikers kopen eenmalig een eigen kavel windpark
Er is geen subsidie meer nodig.
en ook de commerciële marge op de stroom vervalt

Als 6 miljoen gezinnen ca 2000 EUR per jaar koopkracht winst hebben, is dat 12 miljard per jaar stimulans voor de economie, gemiddeld stijgt de koopkracht 6% vooral doordat gezinnen zich organiseren samen opdrachtgever te zijn voor de bouw van een eigen windpark.
De FNV kan het voorbeeld geven door haar 1 miljoen leden te organiseren dat ze samen hun huis duurzaam maken.
Dit verduurzamen van onze huizen levert ca 15.000 nieuwe banen op, dor als vakbond, met de leden zelf te beginnen.

Energiebelasting vervalt voor duurzame stroom, wordt vliegtaks

De energiebelasting is een ander verhaal, die vervalt ook, kost 3 a 4 miljard per jaar, maar om de regering te compenseren voor dat dat verlies, is een vliegtax opgenomen. Dat is ook eerlijker dan energiebelasting, omdat iedereen energie nodig heeft.
En duurzaam opgewekte stroom minder belast moet worden dan fossiele.
En omdat vliegvakantie geheel vrijwillig zijn, en zeer veel CO2 uitstoot veroorzaken, is dat een betere en betrouwbare bron voor belasting inkomsten van het rijk.
De energietransitie gaat relatief langzaam, geleidelijk zullen steeds meer burgers hun eigen stroom gaan opwekken, en daarmee kan ook de vliegtax geleidelijk  omhoog.
Al zou hij voor de urgentie van het klimaatprobleem, al meteen naar 100 a 200 EUR per ticket moeten.

Regionaal organiseren dat gezinnen de kans krijgen een eigen kavel windpark te kopen

Als salderen voor de meter is geregeld, dan rest er nog lokaal te regelen dat huishoudens ook de kans krijgen een kavel windpark, of zonneweide te kopen.
De gemeente speelt hier een belangrijke rol in, zij geven toestemming voor de bouw van een windpark of zonneweide. Daarbij moeten ze als voorwaarde opleggen, dat de project ontwikkelaar zijn project in kavels verkoopt aan burgers, voor eigen gebruik.
Dat doet de gemeente ook al bij een nieuwe woonwijk, waar ze kavels bouwgrond verkoopt aan burgers die een eigen woning willen bouwen.
Zo kan ze ook kavels windpark of zonneweide (laten) verkopen.
De gemeente moet alleen de lobbyisten van windpark huisjesmelkers en commercieel opererende coöperaties weerstaan.

Actie voor FNV Lokaal

De FNV heeft hier lokaal een kans voor haar leden op te komen, door dit lokaal te organiseren.
Door niets te doen, levert ze alle gezinnen in de gemeenteuit aan de commerciële windpark huisjesmelkers.
Het voordeel voor de gemeente is dat de verkoop van kavels windpark, het draagvlak zichtbaar maakt.
Meestal participeren alleen rijke mensen in een windpark, met veel grotere participaties dan ze zelf nodig hebben. Ze doen het alleen voor de gesubsidieerde winst.
Als huishoudens alleen voor eigen gebruik een kavel windpark kopen, moet een ontwikkelaar veel meer deelnemers overhalen mee te doen. Daardoor zijn er veel meer participanten dan bij de gebruikelijke “participatie” voor commercieel rendement.
Bij deze vorm van deel-eigenaarschap is iedereen trotse windpark eigenaar. Met het voordeel dat daar bij hoort, heel goedkope stroom.

Vakbonden kunnen nieuwe banen creëren

Met het organiseren dat we allemaal een eigen kavel windpark of zonneweide kopen, krijgen we voordeel en dus meer koopkracht. Een van de doelen van de vakbond.
Daarnaast kunnen vakbonden pleiten voor meer regels voor bedrijven. De overheid dwingt daarmee bedrijven meer te gaan investeren in CO2 reductie.
Die investeringen leveren nieuwe banen op. Zo kan de vakbond ook nieuwe banen helpen creëren

Voorbeelden zijn natuurlijk betere isolatie van bedrijfsgebouwen.
Zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Verwarmen en koelen met een WKO en warmtepomp

De wet Milieubeheer schrijft voor dat een bedrijf alle investeringen moet doen, voor een beter milieu, die zich in 5 jaar terug verdienen.
Daarnaast moet een bedrijf altijd Best Available Technology kiezen, als dat de milieuschade beter reduceert.

Ze creëert de vakbond nieuwe banen met de wet in de hand

FNV maak kolencentrales klimaatneutraal

Een triest voorbeeld waar de FNV in de fout gaat, is bij het sluiten van kolencentrales.
De FNV loopt hier de anti steenkool lobbyclubs achterna, en slachtoffert haar leden die werken in de kolensector. Die 3000 mensen zullen wel weer een andere baan vinden. Erger is dat dat sluiten van kolencentrales in Nederland geen CO2 reductie oplevert. De stroom blijft nodig, kopen energiebedrijven fossiele stroom uit Duitse centrales.
De FNV verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Zo help je het klimaat niet vooruit, maar achteruit. En ook  nog ten koste van banen.
Slimmer en nodig voor echte en snelle CO2 reductie, is verplichte CO2 afvang voor alle centrales. Ook de milieulobbyclubs krijgen dan sneller echte CO2 reductie.

 

Uitleg over burgervriendelijke geldstromen in het klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is nu een feestje voor banken en investeerders. De partijen willen dat we ook investeren in duurzame projecten, maar voor burgers is dat onrendabel, omdat banken en de rijksoverheid willen verdienen aan burgers.

De geldstromen gaan in het voordeel van gezinnen lopen, als die geen aandeelhouder, maar directe eigenaar worden. Dus gezinnen moeten geen aandelen of obligaties kopen, maar kavels koop-windpark, voor eigen gebruik. Als eigenaar heb je de stroom uit jouw kavel windpark of zonneweide voor de kostprijs.
Die geldstromen in het voordeel van gezinnen zijn in beeld gebracht in dit plaatje:

Vakbonden kunnenbij deze energietransitie en klmaatakkoord veel koopkracht winst realiseren voor hun leden, met salderen voor de meter

Vakbonden kunnen bij deze energietransitie en klimaatakkoord veel koopkracht winst realiseren voor hun leden, met salderen voor de meter

Uitleg over de geldstromen in een kosteneffectieve energietransitie

In het bovenstaande geldstromen diagram, stroom het geld van consumenten van links naar rechts. Het is een schets. De bedragen zijn in miljoenen per jaar, en gebaseerd wat ze nu zijn, en wat nodig is om de de duurzaam doelen voor 2030 te halen.
Bij deze aanpak kopen gezinnen en MKB een kavel windpark of zonneweide voor eigen gebruik. Daarbij betalen ze geen subsidie mer voor duurzaam, want die is overbodig. Zelf opgewekte stroom kost maar 2 a 4 cent per kWh, dus subsidie is overbodig. Maar de zelf opwekker hoeft geen commerciële stroom meer te kopen, voor nu 20 cent. Dat voordeel brengt de energie transitie op gang.
Bovendien betalen zelf opwekkers ook geen energiebelasting meer over hun eigen stroom. Die inkomsten vervangt de staat door een vliegtax.
Naarmate steeds meer gezinnen en MKB hun eigen stroom gaan opwekken, en de energiebelasting afneemt, kan de vliegtax stijgen.

De geldstromen

Linksboven kopen gezinnen en MKB, kavels windpark, voor eigen gebruik, zo wekken ze hun eigen stroom op, voor het huis, de verwarming en de elektrische auto.
Dat kavel windpark kopen ze van windpark bouwers, bijvoorbeeld per jaar 3 miljard, voor ca 3000 MW aan windparken, of 1500 MW aan zonneweides, want die zijn duurder dan windparken.
Dat geld gaat direct van de gezinnen en MKB naar de windpark bouwers rechts boven.
Daarnaast moeten de eigenaren, tijdens het gebruik natuurlijk de lopende kosten betalen, de echte kostprijs van de stroom, (links) dat geld gaat naar (rechts)
– onderhoud van de windmolens
– de kosten van de aansluiting op het stroom net
– en evt een extra vergoeding voor de grondeigenaar als die samen met burgers en windpark bouwt ipv met de bank en investeerders, zoals nu altijd het geval is
Dit zijn de smalle geldstromen rechts boven

Zelf opgewekte duurzame stroom is goedkoop

Omdat gezinnen hiermee goedkope stroom hebben, kunnen ze daarmee ook hun huis duurzaam warm houden. Dat kost geld, maar dat hebben gezinnen omdat deze aanpak hen veel kosten bespaart. Ze hebben de stroom voor de KOSTPRIJS. Samen 5000 miljoen voordeel per jaar. Maar een groot deel geven ze weer uit aan de energie transitie.
Wat bij deze geldstromen ontbreekt is de energiebelasting voor kleinverbruikers, gezinnen en kleine MKB, die energiebelasting remt de energietransitie, hij moet dus weg. Maar om de Staat te compenseren kan hij vervangen worden door de vliegtax. Die komt er toch al en kan groeien naarmate steeds meer zelf opwekkende gezinnen minder energiebelasting betalen.
Een laatste post is nog de kosten die bedrijven maken om duurzaam te worden, of hun CO2 uitstoot af te vangen.
Uiteindelijk betalen gezinnen die. Nu krijgen bedrijven daar exploitatie subsidie voor, dat maakt ze lui. Door bedrijven te verplichten duurzaam en klimaat neutraal te worden, gaan ze weer concurreren, wat uiteindelijk kosteneffectiever is.

Rutter3: Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , | Plaats een reactie