Local energy communities should promote direct ownership of wind farms

Local energy communities organizes citizens to become principal for their own wind farm

Local energy communities should organize citizens to become principal for their own wind farm

Joining a local energy community? Why?
Does it promote direct ownership or a financed and subsidized business? YOU pay for these subsidies, your money goes to banks and investors. Local energy communities can change this, when the organize their members to become direct owner of the wind farm.
When large installations are build by local energy communities, it makes a big difference, whether the members:

 • own a part of a shared wind farm, and generate their own power directly.
 • own a share in a financial business construct, and buy their power for a commercial price, including profits for investors and banks.

In the first situation, members of local energy communities purchase a part of the shared wind farm. And have their power at cost price, the operational cost.
No commercial margin required, no interest for a business loan, no commercial risk, because they consume the power they already own.
They do need however a power balancing contract with a utility. With the right market conditions, this costs only about 0,1 cents per kWh.
In this way, the members of a local energy community have no risk, other than the yearly variation in wind.
So every family can be a proud owner of a wind farm, and have the benefits, cheap power. Even poor families be part of local energy communities, they need a loan,  paid with the difference between the cost of commercial power they now already buy, and the cheaper power, they can generate themselves.

Renewable power has preference on the grid, in Europe

This is possible, because wind farms work automatically, and the power has legally preference on the grid.
But detail regulations differ from country to country. And fossil power plants try to block others to offer a real alternative for their commercial fossil power.
However, their fossil power plants can not work automatically. They need to negotiate and purchase fuel, and trade the power they generate, on a daily basis.
Wind farms have preference on the grid, so when citizens own a part of that wind farm, they can directly use the power, generated by their part of the wind farm.

The second situation is more expensive, because power is sold on the market, competing with very large power plants.
Because of this risk, the business of local energy communities often gets subsidized, but the members themselves pay for this subsidy. That is why this is the wrong choice.
The purchase of the commercial wind farm is often financed with a loan from a bank and investors. Their foreign capital needs a profitable margin, paid for by the sale of subsidized power.
The profit that result form this business is far less that the subsidy paid by the members.

Local energy communities should lobby for better regulations

So direct ownership, and having power at operational costs only, is the preferred way for local energy communities.
But regulations work against citizens and to the advantage of businesses.
That is why the most important task for a local energy community is lobbying and political activities, for better regulations. And the have their members to support that, they are voters too.
Off course local energy communities should also demonstrate they can create value for citizens.
Not by copying the marginal business of large fossil power companies, or investors.
But by organizing their members to become principal for the build of their own wind farm. To generate their own power at cost price.

Mandatory CCS2 for all fossil power plants, makes for lower total power cost for consumers

It may seem strange that renewable promoters want to keep fossil power plants open and have them apply CO2 capture and fixation. The fossil free lobby wants to close all fossil power plants. But they want that too early. As owners of a wind farm, we need fossil power plants as backup, they are the “storage” for periods with not enough wind, which happen frequently. That is why all power plants must become climate neutral, to they produce climate neutral power.
Mandatory climate neutral power plants produce power that is more expensive. This is beneficial for consumers, because they pay for the subsidies for the commercial wind farms. With fossil power being more expensive, consumers have less subsidies to pay for.
Fossil power plants will remain necessary for decades to come, better make them climate neutral as soon as possible.

EU administration demands that citizens get the right to generate their own power

The EU has also discovered the benefits for citizens to generate their own power, so the EU want to give every citizen the right to generate their own power.
But, by the nature of the European Community, every member state may do this in its own corrupt way. This is why local energy communities should lobby for direct ownership regulations, and not for commercial ownership.

Selling parts of a wind farm to citizens, for their own use, also makes social acceptance visible. That is the first way a local energy community can create value for politicians.

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie

Fossielvrij remt de energietransitie en is dus een kwalijke beweging

We worden sneller en goedkoper fossielvrij met verplicht klimaatneutrale centrales

We worden sneller en goedkoper fossielvrij met verplicht klimaatneutrale centrales

De fossielvrij beweging lijkt een goede kracht voor het klimaat, maar ze zijn in feite fout bezig.  Ze richten zich op het beschadigen van fossiele bedrijven en belangen. Daarmee maken ze de energietransitie onnodig duurder voor huishoudens, degenen die alles betalen.
Ik wil ook een duurzame wereld, maar juist de kracht van de fossiele belangen moeten we inzetten voor een beter klimaat.

De mate van fossielvrij neemt sneller toe met een iets andere aanpak, waarmee de fossielvrij beweging ook sneller haar doel bereikt.

De goedkoopste stappen richting fossielvrij gaan sneller

De energietransitie is niet gratis, en juist de fossiele belangen hebben veel verdienvermogen. We kopen samen nog 90 tot 95% van de energie in de wereld bij de fossiele belangen.
Nederland zit nu op 7% duurzame energie in in 2023 op 14% En misschien in 2030 op 20%.  Die 20% duurzaam was eigenlijk het doel voor 2020.
De fossielvrij beweging geeft de schuld voor deze vertraging aan de fossiele belangen.
Maar de echte schuldigen zijn de politici die we samen gekozen hebben. Volksvertegenwoordigers hebben de macht en de keuze om betere regels te stellen, zoals verplicht klimaat neutrale centrales, allemaal. Maar vòòr de verkiezingen volgde een meerderheid in de Tweede Kamer de fossielvrij beweging. Daarmee probeerde de Volksvertegenwoordigers huishoudens onnodig  op kosten te jagen. Want huishoudens betalen dat verplicht sluiten van centrales die nog goed werken.

Financieel judoën met de fossiele belangen

Als fossielvrij het slimmer aanpakt, kan ze met andere regels sneller resultaat bereiken, met veel meer voordeel voor huishoudens. Als we alle centrales nu verplicht klimaatneutraal laten maken, dan stopt de CO2 uitstoot naar de biosfeer, dat is het urgentst. Maar nog niet duurzaam of fossielvrij. Dat is de volgende stap.
Bij verplicht klimaatneutrale centrales betalen de fossiele belangen het afvangen vanhun eigen CO2 uitstoot. Dat is goedkoper en veel sneller dan de fossielvrij aanpak, het kapotmaken van het verdiencapaciteit van de fossiele belangen.
Door democratisch vastgestelde klimaatregels, verplichte CCS2, gaan de fossiele belangen concurreren voor het klimaat, ipv er tegen.
Dat is veel goedkoper, door de concurrentie,  dan wanneer huishoudens voor alles SDE subsidie betalen.

Klimaatneutraal is urgenter dan fossielvrij

De fossielvrij beweging wil het gebruik van fossiele energie stoppen, om het klimaat te redden.
Maar de wereld heeft het geld en de spullen van de fossiele belangen nodig, om ons te redden van het klimaatprobleem.

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs. Regulations required

Dat klimaatprobleem zit in de CO2 uitstoot, niet in de fossiele brandstof. Want daarvan kun je de CO2 uitstoot goed afvangen.
De fossielvrij beweging wil die CO2 uitstoot stoppen door de fossiele belangen af te breken. Daarmee vernietigen ze ook kapitaal dat nodig is om CO2 af te vangen, zolang die centrales nog nodig zijn, de komende decennia.
Volgens het IPCC zaten we wereldwijd al in 2000 op voldoende CO2 voor 2 graden opwarming. Alleen omdat oceanen de opwarming vertragen, is die 2 graden  warmer nog niet bereikt. Als we NU zouden stoppen, gaan we rond 2030 door de 2 graden. Daarom moeten we actief CO2 uit de lucht halen om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Klimaatneutrale centrales spelen daar een sleutelrol in.

Klimaatneutrale centrales geven de goedkoopste CO2 reductie

Het PBL berekende voor de formatie hoe duur de diverse vormen van CO2 reductie zijn.
De goedkoopste CO2 reductie krijgen we met kolencentrales verplicht CCS2 laten toepassen,  ca 25 EUR per ton CO2
Kolencentrales sluiten, kost ca 65 tot 100 EUR per ton CO2, dat komt omdat het sluiten van de ene centrale, de CO2 uitstoot vooral verplaatst naar en andere centrale.
Daarom is de fossielvrij beweging fout bezig. Ze benadelen zo huishoudens onnodig, dat concludeert ook de SER in haar advies over governance energiebeleid: het moet eerlijker voor huishoudens

Versnel de energietransitie met de klimaatneutrale kolencentrale

De klimaat neutrale centrale blijkt de goedkoopste CO2 reductie op te leveren volgens het Planbureau voor de leefomgeving

De energietransitie gaat sneller met duurzaam voordeel voor huishoudens
En strengere regels voor bedrijven, zoals verplicht klimaatneutraal, voor alle centrales, omdat Nederland daar mee een gewild export product ontwikkelt
Geef bedrijven die nu goed zijn in geld verdienen, de kans om dat te doen in de richting die voor de samenleving belangrijk is, met verplichte klimaatneutraal werken.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , | 3 Reacties

Energietransitie visie FNV, huishoudens centraal, regels voor bedrijven

Met welke energietransitie visie gaat de FNV opkomen voor haar leden?

Met welke energietransitie visie gaat de FNV opkomen voor haar leden?

Als lid van het FNV ledenparlement, vertegenwoordig ik meer dan 1 miljoen leden van de vakbond, en even zo veel huishoudens in Nederland. Zij hebben een vakbond nodig die ook in de energietransitie voor hen opkomt. Vakbonden strijden voor tientjes CAO verhoging per maand, maar zijn blind voor honderden EUR die huishoudens aan de energietransitie van bedrijven gaan betalen. NGO’s, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu,  hebben met bedrijven afgesproken dat een gemiddeld all electric huishouden straks, onnodig,  meer dan 500 EUR per maand extra gaat betalen.  Dat kon gebeuren omdat niemand voor huishoudens opkomt, ook de vakbonden niet. Die waren de afgelopen jaren met zichzelf bezig. Dat moet veranderen, en daarom heeft de FNV een eigen energietransitie visie nodig. Waarmee zij positief meestuurt, leden inspireert en hoop geeft.

De FNV is er voor de leden, maar in de Energietransitie lijkt zij er voor banken en bedrijven te zijn.
Dat kon gebeuren omdat de FNV geen eigen energietransitie visie heeft. Zij laat dat nu over aan NGO’s als Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie. Maar die hebben zich laten omkopen voor bedrijfsbelang, en hebben in het SER energieakkoord geregeld dat huishoudens die 500 EUR per maand gaan betalen, ipv dat bedrijven hun eigen duurzaamheid betalen. Dat was kennelijk de prijs die de NGO’s moesten betalen.
Het SER energieakkoord was voor de FNV eigenlijk een bedrijfsongeval, en met een eigen visie voor de energietransitie kunnen we dat corrigeren.

Energietransitie gaat nu vooral over SDE subsidie

De SDE subsidie voor windparken, zonneweides en mestvergisters en biomassa bijstook in centrales,  lijkt nu de kern van het nationale energietransitie beleid. 12 miljard gaat daar naar toe in 2017. Daarmee wordt duurzame energiekunstmatig goedkoper gemaakt voor bedrijven.
Want de echte kern van het huidige NGO energiebeleid is dat huishoudens dat allemaal betalen.

Energietransitie visie FNV

De kern van de FNV energietransitie visie moet worden dat huishoudens daarin centraal staan, en dat bedrijven met regels gedwongen worden, ipv verleid met SDE subsidie.
Bedrijven luisteren alleen naar regels, omdat dat moet.
Burgers hebben de toekomst, hun kinderen. Daarom creëert de FNV kansen voor huishoudens om op de markt duurzame spullen kopen, die voor hen de beste keus zijn.
Bedrijven laten concurreren om de gunst van de consument.
Ipv huishoudens die gedwongen gratis subsidie aan bedrijven geven.

 

Verplicht klimaatneutrale centrales

Alle centrales klimaat neutraal, maakt ons land in een grote stap klimaatneutraler. Dat geeft de snelste CO2 reductie voor het minste geld.
Huishoudens, de leden van de FNV hebben daar voordeel van, dat werkt zo:

Klimaatneutrale centrales wekken duurdere stroom, dat zijn de kosten van de CO2 afvang en fixatie tot een vaste stof, CCS2.
Maar ze moeten verplicht klimaatneutraal worden, ze krijgen er geen subsidie voor, want de techniek is bekend, hij wordt al op boorplatforms toegepast.
Door de verplichting, is er geen SDE subsidie nodig, want die was bedoelt om bedrijven te verleiden. De FNV is effectiever voor haar leden als ze regels voor bedrijven afspreekt in de politiek. Die regels zijn normen en bescherming voor de gemeenschap.
Laat bedrijven vervolgens innoveren en concurreren voor de beste producten en diensten.
Doordat ook voor bedrijven de klimaatneutrale stroom duurder is, hebben de bestaande windparken, zonneweides, mestvergisters en biomassa bijstook bij centrales minder SDE subsidie nodig, dus hoeven huishoudens die ook niet te betalen. Alleen dit al scheelt een huishouden 200 EUR per maand.
Andere op huishoudens gerichte beleidsverbeteringen leveren nog eens 300 EUR per maand op. Genoeg om voor te strijden bij de vakbond.

Meer echte banen bij klimaatneutrale centrales, ook internationaal

Met de klimaat neutrale centrale zijn extra banen nodig voor het opgraven, vervoeren en verhandelen van het mineraal Olivijn.  En banen zijn altijd een speerpunt van de vakbond.
Ook internationaal kan de vakbond scoren met klimaatneutrale centrales. Traditionele kolenlanden als Polen, kunnen ermee klimaat neutraal worden (voor hun stroom) de Poolse mijnwerkers houden hun baan. Het opgraven van Olivijn levert ook banen op in de landen waar vulkanisme voorkomt.

De wereld wordt duurzaam, maar centrales zijn nog decennia nodig. Over 10 jaar komt nog steeds 80% van de stroom uit centrales.
Maak daarom alle centrales verplicht klimaatneutraal. Voor de nieuwste kolencentrales staat dat al in het SER energieakkoord. Voer dat uit, en verplicht het meteen ook voor alle andere centrales. Zo regelt de FNV een level playing field, waardoor ze goed kunnen concurreren ipv gratis subsidiegeld op te maken.
Hun stroom zal duurder zijn, voor iedereen, maar daardoor daalt de SDE subsidiebehoefte van de bestaande projecten. Goed voor huishoudens, want die staan centraal bij de FNV.

Een kavel koop-windpark voor elk huishouden, stroom voor 2 cent per kWh

Windparken en zonneweides op het land, worden in kavels verkocht aan huishoudens, alleen voor eigen gebruik. Deze huishoudens gaan hun eigen stroom opwekken. SDE is dan overbodig, want de stroom kost zo slechts 2 cent per kWh. De klimaatneutrale centrales springen bij als het nodig is.
Dit geeft de snelste CO2 reductie, en ook de goedkoopste, volgens het PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Subsidie voor huishoudens ipv bedrijven, brengt ons vele nieuwe banen

Huishoudens krijgen subsidie vouchers voor het klimaat neutraal maken van hun woning. Warmtepompen ipv gas, en natuurlijk met veel betere isolatie.
Evt kunnen ze met die subsidie ook een kavel windpark of zonneweide kopen. De consumentenmarkt beslist, bedrijven concurreren om hun gunst.
Omdat elk huis ca 20 tot 40.000 EUR nodig heeft om duurzaam en tot klimaat neutraal te verbouwen, gaat dit vele banen opleveren.
Om dit voor 2050 voor alle 8 miljoen te realiseren, moeten we 6400 woningen per week aanpakken. Als van die 40.000 EUR per woning, 40% in werk gaat zitten, (dat is 20 werkdagen per woning) Dat is een ploeg van 25.000 nieuwe banen.
Door dat meteen een serieuze omvang te geven kunnen ook bijvoorbeeld warmtepompen in Nederlandse fabrieken gebouwd worden.
Ondernemers hebben daar wel een perspectief voor nodig, dat is ook een nut van een eigen FNV visie op de energietransitie.

Op deze manier kiezen consumenten, de leden van de vakbond, bij welk bedrijf zij hun subsidie besteden. Dus de subsidie die er is, komt nog steeds bij bedrijven terecht, maar dan alleen als de huishoudens vinden dat het een voordelige aankoop is.

Zo werkt de energie transitie, betaalbaar en veel sneller dan met SDE subsidie.
Maar dan moet de FNV een eigen visie zoals deze formuleren, om de transitie in het voordeel van de leden bij te sturen. Mensen hoop en inspiratie te geven en daarmee een nieuwe doelgroep werkenden aanboren.
Dat kan de vakbond zelf organiseren met  leden, bestuurders en eigen specialisten. Er zit veel kennis bij die meer dan 1 miljoen leden van de FNV.
Het kost ook niet veel mankracht, wel slim lobbyen in Den Haag

Feiten over klimaatneutrale kolencentrale

De klimaatneutrale kolencentrale geeft verreweg de goedkoopste CO2 reductie volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Waarom zouden we wat duurders betalen dan nodig is?

Versnel de energietransitie met de klimaatneutrale kolencentrale

De klimaat neutrale centrale blijkt de goedkoopste CO2 reductie op te leveren volgens het Planbureau voor de leefomgeving

Gepost in duurzaam, Geen categorie, politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie

FNV doe wat tegen de bedrijfskleptocratie in de energietransitie

Laat de FNV verplichte CCS2 voor alle centrales bepleiten, dat is de goedkoopste CO2 reductie

Verplichte CCS2 voor alle centrales is de goedkoopste CO2 reductie, en de FNV creëert er banen mee

Als er niets verandert, gaan huishoudens meer dan 500 EUR per maand betalen voor de kosten van bedrijven in de energietransitie. De vakbeweging heeft huishoudens als achterban. De FNV heeft het liever over echte banen, maar ook in de energietransitie hebben ze een rol. De FNV strijdt nu voor bijvoorbeeld een CAO loonsverhoging van 50 tot 150 EUR per maand, maar de werkgevers  halen meer dan 500 EUR  per maand weg bij huishoudens, via de energietransitie. Dat doen werkgevers door de overheid op  een slimme manier voor hun karretje te spannen, met regelgeving. Hieronder enkele voorbeelden.

De energietransitie is een strijd tussen bedrijven en huishoudens

Dat huishoudens die 500 EUR gaan betalen, komt doordat niemand voor huishoudens opkomt. De FNV is hier de aangewezen partij voor. Want ze is een van de partijen in het energieakkoord.  De FNV moet dus ook slim worden in de energietransitie. Daarmee creëert ze een extra nieuwe betekenis voor de vakbeweging in de samenleving, en dus nieuwe redenen voor werkenden om lid te worden.
Dat doet de FNV nu nog onvoldoende, daarom is de energietransitie verworden tot een nutteloze waarde overdracht van huishoudens naar bedrijven, een bedrijfskleptocratie.

FNV Verleid huishoudens duurzaam te worden

De Duitse Energiewende stokte toen toen het huishoudens meer dan 200 EUR ging kosten. In ons land gaan huishoudens meer dan 500 EUR per maand betalen. De SER heeft nu tweemaal opgeroepen dat ook huishoudens de kans krijgen een positieve rol te spelen in de energietransitie.  Dus actie van de FNV die leden voordeel oplevert in de energietransitie.

Voor een transitie zijn 3 voorwaarden:
– de benodigde technologie is beschikbaar
– de markt tussen aanbieder en koper werkt goed
– de overheid zorgt voor effectieve regels om de markt op gang te brengen en te houden

Elk van deze 5 kosten kan omgebogen worden in een voordeel voor huishoudens:

 • 200 EUR aan SDE subsidie kosten die huishoudens betalen via stroom en gasrekening
 • 20 of 80 EUR CO2 reductie kosten bij centrales, maak ze klimaatneutraal ipv ze te sluiten
 • 50 tot 70 voor de overbodige boete voor de zwaardere meterkast
 • 100 tot 250 voor het afschaffen van salderen, huisarrest voor duurzame huishoudens
 • 200 EUR of meer, voor het energie neutraal verbouwen van de woning.

De energietransitie mechanismen waar de FNV mee kan sturen:

 • Regelgeving. De historie van de afgelopen 30 jaar heeft overtuigend aangetoond dat bedrijven regels nodig hebben, geen subsidie, en zeker geen exploitatie subsidie als de SDE. Zorg dat huishoudens voordeel van regels krijgen.
 • De FNV is er voor de leden.  Dus kan de FNV regisseren dat consumenten verleid  worden met aantrekkelijke producten en diensten, waarmee ze vooral goedkoper uit zijn dan voorheen.

De vakbeweging stelt zelf geen overheids regels in, maar ze kan ze wel tot inzet van onderhandelingen maken, zeker met zo veel steun vanuit de evaluatie van het SER energieakkoord en het SER  briefadvies voor governance van het energiebeleid

Simpel voorbeeld van andere regelgeving ten gunste van huishoudens:
Schaf de SDE subsidie voor bedrijven af, dat scheelt 12 miljard per jaar, en verplicht centrales klimaat neutrale stroom op te wekken. De innovatie, CCS2 is beschikbaar.
De regelgeving is hier een verplichting: klimaat neutrale stroom.
Daardoor wordt stroom weliswaar duurder, maar daardoor dalen de SDE subsidiekosten voor huishoudens dalen. Want de al gegeven SDE subsidie is minder nodig.

Windparken zijn zonder SDE subsidie ook minder interessant voor beleggers.
Maar huishoudens kunnen er voordelig hun eigen stroom mee opwekken. Huishoudens zijn ook de leden van de FNV.  Ze kunnen een kavel KOOP-windpark kopen. Als eigenaar hebben ze hun stroom voor de kostprijs, 2 cent per kWh. Die lage prijs zorgt voor marktwerking op de markt voor kavels windpark.
Daarvoor moet de FNV wel pleiten dat de overheid de regels corrigeert ten gunste van huishoudens. Want bedrijven gaan dat gratis SDE subsidiegeld niet stoppen.

Minder bedrijfskleptocratie, en positiever regels voor huishoudens in de energietransitie
Andere voorbeelden:

 • Salderen van de stroom uit het eigen kavel koop-windpark, moet mogen. En de staat moet niet alle voordeel weg stelen. Zoals ze nu doet met de energiebelasting.
 • De meterkast boete moet achterwege blijven als huishoudens slimme apparatuur gebruiken. Daarmee voorkomen huishoudens overbelasting van het lokale net. Daarvoor is weer de overheidsregel nodig dat netbeheerders digitaal publiceren hoe vol het lokale net is, zodat die slimme EV laders, warmtepompen en zonnestroom inverters er rekening mee kunnen houden.

Nu koopt bijna niemand die duurzame spullen, omdat de overheid de regelgeving niet wil aanpassen.
Iemand moet ze dat gaan vertellen., de FNV is daar de partij voor.

SER evaluatie energiebeleid: geef huishoudens voordeel

De SER heeft nu 2 keer verklaard dat de partijen, nu echt hun achterbannen moeten gaan mobiliseren om de energietransitie te laten slagen.

Daarom zouden we de vakbonden daarvoor doelgericht moeten moeten gaan onderhandelen: voordeel voor hun leden.

Sleutelveranderingen voor de FNV zijn

 • Alle centrales klimaat neutraal, waardoor ook bedrijven gaan betalen voor klimaat neutrale stroom.
 • Vakbonden die opkomen voor lagere energietransitiekosten voor hun leden, zodat de kosten verschuiven van alleen huishoudens naar ook bedrijven.

De energietransitie op gang komt is door huishoudens voordeel te geven

De energietransitie gaat om veel geld en belangen van bedrijven, maar als je kijkt naar het energieverbruik van een huishouden in de toekomst, worden de benodigde maatregelen begrijpelijker. Eerst het model huishouden in de energietransitie, daarna de benodigde ingrepen

Het huishouden in de toekomst verbruikt veel meer stroom dan nu

Nu gebruikt een huishouden ongeveer 4000 kWh stroom per jaar. Een aardgas voor de CV-ketel.
Maar aardgas raakt op, en moet steeds meer uit Rusland gekocht worden, dat geeft behalve geopolitieke afhankelijkheid, ook meer uitgaven. We betalen de wapens voor Putin.
Daarom gaan we overstappen op warmtepomp per huishouden, die verbruikt ca 7000 kWh per jaar. Mits het huis goed is geïsoleerd. Hoe beter, des te minder stroom er nodig is. Een nieuwbouw rijtjeshuis met 12 cm isolatie en 3-dubbel glas heeft 4000 kWh nodig, die woningen zijn in 2016 bijvoorbeeld in Helmond gebouwd. Maar 99% is bestaande bouw, en moet dus beter geïsoleerd worden.
Daarnaast komt de elektrische auto, die laden we het goedkoopst en gemakkelijkst thuis voor de deur.
Samen is dit 15.000 kWh per jaar. Teveel om op eigen dak met zonnepanelen op te wekken.
Maar huizen die ruimte en zon op hun dak hebben, moeten daar zonnepanelen gaan leggen.

Een kavel KOOP-windpark voor elk FNV huishouden

Het grote verschil tussen kolencentrales en windparken is dat windparken automatisch werken. Voor een windpark  hoeven geen kolencontracten afgesloten te worden. Geen ondernemerschap, want het stukje windpark wekt automatisch  stroom op voor eigen gebruik.
Een huishouden koopt een kavel koop-windpark en wekt daarmee zijn eigen stoom op, voor de kostprijs. 2 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.

Maar op dit moment zijn alle windparken in handen van windpark huisjesmelkers, die ook nog SDE subsidie krijgen, betaald door huishoudens. Dat doen vaak wethouders in gemeenten. Zij zijn ook deel van de bedrijfskleptocratie. Landelijke politici en bedrijfslobbyisten zijn echter de hoofdrolspelers.
De overheid moet daarom regels veranderen, zodat een huishouden de stroom van zijn kavel koop-windpark gewoon kan salderen. Net zoals dat al kan met zonnepanelen op het eigen dak. De klimaat neutrale kolencentrale zorgt dan voor opslag. Als er veel wind is, bespaart de kolencentrale brandstof, die weer verbruikt wordt als er te weinig wind en zon is.

Alle centrales klimaat neutraal, te beginnen met Nederlandse kolencentrales

Dit blog is geïnspireerd op de FNV actie om een kolenfonds op te richten voor werkenden de fossiele energiesector, want hun banen gaan verdwijnen, denken sommige FNV bestuurders. Een zeer sympatieke actie, maar contraproductief als het alleen daar bij blijft. centrales zijn  namelijk nog decennia nodig.
Anno 2017 komt 93% van de stroom uit centrales.
De planning voor de bouw van windparken is dat in 2025, nog steeds 20% van de stroom uit centrales komt. Dan betalen huishoudens ook ca 200 EUR per maand SDE subsidiekosten.
Tenzij de FNV zorgt dat de centrales klimaat neutraal worden. De techniek is er, CCS2, maar de verplichting die techniek toe te passen, ontbreekt.
Nu kijken FNV bestuurders toe hoe bedrijven centrales sluiten. Door te lobbyen voro verplicht klimaatneutrale centrales, blijvende banen behouden, en komener zelfs meer bij

Klimaat neutrale centrales wekken duurdere stroom op. De kosten van de CO2 reductie zitten dan in de prijs verwerkt.
De sleutelverandering is dat dat verplicht is voor alle stroom die in Nederland gebruikt word. Daardoor is er veel minder SDE subsidie nodig, en daalt die 200 EUR per maand voor huishoudens.
Je moet als FNV begrijpen hoe het werkt, om invloed te krijgen.

De boete voor een zwaardere meterkast is niet nodig bij slimme apparatuur in een FNV huis

Stel, een woonwijk doet een actie, ze organiseren een samen koop actie voor elektrische auto’s. Ze worden stuk voorstuk geleverd, en elk avond steekt de trotse eigenaar, als hij  om 18 uur thuis komt, de stekker an de lader in zijn auto. Dat gaat goed, tot op een dag de stroom in de hele wijk uitvalt. Te veel autoladers tegelijk, laten de stoppen doorslaan in het transformator huisje van de woonwijk.
Gelukkig zijn ze georganiseerd, en de leverancier van de lader, kan hem met een software update slimmer maken. Daarmee overleggen de laders onderling en verdelen ze het stroomverbruik in de tijd.

Elk huis heeft een meterkast, voor de stroom aansluiting op het elektriciteitsnet. Die kost ca 200 EUR per jaar, voor een zwaarte van 3×25 Amp.
Echter als er een flinke warmtepomp bij komt en de elektrische auto wordt thuis voor de deur geladen, dan is een zwaardere meterkast nodig. Die kost 600 tot 1000 EUR extra per jaar. Want het lokale net wordt zwaarder belast en zal eerder verzwaard moeten worden, wat flink wat geld kost. Alle straten open, dikkere kabels er in, etc.

Slimme apparaten voorkomen kosten voor zwaardere netten

Maar dat is vaak niet nodig, als de nieuwe apparaten thuis, slim zijn. Als de zonnestroom inverter, de warmtepomp, en vooral de lader van de elektrische auto rekening houdt met hoe vol belast het lokale net is, en zich daarbij aanpast.
Daarbij is het handig en goedkoper als de overheid de netbeheerders met regels dwingt om digitaal te publiceren hoe vol belast het lokale net is.
Slimme apparaten weten dan of het net bijna vol is, en kunnen dan wat minder stroom afnemen. Bijvoorbeeld als om 18:15 uur de laders in de wijk zien dat het lokale net voor 95% belast is, schakelen ze allemaal 10% terug.  En na 15 minuten kijken ze nog eens. Misschien dat nieuwe laders actief zijn geworden, dus schakelen ze weer allemaal 10% extra terug. Of ze blijven op 90% werken.

 

 

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Climate action should be a profitable business with real new jobs

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs. Regulations required

To fight the climate problem WE, the world, need 2 climate action “man on the moon” projects.

1. All 3000 fossil power plants need to implement CCS2, mandatory, because it is BAT, Best Available Technology. CCS2 makes power plants climate neutral, at a cost. Regulations create a level playing field.

2. We have to give scientists the goal and means to develop new ways to grow and harvest biomass. This biomass will be the base material for fuel for the power plants with CCS2. There is a lot of unused sunlight at sea.

These 2 climate action projects will result in a fast implementation of CO2 negative power plants. And cement factories, steel plants and oil refineries will become climate neutral.

Climate action with CO2 negative power plants as a profitable business

An important element in these projects is that we create profitable businesses to fight the climate problem. By making CCS2 mandatory. And growing a sustainable alternative to fossil fuel. Create a better alternative to coal plants in stead of fighting them, while we still need them today.
Jobs of all sorts are created to fight the climate problem.

The power plants with CCS2 will be a real, CO2 negative, backup power source for periods when there is not enough wind or sun.

CCS2 explained

CCS2 is a improved successor of CCS. CO2 is captured, and then fixed to a substance with the mineral Olivine. The CO2 – Olivine reaction speed is increased with a Gravity Pressure Vessel. A 1 km tube into the earth. At 1 km the pressure is at a level that the chemical reaction reaches a useful speed.
The CO2- Olivine reaction also produces heat, so the Gravity Pressure Vessel has to be cooled to optimal temperature. The excess heat is used for the CO2 capture process. This increasing the fuel efficiency of the power plant with CCS2.

Smart climate action without subsidy

CCS2 will make fossil power more expensive. That is why CCS2 is not used today. Therefore it has to be made mandatory.
When all fossil power is made more expensive, the climate action cost of CO2 is incorporated in the power price. And competition for the best CCS2 implementation will drive the cost down to about 3 to 6 cents per kWh.
This will make renewable power cheaper that fossil power, even if it is from climate neutral power plants with CCS2.
So, the regulation “mandatory CCS2”, makes power plants climate neutral, and renewable power cheaper, and competitive without subsidy.
This type of regulations creates competition on the climate neutral power market, driving down cost, and allowing businesses to earn some money.

Gepost in duurzaam | Getagged , | Plaats een reactie

Regeerakkoord paragraaf voor klimaat en energie

We zijn al voorbij de CO2 doelen uit het klimaat akkoord van Parijs. Daarom moet het nieuwe regeerakkoord ons CO2 negatief maken

We zijn al voorbij de CO2 doelen uit het klimaat akkoord van Parijs. Daarom moet het nieuwe regeerakkoord ons CO2 negatief maken. (ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf)

Wat is JOUW energieparagraaf voor het nieuwe regeerakkoord?

MIJN energieparagraaf is burger gericht, omdat burgers de toekomst hebben, hun kinderen. Zij kunnen straks voordelig duurzame consumentenproducten kopen, zoals kavels KOOP-windpark voor eigen gebruik. Stroom voor 2 cent per kWh zonder SDE subsidie

En er komen daarnaast 2 globale klimaat projecten vanuit Nederland, in het regeerakkoord:
1. Alle 3000 centrales in de wereld verplicht CCS2
2. Wageningen University krijgt de opdracht en de middelen om de teelt en oogst van veel meer biomassa te ontwikkelen, Dat wordt o.a. brandstof voor de centrales met CCS2, zodat ze CO2 negatief worden. Want al in 2000 passeerden we de afspraak in het klimaat akkoord van Parijs.

Een regeerakkoord voor burgers

Bedrijven hebben de afgelopen decennia jaarlijks meer dan  10 miljard subsidie gekregen. Ze werden niet duurzaam. Het klimaatprobleem gaat aangepakt worden met burger gerichte acties en beleidsregels voor iedereen.
Acties, want het klimaat is veel urgenter dan we tot nu toe dachten.
Burger gericht, omdat burgers de toekomst hebben, hun kinderen.
Bedrijven kregen de afgelopen jaren tientallen miljarden subsidie, maar dat heeft te weinig duurzaam opgeleverd. Dus daar stoppen we mee. Voortaan krijgen bedrijven regels opgelegd, verplichte CCS2 voor grote CO2 uitstoot.

Regeerakkoord:  kolencentrales open houden en alle centrales verplicht CCS2

Met verplichte CCS2, regels voor bedrijven, worden we veel sneller klimaat neutraal. dan met het niet werkende ETS. Niet pas in 2050, maar vanaf nu zo snel mogelijk.

Regels voor bedrijven zijn veel goedkoper dan subsidie voor bedrijven

Bedrijven krijgen geen subsidie meer voor het opwekken van duurzame energie, maar wel regels opgelegd. Verplichte CCS2 voor alle centrales is een voorbeeld.
Daarnaast natuurlijk een CO2 heffing voor alle import producten zoals stroom uit landen die nog geen CO2 heffing hebben. Een level playing field.
CCS2 maakt stroom uit centrales duurder, maar verlaagt ook de SDE subsidie behoefte van de bestaande en nog te bouwen windparken die al een SDE subsidie beschikking hebben. Daardoor maakt verplichte CCS2 de stroom voor consumenten uiteindelijk goedkoper, en voor bedrijven duurder. Dat komt doordat er met CCS2 minder SDE subsidie  nodig is, en die zouden de consumenten gaan betalen.

Regeerakkoord: Burgers spil van de energietransitie

De subsidie gaat voortaan naar huishoudens. Zij krijgen vouchers voor
– kavels koop-windpark.
– aandelen Noordzee wind, voor huishoudens en MKB
– wamtepompen en woningisolatie
– elektrische auto’s
– zonnepanelen op eigen dak, overal waar dat kan
– smart mobility ipv extra asfalt

Deze, en nieuwe, duurzame consumenten producen, moeten massaal gekocht gaan worden, en daar maken we ook regelgeving voor.
De aanbieders van al deze producten moeten onderling gaan concurreren om de gunst van de Nederlandse consument die met eigen geld en vouchers zijn gang kan gaan, marktwerking en concurrentie. De goede bedrijven krijgen dan nog steeds hun subsidie.

Bedrijven mogen alleen nog een windpark bouwen voor hun eigen stroom, als ze hun medewerkers eigenaar maken, zodat de medewerkers de stroom die ze zelf thuis niet nodig hebben, aan het bedrijf kunnen verkopen.
Of op de markt, als hun bedrijf de stroom niet nodig heeft.

Regeerakkoord:  Salderen een recht en investeringszekerheid voor consumenten

Natuurlijk wordt salderen een recht voor de komende 50 jaar, met elke 10 jaar een evaluatie voor daarna.
Ook de stroom van kavels koop-windpark mag gesaldeerd worden. Want ons elektriciteitsnet is een openbare weg voor stroom. Voorwaarde is dat consumenten en MKB hun windpark voor eigen rekening en risico, en voor eigen gebruik laten bouwen, of een kavel koop-windpark kopen.
(art 95a lid 2 van de Elektriciteitswet van 1998)

Regeerakkoord:  twee “man on the moon” klimaat projecten, geven banen en economische groei

De regering start nog in 2017 twee globale “man on the moon”
projecten, voor onze economie, en de bestrijding van het klimaat probleem:

1. CCS2 rijp maken voor toepassing in al onze centrales, ook echt toepassen zoals in het energieakkoord staat, en daarna ook toepassen op de andere centrales.
Tegelijkertijd voorbereiden dat het ook in bijvoorbeeld kolenlanden als Polen kan worden toegepast.
CCS2 moet een Nederlands export product worden, voor alle 3000 centrales in de wereld.

2. De universiteit van Wageningen krijgt de opdracht en middelen voor een wereldwijd versnellingsproject voor de duurzame en circulaire teelt en oogst van nieuwe biomassa.
Met het doel dat die teelt CO2 uit de biosfeer haalt, en dat de biomassa ook brandstof voor de centrales met CCS2 oplevert.

Met deze 2 projecten wordt Nederland en de rest van de wereld sneller CO2 negatief, en dat is nodig om ons te redden van het klimaat probleem
In 2000 zat er al genoeg CO2 in de biosfeer voor 2 graden opwarming, die urgentie maakt actie nog dit jaar nodig.
Dat is de conclusie van het IPCC in hun grafiek.
(ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf)
Echte banen, moeten ook in het regeerakkoord

De FNV heeft uitgerekend dat het sluiten van kolencentrales ca 2800 echte banen kost. En dat onze CO2 uitstoot dan gedeeltelijk verplaatst naar Duitse centrales.

Echte banen in het regeerakkoord

Als we onze eigen centrales open houden, en verplichten klimaat neutraal te worden, levert dat juist nieuwe echte banen op in Nederland op, ipv in Duitse centrales.

 1. De inbouw van CCS2 installaties.
 2. De handel en transport van Olivijn in Rotterdam
 3. En de export van de technologie naar de 3000 andere centrales op de wereld.

Stel dat het inbouwen van CCS2 in een centrale, 200 tot 500 miljoen kost, en dat 20% daarvan werk is, dan levert dat 400 tot 1000 manjaar werk op, per centrale.
Ik wil daar wel eens een echte berekening van zien. En dan niet een politieke berekening die maar 4 jaar vooruit kijkt, maar een echte, die de hele levenscyclus van een CCS2 installatie, de kostenverlaging door innovatie, en extra inkomsten belasting,  meeneemt.
Ook de groei van windenergie, en het verschuiven van het belang van kolencentrales van vooral stroom opwekken, naar het vooral backup stroom leveren, de opslag functie van centrales.

Opslag van stroom met centrales, ook in het regeerakkoord

Naarmate we meer stroom opwekken met windmolens en zonneweides, worden de periodes met te weinig wind en zon talrijker, zodat de centrales volle bak moeten draaien.
Ze verstoken dan de brandstof die ze uitspaarden toen er wel genoeg wind en zon was. Dat is de opslag functie van centrales met brandstof.
Naarmate we meer windparken bouwen zullen de centrales minder hard moeten stoken.
Er is dus een verschuivende balans tussen meer duurzaam opwekken en steeds minder brandstof.
Omdat we nog lang niet genoeg windparken hebben, zullen onze centrales echter nog lang stoken, dat is een belangrijke reden om ze nu al te verplichten CCS2  toe te passen.
Maar ook omdat opslag met centrales heel erg goedkoop is. Bij de huidige benutting van centrales kost hun opslag ca 0,1 cent per kWh. Die opslag  gebruiken we nu al!

Ook dat is een reden onze centrales open te houden, en niet over te stappen naar de handel in stroom met Duitsland. Dat is altijd duurder, en veroorzaakt meer CO2 uitstoot dan CCS2 inbouwen in onze eigen centrales.

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , | 6 Reacties

regulations are essential for successful energy policies in wind power

Regulations required, for good looking wind farms as mass consumer product

Good looking wind farms as mass consumer product, will drive the energy transition. Regulations required

Every family can generate their own power with a purchased part of a wind farm, without government support. A mass consumer market for family sized parts of a wind farm. These private generators balance their wind farms with
climate neutral coal power plants.
SME’s can do the same, when CCS2 will be made mandatory for all fossil power plants.
Regulations, like mandatory CCS2,  are an essential part of the energy transition.
This article explains that regulations are necessary to reduce the need of government support for renewables.  The sale of family sized parts of a wind farm also makes social acceptance visible.

Regulations need to control power markets

Coal plants are cheaper than power plants for natural gas. But only CCS2 makes both climate neutral. This is necessary, because we will need them for decades to come. Closing down coal plants, will only displace CO2 production to other fossil power plants. This will happen until politicians call for regulations to control part of the free power market.
Although the share of renewable power on the grid is growing, its not growing fast enough to fight the climate problem. Wind power just past the amount of coal powered plants, in Europe. But, to keep global warming below 2 degrees, we need to become CO2 negative, very fast. EG. by burning sustainable biomass derived fuel for power plants with CCS2. But the science to grow biomass in the required quality and scale, has yet to be developed. The Dutch Wageningen University could develop this.

So, those who back away from coal, promote Russian gas, and the corruption and cost of wars initiated by Putin.
Eastern  Europe, including Germany is way too dependent on Russian gas. Reducing power generation with Russian gas, should have the highest priority,  unless you are Putins useful fool.

Climate neutral fossil power plants remain necessary to become CO2 negative

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs

Climate action is urgent, but only sustainable as profitable business with real jobs. Regulations required

The IPCC concluded that already in 2000, there was enough CO2 in the air for 2 degrees global warming.
IPCC_wg3_ar5_technical-summary.pdf

That is why, we still need fossil power plants, with CCS2 and bio-based fuel, to actively remove CO2 from the biosphere.
So, even if we have enough renewable sources, we need to operate installations, like CO2 negative power plants to continue to really fight climate change.

 

 

Energy democracy need regulations

Suppose, in 10 to 20 years Western Europe has built enough wind power to generate enough for all users. Where do we generate our power in times when there is not enough wind or sun? Germany has regulations in place to prevent power plants from closing down too early.
Its much more cheaper to keep (some) coal plants, with CCS2. They generate power when its necessary to balance with wind. That is also much cheaper the any form of “storage” or “power to gas” experiments. Grid scale storage pilots are a waste of money. Because everyone can calculate that power plants with cheap coal, and CCS2, deliver cheaper “storage” than experimental technologies.

No power plants any more? Get real!

Most Hydro locations are already in use, so no growth potential there.
Also building enough international power lines that eg. could feed Germany from other European areas, is very, very expensive. And it also means all countries have to build much more wind power then they need themselves. Anyone in favor of hosting  powerlines from the North Sea to southern Germany, Poland and other Eastern Europe countries? Eventually we may get there, but not in the coming decades. So climate neutral power plants we need, as cheap backup. It should be a European man on the moon project to add CCS2 to all power plants before 2030. The biosphere already has CO2 for more than 2 degrees global warming. The climate problem is more urgent than generating sustainable power.

CCS2 is a break through innovation of CCS

CCS is was developed in the past decade with about 1 billion of EU subsidy, and shelved.
Now there is CCS2, where the captured CO2 is converted to a substance with the mineral Olivine.

 • No efficiency reduction in the power plant. The chemical reaction between CO2 and Olivine also delivers heat. About 20% of the heat that coal produces.
 • No CO2 to be pumped into the earth, below somebodies home.
 • CCS2, requires that Olivine is mined, transported and traded, just as coal. That means new jobs, for the climate. Trade unions should adopt CCS2 both for the new jobs, and also for lower energy cost for consumers.
 • CCS2 requires also a 1 km deep tube into the earth, the gravity pressure vessel. At a depth of 1 km , the pressure is heigh enough to have olivine powder react with CO2. Magnesium carbonate and sand are the result.
 • This also enables traditional coal users, such as Poland, to become climate neutral. They will make big steps with CCS2 on their existing power plants.
 • CCS2 is a very nice export product, there is a market of about 3000 power plants in the world. And they all have to become climate neutral to stop climate change. And even CO2 negative, to keep global warming below 2 to 3 degrees.

Lets recognize that the Paris climate agreement , COP21, will not be realized by today’s energy policies.

New energy policies

Because CCS2 is necessary and it will make power more expensive, it should become mandatory for all power plants.
This will create a higher price for power, and will make the need for support for wind power redundant.
In Europe, renewable power has preference over fossil power. Renewables will always win over fossil power. More and more, power plants will become backup only.
Consumers pay the support for renewable power. They see that their levy is replaced by a higher base price for climate neutral power. Every power consumer, businesses too, pay the higher power price. Mandatory CCS2 means an end to artificial support for renewable power.

The higher base price for power, also means that businesses will pay more to fight climate change. And the higher power price, climate cost included, also stimulates energy efficiency.

But for this, governments need to decide about regulations.

 • Mandatory CCS2, in stead of watching the ETS market manipulation.
 • And maintaining the existing regulation of preference of renewable power on the grid, and on the market.
 • A third important regulation is just decided by the EU, consumers will get the right to generate their own power. This requires that the grid becomes a public road for power.

The energy transition is from a power market to a market for parts of shared wind farms. Every family can generate their own power. Balanced by climate neutral coal power plants.

Its regulations and consumer markets that drive the energy transition, because citizens have a future, their children.

Gepost in duurzaam, Geen categorie, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

FNV streef naar meer voordeel voor burgers bij evaluatie energieakkoord

Krijgen FNV leden ook iets tgerug voor de miljarden die ze de komende jaren in de SDE subsidiepot storten?betalen. SDE subsidie die de afgelopen jaren is toegekend.

Krijgen FNV leden ook iets terug voor de miljarden die ze de komende jaren in de SDE subsidiepot storten?

Waarom accepteerde de FNV in 2013 het energieakkoord?  Het is burgers voor burgers nadelig en geeft bedrijven miljarden gratis geld. Onbegrijpelijk. Natuurlijk was er toen een onderhandelingshype,  daar aan mee willen doen, dat was toen wel begrijpelijk.
Maar nu is er een evaluatie van het energieakkoord, ook bij de FNV. Het ministerie van EZ is nu tevreden over wat het SER energieakkoord bedrijven heeft opgeleverd. Die subsidie miljarden gaven het energieakkoord betekenis voor bedrijven.

Maar welke betekenis heeft het voor de achterban van de FNV? De FNV heeft geen duidelijk uitgesproken of gepubliceerde visie over energie of duurzaamheid, dus een maatstaf is er nog niet. Meer echte banen zou een maatstaf kunnen zijn, maar die komen nog niet uit het energieakkoord. Bedrijven en vooral banken consumeren die miljarden subsidie en dat is het. Zo wordt duurzaam een kostenpost voor burgers en minder banen voor werkers. Dus kan de FNV beter zelf een positieve visie formuleren, voor burgers en werk in echte banen,  dan achter bedrijfsbelangen aanlopen. Het FNV visie traject concludeerde ook al dat “klimaat en energie” belangrijk zijn en dat de FNV daar zelf wat voor moet bedenken. In dit blog doe ik voorstellen waarmee burgers, werkers en anderen de kans krijgen een positief gevoel te krijgen. Dat gebeurt door zelf keuzes te maken voor een beter klimaat, en daar ook voordeel van te krijgen. De vakbonden kunnen die  keuzes mede organiseren.

FNV evaluatie SER energieakkoord

De energie transitie is een veelzijdige verandering, het energieakkoord omvat ca 170 afspraken. Bijna allemaal gaan ze over bedrijven. Bedrijven veranderen echter maar om 2 redenen, en het klimaat zit daar niet bij. Bedrijven komen in beweging als er wat te verdienen valt, of er gratis geld is. SDE is gratis geld. Als het stopt, verkopen windpark exploitanten hun windmolens, of ze stoppen met biomassa, omdat steenkool goedkoper is.  De andere reden voor bedrijven is regelgeving, alleen zit er weinig regelgeving voor bedrijven in het energieakkoord. Dit komt sterk tot uiting bij kolencentrales.
We hebben centrales decennia nodig, dus moeten we ze verplicht klimaat neutraal maken, met CCS2. Dat is de best beschikbare techniek. En het levert echte banen op.

In het plaatje zie je de miljarden die burgers gaan betalen, en die EZ de afgelopen jaren als toekomstige SDE subsidie aan bedrijven toekende. Er zijn 3 belangrijke categorieën:

 • Bij wind op land is die subsidie zelfs geheel overbodig, de SDE gaat vooral naar banken.
 • En bij wind op zee stroomt ons subsidie geld naar buitenlandse investeerders.
 • Centrales krijgen SDE subsidie om biomassa bij te stoken. Elk jaar dat ze dat doen, stoten ze minder CO2 uit.  Op zich OK, maar dat geld kan beter in verplichte CCS2 en dus echte banen gaan.

Centrales zijn zo schoon als de regels voorschrijven, wat politici ook roepen over biomassa bijstook, en dat ze vooral de goedkoopste centrales willen sluiten. Ook dat is onbegrijpelijk.
Al deze miljarden worden vooral door huishoudens betaalt, nu al maar vooral de komende jaren.

Van kosten voor duurzaam, naar waarde creatie voor burgers met duurzaam

Neoliberale regeringen laten de energietransitie over aan de markt, de vvd wil zelfs geen technieken kiezen. Dus kiezen bedrijven die constructies waar ze het meest aan verdienen, ongeacht klimaat effect en zonder echte banen. Ze krijgen er toch gratis SDE subsidie geld bij. Als de markt voor klimaat zou werken, was er geen klimaat probleem.
Daarom moet de FNV bij deze evaluatie ingrijpen, dat er meer voordeel voor burgers komt, ipv alleen voor bedrijven.
Voordeel voor burgers heeft 2 effecten:

 • Burgers gaan dat uitgeven aan duurzame zaken, dus groeit de economie, echte banen.
 • En door die keuzes krijgt duurzaam beleid een positieve betekenis voor burgers, waardoor politici meer rekening moeten houden met burgers, goed voor de democratie

SDE 2016: bedrijven 9 miljard EUR, burgers 0,08 miljard

De FNV vertegenwoordigt burgers, maar ze krijgen bijna niets van de miljarden die burgers betalen aan de subsidie. Laat consumenten op de markt kiezen waar zij hun subsidie aan uitgeven. Met bijvoorbeeld 4 van de 12 miljard SDE, geven we huishoudens vouchers voor bijvoorbeeld warmtepompen, woningisolatie, zonnepanelen en kavels koop-windpark.
En leg bedrijven meer regels op, dat blijkt voor bedrijven uitstekend te werken.

Regel voor bedrijven: verplichte CCS2 voor bedrijven, die veel CO2 uitstoten. Alle centrales, cementfabrieken, hoogovens en raffinaderijen. De CO2 handel, ETS werkt niet, dus doen we het met regels.
Het gevolg van verplichte CCS2 is dat stroom duurder wordt, vooral voor bedrijven.
Zo gaan zij de kosten van het klimaatprobleem zelf betalen.
Burgers betalen ook die duurdere stroom, maar ze hoeven minder SDE belasting te betalen. Bovendien kunnen burgers zelf stroom opwekken, met een eigen kavel KOOP windpark en eigen zonnepanelen. Dan hoeve ze die duurdere stroom niet eens te kopen.

Maak van Salderen een gewoon recht op de openbare weg voor stroom, het elektriciteitsnet

Wie zonnepanelen heeft, of een kavel koop-windpark, is ook eigenaar van de stroom uit die dat eigendom opwekt. Jouw stroom gaat het net in, waar die zonneweides of windmolens staan, en thuis haal je je eigen stroom weer van het net.

Zo kunnen gewone mensen voordeel krijgen van duurzaam, dus moet dat geregeld worden.
Want burgers hebben de toekomst, hun kinderen. Daarom kopen burgers duurzame spullen. En door de massa, geeft dat de energietransitie snelheid.
Bijvoorbeeld als 1 miljoen FNV huishoudens samen opdrachtgever worden van een windpark voor eigen gebruik.  Kan ook in kleine windparken in de regio, opgezet door FNV lokaal.
Echte banen ontstaan zo in de handel en installeren van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Klimaat neutrale kolencentrales, de springplank naar CO2 negatief

Klimaat neutrale kolencentrales zijn nodig, maar Sharon Dijksma, PvdA wil ons afhankelijk maken van Russisch gas

Klimaat neutrale kolencentrales zijn nodig, maar Sharon Dijksma, PvdA wil ons afhankelijk maken van Russisch gas

In het kabinet strijden PvdA en VVD om de kolencentrales. Zowel Kamp VVD als Dijksma PvdA zijn dom bezig. Een win win voor beide is klimaat neutrale kolencentrales. EZ heeft daar al 800 miljoen subsidie in gestopt, voor het ontwikkelen van CCS. Daarmee bouw je klimaat neutrale centrales. Maar CCS ligt nu op de plank. Is dat dom of niet? Inmiddels is er al CCS2, veel beter dan CCS.
Als GroenLinks aanhanger bepleit ik klimaat neutrale kolencentrales, te ontwikkelen in Nederland.
De groei van windparken gaat lang niet snel genoeg. Daarom zullen we nog decennia kolencentrales nodig hebben, dus moeten die verplicht klimaat neutraal worden.

PvdA Staatssecretaris Dijksma volgt hier het foute Greenpeace in hun waan dat Nederland kolencentrales moet sluiten. Maar dan verplaatsen we onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Daarmee doet zij niets aan het klimaat. De PvdA onderschrijft de Parijs doelen. Daarvoor zijn niet slechts klimaat neutrale centrales nodig, ze moeten zelfs CO2 negatief worden.

Voorrang voor duurzaam blijft

Omdat duurzame stroom uit windparken toch altijd voorrang heeft op stroom uit kolencentrales, en stroom uit windmolens ook  al goedkoper is, hoeft niemand bang te zijn dat die klimaat neutrale kolencentrales langer draaien dan nodig. Het aandeel stroom uit wind en zon groeit gestaag, omdat het goedkoper is.  Centrales verplicht klimaat neutraal maken, kost de regering niets, en verlaagt de subsidie behoefte van duurzame stroom. Want de stroom van verplicht klimaat neutrale centrales is een beetje duurder. Dat zijn de kosten van de CO2 vervuiling.

Rutte wilde met het Oekraïne referendum Putin niet in de kaart spelen.
Nu laat hij 2 kortzichtige bestuurders in zijn kabinet Putin juist in de kaart spelen.
Een CO2 heffing maakt alleen gas aantrekkelijker dan kolen. Maar gas is op, daar moeten we mee stoppen.
Sluiten van Nederlandse kolencentrales verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland, dan blijft onze stroom rampzalig voor het klimaat.

Ook de EZ ambtenaar die 15 jaar geleden de kolencentrales naar Nederland haalde, roept nu dat CCS nodig is. CCS2 is al beter. De techniek gaat voort.

Verdienkansen met klimaat neutrale kolencentrales

Ook Wim Turkenburg stelt dat CO2 een bredere aanpak vereist. Er is een breder perspectief en export kansen voor Nederland MET kolencentrales. Maak ze verplicht klimaat neutraal, alle 3000 in de wereld. Een verplichting voor  CCS2 is nodig, omdat het stroom duurder maakt, ca 3 tot 11 cent per kWh, afhankelijk van schaalgrootte leercurve van de techniek.  En de techniek is nu BAT, Best Available Technology, ook daarom is het verplicht.
Bij sluiten van kolencentrales gaan we meer gas van Putin stoken. De Duitse volgzaamheid is het effect van chanteur dictator Putin.

Bedrijven zijn gewetenloos, alleen burgers hebben een toekomst, hun kinderen

Rutte toont zich een goed bestuurder met klimaat neutrale kolencentrales

Kamp roept nog steeds dat CO2 in de grond gepompt moet worden, maar CCS2 zet de CO2 direct bij de centrale om in een vaste stof.
Ook is er geen rendementsverlies bij CCS2. Dus is het onbegrijpelijk dat Kamp blijft praten over het verouderde CCS.

 • CCS2 heeft geen CO2 leidingen nodig
 • CCS2 pompt geen CO2 in de grond, het zet CO2 om in een vaste stof
 • CCS2 verhoogt het rendement van centrales, waar CCS voor een lager rendement zorgt

Kolen zijn overal te koop, buiten Rusland, dus geen afhankelijkheid.
Daarnaast kan Nederland dat CCS2 aan alle 3000 andere centrales in de wereld verkopen.
En ook traditionele kolen landen zoals Polen kunnen klimaat neutraal worden met CCS2

Greenpeace aardgas lobby is gekleurd door Putin

Dijksma volgt Greenpeace in het afhankelijk maken van Nederland van Russisch gas.
En als wij kolencentrales sluiten, komt de stroom uit Duitsland, omdat dat nog steeds goedkoper is dan met aardgas opwekken.
Greenpeace haar medewerkers moest vrijkopen uit Russisiche gevangenissen, zijn ze verkopers van Russisch gas geworden.

Het klimaat probleem vergt CO2 negatieve  kolencentrales

De grootste fout van PvdA staatssecretaris Dijksma is dat ze denkt dat we zonder CCS2 en CO2 negatieve centrales kunnen om onder de 1,5 of 2 of zelfs 3 graden opwarming te blijven. Er is echter nu al genoeg CO2 biosfeer voor meer dan 2 graden opwarming.
Haar beleid om alleen maar CO2 uitstoot te reduceren of erger te verschuiven naar Duitsland, maakt ons klimaatprobleem juist erger.

Kamp is fout bezig, omdat hij bij EZ  de export kansen negeert. Alleen als bedrijven er aan verdienen, komen ze in actie. De klimaat neutrale centrales zijn hard nodig, er is een markt van 3000 centrales. Alleen als die allemaal klimaat neutraal worden, en liefts CO2 negatief, dan voorkomen we dat onze dijken breken

 

 

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Toekomstig Energiebeleid: maak Burgers de spil van de energietransitie

Toekomstig energiebeleid Kolencentrales gebruiken deze kogels om steenkool te vermalen, daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden

Kolencentrales gebruiken deze kogels om steenkool te vermalen, daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden

Beste Kamerleden as woensdag 11 jan 2017 praten jullie in beslotenheid over toekomstig energiebeleid.
Op de agenda staat:

 • de energieagenda van EZ, maar niet van burgers,
 • de energiedialoog met burgers,
 • de evaluatie van het energieakkoord, 170 kartel afspraken tegen burgers
 • En het permanente gedoe met luidruchtige tegenstanders van windparken wiens jargon jullie inmiddels hebben overgenomen, helaas.

Daardoor negeren jullie als Volksvertegenwoordigers de belangen van de 99% voorstanders van duurzaam. Dat zijn de burgers die jullie nu benadelen. Daardoor schiet de energie transitie niet op, en is hij onnodig duur. Ga kavels KOOP-windpark verkopen aan huishoudens. Accepteer trots eigen windpark bezit bij huishoudens.

Maak de burger de spil van toekomstig energiebeleid, niet bedrijven

Burgers hebben een toekomst, hun kinderen.
Bedrijven doen alleen mee voor de winst.
Daarom zijn burgers beter voor de toekomstige energiebeleid dan bedrijven. Helaas praten jullie als Volksvertegenwoordiger vooral met lobbyisten voor hun particuliere belangen. Dat is bijvoorbeeld te merken aan het overnemen van het jargon van de 1% tegenstanders van windmolens.
Stel je voor dat alle windmolens in kavels KOOP windpark verkocht worden aan huishoudens. Dan kan de SDE naar een garantie tarief van 5 cent, ipv de huidige 8 cent per kWh die bedrijven van jullie krijgen.
Maak burgers de spil van toekomstig energiebeleid en je maakt hun energie goedkoper en subsidie overbodig.
Door jullie blindheid voor burgers, accepteert de Kamer al jaren de leugen dat SDE voor wind op land nodig is. Zo help je fact free politiek vooruit.

Financier offshore windparken met Volksaandelen Noordzee Wind.

Die aandelen worden dan gekocht door Nederlandse burgers met spaargeld.
Toekomstig energiebeleid laat subsidie naar burgers stromen ipv naar buitenlandse investeerders. Onder jullie toezicht heeft EZ van offshore wind de bleeder van onze economie gemaakt.

Bij toekomstig energiebeleid hou je kolencentrales open

Je laat ze concurreren op de markt met subsidie loze windparken.
Want alle 3000 centrales op de wereld moeten verplicht CCS2 gaan toepassen. Het duurt nog decennia voordat ze echt overbodig zijn. Maar ze worden wel steeds minder vaak 100% benut. Dus daar is echt ondernemerschap vereist, niet gesubsidieerde sluiting.

Als jullie Nederland kolencentrales sluiten, verplaats je onze CO2 uitstoot naar Duitsland.
Zo hou je ons land niet droog, Maak onze eigen centrales klimaat neutraal. Dat weten we zeker dat wij zelf onze CO2 uitstoot reduceren.

De techniek CCS2 is ook een mooi export product. De ontwikkeling hebben jullie ook al betaald met ca 1 miljard subsidie voor CCS. Nu is er CCS2, waarbij de CO2 niet meer in de grond gepompt wordt, maar meteen omgezet in een vaste stof. Met een Olivijn.
Kolencentrales vermalen steenkool met grote stallen ballen, die kunnen ze meteen gebruiken om Olivijn tot poeder te vermalen.
Met 100 miljoen maak je van CCS het export product CCS2, en verdienen Nederlandse bedrijven een veelvoud aan het drooghouden van Nederland. Zij gaan dan die 3000 centrales elders voorzien van CCS2.
En Rotterdam verdien aan de handel in Olivijn.
Polen kan zijn koleneconomie houden en toch klimaat neutraal worden, met CCS2.

De EU regelgeving schrijft voor dat duurzaam voorrang heeft op fossiel, dus die windparken winnen het echt wel van klimaatneutrale centrales met CCS2

Met Wageningen University heeft Nederland nog een speler voor toekomstig energiebeleid

De biobased economy komt er aan. De klimaatafspraken in Parijs zijn volstrekt onhaalbaar als we onze centrales, alle 3000, niet CO2 negatief maken.
Met verplichte CCS2 zijn zijn ze al klimaat neutraal.
Maar pas als ze met van biomassa afgeleide brandstof worden gestookt, dan worden ze CO2 negatief.
Daarom stel ik voor dat jullie in ons toekomstig energiebeleid, Wageningen University een “man on the moon” project geven, om de duurzame teelt en oogst van heel veel biomassa te ontwikkelen. Met als proeftuin een deel van het Markermeer.

toekomstig energiebeleid Kolencentrales moeten CCS2 gaan tpoepassen, verplicht om ons te redden van het klimaat probleem

Het klimaat probleem is zeer urgent, we gaan de opwarming niet laag houden, tenzij we heel snel CO2 negatief worden. Daarvoor is verplichte CCS2 nodig in toekomstig energiebeleid

Maak het energieakkoord ook burger gericht, ipv bedrijfs gericht

Bedrijven krijgen jaarlijks nu 12 miljard toegekend, gratis geld voor een paar vvd’ers, betaalt door alle burgers.
De ISDE subsidie is maar 0,08 miljard voor 4 miljoen huishoudens.
Dat is nogal onevenwichtig, en moet dus beter.
Overweeg om burgers die subsidie te geven, en laat hen op de markt bepalen hoe ze duurzaam worden.

Maak van Salderen een recht voor de komende 50 jaar

Zonder subsidie, maar vrijheid op de openbare weg voor stroom, gaat Nederland dan sneller duurzaam worden. Er zijn nog vele daken te vullen met zonnepanelen, ook van bedrijven. Overweeg om hen ook te laten salderen. Of heel Nederland een postcode roos gebied. Het elektriciteitsnet is toch een openbare weg voor stroom.

Dat is ook nodig voor de vele kavels KOOP-windpark voor consumenten.

Verlaag de kosten van een zwaardere meterkast voor burgers die hun apparaten door de netbeheerder laten beinvloeden. Dan kunnen ze snel hun elektrische auto opladen en een warmtepomp gebruiken zonder de jaarlijkse boete van de netbeheerder van 800 of 1200 EUR Met burgers als spil van de energietransitie, pest je ze niet onnodig.

Dat is ook toekomstig energiebeleid

Wanneer beginnen we de 8 miljoen bestaande woningen te isoleren tot energie neutraal?

Ook isolatie hoort bij toekomstig energiebeleid. Gezien de trage voortgang kunnen we beter buitenlandse aanbieders uitnodigen om de Nederlandse aannemers op te jutten. Zo geef je burgers de ruimte om te kiezen.
Juist hier is er veel werk te creeren. De 1 miljoen FNV leden zullen dat leuk vinden.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , | 2 Reacties