NWEA leden, verkoop die windpark plannen aan consumenten!

Van alle mogelijke participatie relaties voor NWEA leden is alleen de eerlijke deal, een wederzijds duurzaam resultaat

Van alle mogelijke participatie relaties voor NWEA leden is alleen de eerlijke deal, een wederzijds duurzaam resultaat

NWEA is de lobbyclub voor windpark bouwers. Ze hebben goed gelobbyd in Den Haag.  Daarom krijgen de leden een subsidie garantie van 8 cent per kWh uit hun windparken. Terwijl de kostprijs van stroom uit een windpark maar 2 cent is.
Maar die 8 cent krijgen ze alleen als de leden van NWEA burgers afwijzen als direct betrokkene. Daardoor krijgen windpark ontwikkelaars altijd de tegenstanders  van windparken over zich heen. Daarom is NWEA de grootste rem op de energie transitie. Zij doen het als bedrijf voor het geld. Niet voor de energietransitie, of om onze samenleving te redden van het klimaat probleem. Daarom hebben NWEA leden geen toekomst.

Georganiseerd benadelen van burgers remt de energie transitie

Ook coöperaties die als participatie excuus truus, de inwoners benadelen, zorgen voor meer schade dan energie transitie.
Zo stuurt een D66 provincie bestuurder in Brabant een kwartiermaker lokale duurzame opwekking, op pad, die coöperaties helpt, om commercieel te worden, zodat ze zichzelf op afstand zetten van burgers. Burgers benadelen noemt Brabant met mooie newspeak “sociale wind”.
Ook multi-bestuurder Felix Olthuis zegt in een NVDE interview dat het “moeilijk is burgers mee te krijgen”

Burger hebben wel een toekomst, hun kinderen

Een goede manier om burgers positief te betrekken bij windparken, is die windparken positief relevant te maken voor burgers. Dat doe je door ze in kavels te koop aan te bieden aan huishoudens. Dat koop aanbod, ontlokt bij velen een koop overweging, daar begint echte participatie, in wederzijds voordeel. Geld in ruil voor een eigen kavel windpark.

Huishoudens hebben altijd stroom nodig, en een aanbod om dat zelf op te wekken voor maar 2 cent per kWh, is heel aantrekkelijk.
Met dat aanbod, “koop een kavel windpark voor eigen gebruik” geven NWEA leden burgers de kans ook voordeel van windenergie te krijgen. En nog belangrijker, ze ontlokken met dat koop aanbod een koop-overweging bij veel meer mensen. Die overweging is veel goedkopere en effectievere communicatie dan wat er nu gebeurt bij een windpark plan, Windpark ontwikkelaars maken nu iets negatiefs van een windpark, omdat ze dat alleen voor hun eigen winst doen.

De motie om Windpark Drenthe te vertragen is een signaal voor NWEA leden

De Tweede Kamer heeft ooit het besluit genomen dat er in 2020 6000 MW aan windparken op het land gebouwd moeten zijn. Dan moet 20% van de energie duurzaam zijn. Provincies hebben die hoeveelheid onderling verdeeld. Alle 12 Provinciale Staten hebben  hun deel goedgekeurd.
Allemaal in de wetenschap dat hun eigen burgers hooguit toeschouwers zouden zijn, want  geen Volksvertegenwoordiger vroeg om betere participatie. Weer dankzij de lobby van NWEA. Windmolens moest iets van bedrijven zijn, niet van burgers, zo maakte NWEA windmolens steeds minder positief maatschappelijk.

Nu stemde deze week een Kamer meerderheid voor een motie om een groot windpark van NWEA leden in Drenthe uit te stellen.

NWEA leden, biedt huishoudens een voordelig kavel windpark aan.

Uit de verkoop blijkt dat er draagvlak is.
En een helemaal aan huishoudens verkocht windpark, kan bijna zo gebouwd worden.
Geen gemeenteraad die het in zijn hoofd haalt om moeilijk te doen over een windpark plan waar hun eigen burgers achter staan.
Zo werken koop-windparken. Ze zouden best eens een korter en goedkoper ontwikkel traject kunnen hebben.
Mocht de verkoop niet vlotten, dan zou het plan wel eens echt niet zo goed kunnen zijn.

Het kostenplaatje voor een huishouden met een eigen kavel KOOP-windpark
Let op het voordeel, daar beslist het huishouden zelf over
Ze kunnen er de grond eigenaar een beetje extra van geven, als die hen het voordeel gunt, ipv de bank.
Ze kunnen hun coöperatie of vereniging van eigenaren er een vast inkomen mee geven

Geef alle huishoudens in de gemeente de kans een eigen kavel windpark te kopen. De voorverkoop maakt het draagvlak zichtbaar. Dan mogen die eigenaren zelf bepalen wat ze met hun voordeel doen. Zelf beschikking geeft draagvlak.

Geef alle huishoudens in de gemeente de kans een eigen kavel windpark te kopen. De voorverkoop maakt het draagvlak zichtbaar. Dan mogen die eigenaren zelf bepalen wat ze met hun voordeel doen. Zelf beschikking geeft draagvlak.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie

Kolencentrales redden ons van het klimaat probleem

Kolencentrales gebruiken deze kogels om steenkool te4 vermalen, daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden

Bij een kolencentrales rollen deze kogels door de ringvormige goot. In de goot ligt steenkool, die zo tot poeder gemalen wordt.  Daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden.

Als LINKSE ingenieur en ontwikkelaar van een massa consumentenproduct voor windenergie,  pleit ik voor het open houden van kolencentrales. En zowel kolen- als gascentrales verplicht klimaat neutraal maken, met CCS2, een Nederlandse innovatie. De 3000 centrales in de wereld produceren een groot deel van de mondiale CO2 uitstoot. De bouw van windparken en zonneweides gaat gewoon niet snel genoeg. Centrales ombouwen kan nu, en levert per centrale meteen  CO2 reductie. Niet duurzaam, wel goed voor het klimaat, dat is urgenter gezien de opwarming. Onze kolencentrales sluiten, verplaatst slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Wat Greenpeace en een Kamermeerderheid wil, is niet goed voor de wereld.
De kansen en noodzaak van een breder perspectief. Bovendien staat al in het SER energieakkoord dat de nieuw kolencentrales CCS moeten gaan toepassen. CCS2 heeft niet de nadelen van CCS, dus verplicht de nieuwste techniek in het regeerakkoord.

CCS2 is de sterk verbeterde versie van CCS

Een centrale met CCS2 vangt zijn CO2 af en zet die meteen om in een vaste stof. Die kan dan in bijvoorbeeld beton verwerkt worden. Levert weer geld op. Groot voordeel is dat de CO2 niet meer ergens in de bodem gepompt hoeft te worden. Bij CCS2 gebruikt de centrale het mineraal Olivijn. Dit proces levert ook veel warmte op, zodat kolencentrales met CCS2 geen rendementsverlies kennen, zoals bij het bekende CCS. Bij normale druk en temperatuur gaat de chemische reactie tussen Olivijn en CO2 heel traag.

Er is nu een innovatie waarmee het sneller gaat, het Gravity Pressure Vessel.  Dat is een U-vormige buis, 1 km diep in de grond. Door die buis stroomt modder van water, Olivijn poeder en CO2. Onderin is druk en temperatuur wel  goed voor een voldoende snelle reactie. Er moet zelfs warmte afgevoerd worden, waardoor de centrale geen rendementsverlies heeft, zoals bij het ouderwetse CCS. CCS2 is BAT, Best Available Technology.

Economische kansen van (verplichte) CCS2

Met CCS2 kunnen ook traditionele kolenlanden als Polen hun centrales klimaat neutraal maken, en tegelijk hun economie in stand houden. Olivijn handel en nieuwe mijnen, leveren rendabel klimaat werk op. CCS2 in centrales levert nieuwe waarde op, daarom gaat het gebeuren.  Maar regeringen moeten CCS2 wel verplichten, omdat het BAT is.
Centrales met CCS2 wekken duurdere stroom op, dat lijkt vervelend maar heeft ook positieve kant. Duurdere stroom, verlaagt de SDE subsidiebehoefte van alle gesubsidieerde projecten. 12 miljard in 2017. Doordat de staat dit geld vooral bij burgers weg haalt, en burgers er geen enkel voordeel voor terug krijgen, ondermijnt deze eenzijdige financiering het draagvlak voor de energie transitie.  CCS2 corrigeert dit, een goede regering stopt de klimaatkosten op de plek waar ze horen.  Burgers betalen dan wel duurdere stroom voor het klimaat, maar minder subsidie aan bedrijven.

Op het CATO2 congres eind 2015 in Rotterdam, viel te beluisteren dat een CO2 prijs van 50 EUR voldoende zou moeten zijn om CCS te implementeren, dat is ca 5 cent per kWh uit een kolencentrale. Deze bron geeft 30 a 40 EUR per ton CO2, sterk afhankelijk van het industriële doel van de CCS.  Maar innovatie staat niet stil, en CCS2 laat zien welke verbeteringen mogelijk zijn, geen leidingen, geen energie voor het in de grond pompen, extra warmte uit de reactie met Olivijn, en winst uit de verkoop van de reactieproducten. En die extra kosten van verplichte CCS2 dwingt centrales alleen te stoken als er geen stroom uit windparken is. Dat is het effect van goede regelgeving. Dat is beter dan gedwongen sluiting op kosten van de belasting betaler.

Klimaat neutrale kolencentrales zijn nu nodig omdat Windparken en zonneweides niet snel genoeg gebouwd worden.

Op een paar landen na, zijn de ambities meestal om zo rond 2050 de meeste CO2 uitstoot is weggewerkt.  Daarom zijn kolencentrales nog wel een paar decennia nodig.  Die CO2 uitstoot van de komende decennia moeten we voorkomen. Want al in 2000 zat er voldoende CO2 in de lucht voor 2 graden opwarming. De klimaat opwarming werkt door met een vertraging van ca 30 jaar. Iets wat helaas PvdA bestuurders en politici negeren. En zij niet alleen.

Kolencentrales moeten CCS2 gaan toepassen, verplicht, om ons te redden van het klimaat probleem

Het klimaat probleem is zeer urgent, we gaan de opwarming niet laag houden, tenzij we heel snel CO2 negatief worden. Daarvoor is verplichte CCS2 nodig (IPCC)

We moeten dus zo snel mogelijk CO2 negatief worden.

Het echte probleem met kolencentrales is dat ze allemaal nodig blijven, maar wel steeds minder vaak maximaal zullen stoken. Dat is een bedrijfseconomisch probleem.
Met CCS2 in kolencentrales zal de stroom duurder worden, daarom moet de Rijksoverheid deze techniek verplichten, het is BAT, Best Available Technology. Verplicht voor bedrijven. Duurder dat de huidige fossiele stroom. Maar door de hogere stroomprijs, is er minder SDE subsidie nodig. Dus voor consumenten, FNV leden  hoeft CCS2 niet veel problemen op te leveren. Iets meer betalen voor klimaat neutrale stroom is ook beter uitlegbaar dan subsidie betalen aan ondernemers. De vakbonden zijn als SER een van de ondertekenaars van het energieakkoord, en een van de weinige partijen die zich druk zouden kunnen maken om hun achterban, burgers. Gebeurt te weinig.

Duurzame biomassa teelt, “Man on the moon” project voor Wageningen University

Doordat er al zo veel CO2 in de lucht zit, moet die er ook weer actief uitgehaald worden.
Daarom moeten we Wageningen University een “man on the moon” project geven, om op nieuwe plekken veel meer, en duurzaam, biomassa te telen. Natuurlijk met een zo gesloten  mogelijke mineralen cyclus.
Dit zal de biobased economy stimuleren, maar ook  op biomassa gebaseerde brandstof opleveren. Daarmee worden die 3000 centrales CO2 negatief.
Zo maken we een kans om Nederland droog te houden. Dit is de reden dat we kolencentrales moeten open houden tot we een betere manier hebben om CO2 negatief te worden.
Anders rest ons wachten tot de dijken breken.
Meer hierover: Biomassa teelt op de Nationale Wetenschapsagenda

Olivijn is een vulkanisch mineraal

Daardoor levert het warmte op als het reageert met CO2. De stof is te vinden in vulkanische gebieden. Door de hitte tijdens de vorming van de stof, is ze gevoelig geworden voor de reactie met CO2. Ook andere vulkanische gesteenten zijn geschikt, maar die keuze is aan ondernemers en innovators, in onderlinge concurrentie.  In die vulkanische gebieden zijn dus nieuwe mijnen nodig. Nieuw rendabel werk voor het klimaat.
Voor sommigen lijkt CCS2 een achteruitgang, steun aan fossiele industrie, maar CCS2 is een soort judo met fossiele belangen. Ze mogen blijven bestaan, als ze maar klimaat neutraal worden.

Voorrang voor duurzaam, good governance

Omdat de EU de regel heeft “Voorrang voor duurzaam” heeft stroom uit windparken en zonneweides toch altijd voorrang op die uit klimaat neutrale centrales. Elders in de wereld is die voorrang voor duurzaam nog niet geregeld.  Maar Europa is hiermee een voorbeeld voor de wereld, vwb good governance. De hogere prijs van stroom uit centrales met CCS2 helpt natuurlijk ook om duurzaam voorrang te geven.
Dus fans van duurzaam, ben ik ook, hoeven niet bang te zijn dat klimaat neutrale centrales duurzame stroom gaan verdringen.

Kolencentrales en fijnstof, ook een kwestie van strenge regelgeving

De kolen-exit lobby roept ook dat kolencentrales gesloten moeten worden omdat ze veel roet en fijnstof uitstoten. Maar vervuiling van kolencentrales komt door gebrekkige regelgeving. Een moderne kolencentrale is schoon. Omdat hij door regelgeving voor zijn uitstoot, voor 70% bestaat uit filters om de rookgassen schoon te maken. Exploitanten moeten op eigen kosten voldoen aan de regels. Zo werkt goed openbaar bestuur. Regels zijn goedkoper dan bestaande centrales sluiten op kosten van de belastingbetaler. Ook al vraagt Greenpeace dat in opdracht van VNO NCW.  Wie bepaalt hier eigenlijk de regels, de lobbycratie of de democratie?

Chinese kolencentrales voldoen aan de Chinese uitstoot regels, Nederlandse aan de Nederlandse of Europese uitstoot regels. De oude kolencentrale in Nijmegen is pas gesloten. Maar daar was het feitelijke kolen stook gedeelte maar een klein deel. Eerst worden de kolen gemalen (zie foto bovenaan), omdat een fijn poeder beter verbrandt.
Dan het verbranden zelf, en de stoom generator die in het vuur hangt.
Daarna gaan de verbrandingsgassen door chemische filters voor zwavel en  NOx en elektrostatische filters voor fijnstof.  Die filters zijn er omdat de overheid daar eisen  voor oplegt. Dus wie schonere stroom wil, stelt hogere eisen.  Met het klimaatprobleem moet daar dus verplichte CCS2 bij komen. Niet een beetje, maar zo goed mogelijk.

Dat werkt ook zo voor de scheepvaart. Er wordt gezegd dat de smeltende bovenlaag van de Groenlandse ijskap vies is, door de roet van schepen. Maar stel dan eisen aan schepen. Wat in een centrale kan, kan ook op een schip. De Rotterdamse haven stelt al wel eisen aan schepen. Dus gaan schepen schonere brandstof stoken in de buurt van de haven, en er zijn zelfs al schepen met elektrostatische roetfilters.
Best Available Technology is verplicht, maar bestuurders luisteren liever naar lobbyisten. Tijd voor actie.

Keep coal in the ground, or out of the air?

Allerlei lobbyclubs maken zich druk om steenkool centrales te sluiten, want die stoten meer CO2 uit dan gascentrales.
Maar steenkool is goedkoper dan aardgas, dus de energiebedrijven die mogen kiezen, kiezen  steenkool. Behalve als je alleen maal olie of gas hebt, zoals Shell. En als je dan ook nog een energieakkoord hebt gesloten met Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie, dan wil je graag overstappen van steenkool op aardgas. Dondert niet of ons Nederlandse aardgas bijna op is, er is altijd nog Russisch gas, van de chanterende dictator Putin.
Ook hier geldt:

 • Natuurlijk moet duurzaam voorrang houden of krijgen, elders in de wereld
 • Het gaat niet om de brandstof, maar om het klimaat, en dus CO2 uit de lucht houden
 • Klimaat gaat voor duurzaam, dus als fossiel brandstof met CCS2 wordt gestookt, is dat voor nu OK

Keep carbon out of the air
Dat geldt dus ook voor de winning, af-fakkelen is OK, als de CO2 maar  uit de lucht wordt gehouden, definitief.

 

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

GroenLinks lobbycratie in beeld

GroenLinks lobbycratie werkt populisme in de hand

GroenLinks lobbycratie werkt populisme in de hand

De concept kandidatenlijst van de GroenLinks lobbycratie laat zien hoe ze werkt, hun lobbyisten staan bovenaan, Volksvertegenwoordigers onderaan.
In de verkiesbare top staan de lobbyclubs die GroenLinks domineren en burgers op afstand houden.Voor 2012 vochten ze elkaar in de Kamer Fractie de tent uit, zodat de partij nog maar 4 zetels haalde.
Een paar kandidaten hebben een beta achtergrond, dat heeft de kamer hard nodig, maar lobbyisten  hebben geen behoefte aan mensen die snappen hoe hun lobbyclubs, burgers benadelen. Zo werk je populisme en fact free politics in de hand.

 

 

 

 1. Jesse Klaver (lijsttrekker)
 2. Kathalijne Buitenweg
 3. Tom van der Lee  —————Oxfam Novib
 4. Linda Voortman
 5. Rik Grashoff
 6. Corinne Ellemeet —————Natuur- en Milieufederaties
 7. Zihni Özdil
 8. Bart Snels
 9. Suzanne Kröger ————– Greenpeace
 10. Bram van Ojik —————– haalde de lobby systematisch naar de Kamer fractie
 11. Nevin Özütok —————— FNV
 12. Paul Smeulders ————— Natuur monumenten
 13. Lisa Westerveld ————– lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond
 14. Laura Bromet —————— Natuurmonumenten, Milieudefensie
 15. Wim-Jan Renkema
 16. Huib van Essen Beta
 17. Niels van den Berge
 18. Isabelle Diks
 19. Tom van den Nieuwenhuijzen ++Beta
 20. Ilias Mahtab
 21. Cathelijne Bouwkamp +++++++betrekt burgers bij de politiek
 22. Dirk van den Bosch
 23. Maya van der Steenhoven ———implementeert het dure warmtenet zuidholland
 24. Arno Bonte ———————————FNV en Milieudefensie
 25. Marion van der Kleij
 26. Hans Kuipers ++++++++++++Beta
 27. Jonne Arnoldussen
 28. Janet Duursma
 29. Armağan Önder
 30. Volkert Vintges —————–milieubeweging, windpark huisjesmelker
 31. Samir Bashara
 32. Huub Bellemakers
 33. Cora Smelik
 34. Sophie Schers
 35. Michel Klijmij-van der Laan
 36. Rocco Piers
 37. Paul Vermast ———————Greenpeace en Natuur- en Milieufederatie
 38. Marjoleine Snaas
 39. Kevin van Oort
 40. Jakobien Groeneveld
 41. Liesbeth van Tongeren ——— Greenpeace
 42. Lambert Sijens +++++++++ Beta
 43. Christiaan Kwint
 44. Robert Jansen ++++++++++werkt nauw samen met bewoners

Dit is mijn stem, lobbyisten onderaan:

 • 2. Linda Voortman
 • 3. Rik Grashoff
 • 4. Kathalijne Buitenweg
 • 5. Zihni Ozdil
 • 6. Cathelijne Bouwkamp
 • 7. Robert Jansen
 • 8. Christiaan Kwint
 • 9. Huib van Essen
 • 10. Tom van den Nieuwenhuijzen
 • 11. Hans Kuipers
 • 12. Isabelle Diks
 • 13. Tom van der Lee
 • 14. Nevin Ozutok
 • 15. Wim-Jan Renkema
 • 16. Ilias Mahtab
 • 17. Dirk van den Bosch
 • 18. Arno Bonte
 • 19. Samir Bashara
 • 20. Huub Bellemakers
 • 21. Cora Smelik
 • 22. Sophie Schers
 • 23. Michel Klijmij-van der Laan
 • 24. Rocco Piers
 • 25. Marjoleine Snaas
 • 26. Kevin van Oort
 • 27. Jakobien Groeneveld
 • 28. Corinne Ellemeet
 • 29. Bart Snels
 • 30. Suzanne Kroger
 • 31. Bram van Ojik
 • 32. Paul Smeulders
 • 33. Lisa Westerveld
 • 34. Laura Bromet
 • 35. Niels van den Berge
 • 36. Marion van der Kleij
 • 37. Jonne Arnoldussen
 • 38. Janet Duursma
 • 39. Armagan Onder
 • 40. Paul Vermast
Gepost in invloed, politiek | Getagged , , | Plaats een reactie

Innovatie teams in elke organisatie voor meer werk en waardecreatie

FNV innovatie teams, medewerkers op de vloer, kunnen hun bedrijf verbeteren en zo indirect nieuwe banen creerenEr is te weinig werk, een van de redenen waardoor onze economie stagneert. En mensen een te laag salaris krijgen. Bedrijven doen te weinig aan innovatie en nieuw werk, omdat ze liever risicoloos voort dobberen. Daarom hier een aanpak om meer werk te creëren, met innovatie teams en een nieuw soort marktwerking in de netwerk economie.

Stem voor het FNV ledenparlement, en let op, je hebt meer dan 1 stem te verdelen. (t/m 15 feb)
En steun Han Busker als nieuwe voorman van de FNV

Innovatie teams

Laat de Dag van de Arbeid voortaan een feest zijn voor het nieuwe werk dat we gecreëerd hebben, en de extra waarde die dat oplevert.
Elke organisatie zijn eigen innovatie teams, bestaande uit:

 • 2 eigen medewerkers met kennis van kansen voor het bedrijf of de organisatie
 • 2 jongeren met verse opleiding
 • 2 oudere werkzoekenden met ervaring

Die teams werken in een bedrijf aan innovatie ideeën, projectjes en projecten voor verbetering en vernieuwing van dat bedrijf of organisatie.
De FNV is al in 2015 begonnen met iets wat hier een beetje op lijkt, de Code Duurzaam Marktgedrag Metaal

Dag van de arbeid en innovatie

Al die innovatie activiteiten van onderop gaat natuurlijk ook wat opleveren.
Op de dag van de arbeid zetten we die teams dan in het zonnetje. Om de nieuwe producten en diensten, markt uitbreiding en de extra waarde die dat allemaal oplevert te vieren.

Innovatie levert niet vanzelf nieuw werk op.

Deze innovatie teams kunnen een nieuw soort arbeidsmarkt opleveren. Werkzoekende leden van die innovatie teams krijgen dan een vaste functie bij een innovatie organisatie. Deze externe deelnemers in de innovatie teams, hebben de ruimte zelf projecten te kiezen waar ze aan willen bijdragen. Het bedrijf moet dus concurreren met andere leuke innovatieklussen, anders komen de innoveerders niet. Ze gaan hun tijd dan in andere, leukere klussen stoppen. Bedrijven die zo’n innoveerder vast willen houden, bieden een vaste baan aan. Zo ontstaat een nieuw soort arbeidsmarkt, gedreven door het ontstaan van nieuw werk en waardecreatie voor zowel de werkzoekenden als bedrijven en organisaties.

Rollen in een innovatie team, en marktwerking in de netwerk economie

De 2 eigen medewerkers zijn portefeuille houders van een innovatie idee, projectje of project.
De 4 anderen kijken uit eigen beweging of ze er zelf wat aan het aangeboden project hebben.  Zo ja dan dragen ze bij aan een het idee, projectje of project.
Zo kunnen ze innovaties negeren die werk in het bedrijf reduceren. Maar andere innovaties juist oppakken die zij wel kansrijk voor extra werk vinden. Dat is de nieuwe marktwerking. Met hun oordeel of ze er wat van kunnen leren, bepalen ze of ze er hun tijd in investeren. Zo doen deze werkzoekenden nuttige werkervaring op. Als pioniers in de netwerk economie, zoeken ze die plekken op waar ze de meeste waarde aan ontlenen, en creëren voor innovatie.

Als deze aanpak de deelnemers ook wat oplevert, zullen ouderen eerder met pensioen gaan. De onafhankelijkheid van het pensioen, geeft de de vrije keus welk innovaties ze oppakken. Werkzoekenden hebben meer kans op een vaste baan. Ouderen benutten hun kennis en ervaring voor innovatie. Meer werk en meer waarde moet het doel zijn van elke organisatie.

Elk bedrijf moet verplicht innovatie teams krijgen.

Dit soort innovatie teams zouden een onderdeel moeten worden van duurzame inzetbaarheid programma’s. Dat levert dan ook voor de toekomst verbeteringen en nieuwe producten en diensten op. Maar ook om de eigen medewerkers bloot te stellen aan ervaringen bij andere werkgevers. Mensen innoveren beter vanuit de veiligheid van de vaste baan. Ze zullen meer voor open staan voor verbetering van hun bedrijf dan wanneer ze door hun baas op straat gezet dreigen te worden.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Russisch gas is duur, laten we CCS2 gaan exporteren, en goedkope kolen schoon gebruiken

russisch gas? CO2 heats the earth delayed ipcc wg3 ar5 technical summary

Het klimaat probleem is zeer urgent, we gaan de opwarming niet laag houden, tenzij we heel snel CO2 negatief worden. Daarvoor is verplichte CCS2 nodig

Gaat het kabinet de kolencentrales sluiten, om Shell meer Russisch gas te laten verkopen? Of gaat ze onze CO2 uitstoot verplaatsen naar Duitse centrales? Dat is wat Greenpeace en Milieudefensie willen,  ons afhankelijk maken van Russisch gas. Huishoudens, dus ook de 1 miljoen leden van de FNV betalen de sluitingskosten. Zou de FNV dat echt willen?
We moeten centrales open houden, en ze strengere regels opleggen. Alle 3000 centrales op de wereld moeten klimaat neutraal worden. Groen industriebeleid

Alle centrales klimaat neutraal

Een goede aanpak voor Nederland is, onze eigen centrales, allemaal, CCS2 te laten inbouwen, verplicht. Dan zet de regering in een keer een grote stap in CO2 reductie. Dat maakt stroom weliswaar duurder, maar verlaagt daardoor de SDE subsidie behoefte. Met CCS2 verschuiven de kosten voor consumenten van subsidie naar duurdere stroom. Dus is het voor diezelfde consumenten nog voordeliger, om zelf stroom op te wekken. Dat doen ze het goedkoopst met een eigen kavel windpark, energie democratie, ipv Russisch gas.

Verstook Russisch gas met CCS2 er bij

Bovendien kunnen we de CO2 afvang en fixatie techniek, CCS2 exporteren. Er staan genoeg centrales in de wereld, die allemaal schoon moeten worden. De bouw van windmolens en zonneparken, blijft hard nodig, maar dat gaat niet snel genoeg om ons te redden van het klimaat probleem. Daarom moeten we al die centrales klimaat neutraal maken, verplicht

Shell kan CCS2 uit-ontwikkelen als het dat moet van de regering

Shell is in haar grondstoffen strategie al een paar jaar geleden overgestapt van olie op aardgas.
Ze gaan steeds meer Russisch gas verkopen. Zo werkt Shell samen met Greenpeace en Milieudefensie, zij willen de kolencentrales sluiten, om partner Shell zijn Russisch gas te laten verkopen.
De kolenexit lobby liegt dat CO2 van aardgas onschadelijk is.
Dat goedkope Russische gas, komt met vele oorlogen en vluchtelingen, die Putin op west Europa afstuurt.
Dat zijn de verborgen kosten van het sluiten van kolencentrales.

We helpen Shell de goede kant op, als CCS2 verplicht wordt voor alle 3000 centrales in de wereld. Dan kan het bedrijf die CCS2 techniek exporteren en daar wat aan verdienen.
Maar dat moet de regering van Nederland een proeftuin maken van de nieuwe export, CCS2
Dat is groen industriebeleid. Ook de FNV wil dat, groen industrie beleid.

Bij CCS2 wordt CO2 afgevangen, en omgezet in vaste stof. Bijvoorbeeld met het mineraal Olivijn. In feite verbrand het CCS2 proces Olivijn poeder met CO2.
Daarbij komt extra warmte vrij, die het rendement van de centrale verhoogt.
En de CO2 hoeft niet meer via dure pijpleidingen in de zeebodem gepompt te worden. Het broeikasgas wordt ter plekke definitief onschadelijk gemaakt
Een kolencentrale levert ongeveer even veel poeder op aan gefixeerde CO2 dan het kolen verstookt. Dat poeder is nuttig, dus waardevol in beton.
De CCS2 techniek is een mooi klimaat neutraal export product voor een chemie bedrijf als Shell.

Groen industriebeleid en als land geld verdienen, of afhankelijkheid van Russisch gas en de bijbehorende oorlogen betalen?
Zijn Greenpeace en Milieudefensie goed voor Nederland?
De keus is aan hen, en de FNV.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie

Populisme bestrijd je met meer directe democratie

Positief populisme verkoopt beter dan mooie praatjes, geef mensen keuzes, al tijdens de campagne. Directe Democratie!

Positief populisme verkoopt beter dan mooie praatjes, geef mensen keuzes, al tijdens de campagne. Directe Democratie!

Trump, populisme wordt gevoed door alle andere politici die burgers negeren. Politici zetten zich vooral in voor lobbyisten, de lobbycratie, de Haagse kaasstolp.

Daardoor voelen bijna alle burgers zich buitengesloten, behalve de lobbyisten.
Dat buitensluiten van burgers leidt tot weinig steun van kiezers. Genegeerde burgers negeren ook gewone politici. Maar de schreeuwers in de politiek krijgen extra aandacht.
Populisme bestrijd je door burgers niet buiten te sluiten, maar juist te betrekken. Geef burgers een reden, een emotionele binding aan te gaan met de partij. Geef ze invloed. Kiezers kiezen zelf wel de partij van hun voorkeur.  Biedt kiezers positieve keuzes.

Zoals Simon Sinek zegt:
The value of emotions comes from sharing them, not just having them.

Daarom moeten politici die stemmen willen, kiezers weer serieus nemen. Democratie is burgers inhoudelijke keuzes voorleggen. TIJDENS de campagne.
Tijdens de campagne al invloed geven aan burgers. Dat kan met eigen referenda en eigen peilingen. Met keuzes voor keizers, de doelen en ambities communiceren. Ambities bijslijpen, nav de referendum uitkomsten. Zo maakt een partij invloed van kiezers zichtbaar. Dat is positief populisme.

Met gewoon populisme schreeuwt een politicus non-verbaal: kiezers zijn NIET belangrijk.

Toch trekt dat veel kiezers, want de andere politici negeren kiezers. Ze staan met de rug naar de kiezer, te praten met lobbyisten. Politici denken dat alleen persoonlijke contacten waardevol zijn. Maar daarmee bereiken ze veel te weinig potentiële kiezers.
Het gaat om positieve interacties,  met heel veel kiezers. Dat werkt zowel bij populisme als de echte politiek. Een schreeuwende Trump die roept wat de de idioten in zijn achterban prachtig vinden. Zo creëert hij een positieve interactie.
Geef mensen een simpele manier om een positief gevoel te krijgen bij politiek. Dat is bijvoorbeeld stemmen in een digitaal referendum. Elke partij kan zijn kiezers daarmee boeien. Dat is positief populisme.

Positief populisme: Laat kiezers vanaf nu meedenken en beslissen.

Bestrijd dom populisme met de positieve keuzes die mensen willen maken. Laat mensen zelf kiezen, in referenda. Vormen van directe democratie corrigeren de lobbycratie. Het dwingt de lobbyclubs om aantrekkelijke keuzes te bedenken. Die geven ze aan de politici. Die legen dat in een referendum voor aan hun achterban.

Of politici worden zo moedig een eigen visie te vormen. Daarmee kunnen ze ook keuzes voor kiezers creëren tijdens de campagne.  Dat is positief populisme.

Dat is een goed wapen tegen fact free geklets van populisten.
Jesse Klaver #GroenLinks. Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, #PvdA. Ga zelf weer twitteren, en twitter polls uitproberen.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Enexis wil als opslag maffia, ons Salderen afschaffen

Enexis wil salderen afschaffen om haar verkoop van accu's te promoten. Zo maakt Enexis onze stroom duurder

Enexis wil salderen afschaffen om haar verkoop van accu’s te promoten.
Zo maakt Enexis onze stroom duurder

Salderen is een voordeel voor wie zelf stroom opwekt met zonnepanelen of een stukje windpark. En het is heel erg simpel, precies wat miljoenen consumenten nodig hebben on door de energietransitie te komen.

Je eigen stroom heb je voor de kostprijs, en opslag gebeurt door de centrales, die sparen brandstof uit.
Salderen is de goedkoopste vorm van opslag, kost ca 0,1 cent per kWh

Nu wil Enexis het salderen afschaffen, en de verkoop van accu’s promoten, daarmee maakt Enexis onze stroom ca 40 cent duurder.
Dat zijn de kosten van een Tesla power wall als je hem 10 jaar gebruikt en elke dag gemiddeld 6 kWh opslaat en weer gebruikt
Met haar wens Salderen af te schaffen, probeert Enexis huisarrest op te leggen aan alle duurzame burgers.
Is Enexis een VVD extremist?

Enexis zegt zelf weliswaar niet direct dat zij salderen wil afschaffen. Maar dat is wel te concluderen uit bijvoorbeeld een enquete vraag die ze op internet stelden. “Salderen moet afgeschaft worden om thuisopslag te versnellen? ”  En de keuze van de formulering.  Ze hadden als publiek bedrijf ook andere vragen kunnen opwerpen, maar deden dat niet. Dat soort gedrag toont aan waar ze staan als publiek bedrijf: bedrijfsbelang dienen, en consumenten als cash cow.

Mail als protest naar mediarelaties@enexis.nl

Onderwerp: “Met salderen houden we onze openbare weg voor stroom open”
Bericht: Beste Enexis,
Strijd met consumenten VOOR salderen,  omdat Salderen de goedkoopste opslag is, voor consumenten. Leg ze geen huisarrest op met hun duurzame stroom. Dat remt de energie transitie.
Met vriendelijke groet,

Je naam

Waarom heeft Enexis uberhaupt de euvele moed deze kosten verhoging voor te stellen voor consumenten?

Opslag in centrales is veel goedkoper dan thuis een zelf betaalde accu gebruiken, zoals Enexis wil. En centrales zijn er nog wel een paar decennia.
Het elektriciteitsnet is niet van Enexis maar van ons, Enexis beheert het alleen, voor ons.
Het net is een soort openbare weg voor stroom. Dus wij, consumenten met zonnepanelen, kunnen daar gewoon onze stroom over laten stromen.
Als onze zonnepanelen meer stroom opwekken dan we zelf verbruiken, gaat die zonnestroom het net in. Dan gaan centrales vanzelf minder stroom opwekken. Zo werken centrales, ze zorgen altijd dat er precies genoeg stroom is, of er nu wel of geen zonnestroom is.

Publiceer als netbeheerder hoe vol het lokale net is

Er zijn betere alternatieven, daar hoeft Enexis weinig voor te doen, per lokaal net publiceren hoe vol dat stukje lokale net is.
Slimme apparaten bij ons thuis lezen dat signaal, en passen zich aan.
Bijvoorbeeld:
Een buurt met steeds meer zonnepanelen, op zonnige momenten raakt het net steeds voller, steeds dichter tegen overbelasting van de kabels.
Als er niets gebeurt komt er een dag dat de stoppen in het transformator huisje door slaan.
Om dat te voorkomen zijn 2 acties nodig:

 • De netbeheerder meet de stroom in het transformator huisje en publiceert dat digitaal, op een web pagina.
 • Slimme zonnestroom inverters, lezen die pagina, en weten dus wanneer het net vol raakt. De slimme inverters gaan dan bijv 5% terug regelen, en regelen in bijv 10 minuten langzaam weer op.

Centrales regelen ook terug en krijgen dan een vergoeding voor de gemiste opbrengst van de stroom die ze niet hebben opgewekt.

Enexis wil voor consumenten alle vergoeding afschaffen, dat is belachelijk.

Er zijn dus veel goedkopere alternatieven, Salderen afschaffen is onnodig, en zou miljoenen consumenten op kosten jagen.
Waarom wil Enexis zo veel schade voor consumenten creëren?
Straks heeft elk huis een draadloos laadpunt voor de auto in de parkeerplek zit. Ook dan moet Enexis publiceren hoe vol het net is, zodat deze slimme draadloze lader een gunstig tijdstip kiest om te laden. Zo voorkomt Enexis dat de stoppen doorslaan, niet door Salderen te saboteren.

Vraag Enexis dus om te stoppen met pesten van duurzame consumenten, ze zijn de VVD niet.

Enexis is een publiek bedrijf met  8 miljoen huishoudens als aandeelhouder en belanghebbenden. Ze zou juist alternatieven moeten aandragen waar die 8 miljoen consumenten voordeel van hebben.
Dat doet ze helaas niet. Dus mogen wij, 8 miljoen consumenten Enexis daar op aanspreken.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , | 4 Reacties

GroenLinks, jullie klimaat begroting is niet goed genoeg

Met haar klimaat begroting, op zich goed plan, wil GroenLinks onze CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen. Dat is heel fout. Help mee om vanCCS2 een export product te maken voor alle 3000 centrales in de wereld

Met haar klimaat begroting, op zich goed plan, wil GroenLinks onze CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen. Dat is heel fout. Help mee om van CCS2 een export product te maken voor alle 3000 centrales in de wereld

Beste GroenLinksers, richt je nu niet op de lobbydoelen van greenpeace, het grote bedrijfsleven. Jullie zijn een politieke partij, richt je op burgers.
Burgers hebben een toekomst, hun kinderen.
Greenpeace is via het energieakkoord gebonden aan bedrijven en bedrijven gaan alleen voor meer geld.

Burgers zijn de toekomst, als het om de bestrijding van het klimaat probleem gaat. Greenpeace is juist gelukkig als het leefgebied van mensen verloren gaat voor meer natuur. Bijvoorbeeld door zeespiegelstijging.
Help als GroenLinks burgers zelf opdrachtgever te worden voor de bouw van hun eigen windparken. Mag niet van greenpeace, maar burgers als opdrachtgever van windparken, maakt subsidie overbodig, en jullie kiezers trotse eigenaren van hun eigen windparken. Zo geeft GroenLinks burgers voordeel, ipv bedrijven. Want jullie zijn een politieke partij, een vereniging van burgers.
GroenLinks streeft toch naar de steun van veel kiezers? Geef je doelen dan ook betekenis voor burgers, ipv bedrijven. Hiermee maakt GroenLinks het draagvlak voor windparken zichtbaar voor andere partijen, zo wordt je een leider in de politiek.

Geef burgers subsidie ipv bedrijven.

Help burgers meer zonnepanelen te gebruiken, hun huis te isoleren en warmtepompen te gebruiken.
Bedrijven hebben gewoon veel strengere regels nodig. Dat mag niet van de GroenLinks lobbycratie, energieakkoord,  maar is nu eenmaal hard nodig.
Door burgers die 18 miljard subsidie per jaar te geven, laat je bedrijven beter concurreren om de gunst van hun klanten, marktwerking. Maar dan met burgers in de lead, want zij hebben een toekomst, hun kinderen.
Die focus op burgers, keuzes voor burgers, ontbreekt in de GroenLinks klimaat begroting.

Naast GroenLinks aandacht voor burgers, is er ook een klimaat effectieve energie visie nodig

Jullie, Greenpeace, wil alleen kolencentrales sluiten, en gas centrales open houden. Heel erg fout. Zie jullie klimaat begroting. Zo wil GroenLinks meer Russisch gas verstoken. Alsof Russisch gas klimaat neutraal is.  Die afhankelijkheid maakte Duitsland monddood voor de Russische veroverings oorlogen.
Maak alle 3000 centrales op de wereld klimaat neutraal, met een innovatief nederlands export product, CCS2. Met steenkool minder afhankelijk van Russisch gas.
En voeg dan ook  een CO2 import heffing toe voor alle producten waar elders CO2 voor is uitgestoten. Dan kunnen hoogovens weer concurreren met hun Chinese collega’s.

Help mee om van CCS2 een export product te maken.

Alleen als wij die 3000 centrales van de wereld klimaat neutraal maken, houden we Nederland droog. GroenLinks is toch een internationale partij?
Want alleen nieuwe Nederlandse kolencentrales sluiten, vergroot juist de CO2 uitstoot van onze stroom. Verplicht alle Nederlandse centrales om CCS2 toe te passen.
En voer een CO2 heffing in op geïmporteerde CO2, dan kunnen onze moderne centrales blijven concurreren met hun oude Duitse collega’s. En hoogovens met chinees staal

CCS2 is geen “end of pipe” oplossing, zoals Greenpeace en hun ex directeur zegt, nu GroenLinks Kamerlid. CCS2 is een Nederlandse innovatie om alle 3000 centrales in de wereld klimaat neutraal te maken. Dat is namelijk veel urgenter dan duurzaam.
Met verplichte CCS2 kunnen ook kolenlanden als Polen, klimaat neutraal worden. Die vorm van inclusiviteit, verwacht ik van een internationaal georienteerde politieke partij.

GroenLinks innovatie?

Bij CCS2 wordt de CO2 van een installatie afgevangen, en daarna gefixeerd tot een vaste stof. Dat gebeurt met het mineraal Olivijn. Uit de innovatieve reactor komt dan magnesium carbonaat en zand, beide zeer stabiele stoffen. Een kolencentrale produceert dan ongeveer even veel magnesium carbonaat en zand, als er steenkool in gaat.
Dit soort technieken zijn hard nodig omdat er nog vele CO2 bronnen zullen zijn, de komende decennia. En we moeten juist CO2 negatief worden, om het klimaat probleem te overleven.

Daarnaast is het Markermeer nodig als proefgebied voor de duurzame teelt van biomassa op zee. De zon op zee is nodig om voldoende biomassa te telen, voor de biobased economy, en omdat we de zon daar, nog niet benutten.
Met die extra biomassa, gebonden CO2, kunnen we CO2 negatief worden als het wordt opgestookt in centrales met CCS2

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Subsidie naar huishoudens ipv naar bedrijven

Revolutie, invloed is het bloed van de democratie, nu ook voor burgers, als zij 18 miljard subsidie gaan uitgeven, ipv bedrijven

Revolutie, invloed is het bloed van de democratie, nu ook voor burgers, als zij 18 miljard subsidie uitgeven

De VVD wil weer lasten verlichting, als cadeautje voor kiezers.
De vorige keren sloopte de VVD onze samenleving om ons heen weg.
Nu liegen ze geen 1000 EUR per huishouden, maar 10 miljard lastenverlichting.
En dat kan gemakkelijk. Geef de 18 miljard subsidie, die nu naar bedrijven gaat, aan huishoudens.
Laat dan consumenten, met hun invloed op eigen koop gedrag, zelf beslissen hoe de energietransitie verloopt. Want consumenten hebben een toekomst, hun kinderen. Dat is marktwerking zoals de VVD dat wil.

18 miljard subsidie per jaar voor bedrijven.

Bedrijven krijgen in dit land jaarlijks 18 miljard subsidie
10 miljard indirecte voor hun fossiele energie rekening
8 miljard SDE subsidie om duurzame stroom te verkopen, die geen subsidie nodig heeft

Die 10 miljard indirecte subsidie voor bedrijven gaat naar korting op de energie belasting, die alleen bedrijven krijgen. Huishoudens mogen alleen de hypotheek rente afschrijven, maar bedrijven mogen het hele aankoop bedrag afschrijven.

Er is elk jaar 8 miljard SDE, alleen voor bedrijven.
Maar windmolens op het land hebben helemaal geen SDE meer nodig, als huishoudens direct eigenaar worden. Elk huishouden een kavel  windpark voor eigen gebruik
En die Noordzee windparken, worden allemaal van buitenlandse investeerders. Zo stroomt ons SDE geld uit onze maatschappij, met dank aan de VVD minister van EZ, die kennelijk betaald wordt door buitenlandse banken.
Maar de economie gaat weer goed, bedrijven hebben dis minder hulp nodig, wel omzet. die krijgen ze als consumentenmeer uit kunnen geven. Laat consumenten de subsidie uitgeven, marktwerking,  met het geld dat bedrijven anders als subsidie hadden gekregen.
Laat bedrijven maar werken voor hun geld. Een deel van dat geld lekt dan weg, als consuementen vinden dat buitenlandse bedoirejven betere spullen maken, maar EZ laat nu ook 4 miljard SDE  onnodig naar buitenlandse bedrijven stromen.

Geef die 18 miljard subsidie aan huishoudens

Huishoudens kopen duurzame spullen met die 18 miljard subsidie. Maar alleen als hen dat voordeel oplevert. En dat kopen ze bij de bedrijven die anders die subsidie hadden gekregen.
Consumenten kiezen dan de beste bedrijven, om de duurzame spullen bij te kopen, dat is marktwerking zoals de VVD die altijd wil. Goede bedrijven stimuleren.
Dat werkt zo, omdat consumenten een toekomst hebben, hun kinderen

Per inwoner elk jaar 1000 EUR subsidie om zelf keuzes te maken in de energie transitie.

Bijvoorbeeld:

 • zonnepanelen op eigen dak
 • Woning isolatie
 • Een kavel windpark voor eigen gebruik
 • Een Volksaandeel in de Noordzee windparken.
 • Korting op de elektrische auto
 • Of een eigen laadpaal, achter de meter
 • Een warmtepomp ipv een nieuwe CV ketel

De stroom voor die elektrische auto, wekken huishoudens zelf op, geen 10 cent per km fossiele brandstof, maar 0,5 cent per km met zelf opgewekte stroom, uit zon en eigen kavel windpark, zo verdrie dubbelt de subsidie voor huishoudens ook nog eens andere besparingen.
De warmtepomp op goedkope stroom uit je eigen kavel windpark, 3 cent per kWh, voorkomt russisch aardgas van 70 cent per m3

Geen gesubsidieerd werk, maar werk door meer vraag uit de markt!
18 miljard duurzame koopkracht per jaar, voor consumenten, omdat zij de toekomst hebben, hun kinderen

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Shell doet straks vooral CCS2, want klimaat neutraal is urgenter dan duurzaam

Leg Shell en andere fossielen verplicht CCS op

Leg Shell en andere fossielen verplicht CCS op. Ze vragen er zelf om.

De olie van Shell is al bijna op, daarom zijn ze aan het overstappen op aardgas. Zoals in Rusland. Niet fris, maar Shell laat zien dat ze kunnen veranderen.
Daarom moeten we Shell helpen de techniek van CCS2 door te ontwikkelen en overal te exporteren. Verder veranderen, om de Nederlandse export aan te jagen. Laat Shell verdienen aan het oplossen van het klimaat probleem, dan aan het veroorzaken ervan, dat is de essentie van wat regeringen en de politiek moeten doen.
Er staan 3000 centrales op de wereld, de blijven nog wel even nodig, omdat er nog lang niet snel genoeg windmolens en zonneparken gebouwd worden.
Met CCS2 wordt de CO2  uit centrales en hoogovens en raffinaderijen, omgezet in een vaste stof.  Daarmee wordt fossiele brandstof klimaat neutraal. Dat is namelijk veel urgenter dan duurzaam. Wat de lobbyisten van greenpeace ook vertellen. Greenpeace moest ooit haar eigen mensen vrijkopen uit russische gevangenissen, sinds die tijd bestrijden ze wel kolencentrales, maar niet gascentrales, want die stoken steeds meer russisch gas. Greenpeace is nu verkoper van russisch gas, de prijs voor het vrijkopen van haar medewerkers  bij Putin.

CCS2 is een verbeterede versie van CCS, hoger rendement, en CO2 wordt een neutrale vaste stof

Door alle CO2 producenten te verplichten die CO2 om te zetten in een vaste stof, want dat kan met de techniek CCS2, worden we het snelst klimaat neutraal. En de stroom van die 3000 centrales wordt duurder, de CO2 vervuiler betaalt. Daardoor wordt subsidie op windmolens en zonneparken overbodig, want dat is dan goedkoper dan de stroom uit centrales.
CCS2 heeft ook een hoger rendement dan het ouderwetse CCS, waar Shell mee bezig is. Bij dit ouderwetse CCS gebruikt Shell haar bestaande pijpleidingen en boorputten om de CO2 in de grond te pompen, zodat die putten nog eeuwen bewaakt moeten worden.
CCS2 daarentegen zet de CO2 om in een vaste stof, ongeveer evenveel als er steenkool in een centrales gaat. Die stof is magnesiumcarbonaat en zand, en kan goed in beton verwerkt worden.

De Shell toekomst is fossiel, en ook klimaat neutraal, met CCS2

De nabije toekomst is niet fossiel vrij, maar wel klimaat neutraal. En fossiel wordt alleen nog gebruikt als aanvulling op stroom uit windmolens en zonneparken. Niet minder fossiele centrales, wel allemaal klimaat neutraal, en alleen aan als het echt nodig is. Dat is de toekomst van Shell en onze energie voorziening.
Met verplichte CCS2, dwingen we Shell haar competenties en kennis in de Chemie in te zetten om Nederland te redden van het klimaat probleem. En tegelijk meer export  voor Nederland te realiseren. CCS2 is goed voor onze economie.

Urgenda zou ook meer bereiken in haar klimaatzaak, als ze overstappen van het bestrijden van alle fossiele energie, naar het helpen promoten klimaat neutrale energie.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie