Klimaatakkoord op 1 A4tje, de hoofdlijnen en kosteneffectief, gericht op draagvlak

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig.
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Dit is de CO2 reductie prijslijst voor het klimaatakkoord. Duidelijk is wat goedkoop is en wat duur. Grootschalige duurzame opwek, windparken en zonneweides, kunnen in kavels verkocht worden aan consumenten en MKB bedrijven. Dus wie draagvlak voor het klimaatakkoord wil, echt, die gunt de goedkoopste vorm van CO2 reductie aan consumenten. Een kavel windpark of zonneweide per huishouden, voor eigen gebruik, stroom voor de kostprijs, 4 cent per kWh.
Een klimaatakkoord met draagvlak maakt iedereen duurzaam ondernemer, dat snappen VVD’ers.

Wie ook eerlijk naar het IPCC SR15 rapport kijkt, moet wel concluderen dat CCS verplicht moet worden voor alle grote CO2 uitstoters, inclusief kolencentrales. Helaas ontkennen de milieuclubs en de FNV die wetenschappelijke feiten. Dus wat hebben ze in 2018 zitten doen aan de onderhandelingstafel, fact free gebazel?
Feiten veranderen niet door ze te ontkennen.

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de basis van het klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet…

CO2 keten belasting houdt bedrijven en banen in Nederland

De CO2 belasting die de milieuclubs willen, is geblokkeerd door bedrijven. Want dan gaan die uitwijken naar landen waar die belasting er niet is. Precies zoals D66 en GroenLinks, de CO2 uitstoot van onze kolencentrales wil verplaatsen naar Duitse kolencentrales. Dat is nep CO2 reductie.
Dat soort ontwijk gedrag voorkomen we met een CO2 keten belasting, als aanvulling op verplichte CO2 afvang, CCS.
Wie dan iets verkoopt, in of vanuit Nederland, moet daar een CO2 belasting over betalen, over alle CO2 uitstoot, in de hele keten van het product.

Draagvlak voor klimaatakkoord

Voor draagvlak van het klimaatakkoord, zou erkennen van de noodzaak CCS bij alle grote CO2 uitstoters toe te passen, heel nuttig zijn. Maar waarom zou EZK draagvlak nodig hebben? Dat is toch alleen nodig voorafgaand aan verkiezingen?
Het nut van verplichte CCS is dat het bedrijven weer laat concurreren ipv achterover leunen met gratis SDE geld
Om bedrijven te ontmoedigen uit Nederland te vertrekken, is een CO2 KETEN belasting nodig, dan maakt het niet uit waar Greenpeace ons Russisch gas aansmeert, want dat doen ze. Met hulp van Shell en het koninklijk huis, grootaandeelhouder, en wekelijks in gesprek met de regering.

Klimaatakkoord met verplichte CCS, zet de markt in beweging

Verplichte CCS maakt fossiele stroom duurder, waardoor duurzaam opgewekte stroom voor iedereen aantrekkelijker wordt, zonder SDE subsidie, en de weerstand tegen windparken minder wordt.

Het draagvlak voor windparken en zonneweides in de regio groeit verder als ze niet meer van buitenlandse investeerders zijn, maar de gemeente, je eigen gemeente, ze in kavels verkoopt aan de inwoners van de regio.
Daarvoor is wel salderen voor de meter nodig

Klimaatakkoord met duurzaam warm wonen, goedkoper dan met aardgas

Diezelfde kavels duurzame opwek voor eigen gebruik, hebben CO2 kosten -20 EUR per ton CO2 reductie, zie de PBL prijslijst hierboven. De goedkope stroom van die kavels, is veel beter om warm mee te wonen, dan de hysterisch dure verbouwing van Diederik Samsom. Die verbouwing volgt op termijn vanzelf, als hij kosten bespaart en meer wooncomfort oplevert.
En waar goedkope duurzame stroom niet lukt, kunnen we, de politiek, aardgas altijd vervangen door klimaatneutraal gemaakte waterstof. Nu is dat het goedkoopste met steenkool en aardgas, natuurlijk ook met verplichte CCS. De hype van het klimaatakkoord,  waterstof van gesubsidieerde groene stroom moet eerst maar goedkoper worden, zonder SDE subsidie en gratis offshore stroomkabels. Want die subsidie komt ook van ons, consumenten.
Het kost allemaal veel geld, dus kies wat voorlopig het goedkoopste is.
Duurzaam wordt toch al de goedkoopste energie, dus laat de milieuclubs daar niet moeilijk over doen, als ze dat zouden doen. Voor de FNV tijd om ook eens te kijken naar het koopkracht belang van de eigen leden, ipv naar de milieuclubs, die zelf rijk worden van de verkoop van Russisch aardgas.

Draagvlak voor voldoende snelle energietransitie

Met verplichte CCS verschuiven we de kosten van het klimaatakkoord van consumenten naar bedrijven, en krijgen consumenten juist voordeel van het klimaatakkoord.
Bedrijven veroorzaken de grootste CO2 uitstoot, en moeten dus ook het meeste reduceren, in concurrentie met elkaar, en dus op eigen kosten. Met exploitatie subsidie zoals de SDE, gratis geld, ontstaat geen concurrentie en ook geen kosten verlagen de innovatie.
Als bedrijven gratis subsidiegeld willen, dan moeten ze zelf de subsidiepot vullen.

Conclusie, de prijslijst voor CO2 reductie van het PBL is een betere leidraad dan het klimaatakkoord zelf, gezien de ontbrekende belangen van consumenten bij dat klimaatakkoord.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Politiek trek het klimaatakkoord los, maak zelf de keuze

E:\hh\downloads\screenshots\CCS verplicht goedkoopste CO2 reductie CDA.jpg

Politiek, maak CCS verplicht. Dat is de goedkoopste CO2 reductie.

Het probleem met onze energietransitie zijn niet de kosten, want het levert juist geld op. Het probleem is dat onze politici zich achter corrupte milieuclubs scharen
Juist de politiek heeft de kans om het klimaatakkoord vlot te trekken, en zelf te kiezen welke regels ze stellen.

Het probleem zijn de corrupte milieuclubs, Greenpeace Milieudefensie en Natuur en Milieu. En politici die achter hen aanlopen. Zij ontkennen net als @RealDonaldTrump, de klimaat wetenschap van het IPCC.

Politiek benut de feiten van de klimaat wetenschap, verplicht CCS

Die IPCC wetenschappers concludeerden in hun recente SR15 rapport dat CO2 afvang, CCS, altijd nodig is, als we echt de opwarming willen reduceren. Punt. Een wetenschappelijk feit
En ons eigen PBL concludeerde al begin 2017 dat verplichte CCS de goedkoopste CO2 reductie is.
Waarom zouden milieuclubs de feiten van de klimaatwetenschap ontkennen? Waarschijnlijk omdat ze onder een hoedje spelen met de grote vervuilers. Samen voorkomen ze dat bedrijven op eigen kosten de goedkoopste CO2 reductie gaan toepassen, CCS.
Daarmee proberen milieuclubs de klimaat kosten van grote bedrijven af te schuiven op consumenten. En ze maken de politici en vakbonden die hen volgen, medeschuldig aan de koopkracht schade die door de foute en onnodig dure keuzes in klimaat maatregelen.

Politiek kies kosteneffectief, goed voor de koopkracht

Politici moeten afstand nemen van de corrupte milieuclubs, en de meest verstandige keus maken, die de wetenschappelijke feiten aanwijzen: Maak CCS verplicht voor grote CO2 uitstoters, zoals kolen centrales, en ook gascentrales, staalbedrijven en de petrochemie, Samen zorgen ze voor 60% van de Nederlandse CO2 uitstoot

Want wetenschappelijke feiten blijven wat ze zijn, feiten. Corrupte voorkeuren en argumenten van milieuclubs veranderen die feiten niet.

Verplichte CCS heeft dubbel koopkracht effect

Dus als CCS nodig is, en ook nog eens de goedkoopste oplossing, maak het dan verplicht voor alle grote CO2 uitstoters. Hoe de kosten en baten van de energie transitie ook verdeeld gaan worden, lager kosten is altijd beter.
Maar,
NEE geen CCS, zeggen de corrupte milieuclubs, want dan stoppen de grote vervuilers niet met fossiele brandstof.
Maar we bereiken met verplichte CCS wel dat fossiele brandstof klimaat neutraal wordt. CCS stopt de verhoging van de CO2 concentratie, wereldwijd. Daarom zegt het IPCC dat CCS altijd nodig is.

Daarom is het woord “verplicht” in verplichte CCS zo belangrijk.
Dan MOETEN bedrijven het toepassen, zonder subsidie van burgers, en wordt hun fossiel energiegebruik duurder, maar wel klimaatneutraal.
Bij centrales wordt de stroom met CCS ca 2 tot 4 cent duurder. Maar die stroom is dan wel klimaatneutraal.

Verplichte CCS, maakt duurzaam goedkoper dan fossiel

Het mooie is, ook voor eerlijke milieuclubs en politici, dat duurzaam opgewekte stroom dan goedkoper is dan fossiele stroom, met CCS.
Maar er is nog veel te weinig duurzame stroom, dus gaat iedereen die goedkope stroom wil, meer windparken en zonneweides te bouwen, voor eigen gebruik.
Daarmee zal fossiele brandstof steeds meer alleen gebruikt worden als het echt nodig is, en dan is het al zonder CO2 uitstoot

Consumenten hoeven dan ook geen subsidie meer aan bedrijven te betalen, want zo werkt de SDE subsidie.
Dus verplichte CCS is goed voor de koopkracht. Wie zei er dat de energietransitie geld kost?
Corrupte milieuclubs en politici die daar achteraan lopen, zij maken de energietransitie onnodig duur.

60% van onze CO2 uitstoot komt van een een tiental grote bedrijven. Zij gebruiken nu Greenpeace om te voorkomen dat CCS verplicht wordt. Welke politici lopen achter deze corruptie aan?

Politiek, trek het klimaatakkoord vlot, met een verplichte CCS

De doorbraak moet komen van de politiek, die de IPCC feiten accepteert. Maak CCS verplicht voor alle grote CO2 uitstoters.
Kleinere CO2 uitstoters kunnen klimaatneutraal worden door ipv aardgas, waterstof gas te gebruiken, dat wordt het goedkoopst gemaakt van fossiele brandstof, ook weer natuurlijk met CCS klimaatneutraal gemaakt.

Politiek, gun huishoudens hun eigen kavels koop-windpark

Huishoudens en MKB worden het goedkoopst klimaatneutraal door geen stroom meer te kopen, maar een stukje windpark of zonneweide te kopen, dan hebben ze stroom voor de kostprijs, 4 cent ipv 20 cent per kWh.
Dat halveert de kosten voor warm wonen.
Daarvoor moeten gemeentes hun huishoudens wel de kans geven een kavel windpark of zonneweide te kopen.
Beide zoals de Elektriciteitswet, art 95a, lid 2a, ons dat recht geeft, maar corrupte milieuclubs ons dat willen beletten, want zij werken in werkelijkheid voor de fossiele belangen en niet voor consumenten.
De staat krijgt dan wel minder energiebelasting, maar dat kan ze gemakkelijk compenseren door een hogere energiebelasting voor bedrijven, eerlijke transitie, of klimaatrechtvaardigheid.
Maar ook de extra banen voor het opbouwen naar warmtepompen, gaat meer inkomsten belasting opleveren.
En met een vliegtax van geen 7 maar 70 EUR kan en vergelijkbaar bedrag worden opgehaald, en dan heeft dat ook nog extra CO2 reductie tot gevolg.

Politiek, geen 6000 subsidie voor elektrische auto’s

Onze auto’s gaan vanzelf klimaatneutraal worden, doordat we in de loop van de komende 10 jaar elektrisch gaan rijden. Maar dan moet de politiek niet die 6000 EUR aankoop subsidie gaan geven, want dan worden elektrische auto’s in Nederland ook precies 6000 EUR duurder dan in andere landen.
Net als bedrijven moeten concurreren om de goedkoopste CCS, zo moeten autofabrikanten concurreren om de goedkoopste elektrische auto.

Politiek, maak zelf keuzes, en haal  daarmee de complexiteit uit de klimaatakkoord onderhandelingen

Merk op, het zijn allemaal besluiten van de politiek, die een snelle energietransitie en CO2 reductie mogelijk maken, door bedrijven te laten concurreren, ipv achterover leunen aan het subsidie infuus.

– Verplichte CCS voor grote uitstoters
– Dus ook voor de productie van waterstof uit fossiele brandstof
– Consumenten geen of minder energiebelasting aftroggelen als ze hun eigen stroom duurzaam opwekken
– Consumenten de kans geven een eigen kavel windpark of zonneweide te kopen, voor eigen gebruik
– Een vliegtax van 70 EUR
– Geen 6000 EUR subsidie voor elektrische auto’s

Daarom politiek,
pak je rol bij het klimaatakkoord,
stuur niemand weg,
neem zelf de besluiten, bovenstaande besluiten.

Dan komen de klimaatakkoord partijen er sneller uit, want jullie scheppen structuur in de onderhandelingscomplexiteit

Gepost in politiek | Getagged , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaatakkoord instrumenten voor een eerlijke transitie en klimaatrechtvaardigheid

Bedrijven en hun lobbyisten bij milieuclubs, de groene elite, hebben allerlei klimaatakkoord instrumenten bedacht die burgers mogen betalen, en waarmee zij kunnen verdienen aan het klimaatakkoord.
Dus roept iedereen van de groene elite dat het klimaatakkoord “ons” veel geld gaat kosten. En dan bedoelen ze burgers, want “ons, de groene elite” heeft die klimaatakkoord instrumenten zo bedacht dat ze in hun voordeel werken.

Salderen voor de meter een van de belangrijkste klimaatakkoord instrumenten

Maar voor huishoudens is duurzaam goedkoper dan fossiel, en windmolens en zonnepanelen werken automatisch. Daarmee kunnen huishoudens juist goedkoper uit zijn, met een eerlijk klimaatakkoord. Dat moet dan “Salderen voor de meter” toestaan, een vorm van klimaatrechtvaardigheid die juist koopkracht winst oplevert.
En daarmee zorgt klimaatrechtvaardigheid voor een snellere energietransitie en een goedkoper klimaatakkoord.  Daarom is het een van de essentiële klimaatakkoord instrumenten.

Trots Eigen Windpark Bezit

Met salderen voor de meter wordt Trots Eigen Windpark Bezit mogelijk. Daarbij kopen huishoudens een kavel windpark voor eigen gebruik, en gaan daarmee hun eigen stroom duurzaam opwekken. Wie dat doet heeft zijn stroom voor de kostprijs, 4 cent per kWh, ipv 20 cent. Met dat voordeel is er alle reden om er trots op te blijven.
Hiermee  kan windenergie als een massa consumentenproduct verkocht worden.

Verplichte CO2 afvang voor alle grote uitstoters

Meer duurzame energie opwekken is mooi, maar dat reduceert nog geen CO2.
Bedrijven hebben regels nodig om in beweging te komen, en bij het klimaat gaat het om CO2 reductie, dus zijn er regels nodig die bedrijven daartoe dwingen.
Bedrijven zijn zo gepamperd door opeenvolgende regeringen, dat ze bijna niets doen.
Toch zal het er een keer van moeten komen, dat ze hun CO2 uitstoot gaan afvangen. De afgelopen 10 jaar heeft aangetoond dat “de markt” dat niet gaat regelen.
Alle centrales, hoogovens, cement en kunstmest fabrieken, allemaal zelf CO2 afvangen.

Juist bij kolencentrales beginnen met CO2 afvang

Verplichte CO2 afvang is een van de klimaatakkoord instrumenten met de grootste opbrengst. Helaas wil deze regering de nieuwe kolencentrales sluiten. Daardoor verplaatst ze onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales, want de NW Europese markt voor stroom blijft vrij. Dus als deze regering zo dom zou zijn de kolencentrales echt te sluiten, ipv verplicht klimaat neutraal te maken, dan gaan energiebedrijven gewoon Duitse kolenstroom inkopen. Dat levert natuurlijk geen CO2 reductie op, maar het staat wel in het regeerakkoord en het klimaatakkoord neemt het als gegeven.
Door juist wel bij kolencentrales te beginnen met CO2 afvang, verplicht, gaan bedrijven innoveren en daardoor ook kosten besparing realiseren met innovatie in CO2 afvang.

MKB bedrijven in beweging brengen met de Wet Milieubeheer

Alle bedrijven kunnen bijdragen aan CO2 reductie, maar doen dat lang niet genoeg. Daarvoor hebben ze verplichte regels nodig. De Wet Milieubeheer dwingt bedrijven “alle” maatregelen te nemen, te investeren, als die tot minder uitstoot leiden, en in 5 jaar zijn terug verdiend. Die grens van 5 jaar  mag best naar 10 jaar of langer worden verhoogd, voor een aantal maatregelen. En de lijst erkende maatregelen mag ook  langer worden. Bijvoorbeeld zonnepanelen op het bedrijfsdak. Waarom moeten die zich al in 5 jaar terugverdienen? Ze gaan 30 jaar mee.
Andere voorbeelden, vanaf 2020 alle bedrijfsauto elektrisch, ook leaseauto’s en private lease.
Bedrijven kunnen samen met hun werknemers een eigen windpark bouwen

Biomassa telen in Noord Afrika, opstoken met verplichte CCS

Een klimaatakkoord maatregel met veel synergie is Noord Afrika helpen met het ontwikkelen van nieuwe landbouw voor biomassa. Die verkopen ze aan Europese kolencentrales met CCS. En voor alle andere doelen waar ze een vorm van biomassa aan kunnen leveren.
Met die nieuwe handel verdient Noord Afrika nieuwe welvaart en samen met Europe reduceren we de CO2 concentratie.
Zo komen er minder klimaatvluchtelingen, en als ze komen, kunnen ze een baan vinden in Noord Afrika.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , | 1 Reactie

#WeAreStillIn Unions, organize your members for climate action

#WeAreStillIn Unions could have a important role in fightign climate change

Unions could have a important role in fightign climate change

The #WeAreStillIn climate conference in San Francisco, has two opportunities for a better climate, where unions and their members, citizens,  could play a very important role.

First, international solidarity

Unions strive for more solidarity, #WeAreStillIn, together we are strong
Governments are focused on tax income, more profits for shareholders and big corporations, because that is what lobbyists tell them to do.
Therefore unions could work on international solidarity, and climate, because more business means new jobs, by promoting more prosperity in less developed countries.
Unions can develop more earning capacity and new prosperity with agriculture for energy crops. This captures CO2 from the air. Both in the harvested biomass, and the plants parts that remain, above and in the soil.
These are recognized CO2 sinks, according to IPCC reports, check their new SR15 report.

The harvested biomass can be sold to coal power plants, to replace coal.

And these power plants should apply CCS, to permanently take the CO2 out of the biosphere.
The biomass trade brings more prosperity to the less developed countries.
Together with developed countries, this brings prosperity, new jobs and real climate action, CO2 reduction.
The new prosperity also reduces the need for migration.

A second opportunity for Union Members is to use their coordinated and organized buying power

As consumers, union member can become prowd owners a shared wind farms, or solar farms. And use the renewable power at cost price. #WeAreStillIn
This requires that netmetering is allowed, which it is not in many countries, because commercial power companies dominate the use of the grid.
But the grid is and should be a shared resource, owned by all power consumers, citizens and businesses

Today wind and solar farms are operated as if they were fossil power plants.
– Traditional capital providers invest in them
– Traditional power companies trade the power
– Banks get the most profits, from the capital

Wind and solar farms work automatically, no commercial margin required.

Provided that the owners, own only a share, a lot of the wind or solar farm, and use the power for their own use. And netmetering is allowed, the grid as a public road for power
Commercial power companies are only necessary to balance the grid. In competitive regions, this costs only 0,1 cents per kWh.
While the cost price of renewable power is about 2 tot 4 cents.

So, becoming an owner, buying a lot of a shared wind or solar farm, enhances the incomes of  the families that do this.
Unions give themselves a new meaning by organizing their members in this way for profitable climate action. #WeAreStillIn

Gepost in duurzaam | Getagged , | Plaats een reactie

Koopkracht kansen in de energietransitie en klimaatakkoord

Met deze energietransitie kunnen huishoudens en MKB bedrijven hun eigen duurzame stroom gaan opwekken. Dat levert hen flink koopkracht winst op

Met deze energietransitie kunnen gezinnen en MKB bedrijven hun eigen duurzame stroom gaan opwekken. Dat levert hen flinke koopkracht winst op

Vakbonden strijden voor hogere lonen, pensioenen en uitkeringen. Maar de afgelopen 20 jaar  zijn de inkomens achtergebleven bij de economische groei. Bedrijven hebben succes gehad in het naar zich toe lobbyen van veel geld, dat ze eigenlijk voor de gemeenschap hadden moeten afdragen.
De energietransitie is een nieuwe arena waar nu veel verandert. Die verandering is een kans voor de vakbonden om in het belang van hun achterban, zaken binnen te halen. Maar dan moeten ze wel met kennis van zaken gaan optreden in de energietransitie en bij het klimaatakkoord.
Dat doen ze ook met hun CAO onderhandelingen, met kennis van zaken in arbeidsvoorwaarden

Koopkracht kansen voor de vakbeweging

Een belangrijk deel van de energietransitie is duurzaam stroom opwekken, met windmolens en zonnepanelen. Stroomverbruikers zijn gewend hun stroom te kopen bij een energiebedrijf, die het weer bij een centrale of windpark inkoopt.
Maar windmolens en zonnepanelen werken automatisch. Dus stroomverbruikers, ook leden van de vakbond, kunnen hun eigen stroom opwekken, door een kavel windpark te kopen. Dat is goedkoper dan een kavel zonneweide, voor dezelfde stroom.
Natuurlijk waait het niet altijd voldoende, en daarvoor houdt een gezin  een contract met een energiebedrijf, maar dan voor het balanceren van de stroom.

 • Die zelf opgewekte stroom heeft het gezin of MKB bedrijf voor de kostprijs, 3 a 4 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
 • Dat balanceringscontract met een energiebedrijf kost ca 0,1 cent per kWh

Beide delen van deze aanpak vereisen eerlijker regelgeving, ze zijn deel van een eerlijke transitie. In dit geval moet een gezin of MKB bedrijf dat zijn eigen duurzame stroom opwekt, die stroom mogen salderen. Volgens de wet mag dat al, maar de regering wil het niet. Art 95a, lid 2 a van de Elektriciteitswet stelt dat iedereen zijn eigen stroom mag opwekken, voor eigen rekening en risico, en alleen voor eigen gebruik.

Koopkracht winst voor stroomverbruikers

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Als de vakbonden in het klimaatakkoord regelen er een eerlijke salderingsregeling komt, waar huishoudens vertrouwen in hebben dat hun aankoop van een kavel windpark ook echt het beloofde voordeel op gaat leveren. Vertrouwen dat bedrijven ook krijgen van de regering. Dan hoeven stroomverbruikers  geen stroom meer te kopen voor bijv 20 cent per kWh, ze wekken hem zelf op voor 4 cent. Dat is 16 cent voordeel.
Een huishouden verbruikt straks meer stroom dan nu.
Bijvoorbeeld:

 • 3000 voor het gewone huishouden
 • 5000 voor de warmtepomp, vergelijkbaar met 2000 m3 aardgas
 • 4000 voor de elektrische auto, vergelijkbaar met 20.000 km per jaar

Totaal 12.000 kWh per jaar, a 16 cent voordeel is 1920 EUR per jaar, of koopkracht winst

FNV creëer zelf meer koopkracht door in het klimaatakkoord een eerlijke regeling voor salderen af te spreken

Als de vakbond, als onderhandelaar in het klimaatakkoord voor een eerlijke salderingsregeling zorgt, en dat er eerlijke balanceringscontracten voor kleinverbruikers komen, dan is dit koopkracht winst.
De koopkracht winst is zo groot, omdat er geen geld weg lekt naar de bank voor de financiering van het windpark. Stroomverbruikers kopen eenmalig een eigen kavel windpark
Er is geen subsidie meer nodig.
en ook de commerciële marge op de stroom vervalt

Als 6 miljoen gezinnen ca 2000 EUR per jaar koopkracht winst hebben, is dat 12 miljard per jaar stimulans voor de economie, gemiddeld stijgt de koopkracht 6% vooral doordat gezinnen zich organiseren samen opdrachtgever te zijn voor de bouw van een eigen windpark.
De FNV kan het voorbeeld geven door haar 1 miljoen leden te organiseren dat ze samen hun huis duurzaam maken.
Dit verduurzamen van onze huizen levert ca 15.000 nieuwe banen op, dor als vakbond, met de leden zelf te beginnen.

Energiebelasting vervalt voor duurzame stroom, wordt vliegtaks

De energiebelasting is een ander verhaal, die vervalt ook, kost 3 a 4 miljard per jaar, maar om de regering te compenseren voor dat dat verlies, is een vliegtax opgenomen. Dat is ook eerlijker dan energiebelasting, omdat iedereen energie nodig heeft.
En duurzaam opgewekte stroom minder belast moet worden dan fossiele.
En omdat vliegvakantie geheel vrijwillig zijn, en zeer veel CO2 uitstoot veroorzaken, is dat een betere en betrouwbare bron voor belasting inkomsten van het rijk.
De energietransitie gaat relatief langzaam, geleidelijk zullen steeds meer burgers hun eigen stroom gaan opwekken, en daarmee kan ook de vliegtax geleidelijk  omhoog.
Al zou hij voor de urgentie van het klimaatprobleem, al meteen naar 100 a 200 EUR per ticket moeten.

Regionaal organiseren dat gezinnen de kans krijgen een eigen kavel windpark te kopen

Als salderen voor de meter is geregeld, dan rest er nog lokaal te regelen dat huishoudens ook de kans krijgen een kavel windpark, of zonneweide te kopen.
De gemeente speelt hier een belangrijke rol in, zij geven toestemming voor de bouw van een windpark of zonneweide. Daarbij moeten ze als voorwaarde opleggen, dat de project ontwikkelaar zijn project in kavels verkoopt aan burgers, voor eigen gebruik.
Dat doet de gemeente ook al bij een nieuwe woonwijk, waar ze kavels bouwgrond verkoopt aan burgers die een eigen woning willen bouwen.
Zo kan ze ook kavels windpark of zonneweide (laten) verkopen.
De gemeente moet alleen de lobbyisten van windpark huisjesmelkers en commercieel opererende coöperaties weerstaan.

Actie voor FNV Lokaal

De FNV heeft hier lokaal een kans voor haar leden op te komen, door dit lokaal te organiseren.
Door niets te doen, levert ze alle gezinnen in de gemeenteuit aan de commerciële windpark huisjesmelkers.
Het voordeel voor de gemeente is dat de verkoop van kavels windpark, het draagvlak zichtbaar maakt.
Meestal participeren alleen rijke mensen in een windpark, met veel grotere participaties dan ze zelf nodig hebben. Ze doen het alleen voor de gesubsidieerde winst.
Als huishoudens alleen voor eigen gebruik een kavel windpark kopen, moet een ontwikkelaar veel meer deelnemers overhalen mee te doen. Daardoor zijn er veel meer participanten dan bij de gebruikelijke “participatie” voor commercieel rendement.
Bij deze vorm van deel-eigenaarschap is iedereen trotse windpark eigenaar. Met het voordeel dat daar bij hoort, heel goedkope stroom.

Vakbonden kunnen nieuwe banen creëren

Met het organiseren dat we allemaal een eigen kavel windpark of zonneweide kopen, krijgen we voordeel en dus meer koopkracht. Een van de doelen van de vakbond.
Daarnaast kunnen vakbonden pleiten voor meer regels voor bedrijven. De overheid dwingt daarmee bedrijven meer te gaan investeren in CO2 reductie.
Die investeringen leveren nieuwe banen op. Zo kan de vakbond ook nieuwe banen helpen creëren

Voorbeelden zijn natuurlijk betere isolatie van bedrijfsgebouwen.
Zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Verwarmen en koelen met een WKO en warmtepomp

De wet Milieubeheer schrijft voor dat een bedrijf alle investeringen moet doen, voor een beter milieu, die zich in 5 jaar terug verdienen.
Daarnaast moet een bedrijf altijd Best Available Technology kiezen, als dat de milieuschade beter reduceert.

Ze creëert de vakbond nieuwe banen met de wet in de hand

FNV maak kolencentrales klimaatneutraal

Een triest voorbeeld waar de FNV in de fout gaat, is bij het sluiten van kolencentrales.
De FNV loopt hier de anti steenkool lobbyclubs achterna, en slachtoffert haar leden die werken in de kolensector. Die 3000 mensen zullen wel weer een andere baan vinden. Erger is dat dat sluiten van kolencentrales in Nederland geen CO2 reductie oplevert. De stroom blijft nodig, kopen energiebedrijven fossiele stroom uit Duitse centrales.
De FNV verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Zo help je het klimaat niet vooruit, maar achteruit. En ook  nog ten koste van banen.
Slimmer en nodig voor echte en snelle CO2 reductie, is verplichte CO2 afvang voor alle centrales. Ook de milieulobbyclubs krijgen dan sneller echte CO2 reductie.

 

Uitleg over burgervriendelijke geldstromen in het klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is nu een feestje voor banken en investeerders. De partijen willen dat we ook investeren in duurzame projecten, maar voor burgers is dat onrendabel, omdat banken en de rijksoverheid willen verdienen aan burgers.

De geldstromen gaan in het voordeel van gezinnen lopen, als die geen aandeelhouder, maar directe eigenaar worden. Dus gezinnen moeten geen aandelen of obligaties kopen, maar kavels koop-windpark, voor eigen gebruik. Als eigenaar heb je de stroom uit jouw kavel windpark of zonneweide voor de kostprijs.
Die geldstromen in het voordeel van gezinnen zijn in beeld gebracht in dit plaatje:

Vakbonden kunnenbij deze energietransitie en klmaatakkoord veel koopkracht winst realiseren voor hun leden, met salderen voor de meter

Vakbonden kunnen bij deze energietransitie en klimaatakkoord veel koopkracht winst realiseren voor hun leden, met salderen voor de meter

Uitleg over de geldstromen in een kosteneffectieve energietransitie

In het bovenstaande geldstromen diagram, stroom het geld van consumenten van links naar rechts. Het is een schets. De bedragen zijn in miljoenen per jaar, en gebaseerd wat ze nu zijn, en wat nodig is om de de duurzaam doelen voor 2030 te halen.
Bij deze aanpak kopen gezinnen en MKB een kavel windpark of zonneweide voor eigen gebruik. Daarbij betalen ze geen subsidie mer voor duurzaam, want die is overbodig. Zelf opgewekte stroom kost maar 2 a 4 cent per kWh, dus subsidie is overbodig. Maar de zelf opwekker hoeft geen commerciële stroom meer te kopen, voor nu 20 cent. Dat voordeel brengt de energie transitie op gang.
Bovendien betalen zelf opwekkers ook geen energiebelasting meer over hun eigen stroom. Die inkomsten vervangt de staat door een vliegtax.
Naarmate steeds meer gezinnen en MKB hun eigen stroom gaan opwekken, en de energiebelasting afneemt, kan de vliegtax stijgen.

De geldstromen

Linksboven kopen gezinnen en MKB, kavels windpark, voor eigen gebruik, zo wekken ze hun eigen stroom op, voor het huis, de verwarming en de elektrische auto.
Dat kavel windpark kopen ze van windpark bouwers, bijvoorbeeld per jaar 3 miljard, voor ca 3000 MW aan windparken, of 1500 MW aan zonneweides, want die zijn duurder dan windparken.
Dat geld gaat direct van de gezinnen en MKB naar de windpark bouwers rechts boven.
Daarnaast moeten de eigenaren, tijdens het gebruik natuurlijk de lopende kosten betalen, de echte kostprijs van de stroom, (links) dat geld gaat naar (rechts)
– onderhoud van de windmolens
– de kosten van de aansluiting op het stroom net
– en evt een extra vergoeding voor de grondeigenaar als die samen met burgers en windpark bouwt ipv met de bank en investeerders, zoals nu altijd het geval is
Dit zijn de smalle geldstromen rechts boven

Zelf opgewekte duurzame stroom is goedkoop

Omdat gezinnen hiermee goedkope stroom hebben, kunnen ze daarmee ook hun huis duurzaam warm houden. Dat kost geld, maar dat hebben gezinnen omdat deze aanpak hen veel kosten bespaart. Ze hebben de stroom voor de KOSTPRIJS. Samen 5000 miljoen voordeel per jaar. Maar een groot deel geven ze weer uit aan de energie transitie.
Wat bij deze geldstromen ontbreekt is de energiebelasting voor kleinverbruikers, gezinnen en kleine MKB, die energiebelasting remt de energietransitie, hij moet dus weg. Maar om de Staat te compenseren kan hij vervangen worden door de vliegtax. Die komt er toch al en kan groeien naarmate steeds meer zelf opwekkende gezinnen minder energiebelasting betalen.
Een laatste post is nog de kosten die bedrijven maken om duurzaam te worden, of hun CO2 uitstoot af te vangen.
Uiteindelijk betalen gezinnen die. Nu krijgen bedrijven daar exploitatie subsidie voor, dat maakt ze lui. Door bedrijven te verplichten duurzaam en klimaat neutraal te worden, gaan ze weer concurreren, wat uiteindelijk kosteneffectiever is.

Rutter3: Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaatakkoord onderhandelen ging soepel, onder druk van Putin

Putin regelde zijn aardgas winst in nederland via Greenpeace, nu in klimaatakkoord

Putin regelde zijn aardgas winst in Nederland via Greenpeace, nu in klimaatakkoord

Tja, als je andermans geld mag uitgeven, en doelen mag stellen voor anderen, dan is het gemakkelijk onderhandelen.
Maar gaan huishoudens dat allemaal betalen.
Toen “duurzaam” nog klein was, paar procent, kostte het huishoudens niet zo veel om banken bedrijven te subsidiëren uit naam van duurzame energie.
Maar nu gaan we naar 80% gesubsidieerde stroom, dat wordt onbetaalbaar voor huishoudens. Ook niet kosteneffectief, maar daar malen de mede-onderhandelaars van de FNV niet om.

Voor de koopkracht van huishoudens, dus onze economie is het nodig dat:
– Bedrijven hun eigen SDE subsidie gaan betalen.
– En huishoudens hun eigen duurzame stroom kunnen opwekken, en het voordeel houden, salderen voor de meter.

Gemakshalve zaten de burgers niet aan tafel bij het klimaatakkoord.

Nu mogen burgers voor 50% eigenaar worden van de windparken en zonneweides.
Maakt niet uit wat je kiest, de winst van beide ga je driedubbel zelf betalen. Straks is de commerciële stroomprijs 20 a 30 cent per kWh

 1. je betaalt de subsidie voor je eigen winst
 2. je betaalt de subsidie voor de winst van de commerciële of coöperatieve windpark huisjesmelkers, en zonneweides
 3. je betaalt de subsidie voor de winst van de bank, dit is het grootste deel van ons geld dat niet gebruikt wordt voor duurzaam.

Vruchtgebruik van kavels windpark in eigendom bij burgers

Tenzij, natuurlijk je ook het vruchtgebruik van al die windparken en zonneweides claimt, zelf stroom opwekken voor de kostprijs, met je eigen stukje windpark of zonneweide.
Een huishouden kan zelf goedkope stroom opwekken, met en eigen kavel windpark, voor de kostprijs, 3 a 4 cent per  kWh, ipv 20  tot 30 cent, straks met extra subsidiekosten.

Dat probeert de VVD te blokkeren door salderen af te willen schaffen.
Salderen is het vrij gebruik van de openbare weg voor stroom, het elektriciteitsnet, dat huishoudens voor 60% betalen, maar slechts 25% van de stroom gebruiken.
De VVD wil nu dus iedereen huisarrest geven met zijn zelf opgewekte stroom.

Uiteindelijk wil de VVD dat we allemaal energiearmoede krijgen, want dan is hun winst maximaal.

Putin wil verdienen aan zijn aardgas, dus mogen wij geen goedkope steenkool stoken

Door het sluiten van de kolencentrales, gaan we goedkope Duitse stroom importeren, zo verplaatsen we onze CO2 uitstoot naar het buitenland.
Want die 49% CO2 reductie, daar moeten we bij VVD CDA D66  en ChristenUnie, “in Nederland” achter lezen.
Ool al staan die woorden niet in het regeerakkoord.
De intentie van het sluiten van onze nieuwe kolencentrales was echter, dat onze gascentrales meer Russisch aardgas zouden gaan stoken. Daarvoor moet de vrije Europese markt voor stroom echter worden geblokkeerd.

Putin verbiedt CCS bij centrales in klimaatakkoord

Deze regering mag van Greenpeace cs geen CO2 reductie in Nederland doen, met CCS.
Want dan verkoopt Greenpeace geen extra Russisch gas, steenkool, met CCS in onze nieuwe centrales, wekt veel goedkopere stroom op dan aardgas met CCS in onze oude gas centrales.
Deze strategie hebben de Greenpeace mensen waarschijnlijk aan Putin beloofd toen ze na 2 maanden gevangenschap werden vrijgelaten, nadat ze een Russisch boorplatform in de Poolzee enterden.
Wie had gedacht dat ze dat ongestraft konden doen? Boorplatform enteren, spandoek ophangen, en weer naar huis. Maar de actievoerders verdwenen in een Russische gevangenis. We weten niet wat daar gebeurd is, maar toen ze vrij kwamen, was Greenpeace ineens tegen steenkool, maar voor Russisch aardgas.
Het lijkt net alsof Greenpeace mensen en ook van andere NGO’s gehersenspoeld zijn, dat Russisch aardgas geen CO2 uitstoot geeft, of dat speciaal die CO2 onschadelijk is voor het klimaat.
Greenpeace is Putins invloed in ons klimaatakkoord

Putin had een instrument nodig om onze politiek te overtuigen dat ze meer Russisch gas moesten kopen, dat instrument is Greenpeace.

Onder druk van Putin ontkennen Greenpeace mensen de wetenschappelijke feiten

IPCC klimaat wetenschappers: CCS en BECCS zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen

IPCC wetenschappers concluderen dat er al zoveel CO2 in de biosfeer zit, dat de wereld CCS nodig heeft om de uitstoot snel af te remmen. Met en BECCS maken we onze uitstoot negatief, daarmee dempen we de onvermijdelijke piek in opwarming.
Alleen dan hebben we kans om de klimaatopwarming onder de 1,5 en 2 graden te houden.
Hierbij koopt een kolencentrale met CO2 afvang, ergens biomassa in, en stookt dat ipv steenkool.
Dat mag niet van Greenpeace, want Russisch gas is belangrijker, en wetenschap is maar een mening. Dat krijg je als je met Putin onderhandelt over je vrijlating uit een Russische gevangenis.

Minister Ollongren maakt zich druk om Russisch nepnieuws.

Terwijl in werkelijkheid Nederlandse bedrijven door Putin worden gedwongen tot onnodig dure keuzes. En hij via Greenpeace de goedkoopste CO2 reductie, CCS bij steenkolencentrales verbiedt.
Volgzame VVD’er Wiebes maakte er zelfs een anti steenkool wetje voor.
Ook voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn wetenschappelijke IPCC feiten maar een mening, als Putin voorschrijft wat je moet doen.

Via Greenpeace krijgen onze bedrijven en centrales de rekening van zijn aardgas corruptie. En de Nederlandse burger krijgt die rekening door geschoven.

Moeten we  dat laten gebeuren, of gaan we de wetenschappelijke feiten kosteneffectief laten regeren, met een kosteneffectief klimaatakkoord?

Gepost in politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Kosteneffectief klimaat en energie beleid

Kosteneffectief klimaat beleid benut de feiten, wetenschap en techniek als basis voor een goed ontwerp van het klimaat effectieve energie systeem

Kosteneffectief klimaat beleid benut de feiten, wetenschap en techniek als basis  voor een goed ontwerp van het klimaat effectieve energie systeem

Minister Wiebes is een vvd politicus, dus wat hij zegt, moeten we niet al te serieus nemen. Want hij zegt een kosteneffectief klimaatakkoord te willen. En dat staat zelfs in het klimaatakkoord op hoofdlijnen. Maar wat hij doet is het tegenovergestelde. Hij verspilt ons geld en door zijn foute keuze van de partijen aan de klimaattafels, regisseert hij kostbare fouten in het klimaatakkoord. Die geselecteerde partijen hebben geen belang bij een kosteneffectief klimaatakkoord, wat hun eigen belang is wat anders, en verschillend voor elke partij.
Wat zij zelf willen, staat in het klimaatakkoord op hoofdlijnen, en daar staan deels goede een deels heel erg foute keuzes in voor de samenleving, die natuurlijk niet aan tafel zit.

Burgers willen een kosteneffectief klimaatbeleid

We krijgen van alles wat we niet willen, maar geen goed klimaatbeleid, wel de hobby’s van de partijen  aan tafel. En burgers mogen die kostbare hobby’s van bedrijven, Greenpeace en Milieudefensie betalen.
Je zou er van uit moeten gaan dat een regering zorgt voor effectief klimaatbeleid, aanpakken die werken en de klimaatopwarming helpen afremmen. En dan is het mooi dat dat ook nog kosteneffectief is. Zelfs geld oplevert, want dat kan heel goed.

Maar van alles wat er in het klimaatakkoord op hoofdlijnen staat, is lang niet alles  effectief en ook niet kosten effectief.
Daarom in dit blog een schets van een energiesysteem en beleid, dat dat wel kosten effectief is, dat wel effectief de opwarming bestrijdt. En waarvan je kunt beredeneren dat het ook kosteneffectief. Dus klimaatbeleid dat er toe doet.

Kosteneffectief klimaatbeleid: onder de 2 liefst 1,5 graad klimaat opwarming blijven

Bijna alle landen hebben klimaatakkoord van Parijs in 2015 ondertekend, of gesteund. Dus zouden we allemaal moeten streven naar het doel van dat akkoord, onder de 2, liefst 1,5 graad opwarming blijven.
Daarnaast hebben landen ook elk een eigen CO2 reductie doel beloofd aan de VN.
We  hebben samen dat klimaatprobleem, en dit gaan wij als land er zelf aan doen.
Helaas, al die beloftes samen, zijn net goed voor ca 30% van wat nodig is om onder de 2 liefst 1,5 graad opwarming te blijven.
Zo pocht het kabinet Rutte 3 ambitieus dat ze voor 49%  CO2 reductie gaan. Maar een groot deel daarvan blijkt nep, ze verplaatsen onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales.

Hoe ziet een kosteneffectief klimaat en energie systeem er eigenlijk uit?

De energie die wij straks gebruiken is een mix van duurzame en fossiele energie. Natuurlijk moet die fossiele energie alleen gebruikt worden met CO2 afvang, en zo snel mogelijk. Helaas maakt VVD minister Wiebes het klimaatprobleem juist erger.
Hij sluit onze kolencentrales, terwijl die nog nodig zijn. Daarom komt onze stroom straks uit Duitse kolencentrales. Deze VVD CDA D66 en ChristenUnie regering verplaatst onze CO2 uitstoot slechts.  Ze zijn niet kosteneffectief bezig.

Alle centrales en grote CO2 uitstoters verplicht CCS toepassen

De goede aanpak is al onze centrales zo snel mogelijk klimaatneutraal maken, verplicht.
Alle grote CO2 uitstoters moeten zo snel mogelijk hun CO2 gaan afvangen.
Dat is echte CO2 reductie. Bij onze nieuwe kolencentrales blijkt dat ook verreweg de goedkoopste CO2 reductie te zijn. Dat komt omdat ze daar al op voorbereid zijn.
Deze techniek, CCS, is niet nieuw.  CCS wordt al decennia gebruikt om de laatste restjes de olie en gas uit boorputten te persen.
Er is voldoende kennis over beschikbaar om het nu ook voor de CO2 uit alle centrales te gebruiken. Op zijn minst tijdelijk, om ook betere vormen van CCS met bijvoorbeeld het mineraal Olivijn uit te ontwikkelen.
De bodem in Groningen kan er zelfs mee gestabiliseerd worden. De aardgas druk is sterf afgenomen, met extra CO2 brengen we die weer op peil. Als we uitzoeken welke boorput hoeveel CO2 moet krijgen, om de ontstane spanningen van de gaswinning te reduceren

Meer duurzaam, maar wel met een kosteneffectief groeitempo

Natuurlijk moet er naast verplicht klimaatneutrale centrales, ook veel meer duurzaam opgewekte stroom komen. Windmolens op zee en op het land, maar dan in direct eigendom van stroom verbruikers, zonder de overbodige SDE subsidie. Bijna alle stroomverbruikers kunnen hun stroom zelf opwekken, met een eigen kavel windpark, en dat voor de kostprijs. En idem met zonneweides.
Biedt stroom verbruikers beide aan en laat de markt voor kavels  duurzame opwek zijn werk doen. Worden er te veel windparken gepland, dan stagneert de verkoop.
Dus alleen duurzame opwek waar vraag naar is, wordt gebouwd.
Zo hebben windparken en zonneweides altijd de juiste prijs, en is er geen geldverspilling. Dat heet ook wel kosteneffectief.
Helaas wil het klimaatakkoord, versneld offshore windparken bouwen. Dat kan, maar dat is duurder, en het reduceert niet direct CO2. Dus niet kosteneffectief. Maar als buitenlandse investeerders dat willen,  dan niet van publiek geld, ook niet voor de kabels.

Handig voor consumenten:  Windmolens en zonnepanelen werken automatisch

Je installeert ze ergens waar de gebruikers ze willen hebben en kopen, en er komt stroom uit.
Die stroom hebben we voor de kostprijs, meer kosteneffectief kan het niet.
Vooral huishoudens gebruiken zo de factor kapitaal voor zichzelf, in plaats van voor de bank.
De bank hoeft veel minder geld te lenen, en de SDE subsidie wordt overbodig.
Je zou zeggen, hoe kosten effectief wil een VVD minister het hebben?

Minister Wiebes wil dit niet, want dan mist hij 4 miljard Energiebelasting.
Zo belangrijk vind hij kosteneffectief klimaatbeleid, dat hij die 4 miljard niet wil ophalen met bijvoorbeeld vakantievluchten. Bij 40 miljoen vliegvakanties per jaar, is dat 100 EUR per ticket. Dekking geregeld.

Zelf goedkoop stroom opwekken, voor eigen gebruik, met een kavel KOOP-windpark

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Nu koopt iedereen stroom van een energiebedrijf, maar je kunt ook je eigen stroom opwekken, met een kavel windpark. Dat koop je dan, liefst ergens in je eigen regio, voor eigen gebruik, en de stroom heb je voor de kostprijs. Je hebt dan stroom voor 2 a 4 cent per kWh in plaats van de commerciële van ca 18 tot 20 cent per kWh
De kostprijs van stroom uit je eigen windpark is als volgt opgebouwd:

 • 0,9 cent per kWh, onderhoudskosten windmolens
 • 0,5 cent net aansluiting
 • 0,3 cent vergoeding voor de grondeigenaar
 • 0,1 cent WOZ en verzekering ed
 • 0,1 cent balanceringskosten bij een energiebedrijf

Samen 1,9 cent per kWh, variabele kosten, het rode gedeelte in de grafiek
Na 15 jaar wordende onderhoudskosten wellicht wat hoger
De grondvergoeding kunnen de deelnemers ook verhogen, om een boer te bewegen met hen samen een windpark te bouwen, ipv met de bank en commerciële windpark huisjesmelkers, die nu alle windparken exploiteren met subsidie.
Als zelf opwekker hoef je die subsidie natuurlijk niet te betalen.

Natuurlijk moet je dat kavel koop-windpark wel zelf kopen, anders heb je de stroom niet voor de kostprijs. Een kavel dat ca 4 a 5000 kWh per jaar oplevert kost 1500 a 2000 EUR. Dat hangt af van de plek in Nederland en het type windmolen.
Het zou mooi zijn als het klimaatakkoord dit laat betalen met de gebouwgebonden financiering, voor wie dat nodig heeft. Spaargeld is het goedkoopst.
Het aankoop bedrag kun je in 25 jaar afschrijven, het blauwe gedeelte in de grafiek.

Het gele gedeelte is het voordeel dat je hebt, omdat je geen commerciële stroom mer hoeft te kopen. We weten alleen niet hoe duur commerciële stroom wordt, als het verplicht klimaatneutraal moet zijn, en de kosten van CO2 afvang in de prijs verrekend gaan worden. Wat dit betreft is een kopen en gebruiker van een kavel koop-windpark ondernemer. Dat zouden VVD en D66 bestuurders moeten gaan waarderen. Want deze aanpak  voorkomt veel draagvlak problemen met windparken in de gemeente.

Je huis kosteneffectief warm op goedkope zelf opgewekte stroom

Vele huizen zijn goed duurzaam warm te houden met een driedelig systeem

 • Een kavel koop-windpark voor de goedkope stroom
 • Een warmtepomp
 • Een eigen WKO in de tuin, om gratis warmte van de zomer op te slaan voor de winter.

Door zelf goedkoop duurzame stroom op te wekken, hoeft het huis niet super geïsoleerd te worden, al reduceert meer isolatie natuurlijk altijd de benodigde stroom voor de warmtepomp. Kan de warmtepomp kleiner zijn, en het kavel windpark, en de WKO.
Vooral de warmtepomp kan goedkoper, met groot inkopen, en de WKO kan goedkoper met innovatie in het aanleggen, zodat dat sneller gaat en minder arbeid kost.
Hiermee kunnen veel huizen goedkoper duurzaam warm blijven dan met aardgas. Het hoeft dus niet duurder te worden, zoals de partijen van het klimaatakkoord ons willen doen geloven.
Maar in het klimaatakkoord wil de vvd de markt uitschakelen. De gemeente moet voor elke woonwijk beslissen of ze de inwoners dwingen mee te doen met een duur warmtenet. Bijvoorbeeld als een bedrijf veel warmte verspild, dan kan het dat in een warmtenet verkopen. Moeten we dat willen?

Bedrijven moeten aan regels voldoen

Met de wet milieubeheer in de hand, moeten bedrijven de daken van hun gebouwen gebruiken voor het opwekken van stroom en warmte, voor zover ze die nodig hebben.
Dus is al een paar jaar goedkoper dan aardgas.
Bedrijven en hun medewerkers kunnen ook samen opdrachtgever worden van een eigen windpark.
Vanaf 2020 moeten alle bedrijfsauto’s elektrisch zijn.
Ook alle nieuwe leaseauto’s
Tenzij een gebruiker kan aantonen dat in zijn geval elektrisch rijden echt niet kan.

Mobiliteit

Vanaf 2020 zullen steeds meer fabrikanten met aantrekkelijke elektrische modellen komen. Dit gaat vanzelf goed komen. Als huishoudens en MKB bedrijven maar hun eigen goedkope stroom kunnen opwekken.
Wel moeten we zo snel mogelijk draadloos laden standaardiseren met een Nederlandse pilot. En dus stoppen met steeds meer laadpalen aanleggen.

Voor trucks zal er voorlopig biobrandstof moeten komen. Dus alle reden om ergens meer biomassa te telen. Bijvoorbeeld in Noord Afrika waar we voor Europa synergie met migratie kunnen realiseren.
Dat de normen voor de komende jaren duidelijk neergezet worden, is belangrijk voor fabrikanten en transportbedrijven.

Flexibiliteit, het opvangen van de variatie in duurzame opwek

De partijen in het klimaatakkoord willen de variatie in duurzame opwek opvangen met waterstof.

 • van stroom naar waterstof, en dat opslaan
 • van waterstof naar stroom, en
 • het samenpersen van waterstof,

Balanceren met waterstof is heel duur en bij alle omzettingen gaat veel energie en geld verloren. Balanceren met waterstof is NIET Kosteneffectief.

Daarom moet flexibiliteit vooral komen van de balans meterkast, en centrales met brandstof en verplichte CCS die vooral stroom opwekken als er te weinig wind of zon is.
Om deze centrales rendabel te laten werken, moeten ze voldoende stroom kunnen  opwekken. Dat moeten we ze gunnen, en het is toch al klimaatneutraal, met de verplichte CCS. Door ze niet te voeden met steenkool, maar met biomassa worden ze ook nog CO2 negatief.

CO2 reductie in internationaal perspectief

Het klimaatprobleem is globaal, daarom is het vreemd, corrupt, dat deze regering onze CO2 verplaatst naar buitenlandse kolencentrales. Dat gebeurt, doordat onze kolencentrales van de politiek al moeten sluiten, terwijl ze nog hard nodig zijn.
Het IPCC concludeert zelfs dat centrales met CCS, biomassa moeten gaan stoken, wereldwijd, om onder de 1,5 graad opwarming te blijven.
Wij hebbende techniek, maar maken de benutting ervan onmogelijk.

Nederland zou zichzelf en de rest van de wereld sterk vooruit helpen, als zij deze techniek en de regelgeving voor verplichte toepassing van CCS, gaat exporteren naar andere landen.
Nederland zou zichzelf en de rest van de wereld vooruit helpen met het klimaat, als zij de kennis  bij de universiteit van Wageningen, gaat inzetten om de teelt van nieuwe biomassa te ontwikkelen en overal waar dat kan laat benutten voor meer welvaart lokaal, en het invangen van CO2.
Zo kan Nederland bijdragen aan CO2 reductie

 • het vastleggen van CO2 als extra humus in de bodem, met ander landgebruik
 • het vastleggen van CO2 in nieuwe bossen of herbebossing, of teeltvormen die meer biomassa creert
 • het telen van nieuwe biomassa, speciaal voor het verbranden in centrales met CCS

Dit laatste kan wellicht heel goed meer welvaart in Noord Afrika brengen, waar die welvaart migranten een positieve reden geeft, daar te blijven.
En de biomassa uit Noord Afrika is een vorm van opslag van energie om perioden met te weinig wind en zon te overbruggen.
Noord Afrika heeft water in de Middellandse Zee, en duurzame energi ein overvloed om daar zoet water van te maken.

kosteneffectief biomassa telen, in Noord Afrika met duurzaam gemaakt zoet water, zodat daar welvaart ontstaat

kosteneffectief biomassa telen, in Noord Afrika met duurzaam gemaakt zoet water, zodat daar welvaart ontstaat omdat Europa die biomassa als brandstof koopt

 

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Politiek, neem de regie bij het klimaatakkoord

Politiek, gun huishoudens meer koopkracht en voordeel in het klimaatakkoord, ipv minder

Politiek, gun huishoudens meer koopkracht en voordeel in het klimaatakkoord, ipv minder

In het klimaatakkoord op hoofdlijnen, ontbreekt een financiële paragraaf voor huishoudens, dit blog is zo’n paragraaf. In de tekst van het klimaatakkoord zit weliswaar een financiële paragraaf maar vooral met gebral van en voor grote  investeerders, en daar hebben huishoudens en MKB helemaal niets aan.
En omdat dit akkoord en de energietransitie, iedereen gaat raken, moet er wel zo’n financieel perspectief voor “iedereen” komen, huishoudens en MKB, de kleinverbruikers,  anders ontstaat er geen draagvlak. Omdat VVD minister Wiebes vooral “de markt” had uitgenodigd, en hun slippendragers, de NGO’s met een deal, of op zoek daar naar, tiert het markt denken welig in het akkoord.
Juist kleinverbruikers hebben er veel voordeel van hun eigen energie op te gaan wekken, voor de kostprijs. Dat kan nu ook goed, want windmolens en zonnepanelen werken automatisch, daar is geen commerciële energie verkoper meer bij nodig.
Zo faalt het klimaatakkoord van VVD minister Wiebes al in het begin.

Huishoudens verdienen financieel voordeel met goede regels vanuit de politiek

Toch staat er weinig “financieel” in dit voorstel, omdat  met de juiste overheids regels, de consumentenmarkt zijn werk kan doen. Huishoudens zullen vanzelf aantrekkelijke producten kopen, als die hen voordeel opleveren. Denk aan kavels koop-windpark en zonneweide, waarmee mensen zelf goedkope stroom opwekken, en met de aankopen, toch goedkoper warm zitten dan met aardgas.
Het probleem is dat deze rechtse regering, huishoudens geen voordeel gunt van duurzaam.

Diagnose: de politiek heeft niet de moed de leiding te nemen

Wat fout gaat met het klimaatakkoord, is dat politiek en regering NIET de regie nemen. Ze volgen nu fact free milieulobbyisten, die zich niets gelegen laten liggen aan het belang van huishoudens.
Dat geeft anti regering krachten, de populisten, maar ook VVD en D66, de ruimte, schade in de samenleving aan te richten.
Burgers voelen vaak goed aan, wie hen benadeelt, dus moet de politiek, Volksvertegenwoordigrs,  dat benadelen voorkomen en  in actie komen, ipv toe te kijken bij schadelijk klimaatbeleid. Bij het klimaatakkoord zijn de leugens van minister Wiebes dat huishoudens “niet méér gaan betalen” een fout signaal, want het huidige klimaatakkoord vertoont nergens een spoor van hoop dat hij gelijk heeft. En erger, alles wijst er op dat de partijen in het klimaatakkoord juist samenspannen met de minister, om de rekening juist wel bij huishoudens te leggen, met burger vijandige regelgeving. Wie voor huishoudens en MKB op wil komen, moet juist juist aantrekkelijk voordeel bieden, om huishoudens tot actie te verleiden, anders gaan ze zeker andere politici kiezen.
Zoals Wiebes zelf zei: “Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee”

Politiek rechts laat “de markt” zijn gang gaan

De markt zal nooit passende maatregelen nemen tegen klimaat opwarming, omdat oorzaak en gevolg ver uit elkaar liggen. In tijd en geografisch.
De  opwarming  door CO2 uitstoot was al in 1970 bewezen, maar niemand wilde luisteren. Echte politiek waardeert feiten op zijn waarde. Wie na bijna 50 jaar toenemende klimaat verandering van “de markt” verwacht hier tegen in actie te komen, is wel erg naïef. Maar dat zijn we helaas van corrupte politici gewend. En is ook een verklaring van het opkomende populisme.

Ook bij het klimaatakkoord laat de politiek zich leiden door de leugens van milieuclubs met een bedrijfsbelang.

Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie ontkennen de wetenschappelijke conclusies van het IPCC, dat CO2 afvang, CCS,  gewoon hard nodig is om onder de 1,5 en 2 graden opwarming te blijven.
Er zit al te veel CO2 in de lucht, de bijbehorende opwarming komt pas een paar decennia later.

Politiek kies voor verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters

Politiek kies voor verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters

IPCC wetenschappers doen talloze klimaat simulaties, en alle simulaties die wèl onder de 1,5 en 2 graden blijven, gebruiken allemaal CCS.

De milieuclubs bij het klimaatakkoord liegen over CCS, dat ze het een overbodige techniek vinden, maar ontkrachten niet de peer reviewed IPCC wetenschappelijke conclusies.

Daarom, een regering en politiek die zichzelf wel serieus neemt, moet een aantal dingen zelf beslissen

Dit moet de politiek beslissen, en opleggen aan bedrijven, en huishoudens als consument de kans geven mee te doen

Regels voor bedrijven:

– De techniek voor CCS verplichten voor alle grote CO2 uitstoters, incl kolencentrales.
– of ze worden op een andere manier CO2 vrij
– Een verbod op het verplaatsen van CO2 intensieve activiteiten naar het buitenland, en daar alsnog CO2 gaan uitstoten. Dat doet VVD’er Wiebes nu met het sluiten van onze kolencentrales
– alle energie gebruik van bedrijven, krijgt een energiebelasting, met daarin een CO2 uitstoot fractie. Zo betaalt een bedrijf voor de CO2 die ergens in de keten is toe te schrijven aan het gebruik in Nederland.
– De CO2 prijs van die fractie in de energiebelasting loopt snel op tot een waarde die effect heeft op de CO2 uitstoot. Richtwaarde is 100 EUR in 2023, en bij voldoende afname van de CO2 uitstoot,  stabiliseert de CO2 fractie in de energiebelasting.

Met deze 4 ingrepen in klimaatbeleid, wordt fossiele stroom duurder, ook voor bedrijven, en wordt SDE subsidie overbodig, wat tot 2000 EUR koopkracht winst kan opleveren, omdat huishoudens alle subsidiekosten betalen, voor bedrijven.
Met de bovenstaande verplichtingen, gaan bedrijven weer concurreren, en worden ze echt kosteneffectief.

Rechten en kansen voor consumenten

– Huishoudens en MKB krijgen het recht hun eigen duurzame stroom op te wekken. Daarvoor kunnen ze kavels koop-windpark of zonneweide kopen, ergens in Nederland of op de Noordzee.
– Ze krijgen het recht hun eigen duurzame stroom te salderen. Daardoor volstaat een kavel dat op jaarbasis voldoende oplevert voor het jaarverbruik.
Zo wekken deze kleinverbruikers stroom op voor de kostprijs, zonder ondernemersrisico. Ze ontwijken de commerciële marge, en subsidie wordt overbodig. De kostprijs van deze stroom is 2 tot 4 cent per kWh, vergeleken met 20 cent per kWh van commerciële stroom
– Hiervoor hebben ze wel een balancerings contract nodig. De prijs daarvan moet gereguleerd worden, rond ca 0,15 cent per kWh
– Kleinverbruikers kunnen met een “balans meterkast” zelf ook bijdragen aan de balancering. Hun kavels windpark of zonneweide leveren elke dag een andere hoeveelheid stroom op. Balanceren gebeurt door hun warmtepomp, lader van de elektrische auto en zonnestroom inverter, op afstand te laten besturen. Natuurlijk stellen ze als gebruiker daar zelf marges voor in.
– De balans meterkast heeft geen slimme meter nodig, de gebruiker moet wel zijn zware apparatuur open stellen voor regelen van buitenaf.

De algemene principes worden dat
– bedrijven moeten voldoen aan de regels voor CO2 reductie. De Wet Milieubeheer regelt dat ook al voor andere vervuiling, evt met aangepaste regels.
– huishoudens gaan we verleiden met aantrekkelijke consumentenproducten, die ze vrijwillig kopen, omdat ze voordeel opleveren.

Denk aan deze consumenten producten:

zonnepanelen op eigen dak,
kavels koop-windpark en zonneweide, voor eigen gebruik
de elektrische auto
De warmtepomp die warmte uit de bodem haalt, samen met een goedkope bodem warmtewisselaar. Voor de seizoen opslag van zomer warmte voor de winter.

Hiermee woont een huishouden goedkoper duurzaam dan met aardgas en commerciële stroom.  Dat de energietransitie voordeel oplevert, moet ook de norm worden, al zullen er situaties zijn waar dat niet goed uit komt

Politiek denk aan burgers bij Regionale Energie Strategieën

In het vervolg van het klimaatakkoord gaan gemeenten per wijk, voor hun inwoners,  beslissen. Van elke wijk gaat de gemeente bepalen of er wel of geen warmte net komt, of een andere collectieve voorziening. Gebruikelijk is dat de gemeente dan vooral bedrijven gunsten verleend, om te verdienen aan haar inwoners. Dat heet een Regionale Energie Strategie. Bedrijven staan natuurlijk te springen om hier aan mee te doen, want gedwongen klandizie is altijd zeer lucratief. Dat is dus fout, moeten we niet willen.

Gemeente Politiek, draagvlak is JOUW opgave

Het klimaatakkoord gaat iedereen raken. Daarom moet de gemeente haar inwoners, in een getroffen wijk garanderen dat die straks goedkoper wonen dan met aardgas. En  zonder subsidie van de rest van de samenleving.
Daarvoor moet elke gemeente van de Haagse politiek eisen dat die de bovenstaande regels accepteert en implementeert.
Maar ook dat de gemeente commerciële ontwikkelaars dwingt, hun plannen voor windparken en zonneweides in kavels te verkopen. Huishoudens en MKB bedrijven kopen dan hun eigen opwek middelen, en wekken goedkope stroom op, voor eigen gebruik. Als de gemeente dit niet afdwingt, willen huishoudens en MKB wel meedoen, maar is er geen aanbod.

DE EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken, goed voor d ekoopkrachrt van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energie transitie

De EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken. Goed voor de koopkracht van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energie transitie

Salderen voor en achter de meter

Regelgeving, zoals salderen voor en achter de meter is hierbij een voorwaarde, voor een betaalbare energietransitie. VVD minister Wiebes wil Salderen juist afschaffen, en vervangen door een subsidie voor iedereen, betaald door iedereen. Van vestzak broekzak geldstromen heeft niemand iets, die kost alleen maar overbodige ambtenaren tijd.
Welke VVD’er riep er ook alweer dat de PvdA sinterklaas speelde?

Politiek geef jezelf weer betekenis

Dit zijn allemaal overheids maatregelen, waarmee partijen in het onderhandelingsproces kaders opgelegd krijgen, een gelijk speelveld. Politici geven hiermee zichzelf en bij verschillende overheden weer betekenis aan het openbaar bestuur.  Daarmee neemt zij populisten de wind uit de zeilen.
En de burger zal ervaren en waarderen dat de meest kosteneffectieve keuzes zijn gemaakt.
Dat zijn zaken waar Volksvertegenwoordigers naar zouden moeten streven. Want liegende  lobbyisten zijn altijd heel aardig, maar de kiezer beslist over politici.

Gepost in politiek | Getagged , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Migration, the solution is more prosperity in Northern Africa, bio-energy for Europe

Desertification is crossing the Mediterranean, and migration too. Europe should provide a prosperous home, with jobs and export of bio-fuel to Europe

Desertification and migration is crossing the Mediterranean. Europe should provide a prosperous home, with jobs for migrants and export of bio-fuel to Europe

Europe can create a long term solution for migration : Bring prosperity to Northern Africa by developing much more agriculture there, a green fence of agriculture and prosperity. Therefore new farmers, grow energy crops, and bio-based fuel, which is finally exported to Europe. Because Europe’s fossil power plants need this to become CO2 negative, to fight the expected overshoot in CO2 and global warming.
New agriculture needs fresh water. This can be produced with desalination plants, powered with renewable energy, abundantly available in Northern Africa.
Europe should start with building more desalination installations and wind and solar farms to power them. Fresh water is the beginning of more prosperity in Northern Africa, a positive reason for climate refugees to stay there. Because of the positive meaning of fresh water, the installations that support the production, will have support in local society and it welcomes migration.

Stop migration with a prosperous Africa

European leaders think they have a migration problem. But migration is above all,  just a symptom of climate change. Furthermore they want to pay off some countries to keep migrants in camps. But fencing off Europa in this way is not a solution for migration, because the big difference in prosperity between Africa en Europa remains.
So, a real solution is to give migrants a decent job in a place with some prosperity, so they have a positive reason to stay in that prosperous area.
As the Dutch say, we, Europe has to enlarge the pie, so there is enough for everyone, including migrants, in Northern Africa.

Europe needs energy, grown in Northern Africa

A good way to generate prosperity in Northern Africa is growing and exporting energy crops for Europe. Europe needs energy, and it has to  reduce CO2 emission. Northern Africa has the unused space to grow these crops, and give farmers a job.
And Northern Africa has the Mediterranean nearby.
And it has  an abundance of renewable energy to desalinate seawater to freshwater.
So everything is available to start bringing prosperity to Northern Africa.
One thing is missing, European leaders, heads of government, that decide that fencing off Europe is not enough, and that they themselves have to contribute to more prosperity for all Africans.
Europe has to ignite this development, with more fresh water and the decision to buy energy crops, or bio-fuel. And that they will see to it that migrant gets part of the new jobs too.

The big desalination project, funded by Europe

So, to start this fight against climate change, and migration, Europe should help Northern African communities to produce more fresh water, for people first, and agriculture too.
In addition, universities add some knowledge of growing energy crops in irrigated desert land. The Netherlands has Wageningen University, that could provide this knowledge, and others can do that too.
Consequently, European countries could adopt  specific area’s in Northern Africa.
European leaders call for climate refugee camps “in the region”. Migrants show they will not stay in “camps” by risking their life when crossing the Mediterranean, So, larger parts of Northern Africa should become a prosperous place to live. This is in the direct interest of European leaders with their Migration Problem

The fight against climate change needs CCS on many fossil power plants

The IPCC concluded that many large CO2 emitters, need to apply CCS, CO2 capture and sequestration of some sort, storage of CO2 or conversion to a substance. Because the global CO2 budget to keep global warming below 1,5 to 2 degrees, is almost exhausted. And there is no sign that CO2 emission will slow down significantly. Almost all countries agreed in the Paris climate agreement in 2015, they should keep global warming below 2 degrees, preferably below 1,5 degrees.
But their National CO2 reduction plans, summed up, do not reach even 30% of that goal.
So IPCC scientists and report writers, conclude in their reports that countries need to deploy technology to capture CO2 and fix it somewhere. One of these methods is BECCS, burning biomass in coal plants, fitted with CCS.
First Africa captures the CO2 from the air, with agriculture, because they have the unused space.
Then Europe buys the biomass and burns it in their coal plants with CCS.
Together Africa and Europe reduce CO2 in the Biosphere and reduce the climate problem, while acting on the findings of real scientists, and ignoring Greenpeace natural gas lobbyists.

The Dutch even want to go Dutch on CO2 reduction

The current Dutch government has decided to close their coal plants, and import fossil power. These Dutch coal plants are build after 2005, and prepared to apply CCS. Closing them will not reduce CO2 emission, but move both power production and Dutch CO2 emission to fossil power plants in neighbouring countries.
Today and the coming 20 to 30 years, most power will  come from coal plants. While renewable sources will grow, and push back coal power generation, fossil sources remain necessary, because society needs the power.

Fuel, both fossil and biomass is a cheap way to store power

Furthermore wind and sun have their daily variation, so fossil power plants will remain necessary to balance that, because also for balancing power, fossil power plants will be very cheap. Other ways to create storage, will be much more expensive that  fossil power plants.
For the Dutch, Germany has about 5 times the power generation capacity. Even when they would stop using coal, this will be in small steps. While other sources grow, creating remaining pockets of fossil power generation, that will deliver cheap power for the Dutch. Because  NW Europe has a free market for power.

IPCC science needs serious consideration in stead of fact free politics and lobby

Its time that serious but fact free politicians and fact free lobbyists like Greenpeace accept the science in IPCC reports.  CCS is required to reduce CO2 emission directly and make power plants places of negative emission with biomass.
This is confirmed by the Dutch environmental agency PBL.  Their scientists calculated the price of CO2 reduction in the Dutch context, at 25 to 35 EUR per ton CO2.
Unfortunately the Dutch right wing government of Mark Rutte does not want to pay this low price to effectively fight climate change. He plans to dump Dutch CO2 emission in Germany. The Dutch way of CO2 reduction.

Formatie: versnel de energietransitie met de klimaatneutrale kolencentrale

PBL numbers for CO2 reduction in the Dutch context (2017).
Source: Planbureau voor de Leefomgeving

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Eric Wiebes, doe normaal man! Gun 7 miljoen huishoudens kosteneffectief voordeel van jouw klimaatakkoord

Eric Wiebes, maak CCS verplicht voor alle centrales. En gun huishoudens duurzaam voordeel met salderen

Eric Wiebes, maak CCS verplicht voor alle centrales. En gun huishoudens duurzaam voordeel met salderen

Eric Wiebes, minister van Klimaat, laat tot ca 1 juli, 100 partijen onderhandelen voor een Nederlands klimaatakkoord, waarmee het ze zijn 50% CO2 reductie kan realiseren in 2030.
Burgers, huishoudens, zitten niet aan tafel, en worden dus aangewezen als degene die het moeten betalen. Daarom roept iedere partij dat “van het gas af” veel gaat kosten Dat gaat dus fout, een akkoord zonder draagvlak.
En de energietransitie is juist voordeliger, voor huishoudens, en levert omzet en winst, dus nieuwe banen op voor bedrijven.  Een deel van hun voordeel geven huishoudens uit bij bedrijven, de goede bedrijven.
De minister zegt dat hij een kosteneffectief pakket maatregelen wil.

Het probleem is minister Wiebes zelf, hij zegt kosteneffectieve oplossingen te willen, maar maakt ze zelf onmogelijk.
Beste Eric Wiebes, accepteer je eigen slogan: Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee.
Jouw portemonnee is onze portemonnee

Wat doet deze vvd minister tegen kosteneffectieve klimaat actie?

– Hij wil onze kolencentrales sluiten, ipv verplicht hun CO2 laten afvangen.
Daarmee wordt meteen 25 van de 50% CO2 reductie onhaalbaar (PBL). Terwijl de wetenschappers van het PBL ondubbelzinnig kolencentrales met verplichte CO2 afvang, als meest kosteneffectieve CO2 reductie aanwijzen.
Sluiten van kolencentrales verplaatst onze stroom productie en CO2 uitstoot naar Duitse centrales.
Concurrentie zorgt voor kosteneffectieve oplossingen
Bedrijven moeten verplicht gaan investeren in hun CO2 reductie De verplichtingen gelden voor alle bedrijven, en leveren dus een gelijk speelveld op. Door de concurrentie zorgen de bedrijven zelf voor de meest kosteneffectieve oplossingen en de benodigde innovatie. Daarom moeten die investeringen voor verplichte CO2 reductie  ook niet gesubsidieerd worden, want dan ontstaat er geen concurrentie en geen innovatie.
Voorbeelden voor bedrijven:
– Verplicht zonnepanelen op bedrijfsdaken
– Verplicht elektrische bedrijfsauto’s vanaf 2020
– Verplicht eigen windparken bouwen, samen met de eigen medewerkers, die er een kavel windpark voor eigen gebruik thuis kunnen kopen

– En hij gunt huishoudens geen voordeel van duurzaam, hij wil bijvoorbeeld het salderen afschaffen, waarmee huishoudens met zonnepanelen heel voordelig stroom opwekken, voor eigen gebruik.
Zonnepanelen wekken alleen overdag stroom op en vooral als het zonnig is. In de winter komt er maar 10% uit van wat ze in zomer maanden opwekken.
Dat salderen is een simpele en dus kosteneffectieve vorm van balanceren tussen overdag en s’nachts,   en zomer en winter.

Met salderen halen consumenten hun stroom van de markt af

Stroom, uit zonnepanelen of uit een eigen kavel windpark, die je voor je zelf opwekt is veel goedkoper dan de stroom die je van het energiebedrijf koopt, waar alleen huishoudens ca 15 cent per kWh belasting over betalen. Dus vinden de bedrijfsbelangen aan de onderhandelingstafel dat salderen helemaal niets.
Door het salderen betaal je veel minder belasting, en dat voordeel geeft een huishouden financiële ruimte om andere aankopen in de energietransitie te doen.
Maar de minister wil die belasting inkomsten niet missen, en wil het salderen voor huishoudens afschaffen.
Zo maakt Eric Wiebes de energietransitie heel erg duur en onnodig voor huishoudens.
Wie geen of een te klein dak heeft voor zonnepanelen, kan ook een kavel windpark kopen.
Maar dat moet de gemeente en provincie wel mogelijk maken, en dat doen ze nu niet, omdat ook hier minister Wiebes dwars ligt.

Salderen is een simpel recht, omdat het elektriciteitsnet een openbare weg voor stroom is. Dat simpele is nodig om miljoenen burgers te verleiden mee te doen met CO2 reductie. En salderen is kosteneffectief
We betalen als stroomverbruikers al 60% van dat net
Bedrijven betalen 40% van de kosten.
Wel zijn er straks verkeersregels nodig voor onze stroom op het lokale net. De netbeheerder moet op afstand kunnen voorkomen dat het net overbelast wordt. Daarvoor zullen we met een balans meterkast, hem toestemming moeten geven om zware apparaten op afstand bij te regelen. Dit zijn onze zonnestroom inverter, de elektrische warmtepomp en de lader van de elektrische auto. Met de balans meterkast krijgen we dan een vergoeding voor het beschikbaar stellen van regelruimte, of flexibiliteit.

Eric Wiebes, de hoofdregel in het klimaatakkoord moet zijn

Bedrijven verplicht investeren in hun CO2 reductie, de concurrentie maakt dat zo kosteneffectief als mogelijk is.
– Huishoudens verleiden met voordeel van duurzaam opgewekte stroom, met salderen,
– voor de warmtepomp
– de elektrische auto,
– en andere aantrekkelijke diensten en producten, zoals
– de balansmeterkast en
– de goedkope WKO in de tuin van elk huis, om zomerwarmte voor de winter op te slaan.
– gevoed met goedkope stroom uit
– eigen zonnepanelen
– en een kavel koop-windpark, dat de gemeente mogelijk maakt voor haar burgers

Eric Wiebes, zorg voor simpele regelgeving die massa’s consumenten vertrouwen geeft. Dat is jouw taak als markt meester van de energietransitie

Dat huishoudens duurzaam voordeel krijgen van duurzaam,  moet per 1 juli in dat klimaatakkoord op hoofdlijnen staan.
De regeling moet ook simpel en transparant zijn, en de regelgeving moet vertrouwen inboezemen.
Anders is er geen draagvlak voor het akkoord, en gaan huishoudens niet meedoen.

Milieuclubs willen huishoudens dwingen dure spullen te kopen om van het gas af te gaan.
Dat doen ze om bedrijven te helpen, die willen verdienen aan huishoudens.
Ze willen ook dat huishoudens de kosten van bedrijven subsidiëren.

Bedrijven moeten echter juist verplichte investeringen gaan doen, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken, alle bedrijfsauto’s elektrisch vanaf 2020
Windparken bouwen door bedrijf en eigen medewerkers samen zodat de medewerkers een kavel  windpark kunnen kopen om zelf stroom op te wekken, en te salderen.

Bedrijven zullen iets meer (energie)belasting moeten gaan betalen, om de gemiste belasting inkomsten van huishoudens te compenseren.
Maar de essentie zit in de verplichte investeringen, bedrijven komen anders niet in beweging.

Burgers, huishoudens, moeten we verleiden, niet verplichten, want zij kiezen politici.

Laten we de minister daar eens over aan de tand voelen.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie