Koopkracht kansen in de energietransitie en klimaatakkoord

Met deze energietransitie kunnen huishoudens en MKB bedrijven hun eigen duurzame stroom gaan opwekken. Dat levert hen flink koopkracht winst op

Met deze energietransitie kunnen gezinnen en MKB bedrijven hun eigen duurzame stroom gaan opwekken. Dat levert hen flinke koopkracht winst op

Vakbonden strijden voor hogere lonen, pensioenen en uitkeringen. Maar de afgelopen 20 jaar  zijn de inkomens achtergebleven bij de economische groei. Bedrijven hebben succes gehad in het naar zich toe lobbyen van veel geld, dat ze eigenlijk voor de gemeenschap hadden moeten afdragen.
De energietransitie is een nieuwe arena waar nu veel verandert. Die verandering is een kans voor de vakbonden om in het belang van hun achterban, zaken binnen te halen. Maar dan moeten ze wel met kennis van zaken gaan optreden in de energietransitie en bij het klimaatakkoord.
Dat doen ze ook met hun CAO onderhandelingen, met kennis van zaken in arbeidsvoorwaarden

Koopkracht kansen voor de vakbeweging

Een belangrijk deel van de energietransitie is duurzaam stroom opwekken, met windmolens en zonnepanelen. Stroomverbruikers zijn gewend hun stroom te kopen bij een energiebedrijf, die het weer bij een centrale of windpark inkoopt.
Maar windmolens en zonnepanelen werken automatisch. Dus stroomverbruikers, ook leden van de vakbond, kunnen hun eigen stroom opwekken, door een kavel windpark te kopen. Dat is goedkoper dan een kavel zonneweide, voor dezelfde stroom.
Natuurlijk waait het niet altijd voldoende, en daarvoor houdt een gezin  een contract met een energiebedrijf, maar dan voor het balanceren van de stroom.

  • Die zelf opgewekte stroom heeft het gezin of MKB bedrijf voor de kostprijs, 3 a 4 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
  • Dat balanceringscontract met een energiebedrijf kost ca 0,1 cent per kWh

Beide delen van deze aanpak vereisen eerlijker regelgeving, ze zijn deel van een eerlijke transitie. In dit geval moet een gezin of MKB bedrijf dat zijn eigen duurzame stroom opwekt, die stroom mogen salderen. Volgens de wet mag dat al, maar de regering wil het niet. Art 95a, lid 2 a van de Elektriciteitswet stelt dat iedereen zijn eigen stroom mag opwekken, voor eigen rekening en risico, en alleen voor eigen gebruik.

Koopkracht winst voor stroomverbruikers

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Als de vakbonden in het klimaatakkoord regelen er een eerlijke salderingsregeling komt, waar huishoudens vertrouwen in hebben dat hun aankoop van een kavel windpark ook echt het beloofde voordeel op gaat leveren. Vertrouwen dat bedrijven ook krijgen van de regering. Dan hoeven stroomverbruikers  geen stroom meer te kopen voor bijv 20 cent per kWh, ze wekken hem zelf op voor 4 cent. Dat is 16 cent voordeel.
Een huishouden verbruikt straks meer stroom dan nu.
Bijvoorbeeld:

  • 3000 voor het gewone huishouden
  • 5000 voor de warmtepomp, vergelijkbaar met 2000 m3 aardgas
  • 4000 voor de elektrische auto, vergelijkbaar met 20.000 km per jaar

Totaal 12.000 kWh per jaar, a 16 cent voordeel is 1920 EUR per jaar, of koopkracht winst

FNV creëer zelf meer koopkracht door in het klimaatakkoord een eerlijke regeling voor salderen af te spreken

Als de vakbond, als onderhandelaar in het klimaatakkoord voor een eerlijke salderingsregeling zorgt, en dat er eerlijke balanceringscontracten voor kleinverbruikers komen, dan is dit koopkracht winst.
De koopkracht winst is zo groot, omdat er geen geld weg lekt naar de bank voor de financiering van het windpark. Stroomverbruikers kopen eenmalig een eigen kavel windpark
Er is geen subsidie meer nodig.
en ook de commerciële marge op de stroom vervalt

Als 6 miljoen gezinnen ca 2000 EUR per jaar koopkracht winst hebben, is dat 12 miljard per jaar stimulans voor de economie, gemiddeld stijgt de koopkracht 6% vooral doordat gezinnen zich organiseren samen opdrachtgever te zijn voor de bouw van een eigen windpark.
De FNV kan het voorbeeld geven door haar 1 miljoen leden te organiseren dat ze samen hun huis duurzaam maken.
Dit verduurzamen van onze huizen levert ca 15.000 nieuwe banen op, dor als vakbond, met de leden zelf te beginnen.

Energiebelasting vervalt voor duurzame stroom, wordt vliegtaks

De energiebelasting is een ander verhaal, die vervalt ook, kost 3 a 4 miljard per jaar, maar om de regering te compenseren voor dat dat verlies, is een vliegtax opgenomen. Dat is ook eerlijker dan energiebelasting, omdat iedereen energie nodig heeft.
En duurzaam opgewekte stroom minder belast moet worden dan fossiele.
En omdat vliegvakantie geheel vrijwillig zijn, en zeer veel CO2 uitstoot veroorzaken, is dat een betere en betrouwbare bron voor belasting inkomsten van het rijk.
De energietransitie gaat relatief langzaam, geleidelijk zullen steeds meer burgers hun eigen stroom gaan opwekken, en daarmee kan ook de vliegtax geleidelijk  omhoog.
Al zou hij voor de urgentie van het klimaatprobleem, al meteen naar 100 a 200 EUR per ticket moeten.

Regionaal organiseren dat gezinnen de kans krijgen een eigen kavel windpark te kopen

Als salderen voor de meter is geregeld, dan rest er nog lokaal te regelen dat huishoudens ook de kans krijgen een kavel windpark, of zonneweide te kopen.
De gemeente speelt hier een belangrijke rol in, zij geven toestemming voor de bouw van een windpark of zonneweide. Daarbij moeten ze als voorwaarde opleggen, dat de project ontwikkelaar zijn project in kavels verkoopt aan burgers, voor eigen gebruik.
Dat doet de gemeente ook al bij een nieuwe woonwijk, waar ze kavels bouwgrond verkoopt aan burgers die een eigen woning willen bouwen.
Zo kan ze ook kavels windpark of zonneweide (laten) verkopen.
De gemeente moet alleen de lobbyisten van windpark huisjesmelkers en commercieel opererende coöperaties weerstaan.

Actie voor FNV Lokaal

De FNV heeft hier lokaal een kans voor haar leden op te komen, door dit lokaal te organiseren.
Door niets te doen, levert ze alle gezinnen in de gemeenteuit aan de commerciële windpark huisjesmelkers.
Het voordeel voor de gemeente is dat de verkoop van kavels windpark, het draagvlak zichtbaar maakt.
Meestal participeren alleen rijke mensen in een windpark, met veel grotere participaties dan ze zelf nodig hebben. Ze doen het alleen voor de gesubsidieerde winst.
Als huishoudens alleen voor eigen gebruik een kavel windpark kopen, moet een ontwikkelaar veel meer deelnemers overhalen mee te doen. Daardoor zijn er veel meer participanten dan bij de gebruikelijke “participatie” voor commercieel rendement.
Bij deze vorm van deel-eigenaarschap is iedereen trotse windpark eigenaar. Met het voordeel dat daar bij hoort, heel goedkope stroom.

Vakbonden kunnen nieuwe banen creëren

Met het organiseren dat we allemaal een eigen kavel windpark of zonneweide kopen, krijgen we voordeel en dus meer koopkracht. Een van de doelen van de vakbond.
Daarnaast kunnen vakbonden pleiten voor meer regels voor bedrijven. De overheid dwingt daarmee bedrijven meer te gaan investeren in CO2 reductie.
Die investeringen leveren nieuwe banen op. Zo kan de vakbond ook nieuwe banen helpen creëren

Voorbeelden zijn natuurlijk betere isolatie van bedrijfsgebouwen.
Zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Verwarmen en koelen met een WKO en warmtepomp

De wet Milieubeheer schrijft voor dat een bedrijf alle investeringen moet doen, voor een beter milieu, die zich in 5 jaar terug verdienen.
Daarnaast moet een bedrijf altijd Best Available Technology kiezen, als dat de milieuschade beter reduceert.

Ze creëert de vakbond nieuwe banen met de wet in de hand

FNV maak kolencentrales klimaatneutraal

Een triest voorbeeld waar de FNV in de fout gaat, is bij het sluiten van kolencentrales.
De FNV loopt hier de anti steenkool lobbyclubs achterna, en slachtoffert haar leden die werken in de kolensector. Die 3000 mensen zullen wel weer een andere baan vinden. Erger is dat dat sluiten van kolencentrales in Nederland geen CO2 reductie oplevert. De stroom blijft nodig, kopen energiebedrijven fossiele stroom uit Duitse centrales.
De FNV verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Zo help je het klimaat niet vooruit, maar achteruit. En ook  nog ten koste van banen.
Slimmer en nodig voor echte en snelle CO2 reductie, is verplichte CO2 afvang voor alle centrales. Ook de milieulobbyclubs krijgen dan sneller echte CO2 reductie.

 

Uitleg over burgervriendelijke geldstromen in het klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is nu een feestje voor banken en investeerders. De partijen willen dat we ook investeren in duurzame projecten, maar voor burgers is dat onrendabel, omdat banken en de rijksoverheid willen verdienen aan burgers.

De geldstromen gaan in het voordeel van gezinnen lopen, als die geen aandeelhouder, maar directe eigenaar worden. Dus gezinnen moeten geen aandelen of obligaties kopen, maar kavels koop-windpark, voor eigen gebruik. Als eigenaar heb je de stroom uit jouw kavel windpark of zonneweide voor de kostprijs.
Die geldstromen in het voordeel van gezinnen zijn in beeld gebracht in dit plaatje:

Vakbonden kunnenbij deze energietransitie en klmaatakkoord veel koopkracht winst realiseren voor hun leden, met salderen voor de meter

Vakbonden kunnen bij deze energietransitie en klimaatakkoord veel koopkracht winst realiseren voor hun leden, met salderen voor de meter

Uitleg over de geldstromen in een kosteneffectieve energietransitie

In het bovenstaande geldstromen diagram, stroom het geld van consumenten van links naar rechts. Het is een schets. De bedragen zijn in miljoenen per jaar, en gebaseerd wat ze nu zijn, en wat nodig is om de de duurzaam doelen voor 2030 te halen.
Bij deze aanpak kopen gezinnen en MKB een kavel windpark of zonneweide voor eigen gebruik. Daarbij betalen ze geen subsidie mer voor duurzaam, want die is overbodig. Zelf opgewekte stroom kost maar 2 a 4 cent per kWh, dus subsidie is overbodig. Maar de zelf opwekker hoeft geen commerciële stroom meer te kopen, voor nu 20 cent. Dat voordeel brengt de energie transitie op gang.
Bovendien betalen zelf opwekkers ook geen energiebelasting meer over hun eigen stroom. Die inkomsten vervangt de staat door een vliegtax.
Naarmate steeds meer gezinnen en MKB hun eigen stroom gaan opwekken, en de energiebelasting afneemt, kan de vliegtax stijgen.

De geldstromen

Linksboven kopen gezinnen en MKB, kavels windpark, voor eigen gebruik, zo wekken ze hun eigen stroom op, voor het huis, de verwarming en de elektrische auto.
Dat kavel windpark kopen ze van windpark bouwers, bijvoorbeeld per jaar 3 miljard, voor ca 3000 MW aan windparken, of 1500 MW aan zonneweides, want die zijn duurder dan windparken.
Dat geld gaat direct van de gezinnen en MKB naar de windpark bouwers rechts boven.
Daarnaast moeten de eigenaren, tijdens het gebruik natuurlijk de lopende kosten betalen, de echte kostprijs van de stroom, (links) dat geld gaat naar (rechts)
– onderhoud van de windmolens
– de kosten van de aansluiting op het stroom net
– en evt een extra vergoeding voor de grondeigenaar als die samen met burgers en windpark bouwt ipv met de bank en investeerders, zoals nu altijd het geval is
Dit zijn de smalle geldstromen rechts boven

Zelf opgewekte duurzame stroom is goedkoop

Omdat gezinnen hiermee goedkope stroom hebben, kunnen ze daarmee ook hun huis duurzaam warm houden. Dat kost geld, maar dat hebben gezinnen omdat deze aanpak hen veel kosten bespaart. Ze hebben de stroom voor de KOSTPRIJS. Samen 5000 miljoen voordeel per jaar. Maar een groot deel geven ze weer uit aan de energie transitie.
Wat bij deze geldstromen ontbreekt is de energiebelasting voor kleinverbruikers, gezinnen en kleine MKB, die energiebelasting remt de energietransitie, hij moet dus weg. Maar om de Staat te compenseren kan hij vervangen worden door de vliegtax. Die komt er toch al en kan groeien naarmate steeds meer zelf opwekkende gezinnen minder energiebelasting betalen.
Een laatste post is nog de kosten die bedrijven maken om duurzaam te worden, of hun CO2 uitstoot af te vangen.
Uiteindelijk betalen gezinnen die. Nu krijgen bedrijven daar exploitatie subsidie voor, dat maakt ze lui. Door bedrijven te verplichten duurzaam en klimaat neutraal te worden, gaan ze weer concurreren, wat uiteindelijk kosteneffectiever is.

Rutter3: Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *