Politiek, neem de regie bij het klimaatakkoord

Politiek, gun huishoudens meer koopkracht en voordeel in het klimaatakkoord, ipv minder

Politiek, gun huishoudens meer koopkracht en voordeel in het klimaatakkoord, ipv minder

In het klimaatakkoord op hoofdlijnen, ontbreekt een financiële paragraaf voor huishoudens, dit blog is zo’n paragraaf. In de tekst van het klimaatakkoord zit weliswaar een financiële paragraaf maar vooral met gebral van en voor grote  investeerders, en daar hebben huishoudens en MKB helemaal niets aan.
En omdat dit akkoord en de energietransitie, iedereen gaat raken, moet er wel zo’n financieel perspectief voor “iedereen” komen, huishoudens en MKB, de kleinverbruikers,  anders ontstaat er geen draagvlak. Omdat VVD minister Wiebes vooral “de markt” had uitgenodigd, en hun slippendragers, de NGO’s met een deal, of op zoek daar naar, tiert het markt denken welig in het akkoord.
Juist kleinverbruikers hebben er veel voordeel van hun eigen energie op te gaan wekken, voor de kostprijs. Dat kan nu ook goed, want windmolens en zonnepanelen werken automatisch, daar is geen commerciële energie verkoper meer bij nodig.
Zo faalt het klimaatakkoord van VVD minister Wiebes al in het begin.

Huishoudens verdienen financieel voordeel met goede regels vanuit de politiek

Toch staat er weinig “financieel” in dit voorstel, omdat  met de juiste overheids regels, de consumentenmarkt zijn werk kan doen. Huishoudens zullen vanzelf aantrekkelijke producten kopen, als die hen voordeel opleveren. Denk aan kavels koop-windpark en zonneweide, waarmee mensen zelf goedkope stroom opwekken, en met de aankopen, toch goedkoper warm zitten dan met aardgas.
Het probleem is dat deze rechtse regering, huishoudens geen voordeel gunt van duurzaam.

Diagnose: de politiek heeft niet de moed de leiding te nemen

Wat fout gaat met het klimaatakkoord, is dat politiek en regering NIET de regie nemen. Ze volgen nu fact free milieulobbyisten, die zich niets gelegen laten liggen aan het belang van huishoudens.
Dat geeft anti regering krachten, de populisten, maar ook VVD en D66, de ruimte, schade in de samenleving aan te richten.
Burgers voelen vaak goed aan, wie hen benadeelt, dus moet de politiek, Volksvertegenwoordigrs,  dat benadelen voorkomen en  in actie komen, ipv toe te kijken bij schadelijk klimaatbeleid. Bij het klimaatakkoord zijn de leugens van minister Wiebes dat huishoudens “niet méér gaan betalen” een fout signaal, want het huidige klimaatakkoord vertoont nergens een spoor van hoop dat hij gelijk heeft. En erger, alles wijst er op dat de partijen in het klimaatakkoord juist samenspannen met de minister, om de rekening juist wel bij huishoudens te leggen, met burger vijandige regelgeving. Wie voor huishoudens en MKB op wil komen, moet juist juist aantrekkelijk voordeel bieden, om huishoudens tot actie te verleiden, anders gaan ze zeker andere politici kiezen.
Zoals Wiebes zelf zei: “Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee”

Politiek rechts laat “de markt” zijn gang gaan

De markt zal nooit passende maatregelen nemen tegen klimaat opwarming, omdat oorzaak en gevolg ver uit elkaar liggen. In tijd en geografisch.
De  opwarming  door CO2 uitstoot was al in 1970 bewezen, maar niemand wilde luisteren. Echte politiek waardeert feiten op zijn waarde. Wie na bijna 50 jaar toenemende klimaat verandering van “de markt” verwacht hier tegen in actie te komen, is wel erg naïef. Maar dat zijn we helaas van corrupte politici gewend. En is ook een verklaring van het opkomende populisme.

Ook bij het klimaatakkoord laat de politiek zich leiden door de leugens van milieuclubs met een bedrijfsbelang.

Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie ontkennen de wetenschappelijke conclusies van het IPCC, dat CO2 afvang, CCS,  gewoon hard nodig is om onder de 1,5 en 2 graden opwarming te blijven.
Er zit al te veel CO2 in de lucht, de bijbehorende opwarming komt pas een paar decennia later.

Politiek kies voor verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters

Politiek kies voor verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters

IPCC wetenschappers doen talloze klimaat simulaties, en alle simulaties die wèl onder de 1,5 en 2 graden blijven, gebruiken allemaal CCS.

De milieuclubs bij het klimaatakkoord liegen over CCS, dat ze het een overbodige techniek vinden, maar ontkrachten niet de peer reviewed IPCC wetenschappelijke conclusies.

Daarom, een regering en politiek die zichzelf wel serieus neemt, moet een aantal dingen zelf beslissen

Dit moet de politiek beslissen, en opleggen aan bedrijven, en huishoudens als consument de kans geven mee te doen

Regels voor bedrijven:

– De techniek voor CCS verplichten voor alle grote CO2 uitstoters, incl kolencentrales.
– of ze worden op een andere manier CO2 vrij
– Een verbod op het verplaatsen van CO2 intensieve activiteiten naar het buitenland, en daar alsnog CO2 gaan uitstoten. Dat doet VVD’er Wiebes nu met het sluiten van onze kolencentrales
– alle energie gebruik van bedrijven, krijgt een energiebelasting, met daarin een CO2 uitstoot fractie. Zo betaalt een bedrijf voor de CO2 die ergens in de keten is toe te schrijven aan het gebruik in Nederland.
– De CO2 prijs van die fractie in de energiebelasting loopt snel op tot een waarde die effect heeft op de CO2 uitstoot. Richtwaarde is 100 EUR in 2023, en bij voldoende afname van de CO2 uitstoot,  stabiliseert de CO2 fractie in de energiebelasting.

Met deze 4 ingrepen in klimaatbeleid, wordt fossiele stroom duurder, ook voor bedrijven, en wordt SDE subsidie overbodig, wat tot 2000 EUR koopkracht winst kan opleveren, omdat huishoudens alle subsidiekosten betalen, voor bedrijven.
Met de bovenstaande verplichtingen, gaan bedrijven weer concurreren, en worden ze echt kosteneffectief.

Rechten en kansen voor consumenten

– Huishoudens en MKB krijgen het recht hun eigen duurzame stroom op te wekken. Daarvoor kunnen ze kavels koop-windpark of zonneweide kopen, ergens in Nederland of op de Noordzee.
– Ze krijgen het recht hun eigen duurzame stroom te salderen. Daardoor volstaat een kavel dat op jaarbasis voldoende oplevert voor het jaarverbruik.
Zo wekken deze kleinverbruikers stroom op voor de kostprijs, zonder ondernemersrisico. Ze ontwijken de commerciële marge, en subsidie wordt overbodig. De kostprijs van deze stroom is 2 tot 4 cent per kWh, vergeleken met 20 cent per kWh van commerciële stroom
– Hiervoor hebben ze wel een balancerings contract nodig. De prijs daarvan moet gereguleerd worden, rond ca 0,15 cent per kWh
– Kleinverbruikers kunnen met een “balans meterkast” zelf ook bijdragen aan de balancering. Hun kavels windpark of zonneweide leveren elke dag een andere hoeveelheid stroom op. Balanceren gebeurt door hun warmtepomp, lader van de elektrische auto en zonnestroom inverter, op afstand te laten besturen. Natuurlijk stellen ze als gebruiker daar zelf marges voor in.
– De balans meterkast heeft geen slimme meter nodig, de gebruiker moet wel zijn zware apparatuur open stellen voor regelen van buitenaf.

De algemene principes worden dat
– bedrijven moeten voldoen aan de regels voor CO2 reductie. De Wet Milieubeheer regelt dat ook al voor andere vervuiling, evt met aangepaste regels.
– huishoudens gaan we verleiden met aantrekkelijke consumentenproducten, die ze vrijwillig kopen, omdat ze voordeel opleveren.

Denk aan deze consumenten producten:

zonnepanelen op eigen dak,
kavels koop-windpark en zonneweide, voor eigen gebruik
de elektrische auto
De warmtepomp die warmte uit de bodem haalt, samen met een goedkope bodem warmtewisselaar. Voor de seizoen opslag van zomer warmte voor de winter.

Hiermee woont een huishouden goedkoper duurzaam dan met aardgas en commerciële stroom.  Dat de energietransitie voordeel oplevert, moet ook de norm worden, al zullen er situaties zijn waar dat niet goed uit komt

Politiek denk aan burgers bij Regionale Energie Strategieën

In het vervolg van het klimaatakkoord gaan gemeenten per wijk, voor hun inwoners,  beslissen. Van elke wijk gaat de gemeente bepalen of er wel of geen warmte net komt, of een andere collectieve voorziening. Gebruikelijk is dat de gemeente dan vooral bedrijven gunsten verleend, om te verdienen aan haar inwoners. Dat heet een Regionale Energie Strategie. Bedrijven staan natuurlijk te springen om hier aan mee te doen, want gedwongen klandizie is altijd zeer lucratief. Dat is dus fout, moeten we niet willen.

Gemeente Politiek, draagvlak is JOUW opgave

Het klimaatakkoord gaat iedereen raken. Daarom moet de gemeente haar inwoners, in een getroffen wijk garanderen dat die straks goedkoper wonen dan met aardgas. En  zonder subsidie van de rest van de samenleving.
Daarvoor moet elke gemeente van de Haagse politiek eisen dat die de bovenstaande regels accepteert en implementeert.
Maar ook dat de gemeente commerciële ontwikkelaars dwingt, hun plannen voor windparken en zonneweides in kavels te verkopen. Huishoudens en MKB bedrijven kopen dan hun eigen opwek middelen, en wekken goedkope stroom op, voor eigen gebruik. Als de gemeente dit niet afdwingt, willen huishoudens en MKB wel meedoen, maar is er geen aanbod.

DE EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken, goed voor d ekoopkrachrt van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energie transitie

De EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken. Goed voor de koopkracht van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energie transitie

Salderen voor en achter de meter

Regelgeving, zoals salderen voor en achter de meter is hierbij een voorwaarde, voor een betaalbare energietransitie. VVD minister Wiebes wil Salderen juist afschaffen, en vervangen door een subsidie voor iedereen, betaald door iedereen. Van vestzak broekzak geldstromen heeft niemand iets, die kost alleen maar overbodige ambtenaren tijd.
Welke VVD’er riep er ook alweer dat de PvdA sinterklaas speelde?

Politiek geef jezelf weer betekenis

Dit zijn allemaal overheids maatregelen, waarmee partijen in het onderhandelingsproces kaders opgelegd krijgen, een gelijk speelveld. Politici geven hiermee zichzelf en bij verschillende overheden weer betekenis aan het openbaar bestuur.  Daarmee neemt zij populisten de wind uit de zeilen.
En de burger zal ervaren en waarderen dat de meest kosteneffectieve keuzes zijn gemaakt.
Dat zijn zaken waar Volksvertegenwoordigers naar zouden moeten streven. Want liegende  lobbyisten zijn altijd heel aardig, maar de kiezer beslist over politici.

Dit bericht is geplaatst in politiek en getagd, , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *