Kosteneffectief klimaat en energie beleid

Kosteneffectief klimaat beleid benut de feiten, wetenschap en techniek als basis voor een goed ontwerp van het klimaat effectieve energie systeem

Kosteneffectief klimaat beleid benut de feiten, wetenschap en techniek als basis  voor een goed ontwerp van het klimaat effectieve energie systeem

Minister Wiebes is een vvd politicus, dus wat hij zegt, moeten we niet al te serieus nemen. Want hij zegt een kosteneffectief klimaatakkoord te willen. En dat staat zelfs in het klimaatakkoord op hoofdlijnen. Maar wat hij doet is het tegenovergestelde. Hij verspilt ons geld en door zijn foute keuze van de partijen aan de klimaattafels, regisseert hij kostbare fouten in het klimaatakkoord. Die geselecteerde partijen hebben geen belang bij een kosteneffectief klimaatakkoord, wat hun eigen belang is wat anders, en verschillend voor elke partij.
Wat zij zelf willen, staat in het klimaatakkoord op hoofdlijnen, en daar staan deels goede een deels heel erg foute keuzes in voor de samenleving, die natuurlijk niet aan tafel zit.

Burgers willen een kosteneffectief klimaatbeleid

We krijgen van alles wat we niet willen, maar geen goed klimaatbeleid, wel de hobby’s van de partijen  aan tafel. En burgers mogen die kostbare hobby’s van bedrijven, Greenpeace en Milieudefensie betalen.
Je zou er van uit moeten gaan dat een regering zorgt voor effectief klimaatbeleid, aanpakken die werken en de klimaatopwarming helpen afremmen. En dan is het mooi dat dat ook nog kosteneffectief is. Zelfs geld oplevert, want dat kan heel goed.

Maar van alles wat er in het klimaatakkoord op hoofdlijnen staat, is lang niet alles  effectief en ook niet kosten effectief.
Daarom in dit blog een schets van een energiesysteem en beleid, dat dat wel kosten effectief is, dat wel effectief de opwarming bestrijdt. En waarvan je kunt beredeneren dat het ook kosteneffectief. Dus klimaatbeleid dat er toe doet.

Kosteneffectief klimaatbeleid: onder de 2 liefst 1,5 graad klimaat opwarming blijven

Bijna alle landen hebben klimaatakkoord van Parijs in 2015 ondertekend, of gesteund. Dus zouden we allemaal moeten streven naar het doel van dat akkoord, onder de 2, liefst 1,5 graad opwarming blijven.
Daarnaast hebben landen ook elk een eigen CO2 reductie doel beloofd aan de VN.
We  hebben samen dat klimaatprobleem, en dit gaan wij als land er zelf aan doen.
Helaas, al die beloftes samen, zijn net goed voor ca 30% van wat nodig is om onder de 2 liefst 1,5 graad opwarming te blijven.
Zo pocht het kabinet Rutte 3 ambitieus dat ze voor 49%  CO2 reductie gaan. Maar een groot deel daarvan blijkt nep, ze verplaatsen onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales.

Hoe ziet een kosteneffectief klimaat en energie systeem er eigenlijk uit?

De energie die wij straks gebruiken is een mix van duurzame en fossiele energie. Natuurlijk moet die fossiele energie alleen gebruikt worden met CO2 afvang, en zo snel mogelijk. Helaas maakt VVD minister Wiebes het klimaatprobleem juist erger.
Hij sluit onze kolencentrales, terwijl die nog nodig zijn. Daarom komt onze stroom straks uit Duitse kolencentrales. Deze VVD CDA D66 en ChristenUnie regering verplaatst onze CO2 uitstoot slechts.  Ze zijn niet kosteneffectief bezig.

Alle centrales en grote CO2 uitstoters verplicht CCS toepassen

De goede aanpak is al onze centrales zo snel mogelijk klimaatneutraal maken, verplicht.
Alle grote CO2 uitstoters moeten zo snel mogelijk hun CO2 gaan afvangen.
Dat is echte CO2 reductie. Bij onze nieuwe kolencentrales blijkt dat ook verreweg de goedkoopste CO2 reductie te zijn. Dat komt omdat ze daar al op voorbereid zijn.
Deze techniek, CCS, is niet nieuw.  CCS wordt al decennia gebruikt om de laatste restjes de olie en gas uit boorputten te persen.
Er is voldoende kennis over beschikbaar om het nu ook voor de CO2 uit alle centrales te gebruiken. Op zijn minst tijdelijk, om ook betere vormen van CCS met bijvoorbeeld het mineraal Olivijn uit te ontwikkelen.
De bodem in Groningen kan er zelfs mee gestabiliseerd worden. De aardgas druk is sterf afgenomen, met extra CO2 brengen we die weer op peil. Als we uitzoeken welke boorput hoeveel CO2 moet krijgen, om de ontstane spanningen van de gaswinning te reduceren

Meer duurzaam, maar wel met een kosteneffectief groeitempo

Natuurlijk moet er naast verplicht klimaatneutrale centrales, ook veel meer duurzaam opgewekte stroom komen. Windmolens op zee en op het land, maar dan in direct eigendom van stroom verbruikers, zonder de overbodige SDE subsidie. Bijna alle stroomverbruikers kunnen hun stroom zelf opwekken, met een eigen kavel windpark, en dat voor de kostprijs. En idem met zonneweides.
Biedt stroom verbruikers beide aan en laat de markt voor kavels  duurzame opwek zijn werk doen. Worden er te veel windparken gepland, dan stagneert de verkoop.
Dus alleen duurzame opwek waar vraag naar is, wordt gebouwd.
Zo hebben windparken en zonneweides altijd de juiste prijs, en is er geen geldverspilling. Dat heet ook wel kosteneffectief.
Helaas wil het klimaatakkoord, versneld offshore windparken bouwen. Dat kan, maar dat is duurder, en het reduceert niet direct CO2. Dus niet kosteneffectief. Maar als buitenlandse investeerders dat willen,  dan niet van publiek geld, ook niet voor de kabels.

Handig voor consumenten:  Windmolens en zonnepanelen werken automatisch

Je installeert ze ergens waar de gebruikers ze willen hebben en kopen, en er komt stroom uit.
Die stroom hebben we voor de kostprijs, meer kosteneffectief kan het niet.
Vooral huishoudens gebruiken zo de factor kapitaal voor zichzelf, in plaats van voor de bank.
De bank hoeft veel minder geld te lenen, en de SDE subsidie wordt overbodig.
Je zou zeggen, hoe kosten effectief wil een VVD minister het hebben?

Minister Wiebes wil dit niet, want dan mist hij 4 miljard Energiebelasting.
Zo belangrijk vind hij kosteneffectief klimaatbeleid, dat hij die 4 miljard niet wil ophalen met bijvoorbeeld vakantievluchten. Bij 40 miljoen vliegvakanties per jaar, is dat 100 EUR per ticket. Dekking geregeld.

Zelf goedkoop stroom opwekken, voor eigen gebruik, met een kavel KOOP-windpark

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Kosteneffectieve stroom wek je zelf op met een kavel koop-windpark

Nu koopt iedereen stroom van een energiebedrijf, maar je kunt ook je eigen stroom opwekken, met een kavel windpark. Dat koop je dan, liefst ergens in je eigen regio, voor eigen gebruik, en de stroom heb je voor de kostprijs. Je hebt dan stroom voor 2 a 4 cent per kWh in plaats van de commerciële van ca 18 tot 20 cent per kWh
De kostprijs van stroom uit je eigen windpark is als volgt opgebouwd:

 • 0,9 cent per kWh, onderhoudskosten windmolens
 • 0,5 cent net aansluiting
 • 0,3 cent vergoeding voor de grondeigenaar
 • 0,1 cent WOZ en verzekering ed
 • 0,1 cent balanceringskosten bij een energiebedrijf

Samen 1,9 cent per kWh, variabele kosten, het rode gedeelte in de grafiek
Na 15 jaar wordende onderhoudskosten wellicht wat hoger
De grondvergoeding kunnen de deelnemers ook verhogen, om een boer te bewegen met hen samen een windpark te bouwen, ipv met de bank en commerciële windpark huisjesmelkers, die nu alle windparken exploiteren met subsidie.
Als zelf opwekker hoef je die subsidie natuurlijk niet te betalen.

Natuurlijk moet je dat kavel koop-windpark wel zelf kopen, anders heb je de stroom niet voor de kostprijs. Een kavel dat ca 4 a 5000 kWh per jaar oplevert kost 1500 a 2000 EUR. Dat hangt af van de plek in Nederland en het type windmolen.
Het zou mooi zijn als het klimaatakkoord dit laat betalen met de gebouwgebonden financiering, voor wie dat nodig heeft. Spaargeld is het goedkoopst.
Het aankoop bedrag kun je in 25 jaar afschrijven, het blauwe gedeelte in de grafiek.

Het gele gedeelte is het voordeel dat je hebt, omdat je geen commerciële stroom mer hoeft te kopen. We weten alleen niet hoe duur commerciële stroom wordt, als het verplicht klimaatneutraal moet zijn, en de kosten van CO2 afvang in de prijs verrekend gaan worden. Wat dit betreft is een kopen en gebruiker van een kavel koop-windpark ondernemer. Dat zouden VVD en D66 bestuurders moeten gaan waarderen. Want deze aanpak  voorkomt veel draagvlak problemen met windparken in de gemeente.

Je huis kosteneffectief warm op goedkope zelf opgewekte stroom

Vele huizen zijn goed duurzaam warm te houden met een driedelig systeem

 • Een kavel koop-windpark voor de goedkope stroom
 • Een warmtepomp
 • Een eigen WKO in de tuin, om gratis warmte van de zomer op te slaan voor de winter.

Door zelf goedkoop duurzame stroom op te wekken, hoeft het huis niet super geïsoleerd te worden, al reduceert meer isolatie natuurlijk altijd de benodigde stroom voor de warmtepomp. Kan de warmtepomp kleiner zijn, en het kavel windpark, en de WKO.
Vooral de warmtepomp kan goedkoper, met groot inkopen, en de WKO kan goedkoper met innovatie in het aanleggen, zodat dat sneller gaat en minder arbeid kost.
Hiermee kunnen veel huizen goedkoper duurzaam warm blijven dan met aardgas. Het hoeft dus niet duurder te worden, zoals de partijen van het klimaatakkoord ons willen doen geloven.
Maar in het klimaatakkoord wil de vvd de markt uitschakelen. De gemeente moet voor elke woonwijk beslissen of ze de inwoners dwingen mee te doen met een duur warmtenet. Bijvoorbeeld als een bedrijf veel warmte verspild, dan kan het dat in een warmtenet verkopen. Moeten we dat willen?

Bedrijven moeten aan regels voldoen

Met de wet milieubeheer in de hand, moeten bedrijven de daken van hun gebouwen gebruiken voor het opwekken van stroom en warmte, voor zover ze die nodig hebben.
Dus is al een paar jaar goedkoper dan aardgas.
Bedrijven en hun medewerkers kunnen ook samen opdrachtgever worden van een eigen windpark.
Vanaf 2020 moeten alle bedrijfsauto’s elektrisch zijn.
Ook alle nieuwe leaseauto’s
Tenzij een gebruiker kan aantonen dat in zijn geval elektrisch rijden echt niet kan.

Mobiliteit

Vanaf 2020 zullen steeds meer fabrikanten met aantrekkelijke elektrische modellen komen. Dit gaat vanzelf goed komen. Als huishoudens en MKB bedrijven maar hun eigen goedkope stroom kunnen opwekken.
Wel moeten we zo snel mogelijk draadloos laden standaardiseren met een Nederlandse pilot. En dus stoppen met steeds meer laadpalen aanleggen.

Voor trucks zal er voorlopig biobrandstof moeten komen. Dus alle reden om ergens meer biomassa te telen. Bijvoorbeeld in Noord Afrika waar we voor Europa synergie met migratie kunnen realiseren.
Dat de normen voor de komende jaren duidelijk neergezet worden, is belangrijk voor fabrikanten en transportbedrijven.

Flexibiliteit, het opvangen van de variatie in duurzame opwek

De partijen in het klimaatakkoord willen de variatie in duurzame opwek opvangen met waterstof.

 • van stroom naar waterstof, en dat opslaan
 • van waterstof naar stroom, en
 • het samenpersen van waterstof,

Balanceren met waterstof is heel duur en bij alle omzettingen gaat veel energie en geld verloren. Balanceren met waterstof is NIET Kosteneffectief.

Daarom moet flexibiliteit vooral komen van de balans meterkast, en centrales met brandstof en verplichte CCS die vooral stroom opwekken als er te weinig wind of zon is.
Om deze centrales rendabel te laten werken, moeten ze voldoende stroom kunnen  opwekken. Dat moeten we ze gunnen, en het is toch al klimaatneutraal, met de verplichte CCS. Door ze niet te voeden met steenkool, maar met biomassa worden ze ook nog CO2 negatief.

CO2 reductie in internationaal perspectief

Het klimaatprobleem is globaal, daarom is het vreemd, corrupt, dat deze regering onze CO2 verplaatst naar buitenlandse kolencentrales. Dat gebeurt, doordat onze kolencentrales van de politiek al moeten sluiten, terwijl ze nog hard nodig zijn.
Het IPCC concludeert zelfs dat centrales met CCS, biomassa moeten gaan stoken, wereldwijd, om onder de 1,5 graad opwarming te blijven.
Wij hebbende techniek, maar maken de benutting ervan onmogelijk.

Nederland zou zichzelf en de rest van de wereld sterk vooruit helpen, als zij deze techniek en de regelgeving voor verplichte toepassing van CCS, gaat exporteren naar andere landen.
Nederland zou zichzelf en de rest van de wereld vooruit helpen met het klimaat, als zij de kennis  bij de universiteit van Wageningen, gaat inzetten om de teelt van nieuwe biomassa te ontwikkelen en overal waar dat kan laat benutten voor meer welvaart lokaal, en het invangen van CO2.
Zo kan Nederland bijdragen aan CO2 reductie

 • het vastleggen van CO2 als extra humus in de bodem, met ander landgebruik
 • het vastleggen van CO2 in nieuwe bossen of herbebossing, of teeltvormen die meer biomassa creert
 • het telen van nieuwe biomassa, speciaal voor het verbranden in centrales met CCS

Dit laatste kan wellicht heel goed meer welvaart in Noord Afrika brengen, waar die welvaart migranten een positieve reden geeft, daar te blijven.
En de biomassa uit Noord Afrika is een vorm van opslag van energie om perioden met te weinig wind en zon te overbruggen.
Noord Afrika heeft water in de Middellandse Zee, en duurzame energi ein overvloed om daar zoet water van te maken.

kosteneffectief biomassa telen, in Noord Afrika met duurzaam gemaakt zoet water, zodat daar welvaart ontstaat

kosteneffectief biomassa telen, in Noord Afrika met duurzaam gemaakt zoet water, zodat daar welvaart ontstaat omdat Europa die biomassa als brandstof koopt

 

 

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *