Eric Wiebes, doe normaal man! Gun 7 miljoen huishoudens kosteneffectief voordeel van jouw klimaatakkoord

Eric Wiebes, maak CCS verplicht voor alle centrales. En gun huishoudens duurzaam voordeel met salderen

Eric Wiebes, maak CCS verplicht voor alle centrales. En gun huishoudens duurzaam voordeel met salderen

Eric Wiebes, minister van Klimaat, laat tot ca 1 juli, 100 partijen onderhandelen voor een Nederlands klimaatakkoord, waarmee het ze zijn 50% CO2 reductie kan realiseren in 2030.
Burgers, huishoudens, zitten niet aan tafel, en worden dus aangewezen als degene die het moeten betalen. Daarom roept iedere partij dat “van het gas af” veel gaat kosten Dat gaat dus fout, een akkoord zonder draagvlak.
En de energietransitie is juist voordeliger, voor huishoudens, en levert omzet en winst, dus nieuwe banen op voor bedrijven.  Een deel van hun voordeel geven huishoudens uit bij bedrijven, de goede bedrijven.
De minister zegt dat hij een kosteneffectief pakket maatregelen wil.

Het probleem is minister Wiebes zelf, hij zegt kosteneffectieve oplossingen te willen, maar maakt ze zelf onmogelijk.
Beste Eric Wiebes, accepteer je eigen slogan: Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee.
Jouw portemonnee is onze portemonnee

Wat doet deze vvd minister tegen kosteneffectieve klimaat actie?

– Hij wil onze kolencentrales sluiten, ipv verplicht hun CO2 laten afvangen.
Daarmee wordt meteen 25 van de 50% CO2 reductie onhaalbaar (PBL). Terwijl de wetenschappers van het PBL ondubbelzinnig kolencentrales met verplichte CO2 afvang, als meest kosteneffectieve CO2 reductie aanwijzen.
Sluiten van kolencentrales verplaatst onze stroom productie en CO2 uitstoot naar Duitse centrales.
Concurrentie zorgt voor kosteneffectieve oplossingen
Bedrijven moeten verplicht gaan investeren in hun CO2 reductie De verplichtingen gelden voor alle bedrijven, en leveren dus een gelijk speelveld op. Door de concurrentie zorgen de bedrijven zelf voor de meest kosteneffectieve oplossingen en de benodigde innovatie. Daarom moeten die investeringen voor verplichte CO2 reductie  ook niet gesubsidieerd worden, want dan ontstaat er geen concurrentie en geen innovatie.
Voorbeelden voor bedrijven:
– Verplicht zonnepanelen op bedrijfsdaken
– Verplicht elektrische bedrijfsauto’s vanaf 2020
– Verplicht eigen windparken bouwen, samen met de eigen medewerkers, die er een kavel windpark voor eigen gebruik thuis kunnen kopen

– En hij gunt huishoudens geen voordeel van duurzaam, hij wil bijvoorbeeld het salderen afschaffen, waarmee huishoudens met zonnepanelen heel voordelig stroom opwekken, voor eigen gebruik.
Zonnepanelen wekken alleen overdag stroom op en vooral als het zonnig is. In de winter komt er maar 10% uit van wat ze in zomer maanden opwekken.
Dat salderen is een simpele en dus kosteneffectieve vorm van balanceren tussen overdag en s’nachts,   en zomer en winter.

Met salderen halen consumenten hun stroom van de markt af

Stroom, uit zonnepanelen of uit een eigen kavel windpark, die je voor je zelf opwekt is veel goedkoper dan de stroom die je van het energiebedrijf koopt, waar alleen huishoudens ca 15 cent per kWh belasting over betalen. Dus vinden de bedrijfsbelangen aan de onderhandelingstafel dat salderen helemaal niets.
Door het salderen betaal je veel minder belasting, en dat voordeel geeft een huishouden financiële ruimte om andere aankopen in de energietransitie te doen.
Maar de minister wil die belasting inkomsten niet missen, en wil het salderen voor huishoudens afschaffen.
Zo maakt Eric Wiebes de energietransitie heel erg duur en onnodig voor huishoudens.
Wie geen of een te klein dak heeft voor zonnepanelen, kan ook een kavel windpark kopen.
Maar dat moet de gemeente en provincie wel mogelijk maken, en dat doen ze nu niet, omdat ook hier minister Wiebes dwars ligt.

Salderen is een simpel recht, omdat het elektriciteitsnet een openbare weg voor stroom is. Dat simpele is nodig om miljoenen burgers te verleiden mee te doen met CO2 reductie. En salderen is kosteneffectief
We betalen als stroomverbruikers al 60% van dat net
Bedrijven betalen 40% van de kosten.
Wel zijn er straks verkeersregels nodig voor onze stroom op het lokale net. De netbeheerder moet op afstand kunnen voorkomen dat het net overbelast wordt. Daarvoor zullen we met een balans meterkast, hem toestemming moeten geven om zware apparaten op afstand bij te regelen. Dit zijn onze zonnestroom inverter, de elektrische warmtepomp en de lader van de elektrische auto. Met de balans meterkast krijgen we dan een vergoeding voor het beschikbaar stellen van regelruimte, of flexibiliteit.

Eric Wiebes, de hoofdregel in het klimaatakkoord moet zijn

Bedrijven verplicht investeren in hun CO2 reductie, de concurrentie maakt dat zo kosteneffectief als mogelijk is.
– Huishoudens verleiden met voordeel van duurzaam opgewekte stroom, met salderen,
– voor de warmtepomp
– de elektrische auto,
– en andere aantrekkelijke diensten en producten, zoals
– de balansmeterkast en
– de goedkope WKO in de tuin van elk huis, om zomerwarmte voor de winter op te slaan.
– gevoed met goedkope stroom uit
– eigen zonnepanelen
– en een kavel koop-windpark, dat de gemeente mogelijk maakt voor haar burgers

Eric Wiebes, zorg voor simpele regelgeving die massa’s consumenten vertrouwen geeft. Dat is jouw taak als markt meester van de energietransitie

Dat huishoudens duurzaam voordeel krijgen van duurzaam,  moet per 1 juli in dat klimaatakkoord op hoofdlijnen staan.
De regeling moet ook simpel en transparant zijn, en de regelgeving moet vertrouwen inboezemen.
Anders is er geen draagvlak voor het akkoord, en gaan huishoudens niet meedoen.

Milieuclubs willen huishoudens dwingen dure spullen te kopen om van het gas af te gaan.
Dat doen ze om bedrijven te helpen, die willen verdienen aan huishoudens.
Ze willen ook dat huishoudens de kosten van bedrijven subsidiëren.

Bedrijven moeten echter juist verplichte investeringen gaan doen, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken, alle bedrijfsauto’s elektrisch vanaf 2020
Windparken bouwen door bedrijf en eigen medewerkers samen zodat de medewerkers een kavel  windpark kunnen kopen om zelf stroom op te wekken, en te salderen.

Bedrijven zullen iets meer (energie)belasting moeten gaan betalen, om de gemiste belasting inkomsten van huishoudens te compenseren.
Maar de essentie zit in de verplichte investeringen, bedrijven komen anders niet in beweging.

Burgers, huishoudens, moeten we verleiden, niet verplichten, want zij kiezen politici.

Laten we de minister daar eens over aan de tand voelen.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *