Regeerakkoord paragraaf voor klimaat en energie

We zijn al voorbij de CO2 doelen uit het klimaat akkoord van Parijs. Daarom moet het nieuwe regeerakkoord ons CO2 negatief maken

We zijn al voorbij de CO2 doelen uit het klimaat akkoord van Parijs. Daarom moet het nieuwe regeerakkoord ons CO2 negatief maken. (ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf)

Wat is JOUW energieparagraaf voor het nieuwe regeerakkoord?

MIJN energieparagraaf is burger gericht, omdat burgers de toekomst hebben, hun kinderen. Zij kunnen straks voordelig duurzame consumentenproducten kopen, zoals kavels KOOP-windpark voor eigen gebruik. Stroom voor 2 cent per kWh zonder SDE subsidie

En er komen daarnaast 2 globale klimaat projecten vanuit Nederland, in het regeerakkoord:
1. Alle 3000 centrales in de wereld verplicht CCS2
2. Wageningen University krijgt de opdracht en de middelen om de teelt en oogst van veel meer biomassa te ontwikkelen, Dat wordt o.a. brandstof voor de centrales met CCS2, zodat ze CO2 negatief worden. Want al in 2000 passeerden we de afspraak in het klimaat akkoord van Parijs.

Een regeerakkoord voor burgers

Bedrijven hebben de afgelopen decennia jaarlijks meer dan  10 miljard subsidie gekregen. Ze werden niet duurzaam. Het klimaatprobleem gaat aangepakt worden met burger gerichte acties en beleidsregels voor iedereen.
Acties, want het klimaat is veel urgenter dan we tot nu toe dachten.
Burger gericht, omdat burgers de toekomst hebben, hun kinderen.
Bedrijven kregen de afgelopen jaren tientallen miljarden subsidie, maar dat heeft te weinig duurzaam opgeleverd. Dus daar stoppen we mee. Voortaan krijgen bedrijven regels opgelegd, verplichte CCS2 voor grote CO2 uitstoot.

Regeerakkoord:  kolencentrales open houden en alle centrales verplicht CCS2

Met verplichte CCS2, regels voor bedrijven, worden we veel sneller klimaat neutraal. dan met het niet werkende ETS. Niet pas in 2050, maar vanaf nu zo snel mogelijk.

Regels voor bedrijven zijn veel goedkoper dan subsidie voor bedrijven

Bedrijven krijgen geen subsidie meer voor het opwekken van duurzame energie, maar wel regels opgelegd. Verplichte CCS2 voor alle centrales is een voorbeeld.
Daarnaast natuurlijk een CO2 heffing voor alle import producten zoals stroom uit landen die nog geen CO2 heffing hebben. Een level playing field.
CCS2 maakt stroom uit centrales duurder, maar verlaagt ook de SDE subsidie behoefte van de bestaande en nog te bouwen windparken die al een SDE subsidie beschikking hebben. Daardoor maakt verplichte CCS2 de stroom voor consumenten uiteindelijk goedkoper, en voor bedrijven duurder. Dat komt doordat er met CCS2 minder SDE subsidie  nodig is, en die zouden de consumenten gaan betalen.

Regeerakkoord: Burgers spil van de energietransitie

De subsidie gaat voortaan naar huishoudens. Zij krijgen vouchers voor
– kavels koop-windpark.
– aandelen Noordzee wind, voor huishoudens en MKB
– wamtepompen en woningisolatie
– elektrische auto’s
– zonnepanelen op eigen dak, overal waar dat kan
– smart mobility ipv extra asfalt

Deze, en nieuwe, duurzame consumenten producen, moeten massaal gekocht gaan worden, en daar maken we ook regelgeving voor.
De aanbieders van al deze producten moeten onderling gaan concurreren om de gunst van de Nederlandse consument die met eigen geld en vouchers zijn gang kan gaan, marktwerking en concurrentie. De goede bedrijven krijgen dan nog steeds hun subsidie.

Bedrijven mogen alleen nog een windpark bouwen voor hun eigen stroom, als ze hun medewerkers eigenaar maken, zodat de medewerkers de stroom die ze zelf thuis niet nodig hebben, aan het bedrijf kunnen verkopen.
Of op de markt, als hun bedrijf de stroom niet nodig heeft.

Regeerakkoord:  Salderen een recht en investeringszekerheid voor consumenten

Natuurlijk wordt salderen een recht voor de komende 50 jaar, met elke 10 jaar een evaluatie voor daarna.
Ook de stroom van kavels koop-windpark mag gesaldeerd worden. Want ons elektriciteitsnet is een openbare weg voor stroom. Voorwaarde is dat consumenten en MKB hun windpark voor eigen rekening en risico, en voor eigen gebruik laten bouwen, of een kavel koop-windpark kopen.
(art 95a lid 2 van de Elektriciteitswet van 1998)

Regeerakkoord:  twee “man on the moon” klimaat projecten, geven banen en economische groei

De regering start nog in 2017 twee globale “man on the moon”
projecten, voor onze economie, en de bestrijding van het klimaat probleem:

1. CCS2 rijp maken voor toepassing in al onze centrales, ook echt toepassen zoals in het energieakkoord staat, en daarna ook toepassen op de andere centrales.
Tegelijkertijd voorbereiden dat het ook in bijvoorbeeld kolenlanden als Polen kan worden toegepast.
CCS2 moet een Nederlands export product worden, voor alle 3000 centrales in de wereld.

2. De universiteit van Wageningen krijgt de opdracht en middelen voor een wereldwijd versnellingsproject voor de duurzame en circulaire teelt en oogst van nieuwe biomassa.
Met het doel dat die teelt CO2 uit de biosfeer haalt, en dat de biomassa ook brandstof voor de centrales met CCS2 oplevert.

Met deze 2 projecten wordt Nederland en de rest van de wereld sneller CO2 negatief, en dat is nodig om ons te redden van het klimaat probleem
In 2000 zat er al genoeg CO2 in de biosfeer voor 2 graden opwarming, die urgentie maakt actie nog dit jaar nodig.
Dat is de conclusie van het IPCC in hun grafiek.
(ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf)
Echte banen, moeten ook in het regeerakkoord

De FNV heeft uitgerekend dat het sluiten van kolencentrales ca 2800 echte banen kost. En dat onze CO2 uitstoot dan gedeeltelijk verplaatst naar Duitse centrales.

Echte banen in het regeerakkoord

Als we onze eigen centrales open houden, en verplichten klimaat neutraal te worden, levert dat juist nieuwe echte banen op in Nederland op, ipv in Duitse centrales.

  1. De inbouw van CCS2 installaties.
  2. De handel en transport van Olivijn in Rotterdam
  3. En de export van de technologie naar de 3000 andere centrales op de wereld.

Stel dat het inbouwen van CCS2 in een centrale, 200 tot 500 miljoen kost, en dat 20% daarvan werk is, dan levert dat 400 tot 1000 manjaar werk op, per centrale.
Ik wil daar wel eens een echte berekening van zien. En dan niet een politieke berekening die maar 4 jaar vooruit kijkt, maar een echte, die de hele levenscyclus van een CCS2 installatie, de kostenverlaging door innovatie, en extra inkomsten belasting,  meeneemt.
Ook de groei van windenergie, en het verschuiven van het belang van kolencentrales van vooral stroom opwekken, naar het vooral backup stroom leveren, de opslag functie van centrales.

Opslag van stroom met centrales, ook in het regeerakkoord

Naarmate we meer stroom opwekken met windmolens en zonneweides, worden de periodes met te weinig wind en zon talrijker, zodat de centrales volle bak moeten draaien.
Ze verstoken dan de brandstof die ze uitspaarden toen er wel genoeg wind en zon was. Dat is de opslag functie van centrales met brandstof.
Naarmate we meer windparken bouwen zullen de centrales minder hard moeten stoken.
Er is dus een verschuivende balans tussen meer duurzaam opwekken en steeds minder brandstof.
Omdat we nog lang niet genoeg windparken hebben, zullen onze centrales echter nog lang stoken, dat is een belangrijke reden om ze nu al te verplichten CCS2  toe te passen.
Maar ook omdat opslag met centrales heel erg goedkoop is. Bij de huidige benutting van centrales kost hun opslag ca 0,1 cent per kWh. Die opslag  gebruiken we nu al!

Ook dat is een reden onze centrales open te houden, en niet over te stappen naar de handel in stroom met Duitsland. Dat is altijd duurder, en veroorzaakt meer CO2 uitstoot dan CCS2 inbouwen in onze eigen centrales.

 

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *