Petitie Artikel 1 grondwet: gelijke behandeling van mensen in fijnstof van verkeer en houtkachels

Petitie Artikel 1 gelijke behandeling van buren van houtkachelstokers met andere fijnstof blootgestelde burgers

Petitie Artikel 1 gelijke behandeling van buren van houtkachelstokers met andere fijnstof blootgestelde burgers

Petitie Artikel 1 Wij eisen gelijke behandeling voor mensen die worden blootgesteld aan fijnstof van verkeer  en houtkachels in woonbuurten.

Sylvana Simons, met haar nieuwe politieke partij, Artikel een, inspireerde tot deze petitie artikel 1. Want gemeenten handhaven wel bij te veel fijnstof van druk verkeer, maar niet bij fijnstof van houtkachels in woonbuurten

Naam van de petitie:
Artikel 1 Grondwet: Gelijke bescherming voor fijnstof van houtkachels en verkeer

Korte beschrijving:
Voor artikel 1 van de grondwet moet iedereen gelijk behandeld worden. Maar overheden handhaven fijnstof normen wel voor verkeer en niet voor buren van 900.000 houtkachelstokers. Die 4 miljoen buren verdienen ook handhaven van de fijnstof normen voor houtkachels

Gericht aan Parlement, Tweede Kamer

Wij:
4 miljoen buren van 900.000 houtkachelstokers in woonbuurten

Constateren:
Dat overheden buren van houtkachelstokers discrimineren vwb fijnstof bescherming, vergeleken met mensen die wonen langs drukke verkeerswegen. Alleen fijnstof van verkeer wordt gehandhaafd. Houtkachels zijn puntbronnen voor fijnstof. Wij, 4 miljoen buren,  wonen in te veel fijnstof van die houtkachels. Daar doen overheden niets aan. Art 1 van de grondwet verbiedt discriminatie.
De helft van de fijnstof komt nu van houtkachels in woonbuurten.

Verzoeken:
Volgens art 1 van de grondwet, gelijke behandeling voor buren van houtkachelstokers en mensen in te teveel fijnstof van verkeer. Handhaven fijnstof normen rondom houtkachels in woonbuurten, ter bescherming van de buren. Dat de Rijksoverheid gemeentes de middelen voor geeft en monitort of het handhaven ook gebeurt.
Dat RIVM de fijnstof van 900.000 houtkachels niet meer verdoezelt.
Dat de politie regels krijgen voor boetes voor houtkachel stokers.

———————-
Tot zover de petitie, in concept
Commentaar welkom

Houtkachels stoten veelte veel fijnstof uit, de stokers vergiftigen hun buren

900.000 houtkachels in woonbuurten vergiftigen de lucht met fijnstof voor de buren van houtkachelstokers. Houtkachelstokers veroorzaken gezondheidsschade bij hun buren. Ca 3 miljoen mensen worden hierdoor benadeeld. De gemeente discrimineert buren van houtkachelstokers, want zij handhaaft alleen te veel fijnstof langs drukke verkeerswegen. Buren van houtkachel stokers in rustige woonbuurten, ademen minstens zo veel fijnstof, maar voor hen doet de gemeenten niets. Dat is discriminatie door de gemeente.

Ook het RIVM maakt zich hier aan schuldig. Zij brengen wel de fijnstof blootstelling van verkeer op kaarten in beeld. Maar het RIVM verdoezelt de fijnstof uitstoot van houtkachels.

Artikel 1 van de grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Gemeente discrimineert

Dus de gemeente die wel normen handhaaft bij te veel fijnstof van verkeer, maar niet handhaaft bij te veel fijnstof van houtkachels in woonbuurten, discrimineert de buren van houtkachel stokers, terwijl ze wel de mensen langs drukke verkeerswegen beschermd

Daarom vragen we de Tweede Kamer elke gemeente te dwingen ook de buren van houtkachel stokers te beschermen.
Dat kan bijvoorbeeld met een algeheel stookverbod per 4 februari van elk jaar.
Dan zijn er bij houtkachel stokers 35 dagen geweest dat de fijnstof normen zijn overschreden, en dat mag maximaal 35 dagen per jaar.
Hout stoken mag nog wel, binnen, maar dan met een dichte schoorsteen.
Wie met permanente meetapparatuur bewijst dat in zijn directe omgeving de fijnstof altijd onder de norm blijft, mag ook stoken. Het gaat om de norm, die is afdwingbaar.

Fijnstof normen

Gemiddeld per jaar niet meer dan 40 ugram per m3
En max 35 dagen dat de fijnstof 50 ugram per m3 overschrijdt.
Een beetje houtkachelstoker zorgt voor 90 ugram per stookdag, dus elke stookdag is een overschrijdingsdag.

4 februari dag van de schone lucht

Als hout stoken per 4 februari is verboden, kunnen we die dag vieren als dag van de schone lucht. Dan kan iedereen weer gewoon opgelucht adem halen, en het huis ventileren.  Wie dan na 4 feb nog ergens houtrook ruikt, belt de politie. Die zoekt uit wie de stoker is en deelt een boete uit, bijvoorbeeld 500 EUR per keer.

Wat is er aan de hand met fijnstof?

Fijnstof is giftig, je wordt er langzaam ziek van. Sterker, er gaan elk jaar 180.000 gezonde levensjaren  verloren. dat is elke dag 400 levensjaren. Die mensen, uw naasten bijvoorbeeld,  sterven eerder door hetr inademen van fijnstof. De een 1 jaar eerder, de ander 10 jaar eerder, fijnstof van houtkachels en verkeer.
Fijnstof leidt tot hart en vaat ziekten. Meer factoren  spelen een rol, maar fijnstof blootstelling verergert dat.
Mensen met bijvoorbeeld astma, hebben acuut last van te veel fijnstof en andere luchtvervuiling.

Door de gezondheidsschade van fijnstof moet Nederland al sinds 2001 voldoen aan  normen.
Maar dat doet ons land niet. Het kan onze Volksvertegenwoordigers kennelijk geen bal schelen dat er elke dag 400 mensen eerder dood gaan door fijnstof.
Daarom moet Nederland elk jaar een rapport inleveren bij Brussel, over de stand van zaken met de blootstelling aan fijnstof. RIVM maakt die, onder de noemer “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit”, NSL

Elk jaar meldt RIVM dat er nog slechts een paar plekken zijn waar de lucht te vuil is.
Maar elk jaar negeert RIVM de bijdrage van fijnstof door houtkachels in woonbuurten.
Er zijn ca 900.000 houtkachels in Nederland, vooral in de woonbuurten met eigen woningen.

RIVM discrimineert 4 miljoen buren van houtkachelstokers

RIVM bepaalt de blootstelling aan fijnstof van verkeer op een redelijke manier. Daar gebruikt ze een model voor. In dat model zit de verkeersdrukte op alle wegen en straten. En op ca 100 punten in Nederland meet het RIVM de echte fijnstof concentratie.
Zo maakt RIVM kaarten met voor elke straat een redelijke schatting van de hoeveelheid fijnstof, van verkeer.  Vooral langs drukke wegen is er veel verkeersfijnstof.

Maar in die straten wonen ook 900.000 houtkachelstokers.
Hun houtkachel is een puntbron, die ter plaatse ver over de norm fijnstof produceert.
Als een bedrijf een milieuvergunning zou aanvragen voor zo’n houtkachel, dan zouden ze die nooit krijgen.
De buren van een houtkachelstoker wonen ook in de piek aan fijnstof  van een of meer van die 900.000 houtkachels.

wijk met 8 houtkachels zet 300 inwoners in te veel fijnstof

Wijk met 8 houtkachels (H)
zetten 300 inwoners in te veel fijnstof

Helaas gedraagt RIVM zich hier corrupt. Ze smeren de 900.000 puntbronnen van houtkachels uit over en groter gebied, zodat ze niet meer opvallen in de rapportage.
Wat er in die NSL rapportage van RIVM moet komen is dat er 900.000 houtkachels in Nederland te veel fijnstof veroorzaken, dus dat die houtkachels een stookverbod krijgen na 4 februari van elk jaar.

Nu is er geen verbod, en geeft RIVM de buren van houtkachel stoker een andere behandeling dan mensen die in te veel fijnstof van verkeer wonen. Dat is discriminatie van ca 3 miljoen mensen, door bewuste desinformatie te rapporteren, in de jaarlijkse NSL rapportage over de fijnstof blootstelling van een specifieke groep mensen.

De ondertekenaars van deze houtkachel petitie artikel 1 grondwet eisen

Dat de gemeente ook voor burgers in houtkachel fijnstof, de normen gaat handhaven.
Dat burgers die naast een houtkachel stoker wonen, ook een schatting krijgen van hoe veel fijnstof die houtkachel stoker bij hen veroorzaakt. En dat de gemeente en andere overheden herkenbare maatregelen nemen om die blootstelling onder de fijnstof normen te houden.
Dat doen overheden ook bij fijnstof van verkeer en industriële en agrarische installaties.
Buren van houtkachel stokers moeten hier gelijk behandeld worden me de inwoners die beschermd worden voor  het eerder genoemde fijnstof

RIVM kan ook voor houtkachels een simpel model opstellen, door ze wel als puntbron voor fijnstof te zien, zodat daarmee is uit te rekenen hoeveel burgers aan te veel fijnstof van houtkachels worden blootgesteld.

Een heel simpel houtkachel fijnstof model is dit:

Elke stookdag is een overschrijdingsdag voor de buren in een straal van 50 m om de houtkachelstoker.
RIVM schat elk jaar het aantal houtkachels in woonbuurten. Verdeelt die willekeurig over woonbuurten met vooral eigen woningen. En telt hoeveel mensen in een straal van 50  en berekent hoeveel mensen dan aan te veel fijnstof worden blootgesteld.
In de fijnstof norm staat dat er elk jaar 35 overschrijdings dagen mogen zijn.
Dat betekent dus dat er na 4 feb een stookverbod kan worden opgelegd.
Want stookdagen overschrijden de fijnstof norm, op die plek, voor de buren. En dat mag niet.

Op basis van artikel 1 van de grondwet eisen wij dat er na 4 feb van elk jaar een algeheel houtstook verbod komt in woonbuurten en een straal van 300 m daaromheen.
Toets van dat verbod is dat er geen houtrook is te ruiken na 4 feb van elk jaar.
Mensen die toch willen stoken, moeten dat schoon doen, en de schorsteen dicht houden.
Of met permanente fijnstof monitoring bewijzen dat hun houtkachel geen fijnstof norm overschrijding veroorzaakt.
Of heel simpel overstappen op een sfeer haard op aardgas.

Omdat ook RIVM zegt dat elke extra fijnstof, nadelig is voor de gezondheid, is een algeheel stookverbod de beste keus.

 

 

Dit bericht is geplaatst in politiek. Bookmark de permalink.

23 Reacties op Petitie Artikel 1 grondwet: gelijke behandeling van mensen in fijnstof van verkeer en houtkachels

 1. Thijs zegt:

  Henk, volgens bovenstaand artikel sterven er iedere dag ca 400 mensen een paar jaar eerder door fijnstof. Dat is 146.000 mensen per jaar. Volgens het CBS ligt het jaarlijkse sterfte cijfer in Nederland op een niveau van 135-140.000 totaal. Als ik jou goed begrijp dan sterft iedereen in Nederland dus een paar jaar eerder aan de gevolgen van fijnstof. Nu wil ik je niet betichten van het manipuleren van cijfers, maar ik ben wel nieuwsgierig naar je onderbouwing van deze stellingname.

  • Henk Daalder zegt:

   Het is een simplificatie.
   RIVM geeft aan dat de schade door fijn stof ca 180.000 DALY is. Verloren gezonde levensjaren.
   Je kunt die 180.000 verloren gezonde levensjaren verdelen over 18 miljoen inwoners. Bijvoorbeeld gelijk verdelen over alle 18 miljoen mensen, dan sterft 1 op de honderd mensen 1 jaar eerder, dat is 180.000 vroegere doden per jaar. Dat is ca 400 per dag.
   Maar zoveel mensen sterven er niet per jaar, zeg je.
   Dus is de werkelijke verdeling anders.

   Ook de Belgen houden 1 op de honderd mensen aan

   Natuurlijk krijgen de mensen die langs drukke wegen wonen en die naast houtkachel stokers wonen, en in Rotterdam, bij de haven en Pernis, de meeste schade.
   En ieder mens heeft een andere blootstelling.
   Ik zoek een simpele verbeelding van die 180.000 DALY, die de impact van blootstelling aan extra hoge fijnstof concentraties duidelijk maakt
   Dus bijvoorbeeld 1 op de 100 die 3 jaar eerder sterft, naast houtkachel stokers of drukke wegen. In het noorden is de lucht schoner, als je niet naast een houtkachel stoker woont.
   Maar in Brabant wonen 2,3 miljoen mensen, de helft woont in een buurt met houtkachels, maar niet iedereen heeft even veel blootstelling, dus 10.000 Brabanders gaan 3 jaar eerder sterven door de houtkachel van de buurman. Wie wijst die 10.000 Brabanders aan? De buurman met een houtkachel.

   Of 60.000 Nederlanders gaan 3 jaar eerder sterven door fijnstof,
   Zoiets
   Ik heb de tekst aangepast

   • Thijs zegt:

    Dank voor je uitleg, maar in mijn ogen schort er wel wat aan je methodiek Het artikel uit Belgie spreekt over 1 gezond jaar per 100 inwoners, is heel wat anders dan dat iedereen een paar jaar eerder doodgaat als gevolg van fijnstof. Ik ben onvoldoende thuis in deze materie, maar zoals ik het lees gaat de DALY benadering over het totale leven van de mens en de verloren levensjaren, maar we gaan niet ieder jaar opnieuw dood. Gelukkig maar.

    Terecht dat je het probleem op de kaart houdt, maar gebruik wel goede cijfers.

    • Henk Daalder zegt:

     180.000 DALY is heel veel.
     Dat betekent dat 900.000 houtkachel stokers,
     in elke buurt,
     elk jaar opnieuw,
     iemand aanwijzen, die zij een jaar eerder laten sterven.
     Een verloren levensjaar staat voor 80.000 EUR
     Dus 180.000 voor een schade van 14,4 miljard.
     Meer dan de helft komt van onnodig stoken van 900.000 houtkachels
     Elke houtkachel stoker is daardoor schuldig aan een schade bij zijn directe buren van 10.000 EUR per jaar.
     Stel ze stoken 150 dagen per jaar.
     Elk gezellig stook avondje levert dus een schade op van 60 EUR
     Dat is meer dan het uitgespaarde aardgas.
     DE WOZ van huizen met een houtkachel moet met 10.000 EUR per jaar omhoog.

    • Henk Daalder zegt:

     Thijs, die 180.000 verloren levensjaren, komt uit de jaarlijkse milieubalansen, waar de regering in 2005 mee stopte, onder druk van aannemers die wilden door-bouwen, ook al zou dat meer fijnstof opleveren. CDA staatsecretaris van Geel regelde dat.
     Hij regelde ook dat RIVM ambtenaren hun mond moesten houden over dit onderwerp
     180.000 DALY op ca 17 miljoen nederlanders is ongeveer 1 DALY op 100 inwoners, , en even veel als wat de Belgen aanhouden.

     Ik denk dat beide weer zijn afgeleid van amerikaans statistisch onderzoek. Die link staat hierboven.

     • Thijs zegt:

      Henk,

      Wat ik kan vinden is dat die 180.000 daly een puur theoretisch getal is (inderdaad op basis van o.a. Amerikaans onderzoek) waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijks gemiddelde finstof concentratie van 35ugm. Dit is dus niet een hard cijfer, wat ik meen te mogen op maken uit jouw bijdrage maar slechts een voorbeeld berrekening bij een bepaalde aanname. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de actuele fijnstof concentratie in de orde grote van 20-25 is als jaargemiddelde in Nederland, maar corrigeer me svp als dit fout is. In dat geval spreken we dan duidelijk over heel andere cijfers.

      In jouw stukje schrijf je ook dat een beetje houtkachelstoker aan 90ug per dag komt. Ik heb geprobeerd dat cijfer ergens terug te vinden maar zonder succes. Misschien kan je laten weten waar dat getal vandaan komt.

     • Henk Daalder zegt:

      Thijs, kijk eerst eens naar het moreel gehalte van je reacties.
      Van asbest en roken is intussen voldoende bewezen dat het schadelijk is, maar dat dat blijkt op wat lagere termijn.
      Fijnstof veroorzaakt 189.000 DALY per jaar.
      Houtrook ook, dat is zo te stellen, omdat houtrook sterk lijkt op fijnstof. De deeltjes grootte zit gemiddeld rond de 1 um, terwijl fijnstof meestal een veel grotere spreiding in deeltjes grootte heeft.

      Als je harder bewijs wilt, stel ik voor dat je een gemeenteraad uit kiest, die opsluit in de raadszaal en de hoeveelheid houtrook in die ruimte opvoert, tot de helft van de raadsleden is overleden.
      Dan heb je een indruk van de dodelijkheid van houtrook.
      Probleem, hoe voer je dit uit?
      Probleem, hoe kun je van een lange termijn effect bewijzen hoe schadelijk het is.
      Dat kan alleen moreel verantwoord, door naar de geschiedenis te kijken en daar statistiek op los te laten. Zo komen die DALY cijfers tot stand.
      Ik zou er met respect naar kijken.

 2. Hans Gerloffs zegt:

  U bent kwaad op de overheid omdat zij u niet beschermt tegen houtrookoverlast. Daar hebt u groot gelijk in. Het is een schandaal dat in een beschaafd land mensen straffeloos kunnen worden uitgerookt in hun eigen woning.
  Dat er een verschil is tussen de bescherming van burgers tegen fijnstof uit houtrook en fijnstof van verkeer is dan ook zeker een misstand. Het heeft echter niets met discriminatie in de zin van artikel 1 van de Grondwet te maken. De woorden ‘op welke grond dan ook’ hebben betrekking op zaken die in dezelfde orde liggen als ras, godsdienst, etc., zoals afkomst, huidskleur, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Als iemand ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt op basis van dergelijke (persoonlijke) kenmerken, dan is dat discriminatie.
  Als u een idee wilt hebben wat er voor wetgeving is die betrekking heeft op houtrookoverlast, kijk dan op http://www.habitatadvocatenkantoor.nl/omgevingsrecht/wp-content/uploads/2014/05/Advies-recht-en-jurisprudentie-overlast-houtstook-MGM-definitief.pdf
  U zult ongetwijfeld teleurgesteld zijn, de wetgeving schiet namelijk ernstig tekort. Maar het helpt niet om gedupeerden hoop te geven met deze petitie, u doet daarmee meer kwaad dan goed.

  • Henk Daalder zegt:

   Beste Hans,
   De petitie is aan volksvertegenwoordigers gericht. De ondertekenaars vragen hiermee of ze wat serieuzer met artikel 1 van de grondwet willen omgaan.

   Er staat niet in de grondwet dat ongelijke behandeling bij fijnstof niet onder artikel 1 zou vallen.
   Zie http://www.art1.nl/artikel/1198-artikel_1_van_de_grondwet

   En dan met name deze tekst:
   “Welke kenmerken en eigenschappen onder de zinsnede “op welke grond dan ook” zouden kunnen vallen zal door de maatschappelijke werkelijkheid worden bepaald. Ook de uitdrukkelijk genoemde non-discriminatie gronden hebben zich door de maatschappelijke werkelijkheid als zodanig ontwikkeld. “

   • Hans Gerloffs zegt:

    Beste Henk,
    U zou zich even kunnen verdiepen in de intentie en de totstandkoming van de wettekst: https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=1
    De woorden ‘op welke grond dan ook’ hebben de bedoeling het verbod van discriminatie uit te kunnen breiden tot andere dan de hier expliciet genoemde discriminatiegronden.
    De wetgever heeft deze open formulering in het artikel opgenomen omdat door veranderende maatschappelijke omstandigheden nieuwe zorgwekkende discriminatiegronden zouden kunnen ontstaan. Te denken valt aan discriminatie wegens leeftijd, gezondheid, of handicaps. De open formulering wil hiermee alvast rekening houden, maar het is niet de bedoeling dat het begrip discriminatie volledig ‘verwatert’.

    Discriminatie in de zin van artikel 1 Grondwet is:
    – onderscheid maken op grond van bepaalde criteria die fundamenteel zijn voor de eigen persoonlijkheid.
    – het verbinden van nadelige consequenties aan eigenschappen waarvan men niet of zeer moeilijk afstand kan doen, zoals ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele oriëntatie.

    Discriminatie in de zin van artikel 1 Grondwet is dus niet: het onderscheid dat er bestaat tussen de behandeling van burgers die lijden onder fijnstof van verkeer en burgers die lijden onder fijnstof uit houtrook. Dat is nu juist die ‘verwatering’ die de wetgever wil vermijden.

    Ik wil benadrukken dat ik het net als u een schande vind dat gedupeerden van houtrookoverlast nergens gehoor vinden. Uit frustratie beroepen zij zich op wetten die daarvoor helemaal niet bedoeld zijn en geven daarmee anderen ten onrechte hoop op een oplossing. Dat is jammer en het doet de zaak geen goed.

    • Henk Daalder zegt:

     Beste Hans,
     Deze petitie is niet aan een rechter, maar aan Volksvertegenwoordigers gericht.
     Hen willende ondertekenaars onder druk zetten, of het normaal is dat buren van houtkachels gediscrimineerd worden door de gemeenten en door henzelf.

     Ik ben er van overtuigd dat vele Volksvertegenwoordigers er voor zullen kiezen dat ze buren van houtkachel stokers net zo zorgvuldig willen behandelen als mensen die langs een drukke verkeersweg wonen.

     Dat gaan we hen nu juist vragen

     Volksvertegenwoordigers zijn geen rechters.
     Ze hebben juist het recht wetten aan te passen.
     Zelf dat vragen we niet, alleen dat de wet of regelgeving waarop het handhaven van fijnstof van verkeer, is gebaseerd, ook gaat gelden voor fijnstof van houtkachels.

     Alleen als de woorden discriminatie en gelijke behandeling zijn voldoende.
     Volksvertegenwoordigers moeten dan maar iets aanpassen, zodat dat geregeld is.

     Als je daar voorstellen voor hebt, hoor ik dat graag

     • Hans Gerloffs zegt:

      Beste Henk,
      Mijn voorstel is dat u zich niet bezig gaat houden met het recht, want daar hebt u geen kaas van gegeten.
      U eist ‘dat de wet- en regelgeving waarop het handhaven van fijnstof van verkeer is gebaseerd, ook gaat gelden voor fijnstof van houtkachels’. U kunt zich de moeite besparen, want dat is allang het geval!! Er zijn in ons land gewoon fijnstofnormen, en die gelden voor iedereen gelijkelijk.
      Het verschil zit hem alleen in het meten: fijnstof langs drukke wegen wordt gemonitord en beleid wordt daarop gebaseerd. Een lokale bron zoals houtkachels wordt niet gemeten, want de stedelijke meetpunten van het RIVM staan allemaal in parken, aan de rand van de bebouwing of op parkeerterreinen tussen kantoren.
      Daardoor worden concentraties van vuile lucht, juist daar waar veel mensen wonen, niet gesignaleerd.
      Misschien is het beter om actie te voeren voor een broodnodige meet- en voorlichtingscampagne van de overheid, dan voor het ‘aanpassen’ van een artikel van de Grondwet dat daar helemaal niet voor bestemd is.

 3. Thijs zegt:

  Henk,

  Ik begrijp absoluut niets van je reactie. Mijn reactie van 1 januari heb je kennelijk niet of niet goed gelezen. De 180.000 dalys mag je niet als feit nemen, dit is slechts een rekenvoorbeeld. Je hoeft mij niet te geloven, maar kijk naar het dossier fijnstof van RIVM van 2013 op blz 46, daar staat haarfijn uitgelegd dat dit een rekenvoorbeeld is dat een eigen leven is gaan leiden.

  Je weet dat ik het met je eens ben dat er problemen zijn met houtstook, dat de overheid te weinig doet en dat je van de diegene die houtstoken meer mag verwachten dan wegkijken. Ik ga er vanuit dat je reacties leest! Maar anders dan jij ga ik er vanuit dat het probleem oplosbaar en beheersbaar is. Waar ik je wel op aanspreek is dat je cijfers gebruikt die niet correct zijn, of ze op de verkeerde manier gebruikt, en dat je vervolgens berekeningen er op los laat die kant nog wal raken. Sorry, ik kan het niet netter verwoorden.

  Je mag je gerust afvragen of mijn antwoorden moreel zijn, daar kan ik maar 1 antwoord op geven, of je leest niet goed, of het zegt meer over jou dan over mij. Ik ga in ieder geval niet mensen die mijn mening niet delen voor alles en nog wat uitmaken.

  Heb je trouwens nog iets van dat ander cijfer van 90 umg kunnen vinden?

  • Henk Daalder zegt:

   Hans, dat jij niet kunt vinden wat je zoekt over die 180.000 DALY wil niet zeggen dat het dan geen feit is dat er mensen ziek worden en eerder dood gaan door fijnstof van houtkachels.
   Dat is namelijk wel zo, ik zie het in mijn buurt gebeuren bij mensen met een hoge blootstelling aan houtrook. Dat ik dat zie gebeuren is geen bewijs van oorzaak en gevolg, maar dat was voor mij een stimulans me er in te verdiepen.

   RIVM bracht vroegfer een milieubalans uit, daarin was hun schatting, dat er in Nederland ca 180.000 DALY verloren gaan door fijnstof.
   Dat is gebaseerd op statistiek, de fijnstof concentratie, en een model waarmee ze de blootstelling schatten.
   Daarbij negeren ze ook nog de invloed van houtrook, die heel dicht op mensen wordt uitgestoten.
   Op die mensen is de petitie gericht.

   Volgens het ISL3a model is elke houtkachel een puntbron.
   Ik woon in de buurt van een aantal van die puntbronnen.
   In mijn achtertuin heb ik 3 maanden lang fijnstof door een filter gezogen. Daar bleek uit dat het gemiddelde 90 ugram per m3 is.
   Ik heb 3 maanden gemeten, omdat dan de hoeveelheid fijnstof beter is te wegen.
   Met die hoeveelheid heb ik het model van de houtkachels in mijn buurt in ISL3a geijkt.

   Maar de echte conclusie is dat de meting van mij niet zo belangrijk is, maar dat houtkachels een punt bron zijn, die voor de buren de fijnstof norm ver doen overschrijden.
   De buren van houtkachel stokers worden dus aan veel meer fijnstof blootgesteld dan de fijnstof norm.
   Bij die norm gaan 180.000 DALY verloren.
   Bij veel hogere blootstelling is de schade nog veel groter.
   Dus ook die 180.000 DALY is niet zo belangrijk, onder buren van houtkachel stokers is het veel groter.

   RIVM is gestopt met de milieubalansen, van een CDA staatssecretaris mocht dat niet meer, want dan konden zijn aannemers niet verder.

   • Thijs zegt:

    Henk, lees nou eerst eens wat ik geschreven heb voor dat je reageert. Ik kan de cijfers over die 180.000 dalys wel terug vinden. Het is neem ik aan gebaseerd op het rapport uit 2005 van 18.000 x 10 jaar = 180.000 dalys. Laat maar weten als dat niet goed is, maar geef dan wel aan waar het wel vandaan komt. Maar wat ik zeg is dat dat alleen maar een voorbeeld berekening is. HET IS GEEN FEIT MAAR EEN VOORBEELD. Dat hoef je niet van mij aan te nemen maar lees dan het RIVM rapport Dossier fijnstof uit 2013, daar wordt haarfijn uitgelegd dat het cijfer ten onrecht een eigen leven is gaan leven als een feit. Precies zo als jij het dus tenonrechte presenteert.

    Wat betreft die 90 ug/m3. Je weet dat de meeste wetenschapelijke rapporten wel degelijk een onderscheid maken tussen oude en nieuwe kachels en open haarden, net zo goed als tussen goed en slecht stoken. Als de 90 ug/m3 een gemiddelde is, dan zijn er dus kachels bij die het beter doen en, inderdaad, kachels, die het nog slechter doen. Ik ben ook niet blij met dat gemiddelde, maar je kunt op basis hiervan dus niet zeggen dat een beetje houtkachelstoker de 90 ug/m3 overschrijdt.

   • Henk Daalder zegt:

    Sorry Thijs, je kletst,
    Dit schrijft het Compendium voor de Leefomgeving:

    “Met de beperkt gegevens die over langdurende blootstelling aan fijn stof zijn gepubliceerd
    wordt berekend dat de levensduurverkorting in de orde van een jaar gemiddeld is voor de hele Nederlandse bevolking
    in vergelijking tot een leven lang zonder fijn stof.
    Er zijn risicogroepen waarvoor deze schatting hoger uit zal vallen, bijvoorbeeld mensen met een hartaandoening.

    Bron: http://www.clo.nl/indicatoren/nl0474-deeltjesvormige-luchtverontreiniging-oorzaken-en-effecten

    RIVM staat niet bij de bronnen.
    Met andere woorden, als er jaarlijks 140.000 mensen sterven, en die gaan een jaar eerder dood, dan gaan er dus jaarlijks 140.000 DALY verloren. Dat zijn hier dode mensen, Thijs.

    Dat is nog exclusief de mensen die alleen maar ziek worden, en nog niet sterven. Ook dat zijn DALY

    Behalve risicogroepen zoals mensen met vaatziekten, zijn er ook risicogroepen met verhoogde blootstelling, zoals de buren van houtkachel stokers.

    Waarom probeer je dit te ontkennen?

 4. Thijs zegt:

  Henk, kijk maar op bladzijde 46 van het dossier fijnstof wat er staat. Ik ben niet degene die kletst. Dalys zijn ook geen doden, maar verloren levensjaren. Bladzijde 46 is wat dat betreft echt verhelderend.

  En ik ontken niets, heb ik nooit gedaan, heb ik ook helemaal geen belang bij. Ik wijs je er alleen op dat je niet op de juiste manier de goede cijfers gebruikt. Niets meer, en niets minder.

  • Henk Daalder zegt:

   Bedoel je deze grafiek van pagina 46 over de afnemende levensverwachting tgv fijnstof?
   Die zegt glashelder dat er mensen eerder sterven, gemiddeld, dat zijn die 18.000 mensen die 10 jaar eerder dood gaan, bijvoorbeeld,
   Of 38.000 die 5 jaar eerder dood gaan.

   doden door fijnstof, van vooral houtkachels van de buren

   • Thijs zegt:

    Haast goed Henk, ik bedoelde het stuk tekst daarboven.

    • Henk Daalder zegt:

     Geef eens jouw redenering hoeveel van die 180.000 DALY alleen maar ziekte jaren zijn en geen eerder sterven jaren.
     Veel, zo niet alle DALY krijgt een mens dubbel, hij wordt eerder ziek, eis een paar jaar ziek en sterft dan eerder.
     Alleen blootstelling aan pieken leidt noemenswaardig tot extra eerder sterven, zegt de grafiek.

     “afname levensverwachting” is toch dat mensen eerder sterven, niet dat ze eerder ziek worden, wan dan zijn ze nog niet dood.
     Dat eerder ziek worden zou tot kosten verhoging kunnen leiden, als mensen alleen eerder ziek worden, en dan toch niet eerder dood gaan.
     Dan zoude ze langer medische kosten hebben.
     Maar dat economisch aspect heb ik nog nergens benoemd gezien, jij wel?

     Dus de huidige literatuur gaat er impliciet van uit dat mensen die 180.000 DALY eerder ziek worden en ook eerder sterven.

 5. Thijs zegt:

  Ik weet het niet Henk, het lijkt een simpel getal, maar als ik het lees zijn er nog veel onzekerheden hoe je het precies moet interpreteren. Ik zie veel tekst over grote marges en onzekerheden en ook een groot gebrek aan kennis en details op veel gebieden, dus ik lees het, ik probeer het te begrijpen, maar ik ga me niet wagen aan andere cijfers dan daar staan.

  Helemaal met je eens dat er wat aan gedaan moet worden en kan worden. Volgens mij liggen er al een aantal makkelijk implementeerbare oplossingen op de plank, waarbij jij aan andere oplossingen zal denken dan ik doe. Het zij zo.

  Waar het mij om ging, is niet het systeem aan te vechten, ik denk dat ik daar niet onduidelijk over was, maar er staat duidelijk dat de 180.000 (18.000 x 10) niet als gegeven of feit gebruikt mag worden omdat het slechts een rekenvoorbeeld geeft. En als je me dan toch een getal wil horen noemen:

  De 180.000 is een rekenvoorbeeld gebaseerd op een fijnstofconcentratie van 35 ug/m3 over heel Nederland. Volgens mij liggen de actuele cijfers in de orde grootte van 20-25 ug/m3. Puur rekenkundig zou ik dan uitkomen op 100-125.000

  • Henk Daalder zegt:

   Nee, die 180.000 DALY is een schatting van de totale schade door fijnstof.
   Mensen die meer worden blootgesteld hebben er, gemiddeld, meer schade door.
   Maar de verdeling van de blootstelling is moeilijk vast te stellen.

   Waarschijnlijk is dat de 4 miljoen buren van houtkachel stokers, die in veel meer fijnstof wonen dan langs drukke verkeerswegen, meer schade oplopen.
   Dat negeert RIVM en daardoor ook gemeentes, daar gaat de petitie over.

   Ook hebben buren van houtkachel meer schade dan de mensen die in de “gemiddelde” concentratie fijnstof wonen. Maar de petitie gaat over de ongelijke behandeling door houtrook te verdoezelen en fijnstof van verkeer wel in modellen te tonen.

   Ook het aantal jaren blootstelling telt mee, maar de blootstelling aan houtrook wordt verzoezelt en niet die aan verkeersfijnstof

   Door de fouten die RIVM maakt, het uitsmeren van fijnstof pieken van houtkachels over de hele regio, zijn die gemiddelde fijnstof concentraties, NIET de blootstelling van mensen aan fijnstof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *