Kolencentrales redden ons van het klimaat probleem

Kolencentrales gebruiken deze kogels om steenkool te4 vermalen, daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden

Bij een kolencentrales rollen deze kogels door de ringvormige goot. In de goot ligt steenkool, die zo tot poeder gemalen wordt.  Daarmee kunnen ze ook het mineraal Olivijn vermalen, en klimaat neutraal worden.

Als LINKSE ingenieur en ontwikkelaar van een massa consumentenproduct voor windenergie,  pleit ik voor het open houden van kolencentrales. En zowel kolen- als gascentrales verplicht klimaat neutraal maken, met CCS2, een Nederlandse innovatie. De 3000 centrales in de wereld produceren een groot deel van de mondiale CO2 uitstoot. De bouw van windparken en zonneweides gaat gewoon niet snel genoeg. Centrales ombouwen kan nu, en levert per centrale meteen  CO2 reductie. Niet duurzaam, wel goed voor het klimaat, dat is urgenter gezien de opwarming. Onze kolencentrales sluiten, verplaatst slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Wat Greenpeace en een Kamermeerderheid wil, is niet goed voor de wereld.
De kansen en noodzaak van een breder perspectief. Bovendien staat al in het SER energieakkoord dat de nieuw kolencentrales CCS moeten gaan toepassen. CCS2 heeft niet de nadelen van CCS, dus verplicht de nieuwste techniek in het regeerakkoord.

Een duurzame wereld heeft nog steeds opslag nodig, in de brandstof voor centrales met CCS

Duurzame energie uit wind en zon blijven groeien, en maken centrales schijnbaar overbodig. Maar wind en zon is ook wel eens niet beschikbaar.
Daarvoor hebben we vormen van opslag nodig, de brandstof van klimaatneutrale centrales zijn hier een kosteneffectieve oplossing. Ze vangen de ontbrekende duurzame sttoom op met in de centrale opgewekte stroom. Natuurlijk klimaat neutraal, en evt van biomassa ipv steenkool, zodat het balanceren ook nog CO2 negatief is.

Centrales balanceren nu ook al de dagelijkse variatie in duurzame stroom, dat kost hen nu ca  0,1 cent per kWh.

Andere vormen van opslag dan brandstof zijn meer dan 20 tot 100 keer duurder.
Laten we dus de tijd nemen om compleet nieuwe vormen van opslag te ontwikkelen, en niet hals over kop waterstof daar grootschalig voor gaan gebruiken, en helemaal niet gemaakt met duurzame stroom.

Waterstof kan goed gemaakt worden van fossiele brandstof, natuurlijk met verplichte CO2 afvang.
Grote aardgas leveranciers kunnen hun aardgas al bij de bron omzetten in waterstof en dat verkopen, ipv het methaan. Zo voorkom een we ook dat methaan als broeikasgas weglekt in de atmosfeer, onderweg van Rusland naar Europa of China.

CCS2 is de sterk verbeterde versie van CCS

Een centrale met CCS2 vangt zijn CO2 af en zet die meteen om in een vaste stof. Die kan dan in bijvoorbeeld beton verwerkt worden. Levert weer geld op. Groot voordeel is dat de CO2 niet meer ergens in de bodem gepompt hoeft te worden. Bij CCS2 gebruikt de centrale het mineraal Olivijn. Dit proces levert ook veel warmte op, zodat kolencentrales met CCS2 geen rendementsverlies kennen, zoals bij het bekende CCS. Bij normale druk en temperatuur gaat de chemische reactie tussen Olivijn en CO2 heel traag.

Er is nu een innovatie waarmee het sneller gaat, het Gravity Pressure Vessel.  Dat is een U-vormige buis, 1 km diep in de grond. Door die buis stroomt modder van water, Olivijn poeder en CO2. Onderin is druk en temperatuur wel  goed voor een voldoende snelle reactie. Er moet zelfs warmte afgevoerd worden, waardoor de centrale geen rendementsverlies heeft, zoals bij het ouderwetse CCS. CCS2 is BAT, Best Available Technology.

Economische kansen van (verplichte) CCS2

Met CCS2 kunnen ook traditionele kolenlanden als Polen hun centrales klimaat neutraal maken, en tegelijk hun economie in stand houden. Olivijn handel en nieuwe mijnen, leveren rendabel klimaat werk op. CCS2 in centrales levert nieuwe waarde op, daarom gaat het gebeuren.  Maar regeringen moeten CCS2 wel verplichten, omdat het BAT is.
Centrales met CCS2 wekken duurdere stroom op, dat lijkt vervelend maar heeft ook positieve kant. Duurdere stroom, verlaagt de SDE subsidiebehoefte van alle gesubsidieerde projecten. 12 miljard in 2017. Doordat de staat dit geld vooral bij burgers weg haalt, en burgers er geen enkel voordeel voor terug krijgen, ondermijnt deze eenzijdige financiering het draagvlak voor de energie transitie.  CCS2 corrigeert dit, een goede regering stopt de klimaatkosten op de plek waar ze horen.  Burgers betalen dan wel duurdere stroom voor het klimaat, maar minder subsidie aan bedrijven.

Op het CATO2 congres eind 2015 in Rotterdam, viel te beluisteren dat een CO2 prijs van 50 EUR voldoende zou moeten zijn om CCS te implementeren, dat is ca 5 cent per kWh uit een kolencentrale. Deze bron geeft 30 a 40 EUR per ton CO2, sterk afhankelijk van het industriële doel van de CCS.  Maar innovatie staat niet stil, en CCS2 laat zien welke verbeteringen mogelijk zijn, geen leidingen, geen energie voor het in de grond pompen, extra warmte uit de reactie met Olivijn, en winst uit de verkoop van de reactieproducten. En die extra kosten van verplichte CCS2 dwingt centrales alleen te stoken als er geen stroom uit windparken is. Dat is het effect van goede regelgeving. Dat is beter dan gedwongen sluiting op kosten van de belasting betaler.

Klimaat neutrale kolencentrales zijn nu nodig omdat Windparken en zonneweides niet snel genoeg gebouwd worden.

Op een paar landen na, zijn de ambities meestal om zo rond 2050 de meeste CO2 uitstoot is weggewerkt.  Daarom zijn kolencentrales nog wel een paar decennia nodig.  Die CO2 uitstoot van de komende decennia moeten we voorkomen. Want al in 2000 zat er voldoende CO2 in de lucht voor 2 graden opwarming. De klimaat opwarming werkt door met een vertraging van ca 30 jaar. Iets wat helaas PvdA bestuurders en politici negeren. En zij niet alleen.

Kolencentrales moeten CCS2 gaan toepassen, verplicht, om ons te redden van het klimaat probleem

Het klimaat probleem is zeer urgent, we gaan de opwarming niet laag houden, tenzij we heel snel CO2 negatief worden. Daarvoor is verplichte CCS2 nodig (IPCC)

We moeten dus zo snel mogelijk CO2 negatief worden.

Het echte probleem met kolencentrales is dat ze allemaal nodig blijven, maar wel steeds minder vaak maximaal zullen stoken. Dat is een bedrijfseconomisch probleem.
Met CCS2 in kolencentrales zal de stroom duurder worden, daarom moet de Rijksoverheid deze techniek verplichten, het is BAT, Best Available Technology. Verplicht voor bedrijven. Duurder dat de huidige fossiele stroom. Maar door de hogere stroomprijs, is er minder SDE subsidie nodig. Dus voor consumenten, FNV leden  hoeft CCS2 niet veel problemen op te leveren. Iets meer betalen voor klimaat neutrale stroom is ook beter uitlegbaar dan subsidie betalen aan ondernemers. De vakbonden zijn als SER een van de ondertekenaars van het energieakkoord, en een van de weinige partijen die zich druk zouden kunnen maken om hun achterban, burgers. Gebeurt te weinig.

Duurzame biomassa teelt, “Man on the moon” project voor Wageningen University

Doordat er al zo veel CO2 in de lucht zit, moet die er ook weer actief uitgehaald worden.
Daarom moeten we Wageningen University een “man on the moon” project geven, om op nieuwe plekken veel meer, en duurzaam, biomassa te telen. Natuurlijk met een zo gesloten  mogelijke mineralen cyclus.
Dit zal de biobased economy stimuleren, maar ook  op biomassa gebaseerde brandstof opleveren. Daarmee worden die 3000 centrales CO2 negatief.
Zo maken we een kans om Nederland droog te houden. Dit is de reden dat we kolencentrales moeten open houden tot we een betere manier hebben om CO2 negatief te worden.
Anders rest ons wachten tot de dijken breken.
Meer hierover: Biomassa teelt op de Nationale Wetenschapsagenda

Olivijn is een vulkanisch mineraal

Daardoor levert het warmte op als het reageert met CO2. De stof is te vinden in vulkanische gebieden. Door de hitte tijdens de vorming van de stof, is ze gevoelig geworden voor de reactie met CO2. Ook andere vulkanische gesteenten zijn geschikt, maar die keuze is aan ondernemers en innovators, in onderlinge concurrentie.  In die vulkanische gebieden zijn dus nieuwe mijnen nodig. Nieuw rendabel werk voor het klimaat.
Voor sommigen lijkt CCS2 een achteruitgang, steun aan fossiele industrie, maar CCS2 is een soort judo met fossiele belangen. Ze mogen blijven bestaan, als ze maar klimaat neutraal worden.

Voorrang voor duurzaam, good governance

Omdat de EU de regel heeft “Voorrang voor duurzaam” heeft stroom uit windparken en zonneweides toch altijd voorrang op die uit klimaat neutrale centrales. Elders in de wereld is die voorrang voor duurzaam nog niet geregeld.  Maar Europa is hiermee een voorbeeld voor de wereld, vwb good governance. De hogere prijs van stroom uit centrales met CCS2 helpt natuurlijk ook om duurzaam voorrang te geven.
Dus fans van duurzaam, ben ik ook, hoeven niet bang te zijn dat klimaat neutrale centrales duurzame stroom gaan verdringen.

Kolencentrales en fijnstof, ook een kwestie van strenge regelgeving

De kolen-exit lobby roept ook dat kolencentrales gesloten moeten worden omdat ze veel roet en fijnstof uitstoten. Maar vervuiling van kolencentrales komt door gebrekkige regelgeving. Een moderne kolencentrale is schoon. Omdat hij door regelgeving voor zijn uitstoot, voor 70% bestaat uit filters om de rookgassen schoon te maken. Exploitanten moeten op eigen kosten voldoen aan de regels. Zo werkt goed openbaar bestuur. Regels zijn goedkoper dan bestaande centrales sluiten op kosten van de belastingbetaler. Ook al vraagt Greenpeace dat in opdracht van VNO NCW.  Wie bepaalt hier eigenlijk de regels, de lobbycratie of de democratie?

Chinese kolencentrales voldoen aan de Chinese uitstoot regels, Nederlandse aan de Nederlandse of Europese uitstoot regels. De oude kolencentrale in Nijmegen is pas gesloten. Maar daar was het feitelijke kolen stook gedeelte maar een klein deel. Eerst worden de kolen gemalen (zie foto bovenaan), omdat een fijn poeder beter verbrandt.
Dan het verbranden zelf, en de stoom generator die in het vuur hangt.
Daarna gaan de verbrandingsgassen door chemische filters voor zwavel en  NOx en elektrostatische filters voor fijnstof.  Die filters zijn er omdat de overheid daar eisen  voor oplegt. Dus wie schonere stroom wil, stelt hogere eisen.  Met het klimaatprobleem moet daar dus verplichte CCS2 bij komen. Niet een beetje, maar zo goed mogelijk.

Dat werkt ook zo voor de scheepvaart. Er wordt gezegd dat de smeltende bovenlaag van de Groenlandse ijskap vies is, door de roet van schepen. Maar stel dan eisen aan schepen. Wat in een centrale kan, kan ook op een schip. De Rotterdamse haven stelt al wel eisen aan schepen. Dus gaan schepen schonere brandstof stoken in de buurt van de haven, en er zijn zelfs al schepen met elektrostatische roetfilters.
Best Available Technology is verplicht, maar bestuurders luisteren liever naar lobbyisten. Tijd voor actie.

Keep coal in the ground, or out of the air?

Allerlei lobbyclubs maken zich druk om steenkool centrales te sluiten, want die stoten meer CO2 uit dan gascentrales.
Maar steenkool is goedkoper dan aardgas, dus de energiebedrijven die mogen kiezen, kiezen  steenkool. Behalve als je alleen maal olie of gas hebt, zoals Shell. En als je dan ook nog een energieakkoord hebt gesloten met Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie, dan wil je graag overstappen van steenkool op aardgas. Dondert niet of ons Nederlandse aardgas bijna op is, er is altijd nog Russisch gas, van de chanterende dictator Putin.
Ook hier geldt:

  • Natuurlijk moet duurzaam voorrang houden of krijgen, elders in de wereld
  • Het gaat niet om de brandstof, maar om het klimaat, en dus CO2 uit de lucht houden
  • Klimaat gaat voor duurzaam, dus als fossiel brandstof met CCS2 wordt gestookt, is dat voor nu OK

Keep carbon out of the air
Dat geldt dus ook voor de winning, af-fakkelen is OK, als de CO2 maar  uit de lucht wordt gehouden, definitief.

 

Dit bericht is geplaatst in invloed, politiek en getagd, , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *