Tilburg steelt onnodig voordeel van burgers uit windmolens Spinder

Gaat cooperatie T-Wind in Tilburg Windpark Huisjesmelker spelen, of burgers helpen zelf waarde te creëren?

Gaat coöperatie T-Wind in Tilburg, Windpark Huisjesmelker spelen, of burgers helpen zelf waarde te creëren?

Net als de provincie Brabant, organiseert de gemeente Tilburg, dat vooral bedrijven verdienen aan windmolens, en burgers onnodig benadeeld worden. De gemeente Tilburg  heeft de vrije keus, of burgers directe eigenaar van windmolens, of bedrijven.
De gemeente Tilburg koos voor bedrijven, en benadeelt daarmee haar eigen burgers.

Door de aanpak en regie van gemeente en provincie, worden bedrijven eigenaar van de windmolens op bij de rioolwaterzuivering op de Spinder, een publiek bedrijf waar de gemeente invloed heeft.
Toch koos de gemeente Tilburg welbewust voor het bevoordelen van bedrijven en het benadelen van burgers, want D66 wethouder Berend de Vries verdedigt de “keus tegen burgers”. Al beweert hij dat burgers ook eigenaar kunnen worden. Maar in werkelijkheid kunnen ze alleen eigenaar worden van een coöperatie die als bedrijf weer eigenaar is van de windmolens. Door de bewuste keus van de gemeente, is dat een vorm van diefstal van burgers. Dat verschil in eigenaar van windmolens, maakt een verschil in voordeel uit windmolens van een factor 20. En het is een keuze van de gemeente, daarom is Tilburg heel fout bezig.
Die foute aanpak staat in een zogenaamde green deal met de rioolwaterzuivering, de gemeente Tilburg en een aantal coöperaties.  De bedoeling is dat een nieuwe coöperatie T-Wind, de windmolens gaat exploiteren en de stroom verkoopt op de markt. Burgers mogen geld lenen aan de coöperatie.
In de praktijk blijkt dat maar een handjevol burgers geld leent en dat 90% van het geld voor het windpark, bij de bank wordt geleend. Dat komt omdat zo’n coöperatie in feite een windpark huisjesmelker is. D66 zou zich moeten schamen voor dit onnodige neoliberale extremisme.
Als de gemeente Tilburg en T-Wind, de huishoudens helpt om zelf eigenaar te worden van de te bouwen windmolens, dan worden die huishoudens een beetje ondernemer, ipv investeerder,  dat is ook een neoliberale keus. Daarbij kopen huishoudens ieder een eigen kavel windpark, voor eigen gebruik. Ze krijgen de stroom die de wind opwekt, om thuis te verbruiken. Zo kost die stroom maar 3 cent per kWh, veel goedkoper dan commerciële stroom, die ze van een coöperatie kunnen kopen. Daar zit het voordeel, dat de gemeente Tilburg haar inwoners niet gunt. Wees er maar trots op als D66.

De prijs van geld is belangrijk bij een windpark, want alles moet bij de start betaald worden.

De windmolens  van een windpark worden bij de bouw betaalt, en gaan daarna 25 jaar goedkope stroom opwekken.

 • Maar bedrijven hebben heel duur geld, omdat ze winst willen maken. In de Green Deal staat ook dat de winst uit de wind weer in duurzame dingen “geïnvesteerd” moet worden. Maar waarom moet dat uit de windmolens komen?
 • De bank heeft weer veel goedkoper geld, dus in de praktijk leent een bedrijf  het meeste geld van de bank, waardoor de winst uit de windmolens in feite naar de bank vloeit.
 • Consumenten, burgers hebben het goedkoopste geld, dus voor de samenleving als geheel, kunnen die windmolens het beste direct door inwoners van Tilburg gekocht worden.
 • De gemeente Tilburg kan nog goedkoper geld lenen. Daarmee zou ze zelf ook eigenaar van het windpark kunnen worden. Vervolgens kan de gemeente kavels van het windpark in bruikleen kunnen geven aan de armsten in de stad. Die hoeven dan geen dure commerciële stroom te kopen. Zo verlaagt de gemeente Tilburg de kosten voor die arme huishoudens.

Maar de gemeente Tilburg kiest welbewust de aanpak met het duurste geld. Daarmee benadeelt ze welbewust haar eigen inwoners. Zo werkt D66 in Tilburg, en ook in de provincie Brabant. Die heeft de regie bij het windpark langs de A16, en wil daar dezelfde onnodig dure financiering en benadeling van burgers organiseren, onder de newspeak naam “sociale wind”.

Verschil tussen burgers echt eigenaar van een eigen kavel deel windpark en een bedrijf eigenaar.

Als alle huishoudens de kans krijgen een kavel deel-windpark voor eigen gebruik te kopen, krijgen ze de stroom uit hun stukje windpark voor de kostprijs, 3 cent per kWh 20 jaar vaste prijs. Deze huishoudens hoeven geen commerciële stroom meer te kopen van de coöperatie T-Wind, wat hen 5 tot 8000 EUR voordeel oplevert. En de SDE subsidie is overbodig. Die betalen burgers ook al aan bedrijven.
Er lekt zo ook geen geld weg naar de bank.

Als een bedrijf eigenaar wordt van de windmolens, dan gaat dat bedrijf voor de winst, en mogen inwoners van Tilburg de stroom van de windmolen kopen voor een commercieel tarief, ze hebben er dan dus geen enkel voordeel van.

Juist windmolens hebben draagvlak nodig. Gebrek aandraagvlak is de reden dat Nederland heel erg ver achter loopt. Ook al betalen burgers elk jaar al 8 miljard, overbodige subsidie.
De aanpak van Tilburg en Brabant heet dan wel “Sociale wind” maar burgers hebben er geen direct voordeel van, dus ook geen reden om draagvlak te “leveren”.

Als burgers zelf eigenaar kunnen worden, door een kavel  voor eigen gebruik en eigen voordeel te kopen, dan hebben ze wel degelijk, persoonlijk een reden om wel voor draagvlak te zorgen.

Tilburg, stap in de echte energietransitie, doe “Trots eigen windpark bezit”

De energie transitie word dus geremd door deze neoliberale D66 aanpak in Tilburg en Brabant.
Want burgers hebben de toekomst, hun kinderen. Maar D66 gunt alleen bedrijven voordeel, en veroordeelt burgers tot een waardeloze bijrol.
De energie transitie die nodig is, is dat elk huishouden, massaal, een eigen kavel deel-windpark koopt. Stop met kopen van commerciele stroom, en ga die zelf opwekken. Want zowel zonnepanelen als windmolens werken automatisch. Daar hoeft geen ondernemende cooperatie T-Wind tussen te zitten.

Er komt 600 MW aan windmolens in Brabant, tot 2020. Daarmee kunnen ca 400.000 Brabantse huishoudens trotse eigenaar worden  van een eigen kavel deel-windpark. En daarmee in een voordeel behalen van 5000 EUR. Dat is voor heel Brabant 20 miljard EUR.
Dus D66 is met een grote roof op Brabanders bezig. Daar mag het best op aangesproken worden, elke keer dat ze burgers van voordeel proberen te beroven.

Geef elk huishouden de kans een eigen kavel windpark te kopen, voor eigen gebruik.
Dus een massa consumentenmarkt voor kavels windpark.
Zodat Brabanders zich kunnen terug trekken van de markt voor fossiele stroom.
Burgers die zelf voordeel hebben, trekken de energietransitie veel sneller aan, dan bedrijven die het voor de subsidie doen.
Burgers hebben de toekomst, hun kinderen.
Ondernemers kunnen altijd wel ergens aan verdienen, of het nu klimaat schade of kavels deel-windpark is.
Laat ondernemers maar concurreren om de gunst van consumenten, op de markt voor kavels deel-windpark.

Een vast inkomen voor energie coöperaties in Tilburg, onafhankelijk van de markt

Coöperaties hoeven dan niet met grote energiebedrijven te concurreren, maar organiseren alleen de huishoudens en MKB bedrijven, die ieder een eigen kavel deel-windpark hebben. Daarmee is er ruimte voor een vast inkomen van 0,8 cent per opgewekte kWh. Zonder markt risico.

Ook in Tilburg werken windmolens automatisch, zonder ondernemerschap

Bij trots eigen windpark bezit, is het ondernemers risico van het hebben van een windpark, verplaatst van ondernemers naar huishoudens. Dat kan ook heel gemakkelijk, want de stroom komt toch wel. Huishoudens hebben nu al het risico van de markt prijs van commerciële stroom. Door hun stroom zelf  op te wekken, verdwijnt dat risico. Ook het bewonen van een eigen huis, is een vorm van ondernemerschap, en dat gaat de helft van de inwoners goed af.
Een kavel deel-windpark kost een huishouden ca 1500 EUR. Voor minstens 20 jaar goedkope stroom. D66 blokkeert dat voor burgers.

Tilburg kopieert bij windenergie onnodig fouten van de provincie Brabant

Ca 10 jaar gelden adviseerde het het Tilburgse instituut Telos de provincie dat Brabant pas in 2040 windmolens nodig zou hebben. Telos werpt zich op als duurzaamheids specialist, maar werkt vooral voor fossiele belangen en boeren, denkt ze. De provincie nam dat advies over, en deed niets aan windenergie. In werkelijkheid maakten boeren en windpark huisjesmelkers overal in Brabant plannen voor windparken. Daardoor hadden ze langs de A16 overal “grondposities” voor windmolens. En dat accepteerde de provincie, daarmee benadeelde de provincie Brabant haar eigen burgers.

Wie een grondpositie heeft, bepaalt wie eigenaar wordt van de windmolens. Boeren wordt dan een bepaald bedrag beloofd, als er windmolens van windpark huisjesmelkers op hun grond komen.

Boeren kunnen 3 keer hogere grondvergoeding krijgen, als ze samen met huishoudens een windpark bouwen

Maar als huishoudens zelf eigenaar zijn van die windmolens, elk huishouden een kavel deel-windpark voor eigen gebruik, dan wordt er veel meer waarde gegenereerd, dan de windpark huisjesmelker zou doen. Door die extra waarde, kan een boer een hogere grondvergoeding krijgen, als die niet de huisjesmelker, maar burgers trotse windpark eigenaar maakt. Gemiddeld over 25 jaar, heeft een huishouden ca 6 cent per kWh voordeel. Als ze daarvan 1 cent aan de boer geven, krijgt die 3 keer meer voor zijn grond.
Die kans voor boeren heeft Telos natuurlijk niet gezien in hun fossiele lobby.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 Reacties op Tilburg steelt onnodig voordeel van burgers uit windmolens Spinder

 1. Waijers zegt:

  Spinderdelen Burgerwindpark De Spinder. Niet doen.

  Na een lange voorbereidingstijd zal naar verwachting in 2020 het Burgerwindpark De Spinder bij Tilburg in gebruik genomen gaan worden.

  De leden van een aantal energie coöperaties kunnen investeren in het windpark door het kopen van een van de 6000 aandelen, Spinderdelen genoemd. Een Spinderdeel kost de burger EUR 250.

  Het Spinder Windmolenpark zal uit 4 windmolens gaan bestaan met een gezamenlijk nominaal vermogen van 126.144 MWh per jaar.

  Omdat het niet altijd waait kan er op jaarbasis maar 20% van deze capaciteit benut worden. Dat is ongeveer 24.000 MWh volgens de brochure.

  24.000 MWh op jaarbasis kun je b.v. ook CO2 vrij opwekken met een watermolen van 2,7 MW die het hele jaar op volle kracht draait. In Tilburg is echter geen waterkracht voorhanden.

  Een Kinetic Power Plant zoals door ons op de markt wordt gebracht kan dit vermogen van 2,7 MW echter makkelijk leveren.

  Kinetic Power Plants hebben geen van de nadelen van de windmolens en leveren het hele jaar (24/7) stroom zonder de uitstoot van CO2 tegen een heel veel lagere kWh prijs.

  Hoeveel MWh aan Kinetic Power Plant krijg je voor 20 miljoen?

  Voor dit bedrag kun je een productie capaciteit van ongeveer 13MW kopen.
  Met deze 13MW vermogen kun je op jaarbasis 11.3880 MWh maken (ook als het niet waait).

  Het is te verwachten dat 2e generatie energie systemen zoals de Kinetic Power Plants e.a. de komende jaren massaal zullen worden uitgerold in Nederland en België.

  De kWh prijs zal hierdoor dramatisch gaan dalen en daarmee de opbrengst van het windpark.

  De conclusie kan daarom niet anders zijn dat geld stoppen in een windpark door burgers een slechte investering is.

  Spinderdelen kopen? Niet doen want je bent je geld kwijt.

  • Henk Daalder zegt:

   Eens dat je niet moet “investeren” in deze windmolens.
   Niet omdat je je geld kwijt bent, maar omdat je je eigen rendement betaalt. En voor zover je dat niet doet, parasiteer je op andere burgers, die jouw winst betalen.
   Maar op jaarbasis wekken windmolens wel degelijk duurzame stroom op.
   Dat kan ik van jouw zilverstroom apparaten niet zeggen, meneer Wayers.

   De gemeente had moeten regelen dat haar inwoners wel een eigen stukje windpark kunnen kopen, voor eigen gebruik.
   Dan krijgen ze de gegarandeerde stroom, op jaarbasis, voor de kostprijs, 3 a 4 cent per kWh voor echte duurzame stroom.

   Wat is de kostprijs van zilverstroom?
   Jullie zeggen een machine te verkopen, gebaseerd op het principe van Archimedes.
   Maar dat principe wekt helemaal GEEN ENERGIE op. Anders zouden schepen zonder brandstof over de zeeën varen, toch?
   Juist Zilverstoom is extreem geval van oplichting, als het niet zo doorzichtig belachelijk was dat niemand jullie anti duurzaam fantasie koopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *