De energiedialoog die EZ niet aan durft, vervang SDE subsidie door trots eigenaarschap?

Met SDE subsidie voor ondernemers creert EZ tweespalt. Trots eigen windpark bezit is de echte energiedialoog

Met SDE subsidie voor ondernemers creert EZ tweespalt. Trots eigen windpark bezit is de echte energiedialoog

De projectleider energiedialoog bij EZ, Peter Schmeitz twitterde dat ze nu wel een heel enge energiedialoog sessie hadden, ze gaven klimaat ontkenner Marcel Grok, een podium bij EZ zelf.
Maar EZ is al vooral bevolkt met mensen die de fossiele belangen dienen, Marcel Grok is een van hen. De energiedialoog is dan ook een soort gesprekstherapie voor EZ ambtenaren die voortdurend door lobbyisten worden belaagd.  In de energiedialoog sessies hebben ze de kans om ook gewone burgers te spreken.

De energiedialoog sessie die ze echt niet aan durven bij EZ, is stoppen met SDE en alternatieven bespreken. Toch stel ik dat hier voor. SDE voor windenergie is overbodig. Bij wind op land helemaal, bij offshore wind zijn ook goedkopere alternatieven dan SDE, zoals Volksaandelen Noordzee Wind

Hoe lang na een innovatie is subsidie nodig?  iets voor de energiedialoog

Elke nieuwe techniek maakt een innovatie cyclus door, van uitvinding naar experiment, naar pilot en markt introductie. Tijdens pilot en marktintroductie is vaak subsidie nodig.
Maar die markt moet wel goed werken. (Daarom willen vvd bestuurders alleen subsidie geven als hun eigen achterban die krijgt. En gaat subsidie ook veel langer door dan nodig is. Zie SDE subsidie)
Voor windenergie op het land is allang geen subsidie meer nodig. De kostprijs van stroom uit windmolens is maar 2 a 3 cent per kWh. De marktprijs  is 4 a 5 cent.
Wie een eigen kavel deel-windpark koopt, heeft zijn stroom voor die 2 a 3 cent en is trotse eigenaar.
Maar de commerciele wind cowboys hebben EZ zo ver gekregen dat ze het wel uit hun hoofd laten om te stoppen met SDE. De minister liegt elk jaar tegen de kamer dat EZ met SDE voor een “kosteneffectieve” uitrol van duurzame opwek zorgt. Hij zegt in werkelijkheid, dat hij met SDE, windpark huisjesmelkers helpt om hun stroom op de marktprijs te krijgen. Trotse deel-windpark eigenaren wekken dezelfde stroom op, onder de marktprijs, zonder subsidie. EZ negeert dus elk jaar dat huishoudens en MKB, met trots eigen windpark bezit, goedkoper uit zijn, zonder de EZ subsidie. Pure Staats corruptie dus.

Die SDE subsidie gaat nu vooral naar banken, en financiele cowboys die de miljarden bij elkaar brengen om de windparken op zee te betalen.
Nu windparken op land te goedkoop worden voor subsidie, wil de PvdA vooral windparken op zee. Hun fractie medewerker is dan ook lobbyist geworden bij de commerciele wind-cowboys, NWEA.

Energiedialoog, van windenergie zonder SDE, naar waar koop ik mijn kavel deel-windpark?

Windparken op het land kunnen gewoon direct aan huishoudens verkocht worden, zij wekken dan hun eigen stroom op. De echte energiedialoog opgave is bij elk Nederlands huishouden de koop overweging uitlokken of ze wel of niet een voordelig eigen kavel deel-windpark willen kopen?
De verkoop van kavels deel-windpark maakt voor de gemeente politiek het draagvlak zichtbaar. Hoe veel draagvlak hebben nieuwe woonwijken, in de gemeente politiek?
Innovatie in consumenten marketing.

Offshore windparken worden nu verkocht aan buitenlandse investeerders, daar heeft EZ zijn echte energiedialoog mee, onze SDE euro’s naar het buitenland exporteren. Maar ook offshore windparken kunnen beter aan huishoudens verkocht worden, en aan MKB bedrijven. Daarmee woden die windparken ineens maatschappelijk relevant.

Dat kan in de vorm van risicodragende “volksaandelen noordzee wind”
Een deel van het rendement is de SDE subsidie. SDE geld wordt door nederlandse stroomverbruikers opgebracht, niet meer dan redelijk dat ze de kans krijgen hun eigen geld als rendement weer terug te krijgen. Nu misbruikt EZ de SDE juist om burgers buiten te sluiten. Stel je nu voor dat EZ elk jaar het rendement van de Volksaandelen Noordzee Wind heroverweegt, en aanpast?
Het stabiliserende sleutelelement is hier niet “trots eigenaarschap”, maar wel dat bijna alle burgers, en MKB (met hun lobbyclubs in de politiek)  aandeelhouder worden in de energietransitie op de Noordzee.
De politiek laat het dan wel uit zijn hoofd om daar negatief beleid op te voeren, zoals ze de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Met Volksaandelen Noordzee Wind wordt de energiedialoog politiek relevant.

Energiedialoog sessie:  vervang SDE door trotse eigenaren en aandeelhouders

Daarom stel ik voor om een EZ sessie te organiseren waar EZ zelf uitlegt waarom ze offshore windpark veilingen zo groot maken, dat vooral buitenlandse investeerders daar op af komen, terwijl Denemarken bewijst dat zelf doen en beter organiseren, het veel goedkoper maakt.

En waarom EZ commerciele windpark huisjesmelkers SDE blijft geven, terwijl ze voor minder geld, alle Nederlanders de kans kunnen geven trotse windpark eigenaar te worden, zonder SDE, en MKB bedrijven gewoon kunnen verplichten windpark eigenaar te worden, omdat dat het de BAT manier is om stroom op te wekken. En BAT, Best Available Technology,  moet tegenwoordig.

Windparken op het land werken automatisch, wekken daarbij stroom op voor 2 a 3 cent per kWh. voor hun eigenaren, huishoudens en MKB.
Die huishoudens hebben goedkoper geld dan de bank om die windmolens te betalen.
En ze hebben niet eens SDE nodig.
MKB bedrijven hebben duurder geld, dat van de bank, daarmee kunnen ze hun eigen kavels deel-windpark kopen. Ik vind dat ook zij zonder SDE kunnen. Maar voor het deel dat ze structureel extra opwekken, zouden ze SDE kunnen krijgen. Beter zou echter zijn als MKB bedrijven dan kavels deel-windpark aan hun medewerkers verkopen.
En dat die medewerkers evt wat storom aan hun werkgever verkopen.
MKB bedrijven die hier niet aan mee willen werken, moeten maar veel meer energiebelasting gaan betalen bijvoorbeeld net zo veel als huishoudens.

Dit alles onder het motto, beter zelf trotse eigenaar voor minder geld dan, EZ ambtenaren die ons geld naar buitenlandse investeerders sluizen.

De minister van EZ roept te pas en te onpas dat zijn SDE regeling de goedkoopste windpark stroom oplevert, maar dat is dus onzin, want de door EZ genegeerde huishoudens van nederland,  hebben veel goedkoper spaargeld, altijd, dan banken en bedrijven, laat staan buitenlandse investeerders.

  • Bij zo’n “stoppen met SDE sessie” kan ik uitleggen hoe het zonder kan, elk huishouden trotse eigenaar van een eigen kavel deel-windpark. Op naar trots eigen windpark bezit, net zoals nu 50% van ons trots  is op zijn eigen huis.
  • Een bank kan uitleggen hoe ze hun klanten kunnen helpen met en wind spaar regeling, om die 2000 EUR per huishouden bij elkaar te krijgen.
  • De een gemeente kan uitleggen hoe ze hun eigen inwoners de kans geven een kavel bouwgrond te kopen, voor een eigen huis. Maar niemand diezelfde kans geven voor een kavel deel-windpark.
  • En de iemand van ECN kan uitleggen waarom EZ niet wil dat huishoudens trotse deel-windpark eigenaren worden. ECN geeft EZ toch al advies over de SDE, dus dat moet lukken.
  • Als laatste kan iemand van EZ zelf uitleggen waarom ze toch nog overbodige SDE blijven geven aan wind cowboys, om burgers voordeel en de trots op hun eigen windpark te onthouden. En hoe lang ze dat, gaande de energietransitie,  denken vol te houden?

De Volksaandelen Noordzee Wind zijn er eigenlijk al, maar EZ wil duurzaam natuurlijk niet politiek relevanter maken.

Elektriciteitsnet in balans houden kost nu 0,1 cent per kWh

Restpunt in de uitrol van heel veel windenergie in opdracht van trotse eigenaren, is hoe we onze centrales blijven gebruiken. Die centrales houden nu het net in balans voor 0,1 cent per kWh. Dat kunnen ze blijven doen, in onderlinge concurrentie, meer wel met verplichte CCS2.
Centrales op steenkool is het goedkoopst, en steenkool is op veel meer plekken te koop dan aardgas.
Maar alle CO2 bronnen moeten CCS2 gaan toepassen, niet alleen centrales, ook kassen hoogovens en bedrijven die op een of andere manier CO2 uit stoten. Daar zijn nieuwe technieken voor, CCS2, waarbij de CO2 wordt omgezet in een vaste stof, die weer verkocht kan worden. Er hoeft dus geen CO2 leidingnet aangelegd te worden. Het binden van CO2 levert wel extra warmte op.

Stroom uit centrales met verplichte CCS2, is natuurlijk duurder, maar dat is niet erg, als veel stroom straks toch al uit gesubsidieerde windparken komt, dan hoeven we minder SDE subsidie opslag te betalen.
Zo past CO2 reductie beleid naadloos in de bestaande foute subsidie regels.
En centrales concurreren nog steeds om de laagste balans kosten.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *