Energiebeleid is werkelijk heel simpel, voor wie durft, en het is acuut

NL Energiebeleid is catastrofaal, ons klimaat loopt gierend uit de hand, en de fossiele belangen blijven schade veroorzaken, animatie van @Ed_Hawkins

Ons klimaat loopt gierend uit de hand, en de fossiele belangen blijven schade veroorzaken, animatie van @Ed_Hawkins

Ons energiebeleid is bewust fout. Hoe komt dat? De energie transitie gaat over de overstap van elke dag commerciële stroom kopen. Naar zelf stroom opwekken, in deel-windparken, en eigen zonnepanelen. Daar moet energiebeleid dus over gaan.

Het grote verschil tussen fossiele energie, en duurzame, is dat fossiele energie uit en centrale komt, of een gasbron. En dat die fossiele stroom commercieel verkocht moeten worden, omdat er risico kleeft aan die brandstof en stroom handel.
Handel in brandstof, investeren in boorputten, en markt risico voor de afzet van energie bij verbruikers.
Kortom, energiebeleid was altijd gericht op commercie en ondernemerschap, maar dat past nu niet meer. De CO2 uitstoot is met dit fossiele energiebeleid uit de hand gelopen. Duurzame energie is echt voor iedereen toegankelijk. zonder commercie. Dus anders energiebeleid is hard nodig, en dat kan nu ook, want stroom uit windmolens en zonnepanelen kan zonder subsidie. De fossiele lobby is niet meer nodig.
Ga maar eens in de zon zitten. Kost niets, en je doet het uit vrije keuze.

Duurzame energie, wind en zon, zijn overal , voor iedereen beschikbaar. In het binnenland zijn hogere windmolens nodig, maar die zijn te koop. Zonnepanelen zijn altijd ergens neer te leggen. En van zowel zonnepanelen als windmolens is vooraf bekend, hoeveel stroom ze ongeveer gaan opwekken. Dus iedereen kan zijn eigen stroom opwekken, net zoals iedereen zelf met een eigen auto ergens heen kan rijden. En net zoals iedereen in de zon kan zitten.

Duurzaam is risico arm, dus minder focus op ondernemersvoordeel in het energiebeleid

Energiebeleid is dus deze risicoarme vorm van duurzame energievoorziening tot stand laten komen.
En als de stroomverbruiker ook direct eigenaar is van het windpark of zonnepanelen, is er ook geen markt risico, voor die zelf opgewekte stroom.
De enige commerciële dienst is de balans handhaving op het net, die dienst heeft nu en marktprijs van 0,1 cent per kWh.

Deze eigenschappen en condities, hebben tot gevolg dat huishoudens en MKB, nu zelf eigenaar kunnen zijn van de opwek middelen, en hun stroom voor de kostprijs kunnen opwekken. Bij windparken op het land is dat 3 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
Dat eigendom bij stroomverbruikers zelf, biedt de ruimte dat ze ook zelf beslissen over waar ze hun windmolens neerzetten. De koop overweging, voor een eigen kavel deel-windpark is dan de kern van het energiebeleid. En dus niet meer de handel en winst in fossiele energie.

Energiebeleid: plan en bouw windparken zoals de gemeente nieuwe woonwijken bouwt

De gemeenten, regio, kan windparken precies zo bouwen als nieuwe woonwijken, die worden in kavels bouwgrond verkocht aan mensen die een eigen huis willen bouwen.
Plant de gemeente te veel woonwijken, dan worden de kavels niet verkocht, en geen huizen gebouwd.

Zo kan de gemeente en regio ook de behoefte aan stroom schatten en daarvoor windpark locaties plannen, en in kavels deel-windpark verkopen aan wie zelf stroom wil opwekken.
Zo had de provincie Zuid Holland, alle potentiële windpark locaties aan de inwoners kunnen verkopen, en de best verkopende locaties kunnen aanwijzen om als eerste te bouwen.
Omdat de huidige regels voor windparken heel streng zijn, zijn er weinig geschikte locaties. Daardoor zijn het vaak de grensgebieden van gemeente en provincie waar nu nog windmolens passen, dus moet er samengewerkt worden.
Helaas zijn er geen gemeenten die het patroon van hoe ze nieuwe woonwijken ontwikkelen, hebben durven toepassen op windparken.
Bijvoorbeeld op Texel past een deel windpark in de de duinen aan de Zuid West rand van het eiland, vooral omdat daar geen mensen wonen.

EZ energiebeleid moet meer zijn dan omgevingsmanagement

Hier komt het negatieve effect van de lobbycratie te voorschijn.
Windbedrijven, verenigd in NWEA, hebben bij EZ gelobbyd voor SDE regels waarbij alleen zij, als commerciële windpark ontwikkelaars, SDE subsidie kunnen krijgen. Huishoudens die zelf eigenaar willen zijn van een identiek windpark, krijgen geen SDE subsidie.
EZ kijkt toe hoe energiebeleid in feite pestbeleid is. Burgers betalen subsidie om zich door bedrijven te laten pesten en buitensluiten van duurzaam. Omdat deze extremistisch neoliberale vorm van energiebeleid tot problemen leidt, heeft EZ tegenwoordig een afdeling “omgevingsmanagement”. Maw, NWEA bedrijven geselen en bestelen burgers, en de omgevings managers van EZ komen de zweepslag wonden van burgers verbinden, want dat moet je van de omgevingsbeulen van NWEA niet verwachten.
Dat is het energiebeleid in de fossiele dictatuur van EZ.

In termen van woningbouw, heeft EZ een windpark huisjesmelkers monster gecreëerd. De regelgeving is zo dwingend, dat zelfs burger coöperaties foute energiebeleid volgen.

Vergelijk de windenergie ook met een rijksregeling waarbij het rijk dezelfde snelwegen aanlegt, waar iedereen over heen mag rijden, maar alleen met een commerciële taxi.
In feite legt de staat, alle burgers huisarrest op, voor hun duurzame stroom.

Wat nodig is, is een praktijk, om elk windpark al in de plan fase, in kavels te verkopen aan huishoudens, elk een kavel voor eigen gebruik, niet groter.
Dus een consumentenproduct voor windenergie. Het kavel deel-windpark.
Een aanzet hiervoor is te vinden op:
http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark
Offshore windparken zijn nog meer in opwaartse fase van hun product life cycle, er zijn taakstellingen voor 40% kostprijsverlaging .
En bouwen op zee is nog risicovoller, en er is het monopolie van de offshore kabel. Daarnaast organiseert EZ die offshore windparken nu zo dat ze bij voorkeur van grote buitenlandse investeerders worden.
Daarmee houdt de staat burgers op afstand.

Daarom zou het voor draagvlak beter zijn om alle offshore windparken te financieren met Volksaandelen Noordzee wind.
Verkoop die aandelen vooraf aan alle stroomverbruikers, burgers, MKB en overheden. Zo kiezen de de beste windparken locaties.

Energiebeleid moet energie maatschappelijk relevant maken, voor kiezers, ipv bedrijven en met energieakkoord omgekochte NGO’s

Op deze manier zijn er 2 aanpakken, op land en op zee, waarmee de windparken, en zonneweides , maatschappelijk relevant gemaakt worden.
En “de markt” bepaalt waar gebouwd gaat worden, als er keuze is tussen verschillende locaties.

Die maatschappelijke relevantie heeft een dempend effect op de beleids wendingen want de politiek kijkt wel uit om miljoenen kiezers, op een opvallende en voelbare manier te bestelen van haar duurzame energie toekomst.

Dat die maatschappelijke relevantie door EZ zo veel mogelijk wordt weggedrukt, is de oorzaak van de achterstand van Nederland, en de subsidiebehoefte van duurzame energie.

Wat wel helpt, is als de rijksoverheid beslist om alle centrales te verplichten CCS2 toe te passen.
Want CO2 is het echte probleem achter het klimaatprobleem.
CCS2 fixeert CO2 met het mineraal Olivijn tot een vaste stof, zodat de CO2 niet meer in de grond gepompt wordt, en de putten eeuwig bewaakt.

Diagnose van de falende energie transitie in Nederland: bewust fout energiebeleid

Technisch weten we hoe de transitie succesvol kan verlopen.
Maar om hem ook te laten slagen, moet, vanuit veranderkundig perspectief, eerst een valide diagnose worden gesteld, waarom komt er vanuit het rijk geen passend beleid?
Andere landen weten dat wel op te stellen. Nederland niet. Hoe komt dat?
Mijn analyse is dat de democratie niet meer aan de macht is, maar de fossiele lobby, vanuit VNO NCW en bedrijven als Shell. En met het SER energieakkoord hebben ze ook NGO’s omgekocht. Zelfs de FNV accepteert het bestelen van haar 1 miljoen leden, dat is fossiel EZ energiebeleid.

Energiebeleid in een referendum goedkeuren

Daarom zit er weinig anders op op versie 2 van het energieakkoord in een referendum voor te leggen aan het hele Nederlandse volk.
En dat voortaan telkens te doen met keuzes, die vanuit het rijk en politiek, een discutabele kant uit gaan.
Dat is een stok achter de deur voor de lobbycratie, om met zodanig goed energie beleid te komen, dat windpark huisjesmelkers, burgers niet meer uitmelken, en er geen referendum voor nodig is, omdat wij, burgers, de windpark plannen bij acclamatie aannemen.
Ik wens de Volksvertegenwoordigers veel moed in de lobbycratie.

Concreet nieuw energiebeleid

Schaf SDE voor wind op land af, verkoop aan consumenten moet altijd de eerste optie zijn. Elk huishouden moet de kans krijgen een kavel deel-windpark voor eigen gebruik te kopen. Dat kan ook bij de bestaande windparken. En dat past naadloos bij de huidige SDE regeling. Stroom uit een kavel deel-windpark, dat de eigenaar zelf verbruikt, wordt niet verkocht en krijgt dus ook geen SDE subsidie.

Maak van publieke elektriciteitsnetten een openbare weg voor stroom.  Over die openbare weg kunnen huishoudens en MKB hun stroom uit eigen windparken en zonneweides, gratis over kunnen laten stromen. Art 95a, lid 2a, van de Elektriciteits Wet stelt dit al, maar het blijkt niet te gebeuren. Dat gebrek van de Wet moet dan wel gerepareerd worden. Dus geef de Prosument de ruimte in de energietransitie, ipv haar te knevelen met wetten uit de fossiele energie dictatuur.

Maak fossiele stroom duurder, bijvoorbeeld met een CO2 tax.
Die CO2 tax moet zo hoog zijn, dat het voor centrale exploitanten goedkoper is, om CCS2 toe te passen. En die CCS2 moeten dan ook verplicht worden. Te beginnen in Nederland, een kleine thuismarkt, voor de export. Er zijn 2 a 3000 centrales en ze worden nog steeds gebouwd, dus dat CCS2 heeft een groeiende wereldmarkt.

Import heffingen op CO2 uitstoot elders, moet ook in Nederlands energiebeleid

Op import stroom komt natuurlijk ook een CO2 tax.
Bedrijven die voortaan hun spullen elders willen maken, exporteren ons werk uit Nederland. Zij krijgen een CO2 tax op de producten die ze in Nederland willen importeren en verkopen.
Dat is niet tegen de EU vrij verkeer van goederen filosofie. Alle spullen mogen op dezelfde manier over de grens. Maar wel laten we dat bedrijf de kosten van de CO2 inhoud in die producten.
Zo haalt Nederland zijn CO2 productie doelen.

Verleidelijk energiebeleid

Alleen elektrische auto’s geladen met duurzame stroom, mogen harder dan 120, fossiele brandstof auto’s mogen max 100 tot 120.
Tenzij de fossiele auto’s bumperen met andere autos, dus in een treintje rijden. Dan mogen ze zich aanpassen aan de snelheid van het treintje, tot max 140. Dat is de beloning voor het kopen en benutten van de nieuwe smart mobility techniek in de auto voor dat bumperen. Daarmee daalt het energiegebruik in het verkeer.

Waar mogelijk moeten grote energie verbruikers CO2 negatief worden.
Daarvoor gaat Nederland technieken ontwikkelen voor de teelt en oogst van biomassa op zee. Omdat de zon op zee nog niet benut wordt.
En omdat dan, wellicht de verzuring door CO2 afneemt, omdat die in die nieuwe biomassa gaat zitten, en met de oogst uit de zee verdwijnt. Dat kan Koraal gebieden redden, of weer laten opbloeien.

We moeten echt acuut wat doen aan de enorme overshoot van CO2

CO2 overshoot is energiebeleid gedreven

CO2 overshoot is energiebeleid gedreven

 

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *