Smart mobility benut lege HOV busbanen in Nuenen, meneer Hoppezak

De regio Eindhoven heeft een Smart Mobility visie, architectuur en ontwerp nodig, maar dat weigeren de asfalt wethouders

De regio Eindhoven heeft een Smart Mobility Visie, architectuur en ontwerp nodig, maar dat weigeren de asfalt wethouders

In de regio Eindhoven beslissen de wethouders van 21 gemeenten over hoe en welke keuzes er voor verkeer gemaakt worden. Verkeer en mobiliteit is gemeente overstijgend, al denken de grote gemeenten zoals Eindhoven en Helmond wat autistischer.  Vroeger was de enige keus: meer asfalt, bredere wegen en nieuwe wegen. Maar nu hebben we de opkomst van Smart Mobility, dezelfde doorstroming voor 20% van de kosten. Helaas willen de wethouders en bedrijven alleen maar extra sfalt, terwijl ze voor 20% van de kosten dezelfde mobiliteit kunnen krijgen, met Smart Mobility technieken.
Wethouder Hoppezak, van Gemert Bakel werkt aan een mobiliteitsakkoord, met vooral nieuw asfalt, terwijl hij eerst smart mobility zou moeten toepassen. Hij organiseert deze asfal geld smijterij, omdat hij voorzitter is van de MRE werkplaats mobiliteit (en innovatie).

Een voorbeeld van zijn foute aanpak is de omleiding om Dierdonk, die is weliswaar bedacht door de gemeente Helmond, maar het falen van de MRE werkplaats mobiliteit is te zien aan het gebrek aan een smart mobility visie, architectuur en ontwerp voor de regio.
De gemeente Helmmond heeft een probleem, en komt alleen met een nieuwe weg.
Daar maakt de gemeente een ontwerp voor, met tekeningen van het nieuw te asfalteren trace, en overleggen in de raad en met inwoners. Zo doe je dat.

Smart mobility eist ook een visie, architectuur en ontwerp

Maar zo hoort het ook te gaan met smart mobility. Er had in Helmond een vooraf overweging moeten zijn, hoeveel Smart Mobility de inwoners van Dierdonk had kunnen helpen. Die overweging ontbreekt nu in het Helmondse debat, dankzij hun VVD wethouder, maar ook omdat de MRE nog geen Smart Mobility visie, architectuur en ontwerp heeft, de VVD wethouder in Helmond was eerder de voorzitter van de werkplaats mobiliteit, hij had voor die visie, architectuur en ontwerp moeten zorgen, maar hij is van de vvd.
Helmond heeft een asfalt wethouder voor verkeer, dus ook daar weinig kans op goedkope mobiliteit voor de Helmonders. Helmond smijt nu blindelings geld naar asfalt bedrijven, zoals het al decennia gaat. Daarom zijn er kaders nodig die ook VVD wethouders dwingt de innovatie van Smart Mobility te overwegen, niet achteraf, maar vooraf, meneer Hoppezak.

Smart Mobility ontwerp principe

Een ontwerp principe is dat een gemeente, eerst de effecten van Smart Mobility ontwerpt, en toepast, voordat er meer asfalt bij komt. Smart Mobility is echter een verzameling van allerlei technieken in diverse stadia op de innovatie curve. Dus het is niet simpel, maar wel nodig, omdat er dan ook meer geld over blijft voor nieuw asfalt, meneer van Bree. Je geeft je bedrijfsachterban nu te weinig doorstroming voor hun geld, dat is fout en dom. Ook voor een VVD’er.

We zijn gewend dat ondeskundige politici een keus maken op basis van de belangen van hun favoriete lobbyisten.
Smart Mobility vereist echter mer inzicht in innovatie kansen, dat is een technische afweging, waar politici niet toe in staat zijn, en wat ze ook niet willen, kennelijk.
Daarom moeten de gemeenteraden eisen dt er wel een Smart Mobility visie en architectuur komt. met keuze principes. Zodat ze als leek hulp en houvast krijgen bij het verdelen van het geld voor Smart Mobility.
Dat ook de provincie Brabant dit niet oppakt is een veeg teken. Maar ook daar regeert de geld verspillende asfalt lobby.
Hoe moeilijk is het voor de provincie om te eisen van elke regio: per 1 juni heb je een Smart Mobility visie document en per 1 sept een Smart Mobility ontwerp voor de regio. Anders stelt de provincie dat vast.
In het geplande MRE bereikbaarheidsakkoord van meneer Hoppezak, ontbreekt dat allemaal, terwijl Smart Mobility wel de opdracht is van zijn MRE werkplaats Mobiliteit (en innovatie).

Een voorbeeld van gemakkelijke Smart Mobility, de HOV in Nuenen

In de gemeente Nuenen wordt nu een weg verbouwd, naar Eindhoven, waart ook mensen uit Gemert en Lieshout overheen gaan, de Europalaan. Die gaat van 2 x 2 rijbanen naar 2 x 1 rijbaan plus een HOV baan.
Die HOV baan ligt er straks onbenut bij, en op de gewone rijbaan staat een file.
Op de HOV baan moet elke 7 tot 15 minuten een bus rijden, maar verder  blijft hij ongebruikt.

Wat Nuenen nu aan meneer Hoppezak moet vragen is om die HOV baan ook toegankelijk te maken voor een selectie van de personene auto’s uit de file.
Met als primair doel, de ongebruikte ruimte op die HOV baan beter te benutten.
De bus houdt daar altijd voorrang, en moet onbelemmerd kunnendoorrijdne.
Maar als er even geen bus is, of komt, moet een slim stoplicht de auto’s uit de regio herkennen aan hun nummerbord, en een selectie ervan doseren op die lege HOV baan. Niet te veel, maar we zo veel mogelijk, als er een file is. Dat doseren gebeurt slim, als er weer een HOV bus aan komt, verwijst  het stoplicht alle auto’s weer naar de gewone rijbaan, zodat er een gat ontstaat, waar de bus zo kan doorrijden op de HOV baan.

Het HOV stoplicht kiest dus telkens auto’s uit op nummerbord.
En is programmeerbaar week ketekens hij toelaat om een keer lang de file te rijden.
Bijvoorbeeld auto’s uit Nuenen, Lieshout, Beek en Donk en Gemert.
En kentekens die vandaag een keer over de HOV mochten komen even niet aan de beurt de volgende dagen.
Wie het HOV stoplicht negeert,en zonder toestemming de HOV baan op rijdt, wordt genoteerd, en wordt voorlopig niet meer toegelaten. Of na betalen van een boete.
Op een portal kan iedereen zien heo de toegelaten kentekens zijn verdeeld over bijvoorbeeld postcode gebieden. Evt wie de overtreders zijn, of er notoire overtreders zijn.
Op deze manier vraagt de gemeente Nuenen meneer Hoppezak van de MRE werkplaats mobiliteit (en innovatie), de beschikbare lege ruimte op hun HOV  te benutten voor de gemeenschap.

Kenteken herkenners zijn zo te koop. Deze smart mobility oplossing toepassen in Nuenen moet niet heel duur zijn, maar geeft de inwoners wel  het plezier, af en toe door te rijden, waar dat kan.
En er zijn in Brabant nog veel meer onnodig lege HOV busbanen.

Dit is een voorbeeld van een deel ontwerp van het complete smart mobility ontwerp, dat meneer Hoppezak zou moeten laten maken, maar niet doet.
Ontwikkel een HOV benutter in Nuenen en biedt dat aan op andere HOV banen.
In Nuenen is een congestie probleem, daarom  is het een goede plek om het hier als eerste te ontwikkelen

Kijk naar innovatie kansen van Smart Mobility

Dit is een voorbeeld van hoe innovatie nieuwe kansen creert. HOV busbanen zijn er al jaren, en ze liggen al jaren leeg. Nu is de techniek van nummerbord herkenners beschikbaar gekomen, en kunnen ze ook toegepast worden om de lege ruimte op HOV banen te benutten. Maar gemeente moeten dat wel gaan vragen. En niet door blijven gaan met de oude asfalt lobby van de afgelopen decennia.
Benut innovatie kansen, ook VVD belangen, maar andere bedrijven.

Het probleem voor politici en gemeenten, is dat ze gewensd zijn alleen zaken te doen met lobbyisten van bedrijven en NGO’s en die vertegenwoordiger geen enkele burger.
Bij Smart Mobility zijn juist die genegeerde burgers de belangrijkste speler.
Smart Mobility is een verzameling oplossingen die als een soort infrastructuur wordt aangeboden. En pas als burgers het gebruiken, heeft het effect.
Maar overheden zien burgers niet staan, dus kiezen ze er ook geen oplossingen voor, want hun vaste gesprekspartners bedrijven, vragen niet om infrastructuur die nuttig is voor burgers.
Dialogen met lobbyisten, die zich als burger vermommen helpt dan ook niet, maakt het zelfs erger.
Wat nodig is, is snel een visie, architectuur en een ontwerp maken voor de benutting van de vele innovaties die smart  mobility brengt.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *