Factcheck Windmolens kunnen zonder subsidie

Factcheck windmolens: Wind op land is al zo hoog op de S-curve dat subsidie overbodig is, stop er dus mee

Wind op land is al zo hoog op de S-curve dat subsidie overbodig is, stop er dus mee

Factchecker klimaat en energie van de Correspondent, Remmelt de Weerd, zit fout als hij beweert dat windmolens op subsidie draaien. Het hangt helemaal af van wie de eigenaar van het windpark is, of subsidie nodig is. Feit is wel dat de bestaande windparken allemaal hun subsidie gehad hebben. Maar nodig was dat niet.
Dit artikel splitst de kosten van een windpark in aanschafkosten en exploitatiekosten. Daarmee zal blijken dat, als een stroomhandelaar eigenaar is, dat die wel subsidie nodig heeft om de stroom winstgevend te verkopen.

Maar als het windpark meteen aan stroomverbruikers verkocht wordt, dan wekken die hun stroom goedkoper zelf op, dan ze stroom op de markt kunnen kopen. Dus hebben ze ook geen SDE nodig. Vooral huishoudens betalen nu de hoogste stroomtarieven, en hebben daardoor het meeste voordeel als ze zelf eigenaar van een windpark zijn, en zij hebben dan geen subsidie nodig.
EZ roept wel steeds dat de SDE tot de laagste kosten leidt, maar dan liegen ze, en onze Volksvertegenwoordigers geloven deze leugens.  De factcheck windmolens van De Correspondent laat zien welke vervorming het ZZP schap oplevert. Ze kijken alleen vanuit het ondernemers, zzp perspectief. Juist bij windparken geeft een consumenten perspectief andere inzichten.

Doordat EZ alleen subsidie geeft als de stroom verkocht wordt, zorgen windpark exploitanten er voor dat huishoudens niet de kans krijgen een eigen stukje windpark te kopen. Ook coöperaties willen dat niet, want zij willen meedoen met de grote jongens, en benadelen liever hunleden dan dat ze hen helpen om zelf stroom op te wekken met een eigen kavel windpark. Coöperaties helpen hun leden wel met het kopen van zonnepanelen, maar de SDE verhindert dat ze dat zelfde doen met een windpark.
Voor een windpark van 20.000 deelnemers is echter ook een professionele ontwikkelaar nodig, en die kunnen coöperaties niet betalen. Daar moet de gemeente of provincie voor zorgen.

Factcheck windmolens: bouw deel-windparken, kan zonder SDE subsidie

Als de overheid zorgt voor een “standaard aanbod deel-windparken”, versnelt zij de bouw van windparken en dalen de kosten, alleen al dankzij eerlijke regelgeving, voor burgers,

Kosten splitsing van windmolens

Kosten deel 1: Aanschaf en bouw kosten van een windpark
Windparken kosten in een keer veel geld om ze te bouwen en de windmolens aan te schaffen. Een windpark in nederland kost ca 1200 tot 1400 EUR per kW, kleine windparken zijn duurder dan grote. En er zijn windmolens voor gebieden met weinig wind, die per MW duurder zijn, maar ook meer kWh stroom opwekken.  De aanschafkosten zijn dus een benadering, maar goed genoeg voor deze factcheck. Uiteindelijk telt de offerte en de deal met de windmolen fabrikant. Die geeft ook een preciezere schatting van het aantal kWh dat de molens op een bepaalde plek zullen opwekken.
We nemen nu even aan dat een windpark 1200 EUR per kWh kost, dus een 40 MW windpark met 10 windmolens van 4 MW kost 48 miljoen EUR, te betalen aan de fabrikant, en de aannemer die de fundering aanlegt. En aan de gemeente voor de vergunningen.

Een huishouden dat een kavel windpark van 2 kW koopt, betaalt dan 2400 EUR. Daarmee wekt het huishouden 4000 kWh per jaar op. Maar er zijn wel 20.000 huishoudens nodig voor het hele windpark. Zij betalen ieder 2400 EUR, en delen dus het risico. Huishoudens betalen dit van spaargeld, dat is nu heel goedkoop, omdat de spaarrente nihil is. Omdat het ca 4 tot 6 jaar duurt voor een windpark is gebouwd, hebben de toekomstige eigenaren de tijd om te sparen.

Een bedrijf dat een windpark koopt om de stroom te verkopen, moet wel zelf het hele bedrag van 48 miljoen betalen. Maar bedrijven willen hoge rendementen op het eigen kapitaal, 15% of hoger. Daarom lenen bedrijven zo veel mogelijk van het aankoop bedrag bij de bank voor bijv 2 a 3% rente.
Bedrijven zijn dus veel duurder uit bij de aanschaf van hetzelfde windpark, dan de 20.000 huishoudens. Maar omdat alleen bedrijven subsidie krijgen als ze de stroom verkopen, worden alle windparken nu toch door bedrijven geëxploiteerd, wat onnodig duur is. Dit is een uitwas van de keuze om EZ de energieportefeuille te geven. Nu energie steeds meer duurzaam decentraal in het landschap wordt opgewekt, is VROM een beter ministerie. Of Sociale zaken, omdat deel-windparken van vele inwoners zijn. Maar elk ministerie wordt natuurlijk gecorrumpeerd door lobbyisten van bedrijven en NGO’s, zoals Greenpeace.

Na deze aanschaf beginnen de exploitatie kosten, die kosten rekenen we per kWh.

Kosten deel 2: Exploitatie kosten, per opgewekte kWh
Als een windpark er eenmaal staat, zet het gratis wind om in stroom. Maar daarvoor heeft een eigenaar nog wel kosten. De belangrijkste kosten post zijn de onderhoudskosten 1,1 cent per kWh

Het volgende lijstje is een indicatie, en komt uit de model berekening van EZ zelf.
De kosten zijn per kWh, en indicatief, de feitelijke kosten kunnen verschillen door de onderhoudscontract vorm, de lengte van de kabel naar het net en andere onderhandelbare afspraken.

1,1 cent per kWh, onderhoudskosten
0,5 cent per kWh, aansluit kosten
0,4 cent per kWh, vergoeding voor de grond eigenaar
0,1 cent per kWh, verzekering WOZ
0,1 cent per kWh, balans kosten
2,2 cent per kWh, de echte kostprijs van stroom uit een windpark

We ronden dit af tot 3 cent per kWh
Een coöperatie kan de deelnemers verenigen, al is de vraag of dat nodig is.
Maar omdat politici coöperaties koesteren, krijgen ze 0,8 cent per kWh. Daarmee kunne ze het onderhoud organiseren, en kunnen ze de rest besteden aan leuke projecten, zoals een gebiedsfonds van windpark huisjesmelkers ook doet, volgens de NWEA gedragscode.

Samengevat
Als huishoudens samen een windpark laten bouwen, betalen ze eenmalig een bedrag voor de aanschaf van hun kavel deel-windpark.
En daarna betalen ze de kostprijs voor de stroom die ze zelf opwekken, 3 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
Hier is dan geen SDE subsidie voor nodig, want bij een kostprijs van 3 cent zijn ze veel goedkoper uit dan wanneer ze hun stroom van een energiebedrijf moeten kopen. Nu is die prijs 5 a 6 cent per kWh, en volgens ECN 14 tot 21 cent over 25 jaar.
Dat energie bedrijf is niet nodig voor de stroom zelf, want de windmolens werken automatisch.
Alleen de balanskosten gaan naar een energiebedrijf, o,1 cent per kWh, dat is nodig om eke dag het verschil op te vangen tussen het verbruik van de deelnemers en wat de windmolens echt opwekken.

Afschrijvingskosten?
Wacht even, zeggen de commerciele windpark exploitanten, wij schrijven de windmolens af, en die kosten rekenen we ook mee in de kWh prijs, want dat  zit ook in de SDE subsidie.
Maar het is aan de consumenten zelf of ze hun aankoop, 2400 EUR ook in 15  of 20 jaar afschrijven.
Huishoudens schijven ook gen kosten af voor hun keuken, badkamer of TV. Waarom zouden ze dat bij een kavel deel-windpark wel doen?
Ze zouden ook het voordeel van de lagere kostprijs kunnen meenemen, als ze blijven rekenen met de commerciele marktprijs van stroom, de komende 20 jaar.
ECN verwacht dat de marktprijs van stroom over 20 jaar 14 tot 21 cent is.
Omdat huishoudens met een eigen kavel deel-windpark maar 3 cent betalen, hebben ze een voordeel van 5000 tot 8000 EUR, over de periode van 20 jaar.
Maar wellicht laten consumenten hun windpark wel 30 jaar staan, dan is het voordeel nog groter. Hier beslissen ze zelf over, als vereniging van eigenaren.
Een commerciele windpark exploitant laat het altijd draaien, ook bij stormen, maar een groep huishoudens zouden het dan juist stil kunnen zetten, om het niet onnodig te laten slijten dor de storm.

En wat is de waarde van trots windpark bezit?
Vele huiseigenaren zijn trots op hun eigen woning.
Afschrijvingskosten zitten dus niet in de kostprijs van 3 cent pert kWh, maar dat mogen huishoudens zelf afwegen.

Wat doen windpark exploitanten met de SDE subsidie?

Commercele windpark exploitanten lenen een zo groot mogelijk deel van de aanschafkosten van een windpark van de bank. En die eist dat die lening in 15 jaar wordt terug betaalt, zolang als er SDE subsidie gegeven wordt. Daarna vind de bank kennelijk dat er geen zekerheid meer is.
Stel de bank rekent 3% rente. Voor 90% van de aanschafkosten. die resterende 10% is eigen geld van de ondernemer, waar hij 15% rendement op wil maken.
Dan zijn de financieringskosten in het eerste jaar 5,6 cent per kWh
En de kosten van die 10% eigen geld 0,9 cent per per kWh, samen dus 6,5 cent per kWh
Zo komt de factcheck windmolens van de correspondent tot de conclusie dat er subsidie nodig is.  Maar deze DEEL-windpark factcheck laat zien dat het al zonder subsidie kan. Daarom kan “wind op land” uit de SDE regeling.

Als de exploitant zijn stroom direct aan huishoudens zou kunnen verkopen, dan zou hij nog een kans maken. Zo werkt de NS wel, zij kopen de stroom van het windpark NOP.
Toch krijgt de exploitant hier nog SDE subsidie bij, ca 3 cent. Maar de NS zou haar vaste reizigers ook een stukje windpark kunnen verkopen, (benut goedkoper geld) en het treinkaartje goedkoper, want dat is nu te duur, vergeleken met de auto.

Kortom, windparken hebben geen subsidie nodig, als windpark bouwers en stroom verbruikers voor een passend model kiezen, het deel-windpark.
Maar omdat ondernemers altijd graag subsidie krijgen, en EZ ondernemers graag helpt met geld van consumenten, pakken de windpark exploitanten, inclusief cooperaties, altijd de subsidie.
Maar nodig is SDE subsidie voor windparken op het land niet.

Windmolens draaien altijd op wind.
Commerciele exploitanten leven breed van de SDE subsidie. EZ helpt ze met geld van consumenten. Dus consumenten subsidieeren commerciele windpark exploitanten en de cooperatie waar ze zelf lid van zijn.

Tijd om te erkennen dat de innovatie  zo ver is dat SDE subsidie voor wind op land overbodig is. Die innovatie is in dit geval sociaal.

Haal windenergie op land uit de SDE regeling en versnel zo de bouw van windparken, tegen lagere kosten.
Want inwoners die trots zijn op hun eigen deel-windpark, bouwen dat sneller, dan dat ze een subsidie graaier toestemming geven hen te benadelen.
Hierbij is het heel jammer en schadelijk, dat de FNV en andere vakbonden in de SER, het energieakkoord klakkeloos hebben gesteund, zonder op te komen voor hun leden en andere burgers. Dat de overheid en bedrijven burgers bestelen, dat zijn we gewend, maar dat ook de vakbond meesteelt in het energieakkoord, dat is heel erg fout van ze. En contraproductief voor de energietransitie “en duurzame groei”, ook nog eens de ondertitel van het energieakkoord.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , , , . Bookmark de permalink.

6 Reacties op Factcheck Windmolens kunnen zonder subsidie

 1. Lars Boelen zegt:

  Geweldig stuk! Aandelen duurzame energie zijn de toekomst. Voor een fractie van een “PV-paneel op eigen dak” koop je ook een veelvoud aan windenergie of centraal opgewekte PV-stroom

 2. Jan Steijnis zegt:

  Er is al een methode om een stukje van een windmolen te kopen.
  Zelf heb ik 3 winddelen gekocht en de opbrengst wordt via Greenchoice verrekend op de jaarfactuur. De 3 winddelen leveren ongeveer 1500Kwh per jaar op.
  Mijn jaarverbruik kan ik hiermee voor een groot deel dekken. In mijn tuin staan nl. ook 6 zonnepanelen. Ook de opbrengst van de zonnepanelen wordt op de factuur van Greenchoice verrekend.
  Met een voorschot van € 65,= tot € 70,= per maand voor gas en elektra geniet ik van zon en wind.

  1Hoe werkt de Windcentrale?

  We splitsen een windmolen in duizenden stukjes: Winddelen®
  Je kunt één of meer Winddelen kopen om je eigen stroom mee op te wekken
  Een Winddeel levert jaarlijks gemiddeld 500 kWh op (een gemiddeld huishouden verbruikt 3.500 kWh)
  Je opgewekte stroom is live te volgen via de app of computer en wordt door Greenchoice thuis afgeleverd!
  Ruim 15.000 mensen voorzien op deze wijze al in hun eigen groene stroom (60.000 Winddelen in 9 molens)

  • Henk Daalder zegt:

   Van mij mag de windcentrale heel groot worden. Alle boeren die nu klagen dat hun oude molens niet meer rendabel zijn, moeten ze maar verkopen aan de windcentrale.
   Maar de windcentrale is nu nog te duur. Zeker bij de nu dalende stroomprijs is dat niet handig.
   En ze doen tot nu toe geen nieuwe windparken, daarom heb ik het DEEL-windpark bedacht.
   Dat moeten gemeenten dan wel reserveren voor hun eigen inwoners.

 3. Simon Koorn zegt:

  Beste Henk,

  Hopelijk dat dit artikel een aantal mensen eindelijk de ogen opent…,
  windmolens draaien op wind…
  en ze leveren al binnen een paar maanden van gebruik al meer energie dan gedurende gehele levensduur van diezelfde molen verbruikt zal zijn aan productie, plaatsing, onderhoud en management.

  Zowel voor als tegenstanders zijn en blijven sterren in het verwarren van energetisch rendement, milieukosten en wat het allemaal kost in termen van kortlopende valutahandelingen.

  Je factcheck-check ligt geheel in lijn met wat ik en anderen ook al denken, dachten en bedacht en berekend hebben.
  Maar ik blijf wel zitten met een aantal vragen rond de kosten voor turbines en plaatsing;
  Heb jij wellicht een (recent) overzicht met prijzen van diverse turbines, masten en plaatsingskosten en andere kostenvariabelen?
  Ik ben al een tijdje op zoek naar enigszins betrouwbare gegevens op dat gebied in plaats van te moeten(blijven) werken met aannames, fantasiebedragen en subsidievervuilde prijzen.

  http://menterwolde-diepe-wateren.blogspot.nl/
  Ik ben bezig met een aantal artikelen op bovenstaand blog.
  Hier in het Groningse en met name in de gemeente Menterwolde spelen veel zaken rond het al dan niet plaatsen van Windmolens danwel idiote pogingen plaatsing te voorkomen middels het als alternatief opofferen van (heel veel) landbouwgrond voor zonneakkers.

  De sprookjes en spookverhalen die men elkaar verteld en rondbazuint zullen je bekend in de oren klinken:
  • Windmolens draaien op subsidie
  • Lawaai-belasting wordt bewust overdreven door te wijzen naar (sterk verouderde) Lagerwij/Vestas molens met (slecht onderhouden) tandwielkasten en verouderd wieken-profiel.
  • Slagschaduwangst bij molens die (ver) te noorden van de bebouwing staan (we leven hier op ’t Noordelijk halfrond nietwaar)
  • Verdragende transformator-ruis/-trillingen (kan ik me wel wat bij voorstellen maar ook dat is op te lossen)
  • en heel veel haatzaaierij naar ‘rijke’ boeren die straks hun grond verhuren/verkopen

  Ook boeren krijgen sprookjes te horen van de molen-exploitanten
  • het zou hier niet hard genoeg waaien om zwaardere turbines van 5-7MW te plaatsen
  — Ik ben dat nagegaan, en er klopt geen hout van; Het waait hier gemiddeld en zeker op ≥100m hoogte meer dan hard genoeg om dergelijk zware molens effectief te laten draaien.

  ’t Lijkt erop dat de plaatsers tuk zijn…
  niet zozeer om optimaal windenergie op te wekken…
  maar wel om optimaal gebruik te kunnen maken van de nu nog geldenden 15-jarige subsidie-cyclus waarbij men (nu nog) na 15 jaar een sloopsubsidie krijgt (voor een prima tweedehands verkoopbare en dus voor de sloper waardevolle windturbine) op voorwaarde dat een nieuwe molen van sterk verbeterde specificaties (met of zonder aanvullende SDE-subsidie) wordt geplaatst (voor weer een periode van tenminste 15-jaar.
  Met het plaatsen van nu 3MW molens heb je de zekerheid dat straks over 15 jaar er daawerekelijk nog sterk verbeterde molens (5-8MW geschikt voor landplaatsing op slappe Groninger bodem) beschikbaar zullen zijn, maar volgens marketing/bronnen bij o.a. Enercon, Vestas en Siemens is de rek er wel een beetje uit met betrekking tot de doorontwikkeling en het kunnen plaatsen van nog grotere molens die geschikt (en acceptabel) zouden zijn voor deze/onze contreien.
  Maar diezelfde bronnen blijven vrij schimmig als je ze vraag om een recent prijslijstje voor aankoop, plaatsingsmogelijkheden etc.; Ze sturen nog liever een financieringsexpert langs dan het noemen van zo concreet mogelijke kosten en kosten-variabelen. ’t Is blijkbaar toch een enigszins gesloten wereldje.

  Een vriendelijke groet,
  Simon Koorn
  Noorbroek

 4. Harry zegt:

  Na een veiling bij de Consumentenbond 2 jr. geleden, nam ik energie af bij Greenchoice. Ik kocht vervolgens 4 winddelen voor € 860 via Greenchoice. Ik moest dit voorjaar verkopen omdat ik geen energie meer afnam van Greenchoice. Greenchoice was bij weer een veiling van de Consumentenbond veel te duur. Ik kreeg een bedrag van € 472 uitgekeerd. Een dik verlies binnen 2 jaar omdat ik te enthousiast geworden was over windenergie. Ik bedoel maar!

  • Henk Daalder zegt:

   Je gebruikt winddelendan verkeerd.
   Je koopt bij de windcentrale je eigen opwek vermogen, net als bij zonnepanelen. De kWh prijs die je bij de windcentrale betaalt is 0, NUL cent, aan Greenchoice. Maar je betaalt wel “onderhoudskosten”van ca 4 cent.
   Dus je had die 0 cent die je bij de windcentrale aan greenchoice moet betalen, moeten vergelijken met de uitkomst van de veiling.
   En je had van te voren moeten bedenken dat het de bedoeling is, dat je je eigen opwek vermogen langer gebruikt dan 1 jaar.
   Wie elk jaar met een veiling wil meedoen, moet geen winddelen kopen.

   Wat jij doet is te vergelijken met een auto kopen, en die weer snel verkopen, omdat het buskaartje ineens goedkoper wordt.
   Met winddelen wek je je eigen stroom op, voor een antal jaren, zolang als de windmolen er staat. En dat zou altijd goedkoper moeten zijn dan commerciele stroom kopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *