Wet Stroom moet burger vriendelijker worden

De Wet Stroom was minder belangrijk dan Eneco

Hoe geef je een publiek bedrijf als Eneco voldoende politiek belang met Wet Stroom?

De eerste kamer stemde tegen de nieuwe Wet Stroom, ook al zou daarmee de al 10 jaar vertraagde offshore windparken, nog en paar maanden verder vertragen. En ook al zou daarmee het energieakkoord van VNO NCW en Greenpeace dictators, nog verder achterop komen. Ze waren het de oppositie meerderheid in de eerste kamer niet waard, en dat is begrijpelijk. 

Onze democratie is in feite een lobbycratie. Dat was goed te merken op twitter, waar de PR mensen van allerlei fossiele belangen zich roerden. Vooral de al gesplitste energiebedrijven bleven benadrukken dat ook Eneco en Delta zouden moeten splitsen. Zoek maar op twitter op #wetstroom en kijk welke lobbyisten hun twitter sporen nog niet hebben gewist.

Geef Wet Stroom burger belang

Het zou anders zijn als de Wet Stroom een volksaandeel voor offshore windparken mogelijk zou maken, waarbij burgers een kavel offshore windpark kunnen kopen, en daar de SDE subsidie bij krijgen. Dat stroomt de subsidie die burgers betalen weer terug naar burgers. Dan krijgt WET Stroom een kiezers, dus politieke dimensie.
Maar, helaas, Deze nieuwe Wet Stroom, vermindert juist de mogelijkheden voor burgers om in grote groepen voordeel van duurzaam te krijgen.

De oude Wet Stroom, huidige Elektriciteits wet kent art 95 a lid 2

Artikel 95a

 • 1.Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.

 • 2.Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van elektriciteit:

  • a.indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer (consument) , alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, (consumenten van een regio) , in werking wordt gehouden en de afnemer (diezelfde consumenten) de geleverde elektriciteit verbruikt;

  • b.door een buiten Nederland gevestigde leverancier van elektriciteit aan ten hoogste 500 afnemers, bedoeld in het eerste lid, die wonen in gebieden aan de Nederlandse landsgrens;

  • c.indien de afnemer aan dezelfde rechtspersoon toebehoort als de producent die de elektriciteit heeft opgewekt dan wel een dochtermaatschappij daarvan in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt, of

  • d.indien de elektriciteit anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels; (BiIjv consumenten die hun eigen windpark exploiteren)

  • e.indien de elektriciteit wordt geleverd in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 95n.

Eerste Kamer leden zelf zijn lobbyisten, ook al heet het een Volksvertegenwoordiging.

Maar deze keer kozen de Eerste Kamer leden tegen het meest luide lobby belang, en voor energiebedrijven die nu nog in publieke handen zijn, Eneco is eigendom van enkele tientallen gemeenten, en Delta is ook gedeeltelijk in overheids handen, al is dat ingewikkelder. Zij exploiteren de op springen staande kerncentrale Borsele. En wie wil nu dat op een hoofdkantoor in een ver land, besloten wordt dat de risico’s van wat scheurtjes in een kerncentrale in Borsele of Doel, geen probleem zijn voor de Randstad met 6 miljoen inwoners.
Zo zijn de miljoenen inwoners van het Roergebied in Duitsland bezorgd over de afbrokkelende Belgische nucleaire puinhoop die ze kerncentrale Tihange noemen

Fossiele belangen wilden Wet Stroom, met splitsing Eneco er door drukken

Dat alles wilde vvd minister Kamp er even door drukken.  Maar deze keren kozen de lobby specialisten in de Eerste Kamer voor het publieke belang, althans de oppositie van SP, CDA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OSF, en PVV stemden tegen het lobby belang dat ook Eneco en Delta wilden splitsen.
Deze foute partijen steunden de fossiele lobby: SGP, VVD, PvdA, GroenLinks en D66.

Waarom kozen Volksvertegenwoordigers voor vertragen van energieakkoord? En een paar maanden extra vertraging van wind op zee, (waar al 10 jaar vertraging in zit) ?
Dat is omdat beide geen steun van kiezers hebben. Ook in de Tweede Kamer waren deze partijen al tegen. Alleen GroenLinks stemde deze keer voor de fossiele belangen
Het energieakkoord is set van 170 kartel afspraken tegen burgers, gemaakt door VNO NCW en Greenpeace en nog 50 meelopers, die hopen dat ze er zelf beter van worden.
En offshore windparken zijn door EZ tot een verdienmodel voor uitsluitend buitenlandse investeerders gemaakt. Een paar jaar gelden kapte EZ een offshore windpark plan van Eneco af, en maakten ze de kavels te vergunnen windparken zo groot, dat alleen een buitenlands financieel consortium ze nog konden financieren.
Zo wist EZ zeker dat de miljarden SDE subsidie naar het buitenland gaan stromen.
De internationale stroomhandel, zorgt tegelijkertijd voor lage prijzen van stroom uit centrales, dus de SDE is maximaal nodig.
Daarom voert EZ en de fossiele belangen die er de baas zijn, een taktiek van de verschroeide aarde.

Jammer dat Greenpeace en GroenLinks dat steunen en niet opkomen voor de belangen van Nederlandse burgers.
Maar beide zijn ook heel zwak in het bedienen van burgerbelang via de politiek.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *