fijnstof: elektrische auto’s mogen wel 130 km

Elektrische auto's mogen 130, mits op schone stroom, dan geen fijnstof uitstoot

Elektrische auto’s mogen 130, mits op schone stroom, want produceren geen fijnstof

Maak bezwaar tegen het vvd plan om op veel meer plekken, snelwegen, 130 km per uur toe te staan, de lucht bevat al te veel fijnstof van houtkachels in woonbuurten. Maar voor elektrische auto’s is 130 wel OK, mits geladen met schone stroom, natuurlijk. Zo krijgen we vuile vvd aanhangers aan de elektrische auto.

Bezwaar maken kan op deze overheids pagina, t/m 21 dec 2015

Dit zijn voorbeeld argumenten voor het formulier

Fijnstof concentraties zijn al boven de norm, maar RIVM ontkent

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpverkeersbesluit?
De luchtvervuiling is al hoger dan het NSL aangeeft. Harder rijden (130) met brandstof auto’s verhoogt de fijnstof concentraties op vele plekken waar die al boven de norm is. Dat mag niet. Alleen elektrische auto’s mogen harder omdat die schoon rijden.

Het RIVM negeert uitstoot van houtkachels

De 900.000 houtkachels in woonbuurten, zijn ca 900.000 pieken en puntbronnen. Dat zijn allemaal plekken met norm overschrijdingsdagen. Elke stookdag is lokaal een overschrijdingsdag. En het extra fijnstof van harder rijden, komt daar weer boven op.

De wet maakt geen onderscheid tussen fijnstof van verkeer of houtkachels, dus het moet opgeteld worden. Uitgaan van een fout NSL geeft foute aannames over de blootstelling van inwoners aan fijnstof. Die blootstelling is al veel te hoog, ook al beweert RIVM elk jaar dat de lucht schoner is geworden. Vooral de door hen genegeerde houtkachels maken de blootstelling van inwoners aan giftige lucht juist veel hoger.

Zijn er bij fijnstof en 130 km  zaken of belangen over het hoofd gezien ?

Het RIVM gebruikt een goed model voor verkeers fijnstof. Maar een heel fout model voor fijn stof van houtkachels. De buren van houtkachel stokers zitten elke stookdag in te veel rook. En de buren wat verder weg, zitten tegen de fijnstof norm aan. De extra uitstoot van harder rijden vergroot het aantal inwoners dat boven de norm wordt blootgesteld.
Het RIVM smeert de fijnstof van de 900.000 houtkachel punt bronnen uit over de hele regio. Daardoor lijkt het alsof de lucht in woonbuurten schoon is, maar dat is dus niet zo.
Woonbuurten, vooral met veel eigen woningen tellen veel houtkachel stokers. Daar worden mensen nu al vergiftigd met te veel fijnstof. Hun belang wordt verder geschaad door fossiel aangedreven auto’s die bij 130 nog meer fijnstof uitstoten.

Ik heb de fijnstof concentratie in mijn woonbuurt gemeten, die was gemiddeld 90 ugram fijnstof in 3 maanden van het stookseizoen. Dat effect van houtkachels in woonbuurten negeert het RIVM, ook in het NSL.

RIVM smeert fijnstof van 900.000 houtkacherls uit over de hele regio

Ook in het Tauw rapport blijkt dat zij uit gaan van de metingen van het landelijk meetnet luchtkwaliteit, daarin is geen rekening gehouden met de bijdrage van houtkachels in woonbuurten. Dus het RIVM heeft geen bewijs dat haar meetmethode representatief is voor de echte blootstelling in woonbuurten aan fijnstof. Er zijn alleen bewijzen dat ze de bijdrage van verkeer aan fijnstof blootstelling goed modelleert. Fijnstof van houtkachels ontbreekt omdat ze het fijnstof van 900.000 puntbronnen in woonbuurten uitsmeren over een groter gebied. Dat is een fataal gebrek. Blijkt ook uit mijn eigen metingen in een woonbuurt: 90 ugram per dag van het stookseizoen.

Ondervindt u schadelijke gevolgen door de plannen? Zo ja, kunt u aangeven welke?

Ik sterf al eerder door de fijnstof uit de houtkachels van de buren, opgeteld bij de hoeveelheid achtergrond fijnstof, vooral van verkeer.
Meer achtergrond luchtvervuiling, door brandstof auto’s harder te laten rijden, schaadt mijn gezondheid nog meer.
130 km is meer moord door de vvd. Gefaciliteerd door de RIVM leugens
Die 900.000 houtkachel stokers in Nederland (CBS) staan vooral in woonbuurten. Stel dat 100.000 daarvan intensief gestookt worden. En dat per houtkachel gemiddeld 10 inwoners die lucht met teveel giftige lucht ademen.
Als die mensen gemiddeld 3 jaar eerder sterven, door luchtvervuiling, dan zijn dat al 3 miljoen verloren gezonde levensjaren.
Deze 130 km maatregel maakt dit schandaal alleen maar erger.

Uw reactie

Laat 130 km/uur toe voor elektrische auto’s, opgeladen met duurzaam opgewekte stroom. Beperk brandstof auto’s tot 100 of 120 km.
Een laad logboek, de laad bonnetjes, waaruit blijkt dat er alleen met duurzaam opgewekte stroom is geladen, en een auto die als 100% elektrisch is geregistreerd, is dan voldoende om geen boete te krijgen.
Bij elektrische auto’s zien bestuurders eerder het hogere verbruik van hard rijden. Zij gaan dan vanzelf vaker langzaam rijden. Dus bij overtredingen van de max snelheid, hoeft een elektrische auto geen boete te krijgen. Werkt stimulerend, zonder subsidie

Dit bericht is geplaatst in politiek en getagd, , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *