Windpark Houten kan meer draaien, niemand heeft daar echt last van

Tegenstanders van windmolens in Houten vinden de 3 windmolens fout, maar de talloze masten op het sport complex OK

Tegenstanders van windmolens in Houten vinden de 3 windmolens fout, maar de talloze masten op het sport complex OK

De gemeente Houten vroeg de Universiteit van Utrecht te onderzoeken of de gemeente haar inwoners voldoende beschermd heeft tegen de gevolgen van windpark Houten, 3 windmolens op en paar honderd meter van een woonwijk.
De gemeente heeft al extra strenge geluidregels opgelegd, ondanks dat eerdere geluidmetingen al uitwezen dat het geluid van verkeer 63 dB is en dat van de windmolens hooguit 47 dB, de wettelijke norm.

De klagers in de wijk, klagen dus wel over die 47 dB maar niet over de 63 dB.
Het rapport bevat ook nog al wat fouten en vooringenomen standpunten.

De gemeente Houten maakte al verschillende bestuurlijke fouten door de factfree klachten van inwoners, te vertalen naar besluiten over strengere regels dan elders gelden.
Nu terroriseren die klagers de hele gemeenschap Houten.
De vraag is of dat blijven accepteren, nu democratisch goed bestuur is van de gemeente.

De windmolens in Houten staan achter een sportvelden complex met talloze lichtmasten en stalen hekken. Maar de inwoners hebben last van 3 windmolens, die visueel even hoog zijn als die wirwar van lichtmasten.

Het rapport zelf bevat een aantal statistische onderzoeks fouten
Zo hebben de UU onderzoekers enquetes gehouden, waarvan 30% van de respondenten aangeeft zelf geklaagd te hebben bij de gemeente. Dus die respondenten zijn vooral uit de groep inwoners die een probleem hebben met die windmolens. Daar uit blijkt dat de steekproef niet representatief is, maar dat beweert de Universiteit van Utrecht wel.
Tijdens de ontwikkeling en de bouw van het windpark hebben sommige inwoners een zware propagandastrijd gevoerd. Die strijd en de gevolgen daarvan, die ontbreken  geheel in het rapport. Wat de fouten en vooringenomenheid kan verklaren.

Zo concludeert het rapport dat mensen verder weg van de windmolens, positiever zijn dan dichtbij OMDAT ze minder overlast zouden ervaren. Maar feitelijk ondervindt niemand overlast, en is het waarschijnlijker dat de mensen verder weg minder notie hebben genomen van de anti windmolens propaganda, en daardoor minder geprogrammeerd zijn door die propaganda.
Ook de afwezige rol van de gemeente in deze propaganda strijd ontbreekt in het rapport. De gemeente had in het proces veel meer op de feiten moeten hameren. Hameren, om qua impact op te kunnen tegen het anti windmolens geweld. Maar dat deed de gemeente Houten niet, waarmee ze feitelijk de propaganda onzin van de tegenstanders bevestigden.
Uit ander onderzoek, in opdracht van het ministerie van VROM, 2008, bleek dat het voor 86% van de bevolking niets uit maakt wat de afstand tot windmolens is, hun mening blijft hetzelfde, of de afstand nu 400 m 4 km of 40 km is.
Wat wel uitmaakt is of inwoners zelf eigenaar kunnen worden van de windmolens
Dit is een positieve benadering, maar ook een effectieve.
Om eigenaar te worden, moeten inwoners een koop beslissing nemen, dat dwingt vaak tot het opnemen van informatie en het serieus afwegen wat klopt en wat niet, en of het aanbod voor hen de moeite waard is.
Lid worden van een cooperatie appelleert alleen aan idealisten, daar zijn er maar weinig van, ook in Houten.
Maar de koop van een stukje windpark, en daarmee goedkope stroom, heeft betekenis voor alle inwoners
Bij nieuwe plannen voor een windpark, zullen de tegenstanders opnieuw beginnen.
Maar leer nu eens als gemeente waar het bij windmolens om gaat. Eigendom en regie bij burgers.Stel dus als gemeente de eis dat de initiatiefnemer van een nieuwe windpark plan, een deel van zijn windpark direct verkoopt aan inwoners.
De verkoop van stukjes windpark, maakt het draagvlak zichtbaar, zowel voor politiek als de tegenstanders.
En het kopen en gebruiken vaneen stukje windpark, levert het gezin en de gemeenschap het meeste voordeel. Veel meer dan de fooi waar gedragscodes mee schermen.Daarom adviseer ik de gemeente Houten, en alle andere gemeenten, met een windpark plan, laat het te koop aanbieden aan de inwoners.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

2 Reacties op Windpark Houten kan meer draaien, niemand heeft daar echt last van

 1. John Jorna zegt:

  De klagers klagen over nachtelijke overlast. Dan is er geen of weinig verkeer, maar wel windmolengeluid. Dat beweren ze. Toen we er een keer fietsten, moest ik mijn vrouw met een goed gehoor waarschuwen van hoor je het zoeven van de wieken. Het was haar op 50 meter nog niet opgevallen. Vanuit Odijk kunnen we ze op 6KM afstand zien, ook ’s avonds door het rode licht. Maar ze vallen tussen bomen niet op.

  • Henk Daalder zegt:

   De gemeente Houten heeft verzuimd goede regels voor “overlast” vast te stellen.
   Ze zijn fact free bezig, in dienst van een klein groepje tegenstanders van duurzaam, dioe akltidj tegen windmolenz zuillen zijn. En daar zelfs hun eigen kinderen voro misbruiken,. Die hebben ze al of niet bewust getraind om wakker te worden van windmolen geluid, al of niet geholpen door luid vloekende ouders.
   Maar het luidere verkeers geluid daar slapen de kinderen van tegenstanders wel doorheen.
   De kinderbescherming moet dit maar eens onderzoeken.

   Dat klagen over vermeende overlast, moet maar eens eerlijk gemaakt worden. Meet altijd het geluid bij woningen waar d ebewoners willen klagen.
   En als het boven de norm voor windmolens geluid komt, 47 dB, dan mag er geklaagd worden.
   Bovendien moeten klagers meewerken aan he tombouwen van hun auto, dat die in de wijk nooit harder kan dan 30 km per uur, om niet te veel lawaai te maken, ook onder de 47 dB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *