De klimaatbegroting van GroenLinks kan beter actie gericht

klimaatbegroting GroenLinksBij de begrotings behandeling van Prinsjesdag 2015 presenteerde  GroenLinks een klimaatbegroting, waarin ze de collega Volksvertegenwoordigers voorstellen deed voor een beter klimaatbeleid. Zo hoort de politiek te werken, maar voor een kleine partij als GroenLinks is dat niet effectief. Jesse Klaver wil de maatschappij veranderen. Daarom kunnen ze hun voorstellen beter eerst richten op iedere burger en zo een zichtbaar draagvlak zoeken en dat ook zichtbaar maken.
Vroeger heette dat een “politieke partij”, maar de huidige Kamer Fracties zien zichzelf op extreem grote afstand van de leden van hun partij. Dat verschijnsel is ook wel bekend als de lobbycratie. Burgers zijn in den Haag helemaal niet belangrijk.  Lobbyisten van NGO’s en bedrijven bepalen wat er gebeurt en wat politieke partijen vinden. Zo sloopt de politiek haar eigen rol en invloed. 

Benut een paar keer per jaar een vorm van directe democratie, zo geef je iedereen een stem, ipv alleen die anonieme lobbyisten. 

Goed, de klimaatbegroting van GroenLinks
Een begroting heeft altijd plannen en verbeteringen om bepaalde doelen te bereiken, en vervolgens geld om nieuw beleid te betalen.
Ik kijk in dit blog vooral naar de plannen. Voor goede plannen is altijd geld, en de meeste goede klimaat plannen leveren juist geld op ipv van dat ze wat kosten. Alleen als ze van die lobbycratie komen, die wil natuurlijk geld regelen voor de eigen plannen.

Jesse Klaver: “Klaver: “Het kabinet heeft haar prioriteiten niet op orde en maakt de verkeerde keuzes.”
De GroenLinks Klimaatbegroting  gaat eigenlijk vooral over de toekomst na 2020, maar ik vind dat ook nu al verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Afschaffen van SDE subsidie voor windparken op het land, bijvoorbeeld. En inwoners voorrang geven bij de aankoop van een stukje windpark voor eigen gebruik. Helaas is GroenLinks niet zo concreet, dat vinden de lobbyisten van het windenergie bedrijfsleven niet leuk.

Uit de Klimaatbegroting:
“Huishoudens en bedrijven die samen schone energie opwekken voor eigen gebruik, betalen voortaan geen energiebelasting. Er komt een einde aan de smerigste energiebron: kolenstroom.”

GroenLinks wil dus zelf-opwekkers vrijstelling van energie belasting geven.
Daarmee kiezen ze voor dure zonnepanelen, want een eigen stukje windpark kost maar de helft, en de huishoudens die eigenaar zijn, wekken stroom op voor 3 cent per kWh. Goedkoper dan de 7 cent die iedereen nu betaalt bij commerciele aanbieders. Dus kan iedereen gewoon die energiebelasting blijven betalen.
Die voorkeur van GroenLinks voor zonnepanelen past goed bij de NGO’s achter de partij die zonnepanelen verkopen, zo werkt lobbycratie.
Jammer dat ze onnodig iedere gemeente met een windpark plan, met dat probleem laten zitten. Bij windparken zitten de politieke problemen, en juist daar helpt het heel veel, als politici hun kiezers kunnen zeggen dat ze zelf een voordelig stukje windpark kunnen kopen.
Eigendom van een eigen stukje windpark geeft zekerheid van de lage prijs.
Die belasting vrijstelling die GroenLinks wil. is een politiek gegeven, en kan zo weer worden opgeheven. Ze stellen zelf al voor die belastingvrijstelling weer af te schaffen als 20% van de energie duurzaam is. Dat moet dus al in 2020.
Ik zou kiezen voor een eigen stukje windpark, en laat die belasting maar zoals die is.
Geef elk huishoudende kans een eigen stukje windpark te kopen, Wordt windpark eigenaar. (petitie voor de COP21 onderhandelaars)
Dat is meteen actie gericht, op burgers, kiezers, ipv voor lobbyisten van Natuur en milieu clubs.

GroenLinks wil kolencentrales sluiten.
Kolencentrales stoten heel veel CO2 uit, dus dat moet minder, maar dat kan ook met CCS, CO2 afvang en opslag, in oude gasvelden bijvoorbeeld.
Dat sluiten, dat GroenLinks wil, net als de NGO’s,  heeft als consequentie dat wij, burgers de gemiste winst van die kolencentrales moeten betalen, want die kolencentrales zijn er juist gekomen op verzoek van EZ. Zo werkt TTIP, gewekte verwachtingen aan bedrijven zijn niet gratis in een lobbycratie.
Nu staat in het SER Energieakkoord al dat centrales CCS moeten gaan toepassen. De pas gebouwde kolencentrales zijn al, verplicht, voorbereid op CCS.
Dus, waarom  die geen CCS opgelegd? Leg dat eens uit, GroenLinks?
Daarmee zeg je niet dat kolencentrales voortaan altijd OK zijn, dat zijn ze niet, maar de komende jaren hebben we iets dergelijke wel nodig, dus kolencentrales met CCS, is tijdelijk een goede aanpak. EZ heeft de afgelopen 10 jaar honderden miljoenen subsidie gegeven. Dus nu mogen de fossiele bedrijven leveren, bouw dat CCS maar in, op eigen kosten. Die kosten mogen bij de kostprijs van de fossiele stroom opgeteld worden. Zo gaan kolencentrales eerlijker concurreren met duurzaam opgewekte stroom, en kan de SDE omlaag. Natuurlijk moeten ook gascentrales CCS gaan inbouwen.
Geïmporteerde kolenstroom krijgt dan natuurlijk een vergelijkbare heffing.

Laat burgers failliete kolencentrales opkopen ipv sluiten
In de klimaatbegroting stelt GroenLinks dat de gesloten centrales worden vervangen door windparken, die zijn inderdaad toch al gepland. Maar centrales zijn nodig om af en toe stroom op te wekken als er weinig wind en zon is. Dat is een heel ander soort toepassing, maar toch een nuttige. De stroom uit centrales die maar af en toe werken, zal duurder zijn, maar is dat erg? Laat ze maar concurreren.
Als alle burgers samen eigenaar zijn van alle windparken, kunnen ze ook de failliete centrales opkopen, uit het faillissement. En ze alleen aan zetten als er te weinig wind is.

Hogere energiebelasting op gas
Verder staat in de GroenLinks klimaatbegroting een hogere belasting op gas, dat is op zich een goed plan, de vervuiler betaalt. Maar maak dat dan een beetje burger gericht, gebruik die inkomsten voor het versneld isoleren van woningen.

Isolatiekosten van de belasting aftrekken
Voor dat isoleren van woningen heeft GroenLinks wel een andere actie, 10.000 EUR belasting aftrek voor de kosten van het isoleren van de eigen woning. Een goede aanpak.
Net als bij bedrijven, die mogen ook die dergelijke kosten aftrekken. Het mag wel wat meer zijn, want nu kost de gemiddelde oudere woning nog ca 50.000 EUR om van het gas af te komen.

Een km heffing voor auto’s, plaats en tijd afhankelijk
Goed idee natuurlijk, maar waarom niet expliciet gesteld dat elektrische auto’s op duurzame stroom weer vrijstelling hebben? Elektrisch rijden, op duurzame stroom, helpt echt tegen CO2 uitstoot, dus dat moet veel meer gestimuleerd worden.
Nu houden ze het bij het vage “en hoe vervuilend de auto is”
Maak het persoonlijk, de burger die ineen elektrische auto met duurzame stroom rijdt, betaalt geen km heffing, tot 60% van de auto’s op de weg daar aan voldoet.

Bedrijven dwingen tot minder CO2 uitstoot met regels
Dat werkt inderdaad, maar dat kan ook met kolencentrales.
Waarom geen burger actie georganiseerd om samen bij schone bedrijven te kopen ipv vuile?
Bedrijven kunnen al een score hebben op de CO2 prestatie ladder, maak  bedrijven die toch al concurreren om de gunst van de consument vergelijkbaar op hun CO2 uitstoot, dan kunnen ze ook op hun lage CO2 uitstoot concurreren.
Inclusief vliegreizen en lease auto’s.

Er zijn dus verschillende onderdelen van de klimaatbegroting die GroenLinks gemakkelijk zo kan formuleren dat die meer betekenis krijgen voor burgers.
Jammer dat ze dat niet doen. GroenLinks is geen NGO, maar een politieke partij die om de gunst van de consument dingt. Dus moeten ze hun plannen ook in termen van burgers, consumenten verwoorden en inzichtelijk maken. Vooral als ze maar een kleine partij zijn en het vooral van veel steun van burgers moeten hebben, om Nederland te veranderen.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *