Energietransitie advies aan de RLI, burgers eigenaar

Energietransitie: burgers eigenaar windmolens

De Energietransitie in beeld: Burgers zijn de belangrijkste veranderkracht voor energie, als ze de kans krijgen van de fossiele overheid die duurzame consumenten producten kopen, versnellen de energietransitie

Een energie visie voor GroenLinks‬, ‪‎PvdA‬, ‪‎SP‬ en ‪‎D66‬
Laat het nu fossiel corrupte Nederland met inspirerende snelheid duurzaam worden, omdat dat voor ons, Burgers, Bedrijven en Bestuur het goedkoopst is. Maar vooral omdat wij met die verandersnelheid de meeste impact hebben op de energietransitie, andere landen inspireren, net zo snel duurzaam te worden.

De fossiele belangen die in Nederland aan de macht zijn, zien de duurzame groei in bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland als een bedreiging, die zij actief aanvallen. Maar voor Burgers, Bedrijven en Bestuur die wel duurzaam willen worden, zijn hun daden en hun beleid een inspiratiebron.
Nederland moet ook een inspiratiebron worden voor andere landen, door een enorme versnelling in duurzame energie in te zetten, oa via burgers en onbeperkt salderen voor eigen gebruik, en onze huizen veel sneller van het gas af te halen. We kunnen onze huizen, kassen en kantoren duurzaam warm houden. Omdat we dit allemaal technisch kunnen, en omdat het goedkoper is.
En omdat juist wij, de fossiele dictatuur die toch duurzaam wordt, met zo’n duurzame versnelling de rest van de wereld kunnen inspireren, dat ook te doen.

De RLI kreeg van EZ een adviesvraag voor het Energierapport, vroeger ging dat rapport van EZ vooral over fossiele energie..  De RLI gaf de adviesvraag echter door aan de samenleving, iedereen kan de RLI zijn adviezen geven. Want burgers maken de energietransitie
Dit is mijn advies, we zullen zien wat ze ervan overnemen.

Energietransitie = Inspirerend snel duurzaam worden

Eerst een aantal trends daarna concrete beleidsvoorstellen

Energietransitie Trends

Opkomst zelf stroom opwekken.
Stroom komt steeds meer van windmolens en zonneweides, niet alleen omdat ze duurzaam zijn, ze werken ook automatisch. Als ze ook nog direct voor stroomverbruikers produceren, is er geen ondernemerschap, handel en winstmarge nodig.
Dus de trend is dat windparken en zonneweides in eigendom komen bij stroomverbruikers, die hebben dan stroom tegen kostprijs. Omdat met deze aanpak het goedkoopste geld gebruikt wordt om, aan het begin, dure opwek middelen te kopen.
Dit gaat de energietransitie aandrijven, omdat het simpel voordeel oplevert, en regie bij burgers, de baas over hun eigen goedkope opwek

Steeds meer energie is elektrisch.
Auto’s worden elektrisch gevoed, natuurlijk uit duurzame bronnen, en zelf opgewekt door de gebruikers. De opkomst van elektrische auto’s, rijden op je eigen goedkope stroom, maakt de energietransitie zichtbaar.
Warm houden van huizen, kassen en kantoren, gebeurt steeds meer zonder externe energie, maar met zon instraling en zelf opgewekte duurzame stroom, voor bijvoorbeeld warmtepompen, of simpel elektrische bij verwarming.
Het resterend aantal stookdagen is een maat voor de energiehuishouding van een huis of kantoor.

Fossiele bronnen met CCS.
Gas raakt op, in West Europa, kolen import blijft mogelijk, maar dan wel stoken met CCS.
Er is dan onderzoek nodig om CO2 in bijvoorbeeld vaste stof om te zetten, zodat kolenbergen, andere bergen worden. Het mineraal olivijn doet dat al van nature, maar te langzaam.

Prijs manipulatie van duurzame stroom
Centrale exploitanten zijn heer en meester op de stroommarkt, zij manipuleren de markt voor duurzame stroom, bijvoorbeeld met extreem lage prijzen, als er veel wind of zon is, en hun centrales moeten terug regelen. Zo remmen ze de energietransitie af. Fossiele centrales proberen zo duurzaam zo duur mogelijk te maken. Die prijs manipulatie is technisch te voorkomen, doordat de opbrengst van wind en zon heel goed is te voorspellen.
Verder is de trend richting 2030, dat er steeds minder stroom van centrales nodig is, gezien de opkomst van steeds meer stroom uit wind en zon, de energietransitie.
Dus de prijsmanipulatie van stroom, moet voorkomen worden. Duurzame bronnen moeten echt vanaf nu de belangrijkste prijs bepalende bron worden. Voor zover gebruikers hun stroom niet buiten de markt om, zelf opwekken en verbruiken.

Decentraal voorrang op centraal en import en export.
Er komen steeds meer internationale kabels. Maar, duurzame energie is decentraal beschikbaar, en heeft in theorie ook al voorrang op het net, bij het aansluiten, maar niet echt op de markt, gezien de prijs manipulatie. De exploitanten van die internationale kabels, vaak fossiele belangen en centrale exploitanten, gebruiken ze nu vooral om geld te verdienen aan handel in tarief verschillen. Die kabels zijn te duur om stroom in andere landen op te wekken, daarom moet lokaal opwekken voorrang krijgen, en internationale kabels alleen bij uitzondering voor structurele import gebruiken.
Nederland heeft genoeg ruimte om alle stroom zelf op te wekken, steden moeten wel samenwerken met gemeenten in hun regio, of door op de Noordzee een eigen stuk windpark te kopen.

Niet energie, maar weglekkend methaan, is het grootste klimaat probleem
Door de opwarming van het klimaat smelt de permafrost, en warmt de poolzee op. Daardoor rot de biomassa in de vroegere permafrost weg, en stoot methaan en CO2 uit. De opwarming van de Poolzee laat methaan hydraten oplossen en brengt veel methaan in de atmosfeer. Rusland gaat hiermee de wereld chanteren. Er is dus behoefte aan aantrekkelijke vormen van het oogsten en afvangen van methaan in Russisch gebied.

Concrete beleidsvoorstellen voor het energierapport

Eenergietransitie “kraan dicht” maatregelen, stop met hinderen van burgers en bedrijven in hun energietransitie
1. Stop met tegenwerken van een Nederlandse thuismarkt voor duurzaam, zoals windenergie. 20 jaar lang, heeft EZ grote schade aangericht, door het ontstaan van een thuismarkt te blokkeren. De omzet van de Deense windmolen industrie laat zien wat een energietransitie is, en in Nederland had kunnen zijn, als EZ ambtenaren de energietransitie niet hadden tegen gewerkt, de afgelopen 20 jaar.

2. Verplaats de Energieportefeuille van EZ naar VROM en Sociale zaken. Burgers gaan de bulk van de stroom opwekken. Ambtenaren van EZ en FIN krijgen een berufsverbot in overheids organen met een relatie met de energiesector.

3. De nieuwe wet STROOM, die de elektriciteitswet en de gaswet mot vervangen, moet nog een keer beoordeeld worden in het licht van de trends en vereiste verandersnelheid richting duurzaam.

Beleid maatregelen voor betere condities die de energietransitie versnellen
4. Maak burgers eigenaar van windparken en zonneweides, voor zover ze die nodig hebben voor hun eigen stroom. Elk huishouden een verhandelbaar portfolio van eigen duurzame opwek, in eigendom, stroom tegen kostprijs. Daarmee worden kapitaal intensieve zaken, zoals windparken, zonneweides, met het goedkoopste geld betaald.
Daarna MKB die vaak al veel eigen dak hebben, ook eigenaar van eigen opwek middelen.
De gedragscode voor windparken, van NWEA, wordt aangevuld met een staatsregeling, verplicht deel burger eigendom, minstens 50% in direct eigendom bij huishoudens.

5. Salderen voor en achter de meter wordt een langdurig recht, investeringszekerheid voor de belangrijkste speler op de energie markt, de prosument. Zij zijn het belangrijkst, omdat zij de meeste belang en veranderkracht hebben, richting duurzaam. bedrijven kijken vooral, alleen naar geld. (Dit kan niet volgens nieuwe wet STROOM)
Bedrijven raken de enorme korting op de energiebelasting kwijt, en ook de 63 regelingen voor andere subsidie op hun energierekening gaan bekeken worden, op hun bijdrage aan een duurzamere energievoorziening.

6. Hoe snel moeten we huizen, kantoren en kassen isoleren om van het gas af te komen? Zoek de balans tussen kosten van energie neutrale verbouw en benodigde externe energie. Gebruik het resterend aantal stookdagen, het stookseizoen als maat.

7. Ontwikkel een goedkope contactloze lader voor auto’s die in parkeerplekken wordt ingebouwd. Gebruiksgemak voorop, ipv het betalen. Want ook voor hun EV gaan mensen hun eigen stroom gebruiken.

8. Gemeentes gaan stukjes windpark uitlenen aan hun minima. Ook voor hen is zelf opwekken goedkoper dan commerciële stroom kopen, of betalen voor hun minima.

9. subsidie voor windenergie op het land, voor bedrijven, wordt per 2015 afgeschaft. Zodat huishoudens de kans krijgen een eigen stukje nieuwbouw windpark te kopen. Windpark exploitanten zijn eigenlijk huisjesmelkers, die stroom-consumenten verhinderen hun eigen stroom op te wekken.

10. Financiën maakt het mogelijk dat consumenten het vruchtgebruik van een eigen stukje windpark of zonneweide krijgen, salderen voor en achter de meter.

11. De warmtewet legt niet meer de verplichting op dat consumenten verplicht betalen voor hun warmte aansluiting. Dat kan door alle kosten alleen in de echt gebruikte warmte te stoppen. En gebruikers het recht te geven, ook zelf warmte op te wekken, en te isoleren.

12. Doe deze duurzame vooruitgang zo inspirerend snel, dat andere landen het overnemen, dat is de beste bijdrage aan het internationale klimaatprobleem. Van achterlijk fossiel-corrupt land naar inspirerend snel, duurzaam Nederland. We hebben de kennis en het geld om een inspirerende energietransitie te laten zien. Omdat we het kunnen, moeten we dat ook doen.

Reactie op de adviesvraag van EZ, stop met remmen energietransitie:

Het energieakkoord is NIET breed gedragen, want burgers mochten niet meedoen. Het is alleen afspraak tussen private partijen, EZ steunt dat, en dat is een ernstige verstoring van de markt. Zo is subsidie voor windenergie op het land al meer dan 5 jaar niet nodig. Het energieakkoord is feitelijk een set van 170 kartel afspraken. Maar omdat EZ deze kartels van VNO NCW heeft gelegitimeerd, kunnen ze niet als kartel bestreden worden.

Elk (provinciaal) energieakkoord heeft vooral tweedracht in de samenleving opgeleverd. De SER heeft een soort vijfde colonne voor energie geïntroduceerd, die tweedracht blijft zaaien, omdat ze vooral bedrijven, de vvd, bevoordeelt, en burgers systematisch buiten sluit.

NGO’s worden geprostitueerd als onterechte vervanger van het algemeen belang.

Energietransitie toets voor energieakkoord

Er moet gezien het bovenstaande een toets komen die de afspraken in een energieakkoord, in geld uitdrukt, en wie dat gaat betalen en krijgen. Waarbij vooral ook de consument bekeken wordt, net als bij koopkracht plaatjes, maar dan inclusief prosumenten, die zelf duurzaam opwekken, en daar 3 keer belasting over betaalt

  • Bij aanschaf van het stukje windpark of zonnepaneel
  • Bij terug kopen van de zelf opgewekte stroom
  • En energiebelasting over zelf opgewekte stroom,
  • En de BTW over de energiebelasting

Die toets is een maat voor de integriteit van de partijen achter het energieakkoord en het akkoord zelf.

Referenties, aanvullende informatie over de energietrantie met burgers

Het open source consumentenproduct Stukje Nieuwbouw Windpark, het sleutelproduct in de energietransitie
http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark

Vraag aan de politiek: waarom krijgen windmolens nog subsidie, als de kostprijs van hun stroom nog maar 3 cent per kWh is? Met kosten opbouw, op basis van de RVO model berekening.
http://vraagde2ekamer.nl/subsidie-windmolens/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/financien/kosten-en-baten

Het resterend aantal stookdagen als maat voor een huis, ipv het energielabel. http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2015/01/duurzaam-warme-woningen-kassen-en-kantoren-hoe/

Waarom stroom uit een burger windpark maar 2 tot 5 cent kost, de energietransitie kan beginnen.
http://www.duurzamebrabanders.nl/Waarom_stroom_uit_een_BurgerWindpark_maar_2_tot_5_cent_per_kWh_kost

Schaf 63 regelingen voor bedrijven af om hun fossiele energierekening te subsidiëren.
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2010/12/nederland-subsidieert-volledige-bouwkosten-kolen-en-kerncentrales-2/

 

De adviesvraag van de RLI voor de energietransitie
http://www.rli.nl/Werk-in-uitvoering/energieadvies-2050-kansrijke-routes-naar-een-volledig-duurzame-energievoorziening

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *