De democratisering van windenergie is nu nodig

Democratisering van windenergie. Geef alle huishoudens in de gemeente de kans een eigen kavel windpark te kopen. De voorverkoop maakt het draagvlak zichtbaar. Zelf beschikking geeft draagvlak.

Democratisering van windenergie. Geef alle huishoudens in de gemeente de kans een eigen kavel windpark te kopen. De voorverkoop maakt het draagvlak zichtbaar. Zelf beschikking geeft draagvlak.

Er is democratisering van windenergie nodig.  Nederland staat voor een schaalsprong met windenergie. Daarom is het nodig dat overheden en windpark bouwers, hun windenergie projecten anders gaan doen. Ze zullen ook burgers voordeel moeten gunnen uit die nieuwe windparken. Democratisering.  Niet alleen voor bedrijven, zoals nu.
Burgers betalen al de subsidie, dan is het ook eerlijk om burgers voordeel te gunnen uit windparken. Vooral omdat burgers diezelfde windparken zonder die subsidie kunnen bouwen. Democratisering van windparken.

Een stukje windpark per gezin, gekocht zonder subsidie.

Een simpele en transparante manier om windenergie te democratiseren, is burgers de kans te geven een stukje windpark te kopen. Een gezin dat een stukje windpark koopt, is dan ook eigenaar van de stroom uit dat stukje windpark, en kan die stroom thuis verbruiken. Omdat het gezin eigenaar is, kost die stroom 2 tot 5 cent per kWh, de kostprijs van stroom uit een windpark. Daar is dus geen subsidie voor nodig.
Als veel burgers dat doen, hoeven ze ook minder bij te dragen aan de subsidiepot, en zijn ze dus twee keer voordeliger uit.

Condities van het SER energieakkoord, democratisering is hard nodig

Ik roep de SER onderhandelaars op, mee te helpen de maatschappelijke kosten voor een duurzaam Nederland te verlagen. Door windenergie te democratiseren, gun elke burger een stukje windpark. (dat SER overleg gaat natuurlijk vooral over de kosten, niet over duurzaamheid) En als begin van die democratisering, moet dat SER overleg nu maar eens open gegooid worden. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer toch een deel van welk Energie Akkoord dan ook moeten implementeren. Dus moeten de partijen maar eens laten zien wat nu de stand van zaken is. Wie krijgt welk voordeel, en is dat een houdbare verdeling? Is het een duurzaam akkoord? Dat kunnen we niet alleen aan de paar geselecteerde belangenclubs overlaten. Want de burger zit daar niet eens bij en betaalt wel de bulk van de kosten. Dus NU openheid bij de SER. Democratisering van de energie transitie.

SER energieakkoord mist democratisering

De verhoudingen bij die onderhandelingen zijn duidelijk, de fossiele belangen gaan hun zin krijgen. Ze meldden vorige week in de media dat de verkeerd gebouwde centrales versneld afgeschreven moesten worden, en dat die kosten in het SER energieakkoord moesten. De burger als pin automaat.

Gooi die fossiele beerput van Hans Alders en Wiebe Draijer open! Roep de hele publieke opinie te hulp.

Ander verdienmodel voor wind-cowboys, stukjes windpark verkopen.

Het Nederlandse windbedrijfsleven, verenigd in NWEA, is gewend dat zij alleen verdienen aan windparken. Door de democratisering krijgen ze er nieuwe business bij, de bouw en verkoop van stukjes windpark. Ze zullen het drukker krijgen dan ooit.

Gemeenten hoeven dan minder te vrezen voor een opstand tegen windparken van anderen. Ze ontwikkelen het windpark zoals een nieuwe woonwijk, ipv woonkavels. Ze zorgen ze dat er gezinskavels windpark te koop zijn.

Democratisering van windenergie is nodig om de geplande schaalsprong vreedzaam en efficiënt door te komen. Dat geeft de vereiste bouwsnelheid voor de 2020 doelen. Dan wekken we 40% van de stroom goedkoop en duurzaam op. Met voordeel voor een ieder.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

5 Reacties op De democratisering van windenergie is nu nodig

 1. Hartkamp zegt:

  Heel goed idee, zo krijg je de burger mee met wind energie projecten.

 2. peter zegt:

  indd er zouden meer particulieren projecten moet zijn.

 3. andre zegt:

  jammer maar kostprijs van 2,5 tot 5,0 cent per Kwh lijkt me erg onwaarschijnlijk voor deze windparken…en het idee dat een gemiddeld gezin met een investerinkje van 100 tot 1500 euro eventjes voor 2 0 jaar goedkope of gratis stroom trekt is ludicreus.
  Dit moet uit de pet van groenlinks sp of D66 komen; on-nagedacht, tendentieus progressief, duurzaam, links, millieu belastingtechnisch, alternatief, maar bovenal gebaseerd op een utopische ideologie en niet getuigend van enig realisme of werkelijkheidsbesef, laat staan gezond verstand.

  • Henk Daalder zegt:

   Andre, die kostprijs van zeg, 3 cent per kWh uit je eigen stukje windpark, is gebaseerd op de model berekeningen van EZ voor een windpark van 5 windmolens van 3 MW.
   Zo’n windpark kost ca 1400 EUR per kW opwek vermogen (in 2011)
   Een huishouden koopt dat, evt met winstopslag, en gaat met zijn stukje windpark, zelf stroom opwekken, voor eigen gebruik.
   Die stroom krijgen ze tegen kostprijs, ze betalen alleen de lopende kosten, zoals

   1 cent onderhoud
   1 cent voor verzekering, net aansluiting, WOZ belasting en grond kosten
   1 cent voor eigen organisatie kosten

   Het stukje windpark betaal je met spaargeld, het goedkoopste geld dat er is.
   En, omdat het huishouden zelf stroom opwekt, heeft het geen markt risico, of rente opslag.
   Daarom is de kostprijs maar 3 cent

   Bij de huidige commerciële financiering gaat er 4 cent naar de bank, voor de lening
   Merk op, dat deze aanpak geen subsidie nodig heeft.

   • Frank van Genne zegt:

    Andre,
    De getallen kwamen me eerst ook vreemd voor, maar in grote lijnen klopt het wel.
    Als je ervan uitgaat dat het gemiddeld stroomgebruik van een Nederlands huishouden 3.500 kWh is, dan zou je met ongeveer 9.500 gezinnen eigenaar worden van het voorbeeldwindpark van EZ (5 molens van 3MW).

    Per gezin moet er dan 2.250 euro worden betaald. Dat is overigens wel aanzienlijk meer dan de 100-1500 die Henk noemt. Zoals iedereen in energiediscussies schetst ook hij datgene wat hij wil als te mooi. Het huishouden moet dat bedrag kunnen missen. Het lijkt veel, maar met 1 jaar niet op vakantie komen een hoop mensen al een heel eind.

    In het EZ-voorbeeld zijn de jaarlijkse kosten 807.000 euro. Per huishouden is dat 85 euro en per kWh: 2,5 cent.

    Het verschil zit enerzijds in het verschil tussen de financieringsrente van banken (5% bij het voorbeeld) en de spaarrente die het huishouden derft. Anderzijds stimuleert de huidige subsidieregeling installatie van te grote molens die te snel worden afgeschreven (binnen 15 jaar). Een doorrekening van het EZ-voorbeeld laat zien dat investeerders enorme bedragen verdienen met de exploitatie na de subsidietermijn van 15 jaar. Daarna is er een jaarlijks resultaat van 1,5 miljoen, ofwel 4,5 cent per kWh. In het voorbeeld wordt 7 cent als energietarief gehanteerd. 7 – 4,5 = 2,5. Ergo klopt exact.

    Windenergie met windparken is windhandel voor de exploitanten. De politiek heeft zich, vanwege de urgentie om klimaatdoelstellingen te realiseren, een enorm oor aan laten naaien.

    Met de groeten van een duurzame Fries

    info EZ: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/financien/kosten-en-baten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *