Interessante onderwerpen op het Windunie symposium 6 nov as

Op 6 nov 2012 houdt de Windunie een symposium. De Windunie is van oorsprong een coöperatie van boeren die een of meer windmolens exploiteren. Intussen is de coöperatie ook windpark ontwikkelaar. En ze hebben recent samen met Urgenda en Texel Energie een  koepel van lokale energiebedrijven opgericht, als dienstverlener voor coöperaties als TexelEnergieDE Unie

Daarmee maakt Windunie de stap naar het bedienen van clubs van burgers, ipv alleen boeren. Dat vergt een andere benadering van windparken, dan de Windunie tot nu toe doet.
In haar zienswijze voor de Landelijke Structuurvisie Windenergie onderschrijft de Windunie nog de lelijke en massale windparken aanpak, waarmee het Rijk vooral weerstand opwekt bij burgers. Het rijk heeft enkele snippers van Nederland aangewezen voor massale windparken, die snippers, gebieden in Drenthe en de kustprovincies, moeten volgens het Rijk volgepakt worden met windmolens. Dat is niet reeel, waarschuwt de Windunie in haar zienswijze, en terecht. Dat vol pakken van een paar snippers is ook niet nodig, als op wat meer plekken, mooie windparken worden gebouwd. We weten nu hoe dat moet.

Ontwerp regels voor mooie windparken
Het Rijk negeert de recent uitgevonden ontwerpregels voor mooie windparken. De gemeente Wieringermeer was de eerste die ze toepaste, de windmolens van de boeren, her en der in de polder, verhuizen naar een enkele rij langs de rand van de polder. Daarmee wordt het polder landschap een stuk rustiger. Een enkele rij windmolens geeft visuele rust, dit in tegenstelling tot een raster van windmolens, waar elke kijkhoek een ander beeld oplevert, en de beleving voor burgers zeer onrustig wordt. In Drenthe hebben boeren zo’ n plan en zoals verwacht, is er veel weerstand. Mooie, lijn vormige windparken zijn wat kleiner maar zijn wel met meer draagvlak te bouwen.

Mee-investerende burgers
Een ander onderdeel van de nieuwe ontwerpregels is dat ook burgers mogen mee-investeren. De gemeente Dronten heeft dezelfde ontwerp aanpak als de Wieringermeer toegepast, maar voegt daar aan toe dat minstens 5% van elk nieuw windpark aan de inwoners van de gemeente Dronten wordt verkocht. Daarmee geeft een initiatiefnemer van een windpark enige regie aan de burgers in het gebied (en voordeel),  die regie zou bijvoorbeeld kunnen zijn hoeveel geluid de windmolens snachts maken. De deelnemende burgers kunnen dan zelf afwegen  of ze het geluid van windmolens in de nacht vinden opwegen tegen de stroom opbrengst in de nacht, of dat beide iets minder kunnen. Dit soort regie is een basis voor veel meer draagvlak dan de weerstand opwekkende aanpak van het Rijk.

Programma Symposium
Daarom ben ik zeer benieuwd wat Brendan de Graaf van burger club Texel Energie te melden heeft op een wind symposium.
En of Marjan Minnesma van Urgenda een eigen mening durft te hebben over windparken die acceptabel zijn voor burgers?
En of  landschaps ontwerper Ton Matton af weet te dalen tot de praktijk van wat voorlopers als Wieringermeer, Dronten en de provincie Drenthe nu al doen met mooi ontworpen windparken.

Zie het Windunie symposium programma

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed en getagd, . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *