Nederland heeft een standaard aanbod voor burgerwindparken nodig

Trots op de cooperatieve windmolen

Windparken op het land zijn onvermijdelijk. Wie heeft straks voordeel uit die windparken?
De burgers die er naast wonen of commerciële wind cowboys die hulp krijgen van EZ?

Participeren in een windpark in de buurt moet simpel en transparant zijn.

Simpel, omdat burgers met allerlei interesse er aan gaan deelnemen.
Transparant, omdat de lokale overheid er ook een rol in speelt, en zowel burgers als lokale overheid er een belang in hebben.

Het simpele standaard aanbod voor participeren in een windpark:

 • Burgers investeren 500 tot 5000 EUR in een windpark, en krijgen daarmee een stukje windpark
 • Daarmee wekken ze hun eigen stroom op, dat kost hen 2 tot 5 cent per kWh 20 jaar vaste prijs.
 • De gemeente doet de ontwikkelprocedure voor het windpark, die investering is voor een gemeenschaps windpark.
 • De gemeente en de raad legitimeren het windpark voor de gemeenschap.
 • Uiteindelijk worden de deelnemende burgers lid van een coöperatie waarin zij het windpark exploiteren. Dat maakt de wettelijk geregelde lage prijs van 2 tot 5 cent per kWh mogelijk.
 • Alleen burgers die investeren kunnen meedoen.

Het benodigde geld kan evt vooraf op een windspaarrekening gespaard worden.
Of de gemeente leent het met een afbetalings regeling.

Heb je belangstelling voor deze aanpak, meld je aan op http://www.pakdewind.nl

Duurzaam voordeel voor gemeente zelf
De gemeentelijke investering kan de gemeente benutten om die om te zetten in een eigen aandeel in het windpark, en daarmee stroom voor eigen gebruik op te wekken.
En/of de stroom voor de WMO klanten van de gemeente. Hen stroom bezorgen van 2 tot 5 cent, is een stuk goedkoper dan ze steeds duurdere commerciële stroom te laten kopen.

De gemeente krijgt met deze actie, samen met haar eigen burgers, weer invloed op het landschap met windmolens.
Burgers maken de afweging waar in hun regio zij een windpark willen zien.

Eigenlijk is dit een afgeleide van de manier waarom we voor onszelf fatsoenlijke woonruimte regelen.
De gemeente maakt een bestemmingsplan, burgers kopen grond en bouwen een huis, of ze huren een bestaand huis van een corporatie.

De lage kWh prijs van 2 tot 5 cent wordt mogelijk gemaakt door 3 factoren

 • vrijstelling van de energiebelasting, maar ook
 • doordat burgers zelf investeren in het windpark
 • en de gemeente die het ontwikkel risico reduceert

Het nut van dit standaard aanbod

Burgers krijgen een vast aanbod, dat vanuit verschillende invalshoeken gecontroleerd kan worden, dat geeft vertrouwen.

Lokale afdelingen van politieke partijen, zoals GroenLinks zijn lokaal tegen een windpark,  omdat er altijd ophef is als ergens een windparkplan opduikt.
Landelijk zijn de meeste partijen voor windparken.
De lokale afdeling kan dan gemakkelijk verwijzen naar het standaard aanbod. Het is de beste manier, en in het voordeel van de burger. In verkiezingstijd zouden politiek partijen op campagne dit voordeel niet moeten negeren.

Zo voorkomen politieke partijen dat burgers lokaal tegen elkaar worden uitgespeeld. EZ en de commerciële windcowboys sluiten burgers standaard buiten. Dat buitensluiten van voordeel geeft de weerstand tegen windparken. De Kamer heeft in juni de Rijks Coördinatie Regeling 6 maanden stilgelegd, en daarmee het systematisch buitensluiten van Burgers en lokale overheden.
Het is nu wel aan de burger en de lokale overheden zelf, om die kans te pakken.

Met een standaard participatie aanbod kan een lokale politiek partij duidelijk maken dat dit een kans is om te pakken, die EZ in 2013 weer onmogelijk maakt, als ze verder gaat met haart favoriete commerciële wind cowboys.

Burgers die kans willen maken op een eigen aandeel in een windpark, en daarmee stroom voor 2 tot 5 cent per kWh willen opwekken, melden hun belangstelling op http://www.pakdewind.nl

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , , . Bookmark de permalink.

12 Reacties op Nederland heeft een standaard aanbod voor burgerwindparken nodig

 1. Jaap Rorink zegt:

  Het idee is leuk maar zal nooit werkelijkheid worden.
  Vrijstellingen van belastingen leiden tot lagere inkomsten voor de overheid die wel (heeft) moet(en) investeren in het scheppen van randvoorwaarden zoals infrastructuur e.d.
  De overheid heeft dus altijd de voorkeur om levering van energie (waaronder elektriciteit) via de reguliere energieleveranciers te laten lopen zodat energiebelasting zodat men energiebelasting kan heffen.
  Een vrijstelling op welke wijze dan ook zal gecompenseerd moeten worden via andere belastingen.

  Hetzelfde geldt voor het ontwikkelrisico op het conto van de gemeente.
  In de huidige tijd ontbreekt het vrijwel elke gemeente aan financiële middelen, meer geld van het rijk komt er echt niet.

  Het enige argument van je dat hout snijdt is de eigen investering door burgers.

  Advies: start een collectief waarmee zonnepanelen en zonneboilers op de eigen woning worden geplaatst. (bedingen van laagste prijs)
  Natuurlijk zal je nooit 2-5 cent gaan halen, het opwekken van eigen elektriciteit blijft echter wel onder de stijgende energieprijzen van de grote energiebedrijven.

  • Henk Daalder zegt:

   Jaap,
   Wat ik beschrijf gebeurt al.

   Daarom noem ik het ook een “standaard” voorstel, zodat niet iedere gemeente en cooperatie dit wiel zelf moet uitvinden.

   Vrijstelling van energiebelasting voor burgers die hun eigen duurzame stroom opwekken, is al diverse keren door de Kamer gevraagd.
   Juist voor windenergie kost het de staat ook weinig, De gemiste energie belasting wordt geruild met niet te betalen SDE subsidie. Financieen krijgt minder EZ betaalt minder, het is een politiek ambtelijk spelletje.

   Bedrijven krijgen ook korting, waarom eigenlijk?
   In het Lente akkoord heeft GroenLinks er voor gezorgd dat van de 6 miljard belastingkorting er ca 1 miljard vervalt voor bedrijven, zomaar in 48 uur afgesproken.

   Dan de investering door de gemeente in de ontwikkeling van een windpark.
   Ook dat gebeurt al.
   Het gaat bij dit voorstel om een gemeenschaps windpark, of burger windpark, op zijn minst gedeeltelijk.
   Daarmee is het ontwikkelen vergelijkbaar met een bestemmingsplan, dat is ook een gemeenschaps investering. Of een randweg om een dorpskern heen, dat lijkt ook nog op een rij windmolens.
   Een windpark ontwikkelen is redelijk risico arm, het zijn de commerciële windcowboys die het risico veroorzaken. Zij zetten de lokale gemeenschap en daarmee de gemeenteraad onder druk met het buitensluiten van burgers van voordeel uit het windpark.

   Ik stel voor dat burgers investeren in een stukje windpark, net zoals burgers een stuk bouwgrond kopen. Alleen hier kopen burgers geen stukje windpark van de gemeente, ze organiseren het zelf, dat ook gaat gemakkelijker met de standaard aanpak .

   Dan de prijs van stroom uit windmolens op het land
   De echte prijs van een kWh uit een windmolens op het land in Nederland kost 1,1 cent
   In Noord Duitsland is dat 0,8 cent, omdat daar veel meer windmolens staan
   Deze kWh kosten zijn de kosten van het onderhoudscontract waarmee de beschikbaarheid van de windmolens, boven de 98% blijft.
   De rest is financioeringskosten.
   Dus een prijs van 2 tot 5 cent per kWh uit een coöperatief windpark is reëel.

 2. Beste Henk,

  Je stelt dat zelflevering voor de meter al gebeurd. Dat is volgens mij niet waar. Er zijn verschillende cooperaties die gestopt zijn met het betalen van energiebelasting over eigen opgewekte energie voor de meter (zoals de Windvogel en volgens mij ook Wij Krijgen Kippen in Amsterdam), Amsterdam voert pilots uit met VvE’s die geen energiebelasting betalen over elektriciteit van het gezamenlijke dak, Nijmegen is bezig met Zon op Nederland. Alleen allemaal wachten ze op een bevestiging van wat jij de geest van de energiewet noemt. Vooralsnog is het proces tussen De Windvogel en de belastingdienst naar mijn weten nog in voorbereiding: http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=79340
  Ook Zon op Nederland stelt inmiddels dat zelflevering afhangt van daadwerkelijke instemming van de belastingdienst met hun systeem: http://www.energeia.nl/preview/1684-Nijmeegse-proef-met-zonnestroom-van-vreemde-daken-hangt-op-Haags-fiat.html

  Uit je verhaal worden een aantal zaken me niet duidelijk:
  1) Hoeveel elektriciteit krijg ik voor die 500 tot 5000 Euro die ik investeer?
  2) Wat is nou precies de rol van de gemeente? Enkel procesbegeleiding, of investeert ze mee? Zo ja, welk deel?
  3) Je stelt dat de gemeente een deel van de opgewekte elektriciteit kan krijgen? Om welk deel gaat dat en wat is het effect op de kostprijs? De stroom die de gemeente afneemt kan de burger tenslotte niet afnemen.
  4) Wat is het effect op de kostprijs als de gemeente in geld uitbetaald wil worden voor haar bijdrage aan het windpark?

  • Henk Daalder zegt:

   Zelflevering gebeurt al
   EZ heeft pilots met zonnepanelen op collectieve daken goedgekeurd.
   Er lopen wetgevings projecten om de wet aan te passen, al is de uitkomst daarvan nog onduidelijk, en beslist de kamer er uiteindelijk over. Het ambtelijke werk loopt. Dat mag ook wel als de Kamer als sinds 2010 moties hierover aanneemt.

   De Windvogel doet het al, al is dat om een rechtszaak uit te lokken, ze DOEN het, anders zou er geen rechtszaak komen.
   Overigens vind ik dat dit een campagne onderwerp moet worden, zodat die rechtzaak overbodig is.

   Er wordt bedrijven 5 miljard voordeel gegeven op de Energiebelasting, laat ze daar maar wat van af halen.
   De Staat moet gewoon de belasting gaan vergroenen. Diverse partijen hebben dat al in hun programma staan. Dus als ze consequent zijn en wat willen betekenen voor de kiezer, dan regelen ze dit in een TV debat.

   Standaard aanbod Burgerwindpark
   Burgers gaan een bepaald bedrag investeren voor een eigen stukje windpark, daarmee kopen ze opwek capaciteit. Het hangt van de locatie en het type molen af, en van het weer, hoeveel dat elk jaar oplevert.
   Maar orde van grootte, levert elke 1500 EUR windpark 3000 kWh per jaar op. (1)
   Burgers worden eigenaar via een coöperatie, omdat dat nu de wettelijke regeling is. De coöperatie geeft de leden de beschikking over de stroom die ze met hun eigen stukje windpark opwekken. De deelnemende burgers ZIJN zelf de coöperatie.
   Het standaard aanbod maakt het simpel en geeft vertrouwen

   Rol gemeente bij Burger Windparken
   (2a)De rol van de gemeente is vooral het betalen van de windpark onderzoeks- en ontwerp-kosten, zoals ze dat ook betaalt voor het bestemmingsplan van een woonwijk.
   (2b)Door deze rol haalt ze veel onzekerheid uit het project, waardoor de burgers met vertrouwen kunnen investeren.
   Dat vertrouwen is eigenlijk nog belangrijker dan het geld. De gemeente politiek is ook verreweg de grootste risicofactor voor een windpark, daarom is dit een slimme aanpak die Nederland nodig heeft.

   Die ontwerp activiteit kost geld, maar de gemeente kan regelen dat dat geld later kan worden omgezet in een gemeentelijk stukje windpark.
   Met dat gemeentelijk stukje windpark, kan de gemeente haar eigen stroom opwekken.
   Of ze verdeelt dat gemeentelijk aandeel onder arme inwoners van de gemeente, zodat die ook goedkope stroom hebben.

   (3)Als de gemeente haar ontwikkelkosten omzet in een aandeel in het windpark, gaat dat af van het aandeel van de burger deelnemers, die krijgen dan iets minder windpark voor hun geld.
   Maar dat zal maar een klein deel zijn, procenten, omdat mooie windparken groot zijn, van regionale schaal.

   We moeten stoppen met het gepruts van een paar molens hier en daar, zoals de huidige wind cowboys doen. Dergelijke kleine windparken verstoren het landschap. Die fout hebben ze in de Wieringermeer geconstateerd en gecorrigeerd met hun windpark ontwerp aanpak.

   Als de gemeente een groter aandeel in het windpark wil, zal ze ook zelf moeten investeren. Maar als gemeente heeft ze niet het voordeel van vrijstelling van energiebelasting. Haar arme burgers kan ze er wel mee helpen, dat geeft meer rendement voor de gemeente.

 3. Pingback: Kom op Jolande, vertel welk voordeel een stem op GroenLinks oplevert | Iedereen verdient aan de wind

 4. harry jager zegt:

  Henk, je verhaal over de kostprijs van de stroom opgewekt door windmolens klopt niet.
  zie http://www.windenergie.nl/99/onderwerpen/financien/kosten-en-baten

  Conclusie van het onderzoek:
  Zonder subsidie is een windmolen niet rendabel.

  • Henk Daalder zegt:

   Harry,
   De website die je noemt is van EZ, die denken alleen in termen van bedrijven en financiering door banken.
   EZ kent geen burgers, alleen als ze belasting betalen

   Mijn berekening doet 2 dingen anders
   Ik ga er van uit dat de burgers die in een coöperatie een windpark exploiteren, voor eigen gebruik en eigen rekeningen risico, dat deze burgers vrijstelling hebben voor de Energiebelasting.
   Die vrijstelling is conform de elektriciteitswet, en is ook wat de kamer al in verschillende moties heeft gevraagd.
   EZ heeft het is toegezegd voor zonnestroom, ik ga er van uit dat windstroom volgt.

   Een tweede verschilpunt met de EZ berekening is dat burger windparken door de deelnemers worden gefinancierd.
   Daarom begint de standaard aanpak met “deelnemers investeren 500 tot 5000 EUR in een eigen stukje windpark”
   Door deze aanpak vallen de financieringskosten buiten de vergelijking.

   Gezinnen tellen tellen de financieringskosten van de keuken ook niet uit per bereide maaltijd, of besmeerde boterham.
   Ik ga er van uit dat deelnemers het geld van hun spaargeld betalen, maar dat is ieders vrije keus.

   Financierings kosten zijn de grootste hap bij een windpark.
   Voor de gebruikers is dat de energiebelasting, maar die is niet terecht voor leden van een coöperatie die voor eigen rekening en risico een windpark exploiteren, die hun eigen stroom verbruiken.
   Dat is de geest van de elektriciteitswet art 95a lid 2a:

   “indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt;”

 5. harry jager zegt:

  Die vrijstelling voor energiebelasting voor windenergie is er, en wel op 16 juni 2004 bekrachtigd.
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0016872

  en ook

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/vraag-en-antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-vrijstelling-van-energiebelasting.html

  Geeft u mij eens in een vergelijkbare, (aan die van EZ) nauwkeurige en verifieerbare berekening aan wat jou plan kost en wat de opbrengsten zijn.

  Of de financiering van particulieren komt of van derden is in deze niet relevant.

  Als je kijk naar de Cost of Electricity by Source dan staat windenergie op de tweede LAATSTE plaats, dus het lijkt mij hoogstonwaarschijnlijk dat uw visie correct is.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source

  • Henk Daalder zegt:

   De wet waar je naar verwijst, gaat over zakelijke verbruikers.
   Coöperaties zien zich zo niet.

   De rijksoverheid pagina waar gebruikers de energiebelasting kunnen terug vragen, verdient nadere bestudering. Gezien de politiek standpunten, lijkt hij niet van toepassing.

   Voor de financiering van een windpark is het juist wel heel relevant
   Veel leden van een coöperatie delen het risico,
   Als ze hun spaargeld gebruiken is dat goedkoper dan lenen, zoals een bedrijf dat doet.

   Bij een bedrijfsmatige financiering zijn de rentekosten ca 30% van de kostprijs.

   Het wikipedia artikel klopt niet vwb de kosten van windenergie
   De milieukosten zitten er niet in
   En overal ter wereld wordt windenergie als de goedkoopste vorm van stroom, altijd voorrang verleent op stroom uit andere bronnen.

 6. Pingback: GroenLinks en Windenergie | Iedereen verdient aan de wind

 7. Pingback: Hoeveel kost ons die fossiele hobby van Hans Alders? | Iedereen verdient aan de wind

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *