De echte vergelijking hoe politieke partijen over windmolens denken

Windparken op het land hebben zo veel politieke betekenis dat de partijen daar een beetje omheen draaien. De kwalijke kanten van hun keuzes verzwijgen ze natuurlijk. De positieve kanten van burgerparticipatie, voordeel en eigen regie, dat snappen niet alle partijen.
Let op, dit bericht is uit 2012. Anno 2017 gunnen partijen burgers geen enkel voordeel meer. De politiek helpt alleen bedrijven en banken met windpark huisjesmelkers. Burger cooperaties worden door EZ geprepareerd om ook windpark huisjesmelker te worden.

Het gaat dan vooral over wie het voordeel krijgt uit een windpark. Die vraag is belangrijk, omdat daar de drijvende kracht zit bij weerstand of juist draagvlak voor een windpark.
Vergroenen van de belasting is een manier om het voordeel toe te wijzen aan een bepaalde groep in de samenleving, burgers, bedrijven of de overheid. Vergroenen van de energie belasting is voor de Nederlandse context de beste en goedkoopste manier om draagvlak en bouwsnelheid van windparken op te voeren.

Doordat burgers voordeel krijgen uit een windpark, krijgen ze ook controle. Een burger krijgt alleen voordeel uit een windpark als hij zelf investeert en daardoor goedkope stroom krijgt.
Doordat de burger dus zelf investeert, 500 tot 5000 EUR per gezin, krijgt hij ook controle.
Juist die controle is geeft de burger het beste gevoel. Als lid vaneen coöperatie besluit hij mee over vragen die tijdens de exploitatie opkomen. Bijvoorbeeld te veel windmolen geluid in de nacht. Doordat de deelnemer zelf het geluid hoort en beslist over minder stroom en minder geluid, of andersom, ontstaat een positief verantwoordelijk gevoel

GroenLinks heeft het beste programma voor windenergie op het land. Dat komt mede door de  leden die flink wat amendementen hadden
Bij GroenLinks krijgen inwoners invloed op een windpark in hun regio, en vrijstelling van de energie belasting voor de stroom uit hun coöperatieve windpark.

De PvdA wil ook vrijstelling van de energie belasting, maar juist niet voor coöperatieve windparken.
Want in het PvdA bestuur zit een lobbyist van RWE/Essent, daarom wil de PvdA vooral biomassa stoken in kolencentrales.

De SP wil ook vergroening van de belasting, maar weer geen windmolens op het land, ook al gaan die wel komen. De partij van de koopkracht kiest voor dure offshore wind stroom.

De CU lijkt een beetje op GroenLinks vwb haar standpunt over windenergie en vergroening, maar ik heb het programma niet goed bestudeerd.

Het CDA is vooral voor boeren, en wil expliciet niet dat gewone burgers voordeel hebben van een windpark. Op hun verkiezingscongres hebben ze vergroening van de energiebelasting expliciet uitgesloten. Daarmee zorgen ze dat alleen boeren en andere bedrijven, met SDE subsidie windparken kunnen bouwen.

Of andere partijen een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid en windenergie, betwijfel ik zeer.
Of omdat ze er juist tegen windenergie zijn en dus tegen duurzaamheid, of omdat ze te weinig invloed krijgen.

Partijen die burgers uitsluiten van voordeel uit een windpark, PvdA, SP, CDA, VVD, D66 zorgen door dat uitsluiten juist voor meer weerstand, en daarmee verlies aan bouwsnelheid. Ze verhogen feitelijk onze afhankelijkheid van fossiele energieleveranciers.

Door de vergroening van de belasting kunnen juist burgers die meedoen met een windpark, zonder subsidie.
Alleen GroenLinks maakt dat mogelijk.
Alle andere partijen manipuleren het zo dat windparken alleen met subsidie gebouwd kunnen worden.

Bij GroenLinks worden de lagere belasting inkomsten gecompenseerd doordat de staat geen SDE subsidie hoeft  te betalen.
Windparken op het land komen er hoe dan ook, maar alleen GroenLinks zorgt dat de burger er voordeel van heeft en dat daardoor meer draagvlak voor windenergie ontstaat als er ergens een concreet windpark plan opduikt.
Dat voordeel aan burgers gunnen, is ook in andere succesvolle windenergie landen toegepast

Duitsland kent 50% burger windparken
Denemarken zit hiermee op meer dan 70%
Nederland blijft onder de 0,5% burger participatie in een windpark

Dit is de kern van de manier waarop bedrijven en Rijksoverheid windenergie in Nederland tegenwerken.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , , , , , . Bookmark de permalink.

9 Reacties op De echte vergelijking hoe politieke partijen over windmolens denken

 1. iggy zegt:

  ‘Of andere partijen een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid en windenergie, betwijfel ik zeer. Of omdat ze er juist tegen windenergie zijn en dus tegen duurzaamheid, of omdat ze te weinig invloed krijgen.’

  Dan kijk je toch echt naar de verkeerde partijen Henk. In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren staat het klip en klaar:

  ‘Bewonerscollectieven mogen opgewekte energie onderling uitwisselen, zonder hiervoor belasting te betalen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen.’

  en

  ‘windenergie wordt mogelijk gemaakt op locaties waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden.’

  Overigens vind ik je ‘gedweep’ met GroenLinks op gebied van duurzame energie erg misplaatst. Door in het lente-akkoord te pleitten voor subsidiering op zonnepanelen is GL hoofdverantwoordelijke voor het laten instorten van de pv-markt deze zomer. Wij hadden in Zutphen vanuit TransitionTown een zeer succesvol gezamelijk pv-inkoop project. De leverancier had 125 offertes uitgeschreven. Ruim 60 huishoudens hebben met dit aanbod, zonder subsidie pv op eigen dak gelegd. Echter zodra de zonnesubsidie uit het lente-akkoord bekent werd, hebben we geen enkele inschrijving op het aanbod meer terug ontvangen!

  GroenLinks houdt de idefix in stand dat voor duurzame energie altijd subsidies nodig zijn. En dat is bijzonder schadelijk voor het maatschappelijk acceptatieproces van duurzame energie.

  Voor mij een reden om, naast alle andere ellende die de laatste jaren in de partij gepasseerd is, het lidmaatschap op te zeggen. Wie het gaat om ‘transitie-doelstellingen’ zoals energie-neutraliteit en biodiversiteit, is bij de Partij voor de Dieren echt veel beter af.

 2. Henk Daalder zegt:

  Zonnestroom kan maar een zeer beperkt deel van onze energie leveren. daarom zet ik me in voor Burger Windparken.
  Het vrije uitwisselen van stroom, zoals de PvdD het omschrijft, interpreteer ik als alleen bedoeld voor zonnestroom, en ik maak juist een vergelijking voor windenergie.

  Het is natuurlijk mooi dat in Zutphen een zonnepanelen actie is, altijd aan mee doen, zou ik zeggen, Ik heb ze ook.
  Maar hoeveel stroom hebben die deelnemers straks toch nog nodig?
  Dat is straks nog steeds ca 60 tot 90% van de stroom die een gezin nodig heeft.
  Waar gaat Zutphen zijn Burger Windpark dan bouwen?
  Zie dit voorbeeld voor mooie windparken in Gelderland

  De tijdelijke subsidie vervangt de BTW verlaging op zonnepanelen.
  Ik vind dat de zonnepanelen wederverkopers niet zo moeten zeuren.
  Een beetje geduld verlaagt de prijzen voor de uiteindelijke verkoper, zo werkt de markt nu eenmaal.
  Wie is er hier ni koning, de klant of de ondernemer?

  Ik vind GroenLinks nog steeds de beste package deal voor een duurzamer Nederland, ondanks de foute die ze maken. Alof andere politieke partijen geen fouten maken of zich gewoon corrupt gedragen.
  De standpunten over dieren en windparken kloppen niet bij de PvdD, dus daarom raad ik hen af, voor duurzame energie. Maar dat is gelukkig ieders vrije keus.

  • iggy zegt:

   “Zonnestroom kan maar een zeer beperkt deel van onze energie leveren. daarom zet ik me in voor Burger Windparken.”

   Ik zet mij – via onze lokale energiecooperatie – ook in voor meer wind energie voor en door de burgers. Maar we zullen alle vormen van duurzame energiewinning in de toekomst nodig hebben. Hoewel ik met je eens ben dat pv financieel feitelijk minder rendabel is dan grootschalige wind-energie, is pv straks wel een essentiele component in onze energiemix.

   “Het vrije uitwisselen van stroom, zoals de PvdD het omschrijft, interpreteer ik als alleen bedoeld voor zonnestroom, en ik maak juist een vergelijking voor windenergie.”

   Dat is inderdaad een interpretatie. In het GL programma staat over dit onderwerp het volgende:

   “Mogelijkheden voor salderen worden verruimd. Daardoor krijgen burgers, boeren, verenigingen van eigenaren en energiecoöperaties een eerlijke prijs voor
   hun schone stroom en hoeven ze geen energiebelasting te betalen.”

   Daarin worden ook burger-windcoöperaties niet met naam en toenaam genoemd.

   ”Het is natuurlijk mooi dat in Zutphen een zonnepanelen actie is, altijd aan mee doen, zou ik zeggen, Ik heb ze ook.
   Maar hoeveel stroom hebben die deelnemers straks toch nog nodig?
   Dat is straks nog steeds ca 60 tot 90% van de stroom die een gezin nodig heeft.”

   Het effect van zelf zonnepanelen op het dak, heeft vaak tot gevolg dat mensen ook kritisch naar hun eigen huishoudelijke energiegebruik gaan kijken. Veel mensen met pv op het eigen dak, gaan de uitdaging aan om het energiegebruik binnen de capaciteit van het pv-systeem te brengen. Dat resulteert bijvoorbeeld in het nemen van aanvullende ‘slimme’ maatregelen, zoals bijvoorbeeld een zonneboiler en een hotfill op de wasmachine of aanschaf van een zuinigere koelkast, waarmee het elektriciteitsverbruik drastisch omlaag wordt gebracht.
   In die zin heeft pv een grotere spin-off dan collectief in wind investeren. (wij als gezin halen overigens ons jaarverbruik geheel van de 11 panelen op het eigen dak van onze eenvoudige jaren 60-woningwetwoning. Het kan dus gewoon wel als je een beetje kritisch bent op je eigen energiegebruik.)

   ”Waar gaat Zutphen zijn Burger Windpark dan bouwen?”

   Daar zijn we idd hard mee bezig. Naast de bestaande 3 turbines, initiëren en participeren we als LDEB in uitbreiding met 3 tot 6 turbines in de directe nabijheid van de bestaande lokatie.

   “Zie dit voorbeeld voor mooie windparken in Gelderland”

   Tja, ik heb wel eens een kaart gezien van de omgeving Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Lochem) waar 300 lokaties op ingetekend waren… Hoezeer ik ook voor uitbreiding van wind op land ben, daar geloof ik toch niet in. Al in de middeleeuwen bedongen molenaars het alleenrecht op een molen in een bepaald gebied, omdat er anders niet genoeg windkracht overbleef. Lees deze analyse maar eens over het potentieel van windenergie: http://www.lowtechmagazine.be/2010/02/windschaduw-van-windturbines-en-windparken.html Tot 150 kilometer verderop is het effect van een windpark te meten!

   “De tijdelijke subsidie vervangt de BTW verlaging op zonnepanelen.”

   Was het maar waar. Die BTW verlaging zou nog sympathiek zijn geweest. Door nu een beperking in de toeslag te zetten, krijg je weer een situatie dat mensen achter het net vissen en gaan zitten wachten tot ze wel weer subsidie kunnen krijgen. In de tijd van de SDE is tot 3 keer toe mijn aanvraag afgewezen. Toen de SDE definitief afgeschaft werd heb ik direct panelen gelegd zonder subsidie. De SDE had het effect dat de prijs van de panelen juist te hoog bleef en mensen het gevoel hadden dat ze subsidie-voordeel misliepen en daardoor de beslissing juist voor hen uitschoven. Deze nieuwe regeling heeft hetzelfde effect: averechts (en dat is in dit geval dus niet links 🙂

   “Ik vind dat de zonnepanelen wederverkopers niet zo moeten zeuren.
   Een beetje geduld verlaagt de prijzen voor de uiteindelijke verkoper, zo werkt de markt nu eenmaal.”

   Het stilleggen van die markt heeft er wel voor gezorgd dat installateurs personeel op straat hebben moeten zetten. Zo werkt ‘de markt’ nu ook eenmaal…. De actie van GroenLinks was echt schier onverantwoord! Als men zich ook maar een beetje had verdiept in de materie en de geschiedenis van het jaren lange SDE-gezeur, had men zo’n voorstel nooit gedaan. Het is een typisch voorbeeld van hoe ver de politiek van de praktijk af kan staan.

   “Wie is er hier ni koning, de klant of de ondernemer?”

   Waarom dat eindeloze geschop tegen die ondernemers…? k Kan mij best voorstellen dat je iets tegen Shell, KLM of ABN-AMRO hebt, maar de gemiddelde MKB-er werkt vooral hard om zijn hoofd boven water te houden. Ik snap niet waarom je die ondernemers kapot zou willen maken. Bovendien is die hele regeling ook niet in het belang van de klant. Ondernemers zullen nu toch weer geneigd zijn de prijs aan te passen aan de subsidie. Aanbiedingen als ‘wij betalen de subsidie als u hem niet krijgt’ bewijzen maar weer dat er bij sommige ondernemers nog steeds vet op de botten zit.

   • Henk Daalder zegt:

    Als ondernemers maar concurreren voor de gunst van de klant, zullen ze het wel uit hun hoofd laten de subsidie bij de echte prijs op te tellen.

    Laat de klant koning zijn
    Niet de klagende ondernemer

    Tegen echte ondernemers wordt niet geschopt, omdat die gewaardeerd worden door hun klanten.

    De subsidie is tijdelijk tot de echte BTW verlaging is geregeld.
    Als voldoende mensen duurzaam stemmen, blijft dat ook de toekomst.

 3. conny timmermans zegt:

  Tot mijn teleurstelling gaat het steeds over mee participeren voor burgers in windmolens. Alsof je er dan geen last hebt. Hoera ik krijg er ineens ook geld voor ter compensatie. Mijn gezondheid gaat ineens niet meer achteruit, het milieu wordt ineens ontzien, vogels worden niet meer uit de lucht gemept, de waarde van mijn huis daalt ineens niet meer. Hoera, fijn die spiegeltjes en kraaltjes die ik toegeworpen krijg. Ik ben ineens voor windmolens. Hoe hypocriet kan een mens zijn.
  Conny timmermans

  • Henk Daalder zegt:

   Beste Conny,
   Het zal je verbazen, maar nderdaad, als burgers echt kunnen meedoen, is er geen schade of overlast.
   Dat komt in de eerste plaats, doordat windmolens op zichzelf al geen overlast veroorzaken en el helemaal geen schade.

   De bouwregels voor windmolens zijn zo streng dat overlast wordt voorkomen.

   Jij bent misschien gehersenspoeld door de overdaad aan anti windmolens propaganda.
   Maar in werkelijkheid zijn bijvoorbeeld straatlantaarns visueel groter dan windmolen ver weg. Waarom vindt je die straatlantaarns geen horizon vervuiling en die kleine windmolen ver weg wel?
   Dus, objectief gezien kunnen windmolens de visuele verstoring dieer al is, niet vergroten

   Ook bij geluid speelt zoiets.
   Verkeer is altijd luider dan het geluid van windmolens, als je dat al hoort.
   Of de wind in de bomen vlakbij het huis, luider dan de windmolens ver weg.

   En ja, je kunt windmolen zien, in de verte
   En ja, soms, kun je windmolen ook nog horen. Maar wat zou dat?
   De wind in de bomen hoor je ook, de auto die wegrijdt hoor je ook, de fietser die je inhaalt, hoor je ook.

   Het is juist de compensatie die de commerciele wind cowboys je willen geven, waarmee ze twintig jaar lang herinneren aan iets iets negatiefs.
   Als jouw buurman een mooiere auto koopt dan jij hebt, wil jendn compensatie betalingen, waarbij hij ke elke week een tientje komt brengen, met de boodschap: “hier je krijgt een tientje, omdat ik een mooiere auto heb dan jij”
   Daarom zijn de tegenstanders voor dit soort belachelijke compensatie.

   Overigens is dit blog al jaren oud. en gaat het niet over de provinciale staten verkiiezingen van 2015.

 4. Conny zegt:

  In de buurt van mijn achtertuin staan geen straatlantarens, wel een windmolen straks op 800 m. van mijn huis waar aantoonbaar overlast van komt. Bovendien maakt een straatlantaren geen geluid en mept vogels niet uit de lucht. Er komen hier gemiddeld 2 auto’s per uur langs. Ik hecht geen waarde aan mooie auto’s, trouwens mijn buren ook niet. Windmolen technologie is allang achterhaald. Het produceren er van alleen al is zeer milieu onvriendelijk. Er zijn meer en meer vriendelijker alternatieven. Als je dan al geld aan energie wil verdienen verleg dan je grenzen naar de technologie van de toekomst. Geen windmolens maar zonnepanelen en aardwarmte. Je mist de boot als je dat niet doet.

 5. Henk Daalder zegt:

  Nee Conny.
  Een windmolen op 800 m van je huis geeft geen overlast, dat is veel te ver weg om hem te horen. En bij slagschaduw wordt hij speciaal voor jouw huis stilgezet.

  Een straatlantaarn maakt ook geluid als het hard waait, net als je huis en de struiken en en andere objecten rondom je huis. Bomen zijn notoire lawaai bronnen bij veel wind.

  Windmolen fabrikanten investeren steeds verder.
  Wind is net zo ouderwets als de zon.
  Maar een kavel windpark is de helft van de prijs van een kavel zonneweide, om er de stroom voor een huishouden mee op te wekken.
  Waarom gun je niet elk huishouden zelf de keus?
  Het zou huishoudens niet moeten gaan om geld verdienen met energie opwekken, maar juist goedkoper te maken dan nu de stroom van een energie bedrijf.

  Windmolens en zonnepanelen werken automatisch, dus kan elk huishouden een kavel kopen voor eigen gebruik, en de stroom voor de kostprijs krijgen.

  Nu krijgen investeerders rendement doordat huishoudens veel subsidie betalen.
  Maar als straks iedereen duurzamer stroom verbruikt, en voor zichzelf opwekt, dan zou die subsidie en rendement, overbodige vestzak broekzak geldstromen zijn.

  Daarom moeten we stoppen met SDE subsidie en naar de kostprijs kijken.

 6. Thijs zegt:

  “Bomen zijn notoire lawaaibronnen bij veel wind”. Dan kan je ze toch beter stoken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *