Kies Links en geef jezelf een voordelige energie toekomst

Nederland loopt achter in duurzame energie, omdat de fossiele belangen dat blokkeren. Het algemeen overleg in de kamer over Energie maakte dat weer eens duidelijk.
Het gaat in dit land verder dan lobby, het is een vorm van fossiele bezetting.
Daarbij regelt de bezetter allerlei fossiele voordelen, en zorgt voor institutionele weerstand vanuit de overheid tegen decentrale opwekking.

Iedereen kan in het buitenland zien dat decentrale opwekking de klimaatdoelen helpt realiseren en de gebruikskosten verlaagt. En de economie stimuleert.
Daar zijn institutionele keuzes gemaakt voor duurzame energie. De Nederlandse regering kiest voor fossiel.
Fossiel is echter voorbij het einde van zijn levenscyclus, en heeft nu bezettings macht nodig om de inkomsten verder te rekken.
Duurzaam is goedkoper voor wie investeert. We moeten aan de grootste windmolens.
Verandering is onontkoombaar. Pak de Wind!

Er zijn 3 mogelijkheden of scenario’s voor onze samenleving

Scenario: Fossiele wijsheid, zelf terugtreden
Of de fossiele bedrijven worden verstandig en gaan de verduurzaming faciliteren, door passende en voordelige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Eneco heeft deze beweging wel eens gemaakt, maar lijkt weer gestopt.
Dit is de route waarmee de fossiele bedrijven wel eerlijk hun brood kunnen blijven verdienen.
Maar ze kunnen er alleen zelf voor kiezen.

Scenario: Bevrijdings opstand om duurzame energie en lage kosten
Of burgers gaan massaal in kopersstaking bij de fossielen, en betalen de nu nog te dure (extra belastingen) oplossingen voor energie. Een opstand vergt offers.
Hiermee worden de fossiele energiebedrijven gewoon steeds kleiner, en krijgt de staat uiteindelijk toch minder energie belasting, omdat bijna iedereen nu al zijn eigen duurzame energie kan vangen.
Dit is de duurste oplossing voor de samenleving als geheel.
Dit bevrijdingsoorlogs scenario is nu aan het gebeuren.

Scenario: Moedige politiek kiest echt voor Duurzaam
Of de Nederlandse politiek neemt een kloek besluit, 10 jaar nadat andere landen dat ook deden en de EU al voorschrijft.
Geef duurzame energie echt voorrang.
Vergroen de belasting, zodat er maatschappij brede condities komen waaronder duurzame keuzes voordeliger zijn.
Hierbij moeten we bedenken dat onze politici vooral en voortdurend wisselende contacten hebben met honderden lobbyisten van de fossiele belangen, en vele ambtenaren met diezelfde rol in hun werk de fossiele belangen dienen. Politici leven in een fossiele werkelijkheid in Den haag, soms komen ze een duurzame burger tegen.

Alleen GroenLinks en PvdA doen echt duurzaam
Het GroenLinks programma komt hier het dichtst bij, PvdA is een goede tweede, al is daar de invloed voelbaar van de fossiele belangen in het PvdA bestuur. De PvdA is niet streng genoeg voor kolencentrales, want een hoge Essent/RWE man is ook PvdA bestuurder.
De andere partijen maken schijnbewegingen of doen niets wezenlijks aan verduurzaming van de samenleving, omdat ze de fossiele belangen blijven dienen.

Alleen GroenLinks en PvdA doen het niet voor de buhne, maar om echt iets te veranderen.
In het lente akkoord werd dat ook duidelijk, met bijvoorbeeld 890 mln extra belasting op fossiele energie voor bedrijven.
En lage BTW op zonnepanelen voor burgers.
Bedrijven betalen geen BTW, dus eerlijke kansen voor iedereen, ook burgers, zoals GroenLinks stelt.
Reserveer alvast een aandeel in een regionaal windpark, bij Pak de Wind, dat past in alle 3 de scenario’s.

Burgers zullen in de politiek, op 12 sept echt de goede keus moeten maken.
En tegelijkertijd voortdurend moeten opkomen voor hun eigenbelang, anders pakt de commercie dat belang voor zichzelf. Met de politieke keus verander je de kamer, richting meer eerlijkheid voor burgers en duurzaam. Bedrijfsbelang is niet duurzaam. Duurzame klanten hebben is dat wel. Een Linkse stem zorgt daar voor.

Actie! Registreer je belangstelling.
Daarom moet ieder gezin en jongere, voor zichzelf en zijn eigen duurzame toekomst een stukje opeisen in een regionaal windpark. Registreer je belangstelling op Pak de Wind
Die windparken komen er toch, EZ geeft ze nu, tot eind 2012 weg aan bedrijven.
Burgers moeten vechten om voordeel voor zichzelf te realiseren, en weer grip te krijgen op hun eigen landschap
Robin Hood voor het Landschap

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *