Fouten in Verhagens Energierapport 2011, leveranciersverplichting jaagt burgers op kosten

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren is voor een leveranciersverplichting voor het leveren van een bepaald percentage duurzame energie. Die voorkeur is het omgekeerde van de succesvolle Duitse aanpak.
Waarom wil de  GroenLinks Tweede Kamer fractie deze foute richting?

Ook CDA minister Verhagen wil dat fossiele energiebedrijven verplicht een deel van hun energie duurzaam opwekken. Daarvoor  moeten kolencentrales biomassa gaan bijstoken. Er is waarschijnlijk een Kamermeerderheid voor.  Maar pas bij de begrotings behandeling najaar 2011, komt de uitwerking aan de orde.

Vandaag was de behandeling van het Energierapport en daarmee de beleidsvoornemens van dit rechtse kabinet. “Windfall profits” was een veel gehoorde kreet vandaag. Het verbaasd me niets dat het CDA VVD kabinet juist deze richting kiest. De huidige fossiele subsidie voor fossiel subsidie staat onder druk, dus eisen de lobbyisten van de fossiele industrie een andere bron van extra inkomsten.
Ze willen graag dat de overheid hen een verplichting oplegt, want dan moet de overheid ook  de verplichte kosten betalen. Verhagen vindt dat niet erg, want hij haalt  dat extra geld toch bij de burger weg. Nederlanders zijn zo tolerant, ze laten zich gemakkelijk bestelen.

Een leveranciersverplichting met biomassa bijstook geeft 2 problemen
De biomassa bijstook laat het steeds schaarser wordende mineraal fosfor verloren gaan, en de import van biomassa uit arme gebieden geeft daar alleen maar meer armoede, honger en verlies van biodiversiteit.
Het tweede bezwaar is dat fossiele energie bedrijven geen incentive hebben om echt duurzame energie, vooral windenergie, te benutten. En zo de maatschappij het voordeel van een constante, lage energieprijs te geven.

Bijvoorbeeld, in Texas geldt ook een leveranciers verplichting. Daar is het centrale fossiele energiebedrijf vrij in het kiezen welke kolencentrale terug geregeld wordt, als de windparken volop draaien.
De Texaanse kolencentrale directeur kiest dan de slechts regelbare kolencentrale terug te regelen.  Want de kosten mogen toch verhaald worden op de klant.

Zo is Verhagen het ook van plan. In het energierapport staat:
“Daarom wil dit kabinet in aanvulling op de SDE+ het bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales gaan verplichten. Over de vormgeving vindt overleg plaats met de energiesector.”
Dus naast de SDE+ subsidie komt er ander geld, om die bijstook te betalen. Want “het moet” dus mag de overheid betalen.
De SDE+ wordt al door consumenten betaalt, dus zal de extra subsidie voor honger-biomassa ook door consumenten betaalt worden.
Het bezuinigende kabinet heeft geen geld.

De burger betaalt wel
Waarom werkt de GroenLinks fractie mee aan het creëren van honger arme landen en tegelijk hogere kosten voor Nederlandse burgers?
Liesbeth van Tongeren vroeg wel om heel erg goede normen voor de duurzaamheid van de biomassa, Diederik Samsom dreigde zelfs met het wegstemmen  tijdens de begroting behandeling. Maar dat gaat de coalitie gegarandeerd wegmasseren, “nomen” zijn altijd kneedbaar in een corrupt regime .
Kijk maar naar de 18000 Nederlandse doden door de luchtvervuiling die de afgelopen kabinetten in stand hield. Andere landen blokkeerden auto’s, en reduceerden de luchtvervuiling, Nederland legt extra brede wegen aan, voor nog meer vervuiling.
Zo zal het ook gaan met de herkomst van de biomassa. Onze overheid laat biomassa stoken, arme landen verdrijven de eigenbevolking vanhun land, en laten ze verhongeren. Dat worden de goede normen van Nederland. Verhagen laat zo eigenlijk buitenlanders opstoken in onze kolencentrales. En het parlement vindt dat goed.

Hoog tijd voor buitenparlementaire actie voor decentrale opwekking van duurzame energie.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, politiek en getagd, , , . Bookmark de permalink.

9 Reacties op Fouten in Verhagens Energierapport 2011, leveranciersverplichting jaagt burgers op kosten

 1. De burger betaalt omdat ambtenaren afspraken maken. Zandsuppleties voor de kustverdediging spelen hierbij een heel grote rol. Het advies van Deltares over een gestuurde kustuitbreiding is niet compleet (natuur en milieu ontbreken)en dus onbegrijpenlijk. De voorstellen van Henk Schoorl waren en zijn duidenlijk. Windenegie opwekken aan de kust is heel goed mogenlijk. Zelfs in combinatie met : minder CO2 uitstoot, betere instandhouding van de biodiversiteit, uitbreiding van recreatie, vermeerdering van zoetwateropvanmg, oplossen van inrastructurele wensen en vermindering van belastinguitgaven.

 2. Nog1 zegt:

  Niet om het één of ander, maar de reden voor het onbegrijpelijke en onverantwoorde kabinetsbeleid mbt milieu en energie, is de mening van de overgrote meerderheid van de Nederlanders.

  Veel Nederlanders denken dat ‘groen’ hun extra geld gaat kosten. Veel Nederlanders denken dat de milieuproblematiek een hoax van linkse politici is. Daarnaast zijn Nederlanders, nog meer dan bewoners van vergelijkbare landen, gehecht aan hun auto. Sterker nog, bij discussies over elektrische auto’s valt vaak op dat veel mensen het schone karakter van deze voertuigen als een NADEEL, en niet als een voordeel ziet. De auto wordt geassocieerd met het begrip vrijheid, en dat is inclusief de vrijheid om te mogen vervuilen.

  In een democratie zijn de echte feiten altijd ondergeschikt aan de vermeende feiten. Iets wat de grijze lobby een stuk beter begrijpt dan de groene.

  Zolang het begrip ‘groen’ gevoelsmatig geassocieerd wordt met de begrippen ‘duur’ en ‘onvrij’ is het trekken aan een dood paard. Pas als men effectief hier een oplossing voor gevonden heeft, en het begrip ‘grijs’ gevoelsmatig gekoppeld wordt aan (al dan niet ter zake doende) negatieve connotaties, is een groener Nederland een reëel toekomscenario.

  • Henk Daalder zegt:

   Nog1,
   je beweert dat Groen gevoelsmatig duur gevonden wordt.
   een dat de democratische meerderheid die menig heeft, dus niet duurzaam wil worden.

   wat jij democratische meerderheid noemt, is in werkelijkheid een rechts minderheids regime, dat met leugens en bedrog probeert het land kapot te maken.

   Bestuurders moeten niet precies doen wat het volk roept, ze moeten doen wat het beste is voor het volk.
   Het is overduidelijk dat groene keuzes het beste zijn voor het volk.

   Voor bedrijven ook, overigens, duurzaam beleid kijkt verder vooruit, en maakt slimmere keuzes.

   Overigens is er een democratische meerderheid van meer dan 70% die windenergie als de beste keus voor ons land aanmerkt.
   Dat komt uit elke representatieve peiling die er gehouden wordt.

   In de huidige Nederlandse democratie gebruiken bestuurders klinkklare leugens, zoals VVD, Rutte dat windmolens op subsidie draaien.
   En CDA, Verhagen dat kernenergie “schoon” is, terwijl de idioot zelf wanhopig op zoek is naar een geloofwaardige eindberging van het radioactief afval.
   VVD leugenaar Leegte roept dat kernenergie CO2 vrij is, terwijl er juist 130 gr/kWh atoomstroom in zit.

   • Nog1 zegt:

    Nogmaals, IK vind dat je gelijk hebt, mij hoef je niet te overtuigen. Maar gelijk hebben betekent niet dat we automatisch ook ons gelijk gaan krijgen.

    ‘Bestuurders moeten niet precies doen wat het volk roept, ze moeten doen wat het beste is voor het volk.’ Een prachtige omschrijving van wat zou moeten. Maar geen kloppende omschrijving van de werkelijkheid. Alle partijen (ook de groene) peilen zich suf en laten niet alleen de presentatie van hun inhoud, maar ook een deel van hun inhoud bepalen door de uitkomst van die peilingen.

    De huidige minderheidsregering is technisch geen minderheidsregering. Die kennen we helemaal niet in ons staatsrecht. We kennen alleen extra-parlementaire regeringen (zonder bindende akkoorden met een meerderheid van het parlement) en parlementaire regeringen (met bindende akkoorden.) De huidige regering is een doodnormale regering die steunt op bindende akkoorden met een (kleine) parlementaire meerderheid, waarvan één van de partijen geen ministers levert. Maar daar ging de discussie niet over.

    In mijn ogen winnen de ‘grijzen’ het ten dele omdat we weten dat we gelijk hebben, en eigenlijk vinden dat dit gegeven genoeg zou moeten zijn. En dat kan ik wel vinden, maar wel met het praktische gevolg dat ‘rechts’ het beleid kan maken.

    Want ik ben het niet eens met hetgeen je impliciet (niet letterlijk dus) schijnt te beweren. Namelijk dat het volk veel groener zou zijn dan de huidige regering.

    Dat politici liegen, is geen nieuw feit en is ook niet het monopolie van rechts, noch betreft het alleen dit onderwerp. De vraag die ik al in mijn eerste reactie probeerde te stellen is waarom specifiek deze (milieu)leugens zo effectief zijn. En dat omdat ik benieuwd ben naar een effectief politiek antwoord op deze leugens.

 3. Henk Daalder zegt:

  Waaruit concludeer je dat de rechtse leugens geloofd worden?
  bij verschillende onderzoeken is gebleken dat 70% van de Nederlanders windenergie de beste keus vindt.

  Hooguit kunnen we concluderen dat TV journalisten de leugens klakkeloos overnemen.

 4. Nog1 zegt:

  Er zijn evenveel Nederlanders die kernenergie ook een goede keus vinden.

  nieuws.atoomstroom.nl/2010/04/volkskrant-tweederde-bevolking-voor.html

  Bij windenergie blijkt er ook nog een verschil in principes en praktijk. In de praktijk genereert ieder windmolenpark verzet bij de (meerderheid) van de omwonenden.

  Maar de belangrijkste reden om te denken dat rechts geloofd wordt*) is het feit dat ze de afgelopen 10 jaar electoraal succesvol zijn, ten dele vanwege hun aanval op de bestaande manier van omgaan met milieuproblematiek.

  Zo succesvol dat zelfs linkse partijen overstag aan het gaan waren wat kernenergie betrof. Tot de Japanse tsunami.

  Dat de TV journalisten (en niet alleen deze journalisten) zaken klakkeloos overnemen is een feit. Maar hoe krijgen we ze zover dat ze onze dingen klakkeloos overnemen?

  Om Nederland echt de groene kant op te krijgen is een groot en blijvend draagvlak nodig. Draagvlak creëer je niet met feiten, maar met gevoel. Voor 99% van de Nederlanders zijn de feiten namelijk veel te technisch om daar hun idee op te baseren. Dat geldt overigens niet alleen voor milieu, hetzelfde zien we ook in complexe macro-economische kwesties.

  De grijzen in Nederland hebben de groene oplossingen en standpunten slim ‘geframed’; Duur, gebaseerd op politiek gemotiveerde wetenschappers en niet op feiten, onvrij en betuttelend etc. Hier heeft groen vooralsnog geen enkele oplossing voor.

  In theorie is die oplossing simpel; nieuwe groene oplossingen die het frame tegenspreken én tegenframen (de grijze oplossingen structureel aan een negatief gevoel koppelen.)

  In het voorbeeld van energie zouden nieuwe oplossingen uit moeten gaan van de vrijheid van de burger. Bv de vrijheid om zelf je eigen groene energie op te wekken. (afnameplicht voor energieleverancier tegen gegarandeerde prijzen, gekoppeld aan een belastingmaatverlaging in OZB). De keuzevrijheid wordt hier gekoppeld aan een belastingverlaging (altijd populairder dan een subsidie) en de rechtse frames worden omzeild.

  Tegenframen is in kernenergie vrij eenvoudig. Hoe vaker Verhagen beweert dat de kans 1 op 1000000 is dat het mis gaat, des te minder mensen hem geloven. Daarnaast is de bouw van een kerncentrale onmogelijk zonder subsidie en is de eigenaar DELTA een overheidsbedrijf.

  In plaats van transporten met kernafval te blokkeren, is het misschien beter alle omwonenden een briefje door de deur te gooien met de mededeling dat Verhagen zegt dat het echt veilig is en dat het echt niet nodig is om de kinderen thuis te houden. Ik denk dat de scholen die dag dan dicht kunnen.

  Want dezelfde Barendrechters die op de VVD en de PVV gestemd hebben, hebben geprotesteerd toen dat veilige CO2 bij hun opgeslagen zou gaan worden. Ze geloven niet alleen het KNMI niet meer, maar ze geloven helemaal niemand.

  Framen gebeurd met woorden die blijven hangen en bij herhaling gebruikt worden. Door bv de voorstanders van kernenergie als homogene groep te bestempelen met een woord als ‘de leukemie-lobby’. Of, voor de meer subtiele geesten; ‘de Jules-Verne-club’ (Vernietig de wereld in 80 dagen).

  En Borssele II kan beter omgedoopt worden tot Kalkar II, of Wunderland Borssele. Kalkar I werd gebouwd voor 9 miljard gulden en verkocht voor 2 euro en 50 cent. Ik ben geen gediplomeerd econoom, maar dat lijkt me geen goede investering geweest. En hoe vaker dat verlies door framing herinnerd wordt, des te moeilijker Verhagen het krijgt als hij toch subsidie blijkt nodig te hebben.

  *) Er zit een opvallende regionale verdeling in. In Noord Nederland is er amper sprake van verrechtsing, en al helemaal niet op het milieu en natuurdossier.

 5. En jij gelooft atoomstroom?

  Het gaat er om wie voldoende geld heeft voor propaganda.
  Rechts weet dat tot nu toe beter te organiseren, en de pers volgt de macht gehoorzaam.

  Je zegt het zelf al “Framen gebeurt met woorden die blijven hangen en bij herhaling gebruikt worden.” Propaganda dus.

  Onze democratie is te koop.

  Leukemie Lobby is een goede, die houden we er in.

  Overigens is het Smart Agent onderzoek van ver voor de Fukushima ramp
  Dis is een link naar de samenvatting
  http://cdn.ikregeer.nl/pdf/blg-64505.pdf

  Als je naar de vraagstelling kijkt, wil je kernenergie, kernenergie of kernenergie, dan is het nog verbazing wekend dat maar 2/3 voor kernenergie is.
  Nergens blijkt uit het rapport dat de deelnemers een serieuze en evenwichtige afweging is aangereikt.
  Dat mocht natuurlijk niet van de opdrachtgevers.

  Er is ook een “acceptatie onderzoek Borsele 2” gedaan
  Daaruit bleek dat:
  70% vindt windenergie de beste keus
  20% aardgas
  5% kolen
  5% kernenergie
  En dat bleek zowel in Borsele, de bevolking van heel Zeeland als in Nederland als geheel.

  Dit onderzoek was in dec 2010 even in het nieuws, maar verdween natuurlijk in een diepe ambtelijke la.

 6. BHV herhaling zegt:

  Ik zeg alleen maar het zal altijd om geld draaien dus volg de geldstromen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *