Windmolens zonder gelazer, in de visie op Infrastructuur en Ruimte

lijnvormige windparken geven het mooiste landschap

lijnvormige windparken geven het mooiste landschap

De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte komt op de agenda van de Tweede Kamer
Daar zitten altijd onderwerpen in, waar juist de achterban zich druk om maakt, laten we die energie benutten voor deze nota.

Bij visie ontwikkeling is het belangrijk voldoende draagvlak te realiseren, vanuit de achterban
Daarom pleit ik voor het opzetten van partij klankbord groepen in het land, over dit onderwerp.
Plan en beleg bijeenkomsten en internet discussies over aspecten van ruimte en infrastructuur.
Een Kamerlid hoeft daar zelf weinig voor te doen, maar wel beloven zich  in te zetten en de achterban serieus nemen. Zelf kunnen Kamerleden er een voorzet voor geven, als maat voor het belang er van.
Regeren is vooruit kijken, ook vanuit de oppositie

Locatie en ontwerp van windparken is ook infrastructuur en Ruimte.
Steeds meer wordt bij windparken voor lijnvormige ontwerpen gekozen. Dus eigenlijk net zo’n trace keuze als bij een nieuwe snelweg.
Daarom horen deze windpark trace’s ook in deze visie ontwikkeling.
Windparken zijn onderdeel van de nationale energie opwek infrastructuur, maar de aanleg er van is bij uitstek een ruimtelijke vraag.

Voor wegen en water hebben de aannemers al voldoende lobbyisten, windenergie niet, er gaat veel minder geld in om, ook door de voortdurende tegenwerking vanuit de rijksoverheid. Zo mist Nederland miljarden omzet en belasting inkomsten, er is geen thuismarkt zoals in het kleinere Denemarken.
Daarom moet u als Volksvertegenwoordiger opkomen voor het publieke belang.
Bijvoorbeeld in de regio Eindhoven proberen de provincie en grondeigenaren geld te verspillen met een overbodige oost west verbinding.

Door de achterban in te schakelen kunt u zich dan meteen profileren als politicus met lange termijn blik, over de komende verkiezingen heen.
Maar dan moet u wel naar buiten treden met dit onderwerp en visievorming vragen aan de samenleving, en dus de achterban.

Het kan geen kwaad daarbij de verschillende partij activiteiten wat te laten coördineren, op basis van de agenda van de visie ontwikkeling op het ministerie.
Windmolens zonder gelazer in het landschap ontwerpen, het gebeurt in de Wieringermeer, de duurzaamste gemeente van het land.
Dus waarom niet elders
Ook al lijkt de hinder er tegen, vooral vanuit de concurrentie van de fossiele industrie te komen.

Lijnvormige windparken geven het mooiste duurzame landschap
Ik heb hiervoor een ontwerp aanpak opgeschreven, die is toegepast bij de herontwikkeling van het landschap van de Wieringermeer
Straks bekend onder de naam (fusie) gemeente Hollands Kroon.

Ontwerp uitgangspunten:
Uitgaande van een regionale taakstelling (wek duurzame energie lokaal op, Pak de Wind)
Geef en gun inwoners het voordeel van die energie, wetsvoorstel Samsom voor Zelf levering, of Coproductie van duurzame stroom)
Met dat belang, inwoners van een regio invloed geven op waar in hun regio windmolens gebouwd kunnen worden
Achter de link geef ik simpele ontwerpregels voor een mooi landschap, en daardoor meer draagvlak voor windmolens in de buurt.

En juist burgers, vanuit de lokale overheid, een voorkeurspositie geven. Anders gaan grondeigenaren en energiebedrijven er met dat voordeel vandoor. Net als bij  de planning van  woonwijken
Mede eigenaar worden van een regionaal windpark moet net zo simpel worden als het kopen van een eigen huis, zo woont nu ca 50% in een eigen huis.
Omdat een stukje windpark, in geld maar een paar duizend EUR per gezin is, kan dit voor heel veel gezinnen bereikbaar worden.
En besparing op het gezinsinkomen. Een kleine investering voor 20 jaar duurzame stroom.
Zo geef je ieder gezin gelijke kans op een eigen duurzame energievoorziening, ook voor de elektrische auto, straks.
Door die partij klankbordgroepen kunnen kamer- en partijleden samenwerken aan oplossingen
Maar dan moet u als kamerlid wel naar buiten treden met deze kans op invloed
Zo kunnen we samen de samenleving veranderen en ook felgroene dromen realiseren.

Hieronder een deel van persoonlijke spreuken van Kamerleden waarop het bovenstaande is geïnspireerd

Ik wil werken aan het opheffen van de jeugdwerkloosheid.
Ik ben volksvertegenwoordiger voor iedereen, ik zit hier niet voor mezelf.
Ik ben Tweede Kamerlid, omdat de Tweede Kamer dé plek is waar je de samenleving kunt veranderen en verbeteren.
Het is een eer om als volksvertegenwoordiger op dit bestuurlijke niveau te mogen werken.
Iedereen moet gelijke kansen hebben om iets moois van zijn of haar leven te kunnen maken.
Fel groene dromen realiseren.
Om goed beleid te maken heb je wel voeding nodig.
Mijn ideaal is een beter en socialer Nederland, met minder grote verschillen op het punt van gezondheid, inkomen en kansen.
Als Kamerlid moet je altijd eerlijk en integer handelen en je uiterste best doen ten behoeve van het publieke belang.
Het is heel belangrijk dat de politiek naar buiten treedt.
De tijd van ‘katten’ op de banken is voorbij; nu samenwerken aan oplossingen.
De PvdA-traditie van gezond financieel-economisch beleid moet worden bewaakt.
Ik wil idealisme combineren met een pragmatische aanpak.
Ik wil heel graag het volk vertegenwoordigen.
Ik wil een effectieve overheid, die zorgt voor een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

==Zelflevering of Coproductie van duurzame stroom is belastingvrij==
Leden van een coöperatie die een windpark of grote gemeenschappelijke zonnestroom installatie exploiteren, mogen de stroom daar uit, thuis gebruiken, zonder daar BTW en Energie belasting over te betalen.
De staat compenseert dat met meer duurzame werkgelegenheid, en inkomsten uit dienstverlening.
Straks is energie toch gratis, maar betaal je wel meer dienstverlening en wellicht financieringskosten. Dis is het begin van een onontkoombare beweging. Energiebelasting gaat toch verdwijnen.

Bovendien is deze deal een correctie op het capaciteitstarief, dat is een soort wegenbelasting voor het elektriciteitsnet, maar burgers mogen hun eigen stroom niet over deze “stroom-weg” vervoeren.
Gezinnen betalen elk jaar tussen de 250 en 1700 EUR aan deze belasting, maar hebben huisarrest  voor hun stroom. Bovendien gaan gezinnen elk jaar 80 EUR extra betalen om een extra kabel tussen Engeland en Duitsland te betalen, een kabel waar ze zelf helemaal niets aan hebben.

Met Zelflevering of Coproductie maak je stroom voor je eigen regio, waardoor het belang van dergeljke kabels juist minder groot is<br>
Zo hou je het geld voor energie in de eigen regio

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *