De bezem door VROM en EZ voor een echt duurzamer Nederland

Het oude kabinet had als duurzaamheids ambitie om 6000 MW windenergie op het land te bouwen en 6000 MW op zee.

Te bereiken in 2020

Voor de kabinetsperiode tot 2011 was het doel 2000 MW erbij.

Er staat nu ca 2000 MW aan windmolens in Nederland

Dat moest 4000 zijn in 2011

Maar dat l;ukt niet dus daalde de ambitie tot vergund, ook dat lukt niet

Dus daalde ambitie verder tot de subsidie beschikking verstrekt.

Het probleem met VROM en EZ is dat de ambenaren en ministers een negatieve houding tov windenergie hebben.

Sommigen zullen het wellicht ontkennen. maar dat negatieve blijkt uit hun keuzes en gedrag.

Daarom werken de resultaen van hun werk ook vooral meer achterstand op voor ons land.

Hun houding zorgt voor meer en langer omzet bij fossiele bedrijven.

Bijvoorbeeld minister Cramer van VROM, die die verdubbeleing toto 4000 MW zelf voorstelde,  koos het behouden van een “snelweg panorama zonder windmolens” boven een windparkje op die plek.

Daarmee gaf ze een kortzichtig en fout signaal af. “voor mij geen windmolens”

Temeer daar ze ook geen enkele initiatieven ontplooide om alternatieve lokaties voor dat windpark plan aandraagt.

In het algemeen is VROM alleen maar voor “mooi Nederland”en niet voor duurzaam Nederland” Het zal ze op VROM worst zijn dat mooi Nederland gewoon prijs gegeven wordt aan de zeespiegelstijging, daar houden ambtenaren  zich niet mee bezig.

wantrouwen bij EZ en VROM jegens duurzame burgers

Ander voorbeeld dat een fundamenteler probleem bij VROM en EZ blootlegt.

Ze vertrouwen burgers niet en fossiele energie bedrijven wel.

Helaas hebben die fossiele energiebedrijven geen echt belang bij  het bouwen van windparken en duurzame energie.

Door de bevoordeling en verborgen subsidies voor bijvoorbeeld kolencentrales, verdienen ze meer met kolen dan met wind.

Maar vooral EZ richt de condities voor windpark en zodanig in dat vooral grote kapitaal krachtige bedrijven windparken kunnen bouwen, en groepen burgers en kleine ondernemers niet.

Vooral de onzekersheid die EZ in de SDE subsidie heeft ingebouwd schrikt kleinere investeerders af.

Het meest vervelende voorbeeld is het “Lange termijn ruimtelijk perspectief Windenergie”

Dat is een slecht plan van VROM  voor de toekomst van windenergie op het land.

Het is natuurlijk zodanig ingericht dat alleen grote bedirjven er wat aan hebben.

Hoewel het nog “geheim” is stond het al in de Volkskrant en VROM top ambtenaar Chris Kuijpers presenteerde het op de Winddag 2010 in juni.

In dat Ruimtelijk Perspectief wordt windenergie als iets negatiefs gezien dat je moet opsluiten in concentratie gebieden. De mensen die in die gebieden wonen zien de ambtenaren van VROM kennelijk niet als mensen.

Zo roepen de VROM ambtenaren zelf de weerstand op die ze nodig hebben om windenergie af te remmen.

Door dit soort negatieve boodschappen wekt de nederlandse overheid en ambtenarij een onbetrouwbaar imago vwb wind over zich zelf af.

Gelukkig zijn er ook organisaties die windenergie op het land op een positieve manier onder de aandacht willen brengen

Maar dan moeten die windmolens wel eerlijk over het land verdeeld worden.

Dus moet de stimulering in het binnenland beter zijn dan aan de kust.  De succesvolle landen zoals Denemarkenen Duitsland doen dat ook.

En burgers moeten ook een kans op voordeel hebben.

Duitsland doet dat met het eerlijk maken van de markt, met het Feed-in  tarief systeem

Denemarken doet dat met de verplichting voor windpark bouwers om 20% van de aandelen in het park, te verkopen aan de inwoners van de regio waar het park komt.

Dat is serieuze participatie voor burgers, en dat moet ook in Nederland van de grond komen.

Wordt als burger om te beginnen lid van een windmolen cooperatie http://bit.ly/kieswind

Ga zelf nadenken waar in de eigen regio een windpark past, daar is namelijk geld mee te verdienen. Voor heel Nederland is dat ca 2 miljard per jaar. http://bit.ly/windwinst

Deze 2 stappen zijn het begin van echte participatie en echte groei van duurzaam Nederland.

In vergelijking met wonen:

VROM kiest voor oostduitse woonkazernes

Burgers kiezen voor mooie eigen huizen

Ca 50% van Nederland woont in een eigen huis, en dat is niet grootschalig geregeld maar decentraal. 

Zoals ook onze duurzame energie voorziening decentraal duurzaam wordt.

Duurzame energie is decentraal in het hele land ruim beschikbaar

Het zou VROM sieren als ze de participatie in deze duurzame ontwikkeling serieus zou oppakken, en voorwaarden schept waarmee gemeentes die participatie veel gemakkelijker van de grond krijgen, zie http://bit.ly/Participatie

De burger is ook de enige partij die de overheid kan helpen de duurzaamheids doelen te halen, zoals 20-20-20.

De machtige partijen in de Nederlandse energiewereld, werken uitsluitend aanhun eigen fossiele belangen.

Zij zullen de overheid niet helpen hun fossiele omzet te reduceren.

De overheid is onbetrouwbaar gebleken.

Waar in het buitenland eigenbedrijven geholpen ,werden met een thuismarkt moeten nederlandse bedrijven als Econcern, windmolenbouwers zonnestroom installateurs en de offshore het vooral van buitenlandse opdrachtgevers hebben.

Onze regering met zijn zogenaamde 20-20-20 doelstelling werkt vooral aan het tegenwerken van de binnenlandse duurzaamheids markt.

En EZ organiseert vooral geldstromen naar het buitenland.

Met slimme gasdeals, voor de russische maffia.

En regelingen waarbij Nederlands geld in Poolse windparken, ons land zogenaamd duurzaam  maakt, terwijl het voordeel in Polen valt.

Een eerste stap van VROM is de duurzame agenda oppakken en het serieus te maken voor burgers.

Dat helpt ook de ca 100 gemeentes die al een eigen energievisie hebben, om daar lokaal en regionaal serieuze stappen in te zetten, ipv te blijvenhangen in onrealistische technieken en concepten die de komende 20 jaar geen duurzaamheid opleveren.

Zoals gezegd: http://bit.ly/Participatie

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn en getagd, , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 Reacties op De bezem door VROM en EZ voor een echt duurzamer Nederland

 1. Mephisto zegt:

  Avatar van Mephisto
  Aanbevolen.

  Friland is trouwens een uitstekend voorbeeld van waarom de overheid de burger niet vertrouwt: Friland (Denemarken) is niet alleen 99% duurzaam en cradle 2 cradle, het levert ook nog eens geen belastinggeld op. In Denemarken wordt de belasting op het eigen huis afgemeten aan de waarde van het huis. Of zoiets. En die huizen in Freeland zijn kleihuizen “zonder waarde”. En ook zonder banklening gezet. Dus 100% vrij van welke belasting dan ook.

  Nu heeft de overheid besloten het plaatselijke schooltje te sluiten. Friland levert te weinig belasting op om de school open te houden voor het naburige, conventionele dorp. Dus heeft men in Friland besloten samen een schooltje te bouwen. Daarom is de overheid bang; dat is gedecentraliseerd, zelfreddend.

 2. Henk Daalder speelt het regionale energie mix spe zegt:

  Avatar van Henk Daalder speelt het regionale energie mix spe
  Zelf organisatie wordt ook wel georganiseerd door de overheid, als een probleem te complex is om alleen door ambtenaren uitgewerkt te worden.

  Maar ook in Den Haag hebben ze ontdekt dat zij op door burgers zelf opgewekte energie, geen belasting kunnen heffen.
  Zie ook http://bit.ly/vertrouwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *