Crisiswet goed voor windenergie, behalve in Brabant en Drente

Het kabinet werkt aan een crisiswet, waarmee stroperige procedures sterk verkort moeten worden. Daardoor zou er sneller werk ontstaan uit grote projecten.

Denk aan snelwegen en windparken. Voor windparken gaat de regel gelden dat een windpark groter dan 6 windmolens door de provicie gedaan wordt, en niet meer door de gemeente.

Dat lijkt goed nieuws voor conservatieve provincie bestuurders in Brabant en Drente. Die  clubs hebben de groepsdomheid ontwikkeld om tegen windparken te zijn.

Daarmee ontnemen ze de eigen bevolking zelf te werken aan hun eigen duurzame energie. Voor een windpark is lokaal draagvlak nodig, en dat genereert weer duurzaam denken. 

Bovendien is stroom uiteen windpark op de langere termijn goedkoper dan uit een kolencentrale.

Eigelijk onbegrijpelijk dat die provincies tegen windenergie is. Zeer nu ze toch hun aandeelhouderschap in fossiele kolencentrales van Essent en Nuon hebben opgegeven.

Wat zal nu het effect zijn van die crisiswet, en de grens van 6 windmolens?

Lokaal in Brabant en Drente is er wel degelijk draagvlak, en initiatieven zijn er ook. De bevolking is niet gek.

Daar zullen ze met deze grens altijd kiezen voor 6 of minder windmolens. Dat zal weer dezelfde versnippering opleveren, als nu ook al gebeurt. Hier en daar een rijtje windmolens, kriskras door elkaar heen.

Gelukkig zit er meestal een grote afstand tussen deze snippers, dus het valt niet zo op.

Maar voor het Brabantse landschap is dit een gemiste kans, dankzij de provincie.

Juist windmolens moet je wel met een groot oog in het landschap plannen.

En wel zo veel als er nodig is, en nog wat reserve.

De provincie Brabant heeft al toegezegd 400 MW te tolereren, om in 2020 heel Nederland aan 20% CO2 reductie te helpen. Eigenlijk is d ehouding van deze provincies belachelijk. Ze zouden moeten kijken naar hoeveel stroom hun provincies verbruiken, dat is de maat voor de hoeveelheid windmolens, en dat is voor Brabant veel meer dan 400 MW

Samenvatting van de crisiswet

Het stukje over windparken komt er op neer dat plannen die tussen de 15 en 100 MW groot zijn, niet meer door de gemeente behandeld worden, maar door de provincie, net zoals nu de rijkscoordinatie regeling werkt.

Daarnaast is het van belang dat de provincies de regie nemen in het aanleggen van windmolenparken. Daarom komt er een coördinatieregeling op provinciaal niveau, waarbij de provinciebesturen bevoegd zijn alle benodigde besluiten te nemen bij de aanleg van middelgrote windmolenparken (15-100 MW). Dit is vergelijkbaar met de Rijkscoördinatieregeling voor grotere windmolenparken.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn en getagd, , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 Reacties op Crisiswet goed voor windenergie, behalve in Brabant en Drente

 1. Aad Verbaast zegt:

  Avatar van Aad Verbaast
  Als inwoner van Drente heb je me eindelijk inzicht gegeven op de vraag die ik me al zo lang stelde waarom er zo weinig windmolens in Drente staan.
  Gemiste kans!

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Elke provincie heeft een windenergie coordinator
  Die heeft tot taak de rol van de provincie in te vullen bij het tot stand brengen van windparken in zijn provincie.
  Te faciliteren waar he tnodig is. Zorgen dat de benodigde acties om windparken van initiatiefnemers te realiseren op de agenda komen bij de provincie.

  Dat is zo gekomen omdat in het vorige kabinet en in het begin van het huidige kabinet is afgesproken dat de provincies die taak voor de minister zouden uitvoeren.

  Echter, Brabant heeft die rol nooit echt ingevuld.
  Helemaal mooi maakt de windcoördinator van Drenthe het. Die stelde onlangs dat het zijn taak is windparken vooral tégen te houden.

  In de 90’er jaren is het BLOW convenant met de provincies afgesproken
  Drenthe heeft toen toegezegd voor 2011, 15 MW in de provincie te realiseren.
  Mee te werken dat iemand dat kan bouwen.
  Landelijk is toen afgesproken dat het land als totaal 1500 MW zou bouwen, verdeeld over de provincies, te bereiken voor 2011.
  In 2007 is die 1500 al gepasseerd, omdat 2 provincies veel meer deden dan was afgesproken

  Het huidige kabinet heeft besloten dat er in 2011 niet 1500 maar 4000 MW moet staan.
  Drenthe heeft nu toegezegd 60 MW te tolereren.
  Wel 4 keer zo veel als de BLOW taakstelling.

  http://home.planet.nl/~windsh/009-Drenthe.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *