Onze politici over energie: wij geloven de onzin van Shell

Onze tweede kamerleden bespraken onlangs het energie rapport. Dat rapport is een advies aan de regering. Het zou moeten gaan over de verduurzaming van de energie die we allemaal samen gebruiken. Het rapport en dus het advies gaat echter vrijwel uitsluitend over fossiele energie, en onze kameleden namen de inhoud klakkeloos over. Ze hadden wel wat opmerkingen over meer duurzame energie, maar falen in wat ze als bestuuders echt moeten doen:  condities scheppen waarin gewone mensen vanzelf kiezen voor duurzame energie.

Als je het verslag leest van het nota overleg met de minister, dan valt op dat de kamerleden zeer ondeskundig zijn op energie gebied.

Het plaatje geeft de context van het energie gebruik in ons land. Het is de Nederlandse score in de EPA van de amerikaanse Yale universieteit. De balken zijn onze score, en de puntjes zijn ge gemiddelden van de landen om ons heen. Nederland scoort erbarmelijk voor het rijke land dat we zijn. In de totaalscore staan we tussen Jamaica en Bulgerije. We zijn afgezakt tot een ontwikkelingsland.
Dankzij de bestuurders van de afgelopen jaren in de achtereenvolgende cda kabinetten van kan Pieter B. (score 18.000 moorden per jaar door luchtvervuiling)

In deze context bespreken de energie specialisten van onze democratie het advies aan de regering: Ga lekker door met heel veel fossiele energie, Rusland heeft genoeg en staat klaar om ons de duimschreoven aan te draaien.

Let wel: de rest van de wereld bouwt als een gek windmolens, want wind is gratis, schoon en oneindig duurzaam.
Ons parlement koos al om defensie en Natuur en Milieu organisaties het grootste deel van ons land te blokkeren voor windparken, terwijl juist daar al onze stroom duurzaam opgewekt zou kunnen worden.
Ons parlement stemde inmet corrupt lage schattingen van ECN voor de prijs van windenergie en zonnestroom, resp 20 en 25% te laag geschat. Daardoor zijn de subsidies zo laagdat geen verstandig mens er aan begint. De fossiele bedrijvenmoeten wel beschermd blijven.
Ons parlement stemd ein met het capaciteitstarief voor elektriciteit, waardoor energiebesparing minder rendabel wordt en vooral de fossiele energiebedrijven wat langer goedkoper kunnen blijven  dan zelf opgewekte zonnestroom.

De energie deskundigen van de verschillende partijen deden alsof ze het bovenstaande niet kennen. Ze hadden onderstaande opmerkingen:

CDA: Meer kernenergie, het cda wil niet dat de vervuiler betaalt, dan zouden hun eigen  kolencentrales onrendabel worden.
Ze doen net alsof ze niet weten hoe verschrikkelijk duur CO2 opslag is. CCS

SP: ook zij nemen de impliciete fossiele keuzes van het energierapport over. Ze willen ook geld verbranden in CCS.
Maar de SP stelt ook dat ons land veel beter het duitse systeem voor de financiering van duurzame energie kan overnemen, dat kost de overheid niets, terwijl ze toch invloed houden. Kwestie van voorwaarden scheppen
Ook vond de SP kolencentrales eensleht idee, en dat klopt.
Ze willen ook gebieden aanwijzen dioe als eerste 100% duurzaam kunnen worden. (dat gebeurt al vanzelf, bijvoorbeeld Flevoland en de kop ban Noord Holland, exclusief het conservatieve Texel)

PvdA: Droomt van een “Green Smart Powerhouse” Jammer dat ze toch dat capaciteits tarief hebben goedgekeurd, en maar niet willen snappen hoe Duitsland het aanpakt (ligt 2 straatlengtes voor op ons)
Helaas wil de PvdA ook veelgeld verbranden in CCS, zeker de zelfde lobbyist op bezoek gehad als de SP.
Ze willen wel peperdure “wind op zee” mar negeren “wind op land” waarmee onze maatschappij veel sneller en gemakkeijker duurzaam wordt.
De PvdA wil inveseren in duurzaam bouwen, maar ook hier zou het al voldoende zijn als ze de juiste voorwaarden scheppen.

CU: De duurzame christenen willen voorrang voor duurzame energie. Het huidige “congestie management” is te gek voor woorden. Want fossiele energie krijgt voorrang.
De CU is tegen kolen en kerncentrales, maar accepteert ze toch, dat is haagse logica.

D66: Inzetten op 30% CO2 reductie in de aanstaande Kopenhagen onderhandelingen, het vervolg op Kyoto. Investeren in kernenergie is slecht, het gaat ten kosten van duurzame investeringen.
De kamer heeft al jaren geleden een motie aangenomen dat er jaarlijks 2% energie bespaart moet worden, wanneer begint de regering nu eens met het uitvoeren van die motie? 

GL: We moeten toe naar 100% duurzaam. Voor de fianciele crisis vloeien de miljarden rijkelijk, gaven de nederlandse bestuurders ook maar wat meer prioriteit aan de bestrijding van het klimaatprobleem.
Er komt weliswaar een wetsvoorstel om de voorrang voor duurzame energie te regelen. Maar daarin wordt niet afgesproken wie besluit of een fossiele centrale uit moet. Dus zullen toch de goedkoopste centrales aan blijven.
GL komt met een kolenwet, waarin kolenstokers verplicht CCS moeten toepassen

De minister van EZ heeft nog wat gerabarberd over antwoorden op de vragen van de kamerleden.
Daarin stelde ze dat bij het komende debat over de wet die duurzame stroom voorrang moet  geven, de kamer het probleem van de keuze welke fossiele centrale moet afschakelen, maar moet oplossen. Zij wil er voor zorgen dat als duurzame stroom voorrang krijgt, er geen kilowatt fossiele stroom minder wordt opgewekt.
Dus onze cda minister zegt het een (duurzaam voorrang) maar doet het andere. Van het CDA mogen  fossiele opwekkers net als nu, alle goedkope stroom het net op duwen, en daarmee de duurzame stroom uit de markt drukken.
 

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

7 Reacties op Onze politici over energie: wij geloven de onzin van Shell

 1. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Even terug naar het plaatje, de Yale EPA score van Nederland, voor de grootheden
  – bestrijden Klimaat verandering
  – schoon water
  – duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen
  – biodiversiteit
  – luchtvervuiling

  De deel van onze achterstand komt doordat we een dichtbevolkt land zijn. Maar dat kan lang niet alle achterstand verklaren.

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  De slechte score voor luchtvervuiling komt doordat we veel verkeer hebben en een dicht wegennet, alle gelegenheid om brandstof te verstoken.
  Maar ook achterlijk criminele bestuurders, die geen effectieve maatregelen nemen als de lucht te vies wordt. Zo wordt in italiaanse steden een “om de dag rijverbod” afgekondigd. Dat zou ook hier kunnen, maar gebeurd niet.
  Schepen in Europoort zouden verplicht opschonere brandstof moeten gaan varen, maar het hoeft niet van onze bestuurders, die zijn bang omzet te verliezen aan de buren, en nemen de vele rotterdamse doden graag voor lief.

 3. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  De zeer slechte score op biodiversiteit zou kunnen komen doordat ons land helemaal op de schop is geweest. Behalve de Waddenzee,maar of die meetelt, heb ik niet kunnen achterhalen.
  Op het land hebben we natuurlijk veel intensieve landbouw. In Brabant bijvoorbeeld monoteelt met 1 soort mais en de rest van de plantengroei wordt kapot gespoten

 4. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  De slechte klimaatscore, komt door het hoge aandeel fossiele energie. En Nederland is duidelijk slechter dan de ons omringende landen. We hebben dan ook een dom en corrupt systeem om de onrendabele top van duurzame energie te betalen.
  Verder hebben we geen waterkracht. En gezien de score van Frankrijk, zou het me niets verbazen als ze kernenergie als positief scoren. Dat is fout, want uiteindelijk levert kernstroom ook CO2 uitstoot op.

 5. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  De eerlijkheid gebied wel te vertellen dat de meeste politici vonden dat het energierapport geen houvast bood welke van de 3 fossiele scenario’s nu het beste was.
  Dat advies ontbrak. Voor de fossiele wereld maakt het natuurlijk niet uit welke vorm van fossiel we kiezen als het maar fossiel is.

  gelukkig kunnen we ook niet fossiel kiezen, wind en zon. Alleen jammer dat de overheid die keuze zo onaantrekkelijk maakt

 6. Aad Verbaast zegt:

  Avatar van Aad Verbaast
  Ik zag net Vermeend bij Pauw en Witteman een goots plan verdedigen met een vlammend betoog voor een miljarden investering voor meer dan 1000-en windmolens voor de kust van Nedeland. Genoeg (als ik het goed verstaan heb) voor 60% van onze energievoorziening.
  Wilde ik je graag even laten weten.
  Niet gezien? Kan alsnog op de site van P&W!
  Reactie is geredigeerd

 7. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Helaas kon Vermeend niet uit zijn woorden komen.
  Wind opzee is leuk, maar de komend ejaren nog 1.5 keer zo duur als op het land. En RWS speelt de baas op de Noordzee, en die willen geen windmolens.
  De gebruikelijke stammenstrijd in den haag dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *