Het OCH volk vindt windenergie wel goed


Matthijs Wolters van Smart Agent Company deed onderzoek naar de beleving van windmolens in de omgeving. Wat blijkt, 70% van de nederlandse bevolking is positief over windmolens bij hen in de buurt, of vindt er eigenlijk niets van, dat zijn de mensen in het OCH segment. Zij zijn eigenlijk met andere dingen bezig, en vinden het wel goed als anderen vinden dat die windmolens er moeten komen.
Opvallend was ook dat 87% van de mensen in de representatieve steekproef, het begrip “dichtbij” alleen mentaal hanteerden. De feitelijke afstand deed er eigenlijk niet toe. Die 87% vond afstanden tussen 400 m en 4 km allemaal dichtbij, en ze hadden er geen last van.
Die 214 windpark projecten in de pijplijn zijn meestal gestagneerd, doordat gemeentepolitici niet willen of durven meewerken, ze zijn bang voor ca 4% van de notoire tegenstanders, die de grote meerderheid de zelf opgewekte duurzame energie wil onthouden.

De schizofrene overheid
Het onderzoek was in opdracht van een clubje amtenaren dat werkt aan meer wind op land en koortsachtig onderzoekt welke van de 214 gestagneerde windpark projecten zijn te redden. Daarmee moet de kabinets doelstelling van 2000 MW meer windmolens op het land worden gerealiseerd.
Hoewel ze er hard aan werken, werken de collega’s van EZ ook hard tegen door de condities voor windenergie onwerkbaar slecht te maken. De SDE subsidie is te laag, windmolen prijzen zijn dit jaar 10% gestegen, maar de SDE subsidie stijgt maar 4%, volgens het advies dat EZ bij ECN bestelde. Natuurlijk heeft EZ die opdracht met die doelstelling aan ECN meegegeven, bevestigde een ambtenaar van EZ. Je gooit een kwartje in ECN en ze zeggen wat je wilt horen. ECN heeft daar een aparte afdeling voor, de afdeling beleidsadviezen.

Dus onze overheid is zeer schizofreen bezig, De doelstelling is helder, 2000 MW er bij in 2011, maar het feitelijke gedrag is ook helder, dat mag niet lukken.
27 okt tekende EZ enVROM een convenant met de fossiele energiebedrijven, dat hen toestaat meer kolencentrales te bouwen, en als schaamlap, beloven de kolenboeren dat ze een paar windmolens zullen bouwen.

Voor uw fossiele energiebedrijf is duurzame energie slechts een PR instrument.

Alleen Eneco wilde het convenant niet tekenen, zij hebben dan ook geen kolencentrales.
De extra kolencentrales zullen het nog moeilijker maken om de duurzaam opgewekte stroom op het net te krijgen, want de kolenstroom krijgt voorrang boven duurzame stroom.
Dat is impliciet geregeld in het kolenconvenant

Er zit dus niets anders op dan zelf een eigen duurzaam energie bedrijf te beginnen, regionaal, bijvoorbeeld in Oostbrabant.

Het hele rapport “Het vergroten van de betrokkenheid bij windenergie, een burgerparticipatieproject” is te downloaden op http://www.windenergie.nl/site/data/document/216.pdf

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, guldenlijn en getagd, , , , , . Bookmark de permalink.

6 Reacties op Het OCH volk vindt windenergie wel goed

 1. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  In de segmentatie worden 4 groepen onderscheiden met ieder een aparte beste benadering
  – TOP Fervente voorstanders, doen bijna altijd mee
  – OKE Ook voorstanders, maar wel zakelijk en eerlijk blijven
  – OCH Vinden het best, als de emotionele kant eerlijk geregeld wordt
  – NEE mogen meedoen maar willen niet

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Hoewel de ambtenaar van VROM die opdrachtgever was voor dit onderzoek, beloofde het rapport publiek te maken, of minstens een samenvatting, is dat helaas nog niet gebeurd.
  Stuur een email naar mijn blog met een verzoek om toezending, dan email ik het.

 3. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Het heel rapport is te downloaden van de VROM website
  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=6987

  “Het vergroten van betrokkenheid bij windenergie”

 4. Coen Heveling zegt:

  Recent hoorde in Geert Bosch van bureau Bosch en van Rijn beweren dat 84% van de Nederlandse bevolking vóór windenergie op land is. Hij vergat dat meer dan 80% van die groep binnen de bebouwde kom woont en nooit een molen in zijn voortuin te vrezen heeft. Naïeve bewering van Geert.
  Ook bij ons in de buurt was iedereen zeer begaan met het millieu, op alle fronten. Totdat er een windmolendreiging aangemeld werd. Een draagvlakonderzoek, gehouden vier maanden na de eerste berichten geeft een heel ander beeld. (http://www.heveling.com/draagvlakonderzoek%20def.pdf)
  Denk daar allemaal maar eens over na, voordat je oordeelt.
  (Windenergie op land is de meest subsidievangende groene energievorm. En de enige groene energievorm die overlast voor de omwonenden met zich mee brengt)

  • Henk Daalder zegt:

   Coen, jou enquete is een schoolvoorbeeld van een tegenstanders onderzoek.
   Ik verbaas mer er altijd over hoeveel mensen positief blijven onder de druk van de tegenstanders.
   Eerst een paar maanden veel negatieve PR tegen windmolens, en dan komt er een enquete van de tegenstanders over die windmolens.
   Zo bak je de uitkomst voor, zoals je zelf wilt.

   Vraag je je zelf nooit af hoe het toch komt dat ondanks die negatieve propaganda, er nog steeds mensen zijn die niet op de hoogte zijn van de plannen?
   Daaruit blijkt dat er inderdaad 4 groepen in de samenleving zijn die vanuit hun eigen waarden, en perceptie echt anders over windmolens denken dan jullie, tegenstanders.

   Geert Bosch werkt natuurlijk voor de windpark huisjesmelkers, die net als bij jullie, bewoners buitensluiten.
   Jullie enquete vragen zijn ook bedoeld om mensen zich dat buitensluiten eerst te laten realiseren, en daarna kom je met de draagvlak vragen. Zo maak je een gekleurde, en voor een draagvlak meting nutteloos onderzoek.

   Maar Geert Bosch heeft wel gelijk, als je de vraag er bij haalt.
   Al een jaar of vijftien worden mensen regelmatig bevraagd welke soort energie hun voorkeur heeft
   – wind en zon heeft bij meer dan 80% de voorkeur
   – dan gascentrales 10%
   – kolencentrales 5%
   – kerncentrales ook 5%

   Er is ook ander onderzoek gedaan naar de perceptie van windmolens. Daarbij bleek dat de afstand tussenwoning en windmolen geen effect had op de perceptie, of die afstand nu 400 m, 4 of 40 km was.
   Dat komt, omdat windmolens op 400 m of verder geen impact meer hebben.

   Op 200 m afstand geven windmolen een vergelijkbaar geluid als verkeer in de straat of op nabijgelegen snelwegen.
   In Houten werd dit onderzocht.
   Windmolen op 300+ m afstand: 47 dB geluid
   verkeer in de wijk en de eigen straat: 63 dB geluid. Dus luider dan de windmolens, vandaar dat die windmolens bij objectief onderzoek geen impact blijken te hebben.

   Ook op de horizon zijn andere objecten groter en talrijker dan windmolens.
   Mensen zien vanaf de openbare weg, als verkeer, veel meer straatlantaarns, en die zijn ook groter dan de windmolens op 400 m afstand.

   De rest van de soorten impact van windmolens is onzin, en wordt alleen veroorzaakt door de negatieve propaganda leugens zoals actiegroepen die verspreiden. Zij praten de woningwaarde omlaag, zoals makelaars die omhoog praten.

   Goed draagvlak onderzoek
   Bij een echt draagvlak onderzoek, geef je mensen de vrije keus.
   – Zou je een kavel windpark in dat plan willen kopen, voor eigen gebruik en voordeel?
   – Wil je daar trotse eigenaar van worden?
   – Wil je daarmee zelf onafhankelijk worden van (fossiele) energiebedrijven?
   – En heb je daar de prijs voor over? Nu 1500 EUR bij aankoop van een eigen kavel windpark, en daarna 5000 EUR voordeel, in als jou de windmolens er staan?

   Windmolens zijn onschadelijk, door de strenge bouwregels, de anti propaganda van tegenstanders is schadelijk.
   Auto’s en houtkachels zijn schadelijk, er sterven dagelijks ca 400 mensen aan de fijnstof, maar daar is draagvlak voor. Want we doen het zelf. Al klagen de buren van houtkachelstokers wel over de stank. Ze legende koppeling niet met de ziekten die ze gaan krijgen.
   Ook klagen mensen nooit over hun eigen auto in de straat.

   Daarom is het belangrijk dat niet de tegenstanders vrij baan krijgen met hun leugens, maar de voorstanders de kans krijgen een eigen kavel windpark te kopen

  • Henk Daalder zegt:

   En over subsidie.
   Er gaat jaarlijks 18 miljard subsidie naar bedrijven, en 0,08 miljard naar burgers.
   10 miljard is indirecte subsidie,zoals korting op de energie belasting investerings aftrek, lagere brandstof acijns, ook bij vliegvakanties, overigens
   8 miljard is SDE subsidie

   Grofweg gaat per jaar:
   4 miljard naar buitenlandse investeerders in Noordzee windparken
   1,5 miljard naar centrales die biomassa op stoken, dat zijn ook buitenlandse eigenaren
   1 miljard naar boeren die biomassa vergisten
   0,5 miljard naar windmolens op het land

   Dus windmolens op het land krijgen de minste subsidie.
   En eigenlijk is die subsidie voor windmolens op het land overbodig.
   De kostprijs van stroom uit windmolens op het land is 2,2 cent per kWh
   Toch krijgen bedrijven, windpark huisjesmelkers, 8 tot 9 cent SDE subsidie. Die subsidie gaat vooral naar banken en naar de winstmarge van de windpark huisjesmelkers en energiebedrijven met eigen windmolens.

   Zoals altijd bepalen de subsidie voorwaarden hoe duur windparken worden.
   Bij de SDE moeten bedrijven wel burgers buiten sluiten, en windpark huisjesmelker worden, anders krijgen ze geen subsidie.
   Dit heeft ook tot gevolg dat ook burger cooperatie hun eigen leden moeten benadelen, om SDE subsidie te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *