Kernenergie kosten en duurzaamheid voor dummies

In de volksrant van zaterdag 5 september een groot artikel waarin de door het cda geregisseerde ophef over kernenergie wordt geanalyseerd. Bert Wagendorp, ongetwijfelt voorstander, pleit voor een niet emotionele benadering, en uitgaan van feiten. Daarom zet ik hier de feiten van Kernenergie en echte duurzame Windenergie, onze toekomst, op een rijtje.
Steeds vergelijk ik kernenergie met windenergie. Omdat windenergie op dit moment verreweg de goedkoopste en best beschikbare vorm van duurzaam opgewekte stroom is.

Bouw kosten
– Bouw kerncentrale van 1 GW kost 5 miljard, of 10
– Bouw windpark van 3 GW kost ook 5 miljard (1700 EUR per kW opgesteld vermogen, draaiend en aangesloten op het net opgeleverd ergens in Nederland.
Op zee is het 50% duurder en nu nog onbetrouwbaarder.

CO2 uitstoot
– Kerncentrale van 1 GW vergelijkbaar met de CO2 uitstoot van een 300 MW gascentrale, door de CO2 die vrijkomt bij de opwerking van uranium erts. Dit percentage CO2 uitstoot van kernenergie van nu 30%, zal exponentieel stijgen als de vraag naar uranium toeneemt, de ertsen worden dan armer en de CO2 uitstoot exponentieel groter.
– Een windpark stoot net als een kerncentrale zelf, geen CO2 uit, maar bij de fabricage van ijzer komt wel CO2 vrij, dat heeft de Windmolen in ca 3 maanden gecompenseerd met de duurzaam opgewekte stroom
Een kerncentrale doet dat ook, voor zijn eigen ijzer en beton, maar daar moet toch steeds nieuw uraniunm in gestopt worden, en dus zal er een constante stroom CO2 bij een kerncentrale vrijkomen.

Operationele kosten
– Kerncentrale Personeel 300 medewerkers, schatting
– Windpark van 1000 windmolens van 3 MW a 4 mandagen onderhoud per jaar: 20 onderhouds medewerkers + 20 mensen voor onderhoud aan de extra hoogspannings leidingen omdat de windmolens over het land zijn verdeeld.

Gevaar en risico
– Echter, bij een kerncentrale is ook opslag van zeer giftig afval nodig. Het risico dat dat vrijkomt is onverzekerbaar, en elk jaar wordt genoeg radioactief afval gemaakt om heel Nederland onleefbaar te maken voor 200.000 jaar, Een keer een fout of aanslag, en Nederland is meteen voor 200.000 jaar ontoegankelijk.
– Een windmolen kan omwaaien of er kunnen wieken afbreken. Het risico is dan beperkt tot een straal van 100 meter om de windmolen heen, en vergelijkbaar met het risico dat er iets van een flat in de stad afwaait en op straat valt, tijdens een storm. Het risico is er alleen tijdens zeer zware stormen.
Maar autobezitters die bij een flat wonen, waar ook wat af kan waaien, en daar hun auto parkeren, hoeven daar niets extra’s voor te betalen.
De risico’s van kernenergie zijn dus oneindig veel groter dan die van windenergie.

Onafhankelijkheid
Een kerncentrale heeft uranium nodig
, daarvoor zijn we afhankelijk van enkele landen die dat hebben. ipv Rusland met zijn gas is er dan bijvoorbeeld een dictator in Afrika die ons allerlei eisen probeert op te leggen
Verder zijn we bij kernenergie afhankelijk van “kernenergie specialisten” die zo graag een nieuwe kernenergiecentrale willen bouwen, dat ze de politiek misbruiken om de publieke opinie te bewerken.
Het kernafval moet ook opgewerkt worden, waarbij we afhankelijk zijn van bijvoorbeeld franse opwerk fabrieken, waar wel eens iets fout gaat en waarbij het milieu dan besmet wordt met ons eigen radioactief afval, als we nog meer kerncentrales willen.

Windenergie is simpel en we zijn niet echt afhankelijk van de huidige marktleiders, bovendien er is een bloeiende markt, met keuze.

Totaal oplossing
Frankrijk probeert alles met kernenergie te doen, maar kernenergie is niet duurzaam. Daarom heeft ook Frankrijk inmiddels een programma voor de opbouw van windenergie in het land.
Met windenergie is alle energie op te wekken die we verbruiken, nu en in de toekomst. Maar het hoeft natuurlijk niet voor 100%. Aangezien wind gratis is, is 100% wind wel het goedkoopst en het meest duurzaam. Als we dat willen, is er altijd de groeifase daar naar toe, in die tijd blijven we natuurlijk ook de huidige bronnen en centrales en WKK installaties gebruiken, alleen steeds minder.

De huidige bronnen zijn aardgas, steenkool voor stroom en olie voor onze auto’s, en op dit moment 4% windenergie.

Wat als het niet waait?
Als “het niet waait” is er ook windstroom, maar misschien niet genoeg.
In het gebied Noordzee, Nederland Duitsland Belgie en Noord Frankrijk, waait het vrijwel altijd.
Op deze manier, spreiding van de windmolens over een veel groter gebied creert Duitsland 100% duurzame regio’s. Denemarken heeft een uitwisselings contract met stuwmeren in Noorwegen en Zweden. Waait het te veel, dan gaat de Deense windstroom ook naar de stuwmeren, is er te weinig wind dan gaat de stroom uit het stuwmeer terug naar Denemarken.
Nederland heeft sinds dit jaar ook een Norned kabel van 700MW

De feiten in de nederlandse politiek

Door de eenvoud en betrouwbaarheid van windenergie en de zeer risicovolle problemen van kernenergie moeten we ons sterk afvragen of politici die kernenergie wllen, wel goed bij hun hoofd zijn, of wie hen tot deze waanzin voorstellen gebracht heeft. Zijn kernenergie voorstanders nog wel toerekeningsvatbaar, en geschikt als volksvertegenwoordiger?
In ieder geval zijn ze niet meer geloofwaardig.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

6 Reacties op Kernenergie kosten en duurzaamheid voor dummies

 1. koerbagh zegt:

  Avatar van koerbagh
  Laat de consument zelf de keuze maar maken. Wil je groene stroom: neem groen stroom. Wil je kernenergie? Neem kernenergie. Laat de goedkoopste, betrouwbaarste en duurzaamste zichzelf maar bewijzen. Leve de liberale energiemarkt.
  http://www.newclearpower.eu

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Er is helaas geen vrije energie markt.
  Onze overheid draagt de kosten van de risico’s en bouw van centrales.
  Borssele, en vrijwel alle kolen en gascentrales zijn met overheidsgeld gebouwd, 40 jaar geleden.
  Dus de stroom kostprijs omvat nu alleen de operationele kosten, voor brandstof, personeel en onderhoud.

  De marktpartijen hebben het over een “level playing field” maar natuurlijk alleen als de markt tegen hen is..
  Dat er nu niets aan gebeurd om deze volslagen scheve marktverhouding te corrigeren, is een teken van de corruptie in den haag en bij de energiebedrijven.
  De meeste energie bedrijven van nederlandse oorsprong zijn eigenlijk ook nog van de overheid, die grootaandeelhouder is.
  Alleen bedrijven zoals Eon, RWE en Electrabel, zijn echte marktpartijen, maar wellicht met steun van buitenlandse regeringen

 3. mylene zegt:

  Avatar van mylene
  Frankrijk heeft de laagste CO2 productie van heel Europa, dankzij de keuze van kernenergie. Frankrijk heeft een overproductie en is daardoor Europa’s grootste exportland van elektriciteit. De reden waarom Frankrijk nu ook windmolens bouwt is vanwege een EEG richtlijn die 20% herniewbare energie oplegt in een aantal jaren. Dankzij de hoge subsidie die (ook via de EG) aan windmolens gegeven wordt is het heel lucratief geworden voor investeerders. Vele exploitanten, voornamelijk uit Duitsland, zijn op de winst uit, want zelfs als de windmolens niet draaien wordt er uitbetaald. Burgemeesters van kleine gemeenten ontvangen de energiebedrijven met open armen omdat het grote sommen geld voor de kas van hun gemeente oplevert.

 4. hans zegt:

  Avatar van hans
  @mylene

  Bij de berekening van de co2 uitstoot wordt gekeken naar de nationale uitstoot. De uitstoot van kernenergie, door winning van uranium, wordt toegekend aan het land van delving. Daar heeft frankrijk geen last van in de calculaties.

  Zou je dat wel doen, dan is frankrijk ineens niet zo schoon meer.

 5. Henk Daalder op weg naar Kopenhagen zegt:

  Avatar van Henk Daalder op weg naar Kopenhagen
  In Nederland krijgt windenergie, ca 3 cent subsidie op een prijs van 8 cent per kWh. En dan alleen op het eerste deel van de totale opbrengst.
  Kolencentrales worden ook gesubsidieeerd, doordat ze gratis mogen vervuilen.
  Kerncentrales mogen op kostenvan de staat verzekerd zijn tegen het lekken van radioactiviteit.
  Bovendien heeft de overheid Borssele betaald.
  Er is bijna geen commercieel bedrijf dat de peperdure kerncentrales kan betalen.
  Ze worden bijna allemaal, zoniet alle, door overheden betaald.
  Frankrijk is een mooi voorbeeld.
  De staat dat is Electricité de France

  Naarmate de uranium ertsen armer worden stijgt ook de CO2 uitstoot van kernenergie.
  Nu is dat al ca 1/3 van wat een gascentrale aan CO2 produceert.
  De verwachting is dat rond 2080 de ertsen zo arm zijn dat de uitstoot van kernenergie gelijk is an die van een kolencentrale.

  Maar tegen die tijd zal kolen en kernstroom onverkoopbaar zijn. Dan zal ieder weldenkend mens en land zijn eigen energie opwekken uit duurzame bronnen zon en wind.

 6. Max zegt:

  De kans op een nieuwe Tsjernobyl ramp blijft altijd bestaan.Chernobyl hebben we goed verwerkt, dit paste immers in het plaatje van de onbetrouwbare en hopeloos onveilige toestanden binnen de USSR in het Oostblok. Maar dat hetzelfde ook mogelijk zou zijn binnen het rijke en perfecte Westen? Neen, daar hadden we nooit bij stilgestaan. Daar bestaan immers talrijke commissies voor, quota’s allerlei, controlemechanismes, enzovoort, neen, zo’n ramp zou in de geïndustrialiseerde wereld nooit gebeuren.Jaarlijks vinden er duizenden kleine incidenten plaats bij nucleaire installaties, waarbij werkers worden bloot gesteld aan radioactiviteit en lekkage van radioactief materiaal in het milieu plaatsvindt. Daarbij is vastgesteld dat vrijwel alle nucleaire ongelukken worden veroorzaakt door menselijke fouten. Bijvoorbeeld, het Windscale ongeluk op 10 oktober 1957 werd veroorzaakt doordat een wetenschapper het vermogen van de centrale te snel opvoerde. De gevolgen van de radioactieve neerslag veroorzaakte meer dan 30 doden in de omgeving. In een ander incident op de Brown’s Ferry kerncentrale in Alabama in 1975 veroorzaakte een elektricien bij een kabelinspectie – met gebruik van een kaars – een zeven uur durende brand waarbij onder meer vijf nood koelsystemen van de kernreactor werden vernield. De centrale moest voor meer dan 18 maanden uit productie worden genomen en de schade bedroeg meer dan 40 miljoen dollar. Op verschillende plekken in Europa gaat het ook flink mis.In het Duitse Asse, waar sinds de jaren zeventig radioactief afval wordt opgeslagen in zoutkoepels, zijn vaten aangetast door het zoute pekelwater. De vaten zijn gaan roesten en gaan lekken. De Duitse overheid heeft de boel inmiddels over moeten nemen van het bedrijf dat verantwoordelijk was en raamt de kosten van de schoonmaakoperatie op een slordige 2 miljard Euro. Voor alle duidelijkheid, de belastingbetaler krijgt hier de rekening van gepresenteerd. In het franse Le Hague, waar ook Nederlands afval is gestort, lekken vaten radioactief afval in het grondwater. Eind 2007 kwam er door een aaneenschakeling van fouten en technische problemen radioactief materiaal vrij uit de Spaanse kerncentrale in Ascó. Dit ongeluk werd in eerste instantie niet gemeld aan de nucleaire veiligheidsautoriteit. Vier maanden lang is de lekkage verzwegen totdat Greenpeace onderzoek in april van dit jaar aan het licht bracht dat de omgeving ernstig radioactief vervuild is. Schoolklassen hebben de centrale zelfs nog bezocht in de periode van de lekkage! Tot 60 kilometer buiten de centrale is radioactief materiaal gevonden. Dit ongeluk en het opzettelijk verzwijgen ervan toont aan de les van Tsjernobyl nog lang niet geleerd is. Begin juli 2008 lekte in Tricastin in Zuid-Frankrijk 30 kubieke meter uraniumhoudende vloeistof uit een container. De centrale moest tijdelijk haar deuren sluiten. De gelekte vloeistof kwam terecht in een rivier. Korte tijd later raakten ongeveer honderd mensen „licht” radioactief besmet tijdens onderhoudswerken. Duitsland heeft zelf ervaring met ernstige bijnaongelukken (bijv. Brunsbuttel) en toename van leukemie rond kerncentrales. Bijna dagelijks vinden wereldwijd in gelijkaardige kernreactoren kleine en middelgrote incidenten plaats. In sommige gevallen, zoals in 2002 in de Davis Besse-kerncentrale in Ohio, werd een grote kernramp op het nippertje en eerder toevallig vermeden.Een ramp als in Fukushima kan ook in kerncentrale Borssele plaatsvinden. Kerncentrale Borssele is al meerdere malen door het oog van de naald gekropen omdat de noodkoeling niet functioneerde.http://www.tegenstroom.nl/node/1129Kernenergie speelt een kleine rol op de Nederlandse energiemarkt, het sluiten van Borssele zou geen problemen opleveren voor de energievoorziening. Dat kerncentrales gevaarlijk zijn zien we nu wel in Japan.Verwijderen van radioactieve stoffen uit de omgeving is vrijwel onmogelijk; wat niet verwaait slaat neer. Afhankelijk van de cijfers moet bv. besloten worden een bepaald gebied voor lange tijd onbewoond en ongebruikt te laten. De lijst van mogelijke ziektes door blootstelling aan straling is schrikwekkend: genetische mutatie, geboorteafwijkingen, kanker, leukemie, hartaandoeningen en problemen met voortplanting, afweer en klieren.Een keer een fout of aanslag, en Nederland is meteen voor 200.000 jaar ontoegankelijk!!!!Over de hele wereld al meer dan 120 ongevallen in kerncentrales zijn gebeurd, met als meest tragische voorbeeld de ramp in Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne in 1986. De nucleaire crisis in Japan drukt ons op een afschuwelijke manier met de neus op de feiten. Ook al is de kans op een dergelijke ramp klein, als het mis gaat ontstaat een oncontroleerbare situatie en kunnen de gevolgen enorm zijn en via Japan ons een dringende boodschap is gegeven door moeder natuur: sluit alle kerncentrales en verbieden nieuwe te bouwen! De enige manier om toekomstige ellende met kernenergie te voorkomen, is stoppen met kernenergie en overstappen op schone energie.De nieuwste, moderne kerncentrales zijn veiliger dan die van de eerste generatie. Maar echt veilige centrales bestaan niet. Menselijke fouten zijn in geen enkel bedrijf uit te sluiten. En de gevolgen van zo’n fout in een kerncentrale zijn vele malen groter dan bij een gewoon, niet-nucleair bedrijf.Een ongeluk in een kerncentrale is zelfs onvergelijkbaar met een ongeluk in een grote chemische fabriek, omdat de radioactieve straling die bij een kernongeluk vrijkomt niet kan worden opgeruimd of schoongemaakt, duur en zadelt ons 240.000 jaar op met levensgevaarlijk afval.Een reactor genereert elk jaar een hoeveelheid radioactiviteit gelijk aan duizend kernsplijtingsbommen!!? De kosten van onderzoek en ontwikkeling, het bouwen van kerncentrales en de verdere bewaking, ontmanteling verwerking van afval en eeuwig ‘veilig’ verwerken van dit nucleaire afval zijn zo megalomaan dat ze in hun totaliteit makkelijk een andere route, die wel foutvriendelijk is, zal kunnen financieren. Wereldwijd levert kernenergie slechts 15% van alle stroom en maar 3% van alle energie. Duurzame energie levert nu al 20% van alle stroom.De productie van duurzame energie groeit bovendien veel sneller dan van kernenergie, gemiddeld over de laatste 15 jaar met 25% per jaar, tegen nog geen 1% voor kernenergie. Naast duurzame energie kan door energiebesparing ruim 50% minder energie verbruikt worden.Rond 2050 kunnen bijv. alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn, daardoor alleen al is 40% minder energie nodig.Zonne-energie kan in 2030 bijna de helft van de wereldbevolking van stroom voorzien. Windenergie kan dit jaar al 10 procent van de Europese vraag naar elektriciteit dekken.Wind is gratis, en als een windmolen versleten is, kan hij gerecycled worden.http://www.windenergie.nl/46/ De plaats waar hij stond kan desnoods helemaal ontruimd worden en nergens is dan nog iets schadelijks overgebleven.Bovendien levert windenergie zijn duurzame stroom decentraal, dus is het een zeer robuuste energievoorziening.Duurzame energie is gratis, wind waait gratis en oneindig, en de zon ook.Voor kernenergie blijven we afhankelijk, want uranium moet je inkopen.In andere landen is duurzame energie de normale keuze, en wordt fossiele energie alleen nog gebruikt als het niet anders kan.Kijk maar naar bijvoorbeeld Spanje, dat die voorkeur op internet https://demanda.ree.es/demanda.html 6% windstroom, tijdens de dagelijkse piek.Kijk maar naar Duitsland, waar de een wettelijke feed-in regeling hebben. Daar heeft duurzame energie vanzelfsprekend voorrang. Kortom: we staan aan de vooravond van een energie[r]evolutie.http://szrzlj3.blogspot.com/2010/08/ik-vind-vandaag-islamfobie-een-heel.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *