Angst voor windmolens is slecht en onbehoorlijk bestuur

De regering wil 4000 MW aan windmolens op het land bouwen.
VROM voert hioervoor ene project uit, LUW, en onderdeel daarvan is een inventarisatie van de vele windpark projectjes die nu al in procedure zijn. Bij veel van die projecten blijkt het lokale bestuur de voornaamste hindernis te zijn, maar ook landelijke “regelgeving” en Rijkswaterstaat is een grote hindernis. Ook is gebleken dat de SDE subsidie te laag is voor windparken in het binnenland.

Nu komen berichten in het nieuws dat de “bevolking tegen windmolens” is, maar het tegendeel is waar.

Het klopt dat de lokale en haagse politiek en de haagse regelgeving 2/3 van de projecten laat struikelen.
Maar juist 2/3 van de bevolking steunt inmiddels windenergie.
Echter de meeste inwoners vinden het niet leuk als ANDEREN in HUN regio een windpark bouwen.
Inwoners moeten dat zelf kunnen doen, dat moet de regelgeving faciliteren.
Concreet:
– financieel voordeel voor groepen inwoners van een regio die samen een windpark willen, ze kunnen dan geholpenworden door een project ontwikkelaar. Maar de groep inwoners moet het willen.
– Die inwoners moeten zelf voordeel hebben aan hun eigen windpark.
Dan zal blijken dat diezelfde inwoners wel degelijk positief zijn over windmolens bij hen in de buurt.
– Bestuurders moeten even afstand nemen van de koudwatervrees voor windmolens. Het zijn nu eenmaal verreweg de smpelste en goedkoopste appraten om duurzame stroom op te wekken.
En ook de beste manier om onze CO2 uitstoot te reduceren.
Helaas zullen de fossiele opwekkers dan wel een stapje terug moeten doen, wat hun lobbyisten ook vertellen. Huizen waarvoor een windmolen in de buurt, duurzame stroom opwekt, worden juist meer waard.
Slechts een klein deel van de bevolking is echt tegen windmolens, en die groep is groter naarmate ze meer worden buitengesloten.

Als de gemeente daarvoor ook wat meer OZB mag innemen, dan heeft de gemeente dubbel voordeel van die windmolens.
– en OZB op de windmolens zelf
– en extra OZB op de duurzaam van energie voorziene huizen.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

2 Reacties op Angst voor windmolens is slecht en onbehoorlijk bestuur

  1. Aad Verbaast zegt:

    Avatar van Aad Verbaast
    Als het Westen (en Nederland doet hard mee daar aan) bereid is om oorlogen te voeren (met duizenden en duizenden doden) om de olie en gas toevoer veilig te stellen, dan moet het toch ook mogelijk zijn om deze goede alternatieven gewoon voortvarend op de rit te krijgen!

  2. Henk Daalder zegt:

    Avatar van Henk Daalder
    Het is de blindheid voor duurzame oplossingen bij politici en bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *