De hufters van EZ naaien consument een fossiel oor aan

EZ heeft het energie rapport uitgebracht. Met daarin de plannen voor de nederlandse energie toekomst tot 2020. “Wanneer we 20 % duurzame energie zullen benutten.”
Met tegenzin, heb ik het rapport zitten bekijken op die duurzame component en werd steeds kwader. Je zou verwachten dat met die ambitie, een zindelijke overheid alles uit de kast haalt om die 20% te realiseren.
Maar dit is wat ik vond:

Uit het rapport:
Onze energievoorziening is nog sterk aanbodgestuurd en weinig flexibel. Een flexibeler energievoorziening
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen ‘betrouwbaar’,  ‘betaalbaar’ en  ‘schoon’. Meer flexibiliteit wil zeggen dat nieuwe ontwikkelingen en technieken, zoals wind- en zonneenergie, andere gassoorten, elektrische auto’s en decentrale productietechnieken, probleemloos in het systeem geïntegreerd kunnen worden.

Let op het woordje “probleemloos” In deze context is dat een leugen van EZ. Die ambtenaren moesten  er kennelijk voor zorgen dat energie bedrijven geen last zouden krijgen van consumenten die met decentrale opwekking zelf een duurzamer leven willen gaan leiden. Daarom wil EZ de monopolistische netwerkbedrijven nog machtiger maken. Terwijl ze volgens de waarnemingen in dit rapport juist flexibele duurzame dienstverleners moeten worden.
Maar in plaats daarvan worden bedrijven als Greenchoice, incasseerders voor de fossiele industrie.
Laat de tweede kamer dit even rechtzetten.
Zie verder hieronder bij “punt 2”

Windenergie p72, subkopje, waarom geen geen zelfstandig hoofdstuk
Elektriciteit die afkomstig is van windmolens die op land zijn opgesteld, is van alle duurzame opties het goedkoopst en concurreert het beste met elektriciteit uit fossiele bronnen. De komende jaren moet het aandeel ´wind op land´ groeien van 1500 MW naar 4000 MW. Uit de SDE-regeling wordt de onrendabele top betaald.

Onbegrijpelijk dat zelfs de “economen” van EZ, de goedkoopste en meest concurrerende keuze niet de plaats geven die het zou moeten krijgen. Dat kan alleen maar als deze hufters ook nog corrupt zijn.

Ik mis deze tekst, de feitelijke situatie:
Het is gebleken dat de schatting van de investerings kosten van het ECN te laag is. Zij schatten in 2007 dat de investering van in een grote windmolen ca 1100 EUR per kWh is, maar dat blijkt nu 1300 EUR te zijn. Daardoor compenseert de SDE niet echt de onrendabele top, en zetten initiatiefnemers hun projecten stil. Vooral in het binnenland blijkt de SDE ongeschikt voor het officieel beoogde doel. (maar wij van EZ hebben het wel zo bij volle bewustzijn opgezet)
Om de kabinetsdoelstelling te halen, zal EZ voor 2009 een echt dekkende vergoeding voor de onrendabele top vaststellen.
Op EZ is gebleken dat windinitiatiefnemers de SDE boycotten, daaarom is al besloten dat voor Noordzee windprojecten per project een toegesneden subsidie overeenkomst zullen krijgen.
MAW de SDE is kennelijk zo slecht, dat EZ hem zelf niet wil toepassen.


Het grootste probleem (bij Wind Op land) is de landschappelijke inpassing en het maatschappelijk draagvlak (‘not in my backyard’).

Het komt EZ kennelijk goed uit dat dit een probleem is, want ze komen niet met een aanpak van het probleem.

Ik mis:
– Daarom krijgen windcooperaties voorrang bij procedures en op het netwerk, als minstens 10 % van de lokale bevolking lid is van zo’n cooperatie.
– Bovendien zullen de slimme meters verplicht geschikt gemaakt worden zodat de leden van een windpark cooperatie de stroom kunnen gebruiken die ze met eigen middelen opwekken. De netbeheerders krijgen de taak dit met gesloten beurs mogelijk te maken.

Want (dit is je reinste newspeak):
1. Ter verbetering van de werking van de kleinverbruikermarkt wordt op 1 januari 2009 het capaciteits-tarief ingevoerd en vanaf januari 2010 het zogenoemde leveranciersmodel, waardoor de leverancier het enige aanspreekpunt wordt voor alle administratieve en andere vragen rond de energieleverantie.

2. De netwerkbedrijven zijn publieke ondernemingen met een belangrijke maatschappelijke functie en moeten daarom in publieke handen blijven. Binnenkort komt de expertgroep ‘Publiek Aandeelhouderschap’ met aanbevelingen over de nadere invulling hiervan. Het kabinet zet in op de ontwikkeling naar een beperkt aantal sterke en toekomstgerichte netwerkbedrijven.
Versnippering moet worden tegengegaan en professionalisering wordt bevorderd.

Gevolgen van deze hufterige ambtelijke keuzes op EZ:
Het capaciteitstarief betekent dat je straks maandelijks bijv altijd 60 EUR betaalt voor het transport van kolenstroom ergens in het land niet voor jezelf, terwijl je zelf vooral je eigen zonnestroom of windstroom gebruikt die thuis of in de eigen regio wordt opgewekt, met eigen middelen.
Consumenten betalen dus voor de fossiele decadentie van grote energiebedrijven.

Daarnaast word de SDE opgeblazen, want die is gebaseerd op een hoog tarief per verbruitke kWh.
Met het capaciteits tarief daalt de kWh prijs bijvoorbeeld van 22 cent naar 8 cent. Volgens de pure SDE regeling moet de zonnestroom eigenaar dan per kWh geen 33 cent maar 47 cent SDE subsidie krijgen, en daarvoor is er te weinig SDE gereserveerd. Gelukkig ligt er nog ca 1 miljard aan ongebruikt SDE geld voor windstroom, daar kan dat best uit betaald worden.

Blokkade voor energie cooperaties die samen op 1 punt stroom inkopen.
Als elke consument, verplicht elke maand een vast hoog bedrag moet gaan betalen, wordt het voordelig als een wijk of flat, dat capaciteits tarief eenmalig voor alle leden gaat betalen, ze delen dan de onnodig duur gemaakte aansluiting. Ook een windmolen cooperatie kan dat gaan doen voor alle leden. Daardoor zullen juist kleine netbeheerders ontstaan. Maar dat willen de hufters van EZ kennelijk niet, die moeten juist regelen dat alle consumenten afhankelijk blijven van grote fossiele bedrijven.
“Het kabinet zet in op een beperkt aantal grote sterke netwerk bedrijven”

In dit energie rapport zou EZ antwoorden geven op toezeggingen aan de kamer:

Brief 05-02-08,  SDE-regeling,  Kamerstuk 31 239, nr. 7
In het Energierapport zal de visie op de inzet van duurzame energie voor de lange termijn worden
gepresenteerd, waarbij met name wordt gekeken naar de opties tot 2020

Paragrafen 3.2 en 3.3
Dit blog is juist op deze 2 paragrafen gebaseerd. Zo te zien wil EZ regelen dat de fossiele energie bedrijven de duurzame consument tot 2020 nog flink in de tang nemen.

Nog even dit statement van EZ:
Elektriciteit die afkomstig is van windmolens die op land zijn opgesteld, is van alle duurzame opties het goedkoopst en concurreert het beste met elektriciteit uit fossiele bronnen

Daarom gaat de onze minister van EZ in Saoudi Arabie vragen wat het kost als ze daar nog meer olie mogen kopen.
Wat ze beter kan gaan vragen, is of de Saoudi’s willen investeren in enkele windmolen fabrieken. Dat geeft ook nog werkgelegenheid en omzet in een winstgevende bedrijfsstak, winstbelasting dus.

Mijn advies aan de politiek is om het het beleidsterrein “energie” te verplaatsen van EZ naar VROM.
VROM is de plaats waar echt een omslag naar een duurzame samenleving gemaakt kan worden. Met bergers, consumenten, en in woningen en windmolens in het landschap.
Laat de fossiele bedrijven maar wegrotten bij EZ.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

2 Reacties op De hufters van EZ naaien consument een fossiel oor aan

 1. Mephisto zegt:

  Avatar van Mephisto
  Politiek is in dat opzicht net gelegaliseerde maffia. Als ze de controle verliezen over de grote netwerken, doordat die worden opgesplitst in allerlei kleine netwerken, zijn ze bang inkomsten mis te lopen, waarschijnlijk.

  Coöperaties zijn sowieso staatsgevaarlijk en -als je niet uitkijkt- lichtelijk communistisch. Volgens het opportunistische, asociale grootkapitalisme dan toch.

  ps. Ecopower is goed hè?

  Electrabel heeft in 3 jaar tijd de KWh-prijs verhoogd van 0,145 naar 0,19 en Ecopower van 0,16 naar 0,17 (En dan ook enkel nog omwille van een 10% prijsstijging bij de distributienetbeheerder; die kan alle geleverde groene stroom niet meer verwerken en moet zijn investeringen dus opschroeven. Of zoiets) Ecopower (100% groene stroom) is nu dus effectief al goedkoper dan Electrabel. Heb je trouwens gelezen over de houtindustrie?

  Momenteel wordt 42% van de houtkap binnen Europa -niet- gebruikt voor de bouw of meubels of iets anders bruikbaars, maar DIRECT VERSTOOKT in electriciteitscentrales…

  We worden dus dubbel genaaid; peperdure electriciteitsrekeningen én peperduur hout, omdat ze meer dan 40% van het hout dat op de markt terecht komt, rechts in de verbrandingsovens steken…
  Reactie is geredigeerd

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Dat ze hout zo uit de natuur verbranden, is omdat ze dan minder filtering hoeven toe te passen op het fijn stof uit de biomassa stook installatie.

  Als ze bijvoorbeeld ook afvalhout zouden meestoken, dan zouden de filters even goed en duur moeten zijn als bij een huisvuil verbrandings installatie.

  Gelukkig is zo’n stedelijke biomassa verbrandings installatie nog een stuk schoner dan de open haarden van de mensen in de wijk samen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *