Tunnelvisie bij VROM hindert windenergie

VROM lijkt alleen oog te hebben voor het landschap, als het om de ontwikkeling van windenergie in Nederland gaat. Een groepje ambtenaren is bezig “kwaliteits” eisen voor het landschap te bedenken, om te bepalen of ergens een windpark kan komen. Ze lijken daarbij te vergeten dat er ook nog duurzame energie opgewekt moet worden.

Alsof we met de dure olie en onze toenemende CO2 uitstoot, ons de luxe kunnen veroorloven om gebieden aan te wijzen waar helemaal geen windmolens zouden mogen komen. En alsof een clubje ambtenaren zomaar mag bebalen dat in de ene hoek van het land de inwoners wel mogen verdienen aan windenergie en in een andere hoek niet.

Duurzame energie is op dit moment de energie vorm van duurzame energie die bijna kan concureren op de elektriciteitsmarkt, met fossiel opgewekte stroom. In de windrijkste gebieden dan. In Limburg ligt een plan klaar, maar is gestopt, omdat de SDE subsidie per abuis uitgaat van 1100 EUR per KW en het in werkelijkheid 1400 EUR kost om een windpark te bouwen. Dat hebben we te danken aan de “wetenschappers” van ECN, corruptie bij EZ en laffe politici in de tweede kamer die het wanbeleid van EZ niet aan de orde stellen.
Daarom schiet het niet op met duurzame energie, er zijn kennelijk krachten aan het werk, die de nederlandse maatschappij met alle geweld afhankelijk willen houden van fossiele energie.

Het zijn natuurlijk de windproject ontwikkelaars, die in dit land de dienst uitmaken. En VROM heeft neit de visie of het benul, daar verandering in te brengen. Dat zou een reden kunnen zijn dat de geachte kamerleden niet zorgen dat de SDE subsidie beter wordt, of dat er een regeling naar het succesvolle duitse model komt.

Onze samenleving moet nog leren dat windenergie niet allen door op geld beluste lieden wordt geregeld., maar dat omwonenden van een windpark vanaf het begin zijn betrokken bij de opzet, ontwerp en investering. In landen waar windenergie succesvol is, is die participatie gewoon ingeburgerd. Daar heeft de samenleving als geheel, ggeleerd hoe je windenergie op een acceptabele manier in een regio opbouwd, met het nodige respect voor het landschap

Wij moeten dat nog leren, windenergie in de samenleving opzetten.

Daarvoor zal juist VROM dat leerproces moeten faciliteren, door allerlei organisaties te helpen die participatie en kennisdeling op gang te brengen. Door de juiste wetten en regelingen te realiseren.
Hierbij moeten betrokken burger de kans krijgen mee te praten op plaatse waar het er toe doet.
Gaan ambtenaren die voor de bevolking besluten wat er mogelijk is, maar stellen ze zich dienstbaar op en maken juist van alles mogelijk, wat de lokale bevolking zelf wil.
En gewone burgers moeten op een leuke en vooral gemakkelijke manier deel kunnen nemen aan een windpark in de buurt.
Ook allerlei burgergroepen, bedrijven, organisaties en kennis instellingen, en overheids en bestuurs organen moeten gaan samenwerken in wederzijds voordeel. Nu gebeurt er vrijwel niets, als iedereen de ander wat ruimte laat, wordt dat wel mogelijk.
Het is een leerproces en in Duitsland, Spanje en Denemarken hebben ze dat geleerd, dus waarom zouden wij dat niet kunnen leren?

Zouden de VROM ambtenaren die nu bezig zijn de duurzame energie toekomst de vernieling in te vergaderen, dit ook zelf begrijpen, of zit er ergens op de achtergrond een of andere lobbyist te gniffelen die het in zijn eigen voordeel geregeld heeft? Ten koste van andere clubs met als resultaat dat dit land, en zijn burgers en bedrijven, vooral afhankelijk blijft van fossiel en de mensen die daaraan verdienen.

Lees de dissertatie van Sylvia Breukers: Changing institutional landscapes for implementing wind power.

Een schema met daarin 3 aandachtsgebieden waar het leren gestimuleerd moet worden.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

5 Reacties op Tunnelvisie bij VROM hindert windenergie

 1. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Een voorbeeld, onlangs besloot minister Cramer van VROM dat er bij Woerden langs de A12, geen windmolens mochten komen omdat die de afzichtelijke lelijkheid van het groen hart ter plaatse zouden verstoren.

  – geen blijk van benul van de windenergie ook daar het landschap energie-rijker kan maken.
  – geen vervangings actie.
  – geen leermoment.

  VROM is kennelijk vooral specialist in het voorkomen dat ons land duurzaam wordt.

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Ook hier geldt dat de interactie waar de VROM projectgroep toe in staat is, bepalend is voor de kwaliteit vanhet beleid enhet resultaat. Net zoals de interactie bij een produkt de ervaren kwaliteit bepaalt.

 3. rikus zegt:

  Avatar van rikus
  We sterven van de wetten en regelgeving in dit land, Had er niet al lang een simpel wetje moeten zijn dat op elke nieuw te bouwen woning een zonnepaneel geplaatst zou moeten worden? Mee te financieren in de hypotheek. Heel simpel lijkt mij.

 4. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Neeeee, dat is niet simpel, want dan gaan de aannemers 30% opslag op de toch al dure zonenpanelen rekenenen, en gaan makelaars klagen dat de huizen onverkoopbaar duur worden.

  Maar je hebt wel gelijk, in het bouwbesluit moet opgenomenworden dat een dak-vlak indien het tussen west, zuid, oost ligt, zo veel mogelijkzonenpanelen moet bevatten tot een vermogen van minstens 4kWp
  En dast alle stroom voor een goed tarief wordt ingekocht, verplicht door het energie bedrijf. Of dat je hetzelf aan iedereeen mag verkopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *