De valse muziek in het kabinet, CDA niet duurzaam en de PvdA durft niet door te bijten

Als je iets niet wil, dan stel je een interdepartementale werkgroep in, zegt Willem Vermeend, “toen ik in de regering zat, deden we dat altijd als er iets moest gebeuren dat we zelf niet wilden”.
De interdepartementale werkgroep loopt geheid vast en dat is precies wat je wilt. Laat ze maar aanmodderen.

Precies dat is er nu aan de hand met Wind op het Land, in Nederland dan.
In het buitenland krijgen ze de windmolens niet aangesleept.
In ons corrupte en achterlijke land is die interdepartementale werkgroep aan het werk. Onder regie van VROM, maar met tegenwerking van EZ en LNV, wordt gewerkt aan het nationaal Plan van Aanpak Windenergie.

De doelen zijn mooi, maar de foute signalen zijn lelijk en helder en laf.
Om het CO2 reductie doel te halen, is de komende 10 jaar ca 5 tot 10 GW aan windenergie nodig.
Dat zijn enkele duizenden windmolens, op zee en op het land. Ze kunnen zo gebouwd worden.

Echter, de volgende signalen geven aan dat het met die duurzame energie niet hard genoeg mag gaan. Den Haag wil het niet

– Rijkswaterstaat speelt de baas op de Noordzee en blokkeert alle windparken daar. Een interdepartementale werkgroep zou dat probleem toch als een mes door de boter opgelost hebben.
Maar er komt niets uit die werkgroep, en de minister van VROM heeft al aangegeven dat het gemakkelijker en sneller zal zijn om windmolens op het land te bouwen.

– Defensie blokkeert windmolens in laagvlieg gebieden, en rond militaire vliegvelden, ook al zitten die vliegvelden in de motteballen. Opnieuw, dit is een puur haags probleem, dat zo is op te lossen. Maar na meer dan een half jaar “hard werken” is er nog steeds geen oplossing.

– Onder druk van het CDA kiest ook de PvdA nu voor kolencentrales, daarmee alle duurzame initiatieven voor de komende 30 jaar overbodig makend.
Dit is gewoon een hele slimme CDA deal, de PvdA accepteert die kolencentrales, en het CDA houdt “even” zijn mond over kerncentrales. In de volgende regering doet de PvdA toch niet mee, dan dan heeft het CDA vrij spel, want “die duurzame energie is toch niet gelukt, dus nu moeten we wel kerncentrales bouwen.”
Terwijl juist die duurzaamheid een sterk punt is van de PvdA, van de achterban dan. De PvdA bewindslieden hebben niet de moed op te staan tegen het CDA wangedrag.

– De minister van Financieen heeft de macht over het geld op de ministeries
, ook bij RWS, ook bij VROM, en kan dus regelen dat de burgerwel duurzaam kiest, bijvoorbeeld door een aandeel in een windmolen, voor burgers fiscaal aantrekkelijk te maken. Doe dat, en het land staat duurzaam op zijn kop.
Maar het gebeurt niet.

– Het elektriciteitsnet zit vol met de stroom van nog lang niet gebouwde kolencentrales. Decentrale duurzame opwekkers worden geweerd, en Den Haag staat er bij te kijken. Windmolens en WKK installaties zijn veel sneller te bouwen dan kolencentrales.
Toch zei het CDA dat ze dit zouden oplossen, eerst zou er gewoon een wet komen, nu gaat dat toch weer even duren, want eerst moeten die duurzame ondernemers die al geinvesteerd hebben in de WKK, failliet, dat zijn namelijk de concurrenten van de kolencentrales.

– De groen organisaties zijn nu ineens voor wind op land, dat kan nu, ze hebben vast te horen gekregen dat ze even moeten meedoenmet een toneelspel. Jaren wilden de groen organisaties alleen Wind op Zee. De natuur op het land is heilig, die mag je alleen laten onderlopen door de zeespiegelstijging en teloor laten gaan door de klimaatverandering. Bedie problemen zijn geod aan te pakken met veel windstroom, maar dat willen ze niet. Nu wind op land een toneelspel is, doen de groene organisaties weer mee.

– Minister Cramer, PvdA reist stad en land af om klimaatafspraken te maken. Als de PvdA straks weer weg is, kunnen al die afspraken gemakkelijk naar de prullemand.
De Minister van VROM kan beter wetten maken, die zijn duurzamer. Zie het succes van de feed-in wet in Duitsland. Maar dat “wil” deze PvdA minster niet. (Het mag vast niet van het CDA)
De Minister van EZ, CDA, maakt wel wetten als er iets geregeld moet worden. Dat kan, want het CDA is de baas in de regering.

– PvdA bewindslieden, blijven een jaar na de start van het kabinet nog steeds steken in het noemen van de mooie CO2 reductie ambities. Na een jaar mogen ze echter ook wel eens met concrete maatregelen en beleid komen. Met alleen maar “afspraken” maken, lijkt het wel of PvdA beleidsdoelen met boterzachte middelen nagestreefd mogen worden van het CDA.
Minster Bos, regel dat er meer gewicht achter die afspraken komt. Doe uw werk. Ook op dit vlak.

Ik denk dat de PvdA moet kiezen,
– of ze laten dat laffe gedrag varen en gaan in het kabinet op hun strepen staan,
– of ze houden er nu mee op.

Zoals het nu gaat is de VVD duurzamer dan de PvdA.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *