Geologie professoren vervuilen het klimaatdebat

Eigenlijk zou er over het klimaatprobleem geen debat meer moeten zijn, want het is duidelijk dat we als wereldsamenleving uit alle macht moeten overstappen van fossiele naar duurzame energie.
Dat kan ook heel goed, zie het Windparken Wiki hiernaast.
Maar onder geologen heerst kennelijk het waanidee dat ze worden achtergesteld en genegeerd in het klimaatdebat, want telkens weer staat er een geoloog op om het klimaat probleem te relativeren.

 
Daarmee vervuilen die geologen een beweging die deze wereld hard nodig heeft.
Geologen weten veel van geologie, de aarde in het verre verleden,  en het klimaat van honderduizenden jaren geleden is ze misschien een beetje bekend, maar hun wangedrag over het huidige en toekomstige klimaat is een dubieus verschijnsel. Ik denk dat het een verkeerde roep om aandachrt en erkenning is.
Helaas begrijpen ze vanuit hun geologie onvoldoende welke veelzijdige betekeninssen het klimaat in onze tegenwoordige tijd heeft. Heren hou op met het vervuilen van het klimaat debat.

Ga ergens anders spelen, dan wordt je wellicht wel serieus genomen

Het is eigenlijk te veel eer om deze leugenaars bij naam te noemen, maar ik zal toch een paar voorbeelden geven.

Een van de opvallendse is geoloog Salomon Kroonenberg. Hij roept steeds maar dat er geen opwarming is, omdat er volgens hem juist een ijstijd aan komt.
En zijn fout en misleiding van het publiek zit er in dat we het hier over 2 compleet verschillende tijdschalen hebben.

Eerst de tijdschaal van Krooneberg
In de afgelopen 500.000 jaar zijn er 4 ijstijden geweest. Daar tussen in was er een relatief warme piek, op een of andere manier waren die pieken ongeveer even warm. Nu zitten we opnieuw op zo’n piek, alleen door onze CO2 uitstoot, is onze piek versneld hoger aan het worden.
Over die versnelling en de mechanismen heeft Kroonenberg het niet, dat is zijn blinde vlek.
Krooneberg zal best gelijk hebben dat er overt 20.000 tot 50.000 jaar weer een ijstijd komt.
Het klimaatprobleem waar we nu mee zotten is een veel sneller verschijnsel. Niet van 10.000 jaren maar van honderden jaren.
Door onze CO2 uitstoot, eerst van steenkool, en nu explosief door olie en aardgas stijgt de CO2 concentratie wereld tot 30% hoger dan in de afgelopen 500.000 jaar dus hoger dan bij al die ijstijden en de warme periodes er tussen in.
Krooneberg gooit die verschhillende snelheden op een hoop en zaait daarmee verwarring.
Bewust.
De wikipedia pagina over Kroonenberg is vervuild. Daar presenteren zijn fans hun klimaat scepticisme als wetenschap, maar zonder de wetenschappelijke kwaliteit.
In hun fanatisme brengenze Krooneberg op wetenschappelijk niveau schade toe, door op zijn wikipedia pagina onzin te verkopen als “wetenschap”
Een van de beheerders op Wikipedia, Tom Meijer, is zelf schelpen geoloog en natuurlijk ook klimaatskepticus.
Ik heb geprobeerd op de Kroonenberg Wikipedia pagina wat objectiviteit in te brengen, maar deze geoloog beheerder dreigde mij van wikipedia te verbannen.
Niemand komt aan zijn Kroonenberg en zijn eigen mening over de misleidende voorstelling van zaken van het klimaatprobleem.

Een ander stuitend voorbeeld is de pas benoemde geologie professor Thijs van Kolfschoten. (Paleozoölogie)
Hij heeft net zijn Oratie in Leiden gehouden met als subtitel “De invloed van de mens op klimaatveranderingen moet niet overschat worden
In de tijd die hij bestudeerd waren er geen mensen, dus natuulijk is in zijn onderzoeks object de invloed van de mens niet aanwezig.

Zowel Kroonenberg als van Kolfschoten zijn al oud, en ze denken wellicht dat ze zich nu wel kunnen veroorloven dat ze het wel wat minder nauw kunnen nemen met de wetenschappelijke kwaliteit van hun uitingen.
Het kwalijke is dat ze het denken, over het klimaatprobleem waar we nu mee zitten, vervuilen door hun eigen waandenkbeeld daarover, als “wetenschap” te verkopen.  

Ik roep hun bazen bij de iniversiteit van Leiden en Delft op, deze oude mannen aan te spreken op hun uitingen, en de misleiding die ze daarmee veroorzaken in de maatschappij. Hun wangedrag is een wetenschapper onwaardig.
Deze professoren zijn zelf kennelijk te wereld vreemd om te beseffen welke rol hun onzin in de wereld kan aanrichten. Daarom moet hun werkgever daarop aangesproken worden.

Wetenschap als debat
In de wetenschap is het gebruikelijk dat je de werkelijkheid waarneemt en er een theorie over opstelt, nieuwe kennis. Vervolgens ga je dat onderbouwen met waarnemingen en metingen.
Dat publiceer je dan, en essentieel is dan, dat andere wetenschappers dat controleren door de nieuwe theorie te bevestigen of onderuit te halen.
Kroonenberg heeft dat bijvoorbeeld geprobeerd bij de IPCC wetenschappers, maar zijn argumenten waren kennelijk niet valide genoeg. Van Kolfschoten is onbekend op de IPCC website.

 

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

14 Reacties op Geologie professoren vervuilen het klimaatdebat

 1. Aad zegt:

  Avatar van Aad
  Interessant verhaal.
  Ik ben altijd verbaast te zien en te lezen dat het blijkbaar zo moeilijk is aan te tonen wat er nu werkelijk aan de hand is. Blijkbaar nog genoeg ruimte voor allerlei wetenschappers om rollebollend over de tafel te gaan.. En ook alle ‘ervaringsdeskundigen’. En vervolgens iedereen in de slipstream daarvan.

 2. antoinette duijsters zegt:

  Avatar van antoinette duijsters
  Ik ben ook een volgeling van Kroonenberg en heb ook kennis van geologie. Klimaatverandering is inderdaat iets wat ook gebeurt als er geen mensen waren. Te veronderstellen dat de mens het klimaat kan beinvloeden en naar zijn hand zetten dat is pas hoogmoed en op jou blog ben ik al meer van deze praatjes tegengekomen.
  Ga je maar voorbereiden op de klimaatverandering die er gegarendeerd komt

 3. antoinette duijsters zegt:

  Avatar van antoinette duijsters
  Overigs wil ik er nog aan toevoegen dat het IPCC en Gore een politiek clubje is en tegenstanders zullen nooit toegang krijgen.
  En hoe wil jij bijna 7 miljard mensen er toe dwingen volgens jou normen te gaan leven, ook Gore kan dit niet, niemand!

 4. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Beste Antoinette,
  Jammer dat je vind volgeling van krooneberg te moeten zijn.
  De IPCC wetenschappers hebben nu net aangetoond dat de mens wel degelijk invloed heeft, en sterker nog, dat het daarom nuttig is over te stappen op duurzame bronnen.

  Overigens zegt Kroonenberg ook dat dat over stappen op duurzame bronnen nuttig is.

  Natuurlijk heeft lang niet iedereen de tijd zich zelf in al die klimaat wetenschap te verdiepen.
  Daarom is het handig dat zo iemand als Al Gore er een toegankelijk verhaal van maakt.

  Daarom is het zo jammer dat mensen als Kroonenberg ontkennen dat de mens invloed heeft en vooral dat we als mensheid ook de opwarming waar we de laatste paar eeuwen last van hebben, kunnen afremmen door over te stappen op duurzame bronnen, en onze CO2 uitstoot en andere broeikasgassen sterk verminderen.

  De onwetenschappelijke uitspraken van mensen als Kroonenberg doen daar afbreuk aan en demotiveren mensen om juist wat te doen aan hun fossiele energie verbruik.

  Kroonenberg heeft gelijk dat er wellicht weer een ijstijd aan komt, maar dat is pas over 20.000 tot 100.000 jaar.
  En het klimaatprobleem is in dat opzicht iets tijdelijks van de komende paar honderd jaar

  Er is dus een groot tijdverschil tussen het klimaat van Kroonenberg en het klimaat waar de IPCC wetenschappers het over hebben.

  Dat Kroonenberg en andere “wetenschappers” dat verschil niet duidelijk maken, maakt het tot kletsmajoors. Daarom worden ze door de IPCC wetenschappers niet serieus genomen.

 5. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Je hebt gelijk dat Gore een beetje aan politiek doet. Maar het IPCC is een ander verhaal.

  Het IPCC is een club wetenschappers die onder elkaar puur wetenschappelijk werk doen. Waarbij ze elkaars theorie en onderzoek onderuit proberen te halen.
  Wat overeind blijft is voorlopig echt de waarheid.
  Dat komt in een heel dik rapport, wat bijna niemand leest, laat staan echt begrijpt.

  Om die wetenschap ook voor politici begrijpelijk op te schrijven, maken ze een “Summary for Policymakers” Daarop hebben politici en ambtenaren wel invloed, maar dat moet je zien als het begrijpelijk maken van moeilijk wetenschappelijk werk.

  De puur wetenschappelijke rapporten blijven natuurlijk gelden, ook al maak je een populaire versie.

  Overigens heeft Kroonenberg wel geprobeerd bij het IPCC mee te doen met het onderuithalen van het werk van IPCC werk. Maar daar is hij kennelijk niet in geslaagd.

  Jammer en ook kinderachtig dat Kroonenberg op deze manier zijn gelijk probeert te halen.
  Hij moet gewoon erkennen dat hij onvoldoende begrijpt waar de IPCC mensen mee bezig zijn.
  Die werken namelijk aan wetenschap, waarmee handelings alternatieven voor de hedendaagse mens zijn te motiveren.

 6. antoinette duijsters zegt:

  Avatar van antoinette duijsters
  @ Henk, waarom wordt er niet gepraat over de gigantische overbevolking, de ontbossing, het leegvissen van de zeeën en de enorme vervuilig van de biosfeer.
  Waat ik moeite mee heb is dat terug dringen van de CO2 in de atmosfeer de aarde kan redden. Maar dat is niet waar er is zi veel aan de hand en daar hoor je niets over. Waaron niet, omdat de politiek hier niet aandurft Overigs als er niet zo veel mensen waren zou klimaatverandering geen ramp zijn, konden ze gewoon mee megreren net als in de laatste 15000 jaar zo vaak gebeurt is. Maar hiervoor moet je bij de archeologie zijn.

 7. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Beste Antoinette, waarom haal je nu de veronderstelde overbevolking er bij?
  We leven in een overvloed van duurzame energie.
  Nederland ontvangt genoeg zon om wel 100 miljoen mensen auto te laten rijden, en te laten wonen.
  Maar dan moeten we de samenleving wel milieuvriendelijker inrichten.

  Het klimaatprobleem ontstaat doordat we de laatste 200 jaar bezig zijn de biomassa van de laatste 200 miljoen jaar er door te jagen. De biosfeer kan heel veel extra CO2 opnemen, en stabiliseert als een gek, maar toch neemt de CO2 concentratie toe. Daar moeten we wat an doen.
  Als er meer mensen zijn, zijn er ook meer heldere geesten die met creatieve oplossingen komen.

  “Overbevolking” is slechts een slecht concept, dat wordt gecreerd door intolerante, niet creatieve en kortzichtige mensen.
  Er bestaat geen overbevolking alleen maar slecht beheerde ruimte.

 8. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Stel bijvoorbeeld dat China een leeg gebied was, dan zouden heel veel produkten zeker een factor 3 duurder zijn.

 9. Jo Kostons zegt:

  Avatar van Jo Kostons
  Van uit de milieukunde bekeken is er een exponentiele bevolkingsgroei(Club van Rome,1972).
  Overbevolking en “vol” is een relatief begrip.
  Het is de kunst om deze bevolkingsgroei af te remmen en te laten overgaan naar een evenwichtige natuurlijke golfbeweging.
  Dit geldt niet alleen voor de bevolking van onze aarde maar ook voor het gebruik van grondstoffen en energie. Trouwens voor veel dieren en planten is onze aarde wel al te vol. Door het succes van de “mens” moeten zij het veld ruimen.

 10. J. Kessel zegt:

  Avatar van J. Kessel
  Ik heb het boekje van Kroonenberg (De menselijke maat) over geologie gelezen. Wel aardig omdat er weinig over dit onderwerp voor het grote publiek verschijnt. Hij doet me denken aan de EO, de creationisten die weigeren de evolutieleer te erkennen. Niet alles over evolutie is bekend, maar in grote lijnen toch wel.
  Zo ook met het broeikaseffect en klimaatverandering. Kroonenberg weet er eigenlijk niets van, en met hem die Lomborg in Denemarken en de Elsevier-journalist Simon Roozendaal. De VPRO-journalist Wim Brands in kwestie heeft zowel Kroonenberg als Roozendaal een half uur zendtijd gegeven en geen enkele vorm van kritiek geleverd. Ik vind het vaak verspilde tijd om hun boeken te kopen, te lezen en nog eens proberen te weerleggen. Daar zijn lieden als Bjorn Lomborg, Kroonenberg en Roozendaal niet op uit. Het lijken wel apen en geen wetenschappers. Niet te veel woorden aan vuil maken, dunkt me.
  Reactie is geredigeerd

 11. van der linde zegt:

  Avatar van van der linde
  echt grappig te zien hoe mensen zo kunnen gaan lijken op kleuters en daarmee de opleiding van een hoogleraar achterloos negeren tegenover hun eigen totaal op internet gebaseerde kennis. Ik zou zeggen kom achter je pc vandaan, meld je aan bij een van de Nederlandse universiteiten en ga een aardwetenschappelijke studie volgen op wetenschappelij niveau. Dan kan je tenminste op niveau meepraten.

 12. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  @van der Linde:

  Het doorlopen van een jarenlange opleiding is kennelijk geen garantie voor wetenschappelijk werk.

  Ik wijs juist op enkele minder wetenschappelijke uitingen van deze lang opgeleide mensen.

  En merk ook even op dat ze zich in de de door mij gekritiseerde onderdelen buiten hun expertise gebied begeven. We zijn daar gelijken.

  Ik vind het storend dat ze zich beroepen op hun “wetenschappelijke” achtergrond om niet wetenschappelijk geneuzel wat gewicht te geven.

  Wees dan een vent en pak het wetenschappelijk aan.
  Een beroep doen op je “wetenschappelijke” titel is voor een wetenschapper toch een ultiem zwaktebod?

  Ik vermoed dat ze wel eerst hebben geprobeerd het wetenschappeijk aan te pakken, maar het op het wetenschappelijk vlak hebben verloren van de echte klimaatwetenschappers.

  Reactie is geredigeerd

 13. Verwijderd zegt:

  Avatar van Verwijderd
  Siebe Henstra (ip: 84.86.44.240) / 01-08-2008 20:51

 14. S.Henstra zegt:

  Avatar van S.Henstra
  Al Gore kritiek groeit

  17-10-2007: Een van de meest vooraanstaande meteorologen reageerde fel op de berichtgeving dat Al Gore meedingt voor de nobelprijs van de vrede. Dokter William Gray, een pionier in meteorologische toekomstvoorspellingen van orkanen, noemde het vertonen van An Inconvenient Truth in scholen zelfs brainwashen van de kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *