CO2 handel, ons nieuwe kolonialisme

De EU heeft besloten hoeveel CO2 uitstoot elk land moet reduceren tot 2020.
CO2 reductie doe je door over te stappen op duurzame energie, uit zon en wind.
Maar onze vorige regering heeft geregeld dat CO2 emissie ook “verhandeld” kan worden.
Wij moeten bijvoorbeeld , van 2.4% naar 10% duurzame energie in 2020.
Met dat CO2 handelssysteem, mogen we ook een deel van die 10% CO2 emissie elders in de wereld kopen.

Dan mogen wij in Nederland meer CO2 blijven uitstoten, dan we eigenlijk volgens de EU verdeling zouden moeten doen. En wat we te veel uitsoten, “kopen” we van een land dat economisch nog niet zo ver ontwikkeld is. Zo’n land heeft net als wij ook een eerlijke hoeveelheid CO2 emissie rechten gekregen. Maar daar hebben ze het nog niet helemaal nodig, omdat ze nog niet zo veel energie verbruiken.
Bijvoorbeeld omdat de mensen in dat land geen geld hebben voor 2 auto’s, of 1 dikke zuipende auto. Of voor alle elektrische apparaten en computers die wij ons kunnen veroorloven.

Een ander land kan ook de keuze maken zo duurzaam te worden dat ze CO2 rechten over houden. In de EU zullen dat er niet zo veel zijn, omdat de meeste landen van de EU een stevige taakstelling hebben meegekregen vanuit Brussel.
Daar hebben onze eigen regerings leiders vorige jaar overigens zelf toe besloten. Ook Balkenende was er bij.

Door nu als rijk westers land de CO2 rechten te kopen bij een arm land, dat het geld goed kan gebruiken, ontneem je zo’n land de ruimte om gemakkelijke economische groei door te maken.
Als zo’n land zijn CO2 rechten verkocht heeft, mag het alleen nog groeien zonder extra CO2 uitstoot. Dus geen nieuwe kolencentrales in dat land. Geen extra olie import, geen extra auto’s op benzine of diesel, want die mogelijkheid heeft het rijke Nederland van hen opgekocht.

Is dat onze gemakzucht? Elders economische groei afremmen.
Of denken we niet anders te kunnen omdat, de energie “deskundigen” de regering en tweede kamer voorliegen dat we anders de EU CO2 reductie doelen niet kunen halen.
Die energie “deskundigen” worden betaald door bedrijven die vooral belangen hebben in fossiele energie, Shell, Essent en Nuon, Eon, RWE, en vergelijkbare buitenlandse bedrijven.

Dergelijke fossiele bedrijven hebben er geen enkel belang bij dat wij massaal gaan overstappen op duurzame energie.
Daarom hebben ze met hun lobby in Den Haag geregeld dat er bijna geen subsidie voor windenergie is, maar wel voor hun eigen “demonstratie” projecten.
Daarom is onze minster van financiene, voormalig Shell, tegen het effectieve duitse systeem, waarbij er geen subsidie is, maar de extra kosten voor duurzame energie uit een iets hogere elektriciteitsprijs wordt betaald.
Dat Duitse tarief systeem is zo succesvol, dat de duitse elektriciteitsprijs daalt, tegen de steeds hogere olieprijs in.
Maar de minster die de nederlandse subsidie op de begroting heeft, wil daar niet vanaf, zo houd de voormalige Shell man de groei van Duurzame Energie in toom. Precies wat Shell wil.

Dergelijk onbegrijpelijk gedrag wordt ook wel corruptie genoemd.
Jammer dat onze volksvertegenwoordigers zich die corruptie laten aanleunen.

We kunnen ook al die CO2 reduceren en meer, zonder elders CO2 te kopen.
Simpel eigenlijk, gewoon de goedkoopste duurzame energie benutten die hie beschikbaar is, windenergie
Bouw een windmolen, sluit hem aan en hij reduceert onze CO2 uitstoot.
Elk tweede kamerlid kan zelf uitrekenen hoeveel windmolens we nodig hebben om die 10 tot 20% CO2 reductie te realiseren.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

5 Reacties op CO2 handel, ons nieuwe kolonialisme

 1. Janneke zegt:

  Avatar van Janneke
  Ik ben het met je eens dat CO2 reductie in eigen land de voorkeur heeft. Maar dat gebeurd gewoon niet. Vandaar dat er van CO2 uitstoot een handel is gemaakt. Emissierechten zijn schaars. Uitstoten kost geld. En als er geld in het spel is…..

  Je moet de Europese emissiehandel (handel tussen bedrijven in de lidstaten) wel los zien van internationale handel in emissierechten onder het Kyoto Protocol (in principe handel tussen landen).

  Het Kyoto Protocol heeft alle industrielanden een emissieplafond gegeven. Die landen hebben ook emissierechten gekregen (assigend amount units) die inderdaad verhandeld kunnen worden met andere industrielanden, niet met ontwikkelingslanden. Daarnaast geeft het Kyoto Protocol o.a. de optie om te investeren in emissiereductieprojecten in ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism). Zo’n project levert credits op en ook die zijn verhandelbaar onder het Kyoto Protocol. Aan het eind van de rit moeten de landen een hoeveelheid emissierechten, credits etc inleveren om hun target te halen.

  Onder het Europese systeem heeft iedere lidstaat een hoeveelheid emissierechten gekregen van hun overheid. Die emissierechten worden op hun beurt weer doorgegeven aan bedrijven die onder het emisisehandelssyteem vallen. Nu heeft de Europese Commissie een paar jaar geleden bedacht dat bedrijven die Kyoto credits ook mogen gebruiken om aan hun Europese verplichting te voldoen. 10% van wat ze aan emissierechten moeten inleveren, mogen credits zijn. Niet meer.

  Hoe meer CDM projecten hoe meer duurzame technologieen er naar de ontwikkelingslanden gaan. Deze landen hebben vooralsnog helemaal geen reductietarget.
  Laat ze alsjeblieft in hun ontwikkeling niet dezelfde fouten maken als wij hebben gedaan en alles zo duurzaam mogelijk proberen op te bouwen. Met behulp van de industrielanden.

  Er zitten zeker nog wat haken en ogen aan de systemen, maar in de basis is het een mooi mechanisme vind ik.

  Reactie is geredigeerd

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Ik heb het over de post Kyoto emissie handel.
  Die gaat vwb de EU tot 2020.
  Ik verwacht dat tegen die tijd de landen die hun rechten verkocht hebben, dat ze die weer terug willen hebben.
  Of de uitstoot toch doen, ook al hebben ze de rechten verkocht.

  Net zoals de fijn stof normen en de begrotings normen van de EU. Als er even een probleem is, dan hoef je er de komende 10 jaar niet aan te voldoen.

 3. Janneke zegt:

  Avatar van Janneke
  Henk, bedoel je hiermee de EU Emissiehandel na 2012? Of heb je het over de internationale emissiehandel onder Kyoto na 2012, want dat staat nog niet vast, of die er komt.

 4. Aad Verbaast zegt:

  Avatar van Aad Verbaast
  Weet niet het fijne er van zoals Janneke en jij.. (de verdragen).
  Maar het verhandelen van vervuiling, lijkt me niet direct leiden naar oplossingen..

  Doet me overigens denken aan de verhandelbare quota van vis..
  Nederlandse vissers kochten de ‘arme’vissers uit en konden zo doorvissen op de wereldzeeën.
  Degenen die het verkocht hadden niet meer..
  In die zin riekt dat naar kolonialisme..

 5. Janneke zegt:

  Avatar van Janneke
  @Aad:
  Ik denk ook niet dat het direct leid tot een oplossing, maar door zo’n handel op te zetten, het uitstootplafond per jaar of om de drie jaar te verlagen, minder emissierechten per jaar beschikbaar te stellen, creeer je een situatie waarin landen en bedrijven zeker zeker eigen maatregelen moeten nemen om te reduceren.
  De emissiehandel en emissiereductieprojecten in het buitenland moeten aanvullend zijn (is ook een vereiste uit het Kyoto Protocol.

  Als de ontwikkelingslanden in de toekomst evt mee mogen doen met emissiehandel, moet er zeker voor gewaakt worden dat ze enkel uitgekocht worden en zelf niet meer kunnen groeien.
  Hoewel middels die CDM projecten krijgen ze juist weer gratis duurzame technologieen. Ik ben van mening dat als een ontwikkelingsland een groei door maakt, probeer die dan zo duurzaam mogelijk te houden (dus het rijke westen vooral niet nadoen). Eens kijken wie er dan straks nog lacht.
  Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *