Maandelijks Archief: januari 2008

Hoe ga jij morgen naar je werk?

Woon-werk verkeer doen de meeste mensen met de fiets of de auto. De komende jaren zou dat best wel eens hetzelfde kunnen blijven. Alleen lopen onze auto’s dan op elektriciteit. Die stroom komt natuurlijk uit windmolens. Of in de wat … Lees verder

Gepost in guldenlijn | Plaats een reactie

CO2 handel, ons nieuwe kolonialisme

De EU heeft besloten hoeveel CO2 uitstoot elk land moet reduceren tot 2020. CO2 reductie doe je door over te stappen op duurzame energie, uit zon en wind. Maar onze vorige regering heeft geregeld dat CO2 emissie ook “verhandeld” kan … Lees verder

Gepost in guldenlijn | 5 Reacties

Wind is gratis, kolen kosten steeds meer

Het is onbegrijpelijk dat “het bedrijfsleven” zo moeilijk doet over duurzame energie, en CO2 reductie voorstellen vanuit Brussel. Duurzame energie is goedkoper, zeker als je vooruit kijkt. Een Windmolen bouw je en hij voorkomt meteen dat er kolen gestookt moeten … Lees verder

Gepost in guldenlijn | 12 Reacties

Multitasken met het wiki op je werk

Ook zo veel email op je werk? Hoe gemakkelijk zou het zijn als de meeste van die emailers hun boodschap meteen zouden schrijven op de betreffende WIKI pagina op het intranet?Het wordt steeds beangrijker om het werk te zien als … Lees verder

Gepost in guldenlijn | 4 Reacties

Terreur in Eindhoven

Eindhoven Airport ligt helemaal ingeklemd in de bebouwing van de stadsregio. Maar de startbaan is wel zo gesitueerd dat vliegtuigen niet perse over de stad Eindhoven hoeven te vliegen. En juist wel over de randgemeentes. Daar hebben ze schoon genoeg … Lees verder

Gepost in guldenlijn | 11 Reacties

Geologie professoren vervuilen het klimaatdebat

Eigenlijk zou er over het klimaatprobleem geen debat meer moeten zijn, want het is duidelijk dat we als wereldsamenleving uit alle macht moeten overstappen van fossiele naar duurzame energie. Dat kan ook heel goed, zie het Windparken Wiki hiernaast. Maar … Lees verder

Gepost in guldenlijn | 14 Reacties

Heel Nederland duurzaam, met wind

Dit is onze windkaart op 100 m hoogte. En er is uit af te leiden dat het hele land geschikt is voor windenergie. Elke regio kan zijn eerlijke deel leveren in het rentmeesterschap voor een duurzaam Nederland. Op de kaart … Lees verder

Gepost in duurzaam, guldenlijn, politiek | Getagged | 32 Reacties

Tichelaar, PvdA, doe nou niet zo DOM

Jacques Tichelaar, van de PvdA, wil dat studenten hun hele studie zelf betalen. Nu krijgen studenten voor de eerste 4 jaar een studiebeurs. Tichlaar wil dat de echte kosten in rekening gebracht moeten worden en dat de student dat helemaal … Lees verder

Gepost in guldenlijn | 9 Reacties

Zeer sterke luchtvervuiling op nieuwjaarsdag 2008

Wat er op deze nieuwjaarsdag aan de hand is, weet ik niet precies, maar de fijn stof concentratie is op verschillende plaatsen inhet land zeer hoog, een factor 10 erger dan de gezonde norm.In Rotterdam bijvooorbeeld geeft het Landelijk Meetnet … Lees verder

Gepost in guldenlijn | 10 Reacties