Warandelezing Tilburg focus op duurzaamheid bij het regeren

Minister Cramer zou komen, maar toch niet. Daarom vertelde topambtenaar van der Vlist, het verhaal dat de minister had willen vertellen.
Het regeerakkoord gaat wat minister Cramer betreft vooral over duurzaamheid.

Het kernstuk is het programma “Schoon en Zuinig“, maar omdat dat eigenlijk een hutspot van 74 verschillende projecten of bewegingen is, moest er focus worden aangebracht.

In het geheel van die 74 projecten wil het kabinet 4 focus punten zien:

– Water adaptatie, dus niets doen aan het afremmen van het klimaatprobleem, maar het land zo goed mogelijk aanpassen aan een hogere zeespiegel. Helaas is dat een fout focuspunt, want het is nu helemaal niet urgent. Maat de staat in de staat, Rijkswaterstaat, met koning Eurlings, moet zijn miljaredn budgetten natuurlijk ergens aan verspillen.

– Duurzame Energie
, dit is wel een goed focuspunt, vooral omdat we nu ergens achter aan in de EU bungelen op dit punt. Overschakelen op duurzame energie helpt mee het broeikas effect af te remmen. Windmolens moeten hier een belangrijke rol in onze elektriciteitsvoorziening gaan spelen.

– Gebouwde omgeving, er zijn nog heel veel huizen en gebouwen waar veel fossiele energie verspild wordt. Hier helepn normen opleggen heel erg goed, maar de minister heeft helaas een voorkeur voor convenanten, het beleid mag niet te effectief worden, dat vind het cda te eng.

– Biodiversiteit en Voedsel. Het is onlangs duidleijk geworden dat het verbranden van Biomassa in kolencentrales, heel vervelende gevolgen heeft voor de landen waar die biomassa vandaan komt.
En eigenlijk is de stroom uit biomassa ook geen groene stroom.

Nog enkele opvallende opmerkingen
Ook deze topambtenaar vanVROM gaf toe dat de lobby van grote energiebedrijven zoals Shell een remmende werking heeft in Den Haag. Van der Vlist gaf eigenlijk de schuld aan de kamerleden die zouden te gevoelig zijn voor druk uit het bedrijfsleven en te weinig oog hebben voor veranderingen onder de bevolking.
Den Haag beseft nog niet dat de energie transitie van de bevolking moet worden.

In den haag willen ze vooral de koplopers helpen, de grote energie bedrijven.
Als die een bepaalde verandering hebben gerealiseerd, dan volgt Den Haag met bijpassende regels om de andere 95% van de maatschappij ook de goede kant uit te krijgen.
Dit “volgend” gedrag ontkracht de ambitie een beetje die uit het regeerakkoord spreekt
Dienaar van de Vlist, gebruikte dan ook heel vaak de termen “als we het gaan halen, dan” en “ik geloof dat”

Er komt geen nieuw beleid, dus we kunnen rustig gaan slapen. Deze regering wil vooral “doen”
Helaas is het bij de ambitie 30% CO2 reductie, juist heel hard nodig dat er wel nieuw beleid komt, anders worden die doelen niet gehaald.
Die conclusie is ook al getrokken in rapporten van ECN en MNP

Dus van Den Haag hoeven we niet zo veel te doen, want we kunnen gewoon wachten tot de EU met regels komt. Daar moeten we ons natuurlijk aan houden.
Zoals met de luchtkwaliteits regels van de EU, gepubliceerd in 1991, ze gingen in in 1999 en in 2001 constateerde onze regering, “Goh, we voldoen niet aan de EU regels voor luchtkwaliteit”
Nog steeds sterven er 400 nederlanders elke dag aan de gevolgen van dit achterlijke overheidsgedrag voor luchtkwaliteit en volksgezondheid.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

4 Reacties op Warandelezing Tilburg focus op duurzaamheid bij het regeren

 1. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Vandaag was ik in de tweede kamer om te vertellen, heel kort, over het windparken wiki.
  Er kwam niet echt een reactie van de 5 kamerleden van de commissie VROM.
  Eigenlijk was hun reactie, wij de kamer, “kunnen niet zo veel doen”

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Dat de kamer niets kan doen, kan niet te maken hebben met kunnen, want ze hebben wetgevende macht.
  Maar waarschijnlijk met verborgen agenda’s, achter het regeerakkoord, dat ze wel ambitieus “doen”, maar niet serieus.

  “We praten vooral” zei er een ook nog.

  We zijn vooral laf, bedoelde ze.

 3. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Wat Den Haag kan bijdragen aan het klimaat gedrag van ons land, is vooral meedenken over de invoering van duurzame energie.

  Ze zouden ondertussen moeten weten dat maar 5% van de bevolking uit zichzelf duurzaam doet. Die andere 95% laat gods water over gods akkers lopen.

  Er moeten regels opgelegd worden
  Of zodanige marktverhoudingen gecreerd dat bijna iedereen het voordeling vindt om wel over te stappen op duurzaaam gedrag.

  Bijvoorbeeld als je jouw aandeel in een windpark vooordelig van de belasting mag aftrekken.

  Klimaataftrek, bedrijven mogen dat ook, dus waarom burgers niet.

 4. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Nog een advies voor kamerleden
  Begin een persoonlijk wiki, of fractie wiki.

  – Daarop stel je als kamerlid zaken, vragen, dossiers aan de orde
  – Vervolgens selecteer je vetrouwelingen uit de burgerij, die voldoende kennis en spelcialisme op dat onderwerp hebben.
  – Die laat je los op die case en de vertrouwelingen produceren een uitgebreide set oplossingen, antwoorden, kamervragen compromissen en zienswijzen, en als je als kamerlid advies vraagt, ook advies.
  Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *