Bericht voor Shell aandeelhouders: biomassa!

Shell investeert nu nog 95% van de winst in nog meer fossiele olie. Toch is het onontkoombaar dat onze energie op korte termijn niet meer van fossiele bronnen komt, maar van direct van de zon afgeleide bronnen, zoals biomassa, wind en zonnepanelen.
Dat blijkt uit een studie van en Shell wetenschapper, Frank Niele.
Hoe slim is het dan om stug door te gaan met bijna alles wat je kunt investeren, te stoppen in de aflopende zaak, fossiel?

Wordt het niet tijd, beste Shell aandeelhouders, om het bedrijf Shell te prikkelen steviger stappen op het pad biomassa te zetten?
Van de 3 bronnen, biomassa, wind en zonnepanelen, is biomassa de meest voor de hand liggende keuze voor Shell, omdat daarbij bijna alle huidige competenties van het bedrijf, precies hetzelfde benut kunnen worden als bij fossiele olie.

6 opeenvolgende energie regimes
Frank Niele ging op zoek naar de rol doe energie heeft gespeeld inde natuur en het klimaat op aarde. Hij constateerde dat er 6 opeenvolgende regimes zijn te onderkennen, met steeds een regime change,een revolutie. Na elke revolutie bleek steeds dat het volgende regime een orde van grootte meer energie benutte. En dat de regime change gepaard ging met ingrijpende ecologische veranderingen.

Hieronder die energie regimes, merk op dat de regime changes elkaar steeds sneller opvolgen. En dat de mens er steeds meer invloed op heeft.

4.2 miljard jaar geleden, het ontstaan van de aarde.
De hitte van de aarde zelf is de grootste bron van energie, warmte minnende bacterieen gedijen. Dit was het thermofiele regime.

2 miljard jaar begint het fototrope regime
Organismen die met fotosynthese licht en CO2 omzetten in suikers, worden dominant
Ze produceren ook zuurstof, maar dat is eigenlijk een gif. De geproduceerde zuurstof wordt omgezet in oxides, zo ontstond ijzererts en zand.

1 miljoen jaar geleden de pyrocultuur. Jagers en verzamelaars gaan vuur gericht benutten, ze hebben zo meer energie tot hun beschikking en er is tijd en mankracht over, de eerst vormen van cultuur ontstaan

8000 jaar geleden, de eerste boeren, de agrarisch regime. Doordat de jagers en verzamelaars nu ook gericht landbouw gaan bedrijven,gaan ze veel meer zonne-energie . Voedsel wordt minder schaars. Mensen krijgen steeds gespecialiseerder rollen, eindigend in de middeleeuwen

400 jaar geleden, het carbo cultureel regime, gebaseerd op een toenemend gebruik van fossiele brandstoffen. Dus naast de produktie van de landbouw, werd er eenorde van grootte meer energie benut door fossiele bronnen te gebruiken.
Deze revolutie begon al 400 jaar geleden, dat is af te leiden aan de opkomst van kolenmijnen. Pas later kwam daar de stoommachine bij.

Nu is de vraag wanneer de volgende regime change is.
Volgens Frank Niele is die al aan de gang. Niet eens omdat de olie bijna op is, maar omdat het opgraven en op pompen van fossiele (olie kolen en allerlei ertsen) en natuurlijke bronnen, zoals hout, zo veel schade aan het eco systeem aanrichten dat de biodiversiteit afneemt. Dat is het signaal dat de volgende regime change inleidt.

Het volgende regime is de Helio cultuur.
Vooral direct benutte zonne-energie is de dominante vorm van energie.
De directe instraling van de zon is 170.000 TW,
de natuurlijke systemen op aarde gebruiken daar 100TW van
en de mens verbruikt 14 TW op dit moment, vooral fossiele energie.

Afgezien van de vraag wanneer fossiel op is, schat de Shell wetenschapper dat die 14 TW terug moet naar hooguit 10 en dat de overige energie van direct van de zon afgeleide bronnen afkomstig moet zijn, dus wind, zonnestroom en biomassa.
Op die manier kan de snelle groei van ons energie verbruik verder stijgen.

Dus, Shell aandeelhouders, gaat u het fossiele bedrijf Shell fuseren met BP, dat alleen maar aandacht voor fossiel heeft. Of gaat u het bedrijf opdracht geven serieus werk te maken van de bron van het nieuwe energie regime met ongekende groeimogelijkheden, biomassa.

Dus Ondernemen!
Help Jeroen van de Veer, die in de Hofstad lezing overheden opriep de energie industrie de plicht op te leggen meer duurzame bronnen te benutten.
En, geloof niet zomaar dit blog, lees het boek van Frank Niele, zie de reacties.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

7 Reacties op Bericht voor Shell aandeelhouders: biomassa!

 1. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Natuurlijk gaan de regime changes met revoluties gepaard. De vorige was ongeveer de industriele revolutie.
  Waarbij vele mensen hun vrijheid gedeeltelijk kwijt raakten, ze moesten als arbeider repetetief werk gaan doen, eerst kleinschalig, maar meer en meer in fabrieken.

 2. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Het is ook niet de vraag of er een regime change komt, alleen duurzame bronnen kunnen de orde van grootte meer energie leveren.
  Dus de vraag is wanneer.
  En wij, mensen, kunnen hier een rol spelen, àls we zelf een keuze maken.
  Als we dat niet doen, dan maakt het systeem aarde zelf een keuze. Klimaatverandering is daar een voorbeeld van.

 3. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Hij vertelde op een Studium generale lezing op de TUE dat het niet vanzelfsprekend was dat hij dit boek mocht publiceren.

  Toch is het gebeurd, en eigenlijk is het een zeer opzienbarend verhaal.
  In het tijdschrift Shell Venster stond onlangs ook eenverhaal over biomassa.

  En er werd bekend dat Shell voor 500 miljoen meedoet in een duitse fabriek die duits agrarisch afval gaat omzetten in biodiesel voor de duitse markt.
  Dit is een begin. Maar om de om de ontwikkeling in de huidige regime change bij te houden moet er meer gebeuren.

 4. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  De Chinezen bouwen heel veel kolencentrales. Want steenkool is de enige binnelandse vorm van fossiele energie.
  Maar het land heeft ook een groot biomassa potentieel.
  Het zal wel niet voor niets zijn dat een aantal van de chinese kolencentrales gebouwd worden door Shell. Het zijn opgeschaalde kopieen van de nederlandse kolenvergasser centrale bij het Limburgse Buggenum.
  Die is ook al door Shell ontwikkeld, met 90% subsidie.
  Die van ons geld betaalde kennis maakt Shell nu te gelde in China…

  Maar het positieve hiervan is dat die kolenvergassers in China ook biomassa kunnen vergassen.

 5. Blauw Oog zegt:

  Avatar van Blauw Oog
  Jammer genoeg is de productie van biomassa het nekschot voor de derde wereld: http://www.nrc.nl/economie/article731447.ece/Goed_voor_het_klimaat%2C_slecht_voor_arme_landen

 6. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Biomassa is wel degelijk een stukje van de oplossing, maar inderdaad niet zoals het nu gebeurt.
  Daarom moeten we als westen nu geen biomassa inkopen die niet lokaal maatschappelijk verantwoord zijn.
  Dus de import van palmolie verbieden als er geen bewijs is dat die duurzaam een lokaal maatschappelijk verantwoord gekweekt is. Volgens onze criteria, niet de lokale criteria.

  Dus landen met onbegroeide grond helpen die te benutten voor de teelt van biomassa.

  Mijn blog gaat overigens niet over de produktie van biomassa,maar over de richting waarin het energie verbruik zich beweegt.
  Er hoeft geen biomassa geteeld en gebruikt te woden, maar het is wel de techniek waar Shell dicht bij staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *