Opvolger MEP in de 2de Kamer

Nederland loopt achter met de overgang naar duurzame energie in vergelijking buurlanden. De vorige vvd regering had de MEP stopgezet en de kamer heeft nu een rapport gekregen met een maatschappelijke kosten/baten analyse van de MEP.
Helaas kan ik de maatschappij, de consument, nergens vinden in deze analyse.

Aan het eind van het rapport staat nog wel een nuttige vergelijking van de verschillende systemen om duurzame energie te betalen.
Aanbevolen
2de kamer rapport “Maatschappelijke kosten en baten van de MEP subsidie

De vraag voor de lezer:
Hoe gaat de opvolger van de MEP er uitzoen?
Hoe wilt u als consument dat de bekostiging van onze duurzame stroom er uit ziet?
Overgeleverd aan keuzes en winst-behoefte van bedrijven en aandeelhouders, of zelf invloed op de kosten?

Wilt u bijvoorbeeld zelf kunnen investeren in een eigen PV installatie en/of windmolen?

De Duitse aanpak:
Betalen voor extra kosten duurzame stroom via de stroomrekening.

Als het gaat om een succesvol feed-in systeem dan wordt er snel gewezen naar het
Duitse systeem. In Duitsland wordt gewerkt met een feed-in tarief systeem. De
contract/subsidieduur ligt tussen de 15 en 20 jaar en de tarieven worden ruim (8 jaar)
van te voren bekend gemaakt. Deze tarieven staan vast voor de gehele
contract/subsidieduur. Dit geeft producenten een grote mate van
investeringszekerheid, terwijl innovatie ook wordt geprikkeld door ieder opvolgend jaar
een lagere subsidie vast te stellen. Dit betekent dat een producent die in 2004 is
begonnen meer subsidie krijgt dan een die in 2005 is begonnen. In Nederland hebben
we een feed-in premie systeem. De tarieven worden korter van tevoren bekend
gemaakt, maar hierbij worden wel actuele inschattingen van de kostprijs gebruikt.
Daarnaast geldt in Duitsland een afzetgarantie voor duurzame elektriciteit. In
Nederland moet een producent zijn duurzame elektriciteit op de markt zien te
verkopen. De afzetgarantie in Duitsland heeft tot gevolg dat bij grote productie van
duurzame elektriciteit (bijvoorbeeld bij veel wind) er snel veel elektriciteit naar het
buitenland geëxporteerd moet worden. Door experts wordt ervoor gewaarschuwd dat
wanneer meerdere (buur)landen een afzetgarantie zouden hanteren, blackouts in de
toekomst niet te vermijden zijn.

Ons ministerie van EZ hanteert dus te veel marktfundamentalisme, waardoor zij niet in staat is onze maatschappij door een succesvolle transitie naar een duurzame energie voorziening te helpen.

Het rapport aan de 2de kamer eindigt met een vergelijking van de verschillende alternatieven: (blz 105)

A. feed in, de duitse manier, leveranciers van duurzame stroom, ook de thuis opwekkers krijgen een gegarandeerd, winstgevend tarief. En de elektriciteitsbedrijvenmogen die inkoopprijzen weer doorberekenen in hun consumentenprijzen.
De oude MEP was ook een feed in systeem, maar dan alleen voor de “onrendabele top” van de kosten van duurzame stroom. Bovendien werd de MEP betaald met subsidie.

B, Verplichting om een bepaald percentage duurzaam te leveren. Dit werkt prijs opdrijvend.

C. Tender regeling, dit werkt niet zo goed.

D. Fiscale maatregelen
Het zou voor de hand liggen om een bepaald deel van de kosten van de productie aftrekbaar te maken voor de producenten. Dus ook de thuis opwekkers…

E. CO2 budget
Dit geldt eigenlijk al landelijk, maar wordt niet verder afgedwongen
De overheid heeft te veel rechten uitgedeeld aan bedrijven, waardoor de prijs voor de extra bij te kopen CO2 rechten, is gekelderd.

Uit het rapport stijgt wel het beeld op dat het een achterhaald idee is dat er innovatie nodig is.
Elke regeling moest ook op innovatie werking beoordeeld worden.
Maar dat heeft kennelijk niet of onvoldoende bijgedragen aan de feitelijke overstap naar meer duurzame energie.
Als land zijn we achterop geraakt, omdat de regelingen in het buitenland beter werken.
We lopen nu zo ver achter dat wij beter oplossingenin het buitenland kunen kopen. Zelf s nederlandse fabrikanten verhuizen naar het buitenland (PV naar duitsland) omdat daar de condities beter zijn. Goed gedaan overheid!

Misschien is hierbij EZ deel van het probleem, die denkt alleen maar aan bedrijven en hun belangen. Ze hebben een te enge blik op het veranderprobleem.
En dat is niet effectief voor het veranderen van de hele maatschappij, omdat ze zo de burger buiten sluiten.
Bedrijven denken alleen maar aan winst, en als ze het al over duurzaam hebben is angst voor imagoschade de drijfveer.

Burgers zullen wat dat betreft anders reageren op toekomstige klimaatschade.

Het is daarom te hopen dat de 2de kamer zo wijs is om in de volgende regeling het primaat bij de burger te leggen.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

1 Reactie op Opvolger MEP in de 2de Kamer

 1. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Dat er weer een soort stimulerings regeling komt lijkt wel vast te staan.
  Maar hoe die er uit gaat zien?
  “Als we maar geen subsidie junkies kweken” lijkt de kreet op eht ministerie te zijn, want de open eind regeling die de oude MEP vormde voor de begroting, dat was niet handig,
  Het werkte echter wel.
  En het huidige kabinet heef tnog ambitieuzer doelstellingen.

  Ze moeten dus wel met een goed plan komen.
  Al was het maar om te tonen dat ze meer willen dan mooi praatjes laten verwaaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *