AutoRai: fabrikanten laten het klimaat voor wat het is

De AutoRAI had dit jaar ook een eco hoekje. Daar kon je mensen spreken die de moeilijkere vragen wilden beantwoorden. In het Eco hoekje toonden enkele autofabrikanten hun technologie experimenten, zoals een auto op waterstof, brandstofcel en elektromotor. Of stadsauto met elektromotor.
Mercedes lijkt het meest geinteresseerd zijn verantwoording te nemen.
Maar de bottom line is dat ze auto’s met dergelijke klimaatneutrale techniek niet zullen gaan produceren. Zeggen ze zelf.
Om het verkoopbaar te maken moet een fabriek voor grote series opgezet worden, dat is een flinke investering. Die doen ze alleen als ze zeker weten dat de markt, wij, hun auto zullen kopen. Dat weten ze niet, niet serieus onderzocht, en dus doen ze alleen wat experimenten.
Van autofabrikanten hoeven we niet te verwachten dat ze meehelpen onze samenleving zullen helpen het klimaatprobleem te helpen afremmen.

Aan de andere kant heb je de pure technologie bedrijven die ook tonen wat ze kunnen. Die zeggen, natuurlijk, dat de techniek op zich ver genoeg is, om veel zuiniger auto’s te bouwen, zij demonstreren het, met een kleine stadsauto, waar de benzine motor is vervangen door een elektromotor, en je kunt er zo mee wegrijden.
Ook een auto op waterstof, met brandstofcel en elektromotor? Het kan en het wordt gedemonstreerd. Wanneer kan dit op de markt komen? vraag ik het technologiebedrijf. Dat kan binenn een paar jaar, het is inmiddels bekende techniek, een kwestie van engineering om er een auto van te maken die in grote series gebouwd gaat worden.
Nedcar? Natuurlijk als iemand investeert om die fabriek om te bouwen, dan kunnen ze in 2010 aan de slag.
Als we willen.

Het kan ook anders, simpeler. Een bestaand model auto ombouwen. Benzine motor eruit en elektromotor erin. Innosys engineering deed dit met de Daihatsu Cuore. Je kon er een proefrit mee maken op de AutoRAI

Aan de techniek ligt het niet meer, het is de wil en de durf die ontbreekt bij autofabrikanten, om de investering te doen. En natuurlijk de dwang om de markt te creeren.

De overheid is veel te laks, ze wacht op de fabrikanten. En de fabrikanten die spelen wat, en wachten op de overheid.
Minister Cramer, besluit dat in 2010 5% van de hier gekochte auto’s uitstoot loos moet zijn.
En in 2012 20%
Daarna gaat het vanzelf.
Dan hebben de autofabrikanten de por gekregen die ze nodig hebben. Ze wachten er op.
Tot de overheid iets doet , gebeurt er niets.

De XPrize group heeft een prijs van 10 miljoen uitgeloofd voor een goedverkoopbare consumenten auto die  ca 1 op 40 loopt, omdat:
“Because the automotive industry is stalled – legislation, regulation, labor issues, manufacturing costs, legacy costs, franchise laws, obsolete technology, consumer attitudes, and many other factors have combined to block breakthroughs.”

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de marketing afdelingen van nederlandse importeurs, niet luidkeels schreeuwen om schone auto’s, voor het meest vieze land van de EU.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

36 Reacties op AutoRai: fabrikanten laten het klimaat voor wat het is

 1. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  De auto op benzine of diesel blijft een verbazend apparaat.
  Er komt zwaar gifgas uit, en toch mag je er zomaar mee tussen andere mensen rondrijden.

 2. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  De verbrandingsmotor is inderdaad verbazend inefficiënt daar tegenover staat de hoge energiewaarde van benzine of diesel. Dit afgezet tegen de alternatieve brandstoffen/aandrijfsystemen is de verbrandingsmotor in zijn huidige vorm geen onlogische keuze!

 3. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Het is juist wel zeer onlogisch, als je eerlijk beziet welke schade de brandstof motor voor het klimaat geeft en de 18.000 Nederlanders die jaarlijks sterven door de verbrandingsmotor.
  60% van alle luchtverontreiniging is afkomstig van het verkeer, met die “logische” verbrandingsmotor.

  De schade die dat veroorzaakt aan alleen gezondheid wordt geschat op 4 tot 40 miljard per jaar.
  Die zouden we besparen, niet uitgeven, als al die auto’s en diesels echt schoon zouden zijn, bijvoorbeeld met een elektrische aandrijving.

  Of versneld alle voertuigen naar de EUR 5 en 6 norm.
  Ook de vele diesel bestelauto’s.

 4. anoniem (ip: 193.172.136.34) / 07-04-2007 09:44 zegt:

  Avatar van anoniem (ip: 193.172.136.34) / 07-04-2007 09:44
  Henk Daalder / 07-04-2007 11:30
  18.000 mensen die jaarlijks sterven aan de gevolgen van de brandstofmotor?? Ik zou graag de bron cq onderbouwing van deze cijfers zien en kennen. Hoe komt u aan deze cijfers?

 5. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Dat is schrikken he?
  Zoek op mijn blog naar 18.000 of “luchtvervuiling”
  zo vindt je verschillende blogs met uitleg.

  Het milieu en natuur planbureau, brengt elk jaar de milieubalans uit.
  Daar staat in hoe erg de luchtvervuiling is, en welke gezondheidsschade dat oplevert.
  In de milieubalans van 2005 staat het beter uitgelegd dan in die van 2006.
  In de milieubalans van 2006, staat op p74:
  “De risico’s van langdurige blootstelling aan fijn stof (gedurende
  vele jaren) zijn nog erg onzeker, maar worden veel hoger ingeschat dan die van kortdurende
  blootstelling: als gevolg van langdurige blootstelling zouden in Nederland
  jaarlijks mogelijk tienduizend tot enige tienduizenden mensen meerdere jaren eerder
  overlijden (Knol en Staatsen, 2005).”

  De inhoud van de milieubalans 2006 is in opdracht van de toenmalige staatsecretaris van geel gemanipuleerd, om te doen voorkomen dat zijn beleid effect heeft gehad.
  Daarom is de versie van 2005 interessanter.
  Op p 75 staat een grafiekje met een trendmatige daling van de concentratie fijn stof.
  De jaren 2004 en 2005 zitten onder de trend.
  Volgens van Geel is dat te wijten aan het beleid, en heeft het voorspellende waarde, een nieuwe trend.
  Volgens een meer wetenschappelijke interpretatie in het tijdschrift “Lucht” is dit een afwijking die meer is te wijten aan toevallige weersomstandigheden dan aan beleid.
  Het artikel in het tijdschrift “Lucht”is van dezelfde auteurs, als de http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/500081001.pdf

 6. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  De gezondheisschade tgv luchtvervuiling wordt uitgedrukt in DALY, het verlies van gezonde levensjaren, uitgedrukt in jaren.
  Voor het onderdeel FijnStof is dat 180.000.

  Dat is een hoeveelheid verlies die verdeelt wordt over de hele bevolking.
  Dat is dus moeilijk inzichtelijk heel precies inzichtelijk te maken.
  Daarom wordt het vaak verwoordt als dat 18.000 mensen 10 jaar eerder sterven.

  In werkelijkheid is het ene statistische verdeling, waarbij gevoelige mensen, rokers, mensen met extra grote blootstelling, zoals fietsers in stadsverkeer, eerder en meer klachten krijgen en eerder sterven.
  De een een jaar, de ander 10 jaar.
  Er lopen dus veel meer mensen schade op dan die 18.000.

 7. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Het is met luchtvervuiling eigenlijk nog veel erger fout bij onze overheid.
  Ze weten wat ze kunnen doen om het probleem te reduceren, maar houden bewust de vervuiling in stand, en dus ook de sterfte.

  Met DVM is de uitstoot binnen 2 tot 3 jaar met de helft te reduceren.
  Met het aanplanten van veel meer “stofinvangend groen, zoals bomen, struiken en coniferen, is ook een reductie ter plaatse van ca 30% te realiseren.

  En de blootstelling is verder te reduceren door bijvoorbeeld schone lucht fietsroutes aan te wijzen. Op minstens 200 m van drukke autoroutes, blijkt de lucht alweer een stuk schoner, dan op het fietspad, vlak langs die drukke autoroutes.

  Deze mogelijkheden zijn allemaal bekend, maar lokale overheden staan erbij en kijken ernaar.
  Ze laten hun bevolking rustig verder creperen.
  De rijksoverheid negeert de implementatie helemaal.
  Onze overheid is schuldig aan het nalatig blijven van het nemen van maatregelen die het probleem reduceren, terwijl ze de maatreglen kennen, het geld en de mogelijkheden er voor hebben.
  Maar ze doen niets effectiefs

 8. Anoniem zegt:

  Avatar van Anoniem
  Ik wil je bedanken voor deze informatie, welke ik zal lezen om een eigen oordeel te vormen. Als automotive man heb ik een wat andere kijk op het onderwerp.

  Voorlopig is de combinatie interne verbrandingsmotor en fosiele brandstoffen de weg van de minste weerstand en daarmee de meest logische oplossing in het totaal van krachten die van invloed zijn op de automotive markt.

 9. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  De belangen zijn enorm en de partijen die van invloed zijn hebben veel macht, Industrie, overheid, milieu-organisaties en oliemaatschappijen. Maar last but not least de consument….

  Dat er weinig lijkt te gebeuren op dit gebied, blijft niet overeind. Zie de oplossingen die je hier al opsomt.

 10. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Ook de auto industrie en de oliemaatschappijen zijn achter de schermen wel degelijk met allerlei research bezig.

  Nu het volgende scenario……
  Milieu is niet langer het stokpaardje van een kleine groep insiders. De consument wordt zich meer en meer bewust van het probleem. Het milieur wordt meer en meer een “mainstream” issue.

  Dan onstaat het volgende krachtenspel:
  Milieu wordt een wens/aankoopargument van de consument.
  Industrie en oliemaatschappijen zien hierin een kans! Deze kans zullen ze invullen, altijd, het levert namelijk geld op!!! Op dit moment is het veelal nog een mooi marketingpraatje maar voor de toekomst zal dat niet standhouden.

 11. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Consumenten, met name in noord europa (één van de belangrijkste automotive markten), zijn goed geïnformeerd. Dus een “leeg” praatje houdt geen stand. Gevolg hiervan is dat de industrie werkelijke stappen gaat maken om aan de vraag te voldoen.

  Daar de concurrentie in de automotive markt keihard is zal dit krachtenspel zichzelf versterken. (Iedereen zal een dominante positie proberen te verkrijgen)Zodat een concurrentie voordeel onstaat en de klant voor zijn produkt zal kiezen.

 12. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Ik heb sterk het gevoel dat we op dit moment in een “gebroeders Wright” tijdperk leven. We hebben een vliegtuig maar het vliegt nog nauwelijks. De komende jaren zal onder invloed van de bewustwording van consumenten een nieuwe dimensie aan marketing en daarmee development en productie worden toegevoegd. Het milieu.

  Op de zelfde manier als de huidige situatie is ontstaan (marktwerking) zal zij ook het hoofd geboden worden. Echter is de bewustwording en daarmee de wens van de markt de sleutel tot succes.

 13. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  fabrikanten volgen altijd de weg van de minste weerstand naar winst.
  Dat laten ze jaar op jaar zien. De katalysator was er echt niet gekomen als het aan de autofabrikanten had gelegen.
  Ze blijven een rendementsverhoging van 1:12 naar 1:14 als een wereldschokkende innovatie verkopen.

  Na 100 jaar innovatie is de combinatie ijzeren auto en verbrandingsmotor natuurlijk wel redelijk geperfectioneerd.
  De meeste innovaties zijn nu nog op het gebied van veiligheid en ergonomie.

  Ontwerp probeersels van echt elektrische auto’s tonen dat een auto ook echt anders in elkaar kan zitten.
  Maar dan moet je als fabrikant de gebaande paden verlaten, en dat is risicovol, dus gebeurt het niet.

  De marktwerking werkt niet om een voertuig op de markt te brengen dat een factor 3 zuiniger is, maar daarvoor echt anders in elkaar zit, en ook andere eigenschappen heeft.
  De nieuwe stadsauto is:
  – 2 persoons
  – ultralichtgewicht
  – met alleen een elektrische aandrijving
  – max snelheid 80km/hr
  – actieradius minstens 120km

  Hiervoor moet de overheid meehelpen de markt op gang te brengen, door bijv dergelijke auto’s gratis te laten parkeren.

  Of fabrikanten voor te schrijven dat 10% van wat ze verkopen, van dat type moet zijn.

 14. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Volgens mij ga je nog steeds aan de belangrijkste kracht voorbij. Of wil je die opzettelijk negeren? Die lichtgewicht 2 persoons auto rijdt al jaren rond in NL. De Smart. Alleen tot op heden zit er geen consument op te wachten. Dus die auto verkoopt te weinig om een basis te vormen voor een winstgevende toekomst voor fabrikanten. Dus exit.

  Het van bovenaf opleggen van allerlei maatregelen is regentesk en zal contraproductief werken. De consument maakt zijn eigen beslissingen en juist betutteling zal hem er van weerhouden de “goede” richting op te gaan. Eerlijke informatie en een eerlijk beeld geven hoe e.e.a. er voorstaat zal effectiever zijn. Te veel “doorzichtige” valse profeten doen de zaak alleen maar kwaad!

  Een 2 zitter die max 80 km/u rijdtis een mooi voorbeeld van een utopie die het niet gaat worden. De eigenschappen die jij opnoemt zijn ingegeven door een (goedwillende) minderheid die een stap te ver gaat voor de “grote massa” Deze wil tot op heden iets anders. Acceptatie van dat gegeven zou voor deze goedwillende minderheid wel eens de weg kunnen zijn naar een snellere en effectievere omslag in denken en doen….

  De werkelijkheid is een stuk weerbarstiger dan de plannen uit ivoren milieu torens die hier nu ter tafel worden gebracht!

 15. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Als we het scenario van het vliegtuig gaan volgen, dan gaat de vernieuwing niet snel genoeg.

  – er vallen dan onnodig veel slachtoffers door de huidige vieze auto’s
  – er wordt onnodig veel, en te lang fossiele brandstof verstookt.
  Over de komende 10 tot 30 jaar geven we dan te veel geld uit aan die ouderwetse fossiele auto.
  Terwijl er nu ook al een veel zuiniger en gezonder model uit de fabriek kan komen.

  Fabrikanten hadden dat de afgelopen 10 tot 20 jaar zelf kunnen ontwikkelen. Voor massafabricage.
  Mercedes deed het al op stuksbasis, er rijden ca 30 waterstofbussen in de EU rond, waarvan 3 in Amsterdam.

  Maar voor seriefabricage komt dat niet van de grond. De markt werkt hier niet voor.

  Daarom moet de overheid doelen opleggen.
  In het belang van de samenleving.
  Het http://www.volkskrantblog.nl/bericht/120227 geeft aan dat het anders veel te veel kost, allemaal geld dat dan niet naar autofabriekanten stroomt.

 16. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  En opnieuw geef je zelf al een onderstreping van mijn standpunt.

  De meeste innovaties zijn nu nog op het gebied van veiligheid en ergonomie.

  De wens van de klant, Die zich bewust is van de gevaren.

  Beinvloed die wens/bewustzijn en het mechanisme komt in werking ongeacht het nu om veiligheid, snelheid, ruimte, kleur of milieu gaat.

 17. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Wie zegt dat de ontwikkeling volgens hetzelfde tijdspad gaat als het vliegtuig uit het voorbeeld? Ik niet. Nogmaals ik ontken de realiteit niet. Integendeel, juist wel maar die is groter dan de schade die we met zijn allen toebrengen.
  Breder kijken en proberen het mechanisme te beinvloeden op de plek waar dat het meest effectief is. Dat is mijns inziens hefboom die nodig is om e.e.a opgang te brengen

 18. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Daihatsu (Toyota) geeft wel een aanzet, maar hebben nieuwe ontwikkelingen gestopt (praktisch dan)
  Daihatsu maakt wel kleine modellen, net als Toyota, en europese fabrikanten, maar doordat ze vastzitten aan de standaard opzet van “ijzer” en verbrandingsmotor, en topsnelheden boven de 150 km/hr
  Blijven het, in hun kleinheid, veel te zware voertuigen, die ook nog onzuinig zijn.

  Daarom moet er een compleet nieuw type ontstaan, de Nieuwe Stadsauto

  De Smart is wel een moedige poging in die richting, maar tegelijk een voorbeeld waarom dat niet lukt, als je voorborduurt op de huidige architectuur van de auto.

  Maar je hebt gelijk dat “de markt” gewend is aan voertuigen met een snelheids imago. Waar ecologie een woord is dat je er bij denkt, heel soms, maar nooit de doorslag laat geven.
  Er is in de huidige markt ook geen ecologisch verantwoorde keus mogelijk.

  De eigenschappen van de http://beterboseplan.nl/oplossingen/NieuweStadsAuto zijn ingegeven door wat praktisch nodig is, in het verkeer van alle stedelijke regio’s van de wereld. Werkelijkeen heel grote markt.
  Wij, in de regio Nederland, hebben de kennis, en de ontwikkelmogelijkheden, het geld, de fabricage capaciteit, en juist niet de afhankelijkheid van een fossiele autofabrikant, om in de ideale positie te zijn die wereldmarkt auto te bouwen.
  We kunnen nog een paar jaar wachten, dan doen ze het wel in China.

 19. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Goed, ieder aanbod schept zijn vraag is een bekend gezegde in de marketing en dat gaat hier ook op. Als het aanbod uitbreid zal de vraag toenemen. (Toyota is echt niet de enige, ook Honda en met name Mercedes zijn serieus met dit onderwerp aan de gang) Dat is een kant.

  Je verwijzing naar de Nieuwe stadsauto geeft een aanknopingspunt, er wordt namelijk ook gesproken over een marktverwachting. Juist dat inzicht probeer ik heel de tijd onder de aandacht te brengen.

  Fabrikanten investeren op dit moment miljarden aan R&D op het gebied van veiligheid. En geloof me het is geen wettelijke eis dat iedere auto 5 sterren scoort in de euroNcap crashtesten. Toch wordt er naar gestreeft. Waarom? Om een USP te creeren. Om aan de vraag van de klant te voldoen.

 20. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Hypothese:
  Als de wens van de markt een 2 persoons lichtgewicht voertuig is met een maximale snelheid van 80 km/u, dan zal deze binnen 5 jaar door alle grote automerken worden geintroduceerd. Maar alleen als het de wens van de markt is, want dan is er geld mee te verdienen.

  Dus wederom, beinvloed het wensenpakket van de consumenten het marktmechanisme gaat voor het milieu werken!

 21. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  De aandacht en R&D voor veiliger auto’s zou niet op gang zijn gekomen, als er geen consumentenoranisaties zouden zijn geweest die er een standaard score voor hadden ontwikkeld.
  En de overheid geen nieuwe regels had uitgevaardigd.
  En er geen technische mogelijkheden waren geweest om auto’s ook echt veiliger te maken.

  Elektrische auto’s, of ZEV’s gratis laten parkeren, is zo’n hefboom maatregel.

  En verder heb ik bij jouw argumenten nog geen grond kunnen vinden dat autofabrikanten andere motieven hebben dan winst.

  Om daar dan toch invloed op te hebben, is het effectief als er van uit de overheid normen worden opgelegd, of via een koperstaking.
  Fossiele auto’s leveren veel schade op.
  Reactie is geredigeerd

 22. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Eindelijk zijn we er!! Consumentenorganisaties, met de nadruk op consumenten die de standaard stellen. En de overheid stelt wel degelijk nieuwe richtlijnen, zie de Euro IV, V en VI richtlijnen. Deze zijn streng.

  En wederom geef ik je gelijk, autofabrikanten zijn maar op één ding uit: winst. Daar zijn het bedrijven voor!

  Maar koperstaking en dergelijke lege en holle frasen zijn precies wat we niet moeten doen met zijn allen. Dit maakt dat het thema milieu een steeds radicaler tintje krijgt. En dat moet nu juist niet. Maak het toegangelijk en mainstream. Dan zien de fabrikanten de winst en van daaruit zullen ze aan het milieu gaan denken. De win-win situatie.

 23. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Deze win-win situatie heeft dan vervolgens een zichzelf versterkend effect (concurrentie)die alles positief beinvloed. De stappen zijn zo eenvoudig:

  Consument bewustwording
  Consument wensen
  Anticipatie van fabrikanten op die wensen
  Betere producten.

  Alle andere invloeden zijn kleiner, wil niet zeggen dat ze niet helpen maar zijn derhalve niet het eerste middel om naar te grijpen. Vette vissen vangen. Oftewel het meest effectieve eerst toepassen.

 24. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Het is dus zaak om de consument positief te beinvloeden. Dit gaat niet met negatieve of represieve acties!

 25. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Toch is deze route te vrijblijvend voor autofabrikanten.
  En wat is “de consument positief beinvloeden”? dat is gewoon dezelfde reclame die autofabrikanten nu ook al maken, met alleen in nederland 18.000 doden per jaar en de komende 100 jaar grote extra investeringen voor de aanpassing aan meer water, tgv het klimaatprobleem. Fossiele autofabrikanten zijn een deel van het probleem.

  Het gaat bij veranderen, om het vinden van juist dat ene hefboom effect, dat al in het begin de ontwikkelingsrichting beinvloedt.
  Dus niet de Wright Brothers, maar de KLM die met Fokkervliegtuigen post naar indonesie brengt.

  Of de fabrikant van medische hulpmiddelen die stadsauto’s gaat maken, die ook nog gezond zijn. En waarbij de overheid helpt om ze ook betaalbaar te maken.

  Het “meest effectieve eerst toepassen” kunnen we best aan grote bedrijven overlaten, maar wij als maatschappij zullen daar niet beter van worden, en consumenten ook niet, want daarvoor ontbreekt dat hefboom effect dat de GOEDE richting uit werkt.
  Bedrijven die dat “negatief” vinden zijn gewoon te traag van begrip en strategie.
  Er zullen altijd andere bedrijven zijn die wel flexibel genoeg zijn om die nieuwe behoefte op te vullen.
  Maar uit zichzelf gaat dat “de markt” niet lukken.
  Dar blijkt wel uit de trage ontwikkeling van bijvoorbeeld de brandstof efficiency.

  Typisch een voorbeeld waar de overheid dwingende normen moet opleggen. Natuurlijk kunnen de grote autofabrikanten dergelijke zuinige auto’s niet maken, want er zit geen fossiele motor in. Maar dan zijn er wel slimmere, flexibeler bedrijven die dat wel kunnenen door de dwang van buiten, zullen de grote autofabrikanten die factor 3 zuiniger, elektrische auto’s kopen, of de bedrijven die ze maken, om ze door te kunnen verkopen.

  Tot nu toe zijn de grote autofabrikanten er in geslaagd dit ontwikkelingspad via het lobby circuit te blokkeren.

  Europese autofabrikanten zouden even naar hun collegas in de VS moeten kijken, daar worden ze van de kaart geveegd door Toyota.

  Dat gaat hier ook gebeuren, maar hier hebben ze nog een korte tijd om zelf ook die richting in te gaan. Ook al moeten ze opschieten.
  Chinezen zijn ook niet gek.

 26. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Het positief beinvloeden van de consument is in deze context niet door mij niet bedoeld voor de autofabrikanten. Maar juist wel voor milieu organisaties……… Zoals je zelf al aangeeft snappen autofabrikanten dit spelletje heel goed. Belangengroepen voor het milieu helaas vaak heel wat minder.

  En ja, autofabrikanten zijn een deel van het probleem, maar ook een deel van de oplossing. Ze buiten beschouwing laten zou een enorme verspilling van kennis en kunde zijn.

  En dat hefboom effect wat jij aangeeft is niets anders dan de consument laten zien wat de voordelen van sommige ontwikkelingen zijn. (de post naar indonesie) Dus daar zijn we het eens, consument beinvloeden. (maar dit niet overlaten aan de fabrikanten)

  De fabrikant van medische hulpmiddelen zal de marktkennis ontberen om tot een succesvolle productintroductie te komen. Product introductie in een nieuwe markt (lees differenciatie) is de meest risicovolle introductie die er is. Realtiteit derhalve?

  Als ik je goed begrijp stel jij in je laatste reactie dat de grote autofabrikanten niet in staat zullen zijn om los te komen van de conventionele manier van denken en ontwerpen. Toch?

  Waarna je in één adem Toyota noemt (notabene de op één na grootste fabrikant ter wereld) die het goede voorbeeld zou geven.

 27. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Ik sta inmiddels al 11 dagen op de autoRAI als marketeer voor één van de grote merken. Ik heb honderden consumenten gesproken de afgelopen dagen! Slechts een handvol maakt zich op dit moment zorgen over de uitstoot van onze producten! Het is geen issue voor de gemiddelde consument. Dus de prikkel ontbreekt voor de fabrikanten om het een punt van aandacht te maken. Wel kan ik je verzekeren dat fabrikanten 10 jaar vooruit proberen te kijken. De marktorientatie, en daarin valt duidelijk een trent te onderscheiden richting milieu. Daarop zullen ze anticiperen zoveel is zeker. Of dit snel genoeg is? Een bedreiging is het wel.

  Wat mogen we dan van de overheid verwachten. Op Europees gebied staat de automotive sector in de spotlight. Let wel, de automotive sector is meteen ook de grootste inkomstenbron van Europa.

  http://www.acea.be/key_figures

  Wat mogen we verwachten?
  Reactie is geredigeerd

 28. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  De http://www.acea.be/co2_emissions website heeft nog een mooi voorbeeld van afspraken met de overheid, die er voor zorgen dat de CO2 emissie echt minder werd.

  Ook eenandere vergelijkbare pagina over luchtvervuiling staat vol van afspraken met overheden die de luchtvervuiling van auto’s moeten reduceren.

  Dus er zullen nog wel meer afspraken komen.
  De EU heeft al een norm voor PM2.5 FijnStof aangekondigd.

  En vergis je niet in “het publiek”. De mensen die naar de AutoRai komen zijn niet reprensentatief voor “De bevolking”.

  De echte bevolking zal met verdergaande eisen komen.
  Maar inderdaad niet snel genoeg.

  Een volgende beweging kan zijn, die naar lichtgewicht auto’s. Dat is ook al te zien aan de kleine modellen die onder de verlaagde CO2 emissie normen moeten komen.

  Pas als duurzame energie weer mainstream is geworden en de prijs een stuk lager, pas dan zal het gewicht van voertuigen weer kunnen toenemen.

  Tot die tijd zullen eisen van de overheid, en beloningen, zoals gratis parkeren voor ZEV’s de meeste invloed hebben.
  En natuurlijk de klimaat-dove strategie van grote fabrikanten die toch genoeg geld hebben om verliezen te lijden.

  Ook Toyota is niet snel. De Prius is al van meer dan 10 jaar geleden. Ondertussen hadden alle modellen van Toyota hybride kunnen zijn.
  Of ze hadden de innovatie van een Eindhovense technostarter kunnen toepassen die hebben een versnellingsbak met vliegwiel ontwikkeld, die dezelfde brandstofbesparing oplevert als de hybride techniek van Toyota.

  Hybride combinaties van verbrandingsmotoren en accus, zijn een verkeerde keuze.
  De combinatie accu en brandstofcel, dat zal de combinatie over een aantal jaren zijn.
  alleen hoe snel dat zal gaan? Zoals ik al in mijn blog schreef, van de autofabrikanten hoeven we dat niet snel te verwachten.

  Die doen alleen wat winst oplevert, en niet investeren is altijd goedkoper. Tot je door een concurrent van de markt verdrongen wordt. Zoals in de VS gebeurd.

 29. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Allereerst, denk ik dat de genoemde “bias” tussen de RAI bezoekers en de werkelijke bevolking veel kleiner is dan jij denkt. Ik heb dagen op de stand gestaan van een groot volumemerk waarbij potentiële kopers onze stand op komen. RAI bezoekers zijn niet alleen maar autofanaten.

  De maatregelen die jij noemt kunnen bijdragen aan het bewustwordingsproces bij de consument en daarmee de keten zoals ik hem eerder heb geschetst.

  De beweging naar lichtgewicht auto’s blijkt uit niets. Sterker, auto’s worden steeds zwaarder door alle veiligheids en comfort voorzieningen.

  Wat zich wel als trend ontwikkeld is de verschuiving van de markt naar kleinere auto’s uit het A- of B segment. Daarentegen is ook de SUV nog steeds aan het stijgen in totale mix van nieuw verkochte auto’s.

  Wat voor mij overeind blijft is dat de veranderingen alleen kunnen werken als we de wensen van de consumenten in het oog blijven houden.

  Dan je punt over Hybride auto’s in combinatie met verbrandingsmotoren. Dit zou fout zijn!! Nu terug naar de echte wereld. Fabrikanten mikken allemaal uiteindelijk op een brandstofcel. Alleen dient dit verder ontwikkeld en met name gefaciliteerd te worden.

 30. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Op dit moment is de keuze werderom niet de beste maar wel de best haalbare en meest voor de handliggend. Het begint een herhaling van zetten te worden. Maar denk nog eens aan het Wright tijdperk…. We staan aan het begin. Er zullen innovaties komen die weer verdwijnen, de ontwikkeling zal steeds sneller gaan. etc etc.

  Tussen de theorie die jij hier neerlegd (en een vingerwijzing naar wie het niet goed doet) en de werkelijkheid is volgens mij een enorme kloof. Mijn beeld van de auto-consument is een geheel andere als jouw beeld van deze consument. En ik durf de handschoen te werpen wie het meest realistische beeld heeft!

  Dat neemt niet weg dat het doel, een milieu neutrale mobiliteitsoplossing, alle aandacht van alle partijen verdient. De automotivebrance niet uitgezonderd, zij heeft grote belangen.
  Reactie is geredigeerd

 31. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  Als de voordelen, financieel, maatschappelijk, maar groot genoeg zijn zal zij de drijvende kracht worden achter de innovaties.

 32. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Autorai bezoekers zijn natuurlijk geen representatieve steekproef. Wellicht is de groep nieuwe-autokopers oververtgenwoordigd. maar er zijn ook tweedehands autokopers.

  Natuurlijk is er een beweging naar lichtere auto’s, alleen jij noemt dat een verschuiving naar auto’s uit het segment A/B.

  Wat ik niet begrijp is dat je zelf zegt dat de autoindustrie grote belangen heeft bij duurzame mobiliteit.
  Waarom zorgt zij dan niet zelf voor de benodigde voordelen op financieel en maatschappelijk gebied?
  Kijk waar een beetje innovatie Toyota heeft gebracht, verreweg de meest winstgevende fabrikant.
  Iedere andere fabrikant heeft nu een voorbeeld om af te kijken.

  Ga nu eens wat verder dan als Daihatsu importeur een paar Cuores te laten om bouwen.

  Durf eens wat!

 33. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder
  Dat autofabrikanten weinig veranderingsgezind en niet vooruitstrevend zijn, blijkt ook wel uit de afwezigheid van mogelijkheden mee te denken met ontwerpers.
  Wat autofabrikanten op de AutoRai tonen is een arrogant, vaststaand gegeven.

  Customer Co-design, ga maar eens te rade bij Philips, Sony Ericson en Nokia.
  De actie voor de nieuwe fiat 500 was een mooi voorbeeld van een aanzet.
  En graag verwijs ik naar het http://beterboseplan.nl/oplossingen/NieuweStadsAuto
  Daar kunnen ook marketing experts met ervaring in Nederland meedoen

 34. Henk Daalder zegt:

  Avatar van Henk Daalder

  De XPrize group heeft een prijs van 10 miljoen uitgeloofd voor een goedverkoopbare consumenten auto die ca 1 op 40 loopt, omdat:

  “Because the automotive industry is stalled – legislation, regulation, labor issues, manufacturing costs, legacy costs, franchise laws, obsolete technology, consumer attitudes, and many other factors have combined to block breakthroughs.”

  Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de marketing afdelingen van nederlandse importeurs, niet luidkeels schreeuwen om schone auto’s, voor het meest vieze land van de EU.

 35. herman zegt:

  Avatar van herman
  In amerika mag je tenminste je auto zo ombouwen tot een elektrisch auto’s..

  Hier heb je de RDW en alles wat TEGEN je werkt!
  Anders was ik allang begonnen aan een project.

  Dit is gewoon zeeer triest. Ik wil meer vrijheid in de auto branche.
  Maar hun onder de mom van “VEILIGHEID” dit en dat.

  Kijk maar uit je hebt 40 liter brandstof in je tankt. het kan zo ontploffen en die schadelijke uitstoot. Noem je dat soms veilig???

  Als nederlander kunnen wij niks zelf doen aan een auto… wij moeten maar wachten op de autobranche die heus niet staat te popelen om een elektrische auto op de markt te zetten vanwege de grote verliezen die zei leiden.

  Elektrische auto heeft minder onderdelen en minder slijtage. enigste wat je moet onderhouden is:

  Lagers, Remmen, Banden, En als je geen brushless motor hebt een borstel.

  Daarbij zullen de monteurtjes onder ons zich niet blij mee maken en de Olie industrie ook niet.

  Maar komop. Kijk om je heen je hebt geen CRT meer maar een LCD. Waarom rijden we nog steeds in een verbrandings motor????

 36. Kortenbach zegt:

  Avatar van Kortenbach

  HELEMAAL MEE EENS !

  Nederland vooruitstrevend op het gebied van alternatieve energie. Bwah ! Echt niet !

  Misschien kan iemand aangeven of er een site is die stap voor stap info geeft over herkeuren voor electrische aandrijving + kosten ?
  Dan wordt het in ieder geval weer wat gemakelijker !
  Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *