Energietransitie moet van het volk worden

De fossiele energiebedrijven en een clubje ambtenaren, willen de macht grijpen over een omvangrijke verandering die onze maatschappij toch al gaat doormaken.
De olie en het gas raakt op, de maatschappij, dat zijn wij, zal zich daar op gaan aanpassen door zuiniger te worden met steeds duurdere energie en door over te schakelen op steeds meer duurzame bronnen.
Zoals een eigen aandeel in een wind park, thuis stroom opwekken met een slimme CV ketel en eigen zonnecellen op het dak.

Dat zijn allemaal decentrale manieren om stroom op te wekken. Dus de energiemaatschappijen dreigen hun macht te verliezen.
Ook de oliemaatschappijen worden minder machtig, want nu kunnen ze de olie nog simpel uit de grond pompen, straks moeten ze ergens biomassa kopen.
Of we kopen die zelf, buiten die logge fossiele bedrijven om.

Dus hebben de energiebedrijven flink gelobbyed op het ministerie en ambtenaren bereid gevonden voor hun bedrijfsbelangen op te komen.
Hen te helpen hun macht in stand te houden.
Omdat de verandering toch onontkoombaar is en zij toch ook hun macht in stand willen houden, hebben ze een regieproces opgezet, dat noemen ze de “energietransitie”

Officieel is het doel van de energietransitie de maatschappij zo goed mogelijk naar een andere energie gebruik begeleiden.
Maar “de maatschapppij” is niet in dit clubje vertegenwoordigd. Energiebedrijven maken de dienst uit.
Ze hebben het ook niet voor niets over “platforms”, dat zijn clubjes waar de bedrijven zich op terugtrekken en daar wat ambtenaren bij vragen, om het bestuurlijk te legitimeren.

De echte energietransitie is een zo ingrijpend proces, daar kunnen we de democratische controle niet zomaar bij missen. Een zeker niet zomaar de macht overdragen aan bedrijven met een eigen belang op dit gebied.

Tussenrapport energietransitie
Onlangs hebben ze een tussenrapport naar het demissionaire kabinet gestuurd, en de vvd’ers en cda’ers vonden het prachtig.

De energiebedrijven, verenigd in het “platform” energietransitie, stellen voor hen als belangenclub, jaarlijks 2 miljard te geven. Dan zullen zij wel zorgen dat het goed komt (met hun belangen waarschijnlijk)
Die 2 miljard is 2 maal de begroting van EZ om de verhouding even te schetsen.

In hun voorstel komt het begrip “democratische controle” niet voor.
Dat hoeft ook niet, want het gaat tenslotte om de belangen van enkele grote bedrijven.

Ook al hebben ze bij de energietransitie als doel een verandering te begeleiden, dat blijkt niet uit de plannen.
Die plannen zijn er nog niet.
Ze willen alleen de macht over 2 keer zoveel geld als EZ nu heeft.
De plannen gaan vooral over machtoverdracht van publiek naar private energiebedrijven.
De enige werkelijk genoemde doelstelling is 50% CO2 reductie in 2050.
Dat zal zeker ook wel zonder die energiebedrijven lukken, want tegen die tijd gebruiken we nog maar weinig olie. Ook zonder zo’n regiegroep hebben we tegen die tijd die transitie wel gemaakt.

Echter als we niet opletten, gaan we de komende jaren ons geld vooral uitgeven aan het spekken van de kas van energiebedrijven.
Terwijl NU de geinvesteerd moet worden in duurzame opwekking.

De demissionaire regering is al vooral met adaptatie bezig, ze voelen zich al verliezer, ongeschikt dus om leiding te geven aan dit proces.
Daarom is het ook beter om de PvdA dit proces politiek te laten trekken.
Er moet namelijk nog veel gebeuren aan het verduurzamen van de energievoorziening zelf. Zoals windstroom, goedopere PV, en schone en duurzame leveranciers voor biomassa.

Goed buitenlands voorbeeld
Wie naar het buitenland kijkt, ziet daar goede en effectieve regelingen.
Zoals een verplichte afname van duurzame stroom in Duitsland.
Daarvoor hebben we geen new speak club nederlandse bedrijven nodig.

Engeland en Ierland willen een EU kabel langs de kust, om windpark stroom beter te verdelen.
Engeland en Ierland zijn zelf al begonnen op het eigen gebied.
Hoewel de Noordzee vergeven is van de plannen (maar er is nog volop ruimte) mag elke initiatiefnemer zijn eigen kabel naar de kust brengen.
Ik heb zo’n gezamelijke kabel nog niet bij het transitieproces gehoord…..

Overheidsrol
Onze maatschappij heeft een overheid nodig die overneemt wat elders goed blijkt te werken.
Of condities schept waarin dat gebeurt.
Regelingen waar consumenten de kans krijgen op de markt goede en zuinige produkten te kopen. Geen verplichte winkelnering bij bedrijven met achterhaalde produkten.

Laat die energie bedrijven zich maar in de markt bewijzen.
Of laat die energie bedrijven maar aan de Nederlandse maatschappij bewijzen dat ze ons vertrouwen waard zijn, door duurzame produkten op de markt te brengen, zonder dat zij daar zelf een dictatuur voor moeten afroepen.

In een democratie wordt macht niet weggeven zonder controle
En al helemaal niet aan niet vooruitstrevende bedrijven. Die met een machtspelletje hun eigen belangen willen veiligstellen ten koste van hun klanten.

Er zitten best nuttige acties verstopt in de tussenrapportage.
Maar laat ze eerst de echte maatschappij maar eens betrekken in die transitie.

Of beter, laat een nieuwe club ontstaan, “burgers voor duurzame energie”.
Ga als energiebedrijf gewoon “luisteren” naar de markt.

Een advies voor de overheid.
Er is zoiets als een windenergiewet nodig.
Daarmee moeten regios de taakstelling krijgen om de komende 30 jaar een bepaalde oplopende hoeveelheid duurzame stroom in eigen regio op te wekken.
Omdat voorlopig windenergie de goedkoopste vorm is van duurzame stroom, zijn regionale windmolens het geeigende middel.
Er is genoeg ruimte maar niet de maatschappelijke kracht voor ca 50% lokaal opgewekte stroom, binnen 10 jaar.
Daarom moet er een aanwijzing van de overheid komen om dat proces te sturen.

Ook een onderdeeltje van de energietransitie, maar dan echte transitie

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

5 Reacties op Energietransitie moet van het volk worden

 1. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  Het energietransitie “proces” getuigt van een grote ideeen armoede.
  Toch bevelen de lobbyisten en ambtebnaren aan hun adviezen als “zwaarwichtig” te beoordelen.

  Helaas motiveren ze dat niet, ze zijn kennelijk door eigenbelang verblind en het zicht op het klimaat probleem kwijtgeraakt.

 2. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  Ze bevelen ook aan om in EU verband afspraken te maken over te beriken doelen.
  Dat is ongeveer hetzelfde als het dikke verwende jongetje, dat van achter uit het peleton naar voren roept dat “we moeten afspreken samen over de finish te gaan”

  We hebben onze voorsprong op windmolen technologie verspeeld door wangedrag van de overheid.
  We hebben het laatste kabinet balkenende de laatste succesvolle duurzame regeling zien slopen.
  Duurzaam nederland staat nu stil.
  Alleen door in het buitenland duurzame produkten en diensten te kopen, kunnen nederlanders nog wat doen.
  En verder zijn we op onszelf aangewezen.

  De overheid heeft zich op dit gebied teruggetrokken.

 3. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  En het is fout dat het openbaar bestuur aan de kant gaat staan bij een van de grootste veranderingen in onze maatschappij sinds de tweede wereldoorlog.

  Toen gingen ze naar het buitenland.
  Zouden ze nu slechts naar een hoger gelegen deel van het land gaan?

 4. Mephisto zegt:

  Avatar van Mephisto
  Nu nog roependen in de woestijdn, straks, wanneer wij al lang zijn vertrokken uit dit gebied, of verkommerd erin, gelijkhebbenden.

  En dat het demissionair verlekkerd kijkt naar dit plan zeg genoegover:
  1. het kabinet
  2. de reden van de demissionaire status (missie uit eigenbelang uit het oog verloren)

 5. r.v.jansen zegt:

  Avatar van r.v.jansen
  Er word altijd gemoppert over bedrijven en politiek. Een heleboel mensen in de maatschappij weten dat zonnecellen ook zonder subsidie zichzelf terug verdienen. Toch hebben die mensen die een zonnig dak hebben, daar nauwelijks interresse in. Het mopperen is makkelijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *