Dinsdag, ministerie van LUCHTKWALITEIT: oeps, PM2.5 komt

Het is officieel, er komt een PM2.5 fijn stof norm. Die zal waarschijnlijk nog moeilijker te halen zijn dan die van PM10. Het europese parlement heeft net een PM2.5 besluit genomen.
Op het kaartje kun je zien dat dat vooral voor ons land van belang is.

Op VROM zijn ze vooral met het in-produktieve NSL. Het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is een soort nationale boekhouding van luchtkwaliteits-effecten.
Waarom we dat krijgen? Het is alleen een poging om van de EU uitstel te krijgen van het halen van de EU normen. Dat uitstel krijg je alleen als je kunt aantonen dat je echt je best hebt gedaan. En dat moet dus gaan blijken uit het NSL.

Echt betere luchtkwaliteit krijg je natuurlijk door echt maatregelen te nemen en uit te voeren en te handhaven. Helaas zijn de belangen achter cda en vvd nog niet zo ver. Ze moeten waarschijnlijk eerst nog meer schade oplopen.

In het verslag van de tweede kamer commissie valt te lezen wat cda en vvd allemaal geprobeerd hebben om te ontkomen aan het nemen van echte en effectieve maatregelen.
Ook blijkt uit dat overleg dat cda en vvd al jaren proberen vooral de norm te ontwijken en kennelijk zelfs wilen voorkomen dat er echt iets aan de luchtvervuiling zelf gedaan wordt.
Aan de daden herkent men de echte intentie.

Ook in het EU parlement is iets fout gegaan met die PM2.5 norm.
De norm wordt nu max 20ugr PM2.5.
Dat PM2.5 fijn stof zit nu ook al in het PM10 fijn stof, daarvan is de norm 50, wordt 40.
In die PM10 zit waarschijnlijk maar voor 5 tot 10% PM2.5, dus ongeveer 2 tot 5 ugram PM2.5
Om dan de norm op 20 ugram PM2.5 te zetten, dat lijkt me een ernstige fout.
Maar ik moet de details hier nog helder krijgen.
Als iemand hier meer over weet, zet het in een reactie!

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

8 Reacties op Dinsdag, ministerie van LUCHTKWALITEIT: oeps, PM2.5 komt

 1. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  Duyvendak, GL:
  Zou het niet gewoon beter zijn om meer maatregelen te nemen om de lucht schoon te maken, bijvoorbeeld een verhoging van de dieselaccijns? Dan heb je dit hele bouwwerk (“wet” en NSL) niet nodig.

 2. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  De heer Duyvendak (GroenLinks):
  Wij maken nu een wet die aan alle kanten in juridisch opzicht rammelt. De Raad van State heeft hierop zeer veel kritiek. Houden wij daarmee niet alle provincies en gemeenten illusies voor en sturen wij hen niet het bos in als wij deze wet werkelijkheid maken?

 3. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  De heer Samsom (PvdA):
  De staatssecretaris smokkelde met Europese richtlijnen en probeerde gebieden waar minder mensen wonen te negeren; hij trachtte met listige trucs schone en vieze gebieden met elkaar te middelen.
  Het gaat er echter om dat we maatregelen nemen om vieze lucht schoner te maken. Gaan gefoezel met normen en richtlijnen, maar gewoon de lucht schoner maken, want dat was het primaire doel van deze hele exercitie.

  Dit klinkt allemaal nogal voor de hand liggend, maar dat bleek het helemaal niet te zijn. De discussie ging de afgelopen jaren veel te vaak en veel te veel over de vraag hoe wij zonder de lucht schoner te maken toch weer wegen konden aanleggen en fabrieken konden bouwen. Ik heb mij daar vaak aan geërgerd en deze ergernis niet onder stoelen of banken gestoken. Per jaar overlijden duizenden mensen als gevolg van de te vieze lucht. Een veelvoud daarvan heeft serieus last van ademhalingswegen en snakt letterlijk naar schone lucht.

 4. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  De heer Samson(PvdA):
  In april van dit jaar werden de resterende horden in de race een beetje verlaagd. Het Natuur- en Milieuplanbureau hield alle berekeningen en metingen nog eens tegen het licht en concludeerde dat de luchtkwaliteit zich minder dramatisch boven de normen bevond dan eerder werd gedacht. De kaartjes van Nederland met daarop de overschrijdingsgebieden zijn opeens allemaal wat minder alarmerend. De overschrijdingsgebieden zijn er nog wel, maar alleen al met de maatregelen die tot nu toe zijn ingepland, verdwijnen zij op een haar na, zo bleek vorige week. Die laatste haar kan ook heel gemakkelijk verdwijnen, wanneer wij nog een tandje erbij zetten.

 5. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  De heer samson(pvdA):
  Laat ik er niet omheen draaien: dat NSL is in de ogen van mijn fractie de ultieme smokkelstap. Het is niet bedoeld om de lucht schoner te maken, maar om met gegeven luchtvervuiling alsnog de goedkeuring voor bouwprojecten er doorheen te smokkelen, een goedkeuring die er anders niet zou komen. Dit was althans de bedoeling van de staatssecretaris. De Raad van State heeft zijn heilzame werk gedaan. Oorspronkelijk was het snode plan om het NSL als een juridische katvangerconstructie in te zetten. Grote projecten die bij een individuele toets aan de luchtkwaliteitsnormen geen schijn van kans zouden maken, zouden dan alleen nog getoetst worden aan het hele programma, dat wél zou voldoen aan de normen. Plekken met extra overschrijdingen door bedrijven of wegen zouden worden uitgemiddeld met gebieden waar de luchtkwaliteit door allerlei generieke maatregelen wat beter wordt.

 6. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  De heer Samsom (PvdA): Op pag. 13 in de laatste twee alinea’s van de voorlichting van de Raad van State staat dat ze instrumenten in de wet, zoals saldering, die tot gevolg hebben dat projecten worden toegelaten die ervoor zorgen dat de grenswaarden op bepaalde plaatsen worden overschreden, niet in overeenstemming acht met de richtlijnen.

 7. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  De heer Duyvendak (GroenLinks):
  Nu ik het toch over fijn stof heb, is het natuurlijk van de gekke dat de staatssecretaris het dusdanig uitmiddeld dat een grote kolencentrale als een niet-in-betekenende-mateproject in de regeling mee kan gaan. Hetzelfde geldt voor een weg waarvan 50.000 of 100.000 auto’s per dag gebruikmaken. Dan ben je feitelijk bezig met een grote verdwijntruc. Als je daar al voor kiest, vindt mijn fractie dat het gebied waarin wordt uitgemiddeld moet worden beperkt, dat de 3% omlaag moet en dat de grote installaties eruit moeten.

 8. Dave de Jonge zegt:

  Avatar van Dave de Jonge
  Er zit ongeveer 70%PM2.5 in PM10
  (dus niet “maar voor 5 tot 10% PM2.5, dus ongeveer 2 tot 5 ugram PM2.5”)
  In amsterdam wordt PM2.5 trouwens al langere tijd gemeten.
  email voor details.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *