Fietsen-stelende gemeentes moeten inbinden

Gemeentes stelen fietsen in hun neurorische dwang het centrum netjes aangeharkt te houden.
Bij gemeentelijke diefstal acties worden fietsen die niet netjes in de door de gemeente aangegeven stalling of beugels zijn gezet, genadeloos weggeknipt en op een vrachtwagen afgevoerd.
Gewoon gemeentelijke diefstal.
Fietsclubs die dit bij de rechter aan de kaak stelden, hebben al meerdere keren gelijk gekregen. En steden beginnen nu in te binden, blijkt uit een artikel in het blad verkeerskunde.

Sinds de bond na juridische consultatie ontdekte dat er wel degelijk actie kan worden ondernomen tegen onzorgvuldig lokaal wegsleepbeleid, haalden diverse gemeenten al bakzeil. Eerst Nijmegen, vervolgens Rotterdam en Amsterdam. Belangrijker is de olievlekwerking die volgens Zeegers sinds de eerste juridische acties merkbaar is. Gemeenten zijn meer en meer op hun hoede bij het afvoeren van foutgeparkeerde fietsen.
‘Een caravan die ergens fout wordt geparkeerd, wordt toch ook niet de volgende dag zonder verdere waarschuwing afgevoerd?’, vergelijkt Zeegers. Formeel is er zijns inziens geen verschil. Als gemeenten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening foutgestalde fietsen willen opruimen, volstaat een verwijzing naar een bord niet. ‘Bij het toepassen van bestuursdwang dient de overtreder eerst de kans te krijgen om de ongewenste situatie teniet te doen’, aldus Zeegers. Bij die procedure horen een individuele beschikking en termijnen waarbinnen er gereageerd moet worden.

Er zit nog een andere kant aan dat fietser pesten.
Het is contraproductief, het jaagt fietsers weg.
Fietsen moet juist gestimuleerd worden, en dat mag best een beetje slordig geparkeerde fietsen kosten. Dat is juist gezellig.
Niets mis mee.
Bovendien, al die fietsen betekent meer ruimte voor de auto.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *