Onvindbare programmas van de gemeente Eindhoven

Na enig zoeken heb ik 3 documenten op de website van de gemeente Eindhoven gevonden met veel visie kreten en ambities.
De bijbehorende programma’s moetenm ergens zijn, maar helaas heeft de gemeente nog geen lijstje actuele programma’s op zijn website.
Wel een pagina met enkele visie’s en beleidsplannen, maar dat kan nooit het hele pakket zijn.
Mijn advies: maak die pagina compleet, met wat er dan ook maar aan “beleid” of “programma” is opgeschreven, als het ook maar een beetje NIET in een diepe la is verdwenen, dan hoort het op zo’n overzichts pagina.
Nog beter passend bij de nieuwe bestuurlijke visie, is die pagina’s met beleid en programma’s in een WIKI website zetten, dan kan iederere burger en ambtenaar er een bijdrage aan leveren. Al was het maar commentaar.

De drie gevonden visie documenten zijn:
Milieuvisie, 2005
Detailhandel, 2005
Aanzet tot programma Cultuur, 2005 ziet er erg “concept” uit

Verder heeft de gemeentelijke website nog een raadsinformatie systeem.
daar zouden alle programma’s te vinden moeten zijn, maar dat vergt meer zoekwerk.
Uit bovenstaande 3 voorbeelden blijkt wel dat het idee van het rijtje Visie, Programma, Projecten, meer een ideaal beeld is dan alom aanwezige praktijk.
Dat is het beeld dat uit de gemeentelijke website naar voren komt.
En daarvoor moet je dan ook nog hard zoeken.
Er is wel een pagina

De speurtocht gaat verder in het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeente Eindhoven.
Daar zitten alle documenten in die de gemeente raad heeft besproken, dus ook de programma’s, hoop ik.
Natuurlijk heeft het aan de voorkant nog geen kopje “programma’s”.
Zoeken op “programma” levert 1878 hits op, maar daar zitten vast veel dubbelingen in.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *