Welke idiote Volkskrant redacteur heeft dát nu weer toegelaten?

foto“Windenergie op zee zal straks elke nacht worden uitgezet”? Wat een onzin. Dit artikel is geschreven door enkele oude mannen die vroeger, lang geleden, wellicht nuttige en waardevolle opmerkingen maakten. Maar nu niet meer. Ze zijn activist tegen windenergioe en verkopen zichzelf met hun “wetenschappelijke” achtergrond. Maar uit hun argumenten blijkt dat ze al enkele jaren achterlopen op de stand van de techniek. Het verhaal in de volkskrant legt wel uit wat het nut is van warmte Kracht koppeling. Daarmee wordt zowel stroom als warmte opgewekt. Voor de rest is het een kwart Volkskrantpagina grote onzin. Als straks de helft van onze stroom WINDstroom is, en het waait wel, maar er is minder stroom nodig, dan beweren deze heren dat die windmolens uitgezet moeten worden, om hun gekoesterde WKK units aan te kunnen laten. Zo werkt het helemaal niet. Het is juist andersom, en wordt automatisch geregeld. We hebben dan de “Virtual Power Plant” een modern software systeem dat afhankelijk van de vraag, de meest optimale keus maakt welke bron stroom levert. En straks hebben we nog steeds die windmolens , die WKK’units en vele CV ketels die ook stroom kunnen leveren. Allemaal automatisch geregeld. Natuurlijk gebruiken we windenergie als de wind waait, dat is gratis, kost geen dure fossiele brandstof, en geen CO2 budget. Het wordt tijd dat die fossiele oud-hoogleraren, hun zaakjes wat beter kennen. Maar ja dan moet je ook de nieuwe literatuur bijhouden.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

16 Reacties op Welke idiote Volkskrant redacteur heeft dát nu weer toegelaten?

 1. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Beste mijnheer Daalder,

  Ik geloof dat het grootste probleem rondom windmolens is dat de stroomlevering niet constant is. Ook de vraag is niet constant. Een overschot laat zich maar moeilijk toe in ons energienetwerk. Een systeem zoals U dat voorstaat betekent volgens mij dat ons hele energie-netwerk anders ingericht moet worden. Dit zal de nodige miljarden kosten, zónder dat er ook maar één windmolen bijkomt.

  Daarnaast lijkt het mij beter om de nieuwe generatie windmolens af te wachten, met een verticale kolom die ongeacht windrichting evenveel wind vangt. Volgens de huidige gegevens zijn deze molens stabieler en hoeven nooit bijgedraaid te worden.

  Tot slot wil ik U corrigeren, het zijn niet allenaam fossiele oud-hoogleraren. In een discussie over de windmolens heb ik ook gesproken met een aantal technisch ingenieurs van tussen de 30 en 40 die ook bezwaren hadden tegen meer windmolens. In tegenstelling tot de oud hoogleraar geloofden zij nog wel in windmolens, maar niet voordat er een aantal practische problemen, die inmiddels gebleken zijn in de toepassing ervan, zijn opgelost middels innovatie.

 2. jacob hesseling zegt:

  Avatar van jacob hesseling
  gewoon bij de les blijven – zeg kun jij eigenlijk geen les geven! kom ik ook kijken!

 3. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Overigens moet gezegd dat ik uw overtuiging zeer waardeer. U zet zich erg in voor schonere energie. Ik denk alleen dat U niet altijd even objectief blijft. De bezwaren m.b.t. overproductie van electriciteit zijn écht groot.

  In plaats van deze te bagatelliseren zou U een oplossing voor het probleem moeten zoeken. Ik denk dat er een prima oplossing voor is, waarmee op mooie wijze energie kan worden opgeslagen.

  Het is eigenlijk vrij simpel. Bouw op twee of drie locaties een waterstof centrale. Deze centrales kunnen uit gewoon water waterstof en zuurstof produceren middels electrolyse, waarvoor de overcapaciteit aan stroom kan worden gebruikt. Recent zijn er ontwikkelingen voor efficiente opslag van waterstofgas in zeoliet-structuren, waarin op veilige wijze waterstofgas kan worden opgeslagen. Is er dan extra capaciteit nodig kan dit waterstofgas middels de al uitgevonden katalytische cel (eigenlijk voor auto-industrie ontwikkeld) worden omgezet in electriciteit, waarbij water het enige reactieproduct is.

  Dit betekent echter nog wel 5 tot 10 jaar ontwikkeling en bouw van goede centrales. Dáárna pas kan er aan windmolens bijgebouwd worden op redelijke schaal. Want dan zijn alle bezwaren aan windmolens opgelost. Ook zonnecellen en waterkracht kan dan in hetzelfde systeem worden opgenomen.

  Als dan uiteindelijk de auto-industrie zo ver is dat ze auto’s op waterstofgas kunnen laten rijden hebben we meteen een productiemethode voor waterstofgas zónder dat daarvoor fossiele energie gebruikt hoeft te worden.

  Het is echter nú nog niet zo ver. En het zou erg zonde zijn om nú miljarden te investeren in een systeem wat over 15 jaar overbodig wordt. Dan hebben we een soort Betuwelijn verhaal, en dat heeft de maatschappij al genoeg gekost.

 4. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  Natuurlijk gedragen niet alle oud academici zich als fossiel. Het gaat hier om een paar windenergie tegenstanders die telken onvolledige en verkeerde argumenten hanteren. Een beetje redacteur die hun gezwets door iemand anders laat controleren, krijgt de echte waarheid en hun redenatie fouten te horen.

  We hoevenhelemaal niet te wachten, op beter techniek. Alleen voor molens op zee is nog wel enige vervolmaking nodig.
  Daar wordt vast hard aan gewerkt.

  Het regelprobleem (met teveel stroom) is nu al technisch op te lossen.
  Het is gewoon een kosten probleem en wie dat moet betalen.
  Als er een keer wat meer windstroom is, dan moeten de centrales die goed te regelen zijn,wat worden teruggeregeld.
  En de hoogspanningsleidingen moet je natuurlijk zorgvuldig gebruiken.

 5. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Hoe makkelijk zijn andere centrales dan te regelen? Gezien wind energie om het halve uur verschillend kan zijn in output. En dan blijft ook het bezwaar dat je op een windstille dag óók stroom nodig hebt.

  Ik denk dat de gedachte van nú, onmidellijk tegen elke prijs gewoon irreëel is. Laat men nou eens een verstandig plan maken, waarin de windenergie in een goed systeem, en dat is volgens mij met de waterstof centrales, ingebed wordt. Maak dat plan dan een goed plan voor de komende 25 jaar, waar de energie-sector, de politiek, technologisch ontwikkelaars en andere investeerders zich contractueel aan binden. Waarbij we over 10-15 jaar al op veel meer wind- en zonneënergie draaien en over 25 jaar de haalbare eis stellen dat minimaal 50% van onze jaarlijkse energie-consumptie CO2-equivalent-vrij is. Dat zijn goede, haalbare doelen op een redelijke termijn.

  De politiek wil de groene tak van onze samenleving tevreden stellen door op korte termijn veel windmolens te bouwen. Dat is ondoordachte polulisten-politiek, omdat er verkiezingen aankomen. Een prestigeproject. En daar zal men spijt van krijgen, want met dezelfde investering kan véél meer milieu-winst gehaald worden als men nou eens durft ná te denken en een lange-termijn planning contractueel vast te leggen.

  Dat is ook mijn grootste bezwaar tegen de verschillende milieu-groeperingen, het is allemaal kleinschalig, ‘nú, direct op deze manier’ projecten, die maar kleine winstjes behalen voor het milieu, tegen vaak gigantische kosten. Daar redden we onze wereld niet mee.

 6. Stonehead zegt:

  Avatar van Stonehead
  Ik heb het verhaal niet gelezen, maar wel de Zembla-documentaire gezien (dat zal onderhand een jaar terug zijn). Daaruit bleek dat je bij windenergie nooit de zekerheid hebt dat er uberhaupt stroom geproduceerd wordt. Energie uit windkracht is dus puur backup-energie.

  Wat is een WKK-unit?

 7. anoniem zegt:

  Avatar van anoniem
  @stonehead
  Windenergie is een beetje afhankelijk van de wind
  Er zijninderdaad backup centrales nodig, maar dat zijn voorlopig gewoon fossiel gestookte centrales, op kolen, olie en gas.
  Vooral de kleinere zijn goed te regelen.

  Het regelprobleem is helemaal niet de variatie in de wind.
  De variatie in het stroomverbruik is veel erger of groter. Maar dat is kennelijk nu al goed te regelen.
  Bijv als er een laat TV programma is afgelopen dan daalt het stroomverbruik relatief snel
  s’morgens rond 9.00 als veel bedrijven beginnen, is er een sterke toename.
  Zo zijn centrale beheerders de hele dag bezig om net voldoende centrales aan te hebben staan.

  Als het langzaam minder gaat waaien of er steekt een storm op dan regel ze dat ook gewoon even weg.

  Alleen als duitsland veel windstroom van noord duitsland naar de rest van europa wil doorgeven, dan gaat dat ook over het nederlandse hoogspanningsnet, en het duitse. Dat moet jje wel goed afspreken, en dat was niet het geval.

  Een WKK centrale is een gewonen stroomcentrale waarbij ook de warmte ergens voor gebruikt wordt.
  Die warmte is ca 60%, dat gaat bij veel centrales gewoon in het koelwater zitten. maar bij een WKK centrale wordt er bijv de fabriek mee verwarmt of een woonwijk, of een kas.
  Er zijn ook heel kleine WKK units, daarmee kun je een kas of een woonblok verwarmen en de stroom aan het net terugleveren.
  Veel van die kleien WKK units zijn snel te sturen en worden gebruikt om snelle variaties in de stroomvraag op te vangen.

  @Qabouter
  Al dat gedoe met WKK en windenrgie heeft te maken met hetreduceren canb CO2 uitstoot en kiezem voor goedkopere bronnen, zoals wind.
  Olie zal heel duur blijven.

  De CO2 uitstoot reductie is het belangrijkste voor het klimaat, die uitstoot moet onder een bepaald niveau komen, wil het klimaat probleem “beheersbaar” blijven.
  Het is nog niet fout gelopen, maar als tegen 2070 de uitstoot niet op ca 20 tot 30% van 1990 zit, dan dreigt een onomkeerbare verandering in het klimaat op te treden.
  dat zeggen de meeste klimaat modellen.
  Die modellen worden gebruikt om de toekomst te voorspellen.

  Omdat het een geweldige opgave is om zo veel CO2 uitstoot te reduceren, moet nu al allwe hens aan dek en moeten we nu al zo veel mogelijk investerenin ebnergiebesparing en duurzamem bronnen.
  Windnenerige is nu en de komende 10 tot 20 jaar de goedkoopste duurzame bron.
  Windenergie moet je vooral zien als methode om CO2 uitstoot te besparen.

 8. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Windenergie is wel een heel dure en vooralsnog inefficiënte manier van CO2 besparen. En als dat de goedkoopste is, ziet het er slecht uit.

  Er zijn natuurlijk veel betere methoden voor CO2 reductie. Een ervan is minder verkwisting van energie.

  Begin me niet over klimaat modellen en de beheersbaarheid van het klimaat-probleem. De klimaatmodellen zitten barstensvol aannames, waarbij de doem-scenario bevorderende aannames graag worden aangenomen. De factoren die het probleem in proportie doen afnemen worden weggelaten, want ze passen niet in het doem-denkers straatje van de klimaat ‘wetenschappers’.

  Onomkeerbare klimaarverandering? De grootte van de menselijke rol in klimaatverandering is nog niet eens met zekerheid vast te stellen. De wetenschap weet nog te weinig over klimaat om zinnige voorspellingen te doen. Dus de voorspelling van onomkeerbare klimaatverandering geloof ik niets van. Vooral omdat de wereld een zeer complex systeem is, wat zich altijd zal balanceren en van nature schommelt tussen warme perioden (waarbij de ijskappen volledig verdwenen zijn) en extreem koude perioden (zoals een ijstijd). Dat is normaal, dat doet onze planeet al miljarden jaren.

  De enige reden om CO2 reductie te doen is om de klimaat-extremen milder te maken. Zodat de warme periode getemperd wordt, waarna de koude periode korter en minder heftig zal zijn. Het is pure menselijke arrogantie om te denken dat wij onze planeet zo sterk zouden kunnen beïnvloeden dat er een onomkeerbare opwarming zal plaatsvinden.

 9. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  OK, ik schreef het even te snel op.
  Die klimaat modellen zijn het minst slechte wat we hebben om de toekomst te voorspellen.
  En er werken zo veel wetenschappers aan, ook echte, ook mensen die het onderuit proberen te halen, dat we moeten aannemen dat die modellen en de voorspellingen de mest mogelijke voorspellingen zijn. Tot er weer iemand een beter model laat zien.
  Die klimaat modellen hoef je niet te geloven, maar ze geven wel aan dat we heel voorzichtig moeten zijn.
  Dat is omdat er in die klimaatprocessen een heel groot vliegwiel effect zit.

  Wat in gang is gezet, gaat nog minstens 100 jaar door.
  Dus wat we nu ook doen veel direct effect zal het niet direct hebben.
  Maar wel in de verdere toekomst over 30 60 en 90 jaar.
  Uit voorzorg moeten we nu al beginnenmet afremmen.
  En dat gaat het goedkoopst met besparing enmet veel windenergie.
  Het probleem van besparing is dat dat afhankelijk is van vele micro keuzes van alle consumenten
  Het voordeel van windmolens is dat ze gewoon neergezet kunnen worden.

 10. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  Nog even over die klimaat modellen

  Daar zijn er vele van. Maar de simpele visie is dat hoe meer CO2 er in de atmosfeer komt hoe warmer het wordt.
  Allerlei processen in de biosfeer vangen dat CO2 grotendeels af. Maar niet alles.
  Lanzaam wordt de concentratie hoger en het moet eigenlijk onder een niveau blijven waarbij de globale aardtemperatuur minder dan 2 graden stijgt.

  Daarvoor moeten we nu al heel hard remmen.

  Een ander verwacht effect is “niet lineaire veranderingen”
  Bijvoorbeeld
  – het smelten van permafrost gebieden in alaska en in siberie. In Alaska zijn al veel problemen met funderignen die op permafrost gebaseerd zijn, en daar verzakt het nu.
  In siberie kunnen die permafrost gebieden in korte tijd gaan rotten en heel veel extra CO2 in de atmosfeer brengen.
  – Een ander effect is het tot stilstand komen van de golfstroom in de atlantische oceaan.
  Daardoor zouden wij een fins klimaat krijgen.

 11. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Ja, ik ken de klimaatmodellen zeer goed. Ik ken ook de theoretische mogelijke gevolgen van het smelten van het ijs op het noordelijk halfrond. U laat het zelf al zien, er is weinig zeker. Want krijgen we nou een stoot extra CO2 die de verwarming erger maakt, of stokt eerst de golfstroom, waardoor we in een (micro) ijstijd terecht gaan komen, waarbij weer veel CO2 in ijs gevangen zal worden en de poolkappen, permafrost en gletsjers weer gaan aangroeien.

  Ik ben het niet met U eens dat we nú moeten beginnen met de goedkoopste manier van groene energie, de windmolen. Ontwikkelingen in zonnecellen gaan op het moment, met de impuls van 1 miljard uit NWO, erg hard en zullen steeds efficienter en goedkoper te produceren worden. Kijk naar de Nuna-3 die een zeer hoog rendement aan zonne-energie weet te halen. En de ontwikkeling van modulaire cellen, waarbij de electronica buiten de conversie-cel wordt gezet, zodat eventuele defecte electronica (gaat namelijk minder lang mee dan de conversie-cel) makkelijk vervangen kan worden, zonder dat de zonnecel waardeloos wordt.

  Binnenkort zullen de zonnecellen op de rol, gemaakt uit silica (zand voor de leken) in de productie komen. Rendement is niet zo hoog, maar het spul is zeer goedkoop en met weinig vervuiling te produceren. Gaan ongeveer 15-20 jaar mee en zijn overal toepasbaar, te koop per vierkante meter. Ik verwacht deze stap binnen 3 jaar op de markt, tegen een prijs waarbij de terugverdienperiode dermate kort wordt voor een lap zonnecel, dat een wind-turbine er niet aan kan tippen. Dan is een zonnecel op je dag laten leggen zelfs zónder subsidie rendabel voor de particulier!

  Ik zeg slechts dat de huidig lopende ontwikkelingen op gebied van zonnecellen, wind-turbines, waterstof conversie (electrolyse/katalytische cel) van dien aard zijn dat elke investering in de huidige stand van windenerdie-techniek eeuwig zonde is, omdat binnen afzienbare tijd voor dezelfde investering in geld een tienvoud aan CO2 reductie te behalen is.

  Doorstomen, zónder naar toekomst en ontwikkeling te kijken is typisch politiek, maar in mijn mening uitermate dom. Ik zie de parlementaire enquête al aankomen. ‘Waarom is er 10 miljard geïnvesteerd in verouderende techniek, waar we met dat geld nu al ons Kyoto niveau hadden kunnen halen. ALs we maar een paar jaartjes gewacht hadden. Als we maar een doordacht, uitgestippeld plan hadden.’

  Ik denk dat U en ik het nooit eens zullen worden. Want U wil nú direct meer windmolens. En binnen 10 jaar hoopt U een rooster van elke kilometer een windmolen te hebben staan in Nederland. Ik hoop dat we met minder, méér kunnen bereiken, door eerst een gedegen planning te maken, met álle moderne ontwikkelingen die in de komende 5-10 jaar gaan komen meegenomen. Om met hetzelfde potje geld, méér CO2 reductie te kunnen realiseren.

  Het zou toch veel mooier zijn, dan de gulden lijn, om een groene-energie voorziening te hebben over 15 jaar, waarmee we al ver onder onze Kyoto uitstoten zullen komen en we CO2 equivalenten kunnen verkopen. Dát is pas kennis-economie! Laten zien dat groene energie rendabel kan zijn voor gebruik zónder je land vol te hoeven zetten met horizon-vervuiling. En we er ook nog eens CO2 equivalenten door kunnen verkopen om onze kennis-economie te stimuleren.

  Regeren is vooruitzien. En vooruitzien is nadenken over álle aspecten. Niet simpelweg met je hooft tegen de barrières beuken en hopen dat de barrière verdwijnt vóórdat je in coma ligt.

 12. John Kuhles zegt:

  Avatar van John Kuhles
  S(m)urf een naar:

  http://www.untoldmysteries.com/extraordinary/Special-Study-Page-Oct-2005-A.htm

  http://www.watunietmagweten.nl/Part-1-of-4-Free-Energy-Free-Electricity-Demonstrated-(4,1Mb)16min25sec.rm

  voor de rest ga naar:

  http://www.verbodennieuws.nl/LATEST-Multimedia.htm

  als maar een deel klopt, is het de ZEER de moeite waard om het te overwegen (dus niet ‘geloven’) om verder te kijken (onderzoeken) 🙂

  suc6

  John Kuhles

 13. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  Het worden wel lange lappen tekst, maar toch weer een reactie op Qabouter.

  Ik constateer dat het klimaat probleem vooral een CO2 reductie probleem is, en dat er heel veel CO2 reductie is te doen.
  Daarom moet alle hens aan dek.
  De komende 10 tot 20 jaar is windenergie de goedkoopste manier.
  Zo lang gaan die dingen ook mee. Daarna zien we wel verder.
  Mijn bronnen over zonnecellen hebbenmij duidelijk gemaakt dat zonnecellen op basis van silicium echt nog 10-tallen jaren te gaan hebben aan verbeteringen en nog onbekende innovaties, voordat dat soort zonnecellen op grootschalige manier kunnen bijdragen.

  Er wordt ook onderzoek gedaan naar zonnecellen op basis van polymeren, die hebben voorlopig eennog lager rendement en ook de levensduur is nog onpraktisch kort. Ook nog jaren van onderzoek voor de boeg.
  De enige praktische duurzame bronnen zijn echt windenergie en besparing.
  Windnenergie is op regeringsniveau te regelen.
  Energiebesparing is afhankelijk van keuzes van individuele consumenten. Kiezenze echt voor de duurdere LCD monitor of voor de spotgoedkope beeldbuis.
  Of kiezen ze voor een 2 keer zo dure TWIKE op schone stoom, renedement 90%, of een verspillende gewone auto, rendement 20%?

  Een geheel ander alternatief is “schoon fossiel”
  Daarbij worden steenkolen omgezet in waterstofgas en krijt. Bergen krijt. Of de uitlaatgassen van een fossiele centrale worden 100% afgevangen en vastgelegd in vaste stof.
  Daarover is in november een symposium.
  En in tegenstelling tot olie is er nog veel steenkool.
  Probleem hierbij is natuurlijk wel dat de CO2 echt duurzaam vastgelegd moet worden. Niet in een oud gasveld pompen, dat gaat toch lekken.

 14. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Wat vreemd dat venuit mijn bronnen wordt aangekondigd dat zonnecellen in de komende paar jaar echt de lift in gaan, nog voor 2010. En uw bronnen zeggen dat dit nog heel lang gaat duren.

  Als er afhankelijk van de bronnen, beiden naar ik aanneem in de zonnecellen-branche, de cijfers zo verschillen, lijkt mij voor de hand liggen dat we dit eerst objectief natrekken.

  Stel namelijk dat mijn bronnen er naast zitten of ongefundeerde uitspraken hebben gedaan. Dan klopt het niet dat we beter kunnen investeren in goedkope zonnecellen over 5 jaar, dan dat we nu meteen windmolens kopen. Neemt nog altijd niet weg dat de ontwikkeling van een waterstofgas productiecentrale best in 5 jaar gerealiseerd kan worden, wat betekent dat overcapaciteit van windmolens prima kan worden gebruikt voor waterstofgas productie.

  Zitten uw bronnen ernaast betekent dit dat we op basis daarvan zouden overgaan tot investering van miljarden in windmolens, om er over 10 jaar achter te komen, dat een investering, een paar jaar later, in zonnecellen een stuk verstandiger was geweest.

  Bevestigt volgens mij slechts wat ik al gezegd had. Maak nou eerst een plan waarin wordt onderzocht wat de te verwachten innovaties in de komende 10 jaar zijn, om op basis daarvan een goed plan te maken voor de ontwikkeling van de beste groene stroom en CO2 reductie in de komende 25-30 jaar.

  Als er uit die inventarisatie komt dat de beste strategie is om nu direct een miljard te investeren in windmolens, zodat we de komende 10-15 jaar al significante CO2 reducties hebben, waarna andere groene stroom bronnen beschikbaar komen en de oude afgeschreven molens niet vervangen zullen worden, maar de nieuwere optie de productie overneemt, prima. Ben ik helemaal voor.

  Maar op basis van de fragmentarische gegevens die er nu op tafel liggen, zonder ook maar een blik op innovaties in de nabije toekomst is gewoon dom. Verstandige keuzes worden gemaakt op basis van complete en gedegen informatie. Anders krijgen we weer een Betuwelijn achtig debacle. Als een goed onderzoeksbureau morgen begint met een panel van verschillende deskundigen, kan over 6 maanden een goed rapport op tafel liggen met een advies voor de komende 25 jaar.

 15. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  VOORBEELDJE:
  Persbericht zie ook http://www.enatec.com/faqNL.htm
  Rotterdam, 20 juni 2005

  ENATEC tekent internationale samenwerkings-overeenkomst voor de ontwikkeling, productie en distributie van micro-warmtekrachtinstallaties

  Op maandag 20 juni maakten RINNAI, INFINIA en ENATEC, drie internationale ondernemingen op het gebied van energie, bekend de krachten te zullen gaan bundelen. De daartoe gesloten belangrijke samenwerkingsovereenkomst zal naar verwachting de basis vormen van wereldwijde marketing en verkoop van micro-warmtekrachtinstallaties. Dit type installatie kan in huis zowel warmte als elektriciteit leveren. Vergeleken met de huidige (hoogrendement) cv ketel levert dit een aanzienlijke besparing op het energieverbruik en daardoor milieuvoordelen.

  In een gezamenlijke verklaring noemen de Japanse multinational RINNAI Corporation, het Amerikaanse concern INFINIA Corporation (voorheen Stirling Technology Company, oftewel STC) en de Nederlandse ENATEC micro-cogen B.V. de serieproductie van huishoudelijke micro-warmtekrachtinstallaties als uiteindelijke doel van de overeenkomst. Voor de elektriciteitsproductie in deze warmtekrachtinstallaties wordt gebruik gemaakt van Stirling motoren die door de 3 partijen gezamenlijk worden ontwikkeld op basis van de exclusieve technologie van INFINIA en ENATEC. Het Japanse RINNAI neemt de serieproductie van de motoren voor zijn rekening.

  De distributie van de warmtekrachtinstallaties zal in Azië door RINNAI verzorgd worden, in Europa zal de distributie van de warmtekrachtinstallaties door een aantal Europese ketelbouwers plaats vinden middels samenwerkingsverbanden met ENATEC, terwijl INFINIA zorg draagt voor de overige warmtekrachtmarkten en -toepassingen.

  INFINIA en ENATEC houden zich al jaren bezig met het ontwikkelen, integreren en veldtesten van de Stirlingmotor met vrije zuiger. De vrije-zuiger systemen zijn onderhoudsvrij, er is geen contact tussen bewegende en stationaire onderdelen. ENATEC heeft in 2003 en 2004 de op de Stirlingmotor gebaseerd micro-warmtekrachtinstallatie voor huishoudelijk gebruik uitgebreid in de praktijk getest.

  De 1000-Watt motor van INFINIA, die door ENATEC geschikt gemaakt is voor de specifieke micro-warmtekracht toepassing, vormt de basis voor de verdere ontwikkeling door de drie partijen van het micro-warmtekracht (cogeneratie) systeem. De combinatie van de hoge kwaliteit van ontwikkelings- en , productiecapaciteiten en het marktleiderschap van RINNAI op het gebied van gasgestookte apparatuur, biedt de garantie dat deze micro-warmtekrachtinstallaties wereldwijd toegepast gaan worden. Het aanzienlijk lagere energieverbruik en de lagere emissies staan daarvoor garant.

  INFINIA Corporation is een toonaangevende ontwikkelaar van technologieën op basis van de zogenoemde Stirlingcyclus, die meer dan voldoen aan de levensduur- en betrouwbaarheidseisen die aan kritische toepassingen worden gesteld. INFINIA is gevestigd in Kennewick in de Amerikaanse staat Washington.

  RINNAI Corporation is marktleider in Japan als producent van efficiënte gastoestellen voor verwarming van water, lucht en voedsel voor huishoudens en bedrijven. Het bedrijf is opgericht in 1920. Tot de productlijnen behoren onder andere geisers, gaskooktoestellen en zeer geavanceerde gasgestookte wandketels. RINNAI geniet als leidende partij in de sector internationaal aanzien. Vanuit het hoofdkantoor in Nagoya (Japan) beheert het innovatieve concern een uitgebreid netwerk van verkoopkantoren en productiefaciliteiten in Azië en is wereldwijd actief. RINNAI kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst bij de toepassing van nieuwe en veilige technologieën in milieuvriendelijke producten.

  De aandelen van ENATEC micro-cogen B.V. zijn in handen van het Nederlandse energieconcern ENECO en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. ENATEC, dat eind jaren negentig werd opgericht, is een toonaangevende expert op het terrein van micro-warmtekrachtinstallaties op basis van vrije-zuiger Stirlingmotoren, systeemintegratie en de koppeling aan het elektriciteitsnet. ENATEC heeft diverse octrooien op zijn naam staan, onder andere voor de interface van de Stirlingmotor, de elektronica voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en vrije-zuiger installaties. ENATEC heeft hiermee sterk bijgedragen aan de commerciële exploitatie van dit belangrijke energiesysteem.

  ENECO Energie
  ENECO Energie (www.eneco.nl) is een van de drie toonaangevende energiebedrijven in Nederland. ENECO Energie voert een geïntegreerde distributiestrategie en richt zich op productie, transport, handel en levering van energie (elektriciteit, gas en warmte) en daaraan gerelateerde producten en diensten. ENECO steunt haar klanten met energieadviezen en streeft naar een duurzame ontwikkeling van de energiemarkt.

  ECN Het Energie onderzoekCentrum Nederland (ECN) (www.ecn.nl) beoogt met onderzoek en ontwikkelingswerk een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het onderzoek is zowel gericht lange termijn ontwikkelingen als op korte termijn implementatie van nieuwe technologieën. Het onderzoek in Nederland is in opdracht van Enatec bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) uitgevoerd.

 16. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Interessant stuk, maar ik zie nog niet direct wat het met de discussie over zonnecellen en windenergie te maken heeft.

  Ze kunnen overigens de marketing wel beter doen. Ik ben klant van Eneco en had tot vandaag nog niet gehoord van dit initiatief. Het klinkt hoopvol. Als deze installaties nu bij nieuwbouwprojecten worden gehyped, hebben de nieuwe woningen al een dergelijke installatie. Lijkt me een aardige stap in de richting van besparing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *