Overeenkomsten tussen de nederlandse politiek en terreur-groepen

fotoHet BBC programma Horizon maakte de mechanismen duidelijk waarmee terreurgroepen zich motiveren om zichzelf op te blazen.
Het blijkt dat dezelfde mechanismen ook in de nederlandse politiek werken.
Alleen maakt de nederlandse politiek veel meer slachtoffers dan terreurgroepen. En we zijn er ook nog aan gewend geraakt.

Het belangrijkste is groepsdruk.
Je vormt een groep, stelt je een doel, of krijgt dat ingegeven door een geestelijk leider. En gaat aan de slag om dat doel te realiseren.
Door als hechte groep aan dat doel te werken, ontstaat een grote groepsdruk, waar iedereen aan wil voldoen.
Uit wetenschappelijk onderzoek, al uit de 60’er jaren, bleek al dat die groepsdruk gemakkelijk ontstaat,in allerlei groepen. Ook teams soldaten.
Ook politiek partijen, ook onder de haagse kaasstolp.
Daar noemen we het fractie discipline, Bij BvD zagen we een getemde Hirshi Ali, door de fractiediscipline.

Die kaasstolp is een ander belangrijk mechanisme.
Terreurgroepen isoleren zich als groep van de maatschappij. Ze werken in stilte aan de realisering van hun doel, als geheim genootschap. Terroristen blijken een dubbelleven te leiden, thuis hebben ze vaak geen idee waar hun familielid mee bezig is.
Die haagse kaasstolp is een zelfde soort isolatie, en dat gaat nog verder binnen partijen. Of tussen coalitie en oppositie partijen.
Maar het wordt ook in de hand gewerkt door de bestuurlijke complexiteit, de gedetailleerde stukken waar de politici over praten. daar begrijpt niemand buiten de kaasstolp iets van, denken ze.
Populistische politici zijn fout zeggen ze, want de bestuurlijke werkelijkheid kun je niet simplificeren, vinden ze onder de kaasstolp.

Simplificatie is hetzelfde als toegankelijk maken
Maar politici vergeten even dat de gemiddelde nederlander even slim is als zijzelf. Alleen minder tijd heeft om zich in die dikke rapporten te verdiepen, daarom is dat simplificeren juist wel handig. Zie de film over de schiphol ramp, zie de film “An Incovenient Truth”.
Het is juist een taak van politici om hun bestuursvragen en keuzes veel beter uit te leggen dan nu gebeurt.
In een vervolgblog zal ik wel eens uitleggen hoe je daar de burger voor kunt interesseren, door wat invloed weg te geven. Dat trekt aandacht.

Maar dat, je als politicus isoleren van de maatschappij, is zo handig en gemakkelijk, je hoeft er niets voor te doen en je krijgt ook niet zoveel moeilijke vragen. Je begraaft je gewoon in je politieke werk.
Dat vinden terroristen nu ook. Zij zoeken een onzinnige rechtvaardiging in de Koran of een ander geschrift. Politici zoeken een rechtvaardiging voor een kromme keus in regeringsakkoorden of een “moreel” standpunt.

Dehumaniseren is nog een mechanisme in de vorming en motivatie van terreurgroepen en ook bij groepen soldaten.
“Christenhonden” is een voorbeeld, “kakkerlakken” werd in Afrika gebruikt.
In de politiek werkt dit anders en gelukkig minder extreem, daar hebben ze het over koopkrachtplaatjes. En voor kiezers hebben ze alleen aandacht tijdens de campagnes, daar is niet voor niets een speciaal woord voor. Valt het u ook op hoe vaak ze het hebben over “de bevoling” en hoe weinig over “mijn achterban”?
Eigenlijk zouden we ze moeten dwingen wat macht uit handen te geven en elke paar maanden een referendum te houden.

Dan de aantallen slachtoffers.
Terroristen hebben de laatste jaren wel een paar slachtoffers gemaakt.
Maar de politici maken elk jaar 10-duizenden slachtoffers.
Dat gaat vanzelf, ze hoeven er niets voor te doen.
Dat “niets doen” is het juist, ze moeten juist wel iets doen, effectievere ingrepen voor minder luchtvervuiling, 18.000 slachtoffers per jaar
Betere zorg voor ouderen, xx.000 slachtoffers per jaar
Meer ondernemerschap stimuleren, waardoor de verdiencapaciteit in de samenleving toeneemt en de armoede afneemt.
Het aantal sterfgevallen door lawaai, van schiphol en verkeer, zie de milieubalans (p77: ca 300 doden door lawaai per jaar)
Lawaai is na de chronische blootstelling aan fijn stof de tweede milieu-doodsoorzaak.
Natuurlijk zijn niet al die slachtoffers de schuld van “de politici”, maar ze kunnen er wel veel aan doen. Allerlei technische maatregelen kunnen veel milieuprobelem en daarmee extra sterfte reduceren. Dat soort maatregelen doen altijd wel ergens pijn, maar er kan zo veel beter bestuurd worden in dit land, en dat laten ze achterwege, met heel veel onnodige slachtoffers. In vorige blogs heb ik verschillende verbeteringen voorgesteld.

Politici wel individueel beoordelen
Ik generaliseer hier alle politici en bestuurders tot een groep. Dat is deels omdat anders dit stuk te lang wordt, maar ook omdat ik ook zelf ervaren heb dat ook bijvoorbeeld de oppositie te slap optreedt,
– om bijv toekomstige coalitie partners niet helemaal kopschuw te maken.
– Om die deal met een enkele regerings partij te kunnen maken,
– om toch maar met de macht mee te mogen doen je oorsrponeklijekprincipes laten varen.
Het speelt zich veel te veel in die kaasstolp af.

De burger betrekken bij de keuzes onder de haagse kaastolp.
Uit dat isolement!
De ambtenaren besturen ons land toch wel, ook met politici die zich ook echt met hun kiezers bezighouden, en niet alleen met die frequente lobbyisten.
Dus kom onder die kaasstolp vandaan, anders dan bij een stage in de vakantie, neem jullie slachtoffers in ogenschouw en leer echt van het volk.
Reduceren van sterfte moet voor economie gaan, altijd.
Tenminste,
in een beschaafd land.

Er zit ook heel veel kennis onder het volk, onvoorstelbaar veel. Maar je ziet dat pas als je je kop onder de kaasstolp uit steekt.
En het volk, de medemens, een stem toestaat.

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

10 Reacties op Overeenkomsten tussen de nederlandse politiek en terreur-groepen

 1. arie zegt:

  Avatar van arie
  Henk, een doorwrocht verhaal lijkt he, maar ik vind je vergelijking tussen de kaasstolp en terreur qua schema wel aardig bedacht maar je gaat r toch teveel argumenten pour le besoin de lacause bij hael zodat je stelling deels door het ongerijmde moet worden bewezen.
  Dit is toch ook een vorm van simplificeren wat je in je verhaal terecht veroordeelt.
  Volgens mij trap jij in een valkuil waar veln intuimelen: je hebt et vaak over ze (”hullie-hebbenhet-gedaan-syndroom”) en daarmee gooi je een hele groep politici (+ alles wat erom heen hangt) op één hoop.
  Arie
  Ik ga je niet vertellen dat compromissen in dit verzuilde landje nodig zijn. Wel wil ik benadrukken dat ieder land de regering krijgt die zij verdient.
  De mens wil nu eenmaal in de auto.(ik generaliseer even).
  Al die slachtoffers door fijnstof en andere milieuproblemen zomaar optellen en op een soort balans zetten vind ik wel erg makkelijk. WAnt misschien zijn er ook veel verworvenheden (direct/eindirect) door de manier waarop de maatschappij wordt gerund: mensen worden veel ouder, misschien wel doordat ze niet meer zo hard (zwaar) hoeven te werken.
  Waarme ik wil aangeven dat je de stelling toch wat selectief onderbouwt.
  Compliment trouwens voor je artikel in de papieren krant. Ik voelde dat jij er wat over had geschreven, toen ik die kop Windmolens zag.Daar moet je voor verder vechten (al blijf ik buiten de inhoudelijk technisch gevoerde en – nog te voeren ? – discussies.
  Arie

 2. jacob hesseling zegt:

  Avatar van jacob hesseling
  tot verkiezings kadootjes dag zal jouw bede wel niet verhoord worden !

 3. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  @Arie
  Bedankt voor je reactie ik heb het verhaal een beetje aangepast en aangevuld.

  Het stuk komt toch vooral voort uit de parallelen die ik zie tissen de BBC documentaire en de mechanismen in de politiek.
  En ja, er zit ook stevige kritiek op alle soorten bestuurders en politici van zowel coalitie en oppositie, links en rechts.

  Ik woon in de gemeente Nuenen, vol met techneuten, wetenschappers en topvoetballers.
  Maar de gemeente laat al die kennis links liggen, doet zijn domme dingen helemaal in zijn eentje.

  En we zijn daar als gemeente helemaal niet uniek in, helaas

 4. Blauw Oog zegt:

  Avatar van Blauw Oog
  Ik vind het eerlijk gezegd nogal krankzinnig om politici met terroristen te vergelijken en dan ook nog te beweren dat politici eigenlijk nog veel gevaarlijker zijn dan terroristen.
  Dat zou bijna impliceren dat je beter terroristen in het pluche kunt zetten en dat lijkt me toch niet zo’n goed idee.

  Hebben ze trouwens ook uitgerekend hoeveel levens politici gered hebben met de beslissingen die ze wel hebben genomen? Het zal ook de BBC toch niet ontgaan zijn dat mensen steeds hogere leeftijden bereiken?

  Overigens denk ik dat de gemiddelde (landelijke!) politicus wel degelijk veel slimmer danwel intelligenter is dan de gemiddelde Nederlander.

 5. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  @Blauw oog:
  Ik vergelijk niet terroristen en politici, maar constateer slechts dat ze dezelfde mechanismen toepassen.

  Bij het aantal slachtoffers vergelijk ik wel, en je hebt gelijk, bestuurders en politici nemen ook besluiten die slachtoffers voorkómen. Dat had ik nog moeten verwerken.

  Echter, ik heb het er wel degelijk als vergelijking bij gezet omdat bestuurders ook vele besluiten BEWUST niet nemen, die wel gemakkelijke genomen hadden kunnen worden. Nederland loopt zwaar achter op andere landen.
  Bijvoorbeeld bij luchtkwaliteit: 40 slachtoffers per dag. 4 keer de 9/11 omvang per jaar.
  Als in een italiaanse stad de lucht te vies wordt, dan regelen ze daar een halvering van de auto’s door op de ene dag alleen even nummerplaten toe te staan en op de andere dag de de andere helft.

  Het punt is dat ze in den haag donders goed weten wat kan en hoeveel het zou helpen, maar niet de moed hebben, of de politiek wil, het benodigde besluit te nemen. En dus bewust wel besluiten die vermijdbare sterfte te voorkomen.

  Ze weten wat er gebeurd, hoeveel er gaan sterven, en kijken bewust even de andere kant op.
  Van de 2 grootste sterte oorzaken fijnstof en lawaai is redelijk bekend wat de “prijselasticiteit” is. Dus hoeveel sterfte het scheelt als je 10% minder vervuiling regelt als bestuurder.
  Als je dat wel kunt maar het niet doet, dan mag dat best crimineel genoemd worden.

 6. Qabouter zegt:

  Avatar van Qabouter
  Ik denk niet dat reduceren van sterfte altijd vóór economie moet gaan. Dat zou betekenen dat elk leven wat verldengd kán worden, ongeacht de kosten verlengs móet worden. Want sterfte reduceren is niets anders dan sterfte zo lang mogelijk uitstellen. Immers, iedereen gaat een keer dood.

  Ik denk juist dat de neiging om elk leven wat we kúnnen verlengen, zonder nadenken maar te verlengen, zonder stil te staan bij de kosten die de hoogstaande medische ingrepen met zich meebrengen, een foute is. Op den duur zal de hoeveelheid mensen met soortgelijke medische indicatie toenemen en daarmee te druk van de kosten op de economie ook. Op een gegeven moment zijn de kosten niet meer te dragen.

  Voor sommige wegen in milieu-maatregelen geldt dit ook. Want er is een prima oplossing om sterfte door fijnstof te reduceren. We stoppen per direct met nieuwbouw, autorijden, vervuilende industrie en vliegen. Dan zijn we er in één keer van af. Dit niet doen is in feite falen in reduceren van sterfte, en dat zou volgens U niet mogen. Echter zal niemand er schande van spreken dat deze maatregel niet getroffen wordt, omdat níemand die prijs aan de economie wil opleggen. Immers, de economie wordt geheel stilgelegd in dit geval.

  Er moet dus wel degelijk naar de economische kosten van sterfte-reductie gekeken worden. Zowel in medische situaties als in miliue-gerelateerde zaken. De vraag die echter gesteld moet worden is wanneer de economische gevolgen te zwaar zijn, voor de behaalde reductie in sterfte (verlenging van leven).

 7. henk daalder zegt:

  Avatar van henk daalder
  Je hebt gelijk, je moet het niet overdrijven.
  Ik ben vergeten een lijstje voorbeeld acties te vermelden, dat zijn helemaal geen draconische maatregelen. Maar slim benutten van bestaande mogelijkheden.

  Zie http://www.dse.nl/node/view/407

  Een goed voorbeeld is de massale invoering van DVM in stedelijke gebieden.
  Door dat te doen, een bestuurlijke keus, zal de congestie in die gebieden sterk afnemen. Zonder dat de bewoners er last van ondervinden, ze hebben er zelfs gemak van omdat ze veel vaker langs een net op groen springend stoplicht mogen rijden. En uit een Helmondse studie blijkt dat de gemiddelde reistijd daar kan halveren, en daarmee ook de uitstoot van het verkeer.
  Daarmee is niet de sterfte gehalveerd. Maar het is wel een voorbeeld van een redelijk simpel besluit, dat nu nog slechts in enkele gemeentes is genomen.
  Terwijl de effecten nu toch ondertussen wel landelijk bekend zouden moeten zijn.
  De Helmonmdse studie is van eind 2004.
  En heeft voldoende in de verkeersvakpers gestaan.
  Zie http://www.beterboseplan.nl/html/dvm_helmond.html voor meer details.

 8. foppe dykstra zegt:

  Avatar van foppe dykstra
  De enige terreurgroepen op deze wereld zijn de ‘regeringen’ van Israel, VS, Engeland en Australië.
  Nederland is een handlanger.
  Er is natuurlijk verzet tegen de genoemde terreur, zoals Hamas.
  Of El Quaida bestaat vraag ik me af, het kan ook een Mossad/CIA verzinsel zijn.
  De aanslagen in New York, Londen en Madrid werden door de regeringen van die landen uitgevoerd.
  PNAC zei dat een nieuw Pearl Harbor nodig was, FDR pakte het handiger aan dan Bush.
  Ook bij Pearl Harbor was de Nederlandse regering een handlanger, dus medeveroorzaker van de Japanse bezetting van Nederlands Indië.

 9. Wim Kopilteik zegt:

  Avatar van Wim Kopilteik
  Eindelijk een zinnige bijdrage aan de discussie over politiek in Nederland. Werd erg moe van al die gasten die klagen dat ze gestigmatiseerd worden omdat ze in grote jeeps rijden en mensen die nímporte quoi de ministers verdedigen.

  Als er meer mensen zoals jij redeneerden zou ik me in Nederland een stuk prettiger voelen.

 10. Peter Hoopman zegt:

  Avatar van Peter Hoopman
  In zeker zin zijn we veel te bang voor individualisme (niet te verwarren met egoïsme.)

  Er zijn altijd groepen geweest die de samenleving naar hun hand hebben gezet, soms goedsschiks en soms kwaadschiks.

  In de middeleeuwen was het de katholieke kerk, welke de samenleving volledig naar zijn hand wist te zetten, vandaag is het de financiële kerk. Door gebrek aan eigenheid, oprechtheid en integriteit (individuatie) heulen we met deze kaasstolpen, waardoor we uiteindelijk verzanden in ons eigen onvermogen als individu en als samenleving.
  Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *