Pays: wèl beleid, géén geld voor DVM

In de begroting van RWS staat een lege regel. Er is wel een post voor “verkeersmanagement” maar er staan geen bedragen achter. Toch zijn er wel degelijk doelen gesteld: Verantwoordelijkheid De Minister is verantwoordelijk voor: – het goed functioneren van het systeem voor het personen- en goederenvervoer over weg, water en spoor; – aanleg, beheer en onderhoud van de hoofdinfrastructuurnetwerken voor weg, water en spoor, inclusief verkeersmanagement op deze netwerken; – het organiseren van “Anders betalen voor mobiliteit”; – kaders, bevoegdheden, middelen en instrumenten die decentrale overheden in staat stellen om de regionale bereikbaarheid te verbeteren; – kaders die bedrijven en personen in staat stellen zelf in hun mobiliteit te voorzien, zoals bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement. Succesfactoren Behalen van deze doelstelling hangt af van: – de ontwikkeling van de mobiliteitsgroei (de in de Nota Mobiliteit gehanteerde verwachting) en van de economie; – invoering van «Anders betalen voor Mobiliteit» conform de Nota Mobiliteit; – samenwerking met en tussen decentrale overheden, de spoorsector, maatschappelijke organisaties en bedrijven, onder andere via netwerkanalyses in stedelijke regio’s; – oplossing van de (juridische) knelpunten a.g.v. luchtkwaliteit. De laatste vet gemaakte succesfactor is de eerste stap voor DVM. Het maken van een dynamisch verkeersmodel, om zo het netwerk te sumuleren en te analyseren welke ingrepen hoeveel effect hebben

Dit bericht is geplaatst in guldenlijn. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *