Eric Wiebes, doe normaal man! Gun 7 miljoen huishoudens kosteneffectief voordeel van jouw klimaatakkoord

Eric Wiebes, maak CCS verplicht voor alle centrales. En gun huishoudens duurzaam voordeel met salderen

Eric Wiebes, maak CCS verplicht voor alle centrales. En gun huishoudens duurzaam voordeel met salderen

Eric Wiebes, minister van Klimaat, laat tot ca 1 juli, 100 partijen onderhandelen voor een Nederlands klimaatakkoord, waarmee het ze zijn 50% CO2 reductie kan realiseren in 2030.
Burgers, huishoudens, zitten niet aan tafel, en worden dus aangewezen als degene die het moeten betalen. Daarom roept iedere partij dat “van het gas af” veel gaat kosten Dat gaat dus fout, een akkoord zonder draagvlak.
En de energietransitie is juist voordeliger, voor huishoudens, en levert omzet en winst, dus nieuwe banen op voor bedrijven.  Een deel van hun voordeel geven huishoudens uit bij bedrijven, de goede bedrijven.
De minister zegt dat hij een kosteneffectief pakket maatregelen wil.

Het probleem is minister Wiebes zelf, hij zegt kosteneffectieve oplossingen te willen, maar maakt ze zelf onmogelijk.
Beste Eric Wiebes, accepteer je eigen slogan: Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee.
Jouw portemonnee is onze portemonnee

Wat doet deze vvd minister tegen kosteneffectieve klimaat actie?

– Hij wil onze kolencentrales sluiten, ipv verplicht hun CO2 laten afvangen.
Daarmee wordt meteen 25 van de 50% CO2 reductie onhaalbaar (PBL). Terwijl de wetenschappers van het PBL ondubbelzinnig kolencentrales met verplichte CO2 afvang, als meest kosteneffectieve CO2 reductie aanwijzen.
Sluiten van kolencentrales verplaatst onze stroom productie en CO2 uitstoot naar Duitse centrales.
Concurrentie zorgt voor kosteneffectieve oplossingen
Bedrijven moeten verplicht gaan investeren in hun CO2 reductie De verplichtingen gelden voor alle bedrijven, en leveren dus een gelijk speelveld op. Door de concurrentie zorgen de bedrijven zelf voor de meest kosteneffectieve oplossingen en de benodigde innovatie. Daarom moeten die investeringen voor verplichte CO2 reductie  ook niet gesubsidieerd worden, want dan ontstaat er geen concurrentie en geen innovatie.
Voorbeelden voor bedrijven:
– Verplicht zonnepanelen op bedrijfsdaken
– Verplicht elektrische bedrijfsauto’s vanaf 2020
– Verplicht eigen windparken bouwen, samen met de eigen medewerkers, die er een kavel windpark voor eigen gebruik thuis kunnen kopen

– En hij gunt huishoudens geen voordeel van duurzaam, hij wil bijvoorbeeld het salderen afschaffen, waarmee huishoudens met zonnepanelen heel voordelig stroom opwekken, voor eigen gebruik.
Zonnepanelen wekken alleen overdag stroom op en vooral als het zonnig is. In de winter komt er maar 10% uit van wat ze in zomer maanden opwekken.
Dat salderen is een simpele en dus kosteneffectieve vorm van balanceren tussen overdag en s’nachts,   en zomer en winter.

Met salderen halen consumenten hun stroom van de markt af

Stroom, uit zonnepanelen of uit een eigen kavel windpark, die je voor je zelf opwekt is veel goedkoper dan de stroom die je van het energiebedrijf koopt, waar alleen huishoudens ca 15 cent per kWh belasting over betalen. Dus vinden de bedrijfsbelangen aan de onderhandelingstafel dat salderen helemaal niets.
Door het salderen betaal je veel minder belasting, en dat voordeel geeft een huishouden financiële ruimte om andere aankopen in de energietransitie te doen.
Maar de minister wil die belasting inkomsten niet missen, en wil het salderen voor huishoudens afschaffen.
Zo maakt Eric Wiebes de energietransitie heel erg duur en onnodig voor huishoudens.
Wie geen of een te klein dak heeft voor zonnepanelen, kan ook een kavel windpark kopen.
Maar dat moet de gemeente en provincie wel mogelijk maken, en dat doen ze nu niet, omdat ook hier minister Wiebes dwars ligt.

Salderen is een simpel recht, omdat het elektriciteitsnet een openbare weg voor stroom is. Dat simpele is nodig om miljoenen burgers te verleiden mee te doen met CO2 reductie. En salderen is kosteneffectief
We betalen als stroomverbruikers al 60% van dat net
Bedrijven betalen 40% van de kosten.
Wel zijn er straks verkeersregels nodig voor onze stroom op het lokale net. De netbeheerder moet op afstand kunnen voorkomen dat het net overbelast wordt. Daarvoor zullen we met een balans meterkast, hem toestemming moeten geven om zware apparaten op afstand bij te regelen. Dit zijn onze zonnestroom inverter, de elektrische warmtepomp en de lader van de elektrische auto. Met de balans meterkast krijgen we dan een vergoeding voor het beschikbaar stellen van regelruimte, of flexibiliteit.

Eric Wiebes, de hoofdregel in het klimaatakkoord moet zijn

Bedrijven verplicht investeren in hun CO2 reductie, de concurrentie maakt dat zo kosteneffectief als mogelijk is.
– Huishoudens verleiden met voordeel van duurzaam opgewekte stroom, met salderen,
– voor de warmtepomp
– de elektrische auto,
– en andere aantrekkelijke diensten en producten, zoals
– de balansmeterkast en
– de goedkope WKO in de tuin van elk huis, om zomerwarmte voor de winter op te slaan.
– gevoed met goedkope stroom uit
– eigen zonnepanelen
– en een kavel koop-windpark, dat de gemeente mogelijk maakt voor haar burgers

Eric Wiebes, zorg voor simpele regelgeving die massa’s consumenten vertrouwen geeft. Dat is jouw taak als markt meester van de energietransitie

Dat huishoudens duurzaam voordeel krijgen van duurzaam,  moet per 1 juli in dat klimaatakkoord op hoofdlijnen staan.
De regeling moet ook simpel en transparant zijn, en de regelgeving moet vertrouwen inboezemen.
Anders is er geen draagvlak voor het akkoord, en gaan huishoudens niet meedoen.

Milieuclubs willen huishoudens dwingen dure spullen te kopen om van het gas af te gaan.
Dat doen ze om bedrijven te helpen, die willen verdienen aan huishoudens.
Ze willen ook dat huishoudens de kosten van bedrijven subsidiëren.

Bedrijven moeten echter juist verplichte investeringen gaan doen, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken, alle bedrijfsauto’s elektrisch vanaf 2020
Windparken bouwen door bedrijf en eigen medewerkers samen zodat de medewerkers een kavel  windpark kunnen kopen om zelf stroom op te wekken, en te salderen.

Bedrijven zullen iets meer (energie)belasting moeten gaan betalen, om de gemiste belasting inkomsten van huishoudens te compenseren.
Maar de essentie zit in de verplichte investeringen, bedrijven komen anders niet in beweging.

Burgers, huishoudens, moeten we verleiden, niet verplichten, want zij kiezen politici.

Laten we de minister daar eens over aan de tand voelen.

Gepost in duurzaam, Geen categorie, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Red de Democratie, stop de golf met gemeentelijke herindelingen en annexaties

Herindeling is kanker van de democratie

Herindeling is kanker van de democratie

Ik woon in de gemeente Nuenen. De buurgemeente Eindhoven wil ons annexeren, dit wordt de derde poging. Nu gedreven vanuit D66 ambities. Dus hebben we een actie comité opgericht om dat te stoppen. Al doende ontdekten we dat er vele herindelingen lopen en dat dat het lokaal bestuur helemaal niet effectiever, goedkoper en democratischer maakt. Waar zijn we mee bezig D66 minister Ollongren?

Deze dinsdag, 15 mei 2018,  staat op de agenda van de Eerste Kamer het opheffen van een groot aantal gemeentes en het afschaffen van het referendum.

Mijn vraag aan de Leden van de Eerste Kamer, laat alle gemeentes in stand die tegen hun wil geannexeerd worden. Denk aan de gemeente Haren bij Groningen, die willen zelfstandig blijven, en kunnen dat ook.
Dit agenda punt sloopt veel lokale democratie. De Eerste Kamer kan dat voorkomen. Hou de democratie dicht bij burgers, ipv in een nieuw groot centraal en vooral veraf gelegen gemeentehuis. Herindeling is een foute beweging.

Meer democratie

Er moet juist meer democratie komen, OMDAT er complexe transities aankomen:

 • De energietransitie, waarbij huishoudens de kans moeten krijgen hun eigen stroom op te wekken. Nu koopt iedereen dure commerciële stroom. Daardoor blijven we ook onnodig  afhankelijk het kapitaal van grote investeerders.
  Hier is de gemeente aan zet.
  Zie art 95a lid 2a van de Elektriciteitswet, dat de meest kosteneffectieve transitie mogelijk maakt
 • Digitalisering en AI, waarbij ieders werk, ook de democratie, totaal gaat veranderen. Routine taken van een baan,  kunnen steeds vaker goedkoper door een machine gedaan worden. Daardoor zullen velen moeten bijscholen. Ook de organisaties die belangenbehartiging doen en mensen organiseren.

Een sterke democratie tot in de haarvaten van onze samenleving, is daar belangrijk voor. De grote aantallen herindelingen zijn dan fout, straks dreigen er nog maar 250 gemeenteraden over te blijven. Minder Volksvertegenwoordigers, dus de democratie wordt minder toegankelijk. Is dat de bedoeling van D66?
Bijna nergens neemt de bestuurskracht toe, het gaat over minder democratie. Voor wie is dat een verbetering?
Minder Volksvertegenwoordigers en tegelijk nieuwe taken die naar gemeentes geschoven worden, dat zijn twee  botsende bewegingen.
In dit Trouw artikel staat een kaartje van de gemeentes in Nederland, met grote grijze vlekken, waar vele gemeentes worden ge-herindeeld. Daar geen verkiezingen, dat is een soort litteken weefsel van onze democratie
Laat de vorming van democratisch litteken weefsel stoppen.

Regionale samenwerking kan ook met democratie

Alle gemeentes werken al samen in vele verbanden, dat maakt ze sterker. Maar ze hebben wellicht hulp nodig om die functionele samenwerking democratisch te controleren.  Ze kunnen een functioneel regioparlement van inhoudelijk specialisten aanstellen. Dat krijgt dan mandaat voor een groep samenhangende samenwerkingsverbanden. Die gespecialiseerde regioparlementen zijn er nog niet. Nu doen wethouders, ambtenaren en soms een raadslid het erbij. Maar het ontbreekt aan democratisch gekozen Volksvertegenwoordigers. Door daar specialisten in te zetten, neemt de bestuurlijke drukte niet toe maar juist af.

Referendum houden als oefening in democratie

De regering wil het referendum afschaffen, al kort na de invoering, er zijn maar 2 referenda gehouden.
Het organiseren van een referendum zorgt voor veel participatie, door de media aandacht en daardoor meedenken van velen.
Daar wordt de democratie sterker van, en dat hebben we nodig, blokkeer dat afschaffen, Eerste Kamer
Eventueel tijdelijk tot er wat beters is, dat had het kabinet ook beloofd, maar niet geleverd.
Het raadgevend referendum is juist heel effectief.  Bestuurders houden de vrijheid om keuze van de burger te benutten zoals dat vanuit hun perspectief het beste is.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , | 1 Reactie

Klimaatakkoord op dood spoor door VVD D66 eis

VVD en D66 maken de CO2 reductie onmolgeijk met het klimaatakkoord

Wie onze kolencentrales sluit, betaalt straks extra voor CO2 reductie, en laat banen onnodig verdwijnen, en ontneemt CCS bedrijven de kans op een goede thuismarkt

Het regeerakkoord maakt de CO2 reductie van het klimaatakkoord onhaalbaar.
VVD D66 en CDA spraken af dat voor 2030 onze kolencentrales
“Afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord vormen geen onderwerp van de gesprekken aan de sectortafels.”,  staat er op de website van het klimaatakkoord

Maar het PBL concludeert feitelijk  dat het sluiten van de kolencentrales, de CO2 ambitie van 50% onhaalbaar maakt. Er wordt dan slechts 25% CO2 uitstoot gereduceerd.
Omdat  het sluiten van onze kolencentrales, onze stroom productie, onze CO2 uitstoot en onze banen naar het buitenland verplaatst. Want dat sluiten verandert niets aan de vrije markt voor stroom in NM Europa.

Vragen voor de klimaatakkoord onderhandelaars

Dus mijn vraag is, hoe gaan de partijen dan toch die 50% CO2 uitstoot reductie realiseren?
Want dat wordt dan wetenschappelijk aantoonbaar, onhaalbaar.

Dan komen er heel kostbare  noodsprongen in beeld, die ook politiek veel schade gaan aanrichten.
– Zoals het ontruimen van de snelwegen, met een knellende KM heffing.
– Vliegvakanties op de bon, Schiphol nog onrendabeler. (wel minder lawaai terreur)
– Huishoudens nog meer subsidie laten betalen om bedrijven sneller CO2 te laten afvangen, terwijl die techniek op bedrijfsschaal nog niet rijp is.

Tweede vraag:
Is het sluiten van de kolencentrales wel haalbaar?

Derde vraag:
Wat vind het kabinet belangrijker:
– de CO2 reductie ambitie van 50 % voor het klimaat
– het sluiten van kolencentrales en het verplaatsen van de stroomproductie en CO2 uitstoot naar vooral Duitse centrales, voor de door Greenpeace aan Putin beloofde winst
– het promoten van meer Russisch gas, ook al zal de stroom markt kiezen voor steenkool, met CCS bij buitenlandse centrales.
– Of het het stimuleren van de export door ons bedrijfsleven van in Nederland ontwikkelde CCS naar de 6000 andere fossiele centrales in de wereld, en zo tegelijk geen 50 maar 500% CO2 reductie realiseren.

Wat is het standpunt van het bedrijfsleven hierover?

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

D66 Brabant en D66 Eindhoven zoeken zelf de rand van bestuurlijke corruptie op

D66 Brabant en D66 Eindhoven willen de macht van Eindhoven om de kleinere rand gemeentes uitbreiden, maar dat mag niet van de wet.
Toch proberen deze bestuurders, met steun van PvdA en VVD sinds 2014 om de macht over de randgemeenten van Eindhoven uit te breiden.
Denk na over wie u uw stem gunt, in Nuenen zou ik op de lokale partij W70 Nuenen  stemmen, omdat zij het belang van de inwoners  ende gemeente zelf behartigen.

Vooral de gemeente Nuenen is het doelwit van D66, PvdA en VVD, want Nuenen heeft nog groene ruimte voor nieuwe Eindhovense woonwijken, bedrijven terreinen en randwegen voor Eindhoven.
Na mislukte  annexatie pogingen in 1994, 2002, organiseert D66 nu een poging via de Provincie Brabant.

Een door de provincie ingestelde commissie heeft de “bestuurskracht” beoordeeld, en dat kwalitatieve onderzoek concludeert op instigatie van de provincie natuurlijk dat die bestuurskracht onvoldoende is, en dat de “enige”oplossing is dat de gemeente Nuenen geannexeerd moet worden door Eindhoven.

De grootste lokale Nuenense politieke partij W70, deed een WOB verzoek bij de provincie
Daaruit stijgt het bovenstaande beeld op.

Een mail wisseling illustreert het streven van D66 gedeputeerde Annemarie Spierings en D66 wethouder Wilbert Seuren van Eindhoven

De gekozen oplossingen passen steeds niet in de wet.
Maar lichtgewicht D66 bestuurder Spierings probeert het toch.

Fragment 1:
D66 GS Brabant Spierings wordt geadviseerd korte lijntjes te houden met D66 wethouder Wilbert Seuren van Eindhoven

bestuurlijke corruptie D66 Brabant D66 Eindhoven

Fragment 2:
Mail van D66 gedeputeerde Spierings
Een commissie Demmers heeft een kwalitatief bestuurskracht onderzoek gedaan bij de gemeente Nuenen.
Dat is weliswaar een moment opname, en dus geen duurzame conclusie, maar voor D66 voldoende om te beslissen dat de gemeente Nuenen opgeheven moet worden (conclusie 2016)

bestuurlijke corruptie D66 Brabant D66 EindhovenFragment 3:
Een 80% dossier betekent dat de annexatie wens nog niet 100% op de wettelijke regels is te baseren, dus wat ze willen kan niet volgens de wet.

Bestuurlijke corruptie D66Fragment4:
Het ministerie van BZK is nodig om een experimentenwet te kunnen benutten, omdat de normale wettelijke regels  niet voldoende zijn om de gemeente Nuenen op te heffen.

bestuurlijke corruptie D66

In het vervolg besluit de gemeente Son en Breugel dat ze nog niet beslissen over zichzelf opheffen.
En de provincie en de gemeente Eindhoven moeten concluderen dat de overdracht van bevoegdheden van randgemeenten aan Eindhoven, niet in de wet past

De gemeente Nuenen beslist dat ze op termijn wil fuseren met Son en Breugel, maar die wil nog niet.
Daarom beslist de provincie dat Nuenen hoe dan ook moet worden opgeheven en door Eindhoven moet worden geannexeerd, want Eindhoven heeft besloten dat ze Nuenen er best bij willen hebben, met 300 ha nieuwe bouwgrond.
Nuenen wil dat niet.
De provincie start een Arhi procedure, zonder goede motivatie.
Nuenen werkt daar niet aan mee.

De Arhi procedure loopt nu, daarmee wil de provincie regelen dat Eindhoven de gemeente Nuenen annexeert. Eind maart, begin april zijn er avonden in de gemeente Nuenen waar de D66 gedeputeerde Spierings de mening van de inwoners wil ophalen.

Wat zeggen de Nuenense politieke partijen?

Gepost in politiek | Getagged , , , , , | 2 Reacties

Russische belangen in Nederland zijn schadelijk voor de koopkracht

Met hun Russische belangen, veroorzaken milieuclubs onnodige kosten voor huishoudens, ze stelen onze koopkracht.

Met hun Russische belangen, veroorzaken milieuclubs onnodige kosten voor huishoudens, ze stelen onze koopkracht.

Mensen en lobbyclubs die willen stoppen met steenkool, promoten Russisch belangen in gas. Ook dat geeft CO2 uitstoot.
De Russische belangen in gas van Greenpeace en Shell, heeft de Tweede kamer ook al misleid, zodat die kolencentrales willen sluiten. Daar wordt het klimaat niet beter van, want onze CO2 uitstoot wordt slechts verplaatst, ten kosten van veel koopkracht verlies, en ook banen gaan onnodig verloren.
Shell heeft een groot belang in een Russische gas pijplijn, en Greenpeace moest een paar jaar geleden haar medewerkers vrijkopen uit Russische gevangenissen. Toen die mensen na 6 maanden onderhandelen vrijkwamen, was Greenpeace ineens vooral tegen steenkool, alsof Russisch gas klimaat neutraal is.
Juist Russisch gas zou weleens veel meer klimaat opwarming kunnen hebben, omdat we niet weten hoeveel gas er uit de bronnen en pijplijnen weg lekt. Aardgas dat in de atmosfeer komt, heeft een factor 20 sterkere opwarming tot gevolg als CO2.

Maar dat zul je van Shell en Greenpeace natuurlijk niet horen, zij hebben duidelijk Russische belangen.

Het gaat niet om de steenkool of aardgas, maar om het klimaat neutraal verstoken ervan.

We hebben al eens 800 miljoen subsidie gestoken in de ontwikkeling van CCS. CO2 afvang en opslag in de bodem. Die techniek ligt nu op de plank, want de stroom wordt er duurder van, en regeringen weigeren om het verplicht te stellen.
Inmiddels is er CCS2, waarbij de CO2 niet meer in de grond gepompt wordt. Hij wordt gefixeerd tot een vaste stof met het mineraal Olivijn. Dat levert een poeder op, dt goed in beton verwerkt kan worden. Daarvoor zijn dus geen pijplijnen meer nodig, en de reactie met Olivijn geeft veel warmte af, zodat het rendement van de centrale niet achteruit gaat, zoals bij het oude CCS.

CCS2 moet dus verplicht worden. Volgens de Wet Milieubeheer.
Centrales zijn zo schoon als de regels die de politiek ze op legt.
Milieuclubs liegen dat kolencentrales vuil zijn. De pas gesloten oude kolencentrale in Nijmegen, was schoner dan het verkeer in Nijmeegse straten, dat is gewoon te zien op de fijnstof kaart van 2015, toen de centrale nog draaide.

Maak dus alle centrales, kolen en gas, verplicht klimaat neutraal.

Laat evt pensioenfondsen investeren in de ontwikkeling van die installaties, het is een mooi export product voor de 6000 centrales die het moeten gaan toepassen, willen we het klimaatprobleem een beetje afremmen.

Dat maakt fossiele stroom echt schoon, maar ook duurder, tussen de 2 a 6 cent per kWh, afhankelijk van de toegepaste innovatie en industriebeleid.
Natuurlijk moet ook import stroom, met CO2 uitstoot in het buitenland, een vergelijkbare opslag in de energiebelasting krijgen.
Bedrijven gaan dan weer concurreren om de beste toepassing voor klimaat neutraal.
Dat is veel beter dan aan het subsidie infuus.

Verplichte CCS2 voor alle grote CO2 uitstoters heeft nog een ander belangrijk effect, de SDE subsidie wordt overbodig.

Huishoudens betalen subsidie aan bedrijven, officieel betalen huishoudens en bedrijven ieder de helft van de kosten, maar bedrijven berekenen dat natuurlijk door in hun prijzen.
Dus uiteindelijk betalen huishoudens alle SDE subsidie.
Het huidige jaarlijkse 11 miljard per jaar SDE budget, gaat naar windparken, zonneweides, biomassa bijstook, mest vergisting, geothermie en straks CCS voor bedrijven, geen CCS2 want dan verdienen de pijplijn eigenaren niets.
Met die 11 miljard per jaar, betalen huishoudens een steeds hoger bedrag aan SDE kosten. We betalen een steeds meer subsidiekosten aan bedrijven, oplopend tot 200 EUR per maand.

"<yoastmark

Windparken kunnen al zonder subsidie, maar de minister geeft het toch, om dat anders huishoudens hun eigen stroom gaan opwekken.
Stroom uit een eigen kavel koop-windpark kost ca 2 cent, en incl afschrijving 3,5 cent per kWh.
Veel goedkoper dan de stroom van commerciële aanbieders.
Niet voor niets heeft de EU dan ook elke Europeaan het recht gegeven zelf duurzame stroom op te wekken, voor eigen gebruik. Als de regering dat mogelijk maakt en accepteert dat ook huishoudens voordeel hebben van de energietransitie, brengen ze die pas echt op gang. Want dat voordeel van duurzame zelf opgewekte stroom, maakt een warmtepomp voordeliger dan aardgas blijven gebruiken, zonder extreme belasting of peperdure subsidie.

Op deze manier betalen bedrijven ook hun deel van de energie transitie

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaatneutraal, verplicht alle centrales in Nederland tot CCS2

Rutter3: Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Onze kolencentrales sluiten helpt het klimaat niet, want verplaats slechts onze CO2 uitstoot naar Duitsland

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het regeerakkoord, met fake klimaatneutraal beleid, zoals het onnodig sluiten van kolencentrales. Dat is fake klimaat beleid, in dienst van Russische gasbelangen. Verhoog de energiebelasting voor bedrijven met een CO2 uitstoot factor.
Als kolencentrales sluiten, (miljarden kapitaalvernietiging en 3000 banen weg) verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Daar wordt het klimaat niet beter van.
En gaan we vervolgens meer stroom importeren.
En gaan we uiteindelijk aan Duitsland betalen voor klimaatneutrale stroom, want echte CO2 reductie is essentieel om Nederland en de wereld te redden van het klimaatprobleem

Formatie: versnel de energietransitie met de klimaatneutrale kolencentrale

Formatie: De klimaat neutrale centrale blijkt de goedkoopste CO2 reductie op te leveren volgens het Planbureau voor de leefomgeving

Dubbel gepakt met fact free klimaat beleid

Rutte 3 pakt Nederlandse bedrijven en huishoudens dubbel, omdat Russische gasbelangen hen dat hebben wijsgemaakt. Lobbyclubs als Greenpeace, Milieudefensie en natuur en milieu hebben de politiek wijsgemaakt dat ze kolencentrales moeten sluiten. Terwijl wetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat verplichte CCS2 voor alle centrales verreweg de goedkoopste CO2 reductie is.

 

Klimaatneutraal, CCS2, Best Available Technology is verplicht

Pas de beste technieken HIER in Nederland toe, verplicht, want BAT Best Available Technology, dan bepalen we zelf onze CO2 uitstoot. We hebben al 800 miljoen subsidie in de ontwikkeling van de techniek gestopt.
Door het sluiten van kolencentrales betalen bedrijven en huishoudens dubbel voor het klimaat.
1. de miljarden kapitaalvernietiging van het sluiten van kolencentrales
2. dat sluiten van centrales in Nederland, verplaatst onze CO2 uitstoot naar buitenlandse centrales. Daar gaan we dan onze stroom inkopen in importeren, ipv goedkoper zelf opwekken.
3. die buitenlandse stroom wordt uiteindelijk wel klimaat neutraal, waar we dan ook weer voor betalen
4. Nederland mist de export winst als we de CCS2 techniek, die we  zelf hebben ontwikkelt, weer inkopen van anderen.

De beste techniek voor CO2 reductie bij centrales is CCS2.
CO2 wordt afgevangen, en vervolgens omgezet in een vast stof, gemineraliseerd met het mineraal Olivijn.
Het eindproduct van CCS2 kan natuurzand vervangen in beton.
De klimaat neutrale kolencentrale

En alle ca 6000 kolencentrales en de gascentrales moeten zo klimaat neutraal worden.
En geweldige export kans voor het land dat de ontwikkeling van de techniek zelf betaalde.

Engeland denkt denkt er 160 miljard is te verdienen met de toepassing van CCS2

Dat zou onze politici toch een gevoel van bekocht te worden door de Russische gas belangen, moeten geven.

Fact free Tweede Kamer die klimaatneutraal feiten PBL negeert

PBL geeft de feiten over de laagste kosten voor CO2 reductie, maar de #politiek negeert die feiten. Waardoor ze net als de pvv, fact free klimaatbeleid bedrijven, en daarmee de koopkracht van huishoudens verspillen.
Huishoudens en MKB bedrijven kunnen hun eigen stroom duurzaam opwekken. Daarvoor kopen ze een kavel koop-windpark per huishouden en verplichte zonnepanelen op alle bedrijfsdaken. Maar de komende decennia zullen de klimaatneutrale kolencentrales nog steeds nodig zijn, want we wekken samen nog maar 6% duurzaam op.
En op de lange termijn zijn klimaatneutrale kolencentrales nodig zijn voor perioden met te weinig wind en zon.
Klimaatneutrale stroom is duurder dan stroom met CO2 uitstoot, ook in Duitsland.
Maar juist door die hogere prijs, is er vrijwel geen SDE subsidie nodig, en die betalen huishoudens nu helemaal, voor bedrijven.
Met verplicht klimaatneutraal voor alle centrales, houden we de koopkracht in stand, ipv die weg te geven aan de Russisch gas belangen.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , | Plaats een reactie

Onze Koopkracht wordt onnodig opgevreten door bedrijven met SDE subsidie van EZK

Onze koopkracht wordt opgevreten door bedrijven met SDE subsidie, die ze kregen van het ministerie van EZ en Klimaat

Onze koopkracht wordt opgevreten door bedrijven met SDE subsidie, die ze kregen van het ministerie van EZ en Klimaat

Het nieuwe kabinet heeft werkelijk ambitieuze klimaatdoelen. Maar de financiering daarvan gaat onnodig ten koste van de koopkracht van huishoudens, die betalen alle SDE subsidiekosten die het ministerie van EZK geeft aan bedrijven en energie coöperaties. Die SDE miljarden worden nu toegekend, maar de kosten voor consumenten beginnen pas over 3 a 4 jaar, en lopen dan 15 jaar door.
Elk jaar opnieuw gaat dat zo, en samen tellen die kosten op tot ca 200 EUR per maand, voor een all electric huishouden.

De SDE subsidie moet vervangen worden door meer verplichtingen voor bedrijven, om de beste technieken toe te passen, zoals al in de Wet Milieubeheer staat.Daardoor gaan bedrijven concurreren om de beste, meest kosteneffectieve implementatie van die technieken.

Een all electric huishouden heeft koopkracht nodig voor haar energietransitie

Met minder SDE subsidie kosten, houden huishoudens geld over voor hun eigen energie transitie. Daarbij krijgen huishoudens het recht hun eigen duurzame stroom zelf en goedkoop op te wekken.

 • Zonnepanelen op het eigen dak, voor zover daar ruimte voor is
 • Een kavel KOOP-windpark ergens in het land voor de bulk van de zelf opgewekte stroom, salderen voor eigen gebruik
 • Een warmtepomp als vervanging van de gas-CVketel
 • Een een elektrische auto, allemaal op de goedkope zelf opgewekte stroom

 

Koopkracht bij huishoudens is meer omzet bij MKB bedrijven

De energietransitie raakt iedereen, zowel huishoudens als bedrijven. Maar huishoudens hebben wel koopkracht nodig om uitte geven bij MKB bedrijven.
Daarom moet SDE subsidie afgeschaft worden, en vervangen door een plicht voor bedrijven om de beste technieken toe te passen, zonder SDE subsidie.

Stel, bedrijven krijgen die SDE miljarden krijgen, betaalt door huishoudens, die kosten lopen op tot 200 EUR per maand. En alleen bedrijven krijgen die subsidie.
Daardoor doen ze alleen de bestaande technieken, waar subsidie voor is. Ze concurreren niet om betere technieken te vinden en daardoor beter te concurreren. Er is zo geen innovatie.
Tegelijkertijd, als straks alle stroom duurzaam en gesubsidieerd is, dan is dat een vestzak broekzak geldstroom voor huishoudens. En huishoudens blijven wel elke maand 200 EUR van hun koopkracht aan bedrijven betalen, de SDE subsidiekosten. Voor bedrijven die door dat gratis geld niet meer innoveren.
Als huishoudens dat geld zelf uitgeven aan nieuwe producten, dan gaan bedrijven daarvoor concurreren.
Zo blokkeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de innovatie en stagneert ze de economie.

EU: elke burger mag zijn of haar eigen duurzame stroom opwekken

Zelf als huishouden je eigen stroom opwekken is heel goedkoop.
Je koopt zonnepanelen en een kavel koop-windpark, en hebt als eigenaar de stroom voor de kostprijs, 2 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs:

DE EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken, goed voor d ekoopkrachrt van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energie transitie

DE EU wil elke Europeaan het recht geven zijn eigen stroom op te wekken, goed voor de koopkracht van huishoudens, en daarmee een stimulans voor de energietransitie

 

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

klimaatbeweging creëert zelf onrechtvaardige energiekosten

De klimaatbeweging brengt sociale onrechtvaardigheid, ze slopen de banen in centrales en de industrie, terwijl ze de CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen

De klimaatbeweging brengt sociale onrechtvaardigheid, ze slopen de banen in centrales en de industrie, terwijl ze onze de CO2 uitstoot naar Duitsland verplaatsen

De klimaat beweging roept Fossielvrij, maar dat is fout, bij het klimaat gaat  om CO2 reductie en CO2 negatief.
We moeten het verdienvermogen van de fossiele bedrijven benutten om hen daarmee te dwingen minstens klimaat neutraal te worden. Met verplichte CCS2.
“Verplicht” betekent geen subsidie voor windmolens en CCS installaties, maar als bedrijf zelf betalen, onderling concurreren, en de kosten verrekenen in de stroomprijs.

Duurzame stroom is al goedkoper dan fossiel, maar er is nog lang niet genoeg duurzaam. Daarom zijn die centrales nog decennia nodig, we eerlijk zijn. NU is 6% van de stroom duurzaam, over 10 jaar, 3 kabinetten verder, nog steeds slechts 16%. Dan betalen huishoudens zich scheel aan de SDE subsidiekosten, omdat de fossielvrij beweging de belangen van huishoudens negeert.
Daarom moeten we alle centrales en andere CO2 uitstotende bedrijven, verplicht CCS2 laten toepassen. Dat stimuleert het opwekken en gebruik van schone stroom alleen maar.

Het sluiten van kolencentrales, is een fake maatregel, want dan verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland. Zo’n bruinkool centrale kan onze stroom er gemakkelijk bij hebben.

Door onze eigen centrales, kolen en gas, hoogovens, kunstmestfabrieken, en raffinaderijen, verplicht CCS2 te laten toepassen, weten we zeker dat de CO2 uitstoot echt reduceert.

Bovendien houden we zo de banen in stand, en met verplichte CCS2 ontwikkelen we een mooi export product. Daarmee kunnen traditionele kolen landen ook klimaat neutraal worden.
Alleen als alle 3000 centrales klimaat neutraal worden, blijft Nederland wellicht boven de zeespiegelstijging.

De klimaatbeweging creëert zelf onrechtvaardigheid

Het idealisme van de klimaatbeweging brengt de energietransitie juist tot stilstand, omdat ze vooral dingen wil waarvan bedrijven en de overheid de kosten bij huishoudens leggen. Dat is onrechtvaardig
Huishoudens betalen de overbodige SDE subsidie. Bij ongewijzigd beleid lopen de kosten voor een huishouden op tot 2500 EUR per jaar.
Voorkom dat, door kolencentrales duurder te maken, met verplichte CCS2 en elk huishouden houdt geld over om duurzame spullen te kopen, zonnepanelen, kavel koop-windpark, warmtepomp, isolatie en elektrische auto.

Als iedereen straks zelf duurzame stroom opwekt, en er is te weinig wind en zon, hebben we die verplicht klimaat neutrale centrales nodig. Daarom moeten we alle centrales verplicht CCS2 laten toepassen.
De klimaat beweging wil kolencentrales sluiten, en daarmee onze CO2 uitstoot niet stoppen, maar verplaatsen naar Duitse centrales, want de regering verandert de markt niet.

Bedenk dat zelf stroom opwekken heel goedkoop is, 2 cent per kWh.
Daarmee kunnen huishoudens hun huis goedkoop warm houden zonder extreme kosten voor Nul op de Meter, NOM
Criteria voor deze aanpak zijn:

 • Een huis dat al vloerverwarming heeft.
 • Een huis dat spouwmuur isolatie heeft gekregen en de CV radiatoren van vroeger zitten er nog in. Die zijn dan geschikt voor de lagere temperatuur van de warmtepomp. Er is dan wel een buffervat nodig.
 • Een modern goed geïsoleerd huis, met ca 10 cm isolatie
 • Een iets minder goed geïsoleerd huis, waar de oude radiatoren vervangen worden door lage temperatuur radiatoren

In andere gevallen moet er goed gekeken worden wat de situatie is.

 

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie

Van het gas af voor 1 miljoen FNV huishoudens

Stel, 1 miljoen FNV huishoudens gaan van het gas af, hoeveel voordeel levert hen dat op, en hoeveel nieuwe banen?

Stel, 1 miljoen FNV huishoudens gaan van het gas af, hoeveel voordeel levert hen dat op, en hoeveel nieuwe banen? #offensief

Stel, de FNV gaat haar 1 miljoen leden helpen, “van het gas af” te raken.
Ze kopen dan zonnepanelen, of een kavel koop-windpark, en gaan hun eigen stroom opwekken. Ze hebben hun stroom dan voor de kostprijs, want zonnepanelen en windmolens werken automatisch. 2 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs
En ze kopen ook een warmtepomp, om de gas CV ketel te vervangen.
Hoeveel NIEUWE BANEN levert dat op voor installateurs van zonnepanelen en warmtepompen?
En hoeveel voordeel hebben 1 miljoen huishoudens er zelf van? De overheid wil de energie transitie duur maken, maar deze aanpak levert echte banen op en koopkracht voor huishoudens. Als de Roverheid accepteert dat huishoudens het voordele van hun eigen, zelf opgewekte stroom mogen houden. Salderen voor huishoudens moet blijven, net zoals de Roverheid bedrijven investerings zekerheid gunt.

Hoeveel lager worden de woonlasten voor die 1 miljoen FNV leden, door hun actie?

Een indicatieve berekening: een warmtepomp op zelf opgewekte stroom blijkt een factor 15 goedkoper dan je huis verwarmen met aardgas.

De principe aanpak voor van het gas af

De goedkoopste “van het gas af” aanpak voor een huishouden:
– Koop een kavel koop-windpark
– En koop een warmtepomp om de gas cv ketel te vervangen
– Meestal zul je ook een flinke boiler nodig hebben
– En een WKO warmte opslag in de tuin, benut warmte uit de zomer, in de winter

Een WKO is een set buizen recht de grond in, in de tuin.
In de zomer verwarmen die de grond onder de tuin, warmte opslag voor de winter.
In de winter haalt de warmtepomp die warmte weer uit de grond, verhoogt de temperatuur en houdt  het huis warm en de boiler op temperatuur.

Een m3 aardgas kost 75 cent, en levert ca 10 kWh WARMTE op
Een zelf opgewekte kWh stroom kost 2 cent.
Met een warmtepomp haal je hier 4 kWh warmte uit.
Om even veel warmte uit een warmtepomp te halen heb je dus 2,5 kWh nodig, of 5 cent, ipv 75 cent als je op aardgas stookt. Met zelf opgewekte stroom zit je dus warm, voor een factor 15 lagere kosten.

En nu de energiekosten bij een voorbeeld huishouden van het gas af

Stel een huishouden verstookt 1800 m3 aardgas, voor 1350 EUR per jaar
Ze schakelen over op zelf stroom opwekken, en een warmtepomp met WKO in de tuin
Daarvoor hebben ze 4500 kWh stroom nodig, a 2 cent, 90 EUR per jaar

Met het voordeel van 1260 EUR per jaar betalen ze hun kavel koop-windpark, de warmtepomp en de WKO

Wat kost een kavel KOOP-windpark, warmtepomp en WKO in de tuin, voor van het gas af?

– Een kavel KOOP-windpark, 2000 EUR,  afschrijven in 25 jaar
– een warmtepomp, 4000 EUR,  afschrijven in 15 jaar
– een WKO in de tuin, 10.000 EUR, afschrijven in 50 jaar

Jaarkosten voor afschrijving van deze aankopen, relevant als je geld moet lenen:
– Kavel KOOP-windpark 80 EUR
– Warmtepomp 250 EUR
– de WKO 200 EUR
In totaal 530 EUR afschrijving per jaar
De stroom kost 90 EUR per jaar

En de besparing aan niet meer gekocht aardgas:  1350 EUR per jaar
Dus er is nog steeds een voordeel van 730 EUR per jaar door van het gas af te gaan, en zelf goedkope en duurzame stroom te gaan opwekken.
Van het gas af levert dus een koopkracht voordeel op van 730 EUR per jaar.

Als 1 miljoen FNV leden van het gas af gaan, gaan ze samen 730 miljoen per jaar besparen
En ze geven 16 miljard EUR uit, verspreid over de duur van het project.
Door schaalvoordelen zullen vooral warmtepomp en WKO goedkoper worden, maar hoeveel, hangt af van innovatie en de druk op die innovatie.

Nieuwe banen door van het gas af te gaan met 1 miljoen FNV leden

Deze schattingen zijn wellicht minder precies, wie het beter weet, graag een reactie

Een windpark van 50 MW bouwen kost 70 dagen bouwtijd, voor 10 mensen, 700 mandagen.
Een huishouden heeft 2 kW van de 50.000 kW opwek vermogen van het windpark nodig. 25.000 huishoudens.
Oftewel het kavel koop-windpark kost 0,028 mensdag werk
Daarom kies ik hier een kavel koop-windpark en geen zonnepanelen op het dak, maar ook die zijn nodig, als ze passen.

 • Het installeren van de warmtepomp kost 1 mensdag werk
 • Het installeren van de WKO 2 mensdagen per huis. Blok WKO zal goedkoper zijn. Maar de Warmtewet maakt het weer veel duurder.
 • Laten we nog 1 werkdag voor de afrondende werkzaamheden rekenen, tuin opruimen en nieuwe leidingen in huis weg werken.
 • Een 1 werkdag voor de voorbereiding, het organiseren van die 1 miljoen huishoudens, en overtuigen dat ze mee moeten doen, in hun eigen voordeel.
  Lobbyen en actievoeren dat de rijksoverheid de gemiste aardgas opbrengsten bij bedrijven ophaalt, ipv bij huishoudens. Daar werkt de FNV ook voro, maar daar betalen de FNV leden al voor met hun contributie.

Een huishouden zit dan duurzaam warm, van het gas af met ca 5 mensdagen werk.

1 miljoen huishoudens vergen dus 5 miljoen werkdagen, of 25.000 mensjaar.
Of, 15.000 mensen die in 1,6 jaar die 1 miljoen huishoudens van de FNV leden van het gas af halen.
De andere 6 miljoen huishoudens van Nederland vergen dan nog eens 12 jaar doorwerken.
We beginnen in 2018 en zijn in 2030 klaar.

Dan zijn er nog ca 200.000? bedrijfsgebouwen. Veel groter en diverser dan woningen, en die dus per gebouw bijvoorbeeld 50 mensdagen werk vergen, gemiddeld.
Het isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen gaat ook door. Dan is minder stroom nodig, maar vooral kan de warmtepomp dan kleiner en goedkoper zijn.
En als dat na het van het gas af gebeurt, houdt het huishouden stroom over voor hun elektrische auto.

In 2019 introduceren veel fabrikanten elektrische modellen, ik denk dat dan de verkoop van nieuwe brandstof auto’s zal instorten.

Zelf stroom opwekken is heel goedkoop

Bedenk dat zelf stroom opwekken heel goedkoop is, 2 cent per kWh.
Daarmee kunnen huishoudens hun huis goedkoop warm houden zonder extreme kosten voor Nul op de Meter, NOM
Criteria voor deze aanpak zijn:

 • Een huis dat al vloerverwarming heeft.
 • Een huis dat spouwmuur isolatie heeft gekregen en de CV radiatoren van vroeger zitten er nog in. Die zijn dan geschikt voor de lagere temperatuur van de warmtepomp. Er is dan wel een buffervat nodig.
 • Een modern goed geïsoleerd huis, met ca 10 cm isolatie
 • Een iets minder goed geïsoleerd huis, waar de oude radiatoren vervangen worden door lage temperatuur radiatoren

In andere gevallen moet er goed gekeken worden wat de situatie is.
Ook de EU wil alle Europeanen het recht geven hun eigen stroom op te wekken.
Maar de implementatie daarvan is natuurlijk weer door elk Roverheid apart.
Van deze EU pagina:

The Commission is working on expanding these basic rights to allow consumers to actively participate in the energy market. In the future energy consumers in the EU should be able to:
– produce, store and consume or resell self-generated electricity to the grid

Conclusie en beleidsvragen voor de SER adhoc commissie energietransitie en werkgelegenheid

Deze voorbeeld berekening laat zien dat de van het gas af transitie alleen slaagt als huishoudens hun eigen stroom mogen opwekken en daar voordeel van hebben.
Salderen voor en achter de meter voor zelf opgewekte stroom, zoals artikel 95a, lid 2 van de Elektriciteitswet mogelijk maakt, maar EZ en Financiën blokkeren.
Ook de EU wil elke Europeaan het recht geven zelf duurzame stroom op te wekken, voor eigen gebruik.
Dringend advies voor de regering, stop met blokkeren, haal wat meer geld op bij bedrijven, met bijv een minimum CO2 prijs in hun energiebelasting.

De ISDE subsidie is volstrekt te weinig in budget om ook maar in de buurt te komen van de vereiste transitie snelheid. Maar laten we eerlijk zijn, daar is is elk Rijksbeleid op gericht. Hoe lang accepteren we dat nog?

Als de regering minder krijgt van het uitmelken van huishouden, en wat meer haalt via de energiebelasting bij bedrijven, bijvoorbeeld in een CO2 opslag in hun energiebelasting, hoeveel wordt dat dan in hun totale inkoop kosten, en omzet?

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , | 7 Reacties

Formatie, Ontwerp goed beleid voor de energietransitie en het klimaat

Formatie: versnel de energietransitie met de klimaatneutrale kolencentrale

Formatie: De klimaat neutrale centrale blijkt de goedkoopste CO2 reductie op te leveren volgens het Planbureau voor de leefomgeving

In de formatie van 2017 onderhandelen rechtse partijen over een coalitie akkoord. Dat wordt een afweging tussen bedrijfsbelangen. Burgers gaan betalen. Het is geen ontwerp van een goede oplossing, maar een onvoorspelbaar resultaat van touwtrekken.

De formatie gaat beter door samen te werken met huishoudens. Daarmee is meer economie te genereren, al tijdens de formatie. De energietransitie is een Beta probleem, waar een goed ontwerp meer oplevert dan touwtrekken.
We moeten samenwerken in het ONTWERPEN van aantrekkelijke en werkende oplossingen voor de energietransitie en de bestrijding van het klimaatprobleem.
Debat en politiek leidt tot halfslachtige keuzes en vooral vertraging, en verlies van marktaandeel voor bedrijven.
Omdat lobbyisten andere, eigen belangen hebben dan de samenleving.

Twee ontwerpen, blauwdrukken, om het beleid uit te leggen

Een goed ontwerp brengt burgers voordeel, een goede reden om mee te doen.
En grote keuzes moeten begrijpelijk geschetst worden. Dan begrijpen meer politici en bestuurders het echt, en zodat ze beter beleid maken.

Formatie punt 1, kavels koop-windpark in de formatie

windmolens en zonnepanelen werken automatisch, daarom moeten huishoudens en MKB die voor eigen gebruik kopen, ipv commerciële stroom kopen.
Laat de consumentenmarkt zijn werk doen, met gunstige overheidscondities.
Bedrijven verplichten de beste technieken toe te passen.
Laten we beginnen met kavels KOOP- windpark voor elk huishouden en MKB bedrijf, zonder SDE. In Duitsland zijn de wind op land veilingen zo succesvol voor burgers dat ze investeerders er niet meer aan te pas komen. NU WIJ

Formatie punt 2, klimaat neutrale en CO2 negatieve centrales

Om voldoende snel CO2 te reduceren, moeten centrales CO2 negatief worden, verplicht. Die techniek is zelf een mooi export product.
En tegelijk kan Nederland en Europa, in Noord Afrika aantrekkelijke welvaart creëren met de teelt van nieuwe biomassa op plekken waar nu niets wordt geteeld.
Hiervoor eerst beginnen met meer zoet water te maken en distribueren, aan de kust van Noord Afrika. Tunesië is een goed startpunt.
Deze op klimaat vluchtelingen gerichte aanpak, kan wellicht ook rechtse partijen overtuigen.

De teelt van biomassa levert deze landen geld op met doordat Europese centrales de in Afrika geproduceerde bio- brandstof.
Deze handel organiseren is de kerncompetentie van Nederland, de VOC mentaliteit, dat hoort ook uit de formatie te komen.

Gepost in politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie