Deel-Sparen voor een eigen Deel-windpark, welke bank durft deze innovatie?

deel-sparen met de blockchain van ethereum.org voor een eigen deel-windpark

deel-sparen met de blockchain van ethereum.org voor een eigen deel-windpark

Als vele huishoudens samen een deel-windpark kopen, iedereen een kavel windpark voor eigen gebruik, dan hebben die deelnemende huishoudens het meeste voordeel van de windmolens. Het levert ze geld op ipv dat het geld of subsidie kost. Dat vinden gemeenteraden vaak een goede aanpak. Het geeft een beetje rust in de gemeente, want de voorstanders worden zo zichtbaar. En er geen subsidie nodig. Deel-sparen maakt onafhankelijk van de jaarlijkse subsidie rondes en de manipulatie van EZ. Met deel-sparen kunnen die huishoudens vooraf het geld bij elkaar krijgen om de windmolens te bestellen, zodat ze samen een aannemer de opdracht kunnen geven hun eigen  windpark te bouwen.
Er is echter een bank nodig, die de spaarsaldi van alle deelnemers bij elkaar kan optellen, en met vertrouwen, het totaal resultaat van het deel-sparen kan aantonen voor aannemers, windpark ontwikkelaars, windmolen fabrikanten, en de gemeente die de vergunningen afgeeft aan die zelfde groep die zich verenigt met deel-sparen.

De blockchain techniek kan een nuttige rol spelen bij deel-sparen.
Alle deelnemers hebben een aparte, eigen spaarrekening, en een eigen spaardoel, bijvoorbeeld 2000 EUR over 3 jaar.
Alleen de bank en deel-sparen deelnemer zelf weet hoeveel er op de eigen rekening staat.
De bank geeft dan een blockchain “token” uit waarin dat individuele deel-sparen bedrag  is versleuteld.
De deel-sparen deelnemer voegt dat toe  aan de blockchain van het hele deel-sparen project. En ziet hoeveel er op dat moment, in totaal, door alle deelnemers voor dat windpark bij elkaar is gespaard.
Daarom kan een bank die zich wil onderscheiden met innovatie, de blockchain techniek gebruiken  als proef voor deel-sparen.

Met deel-sparen samen opdrachtgever voor een eigen windpark

Met deel-sparen laat een groep huishoudens zien dat ze samen goed zijn voor hun geld.

Deze techniek, het deel-sparen en de blockchain, is natuurlijk ook geschikt om het geld voor een zonneweide of gemeenschappelijke WKO in een buurt bij elkaar te brengen.

Welke bank gaat zijn klanten hiermee als eerste helpen? Elke bank kan dit doen, als dienst voor zijn spaarders. Bunq heeft iets dat er op lijkt, maar dat lijkt alleen voor kleine groepen deelnemers. En Bunq doet nog niet aan sparen, alleen betalen.  Een deel-windpark telt al gauw tienduizend deelnemers.

Andere banken denken alleen voor investeerders, die ze geld lenen, maar bij deel-sparen, is de bank niet nodig, want de investeerders sparen hun deel-kapitaal bij elkaar, en geven het dan samen uit. Omdat ze samen opdrachtgever zijn.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

Subsidie overbodig voor Wind op Land

Subsidie is overbodig voor burgers die samen een deel-windpark kopen, voor eigen gebruik

Subsidie is overbodig voor burgers die samen een deel-windpark kopen, voor eigen gebruik

EZ scoorde een wereldrecord met de laagste stroomprijs ooit, uit een offshore windpark, 7,3 cent voor windpark Borsele, te bouwen door het Deense staatsbedrijf Dong. Onze SDE subsidie gaat deze keer naar Denemarken, en Goldman Sachs.
Laat de tweede van de vijf veilingen gewonnen worden door een consortium met 100.000 Nederlanders. Dan stroomt de subsidie weer terug in de Nederlandse economie.

Deze lage prijs komt vooral door de Wet Wind op Zee. Daarbij doet de Staat vooraf alle benodigde onderzoeken, precies hetzelfde als een gemeente bij een nieuwe woonwijk. De overheid zorgt voor zekerheden, levert een stuk zee bouwrijp op, en de markt zorgt daardoor voor een lage prijs. Dat kan ook bij windparken op het land, maar gebeurt niet, door zwak bestuur. Tijd voor bestuurlijke innovatie.

Oss, slachtoffer van de anti duurzaam lobby

De gemeente Oss deed een goede eerste stap, een commerciële windpark cowboys wilde een windpark bouwen, maar de gemeente zei dat ze het windpark zelf wilde ontwikkelen, om zelf de regie te houden.  Een goede eerste stap. Vervolgens kreeg de anti duurzaam lobby de gemeente in haar greep, en nu wil de gemeente haar zelf ontwikkelde windpark weer verkopen aan de hoogst biedende windpark huisjesmelker, ipv aan haar eigen burgers.
De windpark huisjesmelker geeft 0,05 cent per kWh aan de gemeenschap
De gemeeen Oss die haar plan aan de eigen inwoners verkoopt, realiseert 3 cent per kWh voor de gemeenschap. Maar dat voordeel gunt CDA wethouder Johan van der Schoot de burgers van Oss niet. Hij volgt liever de instructies van de tegenstanders van duurzaam.

Subsidie voor wind op land is nu overbodig

Daarnaast toont die 7,3 cent aan dat subsidie voor windparken op het land overbodig is geworden, laten we die afschaffen. Haal “Wind op Land” uit de SDE subsidie regeling.
Nu krijgen windparken op land meer subsidie dan op zee, terwijl het op zee altijd 2 x duurder is. Hier klopt iets helemaal niet, want nu garandeert de SDE een stroomprijs van 8 a 9 cent voor windparken op het land. Hoger dan de 7,3 op zee. Door windparken op het land uit de subsidie regeling te halen, krijgen burgers meer kans op voordeel. Want huishoudens die hun eigen stroom opwkeken, met een deel-windpark hebben geen subsidie nodig.

Van subsidie naar een Wet Wind op Land voor windenergie als massa consumenten product

Een nieuwe Wet Wind op land zal huishoudens meer zekerheden bieden, zodat ze massaal een kavel deel-windpark willen kopen. Subsidie overbodig, want wie met een eigen stukje windpark zijn stroom opwekt, heeft die voor de kostprijs, 3 cent per kWh. De gemeente moet daarom zijn eigen burgers helpen opdracht gever te worden voor hun eigen windpark. Elk huishouden een kavel deel-windpark voor eigen gebruik. Na trots eigen woningbezit, ook trots eigen windpark bezit. En natuurlijk zonder subsidie.

Haal Wind op Land uit de SDE. Subsidie is alleen maar nodig voor windpark huisjesmelkers met foute, achterhaalde business modellen.
Trots eigen windpark bezit geeft de energie transitie de snelheid die nodig is om de ambitieuze doelen te realiseren.
Dat is het verschil met de zee, op het land wonen burgers.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

De energiedialoog die EZ niet aan durft, vervang SDE subsidie door trots eigenaarschap?

Met SDE subsidie voor ondernemers creert EZ tweespalt. Trots eigen windpark bezit is de echte energiedialoog

Met SDE subsidie voor ondernemers creert EZ tweespalt. Trots eigen windpark bezit is de echte energiedialoog

De projectleider energiedialoog bij EZ, Peter Schmeitz twitterde dat ze nu wel een heel enge energiedialoog sessie hadden, ze gaven klimaat ontkenner Marcel Grok, een podium bij EZ zelf.
Maar EZ is al vooral bevolkt met mensen die de fossiele belangen dienen, Marcel Grok is een van hen. De energiedialoog is dan ook een soort gesprekstherapie voor EZ ambtenaren die voortdurend door lobbyisten worden belaagd.  In de energiedialoog sessies hebben ze de kans om ook gewone burgers te spreken.

De energiedialoog sessie die ze echt niet aan durven bij EZ, is stoppen met SDE en alternatieven bespreken. Toch stel ik dat hier voor. SDE voor windenergie is overbodig. Bij wind op land helemaal, bij offshore wind zijn ook goedkopere alternatieven dan SDE, zoals Volksaandelen Noordzee Wind

Hoe lang na een innovatie is subsidie nodig?  iets voor de energiedialoog

Elke nieuwe techniek maakt een innovatie cyclus door, van uitvinding naar experiment, naar pilot en markt introductie. Tijdens pilot en marktintroductie is vaak subsidie nodig.
Maar die markt moet wel goed werken. (Daarom willen vvd bestuurders alleen subsidie geven als hun eigen achterban die krijgt. En gaat subsidie ook veel langer door dan nodig is. Zie SDE subsidie)
Voor windenergie op het land is allang geen subsidie meer nodig. De kostprijs van stroom uit windmolens is maar 2 a 3 cent per kWh. De marktprijs  is 4 a 5 cent.
Wie een eigen kavel deel-windpark koopt, heeft zijn stroom voor die 2 a 3 cent en is trotse eigenaar.
Maar de commerciele wind cowboys hebben EZ zo ver gekregen dat ze het wel uit hun hoofd laten om te stoppen met SDE. De minister liegt elk jaar tegen de kamer dat EZ met SDE voor een “kosteneffectieve” uitrol van duurzame opwek zorgt. Hij zegt in werkelijkheid, dat hij met SDE, windpark huisjesmelkers helpt om hun stroom op de marktprijs te krijgen. Trotse deel-windpark eigenaren wekken dezelfde stroom op, onder de marktprijs, zonder subsidie. EZ negeert dus elk jaar dat huishoudens en MKB, met trots eigen windpark bezit, goedkoper uit zijn, zonder de EZ subsidie. Pure Staats corruptie dus.

Die SDE subsidie gaat nu vooral naar banken, en financiele cowboys die de miljarden bij elkaar brengen om de windparken op zee te betalen.
Nu windparken op land te goedkoop worden voor subsidie, wil de PvdA vooral windparken op zee. Hun fractie medewerker is dan ook lobbyist geworden bij de commerciele wind-cowboys, NWEA.

Energiedialoog, van windenergie zonder SDE, naar waar koop ik mijn kavel deel-windpark?

Windparken op het land kunnen gewoon direct aan huishoudens verkocht worden, zij wekken dan hun eigen stroom op. De echte energiedialoog opgave is bij elk Nederlands huishouden de koop overweging uitlokken of ze wel of niet een voordelig eigen kavel deel-windpark willen kopen?
De verkoop van kavels deel-windpark maakt voor de gemeente politiek het draagvlak zichtbaar. Hoe veel draagvlak hebben nieuwe woonwijken, in de gemeente politiek?
Innovatie in consumenten marketing.

Offshore windparken worden nu verkocht aan buitenlandse investeerders, daar heeft EZ zijn echte energiedialoog mee, onze SDE euro’s naar het buitenland exporteren. Maar ook offshore windparken kunnen beter aan huishoudens verkocht worden, en aan MKB bedrijven. Daarmee woden die windparken ineens maatschappelijk relevant.

Dat kan in de vorm van risicodragende “volksaandelen noordzee wind”
Een deel van het rendement is de SDE subsidie. SDE geld wordt door nederlandse stroomverbruikers opgebracht, niet meer dan redelijk dat ze de kans krijgen hun eigen geld als rendement weer terug te krijgen. Nu misbruikt EZ de SDE juist om burgers buiten te sluiten. Stel je nu voor dat EZ elk jaar het rendement van de Volksaandelen Noordzee Wind heroverweegt, en aanpast?
Het stabiliserende sleutelelement is hier niet “trots eigenaarschap”, maar wel dat bijna alle burgers, en MKB (met hun lobbyclubs in de politiek)  aandeelhouder worden in de energietransitie op de Noordzee.
De politiek laat het dan wel uit zijn hoofd om daar negatief beleid op te voeren, zoals ze de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Met Volksaandelen Noordzee Wind wordt de energiedialoog politiek relevant.

Energiedialoog sessie:  vervang SDE door trotse eigenaren en aandeelhouders

Daarom stel ik voor om een EZ sessie te organiseren waar EZ zelf uitlegt waarom ze offshore windpark veilingen zo groot maken, dat vooral buitenlandse investeerders daar op af komen, terwijl Denemarken bewijst dat zelf doen en beter organiseren, het veel goedkoper maakt.

En waarom EZ commerciele windpark huisjesmelkers SDE blijft geven, terwijl ze voor minder geld, alle Nederlanders de kans kunnen geven trotse windpark eigenaar te worden, zonder SDE, en MKB bedrijven gewoon kunnen verplichten windpark eigenaar te worden, omdat dat het de BAT manier is om stroom op te wekken. En BAT, Best Available Technology,  moet tegenwoordig.

Windparken op het land werken automatisch, wekken daarbij stroom op voor 2 a 3 cent per kWh. voor hun eigenaren, huishoudens en MKB.
Die huishoudens hebben goedkoper geld dan de bank om die windmolens te betalen.
En ze hebben niet eens SDE nodig.
MKB bedrijven hebben duurder geld, dat van de bank, daarmee kunnen ze hun eigen kavels deel-windpark kopen. Ik vind dat ook zij zonder SDE kunnen. Maar voor het deel dat ze structureel extra opwekken, zouden ze SDE kunnen krijgen. Beter zou echter zijn als MKB bedrijven dan kavels deel-windpark aan hun medewerkers verkopen.
En dat die medewerkers evt wat storom aan hun werkgever verkopen.
MKB bedrijven die hier niet aan mee willen werken, moeten maar veel meer energiebelasting gaan betalen bijvoorbeeld net zo veel als huishoudens.

Dit alles onder het motto, beter zelf trotse eigenaar voor minder geld dan, EZ ambtenaren die ons geld naar buitenlandse investeerders sluizen.

De minister van EZ roept te pas en te onpas dat zijn SDE regeling de goedkoopste windpark stroom oplevert, maar dat is dus onzin, want de door EZ genegeerde huishoudens van nederland,  hebben veel goedkoper spaargeld, altijd, dan banken en bedrijven, laat staan buitenlandse investeerders.

  • Bij zo’n “stoppen met SDE sessie” kan ik uitleggen hoe het zonder kan, elk huishouden trotse eigenaar van een eigen kavel deel-windpark. Op naar trots eigen windpark bezit, net zoals nu 50% van ons trots  is op zijn eigen huis.
  • Een bank kan uitleggen hoe ze hun klanten kunnen helpen met en wind spaar regeling, om die 2000 EUR per huishouden bij elkaar te krijgen.
  • De een gemeente kan uitleggen hoe ze hun eigen inwoners de kans geven een kavel bouwgrond te kopen, voor een eigen huis. Maar niemand diezelfde kans geven voor een kavel deel-windpark.
  • En de iemand van ECN kan uitleggen waarom EZ niet wil dat huishoudens trotse deel-windpark eigenaren worden. ECN geeft EZ toch al advies over de SDE, dus dat moet lukken.
  • Als laatste kan iemand van EZ zelf uitleggen waarom ze toch nog overbodige SDE blijven geven aan wind cowboys, om burgers voordeel en de trots op hun eigen windpark te onthouden. En hoe lang ze dat, gaande de energietransitie,  denken vol te houden?

De Volksaandelen Noordzee Wind zijn er eigenlijk al, maar EZ wil duurzaam natuurlijk niet politiek relevanter maken.

Elektriciteitsnet in balans houden kost nu 0,1 cent per kWh

Restpunt in de uitrol van heel veel windenergie in opdracht van trotse eigenaren, is hoe we onze centrales blijven gebruiken. Die centrales houden nu het net in balans voor 0,1 cent per kWh. Dat kunnen ze blijven doen, in onderlinge concurrentie, meer wel met verplichte CCS2.
Centrales op steenkool is het goedkoopst, en steenkool is op veel meer plekken te koop dan aardgas.
Maar alle CO2 bronnen moeten CCS2 gaan toepassen, niet alleen centrales, ook kassen hoogovens en bedrijven die op een of andere manier CO2 uit stoten. Daar zijn nieuwe technieken voor, CCS2, waarbij de CO2 wordt omgezet in een vaste stof, die weer verkocht kan worden. Er hoeft dus geen CO2 leidingnet aangelegd te worden. Het binden van CO2 levert wel extra warmte op.

Stroom uit centrales met verplichte CCS2, is natuurlijk duurder, maar dat is niet erg, als veel stroom straks toch al uit gesubsidieerde windparken komt, dan hoeven we minder SDE subsidie opslag te betalen.
Zo past CO2 reductie beleid naadloos in de bestaande foute subsidie regels.
En centrales concurreren nog steeds om de laagste balans kosten.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Draagvlak dokter: maak windmolens positief maatschappelijk relevant, als DEEL-windpark

Draagvlak dokter: Deze stroom consumenten kochten een eigen kavel DEEL-windpark en werden trotse eigenaar

Draagvlak dokter: Deze stroom consumenten kochten een eigen kavel DEEL-windpark en werden trotse eigenaar

Gemeenteraden doen vaak moeilijk als ze een windpark plan moeten goedkeuren. Dat komt doordat geen enkel windpark maatschappelijk relevant is. Het zijn altijd windpark huisjesmelkers die de windmolens willen bouwen. En, helaas gedragen ook cooperaties zich identiek aan windpark huisjesmelkers. Ze zien het project als een investerings opgave.Alleen interessant voor rijke mensen en banken. Maar draagvlak wordt zichtbaar als ze de windmolens zelf in kavels aan burgers te koop aanbieden. Daardoor worden die windmolens ineens wel positief  maatschappelijk relevant

Draagvlak dokter: Pak als gemeenteraad windpark plannen hetzelfde aan als nieuwe woonwijken

Vergelijk een windpark met een nieuwe woonwijk of nieuwe weg. Daar kunnen burgers zelf in wonen en op rijden. Trots zijn op hun woning en eigen auto. Geen raadslid maakt zich druk om de gezondheidsschade van fijnstof uit auto’s en houtkachels. Woning en auto zijn maatschappelijk relevant. Dus mag het wat kosten. Bij een windpark mogen burgers hooguit toekijken, de winst gaat naar de bank en de marge van de stroomverkopers.

Windpark huisjesmelkers hebben een gedragscode waarbij ze buitengesloten burgers 0,05 cent per kWh gunnen. Dat geld komt in een omgevingsfonds, dus individuele burgers hebben er niets aan. Wie wil, mag meepraten over de kleur van de wipkippen in het speeltuintje.

Draagvlak dokter help huishoudens met de transitie van stroom kopen naar zelf stroom opwekken, met een eigen kavel deel-windpark

Een gemeenteraad maakt windmolen plannen ineens wel maatschappelijk relevant, als ze eisen dat de windmolens zelf, aan de burgers verkocht worden. Net als kavels bouwgrond en auto’s. Een huishouden dat een eigen kavel deel-windpark koopt, heeft daar per kWh 3 cent voordeel van, ipv de 0,05 cent van de windpark huisjesmelkers. En ze worden trotse deel-windpark eigenaar. Daardoor wordt een windpark plan wel maatschappelijk relevant.

Ook coöperaties zouden de stap moeten maken van windpark huisjesmelker, naar organisator van de vele trotse eigenaren van een nieuw deel-windpark.

Verkoop een windpark plan direct aan huishoudens, zoals kavels bouwgrond in een nieuwbouw wijk.

Draagvlak dokter: het uitlokken van de koop overweging voor een eigen kavel deel-windpark per huishouden

De koop overweging zorgt er voor dat mensen zelf op zoek gaan naar informatie over het windpark plan, het is in hun eigen belang. Ennatuurlijk kan een cooperatie daar een belangrijke rol in spelen.

Maar de potentiele kopers maken hun eigen afweging.
Ze moeten ook het vertrouwen krijgen dat het oopk op langere termijn een voodelige keus blijft.
Daar is rijks regelgeving voor nodig. Blijvend voordeel is essentieel om mensen duurzaam trots te laten blijven.
En het kan dan ook nog zonder SDE subsidie.

Vergelijk een huisjesmelkers windpark met een deel-windpark

Zowel de commerciele wind cowboys als wind cooperaties bouwen huisjesmelkers windparken.
Het verschil met een deel-windpark is  waar de winst uit gratis wind naar toe gaat.
Commerciele windpark cowboys exploiteren hun windpark als huisjesmelkers, ze krijgen SDE subsidie, en lenen geld van de bank. Die bank verdient het meeste en krijgt de subsidie, als rente voor de lening.
De stroom wordt verkocht met een kleine marge, dat is voor de stroom handelaar.
Met de NWEA gedragscode gaat er 0,05 cent per kWh naar het gebiedsfonds, daar mogen mensen die dat willen nmeebeslissen over de kleuir van d ewipkippen in het speeltuintje.
Verder sluiten windpark huisjesmelkers, burgers zo veel mogelijk buiten.

Een DEEL-windpark is voor huishoudens goedkoper dan met SDE subsidie van een huisjesmelker

Bij een DEEL-windpark kopen huishoudens hun kavel van spaargeld, het hele windpark  vereist wel duizenden huishoudens, maar wie meedoet heeft er veel voordeel van, namelijk 3 cent voordeel op elke kWh, ipv die 0,05 cent per kWh die huisjesmelkers burgers gunnen. Daardoor lekt er geen geld weg naar de bank.
En omdat de huishoudens voor eigen gebruik opwekken, is er ook geen marge op de stroom voor een handelaar.
Huishoudens, eigenaar van een kavel deel-windpark hebben hun stroom voor de kostprijs.
Volgens de modelberekening van EZ zelf, komt er dan een kostprijsuit van 3 cent per kWh

1,1 cent onderhoud windmolens.
0,5 cent aansluit kosten op het net
0,4 cent vergoeding voor de grond eigenaar
0,1 cent overige kosten, WOZ en verzekering
0,1 cent kosten voor de balans op het net
0,8 cent organisatie kosten voor de cooperatie. Hier kan ook de 0,05 cent voor het gebiedsfonds uit komen

Hiervoor moeten huishoudens hun eigen kavel deel-windpark kopen, bijv 2000 EUR voor 4000 kWh per jaar.Een huisjesmelkers hebben deze kosten ook, maar daarnaast doen ze 2 dingen anders en duurder.
Ze lenen geld bij de bank, die 2000 EUR per huishouden, dat is duurder geld dan een huishouden heeft.
En de stroom uit het windpark gaat via commerciele handelaren de markt op, met SDE subsidie, waar die huishoudens de stroom voor een commercuieel tarief kunnen kopen voor 5 tot 6 cent per kWh, de komende 25 jaar loopt dat op tot 14 cent, excl belastingen. Terwijl een huishouden met een eigen kaveldeel-windpark al die jaren zelf stroom opwekt voor de kostprijs, 3 cent per kWh

Het perspectief voor de gemeenteraad bij een huisjesmelkers windpark of een deel-windpark.

Een huisjesmelker vraagt aan de raad, mag ik daar een windpark bouwen voor mijn eigen winst?
Inwoners betalen de SDE subsidie en hebben verder zo weingi mogelijk invloed.Bij een deel-windpark, vragen de inwoners, de achterban van de raad, of zijn een eigen windpark mogen bouwen.
Vergelijk dit met inwoners die een nieuwe woonwijk nodig hebben, omdat de gemeente groeit

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Fossiele belangen gaan de SDE subsidie verdunnen

Tjerk Wagenaar fossiele excuus Truus, van Natuur en Milieu, verkoopt burgerbelangen aan de fossiele belangen.

Tjerk Wagenaar fossiele excuus Truus, van Natuur en Milieu, verkoopt burgerbelangen aan de fossiele belangen.

De fossiele belangen willen nu ook mee-eten uit de 8 miljard SDE subsidie per jaar.
Foute boel natuurlijk, fossiele belangen remmen de groei van duurzaam. In dit geval wil de club NOGEPA overbodige boorplatforms niet slopen, zoals beloofd, maar gebruiken om net opgewekte stroom uit offshore windparken “op te slaan”.
Dat is peperdure en overbodige opslag, maar gezien de overvloed aan gratis SDE geld, ons geld, weten bedrijven van gekkigheid niet wat ze moeten doen. En wie SDE subsidie verspilt, voorkomt de bouw van windmolens.
Burgers betalen die 8 miljard SDE, maar mogen die subsidie niet krijgen, want EZ wil duurzaam zo lang mogelijk afremmen en traineren.

Fossiele belangen in het nauw, stroomverbruikers bouwen hun eigen windparken, dat is goedkoper

Er is echter een paradigma verschuiving gaande in onze energie voorziening, en die is niet van fossiel naar duurzaam of naar CO2 arm.
Beide zijn natuurlijk nodig, maar daar zit niet het probleem waar we als land mee kampen.

Het probleem is dat bedrijven en de overheid nog steeds bezig zijn met het veroveren van brandstof en het exploiteren van dat monopolie,  om daarmee aan burgers te verdienen. Het draait nog steeds om het exploiteren van burgers. Alleen is de elite nu vervangen door bedrijfsbelangen en buitenlandse investeerders.
Zie het SER energieakkoord waar de FNV zijn 1 miljoen leden verkocht aan VNO NCW. Zie Greenpeace dat zijn achterban overleverde voor wat schijninvloed.
Zie de directeur van Natuur en Milieu, Tjerk Wagenaar, hij helpt de fossiele belangen graag een handje, want zo hebben ze zich verkocht an de fossiele belangen.
Natuur en Milieu en de fossiele belangen hebben een gezamenlijk belang, het afremmen van de groei van windmolens, want Natuur en Milieu vindt windmolens schadelijk voor de natuur, en de fossiele belangen vinden windmolens schadelijk voor hun inkomsten.

Fossiele belangen ten onrechte beschermd

15 en 16 juni was de winddag, en tegelijk een bijeenkomst #gasmeetswind waar de zelfde energieakkoord dictatuur van Natuur en Milieu, buitenlandse fossiele investeerders (NOGEPA) en de windpark huisjesmelkers van NWEA een deal sloten om SDE subsidie, geld van burgers, te verkwisten. Ze willen net opgewekte en gesubsidieerde stroom uit offshore windparken gaan omzetten in waterstof gas, op die overbodige boor platforms.
Het mooie voor de eigenaren van de overbodige boor platforms is dat ze die niet hoeven op te ruimen, dus kunnen de NOGEPA bedrijven dat geld in de zak houden.

De NOGEPA heeft wel belooft dat ze hun boorplatforms slopen en van zee verwijderen, als de olie en gasputten leeg zijn en de CO2 in onze atmosfeer zit. Maar door er duurzame stroom in op te slaan, proberen de onder de opruim kosten uit te komen.
EZ haalt toch gemakkelijk en gratis geld op van burgers, er zijn te veel dom rechtse kiezers in dit land.

Opslag van net opgewekte duurzame stroom is nu nog belachelijk, te duur en overbodig, zeker grootschalig

Opslag van net opgewekte stroom uit windmolens is belachelijk. En overbodig. Want elk windpark wordt toch al aangesloten op het net op het vaste land. Dus alle stroom kan gewoon direct verbruikt worden, en centrales regelen terug. Zo voorkomen we hun CO2 uitstoot. Dat is de manier om het klimaatprobleem terug te dringen, of minder erg te laten worden. (al is dat lang niet genoeg)
Maar NWEA staat zo ver van de maatschappij af, als subsidie parasieten, dat ze zo’n deal wel zien zitten. Zij hoeven duurzaam en windenergie geen positieve betekenis te geven, SDE krijgen ze toch wel, daarvoor zijn NWEA en de energieakkoord partijen, VNO NCW, Greenpeace, natuur en milieu, lid geworden van de fossiele belangen in het energieakkoord.

Stroomverbruikers zijn verstandiger eigenaren van windparken dan huisjesmelkers

NU krijgen windparken max 15 jaar subsidie. dus proberen de commerciele windpark exploitanten de windmolens zo snel mogelijk af te raggen. Zelfs als de NOGEPA partijen hun fossiele stroomprijzen tot negatief manipuleren, dan blijven NWEA leden de stroom stroom verkopen, anders krijgen ze geen subsidie. En lage prijzen, vergt maximale SDE subsidie, dus dat is het belang van NOGEPA. met lage fossiele prijzen is duurzaam duurder, en maakt fossiel meer kans.

Maar als stroomverbruikers zelf eigenaar zijn van windparken, op het land en op zee, dan zetten ze hun windmolens stil, als ze zelf genoeg stroom hebben, daardoor slijten de windmolens minder, en gaan ze langer mee.
Dus SDE is niet duurzaam, stroomverbruikers zelf eigenaar maken is wel duurzaam.
EZ pocht wel dat hun SDE regeling de laagste kosten voor duurzaam oplevert. maar ze bedoelen.
Met SDE kost het achteruit vechten tegen duurzaam de fossiele belangen het minst
De achterban van Natuur en Milieu zal wel heel trots zijn op hun directeur Tjerk Wagenaar, die al deze fossiele corruptie een groen burger tintje geeft.
De groene NGO’s richten juist voor miljarden onnodige schade aan in de samenleving.

Gasmeetswind is weer een luid signaal dat er te veel SDE subsidie is voor windenergie.
Als stroomverbruikers zelf eigenaar zijn, dan hebben ze minder subsidie nodig dan wanneer EZ alle subsidie alleen aan windpark huisjesmelkers geeft.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , | Plaats een reactie

Energiebeleid is werkelijk heel simpel, voor wie durft, en het is acuut

NL Energiebeleid is catastrofaal, ons klimaat loopt gierend uit de hand, en de fossiele belangen blijven schade veroorzaken, animatie van @Ed_Hawkins

Ons klimaat loopt gierend uit de hand, en de fossiele belangen blijven schade veroorzaken, animatie van @Ed_Hawkins

De energietransitie gaat over de overstap van steeds maar commerciele stroom kopen, naar zelf stroom opwekken, in deel-windparken, en eigen zonnepanelen. Daar moet energiebeleid dus over gaan.

Het grote verschil tussen fossiele energie, en duurzame, is dat fossiele energie uit en centrale komt, of een gasbron, en dat die stroom commercieel verkocht moeten worden, omdat er risico kleeft aan die vorm van energie voorziening.
Handel in brandstof, investeren in boorputten, en markt risico voor de afzet van energie bij verbruikers.
Kortom, energiebeleid was altijd gericht op commercie en ondernemerschap, maar dat past nu niet meer. De CO2 uitstoot is met dit fossiele energiebeleid uit de hand gelopen, en
duurzame energie is zonder commercie echt voor iedereen toegankelijk. Dus anders energiebeleid is hard nodig, en dat kan nu ook.
Ga maar eens in de zon zitten. Kost niets, en je doet het uit vrije keuze.

Duurzame energie, wind en zon, zijn overal , voor iedereen beschikbaar. In het binnenland zijn hogere windmolens nodig, maar die zijn te koop. Zonnepanelen zijn altijd ergens neer te leggen, en van zowel zonnepanelen als windmolens is vooraf bekend, hoeveel stroom ze ongeveer gaan opwekken. Dus iedereen kan zijn eigen stroom opwekken, net zoals iedereen zelf met een eigen auto ergens heen kan rijden. En net zoals iedereen in de zon kan zitten.

Duurzaam is risico arm, dus minder focus op ondernemersvoordeel in het energiebeleid

Energiebeleid is dus deze risicoarme vorm van duurzame energievoorziening tot stand laten komen.
En als de stroomverbruiker ook direct eigenaar is van het windpark of zonnepanelen, is er ook geen markt risico, voor die zelf opgewekte stroom.
De enige commerciele dienst is de balans handhaving op het net, die dienst heeft nu en marktprijs van 0,1 cent per kWh.

Deze eigenschappen en condities, hebben tot gevolg dat huishoudens en MKB, nu zelf eigenaar kunnen zijn van de opwek middelen, en hun stroom voor de kostprijs kunnen opwekken. Bij windparken op het land is dat 3 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
Dat eigendom bij stroomverbruikers zelf, biedt de ruimte dat ze ook zelf beslissen over waar ze hun windmolens neerzetten. De koop overweging, voor een eigen kavel deel-windpark is dan de kern van het energiebeleid. En dus niet meer de handel en winst in fossiele energie.

Energiebeleid: plan en bouw windparken zoals de gemeente nieuwe woonwijken bouwt

De gemeenten, regio, kan windparken precies zo bouwen als nieuwe woonwijken, die worden in kavels bouwgrond verkocht aan mensen die een eigen huis willen bouwen.
Plant de gemeente te veel woonwijken, dan worden de kavels niet verkocht, en geen huizen gebouwd.

Zo kan de gemeente en regio ook de behoefte aan stroom schatten en daarvoor windpark locaties plannen, en in kavels deel-windpark verkopen aan wie zelf stroom wil opwekken.
Zo had de provincie Zuid Holland, alle potentiele windpark locaties aan de inwoners kunnen verkopen, en de best verkopende locaties kunnen aanwijzen om als eerste te bouwen.
Omdat de huidige regels voor windparken heel streng zijn, zijn er weinig geschikte locaties. Daardoor zijn het vaak de grensgebieden van gemeente en provincie waar nu nog windmolens passen, dus moet er samengewerkt worden.
Helaas zijn er geen gemeenten die het patroon van hoe ze nieuwe woonwijken ontwikkelen, hebben durven toepassen op windparken.
Bijvoorbeeld op Texel past een deel windpark in de de duinen aan de Zuid West rand van het eiland, vooral omdat daar geen mensen wonen.

EZ energiebeleid moet meer zijn dan omgevingsmanagement

Hier komt het negatieve effect van de lobbycratie te voorschijn.
Windbedrijven, verenigd in NWEA, hebben bij EZ gelobbied voor SDE regels waarbij alleen zij, als commerciele windpark ontwikkelaars, SDE subsidie kunnen krijgen. Huishoudens die zelf eigenaar willen zijn van een identiek windpark, krijgen geen SDE subsidie.
EZ kijkt toe hoe energiebeleid in feite pestbeleid is. Burgers betalen subsidie om zich door bedrijven te laten pesten en buitensluiten van duurzaam. Omdat deze extremistisch neoliberale vorm van energiebeleid tot problemen leidt, heeft EZ tegenwoordig een afdeling “omgevingsmanagement”. Maw, NWEA bedrijven geselen en bestelen burgers, en de omgevings managers van EZ komen de zweepslag wonden van burgers verbinden, want dat moet je van de omgevingsbeulen van NWEA niet verwachten.
Dat is het energiebeleid in de fossiele dictatuur van EZ.

In termen van woningbouw, heeft EZ een windpark huisjesmelkers monster gecreerd. De regelgeving is zo dwingend, dat zelfs burger cooperaties foute energiebeleid volgen.

Vergelijk de windenergie ook met een rijksregeling waarbij het rijk dezelfde snelwegen aanlegt, waar iedereen over heen mag rijden, maar alleen met een commerciele taxi.
In feite legt de staat, alle burgers huisarrest op, voor hun duurzame stroom.

Wat nodig is, is een praktijk, om elk windpark al in de plan fase, in kavels te verkopen aan huishoudens, elk een kavel voor eigen gebruik, niet groter.
Dus een consumentenproduct voor windenergie. Het kavel deel-windpark.
Een aanzet hiervoor is te vinden op:

http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark

Offshore windparken zijn nog meer in opwaartse fase van hun product life cycle, er zijn taakstellingen voor 40% kostprijsverlaging .
En bouwen op zee is nog risicovoller, en er is het monopolie van de offshore kabel. Daarnaast organiseert EZ die offshore windparken nu zo dat ze bij voorkeur van grote buitenlandse investeerders worden.
Daarmee houdt de staat burgers op afstand.

Daarom zou het voor draagvlak beter zijn om alle offshore windparken te financieren met Volksaandelen Noordzee wind.
Verkoop die aandelen vooraf aan alle stroomverbruikers, burgers, MKB en overheden. Zo kiezen de de beste windparken locaties.

Energiebeleid moet energie maatschappelijk relevant maken, voor kiezers, ipv bedrijven en met energieakkoord omgekochte NGO’s

Op deze manier zijn er 2 aanpakken, op land en op zee, waarmee de windparken, en zonneweides , maatschappelijk relevant gemaakt worden.
En “de markt” bepaalt waar gebouwd gaat worden, als er keuze is tussen verschillende locaties.

Die maatschappelijke relevantie heeft een dempend effect op de beleids wendingen want de politiek kijkt wel uit om miljoenen kiezers, op een opvallende en voelbare manier te bestelen van haar duurzame energie toekomst.

Dat die maatschappelijke relevantie door EZ zo veel mogelijk wordt weggedrukt, is de oorzaak van de achterstand van nederland, en de subsidiebehoefte van duurzame energie.

Wat wel helpt, is als de rijksoverheid beslist om alle centrales te verplichten CCS2 toe te passen.
Want CO2 is het echte probleem achter het klimaatprobleem.
CCS2 fixeert CO2 met het mineraal Olivijn tot een vaste stof, zodat de CO2 niet meer in de grond gepompt wordt, en de putten eeuwig bewaakt.

Technisch weten we hoe de transitie succesvol kan verlopen.
Maar om hem ook te laten slagen, moet, vanuit veranderkundig perspectief, eerst een valide diagnose worden gesteld, waarom komt er vanuit het rijk geen passend beleid?
Andere landen weten dat wel op te stellen. Nederland niet.
Mijn analyse is dat de democratie niet meer aan de macht is, maar de fossiele lobby, vanuit VNO NCW en bedrijven als Shell. En met het SER energieakkoord hebben ze ook NGO’s omgekocht. Zelfs de FNV accepteert het bestelen van haar 1 miljoen leden, dat is fossiel EZ energiebeleid.

Energiebeleid in een referendum goedkeuren

Daarom zit er weinig anders op op versie 2 van het energieakkoord in een referendum voor te leggen aan het hele nederlandse volk.
En dat voortaan telkens te doen met keuzes, die vanuit het rijk en politiek, een discutabele kant uit gaan.
Dat is een stok achter de deur voor de lobbycratie, om met zodanig goed energie beleid te komen, dat burgers niet meer uitgemolken worden, en er geen referendum voor nodig is, omdat de plannen bij acclamatie worden aangenomen.
Ik wens de Volksvertegenwoordigers veel moed in de lobbycratie.

Concreet nieuw energiebeleid

Schaf SDE voor wind op land af, verkoop aan consumenten moet altijd de eerste optie zijn. Elk huishouden moet de kans krijgen een kavel deel-windpark voor eigen gebruik te kopen. Dat kan ook bij de bestaande windparken. En dat past naadloos bij de huidige SDE regeling. Stroom uit een kavel deel-windpark, dat de eigenaar zelf verbruikt, wordt niet verkocht en krijgt dus ook geen SDE subsidie.

Maak van publieke elektriciteitsnetten een openbare weg voor stroom, waar huishoudens en MKB hun stroom uit eigen windparken en zonneweides gratis over kunnen laten stromen. Art 95a, lid 2a, stelt dit al, maar het blijkt niet te gebeuren, en dat gebrek moet dan wel gerepareerd worden. De geef de Prosument de ruimte in de energietransitie, ipv hen te knevelen met wetten uit de fossiele energie dictatuur.

Maak fossiele stroom duurder, bijvoorbeeld met een CO2 tax.
Die CO2 tax moet zo hoog zijn, dat het voor centrale exploitanten goedkoper is, om CCS2 toe te passen. En die CCS2 moeten dan ook verplicht worden. Te beginnen in Nederland, een kleine thuismarkt, voor de export. Er zijn 2 a 3000 centrales en ze worden nog steeds gebouwd, dus dat CCS2 heeft een groeiende wereldmarkt.

Op import stroom komt natuurlijk ook een CO2 tax.
En bedrijven die voortaan hun spullen elders willen maken, krijgen een CO2 tax op de producten die ze in Nederland willen verkopen.
Dat is niet tegen de EU vrij verkeer van goederen filosofie, want de spullen mogen op dezelfde manier over de grens, maar wel na betalen van de CO2 inhoud in die producten.
Zo haalt Nederland zijn CO2 productie doelen.

Alleen elektrische auto’s geladen met duurzame stroom, mogen harder dan 120, fossiele brandstof auto’s mogen max 100 tot 120.
Tenzij de fossiele auto’s bumperen met andere autos, dus in een treintje rijden, dan mogen ze zich aanpassen aan de snelheid van het treintje, tot max 140. Dat is de beloning voor het kopen en benutten van de nieuwe techniek in de auto voor bumperen. Daarmee daalt het energiegebruik in het verkeer.

Waar mogelijk moeten grote energie verbruikers CO2 negatief worden.
Daarvoor gaat Nederland technieken ontwikkelen voor de teelt en oogst van biomassa op zee. Omdat de zon op zee nog niet benut wordt.
En omdat dan, wellicht de verzuring door CO2 gekeerd kan worden, en koraal gebieden gered, of weer kunnen opbloeien. We moeten echt acuut wat doen aan de enorme overshoot van CO2

 

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Elektronische bestuurder coach als voorloper van zelfrijdende autos

Alcoholisten moesten een tijdje een blaas apparaat in de auto, een alcohol slot. Maar recente gebeurtenissen als spookrijdende ouderen en in paniek doorrijdende jongeren vragen om een elektronische bestuurder coach, daarmee kan nederland meteen smart mobility introduceren.

Een slimme action cam, die met de bestuurder mee kijkt en remt als er iemand aangereden dreigt te worden.
Die borden met “ga terug” herkent en ingrijpt.
 
Dat echt ingrijpen door een elektronische bestuurder coach is nu nog moeilijk, maar de evaluatie kan wel nu meteen in geprogrammeerd worden. En desnoods op afstand uitgelezen worden, of automatisch gemaild naar familie die verantwoordelijk is voor een oudere, of vrienden van een jongeren met een vers rijbewijs.
 
Voorbeeld meldingen:
“Opa rijd nu als spookrijder op de A1 bij km paal 50,1″
“Uw zoon heeft nu in 3 dagen 200 km mee dan 20 km te hard gereden, dat zouden boetes kunnen worden voor een bedrag van…”
 
Bij het examen rijden voor een rijbewijs, laat de examinator dan iemand dan slagen, met de plicht zo’n elektronische bestuurder coach te laten meerijden voor bijvoorbeeld 500 uur in stadsverkeer en 200 op de snelweg.
De verzekeringsmaatschappij geeft een deel van de hoge premie terug als be jonge bestuurder zijn action cam laat uitlezen, en er blijkt niet te veel gevaarlijk rijgedrag in geregistreerd te zijn.
Dit zijn vormen van smart mobility die toch straks nodig zijn als auto’s automatisch en zelfstandig kunnen rijden. Daarom kunnen we de techniek die nu al beschikbaar is, nu benutten voor meer veiligheid.
Delen van dit soort technieken zitten al in auto’s, goede bestuurders vragen de industrie om een los apparaat, zodat veel meer bestuurders er gebruik van kunnen gaan m aken, die nog niet in een dure nieuwe auto rijden met
En de auto industrie die deze functie toch nodig heeft voor automatisch rijdende auto’s kan alvast oefenen op de huidige generatie bestuurders, met zo’n elektronische bestuurder coach.
Gepost in politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie

Booreilanden als windpark werkeiland, maar opslag van stroom is belachelijk

overbodige Noordzee booreilanden ook overbodig voor opslag windenergie

Overbodige Noordzee booreilanden ook overbodig voor opslag windenergie

Oude booreilanden voor opslag van duurzame stroom, meldt de NOS, de spreekbuis van Fossiel Nederland. Dat is een belachelijk verhaal. Want duurzame stroom hoeft niet opgeslagen te worden, het heeft op het net, voorrang op stroom uit fossiele centrales. Er is dus nooit een overschot aan stroom uit windmolens. De centrales wekken soms wel te veel op, die moeten dan terug regelen, dat doen ze ook, grotendeels. Daarom is er geen opslag nodig. Want de brandstof die de centrales uitspaart, is ook de opslag. Al honderd jaar overigens. Centrales moeten wel CCS2 krijgen, verplicht.

Hergebruik oude booreilanden als werkeiland bij windparken

De eigenaren van booreilanden zijn verplicht ze op te ruimen, als ze niet meer gebruikt worden. Dat kost tussen de 10 en 100 miljoen per booreiland. Daar probeert de fossiele lobby nu  onderuit te komen, door te roepen dat er ook stroom uit windmolens mee opgeslagen kan worden. Maar die booreilanden kunnen beter benut worden als werk eiland bij de bouw van windparken. Het is altijd een eind varen van een haven naar een windpark in aanbouw. Ook bij onderhoud moet die afstand gevaren worden. Als er nu een werkeiland in de buurt is, kunnen de bouwers en onderhoudsmensen op zo’n oud booreiland verblijven, als ze niet werken. Spaart veel reistijd.

Opslag van duurzame stroom altijd is belachelijk, voorlopig, geeft alleen maar verlies

TNO beweert dat opslag van duurzame stroom nu al grootschalig nodig is, en wil daarvoor nu al stroom in waterstof omzetten en dat gas opslaan in gasvelden bij de oude booreilanden. Maar geen enkele windpark exploitant zou daarvoor zijn stroom ter beschikking willen stellen, want dat geeft verliezen.  En als de opslag bij booreilanden een apart bedrijf is, kunnen ze beter goedkope stroom uit centrales kopen, dan de gesubsidieerde stroom uit windparken.
De stroom uit windparken kan al naar de kust om gebruikt te worden. Maar als er minder wind is, wordt de kabel capaciteit niet helemaal benut, dan kan daar stroom uit centrales door gaan, die op de booreilanden in waterstof wordt omgezet, met verlies. Vervolgens wordt het gas in de grond gepompt, met verlies. Als het gas weer nodig is, komt het uit de grond, en wordt er weer stroom van gemaakt, met verlies.
Dus, belachelijk opslag plan van TNO schaliegas medewerker Rene Peters.

Ook de bewering dat de kabels van offshore windparken dan efficienter gebruikt worden, klopt op zich, maar elk windpark moet toch aangesloten worden. Dus er liggen altijd voldoende kabels.
Wat wel kan is om het gas van bijna lege aardgas velden op zee op te stoken in gasturbines en die stroom bij te mengen op de kabel van de windparken. Als de CO2 dan maar in het veld gepompt wordt.
Laat TNO zijn tijd en subsidie nuttig besteden aan de door ontwikkeling van CCS2, daar is een wereldwijde markt voor. En dat is nieuwe kennis.

Het TNO opslag plan uitgelegd bij u thuis
Hoe zou U het vinden als iemand van TNO op een dag aanbelt?:
Wij van TNO hebben ontdekt dat u uw stroom aansluiting niet optimaal gebruikt. U gebruikt de kabel naar uw huis gemiddeld maar voor 5%.
Daarom komen we nu een apparaat bij u installeren waardoor uw kabel veel beter benut wordt. Uw stroom rekening gaat verdubbelen, maar als u straks meer stroom verbruikt, krijgt u korting. Het apparaat is zo groot als een zee container, maar hij mag gratis bij u in de tuin. Het sist ook, maar dat is ongevaarlijk. Het is een nieuw systeem, daarom komen we gratis elke week, en later elke maand, even kijken, en we houden u op afstand in de gaten. Het kost wat, maar zo bent u deel van de vooruitgang.
Dat is ongeveer het plan van TNO en de fossiele lobby voor de Noordzee.

Nu is duidelijk waarom Shell ineens weer wil investeren in offshore windparken, dan krijgen ze subsidie voor de stroom uit hun waterstof opslag. En ze kunnen die duurzame stroom opstoken in hun boorplatforms, en met de gesubsidieerde waterstof de laatste restjes aardgas uit de grond persen. Dan hoeven ze geen CO2 van het vaste land te laten komen.

Opslag in boorplatforms komt veel te vroeg op deze schaal

Ooit kan opslag nuttig zijn, en die techniek moet ooit ontwikkeld worden. Maar nu al zo grootschalig waterstof op te gaan slaan, is veel te vroeg. Het is veel goedkoper nu onze centrales beter terug te regelen.
Wat de eigenaren van de oude boorplatforms en TNO nu willen, wordt al geleverd door centrales.
Dus moeten we het als burgers niet nog een keer voor gaan betalen.
Natuurlijk mag TNO opslag technieken onderzoeken en verder ontwikkelen, op welke manier dan ook. Maar niet nu al grootschalig gaan opzetten. dat is grootschalig geld verspillen.

 

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , | Plaats een reactie

CCS2 hoort op de Nationale Wetenschaps Agenda, om CO2 negatief te worden

De combinatie van CCS2 en biomassa teelt op zee maakt centrales CO2 negatief

De combinatie van CCS2 en biomassa teelt op zee maakt centrales CO2 negatief

Moeten we kolencentrales sluiten om hun CO2 uitstoot, of ze verplicht CCS2 opleggen? Sluiten van kolencentrales, zoals GroenLinks en Greenpeace wil, veroorzaakt elders CO2 uitstoot, het waterbed effect. CCS2 inbouwen, reduceert onze CO2 uitstoot echt. En levert Nederland een innovatief export product op, dat we naar duizenden andere centrales kunnen verkopen. CO2 reductie als export product. Zowel CCS als CCS2 maken de stroom duurder, maar dat is het energiearchitectuur principe de vervuiler betaalt.
Ouderwetse CCS vangt de CO2 van de centrale, maar pompt het vervolgens in de grond. dat is niet duurzaam, want die put met CO2 moet eeuwig bewaakt worden. Met CCS2 fixeer je de CO2 met Olivijn, zodat het een vaste stof wordt, permanent. Het poeder verkoop je weer als vulstof voor beton, verf of papier. CCS kost geld, CCS2 levert geld op, dankzij innovatie.

De energie route van de Nationale Wetenschaps Agenda wil dat energie zo mogelijk CO2 negatief wordt opgewekt, daarvoor is nog wel wat wetenschappelijk werk nodig. Maar CO2 negatief is een gezond architectuur principe, want er is nu al te veel CO2 voor 2 graden opwarming.  Helaas wil de politiek dat nog niet zien. Maar juist dit soort principes voor onze energiearchitectuur, maken deze belangen beter communiceerbaar naar politici.
Daarbij zijn natuurlijk ook architectuur plaatjes handig, waarbij dit soort principes uitleggen, waarom keuzes gemaakt worden. Architectuur principes zijn een geabstraheerde belangen afweging
De Nationale Wetenschaps agenda moet motiveren waarom onderzoeks geld juist naar energie wetenschappers moet gaan.
Dat geld investeren we als samenleving, omdat het wetenschaps werk waardevolle kennis en oplossingen oplevert. Daardoor creeren we meer werk, welvaart en welzijn voor nederlanders en de rest van de wereld.

CCS2 levert handel en werk op, naast CO2 reductie

Dit blog legt uit waarom en hoe kolencentrales daar een bijdrage aan leveren. En waar die extra Nederlandse bedrijvigheid dan in gaat zitten, de Noordzee
Eerst de energiearchitectuur, en de architectuur principes.

Energiearchitectuur voor Nederland
Nu stoken kolencentrales kolen en wat houtsnippers uit Canada, en de CO2 gaat zo de lucht in. Die CO2 uitstoot is een urgenter probleem dan die houtsnippers, dus eerste prioriteit is alle centrales de CO2 laten afvangen, en fixeren met Olivijn, CCS2.
Want alleen maar sluiten van centrales, verplaatst onze CO2 uitstoot naar buitenlandse centrales.
Windparken bouwen, en zonnepanelen installeren moeten we ook doen en versnellen, maar daar kunnen we niet op wachten. CO2 reductie is urgenter dan duurzaam worden. Dat is dus een belangrijk architectuur principe van onze energiearchitectuur.

Straks hebben we dus veel windmolens, op het land in eigendom bij huishoudens, en op zee van Nederlandse burgers en bedrijven en overheden, met Volksaandelen Noordzee Wind.
Maar die centrales met CCS2 zijn ook dan nodig voor perioden met te weinig wind en zon.
Wellicht vindt de wetenschap nieuwe opslag technieken, om de centrales overbodig te maken, voorlopig zijn ze nodig. En met CCS2 zijn ze inieder geval klimaat neutraal, en dat doen ze goedkoop, straks.
Met regelgeving zorgen we dat duurzaam goedkoper is dan fossiel. Het architectuur principe Voorrang voor duurzaam  is er al, al kan het beter geimplementeerd worden. Dan kunnen de bestaande centrales de stroomprijs niet omlaag manipuleren als er veel wind is.

Biomassa teelt in zee, in een circulair proces, wordt met CCS2 CO2 negatief

Een belangrijke uitdaging voor de energie wetenschap is hoe de zee is te benutten voor het opvangen van energie.
Een architectuur principe is dat we alle lokaal beschikbare duurzame bronnen benutten. Dus liever geen houtsnippers uit Canada, maar biomassa uit de Noordzee. De Noordzee krijgt al windmolens, maar ze vangt ook veel zon op. Die zon kunnen we niet met zonnepanelen gaan opvangen, hoewel? Maar de natuur is vast te verleiden de zon om te zitten in biomassa, op welke manier dat kan, moeten ze nog uitzoeken, maar die zon op de Noordzee wordt nu nog zwaar onderbenut.
Die biomassa die straks, wellicht uit de noordzee komt, kan verwerkt worden tot vliegtuig brandstof, en het residu kan in de kolencentrales, wellicht.
Dan fixeren de centrales de CO2 uit de Noordzee met CCS2, en hebben we een CO2 negatief energie systeem. Nederland als voormalig fossiele vervuiler, levert dan een eigen bijdrage aan het reduceren van het klimaat probleem.
Dit is het idee, een deel van de energiearchitectuur van Nederland.

Ook de kennis en vaardigheid om zee te benutten voor de teelt van biomassa, met een circulair proces, is ook een heel belangrijk export product. Is dit een haalbare route voor de Nederlandse wetenschap en bedrijfsleven?

De benodigde kennis en technologie in het kader van de Nationale Wetenschaps Agenda

CCS2 de verbeterde versie van CCS waarbij CO2 niet meer in de grond gepompt wordt

Bij gewone CCS wordt CO2 uit de verbrandings gassen gefilterd en in de grond gepompt. Dat afvangen is al een tijdje een bekend proces, het kost alleen energie, warmte.
De afgevangen CO2 wordt in de oude gas en olievelden gepompt, dat gebeurt nu al, om meer gas en olie uit zo’n put te halen.
Bij CCS2, wordt de afgevangen CO2 omgezet in vaste stof. Dat gebeurt met bijvoorbeeld Olivijn, een vulkanisch mineraal dat reageert met CO2 alks de druk en temperatuur maar hoog genoeg zijn. Voor dit proces van CO2 fixeren is al een apparaat. het Gravity Pressure Vessel, een dubbelwandige reageerbuis van een kilometer diep in de grond. Daar gaat modder van gemalen Olivijn in, met CO2, en er komt modder van magnesiumcarbonaat uit. Onderin is de druk hoog genoeg. Er komt warmte vrij bij deze reactie, die kan mooi gebruikt worden bij het afvangen van de CO2.
Echter, dit proces is op laboratorium schaal getest, nu nog een praktijk proef, pilot en opschaling.

Dit is urgent, omdat het een grote verbetering van de ouderwetse CCS, en omdat er vele centrales zijn, die voorlopig nog door gaan met CO2 produceren

 Biomassa teelt op zee, en hoe dat circulair aan land te krijgen, en te benutten

De zee ontvangt heel veel energie van de zon. Dat is om te zetten in biomassa, meer dan nu gebeurt. Maar de zee is nu nog het domein van jagers verzamelaars, vissers. Ook al zijn hun schepen geavanceerd, en moeten we ze hun gang laten gaan, de energie die de zee krijgt, moet ook benutten worden voor biomassa teelt, omdat daarmee CO2 gevangen wordt. Daar gaat het om, omdat we meer CO2 uit de atmosfeer moeten halen dan er in komt. In Parijs is wel afgesproken dat de wereld moet streven naar een temperatuur stijging van hooguit 1,5 graad. Maar in 2000 zat er al genoeg CO2 in de atmosfeer voro 2 graden opwarming. Het duurt alleen ca 40 jaar, voordat dat die CO2 tot 2 graden opwarming leidt, er moet namelijk heel veel massa opgewarmd worden, zoals al dat zeewater.
Dus gevraagd:
Goedkope, met de natuur werkende processen en organismen die sneller CO2 vangen, en die ook nog te oogsten zijn, of zelf in filters achter blijven.

Hoe is Nederland gepositioneerd voor CCS2 en biomassa teelt op zee?

Goed.
We hebben de Noordzee, voedselrijk, vlakbij, waar wachten we op?
We hebben de logistieke capaciteit en handel om de wereld van Olivijn te voorzien voor CCS2.
We hebben het geld om de benodigde kennis en technieken te ontwikkelen.

Sterke punten van Nederland

CCS2 is bedacht en uitgeprobeerd. Het moet nu opgeschaald worden. En de overheid zal als marktmeester moeten optreden, zodat het wordt toegepast. Bijvoorbeeld door CCS te verplichten, of een minimum CO2 basis prijs in te voeren, of een CO2 tax. Deze maatregelen kan Nederland gewoon zelf nemen, maar dan is ook een import heffing op de CO2 inhoud nodig voor alle of een deel van de producten die we importeren
De energietransitie is altijd een samenwerking of mix van technologie, innovatie EN passende regelgeving.

Voor de biomassa teelt op zee hebben we de beroemdste agrarische universiteit op de wereld, Wageningen. Dat ze nog geen klant en klaar, en betaalbaar proces hebben voor biomassa teelt op zee, is wel een indicatie dat het niet simpel is, en dat er waarschijnlijk nog veel echt wetenschappelijk werk nodig is.

Welke samenwerkingsverbanden zijn nodig voor CCS2 en biomassa teelt op zee?

De nieuwe kolencentrale op de maasvlakte zou al CCS gaan doen, dus kunnen ze de afgevangen CO2 meteen met CCS2 omzetten in vaste stof. In Rotterdam zijn vast bedrijven die goed zijn in proces installaties, die in straat zijn zo’n kilometer diepe reageerbuis goed te laten werken. Bedrijven als Shell hebben ervaring met boren en het in stand houden van diepe gaten in de grond, en Shell heeft wel wat goed te maken, met CO2 uitstoot.

De kansen voor CCS2 en biomassa teelt op zee zijn enorm

Er zijn duizenden kolencentrales op de wereld, nog zonder CCS2. Dus een enorme markt, want CO2 reductie is een opgave voor elk land.
Een kolencentrale heeft ongeveer even veel Olivijn nodig als het steenkool verstookt, dat is handel. En landen die nu veel verdienen aan steenkool, zoals Polen, hoeven daar niet meteenmee te stoppen, als ze maar CCS2 toepassen. Het is niet duurzaam om steenkool te stoken, maar ze doen de rest van de wereld geen kwaad. Dus volgens de duurzaam definitie, de mogelijkheden voor de wereld na ons niet beperken, komen kolenlanden zo toch een heel eind.
Wellicht dat zeestromimgs mensen kunnen samen werken met biologen aan de ene kant en met offshore mensen en de visserij aan de andere kant voor de oogst.

Biomassa teelt op zee is niet alleen nuttig om “brandstof” voor kolencentrales te telen. Misschien moeten we dat opstoken ook helemaal niet meteen doen, maar eerst allerlei mooie andere stoffen van maken. Dus biomassa van zee, ipv aardolie voor de chemische industrie, dat noemen we dan bio based economy. Wellicht dat straks alleen het afval vande biobased economy wordt opgestookt en met CCS2 CO2 negatief wordt.
En wellicht dat we tegen die tijd helemaal niet meer zo veel centrales nodig hebben als nu.

Wat kan deze wetenschappelijke inspanning en investering in CCS2 en biomassa teelt op zee ons opleveren?

Onze inspanning, of eigenlijk die van wetenschappers en bedrijven, gaat ons Nederlandse centrales opleveren die klimaat neutraal zijn.
Op korte termijn kan Nederland al zichtbaar minder CO2 uitstoten, door de centrales die al op CCS zijn voorbereid, te dwingen dat ook in te bouwen.
Op langer termijn is het een mooi export product. En handel en transport in Olivijn.

De biomassa teelt op zee gaat wereld schokkende veranderingen opleveren, maar daar is nog wel wat werk te verzetten. Niet elke zee is zo rijk aan voedsel als de noordzee, maar dat is deel van het onderzoek. Ook hoe dat ecosysteem in de hand is te houden. Op het land hebben we dat ook geleerd, op zee is anders, maar de energie van de zon is er alvast.
Op korte termijn zouden we wellicht in het Markermeer kunnen beginnen.
Op de lange termijn hangt het af hoe deze kans zich ontwikkelt.
En dus hoe veel geld we investeren in onze toekomst.

Gaat het lukken om de opwarming zo snel af te remmen dat we Nederland boven water houden?

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , , , , , | 2 Reacties

EZ, haal die extra Tesla Model 3 fabriek naar Nederland

Tesla Model 3, Accelerating sustainable Transport with Brabant Automotive Netherlands

Tesla Model 3, Accelerating sustainable Transport with Brabant Automotive Netherlands

Varen er straks scheepsladingen Tesla Model 3 de haven van Rotterdam uit, of  komen ze uit een Belgische fabriek? In een paar weken tijd verkocht Tesla 400.000 auto’s, daarvoor hebben ze een extra fabriek nodig. Als we het  goed aanpakken, is de Tesla Model 3, made in the Netherlands. Nederland heeft daar de automotive en logistieke kennis voor.

Dus, beste EZ ambtenaren, industriepolitici en automotive kenners, hoe pakken we dat aan?

De  Tesla Model 3, is dus al 400.000 keer verkocht, met een aanbetaling van 1000 dollar of EURO. Levering vanaf eind 2017. 
Tesla kan die vloed aan orders niet bouwen in de bestaande fabriek, ook al is die op de groei gekocht.
Belgie heeft nog leegstaande autofabrieken, Brabant heeft een actief automotive bedrijfsleven….

Blijven jullie als EZ ambtenaren op je handen zitten, en laat je die Europese Tesla fabriek naar Belgie gaan, of ga je Tesla een mooi aanbod doen, om in Nederland, met zijn logistieke netwerk van toeleveranciers, en bijbehorende automotive kennis, een voorstel te doen, om een deel van die 400.000+ Tesla Model 3 auto’s in Nederland te bouwen?

JULLIE staan nu aan de lat om specialisten te organiseren, en met die delegatie naar Elon Musk te gaan met een GROOT AANBOD. (want zo denkt hij)
Waar is de werkgroep die een nederlandse conferentie organiseert “haal Tesla naar nederland” Zij bedenken dan de autofabriek van de toekomst, in Nederland. Laat zien dat Nederland juist dat goed kan.
Straks rijden er dan Tesla Model 3 autos met een sticker, ergens “made in the Netherlands”, of “made in Belgium”, of “made in Brabant”.

Waar komt de Nederlandse Tesla Model 3 assemblage fabriek?

Welke gemeente wil de model 3 eindassemblage NL mega factory huisvesten?
Werk met Elon Musk en doe hem een aanbod dat hij niet kan weigeren.
Tesla zit NU in een groeistuip, NU zijn ze gevoelig voor een aanbod met automotive kennis.
Nederland heeft dat
Via de haven van Rotterdam kunnen die auto’s naar de rest van de wereld.
Er is werk naar Nederland te halen.
Elke week dat je langer wacht, verkleint de kans op nieuw werk in Nederland
Het is de automotive kennis, die juist Nederland tot kanshebber maakt, maar kom dan in beweging, NU

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , | 1 Reactie