Windpark ontwerp Den Bosch Oss, met randvoorwaarden

Gun huishoudens voordeel van duurzaam, met salderen, en een kavel windpark per huishouden. Verkoop kavels windpark, zoals elke gemeente kavels bouwgrond verkoopt, voor eigen gebruik

 

Een zinnig windpark ontwerp voor Oss en Den Bosch. Drie rijen met 8, 8 en 13 windmolens Samen goed voor 2,2 PJ, of 620 miljoen kWh De RES opgave voor deze 2 gemeenten
In kavels verkocht aan alle huishoudens in beide gemeenten, levert dat per huishouden een voordeel op van €1400 per jaar. SDE subsidie overbodig.
Windmolens kunnen natuurlijk vervangen worden door zonneweides, maar die zijn duurder. Dit aantal windmolens is gebaseerd op deze Vestas

https://www.vestas.com/en/products/enventus_platform/v162-5_6_mw#!annual-energy-production

Ontwerp regels, randvoorwaarden die de gemeenteraad kan stellen:

 • rechte rijen windmolens,
 • voldoende afstand tussen rijen
 • getekende locaties indicatief, een voorbeeld
 • windmolens blijven natuurlijk op voldoende afstand van woningen
 • huishoudens krijgen de kans een kavel voor eigen gebruik te kopen.
 • met salderen levert dat een voordeel van ca €1400 per jaar op. Als alle huishoudens zouden meedoen.
 • terugverdientijd, ca 2 jaar
 • de gemeente geeft arme huishoudens een lening voor het aankoop bedrag. Dit windpark ontwerp realiseert alleen de RES opgave voor de 2 gemeenten den Bosch en Oss
Gepost in duurzaam, guldenlijn, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

De RES klimaatakkoord partijen blokkeren de energietransitie

RES wethouders eisen salderen als ze de energietransitie willen doorstarten. Met koopkracht winst

De energiertransitie moet salderen voor burgers mogelijk maken, voor de koopkracht winst

Elke gemeente is met de RES bezig, maar in het geheim. Kennelijk zijn de afspraken in de RES nadelig voor inwoners.  Wethouders durven er niet mee naar buiten te treden. Maar dat gebeurt nu eindelijk wel met de concept RES’en.
Helaas hebben burgers er niets aan, de klimaatakkoord partijen gunnen ons geen voordeel van duurzaam.

We hebben al een jaar of  10 de NOM verbouwing, dat moest een industrieel proces worden. Behalve factory zero heeft dat vooral peperdure experimenten opgeleverd. Bouwers bleven experimenteren, zolang ze gratis geld kregen.
Waarom zouden huurders en eigen woning bewoners, veel te dure oplossingen accepteren? “De bouw” levert gewoon niet de goede producten en diensten. Omdat ze huishoudens als pinautomaat zien.

Maar de bouw is niet de enige die met die waan de energietransitie blokkeert, alle klimaatakkoord partijen misdragen zich op dezelfde manier. Ze helpen hooguit elkaar in hun kostbare verdienmodellen. En ze staan met de rug naar burgers. Dat wordt nu zichtbaar in de RES.

De RES is de regionale uitwerking van het klimaatakkoord

RES staat voor Regionale Energie Strategie. Een plan om in de regio, voldoende duurzame stroom op te wekken, met windmolens en zonneweides. En een visie per gemeente hoe daar warmte naar woningen gebracht kan worden, ter vervanging van aardgas, de warmte visie. Zo krijgen warmtenet exploitanten steun om hun peperdure Warmtenetten bij huishoudens door de strot te duwen. De slachtoffers moeten de hoge kosten decennia afbetalen, is de bedoeling. Maar warmtenetten zijn overbodig, want de energie kan ook via het stroom net naar huizen gaan. En huizen en blokken kunnen ook gratis zomerwarmte opslaan.

De klimaatakkoord partijen gunnen huishoudens geen voordeel van duurzaam. Dus komen ze met Warmtenetten, waar zijzelf aan verdienen. Huishoudens zijn dan cash cow.

Er is echter een goedkope, dus kosteneffectieve aanpak, om voldoende snel het gewenste aantal woningen aardgasvrij te maken. Maar die aanpak willen de klimaatakkoordpartijen niet, want dan verdienen sommige van hen minder, en vooral, huishoudens krijgen voordeel.

De goedkope en snelle aanpak om woningen aardgasvrij te maken

– Verkoop plannen voor windparken en zonneweides, in kavels aan huishoudens
– Gun huishoudens dat ze die stroom mogen salderen, dus geen extreme energiebelasting van 10 cent per kWh, maar 0, of het bedrijfstarief, 0,1 cent per kWh
– Vervang de aardgas CVketel door een elektrische CVketel.

Verder is niets nodig.
De dure isolerende verbouwing, waar bouwers aan willen verdienen, kan evt op een natuurlijk moment in de toekomst.
Het lokale net moet wel verzwaard worden, maar dat hoeft niet meteen, hopelijk zijn de netbeheerders wel op tijd als over 2 jaar de EV heel populair wordt.
De huizen die op deze manier aardgasvrij worden, moeten tot die tijd verdeeld worden over het lokale net. Afhankelijk van hoe sterk dat lokale net al is.

Teleurstellend gedrag van coöperaties

Gemeenteraadsleden kijken vaak naar lokale energiecooperaties om hun burgers te vertegenwoordigen. Maar coöperaties gedragen zich in de RES zeer teleurstellen, en schadelijk voor huishoudens. Ze faciliteren slechts investeerders, die gesubsidieerde rendementen krijgen. Die rendementen betalen u en ik, huishoudens.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat 50% van windparken en zonneweide in eigendom komt van burgers. Maar coöperaties en anderen zoeken en vinden daarvoor meestal de 3% lokale miljonairs. En laten de andere 97% van de huishoudens in de kou staan. Want wij moeten de rendementen van die 3% lokale miljonairs betalen.

De sleutelverbetering is salderen van de stroom uit een eigen kavel windpark of zonneweide.

Een huishouden dat een kavel duurzame opwek koopt, voor eigen gebruik, wordt geen grote investeerder. Want een huishouden gebruikt maar een beperkte hoeveelheid stroom. Dus zijn e4 vele huishoudens nodig, om samen een heel windpark terp kopen.
Die kopers worden trotse eigenaren, en maken het draagvlak zichtbaar in de gemeente en de raad.

Dus roep ik elke gemeente ambtenaar in de RES op, leg aan de raadsleden uit dat ze allemaal moeten opkomen voor kiezers, en organiseren,

– dat de windparken en zonneweides allemaal in kavels verkocht worden aan huishoudens in de regio. En, om die kavels aantrekkelijk te maken voor elk huishouden,

– dat ze salderen eisen in Den Haag. Dan wekken hun kiezers stroom op voor de kostprijs, ca 4 cent per kWh.

Met die goedkope stroom, kunnen huishoudens duurzaam warm wonen, voor de helft van de kosten van aardgas.

Terwijl warmtenet exploitanten, huishoudens decennia willen laten betalen voor die overbodige Warmtenetten. Daar hoeven raadsleden niet aan mee te werken. Ze kunnen het voordeel van duurzaam ook aan hun kiezers gunnen. Die met dat voordeel de lokale economie verder helpen.

Dat voordeel van duurzaam, koopkracht,  kan oplopen tot ca €3000 per jaar

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

Een publieke voorzieningen herstel plan in elk partij programma

publieke voorzieningen

publieke voorzieningen

Onze publieke voorzieningen zijn gesloopt, en verdienen een groot wederopbouw programma. De afgelopen 10 to 20 jaar is Nederland geregeerd door neoliberale kabinetten. Zij sloopten onze publieke voorzieningen. Het gaat goed met bedrijven, omdat ze te lage lonen betalen en te weinig belasting, dat was deel van de neoliberale sloop van het  publieke domein. Burgers zijn er bekaaid van afgekomen.

Vele decentralisaties, die met extra bezuinigingen telkens een van de publieke voorzieningen kapot bezuinigden:

– jeugd zorg
– wmo
– wooncrisis
– doorgeschoten flex als goedkoop verdienmodel in bedrijven
– politie die alleen nog drugs criminaliteit najaagt
– scholen die veel te zuinig worden gerund
– zorg is uitgekleed
– ziekenhuizen failliet
– bejaardenhuizen gesloten, en nu blijken ze nog steeds nodig
– burgers die de verdienmodellen van de klimaatakkoord partijen moeten betalen

Allemaal voorzieningen voor ons BURGERS, die de vvd de laatste 10 jaar heeft afgeschaft of gereduceerd. Ten gunste van geld voor bedrijven. Met hun aandeelhouders gaat het geweldig
Met de huisjesmelkers ook.
ZIJ zullen weer meer belasting moeten gaan betalen, of hogere lonen
Of op een een andere manier verplicht bijdragen aan de samenleving
HOE krijgen we deze punten in de programmas van de politieke partijen?

Wederopbouw van publieke voorzieningen creëert ook democratische waarde

Door vanuit politieke partijen de wederopbouw van onze publieke voorzieningen af te dwingen, gaan burgers weer zien dat politiek en democratie er weer weer toe doen. Dat maakt cynische populisten minder relevant.  Partijen die in hun verkiezingsprogramma laten zien hoeveel van onze publieke voorzieningen ze willen herstellen, voor burgers, laten zien dat ze hun kiezers meer willen bieden en binden  dan alleen tijdens de 3 weken verkiezingscampagne.
Per Publieke Voorziening geeft een politieke partij aan, welke aspecten van een dienst ze belangrijk vinden, en in welke mate ze die publiek willen maken.

Enkele voorbeelden:

Pak de wooncrisis aan met tijdelijke houten huizen uit de  fabriek

Elke gemeente moet een plan maken om de huidige HUUR wachtlijst +25% in de komende 4 jaar te bouwen, met tijdelijke, goede, goedkope houten huizen uit een fabriek. Geen traditionele huurhuizen, a €300k , maar goede en goedkope huizen van €60k, denk aan 6 x 6 x 6 m. Licht gewicht, goedkope fundering, verplaatsbaar, zodat de gemeente ze kan doorschuiven naar plekken waar ze meer nodig zijn.

De gemeentes Eindhoven en Helmond zijn al gestart met een vergelijkbare aanpak

Door de lage kosten is er ruimte voor mooie huizen en een mooi wijk ontwerp. Maar de fabrikanten moeten wel uitgedaagd worden, en de gemeente moet hun prototypes goed laten testen. Zoals dat hoort bij goede producten, voor een lage prijs.

 

Doorgeschoten flex bestrijden in bedrijven

De WRR kwam in jan 2020 met het rapport “Het betere Werk” waarin ze adviseert dat werkenden meer grip op hun eigen werk moeten krijgen, meer autonomie, dus minder versplinterde baantjes, zoals Amazon werk in microstapjes uitbesteed aan flex werkers. Dat werk voldoende betaald wordt, grip op geld, een goed loon voor iedere werkende.
En goed werk moet ook grip op goed leven bieden, Dus geen baas of klus systeem die bepaalt wanneer je moet komen opdraven, zoals bij bijv. Uber chauffeurs gebeurt.

Daarnaast heeft D66 minister Koolmees advies gevraagd aan de commissie Borstlap, hun rapport Regulering van Werk, wil flex duurder maken, zodat werkenden gelijker behandeld worden. Werkenden moeten zich weer meer kunnen ontwikkelen, zodat bedrijven weer meer gaan innoveren, en beter waarde kunnen creëren. Want dat blijft nu achter, met de focus op de laagste loonkosten.

Een nieuwe regering zal hiervoor nieuwe regels voor bedrijven moeten opleggen, regulering van werk, anders komen bedrijven niet in beweging.

Klimaatakkoord, maar dan eerlijk, voordeel voor burgers

Nederland staat voor een schaalsprong in duurzame energie. Tot nu toe verdienen alleen banken en investeerders aan windparken en zonneweides. Burgers mogen de miljarden subsidie betalen. Maar door die schaalsprong kan dat zo niet langer. Coöperaties zijn verworden tot investeringsvehikel voor de 3% lokale miljonairs en een beperkt aantal idealisten.

Burgers kunnen voordeel van duurzaam krijgen door hen de kans te geven een kavel windpark of zonneweide te kopen, voor eigen gebruik. En hen die stroom thuis te laten gebruiken, met salderen. Zij hebben hun eigen stroom dan voor de kostprijs, ca 4 cent per kWh, ipv het commerciële tarief van nu 22 cent. Dat is het voordeel voor huishoudens die stoppen met stroom kopen, en overstappen op zelf stroom opwekken. Zo passeren we de investeerders, en dwingen we projectontwikkelaars alle gewone huishoudens kavels windpark of zonneweide aan te bieden.

Bijkomend voordeel van deze aanpak van deze aanpak is zichtbaar draagvlak, door trots eigen windpark bezit.

Dit kost de overheid energiebelasting, maar dat kan zij compenseren met een vliegtax die groeit naar €35 als iedereen, al zijn huidige stroom zelf duurzaam zou opwekken en salderen.

Aanvulling: De Corona crisis heeft een grote impact op bestuur en politiek, die ook richting meer Publieke Voorzieningen gaat. Zie dit Politico artikel, met vele voorbeelden uit de samenleving in de VS

Gepost in politiek | Getagged , , , , , , | 2 Reacties

Claim €3000 extra koopkracht als FNV lid uit de energietransitie

De FNV top heeft bij het klimaatakkoord tot €3000 koopkracht weggegeven, en weigert er uitleg over. Met een online actie roep ik alle FNV leden op die extra koopkracht alsnog te claimen.

Dat kan via deze petitie https://salderenvanstroom.petities.nl

Hiermee vraag je de politiek om ons burgers ook voordeel van duurzaam te gunnen. Als we dat met voldoende FNV leden doen, zal de politiek de wet veranderen. Dat voordeel van duurzaam vooravond huishoudens, werkt via salderen van duurzaam opgewekte stroom. Door dat salderen kun je je eigen goedkope stroom thuis gebruiken, en hoef je geen dure stroom van een energiebedrijf te kopen. Salderen werkt automatisch, je spaart kosten uit, dat is de koopkracht winst.

Elk huishouden gaat de kans krijgen een eigen  kavel duurzame opwek te kopen, een kavel windpark of zonneweide. Daarmee wek je goedkope stroom op. Maar alleen met dat salderen, mag je die stroom ook thuis gebruiken. En daarmee krijg je tot €3000 extra koopkracht.

Het probleem zit bij de klimaatakkoord partijen, dat is een besloten club, die burgers buitensluit, en hun eigen verdienmodellen najaagt, op kosten van burgers. De FNV top zat ook aan tafel, maar kwam niet op voor haar leden, maar koos de kant van het bedrijfsleven. Daarom stelt de FNV top dat de kosten van het klimaatakkoord het leven van burgers niet duurder maakt. Terwijl er dus een voordeel van €3000 voor een gemiddeld gezin in zit.

Op dit moment koopt elk huishouden 3 vormen van energie,

 • stroom voor thuis
 • brandstof voor de auto
 • aardgas voor de verwarming
Salderen levert tot €3000 extra klimaat koopkracht op

Tot €3000 extra klimaat koopkracht voor een gemiddeld gezin, door salderen van de stroom uit een eigen kavel windpark

 

Energietransitie?

Wat heb ik met de energietransitie te maken, vraag je je af. Die gebeurt nu achter onze rug om. Partijen hebben een landelijk klimaatakkoord gesloten, buiten burgers om. De regering heeft daarna het land in 30 regio’s verdeeld, die dat akkoord lokaal moeten toepassen. Op dit moment zijn de gemeentes in jouw regio, op een heimelijke manier nieuwe windparken en zonneweides aan het plannen.

De bedoeling is dat de klimaatakkoord partijen daar aan gaan verdienen, en dat wij burgers dat mogen betalen.

Met deze actie claimen we ons voordeel van die projecten voor windparken en zonneweides. In het klimaatakkoord is al afgesproken dat 50% van die projecten, “van burgers” moet worden. Maar de klimaatakkoord partijen mogen burgers er geen voordeel van gunnen. Dus verloopt het proces op een heimelijke manier, en worden we straks met voldongen feiten geconfronteerd.

Door burgers expliciet voordeel van deze projecten te gunnen, kunnen we het heimelijke achterwege laten en kan elk huishouden intekenen op kavels windpark of zonneweide. Je betaalt dan het aankoop bedrag in bouw termijnen, naarmate de bouw vordert. En bij oplevering ga je goedkope stroom opwekken.

 

Aardgasvrij worden

De klimaatakkoord partijen hebben afgesproken dat elke gemeente wijken moet aanwijzen die als eerste van het gas af gaan. Het probleem daarbij is weer dat ze daarvoor dure oplossingen willen, waar zij goed aan verdienen, en de getroffen bewoners die kosten decennia moeten betalen.

Hoofd oplossingen van de klimaatakkoord partijen  zijn

 • Een duur warmtenet, vaak gevoed met een biomassa centrale
 • Een dure verbouwing van alle huizen in de wijk, om ze geschikt te maken voor een warmtepomp

De klimaatakkoord partijen weten dat dit dure oplossingen zijn, waar huishoudens jaren de kosten voor moeten betalen. Door die kosten over lange tijd uit te smeren, is het “niet duurder dan nu”, zeggen ze.

Echter, met een kavel windpark per huishouden, kan dat huis ook elektrisch verwarmd worden, zonder dure verbouwing. Alleen de gas CV-ketel vervang je door een elektrische CV-ketel. Deze aanpak is veel kosteneffectiever, en kost ook minder arbeid, zodat een regio veel sneller aardgasvrij wordt. En als beloning houden we als huishouden tot €3000 voordeel over. En de gemeente helpt mee dat geld in de regio te houden.

Maar helaas, de klimaatakkoord partijen verdienen hier minder aan, dus blokkeren ze deze aanpak. Gemeenteraden blijven apathisch toekijken.

Deze actie maakt deze snelle vorm van aardgasvrij wel mogelijk.

Behalve dat je hiermee als deelnemer die €3000 voordeel krijgt, gaat niet een hele wijk tegelijk van het gas af, maar huizen verspreid over de regio. En per wijk, een deel van de huizen, afhankelijk van hoe sterk het stroom net in de wijk is. Denk aan 10 tot 30% van de huizen in een wijk. De lokale netten in de wijk, moeten nog versterkt worden, ook voor warmtepompen en het laden van onze elektrische auto. In de komende decennia zullen bestaande huizen toch wel een isolatie slag maken. Op natuurlijke momenten, bij verkoop, of huur renovatie. Dat zijn de meest kosteneffectieve momenten. Daarmee kunnen meer huizen elektrisch, of met een elektrische warmtepomp verwarmd worden. Zo’n huis heeft dan een kleiner kavel duurzame opwek nodig. Of de bewoners gebruiken die stroom voor de tweede elektrische auto.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , | 2 Reacties

Unite Behind the Science, Climate Action Plan for the Netherlands, with Just Transition

"CO2

 

Every EU country has to publish a Climate Action Plan by the end of 2019
This blog is an addition, and improvement on the Dutch version. And its universal, any country can adopt this climate action plan.

This plan delivers:
– more real CO2 reduction by the biggest CO2 emitters
– allows citizens benefits from the energy transition, to speed up the process
– in a way that most citizens would see as a Just Transition

The vision of this Climate Action Plan is: Unite Behind The Science

The plan is simple, it could be a template for every country, because it follows the conclusions of  peer reviewed science, published in IPCC reports, like SR15. These conclusions are valid for any country or politician.
IPCC SR15 conclusions in short:
– Yes, it is possible to keep global warming below 1.5 degrees.
– But, worldwide CCS is required, because widespread use of fossil fuels will not be stopped with the transition speed required. So, all large CO2 emitters have to apply CCS, mandatory, or find a lower cost process, with less CO2 emission.

As a result, the use of fossil fuel will be more expensive,  and renewable energy will be a more cost effective choice more and more.
In conclusion, mandatory CCS is a cost effective climate policy. Wide spread use will spark innovation, and lower the cost of CO2 reduction, while renewable energy is made even more attractive, than fossil energy.

Just Transition
Mandatory CCS is part of a just transition, because polluters have to pay for their own measures, and compete for lowest cost.  Citizens do not pay subsidies for businesses, that reduce their CO2 emission. But they do pay for the price increase. Competition and  free choice by consumers allows the market to work for both.

The second path of this climate action plan, is seducing families to generate their own renewable power

Families and SME who own a piece of a wind or solar farm, generate their own power
Wind and solar farms work automatically
And the grid is a public road for power
So those who generate their own power, can use it at home

This is possible because renewable power is generated automatically, once wind turbines and solar farms are build.

Climate action plan for governments : grant every family netmetering for renewable power

Netmetering means that a power user can buy a right sized lot of a wind farm,
and use the power at home.
While the actual difference between generated and used power, is balanced on the grid automatically. This type of simplicity for consumers make it attractive to be part of the energy transition
A renewable surplus on the grid, will force fossil generators to reduce their power.
They save on fuel,
And when the owner of the renewable generation has a shortage, the fossil generators will generate more, to balance power demand with generation, as they always do.
So, in conclusion, the renewable power reduces the need for fossil fuel, but the fuel is also used as storage of power.

Just transition
Power users that generate their own power, in a shared wind farm, pay the lowest power price, the cost price. Today, most consumers buy commercial power, with a margin. But, because wind and solar farms work automatically, there is no risk, so no commercial margin required.

Regulations every country should should setup in their climate action plan

 • Mandatory CCS for all large CO2 emitters
 • A supply chain CO2 tax
 • Preference of renewable power on the grid.
 • Netmetering for renewable power users and generators, prosumers as well as SME, anywhere on the (local) grid
 • Families should get the right to be the first to buy a family sized lot of a wind or solar farm, or even the plan
 • Given the required transition speed, a family sized lot of a wind farm, must be made to an attractive mass consumer product
 • prosumers, families, should be rewarded for their contribution to grid flexibility

 

Reward consumers for their contribution to grid flexibility

Grids carry power to users. Most comes from central power plants, so grids are setup from these central points. But more and more power is generated locally, with many wind and solar farms, an with rooftop solar panels. These local power sources, may overload local parts of the grid. That is why, the use of grids has to be coordinated. Users and all power sources have to be able to respond to peaks in generation and demand.
When a town has more solar panels, that the grid can carry at noon, either the solar inverters have to turn down their output, or a local power user has to switch on something, to consume the excess power. EG a bunch of EV chargers, waiting to be triggered, to start charging. This response of power local power users or generators, is called “flexibility”.
Those who allow  their power devices to be partly operated remotely by the grid operator, should earn a benefit for the flexibility they deliver.
EG a group of EV users got 250 EUR per year, to have the charging of their EV partly timed by a grid operator, even their availability gets rewarded.

 

Climate action should be a profitable business too, especially for fossil companies

Climate activists often denounce fossil energy companies, because they create so much CO2 pollution. And they are right. But is it is wrong to do do so.
Fossil energy companies make large profits, because we, the world, use so much fossil energy.
Real climate action is install policies, to force the fossil companies to use their profits for real climate action, such as mandatory CCS, al long as they process and sell energy based on fossil fuel.
Its up to us, citizens, to explain to politicians to create the regulations, for this change in economies.
Oil refineries  can do what is profitable for them, but they have to capture all CO2 the produce. And do something to prevent the CO2 to enter the biosphere. More global warming has to be prevented.
Natural gas  should not be used in businesses for their processes, because of the CO2 emission. One of the ways to prevent that is to produce hydrogen for the fossil fuel, and capture the resulting CO2. Then permanently store the CO2 somewhere in a safe place. EG an empty natural gas well. This process is also known as CCS, Carbon Capture and Sequestration.

Mandatory CCS is the fastest CO2 reduction

So business that need  that energy, switch from natural gas, to climate neutral produced hydrogen.
All these additional steps to do thins in a climate neutral way, cost money, and make products and services more expensive. The past 30 year have proven, this required climate action does not happen by itself.

Therefore, mandatory CCS, is a required policy, politicians have to decide, when they really want to keep global warming below 1,5 or 2 degrees.
Businesses still have a choice to change their products and processes, but without the CO2 emission. And unavoidable extra cost will make their products more expensive.
So alternatives will become more attractive, and fossil fuel will not be used more that really necessary.

As a result, the climate activists get they way, and fossil fuels will be used less and less.
But when they are used, it will be climate neutral, and that is  the most urgent matter, to stay below 1,5 degrees global warming.

Bring prosperity to marginal agricultural areas

The plan, upto this point, is only about stopping todays CO2 emission. At the same time, we, the world have to work on removing the excess CO2, that was emitted in the past 200 years.
The slower the existing CO2 emission is stopped, the more CO2 we have to remove from the air around us. This can be done anywhere in the world.

Vlimate Action Plan, The faster we stop our CO2 emission, the less CO2 we have to remove it from the air, globally

Climate Action Plan:
The faster we stop our CO2 emission, the less CO2 we have to remove it from the air, globally

A simple way to remove CO2 from the air is agriculture, plants that grow, capture CO2 from the air and store it, both in the part above the surface and in the soil.
But in itself, ecology is climate neutral. Plants capture CO2, and release it when they decay.
So, a forest has to be harvested, and burned in a coal power plant, and the resulting CO2 captured and stored permanently. This is known as BECCS, Bio Energy with Carbon Capture and Sequestration.

The opportunity in Northern Africa, produce fresh water from the Mediterranean and renewable energy

The problem is that most of the earth surface is already used for some purpose.
But fighting climate change is an opportunity to bring prosperity to areas with marginal agriculture.
An example is Northern Africa, a dry and desert like area, with almost no agriculture.
But this can change.

Northern Africa has water in the Mediterranean Sea, and renewable energy, to produce fresh water from that salt water.
So the plan is that Europe will finance new fresh water plants in Northern Africa, for the people there, and when they have enough, for new agriculture there too.

This new agriculture means new jobs, eg for climate refugees.
Jobs are paid for by the new biomass, that is sold to coal power plants in Europe that in turn apply CCS when the burn the biomass. So Europe will pay Northern Africa to capture CO2, when they buy the  biomass. And Europe will  store the CO2 permanently with CCS.

Alternatives for burning biomass, that are required choices too

"CO2

This graph from IPCC report SR15 shows valid choices to remove CO2 from the air.
On the horizontal axis the potential amount of CO2 per year in Gton.

What mix would you choose, when a total of 10 Gton CO2 reduction is required, to stay below 1,5 degrees global warming?

At the vertical axis, todays estimate how expensive a technology is.
The cheapest choice is planting new forests, afforestation
AND applying CCS in new coal power plants, the Dutch know, because they built 3 new coal power plants that were designed to do this.
Unfortunately, the Dutch government has shelved the technology, but smarter governments can get it. My advise for the Dutch is to export CCS and start in countries that depend on coal, such as Poland. But applying CCS on older coal power plants may be more expensive.

Land use to capture CO2 from the air

The next cost level in CO2 removal, is different ways to do agriculture and land use, where more of the plants remain in the soil. A simple way for the Netherlands is converting their peat meadow areas to bogland, where mosses grow and deposit under water, and slowly grow the area upwards.  Because old mosses, stay below the water surface, they do not rot away, and keep the captured CO2.
By the way, most of the west part of the Netherlands is peat land. Amsterdam houses were heated with peat, until that source was depleted. The they switched to coal

BECCS is required too

Again, look at the graph above, we need a mix of 10 Gt CO2 removal  per year.
Growing forests is the cheapest  way to do this.
But when we do nothing else in these forests they may slow down accumulating CO2, because trees tend to fall down, when they get old. And dead trees, become CO2 again.
So, we better harvest the wood, and burn that in  coal plants with CCS, in stead of coal.
Of course, we have to keep forests grow. In Northern Africa too.
Any country with coal power plants can put this in their Climate Action Plan

Enhanced weathering is a very interesting way to capture and store CO2 from the air

There are volcanic minerals, like Olivine, that convert CO2 to a substance by itself. But this process is very slow. In Iceland they press CO2 in deep fractured wells of granite. They expect that the CO2 will react with the granite chemically. this fixes the CO2 permanently.
An other way is to mill Olivine to a sand. distribute the Olivine sand in wet area’s like beaches and coastal seas, like the Waddenzee in the Netherlands. There, the Olivine grains react with CO2, to a new substance. This process needs 10 tot 30 years.

This is called “enhanced” weathering because the waves on the beach and animals in the mud, “process” the Olivine grains, and remove the outer part of the grains that contains  the fixed CO2 substance. So the Olivine is exposed again. If this is not happening, the CO2 fixation process slows down.
Olivine should be in every country that at sea that writes a Climate Action Plan

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Reactie

Is de FNV goed in beïnvloeding van de politiek?

De FNV moet haar beïnvloeding van de politiek versterken.

De FNV moet haar beïnvloeding van de politiek versterken.

De vakbond FNV moet haar beïnvloeding van de politiek versterken. Betere belangenbehartiging,
hoe zou dat kunnen?

De Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer (2019) boden allerlei uitspraken in het voordeel van werkenden. Rechtse partijen knuffelden opzichtig met linkse concepten, omdat ze PvdA of GroenLinks nodig hebben voor meerderheden voor hun beleid

Rechtse politici gebruikten woorden waarvan je zou kunnen schatten dat die ook bij de  FNV vandaan kwamen. Was dat beïnvloeding door de FNV?
En welke actie of anders, was daar dan de bron van?

Evalueer de beïnvloeding van de politiek door de FNV

De FNV werkorganisatie, die ene FNV medewerkster die in de Tweede Kamer werkt, zou een evaluatie kunnen maken, hoe en waar de FNV invloed heeft gehad en hoe dat is gelopen.
Daarna kan de FNV werkorganisatie een plan maken om de beïnvloeding van de politiek te versterken.
Het FNV Offensief was daar ook voor bedoeld, gericht op de verkiezingen van 2021, maar het DB heeft dat offensief gestopt, dood laten lopen in de sectoren van de FNV.

Toch blijft die beïnvloeding van de politiek nodig, want de FNV heeft doelen waarvoor ze die beïnvloeding nodig heeft
– minimumloon en AOW naar 14 EUR per uur, IS politiek
– rekenrente naar een eerlijk niveau, IS politiek
– 3000 EUR extra positieve inkomens effecten uit de energietransitie, IS politiek

Het FNV Offensief was een vorm van beïnvloeding

De FNV heeft dit jaar haar eigen schamele en peperdure beïnvloedingsplan, het offensief, om zeep geholpen.
Dus moeten er andere vormen van beïnvloeding komen

Bijvoorbeeld,
– Help alle leden lid te worden van een politieke partij naar keus
– Evalueer met die leden wat ze vinden van die politieke partij, vanuit FNV perspectief.
– Organiseer die dubbel-leden hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun partij.

Lokaal hadden leden invloed kunnen hebben op de Regionale Energie Strategieën, maar dat mocht niet van het FNV DB, dus kwam het FNV beleid structureel te laat op dit punt en ontbreekt aandacht op positieve inkomens effecten geheel, want daar dient het FNV DB banken en het bedrijfsleven ipv de leden.

Zo wordt de FNV juist een schadelijke kracht ipv een goede. Dan kun je nog zo veel nieuwe goede acties bedenken, het slopen van vertrouwen in de FNV gaat dan sneller dan het opbouwen.

Bij meer politiek betrokken leden is een partij onafhankelijke voorzitter nodig

Zorg voor een partij onafhankelijke voorzitter, of een die veel onafhankelijker is dan de huidige, want nu werkt de beïnvloeding andersom, politieke partijen laten de FNV leden bloeden voor hun politieke doelen. En het huidige Dagelijks bestuur accepteert dat.
Zo is de vakbond niet bedoeld, die behartigd de belangen van de leden voor werk en inkomen. Maar steeds weer, moeten de leden bloeden voor de belangen van een of andere politieke partij.

De politiek wil nu ons pensioengeld, dat is een van de verklaringen van de botte ontkenning in de politiek dat de rekenrente omhoog moet, nar een eerlijk niveau

Al eerder faalde de FNV bij het klimaatakkoord, huishoudens, dus ook de leden van de FNV gaan bijna alle kosten van het klimaatakkoord betalen.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , | Plaats een reactie

Een Nationaal Energie Ontwerp, objectief en eerlijk voor burgers en bedrijven

Politiek gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken.

Politiek, gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken. Van Trots Eigen Woningbezit, naar Trots Eigen Windpark Bezit. Een kavel koop-windpark voor ieder huishouden.

 

 

Het klimaatakkoord was een onderhandelingsresultaat van gestolde bedrijfsbelangen en milieuclubs die bedrijfsbelangen dienen. Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer riepen wetenschappers op,  om een objectief, Nationaal Energie Ontwerp voor ons land te laten opstellen. Net als het klimaatakkoord gaat dat niet 1 op 1 ingevoerd worden. Het geeft wel een kans op reflectie en referentie. De NEV, Nationale Energie Verkenning zou dit ook kunnen meenemen, maar lijkt meer politiek gestuurd. En, de NEV is meer boekhouden met energie.

Nationaal Energie Ontwerp, gebaseerd op feiten uit IPCC rapport SR15

Eind 2018 publiceerde het IPCC haar SR15 rapport, de stand van de klimaat wetenschap tot 2018. Met het oog op de kans om de klimaat opwarming onder de 1,5 graad te houden, En wat daar voor nodig is. Dat zijn peer reviewed wetenschappelijk onderbouwde feiten. Een goede basis voor een eigen en vooral objectieve, op feiten gebaseerde blauwdruk hoe we met energie omgaan, ook in internationaal perspectief.
In dit ontwerp hebben ook de belangen van burgers een expliciete plek, omdat zij voor draagvlak voor de politiek zorgen, en met hun aankopen ook de economie sturen.

Dit nationaal Energie Ontwerp is nog niet af, je opmerkingen, kritiek, witte plekken, je bent welkom in de reacties.

Nationaal Energie Ontwerp, benut de feiten van de PBL kosten berekeningen

Voorafgaand aan de onderhandelingen onderzocht het PBL 2 keer de kosten voor diverse onderdelen van de energie transitie, met name de CO2 reductie. Ook die feiten zijn de basis voor dit ontwerp. Omdat ze dateren van voor de klimaatakkoord onderhandelingen begonnen, hadden de PBL wetenschappers nog de tijd en de ruimte om zo objectief mogelijk te beschrijven wat de diverse technieken voor CO2 reductie kosten.
Die gegevens zijn in dit ontwerp benut. Bijvoorbeeld dat de CO2 reductie van CO2 afvang bij onze nieuwe kolencentrales  ca 35 EUR per ton kost, en dat CO2 reductie bij het isoleren en verbouwen van woningen, CO2 reductie oplevert die ca 400 EUR per ton CO2 kost. Vanuit koopkracht perspectief is dat dan geen voor de hand liggende keuze.
Maar verplichte CO2 afvang is een regel voor alle grote CO2 uitstoters.

Meer Klimaat Koopkracht De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Het nationaal Energie Ontwerp, benut, natuurlijk, kosteneffectieve opties, zoals grootschalig zon en wind op land, offshore, en kolencentrales met CCS, voor als er te weinig duurzaam opgewekte stroom is

Principes voor het Nationaal Energie Ontwerp

Dit zijn de leidende ontwerp principes. Ze dragen bij tot draagvlak, voor een kosten effectief energie systeem, en op tijd voor het klimaatprobleem, zo veel mogelijk echte CO2 reductie.

 • Burgers, verleiden klimaat neutraal te worden
 • Bedrijven moeten voldoen aan regels voor CO2 reductie, en kunnen er ook aan verdienen
 • Klimaat is urgenter dan Duurzaam
 • ONZE buitenlandse CO2 uitstoot telt ook mee
 • Koopkrachteffecten zijn belangrijk voor het Nationaal Energie Ontwerp
 • Stimuleer bedrijven onderling te concurreren en innoveren, laagste kosten
 • Fossiel mag nog steeds, mits zonder CO2 uitstoot (het is dan duurder dan duurzaam)

 

Burgers, verleiden klimaat neutraal te worden

Politici roepen steeds dat ook huishoudens de energietransitie “moeten kunnen meemaken”. Dat is leuk, maar in dit ontwerp is dat geïnterpreteerd als dat de koopkracht en niet onder moet lijden, en dat klimaat acties voor huishoudens juist voordeel moeten opleveren. In principe moeten huishoudens, burgers, verleid worden klimaat neutraal te worden. Want zij kiezen politici die de regels bepalen. Om herkozen te worden, mogen die regels niet al te rigoureus zijn. Maar de groei van internet, en mobiele communicatie, heeft laten zien dat transities ook snel kunnen, als meedoen aantrekkelijk is.
In dit ontwerp hebben huishoudens voordeel van salderen van de stroom uit een eigen kavel windpark of andere duurzame opwek.

Bedrijven moeten voldoen aan regels voor CO2 reductie, en kunnen er ook aan verdienen

Voor bedrijven is dat anders, bedrijven moeten aan regels voldoen, anders hebben ze geen license to operate. Dus voor bedrijven zijn er normen waar ze aan moeten voldoen. Zo is er de lijst verplichte investeringen uit de Wet Milieubeheer. Een bedrijf moet elke investering doen, waarvan de milieuprestaties van het bedrijf beter van worden, en die in 5 jaar zijn terug verdiend. Voor het gemak is er een lijst van gemaakt, maar de gemeente handhaaft niet tot weinig. Dat veranderd al met de meldingsplicht van bedrijven.
En voor de energietransitie moet op die lijst ook CO2 afvang komen voor grote uitstoters, en voor sommige investeringen mag de terug verdientijd best wat langer zijn. Bijvoorbeeld zonnepanelen gaan 30 jaar mee, die kunnen ook in 15 jaar afgeschreven worden, om terug te verdienen.

Klimaat is urgenter dan Duurzaam

Het is terecht dat het klimaat akkoord focust op CO2 reductie, daar zit de urgente taak om de schade van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. Duurzaam worden helpt daar wel bij, maar gaat al jaren veel te traag. Dus windmolens bouwen en zonnepanelen installeren is OK, moeten we doen, maar grote CO2 uitstoters verplicht CO2 te laten reduceren, afvangen, is urgenter. Het IPCC SR15 rapport verwacht ook dat vele armere landen nog decennia steenkool zullen blijven stoken, omdat het goedkoop is. Daarom is het ontwikkelen van goede en betaalbare CO2 afvang belangrijk, zodat die wereldwijd verkocht en geïnstalleerd kan worden. Wie serieus met klimaat beleid bezig is, loopt niet achter partijen aan die de noodzaak van CCS ontkennen, zoals milieuclubs. Want IPCC wetenschappers concluderen dat CCS essentieel is om onder de 1,5 graad te blijven.

CO2 afvang bij fossiele energie, maakt de fossiele energie duurder. En daarmee duurzame oplossingen relatief goedkoper.

ONZE buitenlandse CO2 uitstoot telt ook mee

Zowel in de Klimaat Wet als het klimaatakkoord staan de woorden: CO2 reductie “in Nederland”. Daar zit een corrupte politieke bedoeling achter. Onze kolencentrales sluiten, en stroom uit Duitse kolencentrales importeren. Zo verschuift onze CO2 uitstoot, naar ht buitenland, en die telt dan niet mee voor de boekhouding. Ons klimaat schiet daar niets mee op, daarom is het een corrupt idee.

Nederland moet juist inzetten op CO2 afvang, CCS. Dat is echte CO2 reductie in Nederland. En die techniek wereldwijd exporteren. Want klimaatactie is belangrijker dan duurzaam worden.

Bijna iedere politicus stelt dat al die klimaat acties zijn bedoeld om het Parijs Akkoord te realiseren, onder de 2, liefst 1,5 graad opwarming blijven. Dus moet ook onze buitenlandse CO2 uitstoot meetellen in een Nationaal Energie Ontwerp

Koopkracht effecten zijn belangrijk voor het Nationaal Energie Ontwerp

Het klimaatakkoord kwam tot stand door vooral bedrijfsbelangen bij elkaar te brengen.
De Vakbond FNV, belangen behartiger voor Werk en Inkomen, koos er voor, bij alle 7 onderhandelingstafels niet moeilijk te doen over koopkracht, ook al hadden ze dat wel als opdracht mee gekregen van het FNV ledenparlement. In de concept tekst van het klimaatakkoord, eind 2018, staat een, 1, keer het woord “koopkracht”
En ca 200 keer begrippen voor bedrijven:
– subsidie voor bedrijven
– facilitering van bedrijven
– ondersteuning van bedrijven

Zo’n onevenwichtige verhouding van de belangen van bedrijven en burgers, kan niet tot een effectief energiesysteem met draagvlak leiden. Daarom moeten de koopkracht effecten meer expliciet in het Nationaal Energie Ontwerp worden geformuleerd.:
Ook voor consumenten en burgers moeten hun keuzes in de energietransitie hen voordeel opleveren.

Dat is vergelijkbaar met bedrijven, die doen alleen iets vrijwillig, als het hen winst oplevert. Bedrijven kunnen gemakkelijker gedwongen worden, met wet en regelgeving, burgers moeten verleid worden, meer koopkracht door hun eigen keuzes, Salderen is daar een voorbeeld van.

Stimuleer bedrijven onderling te concurreren en innoveren

Bedrijven krijgen nu SDE subsidie voor de exploitatie van duurzame opwek, windparken en zonneweide. Maar dat geeft alleen investeringszekerheid en geen stimulans om de kosten te verlagen. En inderdaad, de projecten produceren duurzame energie, waardoor de CO2 uitstoot daalt. Maar helaas lang niet snel genoeg. Vooral consumenten hebben nu geen keuze dan de duurzame stroom via een commercieel kanaal te kopen. Terwijl ze dan risicoloos opgewekte stroom kopen, waar een ondernemer aan verdient, terwijl hij er geen risico voor loopt. Zo zijn er nu buitenlandse investeerders die overal zonneweides bouwen, voor de SDE subsidie. Zo betalen Nederlandse consumenten voor buitenlandse rendementen, terwijl ze diezelfde stroom goedkoper, en zonder subsidie zelf kunnen opwekken. Want de opwek is risicoloos, als die voor eigen gebruik is. Salderen regelt dat op een elegante manier.
Wat op zijn minst nodig is, is dat bij wind en zon op land, projecten onderling moeten concurreren, en dat ook georganiseerde groepen stroomverbruikers moeten kunnen meedingen, en zelfs voorrang krijgen bij het kopen van een kavel windpark of zonneweide, voor eigen gebruik. Bedrijven die windparken bouwen, moeten dus gaan concurreren, in de verkoop van die kavels windpark aan stroomverbruikers

Fossiel mag nog steeds, mits zonder CO2 uitstoot (het is dan duurder dan duurzaam)

Klimaat actie heeft prioriteit boven duurzaam worden, dat is een ander ontwerp principe. Dat betekent dat wanneer fossiele energie, met CCS gebruikt wordt, er geen klimaatschade is. Als dat gebruik kan concurreren met duurzaam opgewekte energie, dan moet dat kunnen, zolang als nodig is. Met dit principe kunnen bijvoorbeeld kolencentrales, met CCS, de ruimte krijgen op een rendabele exploitatie, zodat ze behouden blijven voor de balancering van het  net,  en het opvangen van lange periodes met te weinig duurzame energie.
De fossiele lobby hoopt dat ze subsidie krijgen om aardgas te vervangen door gesubsidieerd waterstof gas, dat ze maken van duurzame stroom uit offshore windparken.
Dat is een enorme verspilling van duurzame stroom.
Maak waterstofgas voorlopig van fossiele brandstof, en vang de CO2 af met CCS of iets beters

 

Nationaal Energie Ontwerp

Meer duurzame stroom, opgewekt door burgers en MKB zelf

Stroomverbruikers krijgen de kans hun eigen duurzame opwek te kopen, kavels windpark of zonneweide, en hun stroom thuis te salderen. Zo ontstaat dus een markt voor kavels duurzame opwek. Zonder dat daar nog exploitatie subsidie (SDE) voor nodig is. Door het salderen hebben de eigenaren hun stroom voor de kostprijs. Wat ze op jaarbasis te kort komen, kopen ze in bij een energiebedrijf. Dit is het huidige stroom contract. Stroomverbruikers hebben straks dus een mix van eigen opwek, kavels windpark of zonneweide, zonnedak of zelfs een kavel offshore windpark. Die stroom hebben ze voor de kostprijs, nu ca 4 cent bij een windpark op het land. De rest, wat ze niet zelf opwekken, kopen ze bij,  voor een commercieel tarief. Gemiddeld op jaarbasis mogen stroomverbruikers 80 tot 95% zelf opwekken. Dit is om centrales nog enige omzet te garanderen, en ze levensvatbaar te houden.

Voorrang voor duurzaam

Stroom uit duurzame opwek heeft voorrang op het net. Fossiele regelbare opwek moet dan terug regelen. Centrales concurreren onderling bij het balanceren van het net.
Er moet wel een mechanisme komen, een beloning of regel, die voorkomt dat centrales permanent sluiten en niet meer beschikbaar zijn voor het opvangen van stroom tekorten. Centrale exploitanten moeten het voornemen om te sluiten, 5 jaar van te voren aankondigen, net als in Duitsland.
Fossiele opwek moet natuurlijk verplicht CCS, CO2 afvang, toepassen. Of een innovatieve opvolger, CCS2 of CCU, waarbij de CO2 wordt gefixeerd met bijvoorbeeld Olivijn. Dan b lijft er ook geen CO2 gas over dat in de zeebodem gepompt wordt.

Huishoudens kopen kavels windparken zonneweide

Huishoudens krijgen het recht van eerste koop, bij een plan voor een windpark of zonneweide. Aan de voorverkoop zien gemeente en provincie of er draagvlak voor het plan is. Maar daarna mogen ook MKB bedrijven kavels voor eigen gebruik kopen.

Er komt een extra energie contract voor consumenten bij, het balanceringscontract.  Hiermee kunnen stroomverbruikers hun grote apparaten laten benutten, aansturen, om het net te balanceren, en daar een beloning voor krijgen. Dit werkt zowel voor landelijke balancering, als het opvangen van tijdelijke krapte op het lokale net. Met dit contract kan een elektrische auto, overal waar hij aan een laadpunt hangt, meedoen voor zijn eigenaar. Dus in principe kun je straks je elektrische auto opladen met de stroom van je zonnepanelen thuis, het kavel windpark of thuis. En de accu laten meedoen, geld laten verdienen met balanceren van het elektriciteitsnet.

Echte CO2 reductie

Naast meer duurzame stroom, die fossiel opgewekte stroom verdringt, zullen bedrijven ook CO2 moeten gaan afvangen. Dat kost hen geld, en maakt het gebruik van fossiele energie duurder. Het IPCC SR15 rapport concludeert niet voor niets dat CCS nodigt is.

CO2 afvang verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, die onder het ETS vallen

Met deze verplichting hebben bedrijven en ook centrales alle vrijheid hun processen aan te passen en fossiele brandstoffen te gebruiken, als ze de CO2 maar afvangen. Dat verhoogt hun kosten, en maakt duurzame energie aantrekkelijker. Ook is het een stimulans te innoveren zodat er minder fossiele brandstof nodig is. Ook biomassa stokers moeten hun CO2 uitstoot afvangen. Die zorgen dan voor het permanent reduceren van het overschot aan CO2 in de lucht.

Subsidie die bedrijven krijgen, moeten ze zelf, evt samen, opbrengen
Huishoudens dragen hier niet meer aan bij in de ODE heffing

Ook kolencentrales gaan verplicht CO2 afvangen

Door deze plicht wordt hun stroom ca 3 cent duurder.  Daardoor zal de onrendabele top van bestaande, SDE gesubsidieerde projecten kleiner worden, waardoor die minder subsidie krijgen, want ze kunnen hun stroom voor een hogere prijs verkopen.
Door de verplichte CO2 afvang, wordt het zelf duurzaam opwekken ook voor bedrijven aantrekkelijker, en het innoveren van hun bedrijfsprocessen, zodat ze minder CO2 uitstoten en minder fossiele energie nodig hebben.

CO2 keten belasting, ipv nationale CO2 heffing

De politiek wil een verstandige nationale CO2 heffing, maar die gaan bedrijven juist stimuleren om de CO2 uitstoot te verplaatsen  naar het buitenland waar die heffing  niet wordt geheven. Dus zo gaan er Nederlandse banen verloren.
Dan is het slimmer om een belasting te heffen over alle CO2 uitstoot die een bedrijf veroorzaakt, ook in het buitenland. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar waar het helder is, kan het meteen ingevoerd worden. Bedrijven moeten dan specificeren hoeveel de CO2 uitstoot is voor de spullen en grondstoffen die ze kopen. Bij CO2 intensieve producten is dat best goed na te gaan. De regering kan er bij gebrek van een specificatie ene schatting van maken. En controleren bij de bronnen.
Bijvoorbeeld:
– Stroom uit Duitse kolencentrales
– Cement, kunstmest en staal uit buitenlandse fabrieken
– Aluminium en andere metalen
– Zonnepanelen

Landbouw, land gebruik en nieuwe bossen of energieteelt

Nederland heeft  grote veen-weide gebieden. Die stoten een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uit. Door die veen-weide gebieden in deelgebieden onder water te zetten, als sawa’s, rijstvelden, kan het oude veen behouden blijven. En de CO2 uitstoot daarvan voorkomen.
Wellicht dat die techniek, eigenlijk waterbouw, ook benut kan worden voor voormalige permafrost gebieden.

Dat gebied onder water staat, wil niet zeggen dat er niet geboerd kan worden, alleen anders. Dorpen en steden kunnen in polders behouden blijven, verbonden door wegen op dijken.

Volgens het IPCC SR 15 rapport, zal er veel biomassa  gestookt moeten worden in centrales met CCS, of een innovatieve opvolger. Maar die biomassa is er nu niet. Nederland kan zijn landbouw kennis inzetten om in Noord Afrika een  nieuwe vorm van teelt van energiegewassen te ontwikkelen. Die energiegewassen verkopen die landen dan aan Europese biomassa centrales met CCS. Zodat Noord Afrika de CO2 uit de lucht haalt, en Europa die vast legt.
Die landbouw heeft natuurlijk water nodig, daarvoor zijn er meer zoetwater fabrieken nodig, die werken op de overvloedig beschikbare wind en zon. De combinatie van meer zoet water, nieuwe landbouw, en de export van energie gewassen, levert nieuwe welvaart op in Noord Afrika. Met nieuwe banen voor klimaat vluchtelingen elders uit Afrika.

 

Mobiliteit

Autofabrikanteen zijn al bezig met de ontwikkeling van nieuw elektrische modellen. De gaan vanzelf op de markt komen, en zullen uiteindelijk goedkoper worden dan de huidige brandstof autos. Dat deel heeft niet zo veel overheids aandacht nodig.

Nederland kan zich nog wel onderscheiden met het ontwikkelen van draadloos laden.
Want wie zit te wachten op een laadpaal en struikelsnoeren  bij elke parkeerplek?
Draadloos laden is ook veel gebruikers vriendelijker, je parkeert de auto boven het laadpunt, en accepteert evt het aanbod om te laden, de auto doet de rest. En gedraagt zich volgens de laad voorkeuren van de gebruiker.
Ook hier moet het mogelijk worden dat de gebruiker zijn eigen stroom gebruikt om te laden, en dat de accu van de auto kan meedoen in het flexibiliteitscontract van de gebruiker.
Voor thuis laden is vaak een zwaardere meterkast nodig, maar die kost 500 tot 1000 EUR duurder dan de standaard meterkast, of eigenlijk de zwaarte van de aansluiting.
Gebruikers moeten die zwaardere aansluiting gratis krijgen, als ze hun lader en andere zware apparatuur op afstand laten beïnvloeden voor het leveren van flexibiliteit.
De consequentie is dat alle gebruikers in een buurt, de beperkingen van het lokale net delen. Tenzij ze wel betalen voor een zwaardere aansluiting.

 

Flexibiliteit, Burgers belonen voor het balanceren van het elektriciteitsnet

Nu nog komt bijna alle stroom van centrales, die volgen de vraag naar stroom precies
Maar er komt steeds meer duurzame stroom, die hoeveelheid varieert met de hoeveelheid wind en zon. Centrales vangen die variaties nu op.
Maar straks is er zo veen variatie dat er goedkopere manieren moeten komen, om het net te balanceren. Dat kan met het besturen van de vraag naar stroom. Wie daar aan meewerkt verdient een beloning.

Netbeheerders moeten het lokale elektriciteitsnet bewust maken van de total stroomverbruik

Straks moeten apparaten op het lokale net, zich kunnen aanpassen aan de hoeveelheid stroom op het net, zodat overbelasting voorkomen. Dat kan alleen als ze weten hoe vol het lokale net is. Hoe dicht bij het zit bij overbelasting. Netbeheerders moeten dat regelen. Zij zijn publieke bedrijven die ons gemeenschappelijk bezit, het elektriciteitsnet, beheren in opdracht van ons, de samenleving van burgers en bedrijven.

Burgers en bedrijven gaan verdienen aan hun bijdrage aan het balanceren van het elektriciteitsnet

Straks hebben vele huizen zonnepanelen op het dak. En grote bedrijfsdaken liggen vol met zonnepanelen, waarvan de omwonenden een kavel hebben gekocht.
Op zonnige dagen, kan het net dan overbelast raken, dus moet de netbeheerder dat signaleren. De zonnestroom inverters kunnen daar naar luisteren  en hun opbrengst terug regelen, of juist op dat moment de elektrische boiler opwarmen. Of de lader van de elektrische auto nog wat laten bijladen. Juist omdat er een piek in zonnestroom verwacht werd, heeft die lader  de accu maar tot 70% opgeladen, om mee te helpen bij het opvangen van de piek. Voor dit soort balanceren van de stoom in de wijk, worden deelnemers beloond. Die beloning kan op jaarbasis duizenden EUR extra koopkracht opleveren.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , | Plaats een reactie

The EU Green New Deal for Europe elements, mr Barnier misses

Green New Deal Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

A new Green Deal in Europe, should include mandatory CCS, because peer reviewed climate science concluded in the IPCC SR15 report that it is necessary

Michel Barnier proposes a EU Green New Deal, but to decarbonize Europe by 2050 is a unnecessary expensive direction. He also dismisses peer reviewed Climate Science in the IPCC SR15 report.
To keep global warming below 1,5 degrees, the EU should not decarbonize Europe by 2050. The report says that all climate scenario’s, that stay below 1,5 degrees, all use CCS.
So Europe has to focus on implementing CCS for all large CO2 emitters, globally. CCS is the cheap and smart way to decarbonize. Because it makes fossil fuel use more expensive, and climate neutral. With CCS for fossil fuel, renewable  power can do without subsidy. Using fossil fuel with CCS is more expensive than renewable power.

So the main power strategy for Europe, and the world is:
– Make fossil fuel use climate neutral, globally. To stop the growth of CO2 emission.
– Allow renewable power to grow, because it is the cheapest power, to generate for your own use, with net-metering outside the market,  and on the power market.
– And the climate neutral power plants, those we have today, will become a backup more and more, until they generate a certain minimum part of all power used.
– These fossil power plants with CCS, will burn biomass derived fuel more and more, to remove the excess CO2  fro the biosphere.

CCS is the New Green Deal for Europe

The EU New Green  Deal has to tell climate activists that mandatory CCS is the first large climate action for Europe.
The technology is ready, and there is room for innovation. Start with the new Dutch coal power plants. They were already prepared for CCS at their construction. And they have the North Sea seabed nearby, to store the captured CO2.
Innovation with CCU, “burning” CO2 with Olivine could be the next step.
Implementing CCS in for example Poland, will both keep the jobs of miners, and generate new jobs, and possibly reduce the pollution by burning coal in badly filtered plants, bringing more health. And less dependency from Russian natural gas, because, from coal  also hydrogen can be produced, als log as CCS prevents CO2 to enter the atmosphere.

A supply chain CO2 tax will help create a level playing field for businesses that do not yet apply CCS.

Renewable benefits for all citizens of Europe with net-metering

The second big step of a New Green Deal is do something positive for power consumers. Make net-metering a citizens right. Not only for rooftop solar panels, but also for the power of family sized lots of wind farms and solar farms, somewhere on the national or regional grid. The really big revolution here is that finally, citizens also get some benefit from their climate action, from the EU.
Because owning a lot in a wind or solar farm, means that that home has its power at cost price. about 4 cents per kWh. No subsidy required.
The regional or national grid as a public road for renewable power.
This cheap power can also replace natural gas, for home heating
Staying with the EU wide preference for renewable power on grids and markets, also has to be part of a New Green Deal for Europe.

Win win: Growing energy crops in Northern Africa, brings new prospertity

A third important climate action with several additional win wins, is creating new prosperity in Northern Africa, with growing energy crops there. That biomass will also be sold toe Europe’s coal power plants, with CCS
Europa has to help that coastal area with more fresh water plants, and stimulate the new agriculture. And of course trade bio-energy with Europe’s coal power plants.
The new prosperity and the new jobs in Northern Africa, will support climate refugees to find a new living there. So Europe will help itself reducing migration in a sustainable way.

This is the BECCS route the IPCC reports also concludes to be necessary, more  biomass is necessary the later we begin with CCS

Both CCS and growing energy crops should be exported all over the world, including China. Because decarbonizing only Europe is not enough for a rich group of states, to keep the world below 1,5 degrees global warming.

BECCS is one of required ways for CO2 reduction

Next to BECCS, also afforestation and other ways to do agriculture, that keeps more biomass in the soil, are necessary.
And enhanced weathering, spreading Olivine sand in wet areas, like beaches and wetlands.

Een CO2 tax verleid alleen tot CO2 reductie. EchteCO2 reductie gebeurt met het toepassen van deze technieken, of energiebespraring van fossiele energie

Real CO2 reduction is required, a mix of these methods that adds up to 10 Gt CO2 reduction per year has to be selected

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaat Koopkracht is de blinde vlek van Links en de FNV

PvdA Kamerlid Gijs van Dijk, ook FNV lid wil de koopkracht verhogen met een hoger minimum loon Let ook op de kansen voor meer klimaat Koopkracht

PvdA Kamerlid Gijs van Dijk, ook FNV lid wil de koopkracht verhogen met een hoger minimum loon
Let ook op de kansen voor meer klimaat Koopkracht

Zeker, PvdA. Het minimum loon moet omhoog. Iedereen, en zeker de minima verdienen meer klimaat koopkracht.

Maar vergeet de koopkracht schade van het klimaatakkoord niet.
Daar zit de blinde vlek van Links en de FNV
Ja, we moeten hard aan het klimaat werken, maar in hun idealisme geven politici en vakbonds onderhandelaars  zo veel koopkracht weg aan milieu idealisten, dat het draagvlak weg valt.
Het huidige klimaatakkoord gaat onnodig 20+% koopkracht van de minima opvreten.
Terwijl met slim beleid, de energietransitie juist ook MEER Klimaat Koopkracht kan opleveren.

Een slim klimaat en energie plan, naast een hoger minimum loon

Niet het klimaatakkoord, maar wel een slim klimaat en energieplan, geeft meer Klimaat Koopkracht. Opgesteld onafhankelijk van bedrijfsbelang en vooral Russisch gas belang van de milieuclubs. Dat er zo’n plan moet komen, werd ook in de hoorzitting over het klimaatakkoord gesteld, in de Tweede Kamer
Zo’n onafhankelijk plan, geeft een objectieve vergelijking voor de Kamer, voor de keuzes waar de regering, welke dan ook, meet gaat komen, de komende jaren.
En het kan goed mede gebaseerd zijn op het recente IPCC SR15 rapport

Zoals Diederik Samsom zegt, “we moeten geen haast maken met hysterisch dure verbouwingen van alle huizen”
Daarmee kost de CO2 reductie ca 400 EUR per ton CO2

Verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters, kosten effectieve keus

Onze kolencentrales verplicht CCS laten toepassen kost maar 35 EUR per ton CO2 reductie. Zie de CO2 reductie prijslijst van PBL. Onderaan dit artikel.
Het recente IPCC SR15 rapport stelt dat CCS nodig is om onder de 1,5 graad te blijven.
In 2015 wilde de hele wereld dat nog. Nu weten we hoe we dat kunnen realiseren.

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Helaas ontkennen Linke partijen, de Milieuclubs en de FNV, deze kosten effectieve keuzes. Voor hen is deze peer reviewed klimaat wetenschap van het IPCC, ook maar een mening.
En daarmee zijn linkse partijen, milieuclubs en de FNV, SLECHT voor onze Klimaat Koopkracht.
Waarom kijkt de PvdA dom idealistisch de andere kant op, en laat milieuclubs de koopkracht opvreten, ten gunste van sponsor Russisch gas?

Verplichte CCS geeft dubbele Klimaat Koopkracht winst

– Verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters, en
– Salderen voor alle stroomverbruikers, van alle zelf met kavels windpark of zonneweide opgewekte stroom.
Zijn onderdeel van zo’n slim en onafhankelijk klimaat en energie plan.

Er zit echter nog andere koopkracht winst in verplichte CCS bij kolencentrales (Overigens, alle grote CO2 uitstoters moeten CCS gaan doen, voor wie het IPCC rapport SR15 serieus neemt)
Door CCS wordt fossiele stroom klimaatneutraal, maar ook duurder, en duurder dan duurzaam
Dat heeft tot gevolg dat alleen al door marktwerking, duurzaam sneller gaat groeien
En bedrijven moeten verplicht bijdragen, doordat ze alleen nog maar duurdere klimaatneutrale stroom kunnen krijgen.
Een CO2 keten tax, houdt bedrijven in Nederland

Het klimaat koopkracht effect van verplichte CCS, is dat huishouden veel minder SDE subsidie, of ODE heffing hoeven te betalen.
Want de onrendabele top van veel projecten wordt nihil, ook bij de bestaande.

Salderen geeft burger direct meer Klimaat Koopkracht, en gemeentes zichtbaar draagvlak

Salderen kan nu alleen met de stroom van zonnepanelen op het eigen dak.
Dat moet worden uitgebreid naar de stroom van kavels windpark en zonneweide.
Die stroom hebben huishoudens dan voor de kostprijs, 4 cent per kWh voor een windpark op het land.
En 6 cent voor een kavel offshore windpark

Met die goedkope stroom, kan iedereen zijn huis duurzaam en klimaatneutraal warm houden, ook zonder warmtepomp.
En dat is dan voor de helft van de kosten van aardgas.

Texel kan zo met 8 windmolens in de duinen, van het gas af en dik geld overhouden, Gijs van Dijk. Op de boot zie je die windmolens dan aan de meest linkse kant van het eiland staan
VVD raadsleden vinden het niets, maar inwoners zullen het voordeel waarderen, en geen enkel karakteristiek Texels huis hoeft verplicht te worden ingepakt met een NOM theemuts.
Lees je mee Eric Hercules?

Zo heeft Salderen dubbel klimaat en draagvlak rendement

Helaas heeft de PvdA in Noord Nederland te vee met tegenstanders en met commerciële windpark huisjesmelkers verkeerd,  om de waarde van Salderen te appreciëren.
Maar omdat windmolens en zonnepanelen automatisch werken, is dit wel de toekomst van de energie transitie.
Mis dat niet als PvdA Duurzaam

Stroom verbruikers kopen straks een portfolio van eigen opwek vermogen, en hebben de stroom voor de kostprijs. Want duurzame opwek, werkt automatisch. Daar hoeft geen commerciële partij met zijn marge tussen te zitten.

De dekking van meer klimaat koopkracht door salderen

Met salderen betalen huishoudens geen energiebelasting. Dat is terecht. Het elektriciteitsnet is een openbare weg voor stroom, elk huishouden betaalt daar al 200 EUR per jaar voor, minstens. Wie een zwaardere meterkast heeft, betaalt 800 of zelfs 1200 EUR, per jaar.
Maar daarvoor hoeven we niet meer te betalen als we onze stroom thuis willen verbruiken.
Als iedereen straks saldeert, komt er ca 3 miljard minder binnen, want meestal zul je toch nog wat commerciele stroom moeten bijkopen.
En nu saldeert bijna niemand, alleen de idealisten met zonnepanelen op het eigen dak.

Maar bedrijven gaan meer energiebelasting betalen, dat is al in het klimaatakkoord afgesproken, die kunnen gemakkelijk nog wat meer betalen, voor fossiele stroom.
Daarnaast is een andere dekking een verhoogde vliegtax.
Een tarief van 70 EUR, bij de 55 miljoen tickets die jaarlijks gekocht worden, levert  bijna 4 miljard op.
En voor het klimaat moet de vliegtax zo hoog zijn dat het aantal vluchten halveert, of er 50% bio-jetfuel gebruikt wordt, maar zover zijn we nog lang niet. Eerst moeten we leren hoe in Noord Afrika veel biomassa is te telen, met nieuwe welvaart in die landen, en minder migratie

Draagvlak in de gemeente

Met Salderen hebben gemeenteraden ook een instrument om lokale windpark plannen van draagvlak te voorzien. Ze eisen van elke windpark ontwikkelaar dat die een deel van het plan in kavels aan huishoudens verkoopt. Haalt hij de 60% niet, dan gaat het plan niet door, geen bouwvergunning.
Het klimaatakkoord noemt 50% burger eigendom, maar dat is slechts aandeelhouderschap, zonder vruchtgebruik. Bij het klimaatakkoord subsidiëren burgers hun eigen rendement.
Met salderen is er geen rendement, maar wel meer klimaat koopkracht.
Voor de minima kan de gemeente kavels windpark in bruikleen geven.
Wellicht is een kavel windpark ook in te passen in gebouwgebonden financiering

Netbeheerder en stroom contract moet anders

Voor de regelgeving moeten gemeentes dus niet alleen vragen om salderen, maar ook om 2 contracten voor huishoudens:
– een partij die stroom levert, voor  zover een gebruiker die niet zelf opwekt
– een partij die voor die gebruiker het net balanceert. Balanceren gebeurt niet alleen met alle kavels windpark, maar ook met grote stroom verbruikers, zoals warmtepomp en de lader van de elektrische auto.
En ook de zonnestroom inverter thuis, kan door de netbeheerder terug geregeld worden. Daarmee voorkomt die overbelasting van het lokale net. Dat terug regelen wordt dan natuurlijk zo eerlijk mogelijk verdeeld over de buurt. En indien mogelijk gaat de stroom naar een EV lader in de straat, zodat het stroom overschot niet de buurt hoeft te verlaten.

Daarvoor moeten de netbeheerders wel echt gaan innoveren, en dat zijn ze niet gewend. Hun spullen worden eens in de 50 tot 70 jaar vervangen. Dat moet nu anders, transformatorhuisjes in de buurt moeten digitaal gaan publiceren hoe veel ruimte voor stroom er nog over is. Grote stroomverbruikers en zonnestroom inverters kunnen dan naar dat signaal gaan luisteren, en zich aanpassen. Met afgesproken en transparante spelregels.

De PBL prijslijst voor CO2 reductie
Zie bovenaan hoe goedkoop dat is met een windpark en zonneweide, je krijgt gld toe als eigenaar
En ook een kolencentrale is relatief goedkoop
Onderaan staan de ingrepen bij woningen, daar is de CO2 reductie een factor 10 duurder. Dat kun je uitstellen tot een natuurlijk moment, en met salderen kunnen de bewoners toch duurzaam warm wonen, voor de helft van de kosten van aardgas

Meer Klimaat Koopkracht De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies voor meer Klimaat Koopkracht
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Meer Klimaat Koopkracht met Salderen, is een politieke keuze

Politiek gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken.

Politiek, gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken.

Draagvlak voor het klimaatakkoord gaat door de portemonnee, zegt minister Wiebes. Draagvlak bij burgers dan. Met Salderen kunnen huishoudens meer klimaat Koopkracht krijgen. Belangrijk dat de politiek dat dan ook aan burgers gunt. Teken de petitie!

Wij burgers wekken dan onze eigen stroom duurzaam op, en kunnen die voor de kostprijs thuis gebruiken, dat is salderen.
’s Avonds gebruiken we de stroom die onze zonnepanelen overdag hebben opgewekt. Overdag gaat onze stroom het elektriciteitsnet in, en centrales wekken dan een beetje minder op. Zij houden de balans tussen automatisch opgewekte stroom uit windmolens en zonnepanelen, en de centrales. Als het donker is, halen we onze stroom weer van het net, en gebruiken de fossiele opwekkers de brandstof die ze overdag, door onze duurzame stroom hebben uitgespaard.
Dat is salderen, en doordat we onze stroom daardoor voor de kostprijs hebben, geeft dat meer Klimaat Koopkracht. Tot ca €3000 extra voor een gemiddeld gezin.

Salderen levert tot €3000 extra klimaat koopkracht op

Tot €3000 extra klimaat koopkracht voor een gemiddeld gezin, door salderen van de stroom uit een eigen kavel windpark

 

Zonnepanelen, zonneweides en windparken werken automatisch

Fossiele centrales moeten bediend worden, iemand koopt er brandstof voor in, en verkoopt de stroom uit de centrale aan commerciële energiebedrijven. Die verkopen het weer door, met marge, aan ons consumenten.
Zonnepanelen, zonneweides en windparken werken automatisch, daar is geen personeel voor nodig.
Die duurzame stroom heeft ook voorrang op het elektriciteitsnet.
Dus wie eigenaar is van een stukje duurzame opwek, kan zijn stroom thuis verbruiken. Zonder commerciële marge. En in principe zonder belastingen, de kostprijs van stroom uit een kavel windpark is ca 4 cent per kWh, ipv de huidige commerciële prijs 21 cent (maart 2019).

Klimaat Koopkracht door Salderen

Het prijs verschil tussen de kostprijs (4 cent per kWh) en de commerciële verkoop prijs (21 cent per kWh), nu 16 cent, is de Klimaat Koopkracht, die moet Minister Wiebes in onze portemonnee laten landen. Dat doet hij door Salderen toe te staan voor zonnepanelen op eigen dak, en kavels windpark en zonneweide, ergens in Nederland. Maar het liefst in de eigen gemeente of buurgemeente.

Trots eigen Windpark bezit maakt draagvlak zichtbaar

Zelf duurzaam stroom opwekken, gaat het goedkoopst met een kavel windpark. Elke gemeente geeft die windparken nu aan commerciële ontwikkelaars of soms een coöperatie. Maar dan hebben de eigen inwoners het nakijken, en creëert de gemeente zijn eigen weerstand.
Door bij elk windpark plan voor te schrijven dat dat al in de plan fase, inwoners de kans moeten krijgen een kavel windpark voor eigen gebruikt kopen, ontstaat trots eigen windpark bezit. Natuurlijk werkt dit ook voor zonneweides.
Zo helpt de gemeenteraad zichzelf aan draagvlak.
Maar daarvoor moeten ze wel bij de Haagse Politiek, dat Salderen regelen.
Trots eigen windpark bezit heeft Salderen nodig om burgers trots te houden.

Salderen is het recht op vrij verkeer van stroom

Het elektriciteitsnet is een soort openbare weg voor stroom, huishoudens betalen ca 60%  van het net. En net als op de gewone openbare weg, mogen burgers zich daar vrij bewegen.
Dat geldt in principe ook voor stroom. Art 95a, lid 2a van de Elektriciteitswet stelt: “Iedereen mag stroom opwekken,  samen of alleen, maar alleen voor eigen rekening en  risico, en alleen voor eigen gebruik”

Hoewel dit in de Wet staat, probeert de huidige Overheid, met instemming van de huidige politiek, burgers het voordeel van dit recht, de Klimaat Koopkracht te ontnemen.
Dat doet de overheid met extreem hoge energiebelasting. Dit zijn de tarieven, ongeveer

Huishoudens                      10 cent per kWh
Kleine MKB bedrijven ca  5 cent per kWh
Grote MKB bedrijven ca   1 cent per kWh
Grote verbruikers              0,08 cent per kWh

Salderen  voor alleen duurzame stroom maakt dit een stuk eerlijker.
Maar de overheid krijgt dan minder belasting binnen, dat kunnen ze gemakkelijk ophalen bij bedrijven. Bedrijven berekenen deze kosten natuurlijk weer door aan hun klanten, maar hebben ook een stimulans om ze te vermijden, met innovatie.

En een vliegtax van 75 EUR per ticket haalt even veel geld op, ca 4 miljard, als consumenten nu aan energiebelasting betalen.
Door salderen toe te staan, stimuleert de politiek, dat steeds meer huishoudens klimaat  koopkracht gaan pakken, en kan de energiebelasting  voor bedrijven en de vliegtax groeien om de lagere energiebelasting van huishoudens te compenseren.

Goedkope CO2 reductie is beter dan dure, ook voor consumenten

Het PBL rekende voor het klimaatakkoord uit hoeveel de CO2 reductie kost voor diverse vormen van klimaat neutraal wonen.
Het huis extreem isoleren, werkt natuurlijk, maar is ook heel duur, die CO2 reductie kost met de huidige toegepaste technieken 400 EUR per ton CO2 reductie.
Bewoners die dat overkomt, betalen jaren lang, om die dure verbouwing af te betalen.
Milieudefensie noemt dat #eerlijkOm en anderen een “eerlijke transitie”.
Maar omdat het met salderen een factor 10 goedkoper kan, een klimaatakkoord verbouwing, is de aanpak van Milieudefensie en de politiek helemaal niet eerlijk. Daar moeten we ze op aanspreken.

Met salderen levert de CO2 reductie thuis juist geld op, je woont duurzaam warm,  met de stroom van een eigen kavel windpark, en dat is ook nog de helft goedkoper dan aardgas blijven gebruiken.

De Klimaat Koopkracht tabel van PBL

Meer Klimaat Koopkracht De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is
en kies voor meer Klimaat Koopkracht
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Maar, de VVD D66 regering wil Salderen afschaffen?

Het is onbegrijpelijk, maar VVD en D66 willen salderen afschaffen. Alsof ze alle huishoudens huisarrest willen geven, met hun zelf opgewekte duurzame stroom.
Waarschijnlijk zit het probleem bij bedrijven. Die zijn bang dat zij extra energiebelasting moeten betalen, als steeds meer huishoudens gaan Salderen. Die gaan daardoor samen minder energiebelasting betalen.
Maar juist nu zijn bedrijven in het klimaatakkoord het eens dat energiebelasting verschuift van consumenten naar bedrijven.
Zelfs politici maken zich druk over de koopkracht schade door het klimaatakkoord.
Dan is juist nu Salderen een mooi instrument voor draagvlak voor het klimaatakkoord

Met het klimaatakkoord moeten er veel windparken gebouwd worden. Die krijgen vaak buitenlandse aandeelhouders, die verdienen aan de SDE subsidie van Nederlandse burgers.
Door nu die windparken in kavels te verkopen aan huishoudens en evt MKB bedrijven, wordt die SDE subsidie overbodig, en krijgen burgers meer Klimaat Koopkracht.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , | 12 Reacties